dinsdag 29 november 2011

The War of the Vendée - De Opstand in de Vendée = een niet-politiek-correcte genocide waarbij honderdduizenden Katholieken werden vermoordDe Opstand in de Vendée was een opstand van boeren, clerus, handwerkers en lagere adel tegen de Franse Revolutie in de landstreek en het latere departement Vendée, die uitliep op een ware oorlog tussen 1793 en 1796, massamoorden, en volgens de meest recente geschiedkundige inzichten zelfs een genocide tegen de bevolking van de Vendée.

Zoals overal in Frankrijk was het platteland rumoerig tijdens de revolutie. Aanvankelijk stonden de boeren in het westen van Frankrijk afwachtend tegenover de Franse Revolutie. Het ongenoegen met de revolutionaire regering in Parijs groeide echter naarmate ook de Katholieke Kerk aangepakt werd en meer bepaald wanneer priesters de eed op de grondwet moesten afleggen. Vele priesters werden vervolgd, bovendien werden de gilden opgeruimd en de eeuwenoude voorrechten van de stadsburgerij, de zelfstandige boeren en lage adel afgeschaft - waardoor de Franse Revolutie hen nog harder trof dan de hoogste aristocratie die het land reeds ontvlucht was of reeds om het leven gebracht was.

Maar uiteindelijk was het de verplichte legerdienst (levée en masse) die het rumoer deed omslaan in een opstand, zoals trouwens ook het geval was met de Boerenkrijg in de Nederlanden (ca. 15.000 doden).

Tot op heden herinnert nog veel aan de "Franse Volkerenmoord" in de Vendée.

Tradities, monumenten en de volksaard werden blijvend beïnvloed.
In delen van Bretagne vonden soortgelijke slachtingen plaats, maar op geringere schaal.

zondag 27 november 2011

Het Heilig MisofferAnoniem zei:

"Vroeger leerde men, het Misoffer is de vernieuwing van het Kruisoffer. Maar dit was niet zo correct. Een overleden Dominicaan leerde me dat het Heilig Misoffer de TEGENWOORDIG-STELLING van het Kruisoffer is, over plaats en tijd heen; verandert de priester brood en wijn in Lichaam en Bloed van Christus, en in de H. Mis staan we vóór Jezus aan het Kruis, zoals O.L. Vrouw en de heilige vrouwen."

Met Juventutem naar Madrid WJD 2011


Beter zo? Het is nog niet perfect, ik weet het...

zaterdag 26 november 2011

Christus


Dit portret is gemaakt door Antonello da Messina. Het is te zien in de National Gallery in Londen. Het portret is geweldig. En roept op tot stilte en sereniteit...

De Standaard: "Kruistocht tegen theater" - "Ultrakatholiek protest steekt de grens over" - vrijdag 25 november 2011

De ultrakatholieke ['Katholieke' zou een beter woord geweest zijn!] beweging Civitas Institut trekt volgende week naar het Next-festival om te betogen tegen het 'blasfemische theater' van Romeo Castellucci.

De ultrakatholieke beweging Civitas Institut boycotte [??? - De redactrice weet precies toch niet goed waar het over gaat!] eind oktober in Parijs de vertoningen van On the concept of the face, regarding the Son of God, volume 2, de nieuwe creatie van de Italiaanse theatermaker Romeo Castellucci. De voorstelling zou volgens de religieuze betogers blasfemisch zijn [Niet 'zou zijn', maar 'is'!!!] en 'aanzetten tot christofobie'. Ze verdrongen zich massaal voor de ingang van het Théâtre de la Ville en het Théâtre Cent Quatre in Parijs en wisten de voorstelling halverwege stil te leggen door het podium op te stormen. Afgelopen weekend boycotte een groep fundamentalisten om dezelfde redenen de theatervoorstelling Golgotha picnic van Rodrigo García in Toulouse. [Bij elke voorstelling werd er buiten het theater een avondwake met gebeden en gezangen gehouden!!!]

Civitas Institut heeft nu het plan opgevat om zowel García als Castellucci te vergezellen op hun tournee. De eerste stop is het Next-festival: volgende week speelt Castellucci tijdens het internationale festival in het cultuurcentrum La Rose des Vents in Villeneuve d'Ascq. Civitas Institut was zo vriendelijk de organisatie te verwittigen van zijn komst. Ook een delegatie van 'België en Christenheid' zal aanwezig zijn, de organisatie die onder meer in 2005 in Brussel protesteerde tegen de affiche van de theatervoorstelling Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen van Union Suspecte. Er zal een bus vanuit Brussel naar Villeneuve d'Ascq vertrekken, bevestigt de organisatie.

In Kortrijk, dat als een van de Vlaamse partners deel uitmaakt van het Next-festival en traditiegetrouw een bus inlegt naar La Rose des Vents, zijn ze niet opgezet met het bezoek [Wij zijn ook niet opgezet met die ordinaire en satanische vaudeville!]. 'Zo'n heisa kunnen we missen [Pech gehad! In het vervolg wat meer 'smaak' in jullie programmatie aanbrengen dan louter beestachtigheid!]. We willen gewoon een sterk festival organiseren. [Laten we lachen!]'

Didier Thibaut, directeur van La Rose des Vents, belooft maatregelen en stuurde alvast een bericht uit naar de toeschouwers die een ticket voor de voorstelling kochten. 'Civitas kondigde aan dat ze verzamelen aan het stadhuis van Villeneuve d'Ascq, maar we verwachten dat ze naar het cultuurcentrum afzakken', aldus Thibaut. De politie is verwittigd en er zal zowel binnen als buiten security aanwezig zijn. 'Er is een verplichte vestiaire en we voorzien ook een screening van iedereen die een kaartje kocht, louter om te voorkomen dat er betogers tussen het publiek zitten.'


Belgisch protest

Verhitte gemoederen kennen geen grenzen. Civitas Institut bevestigde aan De Standaard dat de kans groot is dat ze in februari de landsgrens oversteken naar De Singel in Antwerpen, de volgende theaterhalte van Castellucci. 'We hebben aanvragen gekregen van Belgische geestelijken die ons steunen in ons verzet tegen Castellucci's blasfemisch theater', zegt Alain Escada, algemeen secretaris van Civitas Institut.

Dat On the concept of the face, regarding the Son of God, volume 2 godslaster van de bovenste plank is, lijdt geen twijfel volgens Escada. 'Ik heb de voorstelling gezien en kinderen die met stenen naar een portret van Christus gooien: dat is onaanvaardbaar. Net als het besmeuren van zijn beeld met vloeistof die aan excrementen doet denken. Castellucci beroept zich op vrije meningsuiting, maar mijns inziens heeft deze theatermaker moeite om in te schatten wat hij precies gemaakt heeft.' [Welke mening verkondigt Castellucci? Stenen gooien? Geweld?]

De organisatie van het Next-festival deelt die mening niet. 'We zijn ons ervan bewust dat de maatregelen niet bijzonder prettig zijn en we bieden u alvast excuses aan, maar ze leken ons onafwendbaar om de goede gang van zaken te verzekeren', klinkt het in de uitgestuurde brief naar de toeschouwers [De toeschouwers moeten zich vooraf maar beter informeren over waar ze naartoe gaan!]. 'Met uw aanwezigheid geeft u ons een sterke aanmoediging en bevestigt u dat u veel waarde hecht aan de vrijheid van de kunstenaar.' [Laten we lachen! De promotie van beestachtigheid! De vernietiging van de cultuur! ANTI-KUNST!!!]

Bron: De Standaard
Auteur: Sarah Vankersschaever

http://destandaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=G63IPNIKCastellucci's Christophobia: Teaching Children the Art of the Antichrist
Kinderen die stenen gooien naar God!
Hoe ziek moet onze Westerse 'cultuur' wel zijn...

Merkwaardig hoe sereen Christus kijkt. Totaal onbewogen.
Totaal anders dan de licht lachende Christus boven, terwijl het toch hetzelfde schilderij is.
Het is duidelijk dat Christus lijdt tijdens de opvoering van het toneelstuk.

woensdag 23 november 2011

In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw probeerden heel wat staten het Katholicisme met geweld te vernietigen... o.a. in Mexico

Nu probeert men het met atheïstische ideologie en indoctrinatie!

De Zalige Miguel Agustín Pro Juárez volgde zijn opleiding in de Verenigde Staten, Spanje, Nicaragua en België. Hij werd in 1925 in België priester gewijd en was een tijdje priester onder de mijnwerkers in Charleroi. Om gezondheidsredenen keerde hij een jaar later terug naar Mexico. Daar was echter net de Cristero-oorlog in volle hevigheid losgebarsten, waarbij Katholieke rebellen die zichzelf 'Cristeros' noemden, zich verzetten tegen de antiklerikale en anti-katholieke Mexicaanse regering van Plutarco Elías Calles.

In november 1927 vond er een mislukte moordaanslag plaats op voormalig president Álvaro Obregón. De auto van waaruit deze aanslag was gepleegd had in het verleden toebehoord aan Pro's broer Humberto. Beide broers werden samen met twee andere verdachten opgepakt en geëxecuteerd. Of Pro schuldig is geweest aan de aanslag is tot op de dag van vandaag onderwerp van discussie. Volgens de Britse schrijver Graham Greene werden er nooit bewijzen tegen pater Pro en zijn broer aangevoerd, en ze kwamen nooit voor de rechter. Alle gevonden bewijzen wezen op medeplichtigheid van de regering.

Bij zijn executie weigerde Pro een blinddoek te dragen. In plaats daarvan nam hij de houding van een kruis aan, en sprak zijn laatste woorden: "¡Viva Cristo Rey!" ("Leve Christus Koning!"). Calles had de executie fotografisch laten vastleggen, hopend dat dit andere rebellen zou afschrikken. In plaats daarvan werd de foto juist een inspiratiebron voor andere Katholieken. De foto werd dusdanig populair, dat Calles hem liet verbieden. In 1988 werd Pro door Paus Johannes Paulus II zalig verklaard. Het Mensenrechtencentrum Miguel Agustín Pro Juárez, een Mexicaanse mensenrechtenorganisatie, is naar Pro genoemd.


woensdag 2 november 2011

Katholieke Jongeren en de Syrisch-Orthodoxe Metropoliet tégen christianophobie!!!RESPECT VOOR IEDERS OVERTUIGING!!!

Parijse moslims tégen christianophobieDe moslims in Parijs scanderen:


1. "CHRISTIANOPHOBIE : CA SUFFIT !!!"

2. "CHRETIENS, LA FRANCE EST A VOUS !!!"


Het is uiteindelijk zeer merkwaardig dat de oecumene en de interreligieuze dialoog van de modernistische kerk totaal niets opgeleverd heeft. Lauwe Christenen, zoals bijvoorbeeld een Johan Bonny, kunnen op weinig respect rekenen van Orthodoxen of moslims.

Het is dan ook zeer merkwaardig, dat een 'hardliner' zoals Mgr. Marcel Lefebvre met zijn Pius X, er beter in slaagt om de oecumene en de interreligieuze dialoog aan te zwengelen.

Het geheim zit hem waarschijnlijk in het feit dat de aanhangers van Pius X zeer trots zijn op hun geloof en er voor opkomen zonder schaamte. Dat werkt aanstekelijk!

Een bisschop Bonny die alleen maar worstelt met zijn geloof en niets zeker weet, spreekt de mensen niet aan!

Men moet overtuigd zijn van zijn zaak en het zeker weten!

Pius X dialogeert niet met de moslims, maar eist respect voor hun eigen geloofsovertuiging. Dat creëert een gemeenschappelijke basis tégen de atheïsten!

'Kardinaal' André Vingt-Trois van Parijs vindt deze Katholieke jongeren, Orthodoxen en moslims waarschijnlijk allemaal 'idioten'!!!

'Kardinaal' Vingt-Trois wordt hier duidelijk gelogenstraft en zou diep beschaamd moeten zijn!

Feit is dat 'kardinaal' Vingt-Trois zich totaal belachelijk gemaakt heeft en nu volledig buiten spel staat!

Het is inderdaad kras, dat de moslim-organisaties, Christus en de Katholieke Jeugd van Frankrijk, beter verdedigen dan de officiële Franse 'katholieke' instellingen met hun 'mandaat' om 'kardinaal' Vingt-Trois nog eens te parafraseren!

INCROYABLE! MGR 23 CONTRE LES CATHOLIQUES!

HALLUCINANT! "MONSEIGNEUR" 23 OU PLUTÔT 33 NE DÉFEND PAS SES OUAILLES, TOUS CEUX QUE LE "SPECTACLE" DES EXCRÉMENTS LANCÉS SUR LA FACE DU CHRIST INSULTE ET HUMILIE! IL LES CONDAMNE!

LES ORGANISATIONS MUSULMANES DÉFENDENT MIEUX LES CROYANTS CATHOLIQUES HUMILIÉS DANS LEUR FOI QUE LE PRÉTENDU ARCHEVÊQUE DE PARIS!


Inderdaad! De modernistische kerk heeft de Katholieke gelovigen niets te bieden en zal dan nu ook snel verdwijnen!!!

IMMANENTE GERECHTIGHEID!!!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer