vrijdag 19 juni 2015

Oproep: "Vanwaar heeft u die informatie over priester Carmino Bohez?"

Bericht:

Op 26/mei/2008 verscheen er op Kerknet een artikeltje met een minifoto en daarop zeer trots:
1. in het midden de pedofiele bisschop van Brugge Roger vanGheluwe in kazuivel;
2. links van hem in albe met stool Carmen Bohez, destijds verantwoordelijke aaspreekpartner voor geînteresseerde roepingen en vroegere directeur van het grootseminarie in Brugge, waar hij zich als zeer lichemelijke mens veel met seminaristen bezig hiel (in de laatste weken daagden er opeens zeer veel klachten van priesters en ex-seminaristen Bohehiertoe betreffend op); later moest Bohez het seminarie verlaten en wird dan Maar in het bisdom aangesteld (dat kennen we van Tom Flavez) als "adjunct-vicaris voor de jeugd" (astablieft!)(met "bijzonder spirituele vieringen in het Heuvelland" oa met pater Kenny Brack(!)), kondigde daar dan in het voorjaar 2014 zijn vertrek naar het onderwijs, waar hij in het meisjeslyceum "Hemelsdaele" (ge moet inderdaad niet beschaamd zijn) godsdienstonderwijs begon te geven aan meisjes van 11 en 12 jaar, en daar in april 2014 opeens verdween (een kleine stokdroge melding in De Morgen).
Geen mens in dit bisdommelijk bestuur schijnt zich af te vragen of dit niet gevaarlijk was.


Vraag:

Vanwaar heeft u die informatie over priester Carmino Bohez?
Hij geeft daar namelijk les in de humaniora, de vijfdes en de zesdes (dus 16 a 18 jarigen). Hij zal er bij mijn weten ook komend schooljaar lesgeven.


Kunnen er referenties of bronnen gegeven worden?

7 opmerkingen:

Anoniem zei

Waar haalt de vorige bijdrager de informatie over priester Carmino Bohez? Kan hij dit toelichten? Priester Carmino Bohez is momenteel leerkracht in de humaniora van Hemelsdaele en geeft er les in de vijfdes en zesdes (dus 16 a 18 jarigen). Hij is in Hemelsdaele als leerkracht 'benoemd', dus hij blijft er (tenzij hij er zelf zijn ontslag zou geven).

Anoniem zei

http://www.demorgen.be/binnenland/opnieuw-ontslag-in-bisdom-brugge-a2306808/

Anoniem zei

In dit artikel staat "in de laatste weken daagden er opeens zeer veel klachten van priesters en ex-seminaristen Bohehiertoe betreffend op. Kan de schrijver ook aangeven waar hij deze informatie vandaan haalt? En weet hij om wat voor soort klachten het gaat?

Anoniem zei

Zelfs een klein kind kann een enorme hoop informatie over Carmine Bohez uit het internet tesamenstellen.
Het is typisch voor de noordbelgische bastaardkerk dat haar protagonisten alles, Maar dan ook alles in het internet en in de gazetten zetten en hun publicaties op grote schaal drukken en dan achteraf van de hele boel niets Meer willen weten.
Wanneer dan de arcieven open gaan, is het gehuil groot.

Buiten het artikel in De Morgen is bijzonder interessant
- de Buurtkrant Sint-Jozef Brugge, hier Maart 2014 met een uitvoerig interview v. C.B. (Carmine Speziosi won overigens in 1967 de 2e etappe van de Ronde van Belgiê op 06.04.1967 en het totaalklassement NVDR)
- zeer uitvoerig ook kerknet (en archivarisch hier ook de rechte zuil "Priester worden") en dan ook de onuitputtelijke beerput (van een "goudmijn" kann men hier nu echt niet spreken) THOMAS van de afdeling "godsdienstwetenschappen" aan de "k"UL.
(Tot in 2013 kon men er nog 86 meldingen, redevoeringen,preken Enz. van Nonkel RogervanGheluwe bekijken en meer als 160 van Danneels; de video met de toespraak van Z.E. Aartsbisschop Léonard over o.a. de rol van het kwaad werd overigens binnen de twee dagen van de site verwijderd)
- archivarisch de annoncen van de dpb("Diocesane pastorale begeleidingsdienst Brugge").

1 kleine correctie:
Het handelt zich inderdaad over de 5e en 6e klas;
van de oude stempel zijnde heb ik hier de vergissing begaan "11 tot 12 jaar" ipv "16 tot 18 jaar" oude (nu ja jonge) meisjes te schrijven.

De grote vraag is inderdaad of men een zeer "lijfelijke persoon" die reeds met seminaristen problemen had, in het onderwijs moet aanstellen.

Aan de ene kant is er "de maatschappelijke dekking van een prudentieel oordeel", zoals onze oude bekende Bonny op 6 december 2014 na zijn roostering voor de parlementscommissie zei. (De woordenschat van deze tisten slaat mij nog steeds met verstomming)
(Geen wonder dat DeDecker met zijn bakstenen wou hanteren)

En aan de andere kant is er het christelijk geloof en de Catechismus van de Hl. Katholieke Kerk:
Ge moet uw handen altijd thuishouden.
Ge moogt nooit doen wat onkuisheid is.

Het erge aan de zonde is niet zozeer het begaan van de zonde aan zich, maar wel het relativeren van de zonde, het vergoelijken en beschonigen van de zonde om ze nog eens en nog eens en noge eens...enz. te kunnen begaan.
Dat is de essentie van de bekoring, de medeîdenticatie met het kwaad, met satan in opstand en hybris tegen God.

Het juiste antwoord daarop wordt geleverd door Ps.51 (het Miserere)- God wil ons gans, Hij wil ons van berouw innigst-treurig en totaal gedeemoedigd hart (cor contristum et humiliatum), zonder tegenstribbelen, zonder beschoniging, Hij will de naakte rauwe waarheid.
Niets toont beter de totale geloofsafwezigheid in de vlaamse bastaardkerk dan het chronisch blijven rondlopen en aan de vermemelde stoel blijven plakken van deze tisten- waar een totale terugtrekking van de wereld met boete en gebed aangewezen is.

Anoniem zei

Ik lees nu juist op de duitse website www.kath.net dat de paus vandaag in Turijn tot kuisheid opgeroepen heeft.

Tiens, tiens

Anoniem zei

Heeft een vorige anoniem hopelijk de Buurtkrant Brugge Sint Jozef maart 2014 opgespaard op zijn computer? Kan hij schrijven wat Carmino Bohez zelf daarin zei in het interview met dat krantje over zijn leraar geweest zijn in St. Leo en Hemelsdaele? Men heeft het krantje van die maand immers plots van het internet weggehaald. Ik had het een paar dagen geleden gelezen op het internet, maar het is er niet meer terug te vinden.

The Guardian Angel zei

Link:

https://www.brugge.be/files/uploads/document/bk_st-jozef-1-20142.pdf

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer