dinsdag 30 juni 2015

De Post-Conciliaire Bastaardkerk in Brussel:

Priester Jan De Koster vertelt over zijn werk in de pastorale eenheid Betlehem in het zuiden van Brussel.


Zijn er momenten dat je niet met de Kerk bezig bent?

Als ik thuis kom lukt het me nogal om het werk achter te laten; ik vind het daarom een goede zaak dat werkplek en woonplek niet samenvallen. Die woonplek deel ik met mijn levensgezellin, en zo is het voor mij ook echt thuiskomen. D aar horen de gewone huiselijke dingen: samen voor het eten zorgen, boodschappen doen, overleggen, de krant lezen, samen naar tv kijken…

We gaan ook regelmatig even naar de Ardennen om er uit te zijn: dan ben ik niet met het kerkwerk bezig, maar werk ik bv. in de tuin, lees ik een boek, doe ik een babbeltje met de buren… Het is een tweede thuis. Wandelen doe ik ook vaak, en naar een klassiek concert gaan, of er thuis naar luisteren. En uiteraard maak ik echt tijd voor vakantie. Dat is pas er helemaal uit zijn, op adem komen, de batterijen herladen…

Info:
Jan De Koster
Dekenijstraat 96
1180 Ukkel
Tel. 02 345 14 69 / 0474 941 035
jan.dekoster@skynet.be

Bron: Kerknet

Link:

http://www.kerknet.be/vicariaatbrussel/nieuws_detail.php?ID=380&nieuwsID=132659


Zoals de website van de 'Katholieke Kruistochten' toont, heeft Jan De Koster destijds ook het manifest "Gelovigen nemen het woord" ondertekend en fungeerde destijds als pastoor.

Beste Jean Kockerols,

Gaat u nog actie ondernemen of blijft u de lafaard uithangen?

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Waarom valt men over eigen woorden te benadrukken dat Wim Vangheluwe geen familie is van Roger?

Is het omdat indien hij familie zou zijn de kinderen op school niet veilig zouden zijn – voor hen die denken dat pedofilie genetisch erfbaar is?

Of is het omdat indien hij zou zijn dat hij een slachtoffer van oom-lief zou zijn? En dat kan helemaal niet, want er is niemand ook maar de geringste bal geeft voor een slachtoffer.

Of misschien zelfs, dat indien hij familie zou zijn, er van nepotisme sprake zou kunnen zijn?

Laat me iedereen gerust stellen; er zijn ook pedofielen die niet de naam Vangheluwe dragen.

Anoniem zei

Een schildering van de achtergrond:

De naam Vangheluwe is gebrandmerkt in de hele wereld!

Wat in het Vlaanderen van Danneels niet verstaan werd/wordt, is dat hier een persoon betreft, die aan de lopende band de zwaarste zonden (pedofilie) beging, zich tot bisschop liet wijden en sedertdien als "bisschop" fungeerde.

Dat is inhoudelijk een zonde tegen de Heilige Geest, en kunnen dus niet worden vergeven. Het is hoogverraad puur aan de top van de Kerk, en wel bij een persoon die door ambt en wijding behoort tot een Gremium, dat collectief in de navolging van de Apostelen (Apostolische Successie) staat! Een schandvlek voor dit gremium!

De bisschopswijding laat een niet uitwisbaar teken na.

Deze ganse affaire bezoedelt uiterst diep het bisschopsambt.

Hierover wordt in West-Vlaanderen zeer "zedig" -want kuis is men daar niet - over gezwegen. De sacramentaliteit van alle activiteiten, wijdingen, enz. door Vangheluwe wordt niet alleen in vraag gesteld, maar zijn ook ongeldig.

Roger Vangheluwe is derhalve ook preventief totaal uit het verkeer getrokken.

Vangheluwe zat echter in een zeer dicht geknoopt net van met de CVP-doordrenkte mentaliteit.

Zijn broer - en de schoonzuster nog meer - zaten steeds vooraan in de kerk, waren een toonbeeld van "West-Vlaams katholiek-zijn", veel beter dan de rest van Vlaanderen, een voorbeeld voor de Lage Landen bij de zee.

En nog erger, de ganse komedie werd nog voortgezet wanneer intern in de familie deze beer bekend werd.

En we kunnen er zeker van zijn, dat zeer snel niet alleen een paar familieleden deze walgelijke story kenden, maar zeer 'velen', want de West-Vlamingen "klappen" zeer graag.

Geen mens wil met de zondebok te doen hebben of gehad hebben, allen daar willen verder doen volgens hetzelfde stramien: niemand weet van iets - én wil ook nooit iets geweten hebben.

Dat heeft met het Rooms-Katholiek Geloof niets van doen!

Integendeel, dit zijn diabolische machinaties om de Heilige Kerk te perverteren.

Zuivering nú.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer