dinsdag 30 juni 2015

De Post-Conciliaire Bastaardkerk in Brussel:

Priester Jan De Koster vertelt over zijn werk in de pastorale eenheid Betlehem in het zuiden van Brussel.


Zijn er momenten dat je niet met de Kerk bezig bent?

Als ik thuis kom lukt het me nogal om het werk achter te laten; ik vind het daarom een goede zaak dat werkplek en woonplek niet samenvallen. Die woonplek deel ik met mijn levensgezellin, en zo is het voor mij ook echt thuiskomen. D aar horen de gewone huiselijke dingen: samen voor het eten zorgen, boodschappen doen, overleggen, de krant lezen, samen naar tv kijken…

We gaan ook regelmatig even naar de Ardennen om er uit te zijn: dan ben ik niet met het kerkwerk bezig, maar werk ik bv. in de tuin, lees ik een boek, doe ik een babbeltje met de buren… Het is een tweede thuis. Wandelen doe ik ook vaak, en naar een klassiek concert gaan, of er thuis naar luisteren. En uiteraard maak ik echt tijd voor vakantie. Dat is pas er helemaal uit zijn, op adem komen, de batterijen herladen…

Info:
Jan De Koster
Dekenijstraat 96
1180 Ukkel
Tel. 02 345 14 69 / 0474 941 035
jan.dekoster@skynet.be

Bron: Kerknet

Link:

http://www.kerknet.be/vicariaatbrussel/nieuws_detail.php?ID=380&nieuwsID=132659


Zoals de website van de 'Katholieke Kruistochten' toont, heeft Jan De Koster destijds ook het manifest "Gelovigen nemen het woord" ondertekend en fungeerde destijds als pastoor.

Beste Jean Kockerols,

Gaat u nog actie ondernemen of blijft u de lafaard uithangen?

zondag 28 juni 2015

'Pastoor' Johan Loones van het bisdom Brugge: “Wij moeten niet meer bekeren”

18 December 2011


Johan Loones is priester in de West-Vlaamse parochies Ledegem, Rollegem-Kapelle en Sint-Eloois-Winkel. Met sigaar in de hand vertelt hij in de fraaie pastorie van Ledegem over de plaats van godsdienst vandaag: ‘De paus en ik, wij hebben hetzelfde evangelie, maar misschien lezen we het op een andere manier.’ [!]

Sindsdien is Rent-a-Priest gestegen in populariteit. Ziet u hen als een bedreiging?

“Van mij mogen ze dat doen; ik zie dat niet als bedreiging. Eigenlijk bieden wij net hetzelfde aan. Als er twee homo’s hun relatie willen zegenen, doe ik dat ook [!][!][!]. Er is niemand die verbiedt een relatie tussen mensen te zegenen [De 'brave' man vergist zich!]. Een kerkelijk huwelijk is tussen man en vrouw, maar ons geloof zegt toch: “waar liefde is tussen mensen, daar gebeurt God”? Of dat nu tussen twee vrouwen, twee mannen of een man en vrouw is, wat maakt dat uit? [???]

De Kesel, hebben ze dat daar op het seminarie geleerd?

“Het verschil met Rent-a-Priest is dat ik zeg: ‘bij mij gebeurt het in een kerk.’ [!][!][!] In den hof doe ik dat niet. Zij wel: mensen krijgen een ceremonie in hun tuin, rond de salontafel of in een stemmig kapelletje, maar dat is het. Ik stel vast dat daar weinig of geen sprake is van een gemeenschap van chris­tenen.

“Wij priesters doen veel meer dan vieringen; onze taak bestaat hoofd­zakelijk uit begeleiden en inspireren. Als priester moet je mensen enthousiast maken en begeleiden in hun christen-zijn, zeker in deze nieuwe tijden. Niet iedereen is nog christen, maar dat is geen reden tot bezorgdheid; het is nu eenmaal zo. Wij moeten niet meer bekeren. Ik doe het niet voor de paus, die brave man interesseert me niet erg. [!][!][!]

Wie of wat is God dan wel voor u?

“Voor mij persoonlijk … (denkt na) We moeten een beetje meer zwijgen over God [!!!]. Ik heb liever dat God de leegte [Boeddhisme.], het niets is [Nihilisme!]. Of, als je de Bijbel leest: dat God één en al liefde is. Mensen moeten proberen in die liefde met elkaar te leven, elkaar te respecteren en appreciëren zoals ze zijn. Dan gebeurt God voor mij. Maar we moeten niet alles op Gods hals schuiven, die is daar niet in geïnteresseerd, denk ik. 

Wat vindt u van uitspraken van aartsbisschop Léonard?

“Wat ik vind van Léonard? Dat die man beter zijn mond zou houden op bepaalde domeinen [!][!][!]. De laatste twee jaar zijn er in de Kerk al genoeg brokken gemaakt en dan komt onze aartsbisschop met zijn dwaze uitspraken puin bijmaken [!][!][!]. Zo bestaat mijn werk er soms gewoon in om puin te ruimen.

“Mensen reageren daar natuurlijk op. In het begin hebben wij een verklaring van onze stuurgroep voorgelezen om duidelijk te maken: ‘wij staan daar niet achter.’ [!][!][!] We hebben in elke kerk applaus gekregen. [!][!][!]

Wat vindt u van het celibaat?

“Ik ben nu 22 jaar celibatair, met vallen en opstaan [!][!][!][!][!][!][!][!][!]. Ik probeer dat vorm te geven omdat het nu eenmaal zo is. Ik heb nooit gekozen om celibatair te zijn [!][!][!][!][!][!][!][!][!], wel om priester te worden. Maar over het celibaat kan niet gesproken worden in Rome.

“Daar zeggen ze misschien ‘God wil dat’, maar God wil dat niet [!][!][!]. Het celibaat is pas in de middeleeuwen ingevoerd [Klopt niet!]. Vroeger waren priesters, kardinalen en bisschoppen getrouwd [Klopt zeker niet!] en gingen de erfenissen naar de familie. De Kerk wou eigendommen, dus ze mochten niet meer trouwen en alle erfenissen gingen naar de Kerk [Dit is een urban legend. Erfenissen van priesters kunnen wel degelijk naar de familie gaan!]. Macht veroveren was een van de redenen voor het invoeren van het celibaat [!][!][!]. De Kerk is inderdaad een machts­instituut [!][!][!], maar we moeten dat durven doorbreken. [Wat een idiote praat!]

Dat gehuwde mannen of vrouwen priester zouden worden, daar heb ik geen probleem mee [Wie dit zegt, is niet meer in volle communie met de Kerk, maar nijgt naar schisma.]. Ik heb er ook nog nooit wakker van gelegen of echtgescheidenen de communie nu wel of niet mogen ontvangen [Waarom verwondert mij deze uitspraak niet?]. Iedereen moet voor zich­zelf naar eer en geweten beslissen of ze de communie willen ontvangen of niet. [Maar, de Kerk kan de Communie niet geven aan hen die die inschatting niet kunnen of foutief maken. 'Naar eer en geweten' beslissen, veronderstelt dat men kennis van zaken heeft en niet beslist op basis van onvolledige of foutieve kennis!]

Het volk dat nu op zondag in de mis zit, wie zijn dat voornamelijk?

“Dat zijn vooral oudere mensen. Veel jongeren zie je daar niet, dat is de realiteit. Ik doe niks om jong volk naar mijn kerk te krijgen [!][!][!][!][!][!][!][!][!], maar ik kom wel veel jongeren tegen [!][!][!]. Als ik hier op café zit op vrijdagavond, zeggen de jongeren die bij mij aan de toog zitten: ‘Door hier met ons te babbelen, doe je beter dan middeltjes te zoeken om ons naar de kerk te krijgen.’ [???]

“Je moet goed beseffen wie je bent als priester. Als ik mij zou opstellen als zeer conservatief, luisteren die jongeren niet naar mij [!!!]. Maar ik probeer als priester vanuit mijn geloof naar hen te luisteren en op hun manier zijn zij ook christelijk [???]. In de eerste plaats probeer ik gewoon mens met de mensen te zijn [Een priester is géén 'gewoon' mens!]. Ben je zoveel beter als je in de kerk zit op zondag? Ik geloof dat niet. [Dan moet deze 'priester' toch wel zeer tevreden zijn, dat er geen jongeren in zijn kerk zitten!]

Bron: Kartonliesa

Link:

https://kartonliesa.wordpress.com/2011/12/18/wij-moeten-niet-meer-bekeren/'Pastoor' Johan Loones is "een gewoon mens onder de mensen".

Beste Jef De Kesel,
Is dit typerend voor al uw 'priesters' daar in het Brugse?
Wordt het niet eens tijd voor een herkerstening van uw personeel?

Over het grootseminarie van Brugge:

Het grootseminarie van Brugge was tientallen jaren lang een kweekschool voor homo- en pedofielen.

De directie van dit grootseminarie wist alles van de homoseksuele praktijken ter plekke:

Begonnen met Frans Lefevre, één der twee hoofdredacteurs van het pedofiele boek 'Roeach', over 'bisschop' Vangheluwe met vicaris Koen Vanhoutte en bisschop Jozef  De Kesel, met professor kerkjurist Patrick Degrieck, en de zovelen die daar onder Vangheluwe gewijd werden én de selectie op basis van zeer merkwaardige eigenschappen... Van "kwaliteit" kan men hier niet spreken!

Onze Heer Jezus Christus maakte een zweep uit koorden en verdreef de geldwisselaars en veeverkopers uit de tempel: zij hadden er een rovershol van gemaakt.

Deze tisten hebben van het grootseminarie van Brugge een homobordeel met pedofilieafdeling gemaakt!

En deze maffia zit uiterst vervlochten in alle parochiale structuren en is een constant gevaar voor de Vlaamse bevolking.

Bron: Anoniem


Neem nu bijvoorbeeld de gevallen Antoon Stragier en Tom Flavez...  

en de geboden 'hulp' [onderduikadres] van kerkrechter Patrick Degrieck:

Patrick Degrieck van het "Opvangpunt seksuele MISBRUIKERS bisdom Brugge"

Antoon Stragier werd benoemd tot aalmoezenier van het R.V.T. 'Herdershove' te Brugge.

Link:

http://www.rorate.com/vnieuws/index.php/32089-antoon-stragier-diocesaan-directeur-vlaanderens-bedevaarten


http://www.demorgen.be/binnenland/west-vlaamse-priester-neemt-pas-na-derde-klacht-ontslag-a2374401/


Het 'WZC Herdershove' is onderdeel van Curando van O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede vzw.

Link:

http://herdershove.org/

http://www.curando.be/


Patrick Degrieck is lid van de Raad van Bestuur van Vzw Bejaardenzorg O.L.V. van 7 Weeën
én
Algemeen Directeur van de Congregatie Zusters O.L.V. van 7 Weeën te Ruiselede.

Link:

http://www.olv7weeen.be/nl/algemeen-directeur


Ook Tom Flavez vond onderdak bij de Congregatie Zusters O.L.V. van 7 Weeën.

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/12/de-humo-van-2-december-2014-nr-387449.html


Dat men deze zware zondaars inzet om dagelijks "de mis te lezen", maakt de ganse vunzige boel uit sacramenteel gezichtspunt nog veel erger.


En volgens de voorschriften wordt een stola
onder het kazuifel gedragen!

zaterdag 27 juni 2015

'Rabbi' Bergogliostein voegt intussen de daad bij het woord en ontvangt de zionistische vrijmetselaarsloge B’nai B’rith op de koffie:Paus Franciscus ontving donderdag leden van B’nai B’rith, de oudste, ononderbroken bestaande joodse organisatie [Kerknet bedoelt natuurlijk de oudste zionistische organisatie.]. Hij sprak tijdens de ontmoeting de hoop uit dat joden en christenen blijven samenwerken, ten dienste van het algemene welzijn en samen de vrede bevorderen, in het bijzonder in het Heilige Land en het Midden-Oosten [Cynisch!]. Christenen en joden moeten gemeenschappelijk het respect voor het leven en de Schepping, de menselijke waardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit bevorderen [Bergoglio vergeet, dat joden geen christenen zijn!]. De paus herinnerde ook nogmaals aan het belang van het conciliedocument 'Nostra Aetate', dat een nieuwe relatie met het jodendom heeft ingeluid [De joden moeten zich niet meer tot het Ware Geloof bekeren.]. Daarna werden belangrijke stappen gezet voor het wederzijds respect en de samenwerking [De verbastering van de Katholieke Liturgie na het Tweede Vaticaans Concilie gebeurde grotendeels op aanwijzingen van de Amerikaanse joden.].

De joodse vereniging B’nai B’rith zet zich in voor de bevordering van de geestelijke, sociale en materiële ontwikkeling van de mensheid in het algemeen en joden in het bijzonder. Zij heeft tevens een kantoor bij de Europese Unie in Brussel [Zoals elke lobby-groep.]. B’nai B’rith steunt verschillende culturele programma's en bevordert religieuze verdraagzaamheid en internationale samenwerking in meer dan 50 landen wereldwijd, waaronder ons land. Daarbij is er ook veel steun voor programma's voor de bestrijding van het antisemitisme.

Bron: Kerknet


Intussen blijft in het pedo-bisdom Brugge alles bij het oude! Nog een West-Vlaamse 'priester' neemt ontslag, pas na de derde klacht...

Na de derde klacht wegens seksueel misbruik heeft priester Antoon Stragier (61) ontslag genomen bij het bisdom van Brugge. Opmerkelijk: hoewel de man herhaaldelijk in opspraak kwam, bleef hij vertrouwen genieten van zijn oversten.

Antoon Stragier is de voorbije jaren herhaaldelijk in opspraak gekomen. In 2005 belandde bij het parket een klacht wegens grensoverschrijdend gedrag waaraan de geestelijke zich schuldig gemaakt zou hebben toen hij tussen 1994 en 2007 pastoor was in Marke, bij Kortrijk. Volgens verschillende bronnen ging het om ongeoorloofde aanrakingen bij minderjarige jongens.

"Er kwam een bemiddeling en het slachtoffer kreeg een schadevergoeding", zegt Peter Rossel, woordvoerder van het bisdom Brugge. "De betrokken priester kreeg ook een aantal voorwaarden opgelegd, zoals therapie. Gevolg was dat zijn taak als aalmoezenier werd herleid tot die van mislezer."

In oktober 2010 bevestigde de nieuwe bisschop, Jozef De Kesel [Doofpotter!], de benoemingen van de priester, net als de begeleiding en de maatregelen die hem waren opgelegd. Stragier bleef dus actief in de bedevaarten en het zorgcentrum.

In 2012 liep er weer een klacht binnen tegen hem. Deze keer ging het over een jongen die hij had lastiggevallen toen hij medepastoor was in Zwevezele, tussen 1983 en 1994. Het bisdom paste nogmaals dezelfde strategie toe [!]. "Opnieuw werd een regeling getroffen met het slachtoffer", zegt nog Rossel. "In het najaar van 2014, toen er andere onfrisse praktijken aan het licht kwamen van priesters uit Middelkerke en Hooglede werden alle dossiers van priesters die in opspraak waren gekomen door het opvangpunt seksueel misbruik onder de loep genomen. Er werd geoordeeld dat Stragier in functie kon blijven."

En nóg was het niet gedaan. Begin juni 2015 meldde Antoon Stragier zich plots zélf bij het opvangpunt met bijkomende problemen van grensoverschrijdend gedrag uit de periode 1983-1994. Hij deed dat nadat de vader van een slachtoffer hem uitleg was komen vragen over wat hij zijn zoon had aangedaan. Stragier moet dan ook wel beseft hebben dat er deze keer geen regeling meer mogelijk zou zijn. "Eén dag later legde hij al zijn functies neer, de bisschop heeft het ontslag onmiddellijk aanvaard", zegt Rossel. "Diezelfde dag nog heeft het opvangpunt de nieuwe gegevens overgemaakt aan het parket. Er loopt nu een intern onderzoek."

Het feit dat verschillende beleidsverantwoordelijken van het bisdom er jarenlang geen graten in zagen dat er verschillende klachten waren tegen Stragier, wekt bij sommige insiders verwondering [Ons verwondert het in het geheel niet!]. Stragier zelf wilde geen commentaar kwijt. "Ik laat dat over aan mensen die beter geplaatst zijn dan ik", klonk het.

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/binnenland/west-vlaamse-priester-neemt-pas-na-derde-klacht-ontslag-a2374401/Wel Jef De Kesel, van hoeveel 'tijdbommen' hebt u nog weet? 

Hier nog een 'insider':


vrijdag 26 juni 2015

Een stukje over de homo-vriendelijke Johan Bonny:

"Rome approves attendance at synod of another bishop who supports same-sex unions"


The Holy See has confirmed that Bishop Johan Bonny, who publicly rejects the teaching of the Church on same-sex unions, will be attending the Ordinary Synod on the Family in October this year.

Bron: Voice of the Family

Link:

http://voiceofthefamily.info/wordpress/?p=1160

Dit verzin je niet: Bergoglio zegt dat wereldse priesters te veel praten en te weinig luisteren... Is dit niet dé crux van Bergoglio, dat hij een pathologische kletstante is?

Bergoglio waarschuwde gisteren in zijn preek ook nog voor 'valse profeten'.

Wat is hét kenmerk van een 'valse profeet' volgens Bergoglio?

"Zij praten te veel en luisteren te weinig!"

"Zij zijn bang van de stilte..."

Bergoglio, Bergoglio toch!

Bron: Vatican Radio

Link:


http://en.radiovaticana.va/news/2015/06/25/pope__worldly_pastors_talk_too_much,_listen_little/1153975

dinsdag 23 juni 2015

22-6-2015 Bergoglio 'betreurt' de vervolging van de Waldenzen

Vergeet de Lijkwade, want dit was de reden waarom Bergoglio naar Turijn trok:

Paus Franciscus sprak [hij 'dialogeerde'] maandagmorgen tijdens een bezoek aan een kerk [tempel] van de waldenzen in de Noord-Italiaanse stad Turijn een spijtbetuiging uit over de historische vervolging van de kleine christelijke gemeenschap van de waldenzen [Bergoglio kan zoveel vrijblijvende spijtbetuigingen uitspreken als hij wil, zijn persoonlijke mening heeft geen enkel belang!]. "De katholieke Kerk nam een onchristelijke houding aan en heeft zich onchristelijk gedragen [Bergoglio moet eerst eens zeggen wat de Kerk en wat de anderen gedaan hebben!]. In de naam van de Heer Jezus Christus, vraag ik om vergiffenis. [Bergoglio ziet het groot! Niet in naam van de Kerk, maar in naam van Jezus Christus vraagt Bergoglio om vergiffenis! Bergoglio is de Valse Profeet op de Zetel van Petrus! Bergoglio is de grootste vijand en verrader van de Kerk ooit!]" Het was het eerste bezoek ooit van een paus aan een gebedshuis van waldenzen. [Noot: Bergoglio is geen paus! Hij is een bedrieger en een usurpator!]

Paus Franciscus zei dat de relaties tussen de katholieke Kerk en de waldenzen fel zijn verbeterd, ook al blijven er meningsverschillen bestaan over belangrijke ethische en antropologische vragen [Natuurlijk! De Waldenzen hebben het homo-huwelijk al! Wij nog niet!]. Hij bemoedigde tot respect voor de eigenheid van christelijke geloofsgemeenschappen [Wij hoeven geen respect te hebben voor de ketterij! Oproepen tot het respecteren van de zonden van anderen is anti-katholiek!] en vroeg dat katholieken en waldenzen zich samen zouden engageren, onder meer voor de zorg van armen en mensen die uitgesloten zijn [Allez, begin maar!]. Hij sprak tevens zijn tevredenheid uit over de Bijbelvertaling [Ketterij!] waarvoor beiden hebben samengewerkt en de gemeenschappelijke veroordeling van geweld tegen vrouwen [En het geweld tegen mannen wordt niet veroordeeld?]. Voorganger Paolo Ribet begroette de paus als 'Fratello' (broeder) [Beiden zijn duivels!]. Hij benadrukte ook dat de waldenzen het pad van Jezus proberen na te volgen [De Waldezen zijn niet christelijk!] en beklemtoonde dat katholieken en waldenzen volgens hetzelfde evangelie proberen te leven. [De Waldenzen hebben net zoals alle andere protestanten de Heilige Schrift vervalst!]

De waldenzen werden in de twaalfde eeuw door de Franse koopman Petrus Valdes (1140-1206) uit Lyon gesticht. Die gaf alle bezittingen op en preekte een leven van eenvoud en armoede. Later groeide de beweging uit tot een kerk [De Waldenzen zijn geen 'kerk'.], waarvan de gelovigen in de middeleeuwen door de katholieke kerk als ketters werden vervolgd [Brandstapels!]. Vandaag tellen de waldenzen wereldwijd 50.000 gelovigen [Minder dan 30.000! Bergoglio moest nu snel nog 'vergiffenis' gaan vragen voordat ze helemaal uitgestorven zijn!], die voornamelijk in Italië, Argentinië en Uruguay leven.

Bron: Kerknet


Wat Bergoglio blijkbaar niet weet:

1. Elke protestantse en elke schismatieke beweging, zoals bijvoorbeeld de Waldenzen, is niet het gevolg van theologische verschillen, maar wél van politieke machinaties. Het zijn altijd de politici die de religie misbruiken om hun eigen ambities te realiseren. Daarom verzinnen ze een ideologie die tégen de Kerk in gaat. Dit geldt duidelijk ook voor de Waldenzen!

2. De Waldenzen zijn begonnen als een armoedebeweging, die in het begin door de Kerk gedoogd werd. Echter, toen de beweging politiek begon te worden, werd in 1184 de beweging door paus Lucius III terecht veroordeeld en werden de volgelingen geëxcommuniceerd. Tot op heden zijn de Waldenzen geëxcommuniceerd, omdat ze geen deel uitmaken van de Kerk! 

3. Echter, de Waldenzen werden gesteund door de Zuid-Franse adel, die zich op deze wijze los wilde maken van de koning van Frankrijk. Maar de koning sloot zich aan bij de paus en de Waldenzen werden hevig vervolgd door de Franse koning.

4. Dus Bergoglio, wie heeft de Waldenzen vervolgd? En waarom werden de Waldenzen vervolgd?

5. De Waldenzen waren 'separatisten'! Daarom werden ze vervolgd door de Franse koning!

6. Bergoglio, je bent een zieke leugenaar!


Apostaat Bergoglio betreedt de tempel van de Waldenzen in Turijn

De vervalste 'Bijbel' ligt al open!

Men biedt Bergoglio de vervalste 'Bijbel' aan...

In een publieke daad van apostasie, kust Bergoglio de vervalste 'Bijbel' van de Waldenzen!

Zoals reeds gezegd, hebben de Waldenzen intussen ook al het homo-huwelijk ingevoerd en het is duidelijk, een misselijkmakende Bergoglio geniet ervan!


maandag 22 juni 2015

IPB: "Paus staat op de bres voor zorgzamer wereld"

De nieuwe encycliek van de paus ‘Laudato Si’ bevestigt wat elk weldenkend mens vaststelt die op een open en eerlijke manier naar de wereld en onze manier van omgaan met de aarde en haar bewoners kijkt [Wat bevestigt het?]. Het is meer dan tijd voor een nieuwe levensstijl [Hoezo?]. Dat zegt Josian Caproens, voorzitster van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB, het overlegorgaan van [de ongelovige] Vlaamse leken in de katholieke Kerk). "In de ‘Zorg om de schepping’ neemt de paus een duidelijk standpunt in [Welk?]. Hij beklemtoont het algemeen welzijn en de zorg voor de komende generaties [Het is schandalig om een mensen die sober leven of die niets of nauwelijks iets hebben om te leven, om aan die mensen te gaan vragen, dat ze zuinig moeten zijn met water!]. Het is een holistische mens- en wereldvisie waarbij alles met alles verbonden is [Dat is het door de Kerk veroordeelde Teilhardisme!]. Hij heeft aandacht voor mens én milieu [Dat heeft hij niet!]. De strijd tegen armoede, zorg voor de natuur en ijver voor de menselijke waardigheid gaan hand in hand. Sociale en ecologische problemen staan niet los van elkaar."

'Algemene oproep'

De paus richt zich niet alleen tot individuele gelovigen en mensen van goede wil maar ook tot politici, regeringsleiders en beleidsverantwoordelijken [Een encycliek moet aan bisschoppen gericht zijn. Het is géén politiek pamflet!]. Elkeen moet in zijn dagelijks leven zijn verantwoordelijkheid opnemen en politici daagt hij uit om moedige beslissingen te nemen in functie van een zorgzamer wereld. [Neen! Het regime in de VS en de VN hebben Bergoglio gedicteerd wat hij in zijn 'encycliek' moet schrijven! Men moet de dingen niet omdraaien!]

Het knelpunt ligt volgens hem vooral in de consumptiemaatschappij die de natuurlijke rijkdommen verspilt en opgebruikt en gericht is op winstmaximalisatie [In Afrika, Azië en in Europa en Amerika bestaat die 'consumptiemaatschappij' voor de meesten niet!]. Het is opmerkelijk dat de paus niet alleen de problematiek in al zijn aspecten benoemt maar ook alternatieve benaderingswijzen en actieterreinen aangeeft. Zo heeft hij het bijvoorbeeld in het vijfde hoofdstuk over de dialoog als belangrijke grondhouding. [Welke?]

Hij roept op tot een open en eerlijk debat [!] waarbij persoonlijke opvattingen of vooroordelen het gemeenschappelijk goed niet in de weg staan [Inderdaad! Géén actie, maar vrijblijvend debat! DIALOOG! Kletskoek!]. Daarbij kan de Kerk een belangrijke rol spelen [Inderdaad, sinds het Tweede Vaticaans Concilie dialogeert en debateert de Kerk als de beste!]. Ze kan de dialoog stimuleren, zowel lokaal als op wereldvlak, en aandringen op transparante besluitvorming, verantwoord gebruik van de natuurlijke bronnen en zich engageren tot een respectvolle dialoog met andere gelovigen en met wetenschappers. [Dialoog, dialoog, dialoog... Met 'dialoog' raakt men anders niet in de hemel!]

In hoofdstuk zes worden scholen, gezinnen en geloofsgemeenschappen opgeroepen om gewoonten en gedragingen te helpen veranderen. Het is zeker zo dat binnen opvoedings- en gemeenschapsrelaties zich andere levensstijlen kunnen ontwikkelen, met belangrijke veranderingen in de samenleving tot gevolg." [Kletskoek!]

Uitnodiging tot zorgzamer samenleving

"Tenslotte vervalt de paus niet in een doemdenken. Hij spreekt van een meer gepassioneerde manier van omgaan met de bescherming van onze wereld, waarbij hoop, creativiteit en enthousiasme drijfveren zijn. Voor gelovigen is het besef dat de aarde en elk schepsel een weergave zijn van Gods alomvattende liefde een fundamentele drijfveer in het bewust en gemotiveerd omgaan met de zorg om de schepping. Vanuit het scheppingsgeloof zijn zij geroepen om zorg te dragen voor de ganse schepping. Gelovigen kunnen inspireren tot een duurzamere levensstijl en zélf het goede voorbeeld geven. [Uit de 'encycliek' blijkt duidelijk, dat Bergoglio niet in de Schepping gelooft! Vraag blijft natuurlijk ook waarom Bergoglio "het goed beheer van de Schepping" via de omweg van de politiek-correcte lijn van de Verenigde Naties introduceert. Trouwens, in de 'encycliek' staat dat de mens het product is van "evolutionaire processen". Waar blijft de Schepping dan? Zeker als we weten dat Bergoglio ook in de Big Bang gelooft. Deze 'encycliek' is een farce!]

Ook het IPB zal, in antwoord op Laudato Si, haar verantwoordelijkheid verder opnemen naar een zorgzamer samenleving. Reeds in 2008 organiseerde het IPB een Forum rond eco-spiritualiteit in samenwerking met het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede. Ook in de toekomst zal zij rond dit thema haar antenne- en zenderfunctie proberen waar te maken."

In plaats van het licht uit de doen, gaat het IPB weer eens een klets-forum organiseren! 

Nog méér gelul! Hoe 'ecologisch'!

Bron: Kerknet

Ook de 'Groene Patriarch' schaart zich achter de 'encycliek' van Bergoglio

Het erehoofd van de Orthodoxie, patriarch [ketter, schismatieker en CIA-agent] Bartholomaios I, schaart zich van harte achter de milieu-encycliek van paus Franciscus. Dat blijkt uit een exclusieve bijdrage die de 'Groene Patriarch' heeft geschreven voor Time [= CIA-blad].

Time and Newsweek magazines. According to CIA and Senate sources, Agency files contain written agreements with former foreign correspondents and stringers for both the weekly news magazines.  The same sources refused to say whether the CIA has ended all its associations with individuals who work for the two publications. Allen Dulles often interceded with his good friend, the late Henry Luce, founder of Time and Life magazines, who readily allowed certain members of his staff to work for the Agency and agreed to provide jobs and credentials for other CIA operatives who lacked journalistic experience. 

Link:

http://www.carlbernstein.com/magazine_cia_and_media.php


'Geen verrassing' [want Washington DC schreef de tekst van Bergoglio én die van de 'Groene Patriarch'!]
In zijn reactie benadrukt de patriarch de grote overeenkomst van denken [Beiden zijn ongelovig!] met de leider van de katholieke Kerk. Hij noemt het daarom "geen verrassing" dat de paus de Schepping beschrijft als "huis" en de "oecumenische dimensie van de zorg voor de Schepping" onderstreept.

De aarde verenigt
"De waarheid is dat, ongeacht welke leerstellige verschillen die de verscheidene christelijke confessies mogen hebben en voorbij elk religieus meningsverschil dat de geloofsgemeenschappen mag scheiden, de aarde ons op een unieke en buitengewone manier verenigt", aldus Bartholomaios. [Ook een atheïst kan zich in deze woorden vinden, want water is nat!]

Allen verantwoordelijk
"Uiteindelijk delen wij allen dezelfde aarde [Zijn er dan meerdere aardes?] onder onze voeten en ademen wij dezelfde lucht uit onze atmosfeer. En zelfs al delen wij niet allemaal eerlijk of rechtvaardig in de bronnen van de wereld, zijn wij allemaal verantwoordelijk voor haar bescherming en behoud." Precies daarom, schrijft hij, spreekt de voorliggende encycliek over de noodzaak van "een nieuwe dialoog" [met wie?], "een proces van vorming" [van wie?] en "dringende actie" [door wie?]. Bartholomaios stemt in met de kritiek op de "weggooicultuur" en de nadruk op het "algemeen welzijn" en het "gemeenschappelijk doel van de goederen". Dat geldt ook voor het "vitale belang van schoon water", waar zijn Kerk [Zijn Kerk?] al twintig jaar de noodklok over luidt.

Kerk en samenleving
Ook bevestigt hij de nauwe samenhang die de paus ziet tussen zorg voor de Schepping en sociale gerechtigheid, "in het bijzonder de honger in de wereld". "Een Kerk die nalaat te bidden voor het milieu is een Kerk [Is 'het milieu' onze nieuwe afgod?] die weigert eten en drinken te geven aan een lijdende mensheid. Tegelijkertijd is een samenleving die de opdracht negeert om voor alle mensen te zorgen een samenleving die de Schepping van God mishandelt", aldus de oecumenisch patriarch. [De zondeval was net het ogenblik bij uitstek waarop de mens de Schepping van God mishandelde!]

Eén complexe crisis
"Het gaat niet om twee verschillende crises, zoals de paus vaststelt, maar om één complexe crisis in zowel het sociale als betreffende het milieu." Hij schaart zich achter de "geïntegreerde benadering bij de bestrijding van armoede, waarbij de waardigheid van de ongeprivilegieerden wordt hersteld en tegelijkertijd de natuur wordt beschermd." [Hoe zou dat dan moeten gebeuren?]

Concept van zonde
Bartholomaios wijst erop dat hij in 1997 zei dat de schending van Gods Schepping zondig is [Logisch!]. "Wij zijn paus Franciscus bijzonder dankbaar dat hij onze nadrukt erkent op de noodzaak ons beperkte en individualistische concept van zonde te verbreden. Wij verwelkomen zijn nadruk op 'ecologische bekering' [!] en 'verzoening met de Schepping'." [Nog meer wierook voor Bergoglio van deze ketter! Wanneer gaat Bartholomaios I zich tot het Katholieke Geloof bekeren?]

Minder verspillend
Bartholomaios noemt het een "ware zegen" dat hij met de paus "een gemeenschappelijke zorg over en een gemeenschappelijke visie op Gods Schepping kunnen delen." "Samen beloven wij ons in te zetten om bewust te maken van het rentmeesterschap over de Schepping. Wij doen een appel op alle mensen van goede wil om manieren van leven te vinden die minder verspillend en soberder zijn, minder hebzuchtig en edelmoediger omwille van de bescherming van Gods wereld en ten gunste van Zijn volk." [U heeft het gehoord! We mogen niets meer verspillen! Geen auto meer, geen terrasje meer met buitenverwarming, zoals deze dagen nodig is, wegens de koude, geen vliegtuigreizen meer etc. De 'Groene Patriarch', die zijn eigen rekeningen ook niet zelf betaalt wegens té groen, vergeet er wel bij te zeggen, wanneer een werkend mens voldoende doet en wanneer niet.]

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/groene-patriarch-schaart-zich-achter-encycliek

zondag 21 juni 2015

'Pro Familia' over de Kerk in België: "The insane are running the asylum"

Internationally, the best known of these ranks is the bishop who abused his own nephew, Bp. Roger Vangheluwe. Vangheluwe was chairman of the seminary of Brugge (a city better known by its French name "Bruges"). This is an important fact, because Vangheluwe educated a large portion of the people now in power in the Belgian hierarchy. Vangheluwe personally made a man named Johan Bonny professor at that seminary. This man, very close to Vangheluwe, was created bishop of Antwerp by Pope Benedict XVI. Today, Bp. Bonny is best known as being one of the leading pro-gay voices inside our Church. And it is very likely that Bonny will be the next archbishop of Mechelen.

This is because the wages of the priests are paid by the State, not by Catholics themselves.

Organizing the march caused a lot of anger, both inside and outside the Church. I can understand the anger; here in Belgium there are too many Catholic organizations in comparison with the number of Catholics. Each of these organizations needs its share of money and attention — so starting yet another organization was not greeted with enthusiasm by the other Catholic groups. Things got even uglier when we started to challenge the  liberal, pro-gay, anti-family consensus inside the Belgian Church. We were accused of being holier than the Pope himself.

Pro Familia wishes to set an example for the rest of Europe and the United States. We've noticed that if you promote Catholic teachings by opposing abortion, you will get ignored no matter how big the demonstration is. The U.S. media even ignored a million-man-strong march in Washington, D.C. This is because of a couple of reasons, but I think mainly because of the fact that the opinions on abortion are settled and the discussion is now 30 years old. People are basically tired of talking about abortion. However, if you promote Catholic teachings by attacking political correctness and pro-gay elements in the Catholic Church, you will get the full attention of the media. It's like sounding the anti-aircraft alarm over a completely filled square.


Bron: Church Militant

Link:

http://www.churchmilitant.com/news/article/my-struggle

In plaats van 'Moeder Aarde' te willen redden, zou Bergoglio zich misschien eens kunnen bezighouden met het redden van de Heilige Moederkerk

Before Saving Mother Earth, Let’s First Save Holy Mother Church

Uit Laudato Si

En nu dan de verbeterde versie...

Bron: One Peter 5

Link:

http://www.onepeterfive.com/before-saving-mother-earth-lets-save-holy-mother-church/

vrijdag 19 juni 2015

Mgr. Jozef De Steen-Kesel, hou de eer aan uzelf en donder op!

"Opnieuw ontslag in bisdom Brugge"

Bisschop Jozef De Kesel heeft deze week het ontslag aanvaard van [Carmino Bohez] zijn adjunct-vicaris voor de jeugd [!][!][!]. De man verliet al in 2003 het Grootseminarie van Brugge na een melding over grensoverschrijdend gedrag [!], maar kon daarna aan de slag bij de Brugse kerkleiding.

De feiten dateren van 2003, toen C.B. nog een jonge beloftevolle professor en directeur van het Grootseminarie van Brugge was. Een van de seminaristen stapte toen naar de president van de priesterschool met een melding over grensoverschrijdend gedrag [!][!][!].

"Ik had een ernstig persoonlijk conflict met hem", wil de seminarist, die inmiddels priester is, daarover kwijt. "Hij had een heel informele stijl als directeur, terwijl hij wel in een machtspositie zat. Ik heb daar toen melding van gemaakt, en dat is toen kordaat aangepakt. Hij is moeten vertrekken." Ook andere toenmalige seminaristen geven aan dat er spanningen waren over de houding van de prof. "Hij was zeer lijfelijk [!][!][!] en dat zorgde voor wrevel." Na de melding in 2003 verliet C.B. het Grootseminarie en werd hij adjunct-vicaris voor de jeugd [!][!][!].

"Persoonlijke aangelegenheid"

Bisschop Jozef De Kesel en zijn entourage werden in december op de hoogte gebracht van het conflict van meer dan tien jaar geleden. Het opvangpunt kreeg hierop de vraag om de zaak te onderzoeken en sprak met alle betrokkenen. De conclusie was dat het om een persoonlijke aangelegenheid ging die op het publieke forum niet verder gecommuniceerd moest worden [!][!][!].

Toch besloot C.B. deze week zijn ontslag in te dienen. "Ik wou al eerder een van mijn taken stopzetten", zegt hij daar zelf over. "De berichtgeving vorige week was de druppel (DM 24/4). Er was inderdaad sprake van een conflict met een of meerdere seminaristen, maar dat ging over mijn manier van aanpak als directeur. Ik was heel jong toen ik als directeur begon, wellicht heb ik een aantal dingen niet goed aangepakt. Ik ben een lijfelijk persoon, ja [!][!][!]. Het was trouwens op mijn vraag dat ik in 2003 ben vertrokken uit het Grootseminarie. Mogelijk had dat toen transparanter en beter gecommuniceerd moeten worden, dan was er zo veel jaar later geen ophef over geweest. Het opvangpunt heeft me voorgesteld begeleiding te volgen, en ik ben daarop ingegaan. [!][!][!]"

Inmiddels wijzen steeds meer mensen naar bisschop De Kesel en zijn entourage als verantwoordelijken voor het gebrek aan transparantie en daadkracht [!][!][!]. De bisschop zelf wenst niet te reageren. [!][!][!] [!][!][!] [!][!][!]

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/binnenland/opnieuw-ontslag-in-bisdom-brugge-a2306808/

 

Carmino Bohez?

Priester Carmino Bohez is momenteel leerkracht in de humaniora van Hemelsdaele en geeft er les in de vijfdes en zesdes (dus 16 a 18 jarigen). Hij is in Hemelsdaele als leerkracht 'benoemd', dus hij blijft er (tenzij hij er zelf zijn ontslag zou geven). 

Link:

http://www.hemelsdaele.be/Personeel.aspx?PersoneelID=80


Waarom De Kesel hem daar niet weghaalt, is waarschijnlijk omdat de persoon in kwestie daar minder 'lijfelijk' zal zijn.

Laten we ook niet vergeten, dat de 'bisschop van Antwerpen', Johan Bonny met zijn kerkelijk homohuwelijk, ook uit de Brugse stal komt!

"Vijf jaar na Vangheluwe faalt de aanpak van het Brugse bisdom nog steeds"

"Bisdom Brugge faalt in aanpak nieuwe dossiers"


Een brief van een jonge priester [Igor de Bliquy] en een nieuwe case waarbij iemand die grensoverschrijdend gedrag vertoonde, mocht blijven. Het toont aan dat er vijf jaar na het ontslag van bisschop Roger Vangheluwe aan de houding van het bisdom weinig veranderd is.
Een brief van een verbolgen jonge priester zorgt voor beroering. Het document, dat deze krant in handen kreeg, belandde vorige maand bij bisschop Jozef De Kesel, de vicarissen en een heleboel medewerkers van het bisdom. Het is een aanklacht tegen de houding van de kerk tegenover slachtoffers van seksueel misbruik, een nijpend gebrek aan transparantie en de gebrekkige medewerking van de kerkelijke instanties aan het gerecht.

De priester, die veel bijval krijgt van andere jonge collega's, is formeel: de richtlijnen die de bisschoppenconferentie en hogere oversten zélf hebben uitgeschreven, worden niet gevolgd. Daarbij verwijst hij nadrukkelijk naar de zaak van priester Daniel D., die vorige maand het nieuws haalde. D. zou twintig jaar geleden verscheidene kinderen hebben misbruikt. Het bisdom wist in 2013 al dat er iets aan de hand was, maar zou de man pas na een nieuwe klacht in januari aan de kant zetten. De reden van zijn ontslag kwam pas vorige maand aan het licht. 

Bron:

"Jonge West-Vlaamse priester klaagt in brief laksheid van bisdom Brugge aan"

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2015/04/jonge-priester-de-kerk-is-te-spaarzaam.htmlMantel der liefde

Ook een andere zaak wordt volgens verschillende bronnen al jaren met de mantel der liefde bedekt. In 2004 zou professor C.B. [Carmino Bohez] aan het grootseminarie van Brugge aan de kant zijn geschoven na grensoverschrijdend gedrag bij kandidaat-priesters. De man werd daarna aangesteld als adjunct-vicaris voor de jeugd, een functie die hij vandaag nog steeds uitoefent.

Op vraag van het bisdom heeft het Opvangpunt Seksueel Misbruik enkele maanden geleden de kwestie onderzocht. Hun conclusie: "Het betreft een persoonlijke aangelegenheid waarover op het publieke forum niet verder gecommuniceerd moet worden." [Doofpot!]

Kerkjurist Patrick Degrieck, medewerker van het Opvangpunt [!][!][!][!][!], verduidelijkt: "Het ging niet om seksueel misbruik van een minderjarige." "Natuurlijk niet", reageert een insider. "Seminaristen zijn per definitie volwassen. In een rusthuis is het ook onmogelijk om je aan kinderen te vergrijpen. Dat betekent niet dat die man ongestoord adjunct-vicaris voor de jeugd mag blijven."


5. Over Patrick Degrieck

Al even weinig geloofwaardig is de rol van kerkrechter Patrick Degrieck als 'bestrijder' van seksueel misbruik.

Nu is hij als directe medewerker van bisschop De Kesel in de afhandeling van de verjaarde dossiers, maar enkele jaren geleden was hij, met Tom F., nog de onlosmakelijke schaduw van Roger Vangheluwe. Geen verjaardag van de bisschop ging voorbij zonder dat zijn twee vrienden een kleine attentie afleverden.

Het blijft een mysterie waarom uitgerekend Degrieck, als enige geestelijke, een plek in de commissie-Adriaenssens heeft gekregen.

'En dan komt daar een vriend van Vangheluwe in te zitten,' zegt een bron in het bisdom. 'Het klopt gewoon niet!'

Degrieck heeft jarenlang gezeteld in raden van bestuur van katholieke instellingen die seksueel misbruik onder de mat veegden.

Met name in Tielt heeft hij de stellingenoorlog met de plaatselijke deken Leopold Lefebvre van dichtbij gevolgd.

Degrieck wordt boos bij de suggestie dat de penitentie van de Kerk en haar dienaren zelden oprecht lijkt.

In oktober 2010, enkele maanden nadat hij in de commissie-Adriaenssens had gezeteld, vertelde Degrieck dat de Kerk geen doofpotoperatie te verwijten viel...


Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/12/de-humo-van-2-december-2014-nr-387449.html


De nieuwe zaken liggen in de lijn van wat in het najaar van 2014 kwam bovendrijven. Toen raakte bekend dat drie West-Vlaamse priesters nog altijd in functie waren, hoewel het bisdom op de hoogte was van zedenfeiten. Bisschop Jozef De Kesel gaf toe dat er inschattingsfouten waren gemaakt maar benadrukte toen ook dat hij zijn plicht als burger had gedaan.


Nood aan nieuwe wind

"Er is niets veranderd in Brugge", zegt hoogleraar en kerkjurist Kurt Martens. "De mensen die het ten tijde van Roger Vangheluwe voor het zeggen hadden, zitten nog steeds in het zadel. En na vijf jaar kun je niet langer beweren dat bisschop De Kesel hier niks aan kan doen. Hij heeft zijn kans gehad en ze niet gegrepen. Het is hallucinant hoe daders van seksueel misbruik nog steeds een hand boven het hoofd wordt gehouden. De Kesel zou ontslag moeten nemen. [!][!][!][!][!][!][!][!][!][!]" Ook andere bronnen erkennen dat er dringend nood is aan een nieuwe wind. [!][!][!][!][!]

Het bisdom zelf laat weten dat dit niet aan de orde is. De bisschop bevestigt wel dat hij de brief van de jonge priester heeft ontvangen en benadrukt dat hij meteen met hem in gesprek is gegaan ["Dialogeren" heet dat in de post-conciliaire bastaardkerk!]. "Over de inhoud van dat gesprek kan ik niet in detail treden." [Doofpot!]

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/binnenland/vijf-jaar-na-vangheluwe-faalt-de-aanpak-van-het-brugse-bisdom-nog-steeds-a2297900/ONZE VRAGEN:

WAT DOET DEKEN JEF BARZIN, VAN DE VOORMALIGE 'OECUMENISCHE WERKGROEP PEDOFILIE', DAAR ALS DEKEN IN ANTWERPEN ONDER DE VLEUGELS VAN JOHAN BONNY?

WAAROM IS JEF BARZIN LID VAN DE BISSCHOPSRAAD?

WAAROM VERLIET KENNY BRACK, DE 'MINDERBROEDER-KAPUCIJN' VAN YOUFRA WEST-VLAANDEREN VOOR EEN POSTJE IN HET BISDOM ANTWERPEN?

WAAROM VERTROK OOK PATRICK DEGRIECK NAAR HET BISDOM ANTWERPEN?

WAAROM BENOEMDE BONNY DEGRIECK ALS JURIDISCH RAADGEVER BIJ DE DIENST VOOR CANONIEK RECHT VAN HET BISDOM ANTWERPEN?

De vlucht van een deel van de Brugse gay-lobby naar het bisdom Antwerpen onder de vleugels van Johan Bonny, de lieveling van Godfried 'kardinaal' Danneels, lijkt een feit!

Weer een 'slachtoffer' uit de Brugse 'priesterraad'! Wie nog meer?


Oproep: "Vanwaar heeft u die informatie over priester Carmino Bohez?"

Bericht:

Op 26/mei/2008 verscheen er op Kerknet een artikeltje met een minifoto en daarop zeer trots:
1. in het midden de pedofiele bisschop van Brugge Roger vanGheluwe in kazuivel;
2. links van hem in albe met stool Carmen Bohez, destijds verantwoordelijke aaspreekpartner voor geînteresseerde roepingen en vroegere directeur van het grootseminarie in Brugge, waar hij zich als zeer lichemelijke mens veel met seminaristen bezig hiel (in de laatste weken daagden er opeens zeer veel klachten van priesters en ex-seminaristen Bohehiertoe betreffend op); later moest Bohez het seminarie verlaten en wird dan Maar in het bisdom aangesteld (dat kennen we van Tom Flavez) als "adjunct-vicaris voor de jeugd" (astablieft!)(met "bijzonder spirituele vieringen in het Heuvelland" oa met pater Kenny Brack(!)), kondigde daar dan in het voorjaar 2014 zijn vertrek naar het onderwijs, waar hij in het meisjeslyceum "Hemelsdaele" (ge moet inderdaad niet beschaamd zijn) godsdienstonderwijs begon te geven aan meisjes van 11 en 12 jaar, en daar in april 2014 opeens verdween (een kleine stokdroge melding in De Morgen).
Geen mens in dit bisdommelijk bestuur schijnt zich af te vragen of dit niet gevaarlijk was.


Vraag:

Vanwaar heeft u die informatie over priester Carmino Bohez?
Hij geeft daar namelijk les in de humaniora, de vijfdes en de zesdes (dus 16 a 18 jarigen). Hij zal er bij mijn weten ook komend schooljaar lesgeven.


Kunnen er referenties of bronnen gegeven worden?

Kerknet: "Encycliek bekroont een halve eeuw scheppingsdenken"

Met de publicatie van zijn nieuwe encycliek 'Laudato Si’. Over het behoud van ons gemeenschappelijke huis.' bekroont de paus een halve eeuw [Sinds het Tweede Vaticaans Concilie!] katholiek denken over het milieu en zorg voor de schepping. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom de nieuwe encycliek vergeleken wordt met 'Rerum Novarum', waarmee paus Leo XIII destijds de relatie tussen de katholieke Kerk en de arbeidswereld probeerde vast te leggen en de basis legde voor de sociale leer van de Kerk [De zogenaamde encycliek van Bergoglio heeft totaal niets te maken met Rerum Novarum.]. Nieuw is dat de paus in deze encycliek oproept tot een echte “ecologische bekering” [Vergelijk met de satanische 'Eco-kerk'.], vanuit onze zorg voor de schepping en de verantwoordelijkheid voor de komende generaties.

Volgens enkele Vaticaanwatchers ging nauw overleg met VN-verantwoordelijken [De Verenigde Naties werden opgericht door de Rockefeller Foundation.] en klimaatspecialisten aan de publicatie van de encycliek vooraf.


Rockefellers go green: Rockefeller foundation divests funds in fossil fuel industries

Link:


http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/rockefellers-go-green-rockefeller-foundation-divests-funds-in-fossil-fuel-industries-9749767.html


Climate Change - The Rockefeller Foundation


Link:


https://www.rockefellerfoundation.org/our-work/topics/climate-change/


In die zin is de encycliek niet alleen een oproep tot individuele gelovigen en mensen van goede wil, maar richt hij zich ook expliciet tot staats- en regeringsleiders – in het bijzonder met het oog op de Klimaattop van eind dit jaar – die daadwerkelijk tot concrete en bindende maatregelen moeten komen [Echte encyclieken zijn gericht aan de bisschoppen!]. 'Laudato Si'’ behandelt overigens niet alleen de thema's ecologie en schepping, al wordt de encycliek desondanks gemakkelijkheidshalve als 'groene’ encycliek aangeduid. [Bergoglio goes green!] 


Scheppingsverantwoordelijkheid [Deze oplijsting van pausen komt uit de 'encycliek' van Bergoglio]

De zorg voor de schepping en bescherming van het milieu nemen al langer een belangrijke plaats in bij het kerkelijke denken, in het bijzonder sinds paus Paulus VI (1963-1978) en Vaticanum II [Er is blijkbaar geen enkele Paus voor Paulus II die iets gezegd zou hebben over de Schepping... Leugens! De post-conciliaire bastaardkerk is een schismatieke kerk die niets met de Katholieke Kerk te maken heeft.]. Dit denken werd doorheen de jaren wel sterk gediversifieerd en verrijkt. Paus Paulus VI (1963-1978) gaf in 1967, 3 jaar voor de eerste VN-klimaatconferentie [De post-conciliaire bastaardkerk is de dienstmaagd van de Verenigde Naties/Rockefellers!], een eerste belangrijke aanzet met zijn encycliek 'Populorum Progressio'. Paulus VI schreef daarin dat ontwikkeling meer is dan economische groei. Ontwikkeling moet ook worden afgemeten aan haar maatschappelijke gevolgen, haar bijdrage tot de gerechtigheid en haar duurzaamheid [Met andere woorden: "Neen aan de economische groei!" Dat is de Malthusiaanse Doctrine! = "LAAT DE MENSEN CREPEREN!" Vergelijk dit met de criminele houding van de EU en het IMF aangaande Griekenland: "PAK DE MENSEN HUN PENSIOEN AF!"]. De paus spreekt echter nog niet expliciet over de bescherming van het milieu.

Paus Joannes Paulus II (1978-2005) [Weer een post-conciliaire paus!] was in 1979 in 'Redemptor Hominis' wel expliciet in zijn veroordeling van de milieuvervuiling en energieverspilling. In zijn encycliek 'Laborem exercens' uit 1981 omschrift hij arbeid als deelname aan het werk van de Schepper. "De mens, die naar het beeld van God is geschapen, kreeg de opdracht om de aarde met als wat daartoe behoort te onderwerpen en om de wereld in heiligheid en gerechtigheid te regeren. Door de aarde te onderwerpen neemt de mens deel aan de het scheppingswerk van God."

Joannes Paulus II brengt in 1991 in zijn encycliek 'Centesimus annus', die ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van 'Rerum Novarum' verscheen, ecologie expliciet ter sprake. Centraal in zijn denken staat de menselijke ecologie, waarin de zorg voor de natuur met de zorg voor het menselijk leven hand in hand gaan, al wordt de vernieling van het menselijke leven wel als een veel ernstiger zonde bestempeld. De Poolse paus legt de band tussen de vernieling van mens en natuur met 'een cultuur van de dood', die wordt gedreven door een consumptie- en wegwerpmentaliteit. Hij spoort aan tot een diepgaande verandering van de moderne consumptiemaatschappij, in het bijzonder in de rijke landen. Ook in zijn encycliek 'Evangelium vitae' uit 1995 grijpt paus Joannes Paulus II naar de scheppingsverantwoordelijkheid van de mens. Daarin beklemtoont hij voor het eerst heel uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid van de mens voor de volgende generaties.


Zorg voor schepping en milieu

Paus Benedictus XVI sprak in zijn derde encycliek, 'Caritas in Veritate', uitdrukkelijk over de onderwerpen ecologie en de bescherming van het milieu. Hij beklemtoont heel nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de mens voor de hele schepping. De natuur is een geschenk van God voor de mens, maar hij is niet belangrijker dan de mens omdat dit tot een nieuw heidendom of pantheïsme dreigt te leiden. [Dit heidense pantheïsme is duidelijk aanwezig in de 'encycliek' van Bergoglio.]

Paus Franciscus zelf sprak het meest expliciet over de zorg voor het milieu in zijn toespraak tot het Europese Parlement in Straatsburg [Nog zo een vrijmetselaars-organisatie.]. Daar vertelde hij dat de aarde onze voortdurende zorg en aandacht vereist. Iedereen heeft een persoonlijke verantwoordelijkheid voor de schepping, die een kostbaar geschenk is van God dat in de handen van de mens werd gelegd. Franciscus maant aan tot een rechtvaardig en verstandig gebruik van de natuur en noemt het onaanvaardbaar dat miljoenen mensen van honger omkomen, terwijl elders voedsel wordt verspild. [MEN KAN NIET DE SCHULD VAN DE POLITICI IN DE SCHOENEN VAN MACHTELOZE MENSEN SCHUIVEN!!!]

Bron: Kerknet

Internationale reacties aangaande Johan Bonny, met zijn kerkelijk homo-huwelijk, en de sodomieten-synode:

On June 16, Pope Francis approved a third batch of episcopal delegates elected by their peers to the Ordinary Synod of Bishops to be held in October of this year.

However the Pope also ratified the inclusion of Bishop Johan Bonny [!] among the delegates. Due to his heterodox position
[!] on moral issues his inclusion among the delegates is already causing expressions of perplexity [!] even on Catholic websites that so far have resisted criticizing the current pontificate [!] . Bonny [!] joins the small but high-profile list of liberal-leaning and already-approved delegates to this year's Synod such as Bishop Jean-Paul Vesco OP of Oran (Algeria); Shadow Synod participants Bishop Jean-Marie Lovey of Sion (Switzerland), Archbishop Georges Pontier and Bishop Jean-Luc Brunin of France, and the three German delegates (Cardinal Marx, Archbishop Koch and Bishop Bode); Cardinal-Patriarch Manuel Jose Macario do Nascimento Clemente of Lisbon (Portugal), Archbishop Gabriel Charles Palmer-Buckle of Accra (Ghana), Cardinal Mario Poli of Buenos Aires (Argentina), Archbishop Diarmuid Martin of Dublin (Ireland), and Cardinal Vincent Nichols of Westminster (England & Wales).

Bron: Rorate Caeli


Inderdaad:

Do they think we are that stupid?

Do they think that our memories are that short?


Links:

http://valseprofeet.com/2015/06/17/breaking-news-bergoglio-duidt-antwerps-bisschop-johan-bonny-promotor-van-het-homohuwelijk-aan-als-synodevader/

http://www.aleteia.org/en/religion/article/pope-francis-confirms-some-surprising-appointments-for-october-synod-of-bishops-5810040921391104

donderdag 18 juni 2015

Deze artikelen aangaande homofilie doen herinneren aan het artikel van de 'Oecumenische Werkgroep Pedofilie' dat ook in 'Kerk en leven' verscheen:

WE WETEN ALLEMAAL WAT DE GEVOLGEN VAN DIT ARTIKEL ZIJN GEWEEST!!!

Pedo-bisschop Roger Vangheluwe met de homo-vriendelijke Godfried 'kardinaal' Danneels

Vicaris Selderslaghs, 'bisschop' Johan Bonny met zijn kerkelijk homo-huwelijk en 'deken' Jef Barzin van de 'Oecumenische Werkgroep Pedofilie'...

dinsdag 16 juni 2015

De Vaticaanse Gay-Mafia slaat weer toe: Johan Bonny naar de sodomieten-synode!

In een vanmiddag dinsdag 16 juni gepubliceerd persbericht heeft de persdienst van het Vaticaan bekend gemaakt dat Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, aangeduid is als Synodevader [Lachwekkend! Dat hij zijn 'deken' Jef Barzin van de Oecumenische Werkgroep Pedofilie ook maar meeneemt!]. Bonny zal de Bisschoppen-conferentie van ons land vertegenwoordigen op de Bisschoppensynode over het gezin, die plaats vindt in Rome van 4 tot 25 oktober 2015.

Bron: Kerknet

Link:

http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=132509

maandag 15 juni 2015

De nieuwe ketterse 'encycliek' van Bergoglio de Apostaat 'LAUDATO SI' werd 'gelekt' en is nu reeds online beschikbaar!

LINK:

http://speciali.espresso.repubblica.it/pdf/laudato_si.pdf

Het is een nooit gezien pseudo-wetenschappelijk en ketters gedrocht van een tekst geworden!

We hebben géén 'pauselijke encycliek' nodig om ons zo te laten indoctrineren met de pseudo-wetenschap van de Verenigde Naties!

Wij hebben eerder al aangetoond, dat Bartholomeus I van Constantinopel, een agent is van het Amerikaanse regime.

Wel, aangezien Bergoglio zich nu met de 'patriarch' associeert, is een bewijs, dat Bergoglio ook een agent is van dit regime!

De verwijdering van Paus Benedictus XVI was een staatsgreep die door het Amerikaanse regime werd georchestreerd! 


Het feit bijvoorbeeld, dat de huidige vluchtelingencrisis volgens Bergoglio veroorzaakt wordt, door de 'klimaatopwarming' en niet door Amerikaanse, Franse en Belgische bommen, is een bewijs, dat Bergoglio liegt en een marionet is van het Amerikaanse regime en de NATO!

Waarom de Kerk met de 'wetenschappers' zou moeten 'dialogeren' aangaande de klimaatopwarming ontgaat ons geheel!


Theologie in deze encycliek = 0

God bestaat blijkbaar niet en Christus is helemaal uit beeld!

Van de zondeval heeft Bergoglio blijkbaar nog nooit gehoord.

Volgens Bergoglio de Apostaat is Genesis fictie!!! [Zie Nr. 66 = satansgetal!]

Niet de ongehoorzaamheid van de mens aan God is een probleem, maar wél de gebroken 'harmonie' tussen mens en natuur!

We moeten dus blijkbaar volgens Bergoglio allemaal terug de bomen in!

Wat een ongelofelijke bastaard is die Bergoglio!

Deze 'encycliek' is een stinkende vuilbak gevuld met de meest rotte ketterijen! 

Het 'joods-christelijke gedachtengoed' waar Bergoglio het over heeft, bestaat niet! Wij zijn Christenen en géén Joden! 

Blijkbaar denkt Bergoglio dat Adam en Eva Joden zijn!

De Schepping behoort blijkbaar tot 'de orde van de liefde'! 

Volgens Bergoglio is de mens blijkbaar het gevolg van 'evolutionaire processen'! [Nr. 81.]

Blijkbaar is Bergoglio ook nog een aanhanger van het door de Kerk veroordeelde Teilhardisme. [Nr. 83.]

Wat een fossiel is me dit!

Vervolgens vervalt Bergoglio in louter ecologisch geleuter!

Duizenden mensen worden afgeslacht en Bergoglio maakt zich zorgen over een paar dierproeven! [Nr. 130.]

Over het gat in de ozon-laag...

Over de fossiele brandstoffen...

Bergoglio is totaal gestoord!

Dit is géén encycliek

Over de Verenigde Naties!!! [Nr. 169.]

In Nr. 175 roept Bergoglio op tot de creatie van een wereldregering!!!!!

"Una vera Autorità politica mondiale"

ONGELOFELIJK!Over een 'ecologische spiritualiteit' vanaf pagina 155.

Over een 'ecologische bekering' vanaf pagina 164.

Bergoglio debiteert de ene ketterij na de andere!


De Sacramenten worden ook nog eens geherinterpreteerd!

Het is duidelijk, dat de zonde niet meer bestaat!

Wat is het grote 'gebrek' van de mens?

Hij zorgt niet goed voor de aarde!


En dan, wie verzint dit:

Preghiera per la nostra terra = Gebed voor onze aarde

Dit alles neigt naar pantheïsme!

"Almachtige Heer,
die overal in het universum aanwezig zijt
en in de kleinste van uw wezens..."
De tekst van Bergoglio of van zijn ghost-writers, staat bol van niet bewezen pseudo-wetenschappelijke beweringen, die in feite leugens zijn!

Wat een wereldvreemdheid!

Wat een geleuter!

Géén enkele Paus van voor hét Concilie wordt geciteerd!


Deze 'encycliek' kan onmogelijk tot het pauselijk magisterium behoren:

1. Omdat Bergoglio géén paus is

en

2. Omdat de tekst pseudo-wetenschappelijk, ketters geleuter is! 


BERGOGLIO IS DE GROOTSTE VIJAND VAN DE KATHOLIEKEN! 


De Christenen in het Midden-Oosten
waren blijkbaar geen encycliek waard!

Ontgoocheling bij Vaticaan over gelekte 'encycliek'

In het Vaticaan werd maandag ontgoocheld gereageerd op de vroegtijdige publicatie van een voorlopige versie van de pausencycliek. Pater Lombardi, de directeur van de persdienst van het Vaticaan, beklemtoont dat ‘L’Espresso’ maandag slechts een werkversie van de encycliek heeft gepubliceerd [Het betreft hier wel degelijk de definitieve versie! En Lombardi maar liegen!]. Toch leren wij al enkele zaken. Zo blijkt de encycliek uiteindelijk 192 pagina’s te tellen. Dat spreekt eerdere berichten tegen dat de paus naar een korte encycliek heeft gestreefd, om een ruime verspreiding te bevorderen [We wisten al dat het een lang document was!]. Franciscus is kordaat over de klimaatsverandering [Hoezo?]. Die wordt beschouwd als een vaststaand feit en hij beklemtoont dat die ondanks wetenschappelijke argumenten allerhande - waaronder het argument dat de opwarming een resultaat is van een natuurlijke cyclus -, uiteindelijk door de mens zelf is veroorzaakt. [WHO AM I TO JUDGE? Alles aan Bergoglio is FAKE!]

Paus Franciscus roept op tot een verandering van levensstijl en hij veroordeelt de uitputting van de bodemrijkdommen [Lachwekkend!]. Wij moeten op een andere manier met die bodemrijkdommen omgaan en een passend antwoord zoeken op uitdagingen zoals zuiver water en watertekort [Het 'zuiver water' betreft maar een heel erg klein stukje!], het verlies van de biodiversiteit en de vervuiling van de aarde in het algemeen [Bewijzen?].

De nieuwe encycliek bevat zes hoofdstukken. Die behandelen onderwerpen als de Bijbelse Scheppingsvisie, de menselijke oorzaken van de ecologische crisis [Leugens!], suggesties voor actie en twee gebeden (een voor de aarde en een voor de Schepping). In het slothoofdstuk wordt een ecologische opvoeding en spiritualiteit aanbevolen [Ketterij!]. Bij de bekendmaking van de titel, Laudato si’ (‘Geprezen zijt Gij’) werd al duidelijk dat de paus nadrukkelijk zou teruggrijpen naar het Zonnelied van de Heilige Franciscus van Assisi. Een verantwoordelijke van het Vaticaan bestempelde het voortijdig uitlekken van de encycliek als een ‘gruwelijke daad’ [LOL]. Hij vroeg internationale media om het officiële embargo voor de encycliek, tot donderdag 18 juni, te respecteren.

Bron: Kerknet

Bericht van de 'Faculteit Theologie en Religiewetenschappen' - KU Leuven:

Vanwaar de ophef? Katholiek zijn ze sowieso niet!

zondag 14 juni 2015

Kerknet: "Opening oorlogsarchieven van Vaticaan loopt vertraging op"

De opening van de oorlogsarchieven van het Vaticaan met betrekking tot het pontificaat van paus Pius XII (1939-1958) lopen vertraging op. Dat bevestigt staatssecretaris kardinaal Pietro Parolin in een interview met de krant 'Jerusalem Post' [Groot 'nieuws' natuurlijk!]. De staatssecretaris ontkent met klem dat er sprake zou zijn van kwade wil [Hier wordt inderdaad weer een groot complot van de jezuïeten verondersteld.]. "Dit is een kwestie van technologie en archivering. Het indrukwekkende aantal archieven in het Vaticaan maakt de situatie veel complexer dan gedacht." ["Veel complexer dan gedacht" is natuurlijk een leugen. Men wist dit!] Het Vaticaan kondigde eerder aan [Neen, een voortvarende Bergoglio heeft dat aangekondigd.] dat de oorlogsarchieven nog dit jaar voor onderzoek toegankelijk zouden zijn, maar dat is onhaalbaar. De staatssecretaris schuift geen nieuwe datum voorop. 

Normaal gesproken, worden de archieven pas 70 jaar na de dood van een Paus openbaargemaakt. Bergoglio heeft dat veranderd in "zo snel mogelijk".

Echter, het archief van Paus Pius XII omvat meer dan 16 miljoen pagina's, en gaat niet alleen maar over 'de joden', maar over nog heel wat andere zaken.

De grote meerderheid van deze 16 miljoen pagina's bevinden zich nog steeds in honderden dozen, die nog steeds niet gecatalogiseerd zijn.

Dit is ook niet verwonderlijk, aangezien men 70 jaar tijd had om de documenten te ordenen en toegankelijk te maken. Dat zou pas in 2028 gebeuren.


Joodse verenigingen en historici vragen al jaren de openstelling van de zogenaamde 'oorlogsarchieven’ [Waarom? Hiertoe bestaat er geen enkele reden!]. Zij hopen dat dit duidelijkheid schept over de opstelling van paus Pius II tijdens de Tweede Wereldoorlog, vooral dan in verband met de houding van het Vaticaan tegenover de Jodenvervolging [Alles omtrent deze vraagstelling is geweten.]. Het 'geheime archief' van het Vaticaan telt een 50-tal medewerkers. Die werken hard, maar zijn onvoldoende opgeleid [Hier wordt het personeel weer eens zwart gemaakt, terwijl het net de beste archivarissen van de wereld zijn! Schande! Niet het personeel schiet hier tekort, maar wél een autoritair baasje, dat zichzelf de 'bisschop van Rome' noemt!]. Bovendien zijn de correspondentie en het archief van de ambassadeurs die in die periode in Oost-Europa werkten, samen met de documenten over de Koude Oorlog opgeslagen. Dat zorgt voor chaos.

Wereldwijd wachten landen 50 jaar en langer met de openstelling van hun archieven. Het Vaticaan geeft de documenten na 70 jaar voor onderzoek vrij [Waarom zou men nu dan haast maken? Omdat 'de Joden' het vragen?]. Het Vaticaan gaf wel al aan een groep wetenschappers de opdracht voor een bundeling van de belangrijkste documenten. Die werden in 11 boekdelen verzameld en zijn al geruime tijd voor wetenschappelijk onderzoek beschikbaar. Staatssecretaris Parolin zegt dat het Vaticaan wil meewerken om de historische waarheid over deze periode aan het licht te brengen [We kennen dé historische waarheid reeds!]. Hij vestigt er nog de aandacht op dat velen hun leven hebben gegeven om joden te redden. ['De joden' kunnen pas écht gered worden, indien de Katholieke Kerk hen zou oproepen om zich daadwerkelijk tot het Ware Geloof te bekeren!]

Bron: Kerknet

vrijdag 12 juni 2015

"Collaborateurs" is inderdaad het juiste woord...

Mgr. Schneider: "Deel geestelijkheid collaboreert met genderideologie"


"De massa's bewegen met de Zeitgeist mee, en niet weinige geestelijken met hen."

Dat heeft mgr. Athanasius Schneider gezegd in gesprek met LifeSiteNews. "De uitslag van het recente referendum in Ierland is een spiegel en een aanwijzing voor de mate waarin de brede massa van een volk, met veel katholieken onder hen en - zou men naar God willen uitschreeuwen: zelfs vertegenwoordigers van de katholieke geestelijkheid - zich heeft laten indoctrineren door de neo-communistische genderideologie", aldus mgr. Schneider.

Nieuwe heersende ideologie
"De recente geschiedenis van Europa heeft aangetoond hoe massa's zich snel aan ideologieën kunnen aanpassen, zelfs onmenselijke, zoals bijvoorbeeld fascisme, nationaalsocialisme en sovjet-communisme. Maar in tegenstelling tot vroegere tijden zijn er in onze dagen onder de gelederen van de geestelijkheid grotere aantallen collaborateurs met de nieuwe heersende ideologie te vinden,"

Soldaat van Christus
"Dit is een teken van de omvang van de geloofscrisis binnen de Kerk. Anderzijds is het nu ook een kans voor allen die trouw gebleven zijn aan hun doopgeloften - en trouw aan het geloof van de apostelen en de heiligen - om het geloof te belijden en te verdedigen!", zegt mgr. Schneider. "De huidige tijd is niet om te slapen of te luieren, maar om een goede soldaat van Christus te zijn (2 Tim. 2:3). Onze strijd is een geestelijke strijd, een strijd voor de waarheid, met liefde (zie Ef. 4:15)." Eerder deze maand merkte mgr. Schneider op dat christenvervolging zich niet alleen buiten de Kerk afspeelt. (KN/LifeSiteNews)

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/mgr-schneider-deel-geestelijkheid-collaboreert-met-genderideologie

dinsdag 9 juni 2015

De stilte vanwege de Belgische 'bisschoppen' is oorverdovend!

Als bange wezels zitten de 'bisschoppen' in 'the green room' van de Belgische 'theater-kerk'
te wachten op het 'verlossende woord' van de van God losgeslagen 'bisschop van Rome'.

Zalig... Al bijna een maand lang geen ketterijen meer te horen vanwege onze 'bisschoppen'...

En in plaats, dat onze 'bisschoppen' het Woord van God verkondigen,
prefereren zij te zwijgen en te zwijgen en te zwijgen...Uit de Heilige Schrift:

Mat 25:24  Nu trad ook hij naar voren, die het éne talent had ontvangen. Hij zeide: Heer, ik weet, dat ge een streng man zijt; ge maait, waar ge niet hebt gezaaid, en oogst, waar ge niet hebt uitgestrooid.
Mat 25:25  Ik was dus bang, en ben uw talent in de grond gaan begraven; zie, daar hebt ge het uwe terug.
Mat 25:26  Maar zijn meester antwoordde hem: Gij slechte en luie knecht; ge wist dat ik maai, waar ik niet heb gezaaid, en dat ik oogst, waar ik niet heb uitgestrooid.
Mat 25:27  Ge hadt dus mijn geld bij de wisselaars moeten beleggen; dan zou ik het bij mijn komst met rente hebben teruggekregen.
Mat 25:28  Neemt dus het talent van hem af, en geeft het aan hem, die de tien talenten heeft.
Mat 25:29  Want wie heeft, aan hem zal worden gegeven, en hij zal overvloed hebben; maar wie niet heeft, hem zal ook nog ontnomen worden wat hij bezit.
Mat 25:30  Werpt den onbruikbaren knecht naar buiten de duisternis in; daar zal geween zijn, en gekners der tanden.
Merkwaardig!

In een land waar er intussen meer bisschoppen zijn, dan seminaristen,
zou men eigenlijk beter een paar bisdommen opdoeken en samenvoegen,
in plaats van nog een aartsbisschop bij te creëren!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer