zondag 23 september 2018

Vandaag 50 jaar geleden, is Pater Pio overledenBREAKING - Bergoglio zegt: "Ik ben de duivel."6:35 u. Op het vliegtuig, zaterdag 22 september 2018, onderweg naar Vilnius Litouwen,

werd Bergoglio door de journalisten begroet. Bergoglio kreeg een boek over Paus Johannes-Paulus II
door de Poolse fotograaf Grzegorz Galazka overhandigd.

Bij ontvangst van het boek, met een stralende foto van Johannes-Paulus II op de cover,

zei Bergoglio:

"Paus Johannes-Paulus II was een heilige, ik ben de duivel."

Link:

https://www.dailymail.co.uk/wires/pa/article-6196911/I-devil-John-Paul-jokes-Pope-Francis.html

Helaas wisten we dat al!!!


De satanische kracht die van Bergoglio uitgaat,
is voelbaar tot op minstens 250 m. afstand.

Bergoglio is wérkelijk een monsterlijk wezen uit de hel!vrijdag 21 september 2018

Paus of Paus-Emeritus? Paus Benedictus XVI weet het zelf ook niet meer...

Het Duitse weekblad Bild publiceerde donderdag de inhoud van twee opmerkelijke brieven van Paus Benedictus XVI over de motieven van zijn vermeende 'aftreden'


In de twee brieven uit 2017 reageert Paus Benedictus XVI op de felle kritiek van de Duitse kardinaal en kerkhistoricus Walter Brandmüller in een interview. Die had Paus Benedictus verweten, dat hij de oorzaak zou zijn van de diepe crisis die de Katholieke Kerk door toedoen van Bergoglio teistert. Benedictus XVI herinnerde er echter aan, dat er in de loop van de kerkgeschiedenis al eerder pausen zijn teruggetreden. Hij verdedigde ook zijn volledige terugtrekking uit het openbare leven, omdat er zo geen twijfel bestaat over wie er nu wel of niet aan het hoofd staat van de Kerk.

De eerste brief kan u hoger zelf ook lezen.

Paus Benedictus XVI schrijft, dat hij wilde aftreden, maar aftreden en terug kardinaal worden zoals Paus Pius XII geregeld had, indien hij door de Nazi's gearresteerd zou worden, zou een aantal 'praktische problemen' met zich hebben meegebracht. Onze bedenking hierbij is, dat Benedictus XVI helemaal niet had hoeven 'aftreden', dan zouden wij geen last hebben gehad van die 'praktische problemen'. Feit is wél, dat Benedictus XVI zich genoodzaakt voelde om te doen alsof hij aftrad. Werd hij ook bedreigd door Nazi-achtige figuren?

Twee nieuwe argumenten worden nu aangehaald. Met de creatie van de Paus-emeritus situatie wilde Benedictus XVI (1) van de media worden afgeschermd en (2) duidelijk maken, dat er maar één paus is. Wie die ene paus is, laat Benedictus XVI dan weer in het midden.

Paus Benedictus XVI sluit zijn brief dan af met de volgende hallucinante zin: "Wenn Sie einen besseren Weg wissen und daher glauben, den von mir gewählten verurteilen zu können, so sagen Sie es mis bitte."

Vertaald: "Wanneer u een betere uitweg kent en daarom denkt, mijn gekozen oplossing te kunnen veroordelen, zeg het mij dan alstublieft."

Kardinaal Brandmüller heeft het natuurlijk zeer goed geformuleerd. Zoals ook in de inleiding van de brief staat, verwijt Benedictus XVI Kardinaal Brandmüller dat hij zegt, dat met de creatie van de Paus-emeritus-functie, "een figuur in het leven werd geroepen, die binnen de kerkgeschiedenis nooit heeft bestaan".

Dit is natuurlijk het cruciale punt. Er is géén precedent voor de Paus-emeritus-functie!

Paus Benedictus XVI had zelfs als Paus niet de bevoegdheid om de Paus-emeritus-functie in het leven te roepen. Een wettig gekozen Paus is Paus voor het leven en kan helemaal niet aftreden.

Het is geweten, dat Paus Celestinus V ook aftrad, maar men kan hier inderdaad ook vraagtekens bij zetten.


In een tweede brief schrijft Paus Benedictus XVI:

"Ik begrijp heel goed de grote pijn die het einde van mijn pontificaat u en vele anderen heeft bezorgd. Maar de pijn is bij sommigen – naar het mij voorkomt – ook bij u tot woede geworden. Een woede die niet alleen meer louter te maken heeft met mijn terugtreden, maar zich almaar meer op mijn persoon en mijn pontificaat als geheel richt. Zo wordt het pontificaat zelf gedevalueerd en versmolten met het verdriet over de situatie van de Kerk in de wereld van vandaag."

Met andere woorden: "Foert. Ik heb géén schuld aan Bergoglio."

Dit is dus géén kolder, maar serieus hé. Benedictus XVI weigert de consequenties van zijn vermeende daden onder ogen te zien. Het is duidelijk, dat Paus Benedictus XVI zwaar onder dwang werd gezet door bepaalde 'machten' (= de homo-kardinalen van Team Bergoglio, Barack Hussein Obama en co., de EU en SWIFT. ) om af te treden, en dus naar een uitweg heeft gezocht, en zoals te verwachten was, jammerlijk is mislukt!


Pikant detail: in de tweede brief geeft de zogenaamd geëmeriteerde Paus Benedictus XVI zijn Apostolische Zegen. Toch typisch iets voor pausen me dunkt:Paus Benedictus XVI: "Papst emeritus? Oder was sonst?"

Waarom Paus Celestinus V een slecht precedent is:


De H. Celestinus V, geboren als Pietro del Morrone (Isernia, 1215 – Fumone, 19 mei 1296) was zogezegd Paus gedurende zes maanden van het jaar 1294.

Celestinus was een uitzonderlijk en kortstondig Fremdkörper in het laat-dertiende-eeuwse, door rijkdom en politieke en juridische belangenverstrengeling verscheurde pausdom. De monnik-kluizenaar Pietro del Morrone was ziener en behoorde tot een broederschap van kluizenaars die gelieerd was aan de radicale Franciscanen die opkwamen tegen de rijkdom en wereldlijke macht van de Kerk. Hij aanvaardde het ambt op 5 juli 1294 op hoge leeftijd, en koos de naam Celestinus. Na twee jaar touwtrekken volgend op de dood van Nicolaas IV was er eindelijk een nieuwe paus.

Celestinus V leek de ultieme vervulling van het verlangen naar een Papa Angelicus, een uitgesproken heilige en onwereldse Paus die de Kerk kon hervormen en ontdoen van politieke invloeden, en de wereld kon voorbereiden op de wederkomst van Christus (Vgl. Paus Benedictus XVI). Waar directe voorgangers van Celestinus hun morele geloofwaardigheid op het spel hadden gezet door hun voornaamste spirituele wapens in te zetten voor politieke doeleinden (Vgl. Paus Paulus VI en Paus Johannes Paulus II), leek er nu sprake van een neutrale en uitgesproken charismatische paus.

Celestinus was echter niet opgewassen tegen de financiële en politieke complexiteiten van het pausambt, die hij niet met de voor hem gebruikelijke wapens van gebed en vasten het hoofd kon bieden. Zes maanden na zijn aantreden deed hij op 13 december 1294 afstand van zijn ambt. Zijn abdicatietoespraak was geschreven door kardinaal Caetani, die hem als Bonifatius VIII zou opvolgen, en hem van advies had gediend met betrekking tot de rechtmatigheid van zijn aftreden. Om moeilijkheden (vooral van de zijde van de Spiritualen) te voorkomen, hield Bonifatius VIII zijn voorganger tot zijn dood in verzekerde, kloosterlijke, bewaring in het kasteel van Fumone. Bijgestaan door twee monniken van zijn orde stierf Celestinus daar op 81-jarige leeftijd. Celestinus werd op 5 mei 1313 heilig verklaard.


Bonifatius VIII (Vgl. Bergoglio), geboren als Benedetto Gaetani (Anagni, 1235 – Rome, 11 oktober 1303) was paus van 1294 tot 1303. Zijn claim op de hoogste positie binnen Europa bracht hem in ernstig conflict met Filips de Schone van Frankrijk. Met de bul Clericis laicos van 1296 probeerde hij de Franse koning het recht te ontnemen om belastingen te eisen van geestelijken ter financiering van zijn oorlog tegen Engeland. De koning verbood de invoer van goud en zilver vanuit Frankrijk naar Rome. Als gebaar van verzoening verklaarde de paus in 1297 Lodewijk IX heilig.

In 1301 formuleerde Bonifatius VIII de bul Unam sanctam, in de context van het conflict met Filips IV van Frankrijk. Het bevat een zeer scherp standpunt ten aanzien van de suprematie van de pausen. Hierin stelde Bonifatius dat het voor ieder levend wezen noodzakelijk was voor zijn redding zich te onderwerpen aan de Paus. Bonifatius was intussen ook in conflict geraakt met de invloedrijke familie Colonna en trok zich terug in een slot in Anagni, zijn geboortestad.

Filips IV reageerde op de bul door de paus te beschuldigen van moord op zijn voorganger, waarop deze hem in 1303 excommuniceerde. Daarop besloot koning Filips de paus gevangen te nemen, Guillaume de Nogaret kreeg opdracht daartoe. Samen met Sciarra Colonna, uit de familie waarmee de paus ruzie had, trok hij naar Anagni. Bonifatius werd gevangengenomen, maar kwam al snel terug vrij, hij stierf echter een maand later. Zijn opvolger werd paus Benedictus XI.

Na Bonifatius' dood werd op aandringen van de Franse koning een proces tegen hem geopend wegens ketterij. Het Concilie van Vienne (1311-1312) besloot echter dit proces niet voort te zetten.

Dante Alighieri laat in het eerste deel van La Divina Commedia paus Nicolaas III vanuit de hel voorspellen, dat Bonifatius VIII (Vgl. Bergoglio) eveneens naar de hel gaat.

maandag 17 september 2018

Na de aantijgingen zegt pastoor Bart Paepen: “We zullen het werk van Jan Fabre niet weghalen in de kathedraal van Antwerpen”


Pastoor Bart Paepen en Jan Fabre bij de inhuldiging van het blasfemische beeld

Link:
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180913_03741366


Natuurlijk mag de kunst van Jan Fabre niet ontbreken in de kathedraal van Antwerpen, die recentelijk nog in een pop-up bordeel werd omgetoverd.

Pastoor Bart Paepen van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen, die alweer een slechte beurt maakt, is duidelijk niet van plan om het beeld ‘De man die het kruis draagt’ van Jan Fabre weg te halen in de nasleep van de open brief van enkele dansers van het gezelschap van Fabre. “We hebben een kunstwerk in de kathedraal geplaatst, niet de kunstenaar.”

zaterdag 8 september 2018

De oversekste pastoor en vicaris van Antwerpen, Bart Paepen, maakt met de goedkeuring van Johan Bonny een bordeel van de Antwerpse kathedraal


Vierhonderd luisteraars hebben de afgelopen nacht doorgebracht op een veldbedje
in de Antwerpse kathedraal en geluisterd naar ‘Sleep’ van Max Richter.

"Zonder meer", zegt pastoor Bart Paepen van de kathedraal op 'Kerknet'.
"Vannacht hebben we ontdekt dat muziek en sacrale ruimte slechts het kader vormen
voor het echte wonder: vierhonderd mensen die samen stil zijn en elkaar luisterend de slaap
gunnen. En bij het ochtendgloren: een gedeelde intensiteit van onvoorstelbare diepte.""Heel intiem op een openbare manier"


Jef De Kesel te laf om te vemelden dat Koning Boudewijn tégen abortus was


Eind juli was het 25 jaar geleden dat Koning Boudewijn is overleden. Om hem te herdenken,
was er vandaag een herdenkingsmis in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Laken.

zondag 2 september 2018

Weerzinwekkende preek van Jef De Kesel tijdens bisschopswijding van Vanhoutte


Koen Vanhoutte in maagdelijk wit, de onschuld zélve...Twee citaten uit de walgelijke preek van Jef De Kesel:

"We weten het: godsdienst kan ontsporen. De laatste weken hebben we nogmaals met pijn en schaamte moeten vaststellen wat er zich achter mooie façades kan verbergen." En hoe subtiel de mechanismen zijn. "Ze eren Mij, maar zonder zin en mensenwet is wat zij leren" (Mc 7,7).

Blijkbaar zijn het volgens De Kesel niet de mensen die ontsporen, maar wél de godsdienst.

Vervolgens verwijst Jef dan met een beschuldigende vinger naar de homoseksuele bisschoppen in de VS zonder evenwel zichzelf aan te klagen, maar wit te wassen met uit de context gerukte Bijbelcitaten.


Jef De Kesel zei vervolgens nog, dat we "niet moeten zwaaien met Gods geboden, maar onderscheiden".

Jef, je gaat weeral uit de bocht. Indien de Amerikaanse bisschoppen zich wat méér "aan Gods geboden zouden hebben gehouden", dan zou hét allemaal niet gebeurd zijn.

Was Roger Vangheluwe dan zo een kampioen in het onderscheiden?

En hoe zit het met jezelf? Ook onfeilbaar en zonder zonden?


S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer