zaterdag 31 januari 2015

29. Zelfs in 'Kerk en leven' kritiek op Johan Bonny, de ex-bisschop van Antwerpen:

"Ik sluit me aan bij de groeiende kritiek - ook uit het buitenland - op de Antwerpse bisschop Johan Bonny, die het huwelijk en het traditionele gezin volgens mij te zeer miskent."

Bron: Lezersbrief in 'Kerk en leven'


'Kerk en leven': "Duitse kerken verliezen massaal gelovigen"

"Nog nooit traden in Duitsland zoveel mensen uit de kerken als vorig jaar. Geschat wordt dat 350.000 van onze oosterburen een procedure startten om zich te laten schrappen als kerklid, zodat ze geen kerkbelasting meer moeten betalen."

Bron: Kerk en leven


Ziedaar het Bergoglio-effect!

Vandaar dat Reinhard 'kardinaal' Marx van München, de voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, de communie aan de hertrouwde gescheidenen wil geven. Alsof dat hen zal redden. Marx, die zijn naam alle eer aandoet, zit natuurlijk ook graag in de zakken van de mensen!


woensdag 28 januari 2015

BREAKING: Paus Benedictus XVI probeerde de invloed van de CIA binnen het Vaticaan onder controle te krijgen. Dat werd hem niet in dank afgenomen!

Traditioneel werkt de CIA via de Bank van het Vaticaan:Het terugdringen van de CIA binnen het Vaticaan is natuurlijk de oorzaak van de zogenaamde 'abdicatie' van Paus Benedictus XVI!

Daartoe diende ook de lastercampagne die wereldwijd door de media tégen Paus Benedictus XVI werd gevoerd... De pedofilieschandalen, Vatileaks, etc. Dit is des te opvallender aangezien nu, onder Bergoglio, blijkbaar helemaal niets meer aan de hand is!

Het moordcomplot, het aftreden van Berlusconi en het blokkeren van alle betalingsverkeer binnen het Vaticaan, door de Italiaanse Nationale Bank, leidde uiteindelijk tot het vertrek van Benedictus.

De zogenaamde 'abdicatie' van Paus Benedictus XVI was een staatsgreep die door de CIA werd uitgevoerd en die georchestreerd werd door Wallstreet en de City of London!

Meer dan ooit blijkt, dat Paus Benedictus XVI nog steeds de enige en ware Paus is.

Namelijk, volgens het Kerkelijk Recht kan een paus niet aftreden, wanneer hij onder druk wordt gezet:

CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke Recht
BOEK II  -  VOLK VAN GOD
DEEL II  -  HIERARCHISCHE INRICHTING VAN DE KERK
AFDELING I  -  Hoogste gezag van de Kerk
TITEL I  -  Paus en Bisschoppencollege
HOOFDSTUK I  -  De Paus

332 § 2 "Als het voorkomt dat de Paus afstand doet van zijn ambt, is voor de geldigheid vereist dat de afstand vrij geschiedt en op de juiste wijze kenbaar gemaakt wordt, niet echter dat deze door wie ook aanvaard wordt."


Het lijkt er ook steeds meer op, dat tijdens het Tweede Vaticaans Concilie, de CIA de pen heeft vastgehouden bij het schrijven van bepaalde documenten...

dinsdag 27 januari 2015

'Rabbit-Gate': Bergoglio biedt zijn excuses aan:

Pope Francis surprised by misunderstanding of his words on family


“The Pope is truly sorry that it created such disorientation. He absolutely did not want to disregard the beauty and the value of large families,” Archbishop Becciu stated.

Bron: Catholic News Agency

Link:

http://www.catholicnewsagency.com/news/pope-francis-surprised-by-misunderstanding-of-his-words-on-family-87111/


Met andere woorden, Katholieken mogen wel kweken zoals konijnen!

Merkwaardig, dat Bergoglio "verwonderd" is aangaande de verontwaardiging.

Met andere woorden, hij beseft zelf niet wat hij allemaal zegt.

Ook dit begrijpen wij niet! Bergoglio, als een goddeloze heiden onder de heidenen, bij de boeddhisten in Sri Lanka:


'Urbi e botte da orbi': Il nostro papa Francesco diventa boxeur

Bergoglio: "Als iemand mijn moeder beledigt, verkoop ik hem een mep"

"Dat is toch normaal!"

Link:

http://www.video.mediaset.it/video/striscialanotizia/servizio/508581/urbi-e-botte-da-orbi.html

maandag 26 januari 2015

In de schismatieke Engelse Staatskerk geldt NIET de 'Wet van Christus', maar wél de 'Wet van het Land'. Toch is niet iedereen het hiermee eens!De Britse koningin en de synode van de Church of England gaven in november 2014 definitief groen licht om voortaan ook vrouwen tot bisschop te wijden. Een compromis bepaalt dat parochies die zich tegen een vrouwelijke bisschop kanten op alternatief toezicht beroep kunnen doen.

De valse aartsbisschop vraagt aan de gemeente:

"Is het uw wil dat ze wordt gewijd?"

Een man zegt: "NO, NOT IN THE BIBLE!"


WAT EEN TOTALE AFGANG!

HIER WORDT DE 'CHURCH OF ENGLAND' TOTAAL ONTMASKERD
ALS EEN ZIELIGE STAATSKERK,
ALS EEN ORDINAIR MINISTERIE VOOR RELIGIE,
DAT TOTAAL NIETS MET HET CHRISTENDOM
TE MAKEN HEEFT!

TOCH, ZIEN WE HET KWIJL AL UIT DE MOND VAN JOHAN BONNY LOPEN!

MAAR, TER HERINNERING, IN DE SCHISMATIEKE 'CHURCH OF ENGLAND'
ZIJN ER GEEN PRIESTERS EN GEEN BISSCHOPPEN!!!

ENKEL MAAR ZIELIGE EN GODDELOZE AMBTENAARTJES (M/V)! 

De valse 'bisschop' met haar man. Beiden staatsambtenaar!

De ketterse Johan Bonny, de ex-bisschop van Antwerpen, maakt zich schuldig aan religieus revisionisme!

"Grafsteen voor Charlotte van Bourbon in Antwerpse kathedraal"

Zaterdag werd in de Sint Antoniuskapel van de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal een grafsteen ingehuldigd ter ere van [de afvallige non] Charlotte van Bourbon (1546/1547 – 1582), de derde vrouw van Willem van Oranje. Dat gebeurde in aanwezigheid van Burgemeester Bart De Wever, havenschepen Marc Van Peel en honderd belangstellenden. Dat meldt 'Gazet van Antwerpen'. Het huldebetoon voor Charlotte van Bourbon vond plaats op initiatief van het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV), afdeling Vlaanderen. De vereniging voor Vlaams-Nederlandse samenwerking wil daarmee het verblijf van het gezin van Oranje in Antwerpen gedenken en de verbondenheid van de Lage Landen in de verf zetten.

Volgens [ex-]bisschop Johan Bonny en dominee Dick Wursten [Beiden ketters!], vertegenwoordiger van de protestantse kerken in Antwerpen, brengt dit eerbetoon voor de zestiende-eeuwse prinses de oecumenische gedachte in de praktijk [Toen was er heel weinig ruimte voor 'oecumene'! Denken wij maar aan de laffe moord van de protestanten op de Martelaren van Gorcum!]. "Het is belangrijk elkaar de hand te reiken, over geloofsovertuigingen heen." ["Met ketters dialogeert men niet!"]

Charlotte van Bourbon werd als kind gedwongen in het klooster van Abbaye Notre-Dame-de-Jouarre te treden. Ze was nog een tiener toen ze er in 1556 abdis werd. In 1572 ontvluchtte ze het klooster en bekeerde ze zich tot het calvinisme [!]. Zij trouwde met Willem van Oranje, leider van het verzet tegen Spanje. Zij steunde hem sterk in zijn Nederlandse onafhankelijkheidsstrijd. Willem van Oranje woonde van 1577 tot 9 mei 1582 met haar en zijn gezin in Antwerpen. Een mislukte aanslag op Willem van Oranje kostte haar het leven. Ze werd begraven in de magistraatskapel (huidige Sint- Antoniuskapel) in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Haar grafmonument werd na de val van Antwerpen in 1585 door katholieken vernield. [Bonny heeft het recht niet om nu een grafsteen op te richten voor een afvallige, calvinistische non!]

Bron: Kerknet

WEER WORDT DE KERK IN VLAANDEREN DOOR KETTER JOHAN BONNY VERRADEN!

JOHAN BONNY, knoop het volgende maar goed in de oren:

Psa 7:11  Maar ook een rechtvaardig rechter is God,
Een God, wiens gramschap voortdurend blijft dreigen.

Bergoglio wil nietigverklaring huwelijk vereenvoudigen

Paus Franciscus heeft zaterdag nogmaals gepleit voor een vereenvoudiging van de nietigverklaring van het huwelijk, tijdens een ontmoeting met de deelnemers van een congres over kerkelijk recht. De paus zei dat de instructie 'Dignitas connubii' van tien jaar geleden alle middelen ter beschikking stelt voor een snelle nietigverklaring van het kerkelijke huwelijk, terwijl de procedure vandaag vaak lang en tergend traag is. Hij [= de bastaard Bergoglio] sluit niet uit dat er in de toekomst nieuwe regels komen om de procedure nog te versnellen.

Paus Franciscus vroeg vrijdag bij de opening van het kerkelijk jaar aan advocaten en rechters van de Romeinse Rota ook al om bij de nietigverklaring van kerkelijke huwelijken rekening te houden met het geloof van de jongeren, al blijft de onontbindbaarheid de regel. "Het verlaten van een gelovig perspectief leidt, in een geseculariseerde samenleving, echter onverbiddelijk tot een verkeerd begrip van het huwelijk." Jongeren trouwen vandaag vaak niet meer uit geloof en zij hebben vaak een verkeerd besef van het sacrament van het huwelijk. Bij de nietigverklaring van het huwelijk moet met die gewijzigde context rekening worden gehouden.

INDIEN 'JONGEREN' NIET UIT GELOOF KERKELIJK HUWEN,
DAN MOGEN ZIJ NIET KERKELIJK HUWEN!!!

Bron: Kerknet

IEDEREEN DIE IN HET SCHUITJE VAN DE 'NIETIGVERKLARING VAN HET HUWELIJK' ZIT,
MAG DAAR 'TROTS' OP ZIJN!

MAAR JA, HIER IN WEST-EUROPA WILLEN DE JONGEREN NIET MEER TROUWEN,
DUS ZOUDEN DIE POST-CONCILIAIRE PRIESTERS, DIE HET NAAR EIGEN ZEGGEN, TOCH ZO DRUK HEBBEN,
WEL EENS WERKLOOS KUNNEN WORDEN.

DUS MOET BERGOGLIO EEN NIEUWE DOELGROEP AANBOREN,
NAMELIJK ZIJ DIE AL EEN KEERTJE GETROUWD ZIJN EN DAT NOG EENS WILLEN DOEN.

DUS, KASSA, KASSA!!!


'Double-agent' Bergoglio als spreekbuis van de Amerikanen:

"PAUS DOET VREDESOPROEP VOOR MARIOEPOL"

Paus Franciscus maande zondag aan tot een hervatting van de dialoog tussen de strijdende partijen in Oost-Oekraïne en het staken van elke vorm van vijandigheid. Franciscus reageerde in zijn angelustoespraak op de raketaanval op de Oost-Oekraïense havenstad Marioepol.

Gisterochtend kwamen raketten neer in een woonwijk en een markt. Enkele gebouwen vlogen in brand. Er vielen twintig vielen en meer dan tachtig gewonden. President Jatsenjoek van Oekraïne riep westerse bondgenoten en de VN-veiligheidsraad op tot actie. Rusland schendt volgens hem met de aanval gemaakte afspraken en het internationaal recht. [Pure Politiek!]

De paus werd vanmorgen vergezeld door een jongen en een meisje van de jongerenafdeling van de Katholieke Actie in het bisdom Rome, die vandaag haar Karavaan van de Vrede afsluit, een jaarlijkse manifestatie voor de wereldvrede.

Bron: Kerknet

Link:

http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=128956


US-Born Ukrainian Church Leader Offers "Just War" Defense of Escalating Violence against East Ukraine


US-born Bishop Gudziak said that according to the Gruz200 monitoring website, Russian soldiers and mercenaries were operating unofficially in Ukraine.

Borys Gudziak, who is head of External Affairs of the Ukrainian Greek Catholic Church and president of the Ukrainian Catholic University.

Bron: Russia Insider

Link:

http://russia-insider.com/en/2015/01/24/2704

'Bisschop' Borys Gudziak is hoofd van de Externe Aangelegenheden van de Oekraïnse Grieks-katholieke kerk en President van de Katholieke Universiteit van Oekraïne. Hij werd in Amerika geboren! Met andere woorden: de 'bisschop' is een Amerikaanse agent!

Geboren in Syracuse, New York, USA en door de CIA gerecruteerd aan de Universiteit van Harvard!

De Oekraïnse Grieks-katholieke kerk speelt een zeer vuile rol daar in het conflict in Oekraïne!

zaterdag 24 januari 2015

Logebroeder Bergoglio werd door zijn 'medebroeders' welkom geheten!

De Grootloge van de Filipijnse vrijmetselaars plaatste op 16 januari 2015 een paginagrote advertentie in de 'kwaliteitskrant' the Philippine Daily Inquirer:


Velen weten niet dat de Filipijnen een Amerikaanse kolonie (geweest) zijn.

De aanwezigheid van de Amerikaanse vrijmetselarij mag dan ook niemand verbazen.

Dit is de link naar de bewuste Grootloge:

http://www.grandlodgephils.org.ph/2012/


De oprichter van de Grootloge was de Amerikaan Harry Eugene Stafford.

http://www.grandlodgephils.org.ph/2012/?page_id=93

Dat Harry Eugene Stafford goede contacten had met het Amerikaanse leger en 'de CIA' blijkt uit het volgende:

His request was granted. On August 7, 1954, at sunset, a special Masonic funeral service was held in Manila Bay on board a U.S. naval launch and in the presence of friends and Masons, the ashes of Stafford were scattered over the waters in front of the home where he used to live.

Waarom zou de Amerikaanse Marine een schip ter beschikking stellen aan een privé-persoon om zijn crematie op zee mogelijk te maken?


Ook zeer merkwaardig is het reispatroon van double-agent Bergoglio:

Israël: Zionistisch bolwerk en buitenpost van Amerika

Zuid-Korea: Buitenpost van Amerika

Europees Parlement: idem.

Turkije: NATO-bondgenoot en cruciaal in de illegale oorlog tégen Syrië

De Filipijnen: Voormalige kolonie van de USA

Telkens steunt Bergoglio de politiek van de Amerikaans-gezinde regimes!Niet langer subtiel, maar openlijk én brutaal,
want de vrijmetselarij denkt dat ze gewonnen heeft.

Naar verluidt, is Bergoglio een 32ste graads vrijmetselaar:

"Sublieme Prins van het Koninklijk Geheim"

Hij is er ééntje van hun!

Over het complot tégen de Kerk: Alta Vendita

"Over honderd jaar...
zullen bisschoppen en priesters denken,
dat zij achter de banier van de sleutels van Petrus marcheren,
maar zij zullen in feite 'onze' vlag volgen...
De hervormingen zullen tot stand gebracht worden in de naam van
de 'gehoorzaamheid'."

Alta Vendita

Dit vrijmetselaarsdocument uit de 19de eeuw
legt haarfijn uit, hoe de Vrijmetselarij,
de Katholieke Kerk kan infiltreren!

Gruwelijke liturgische misbruiken tijdens de 'pauselijke mis' in Manilla:


De 'communie in de hand' is de oorzaak van dit schandaal! Hosties vielen in de modder en werden vertrappeld.

vrijdag 23 januari 2015

'Rabbit-Gate': Interview met de grote Leuvense 'theoloog' Roger Burggraeve over de konijnen van de paus: "De paus is niet consequent"

Volgens paus Franciscus moeten katholieken niet ‘kweken als konijnen’. De Leuvense theoloog Roger Burggraeve juicht de uitspraak toe [!]. Dat de paus zich daarna afzette tegen anticonceptiemiddelen, vindt Burggraeve jammer: ‘Hij had beter gezwegen na die ene zin.’ [!][!][!]

Bon: De Standaard

Link:


http://www.standaard.be/cnt/dmf20150120_01483863Het is duidelijk,
dat 'Professor' Burggraeve, net zoals Johan Bonny trouwens,
Humanae Vitae haat!

Rabbit-Gate


dinsdag 20 januari 2015

Bergoglio: "Essere cattolici non significa fare figli come conigli"

Bergoglio: "Katholieken moeten niet kweken als konijnen!"

"Some think, excuse me if I use the word, that in order to be good Catholics, we have to be like rabbits - but no," he said, adding the Church promoted "responsible parenthood".

Bron: Reuters

Link:

http://in.reuters.com/article/2015/01/19/us-pope-airplane-idINKBN0KS1WY20150119Bergoglio New World Order Style
Leo 'kardinaal' Suenens ontvangt in april 1976 de Templeton Prize op Buckingham Palace
uit de handen van Prins Philip.

Waarschijnlijk niet omwille van de charismatische vernieuwing, maar blijkbaar

omwille van zijn verzet tégen de Encycliek Humanae Vitae.

Vrijmetselaars onder mekaar...

Ook Bergoglio kreeg in april 2014 een prijs uit handen van Prins Philip.

28. Johan Bonny is met zijn homo-prijs het gesprek van de dag in Italië:

Mons. Bonny premiato dagli omosessualisti


"Mgr. Bonny bekroond door de homoseksuelen"

Bron: Il Fumo di Satana

Link:

https://anticattocomunismo.wordpress.com/2015/01/19/mons-bonny-premiato-dagli-omosessualisti/Belgio, il dramma di una Chiesa che insegue il mondo


"België, het drama van een Kerk die de wereld volgt"

Bron: La nuova Bussola Quotidiana

Link:

http://www.lanuovabq.it/it/articoli-belgio-il-dramma-di-una-chiesa-che-insegue-il-mondo-11365.htm«No monsignore, quello che propone non è cattolico». Studenti contro il vescovo di Anversa, che vuole benedire le unioni gay


«Neen Monseigneur, hetgeen u voorstelt is niet katholiek». Studenten tégen de bisschop van Antwerpen, die de homoseksuele relaties wil inzegenen


Bron: Tempi

Link:


http://www.tempi.it/no-monsignore-quello-che-propone-non-e-cattolico-studenti-contro-il-vescovo-di-anversa-che-vuole-benedire-le-unioni-gay#.VL2WCS7z9AV

29. Teken de petitie die de formele afzetting van Johan Bonny eist:

C'est pourquoi nous sommes profondément attristés des propos de l’évêque d'Anvers, Mgr Johan Bonny, qui affirme :


« Nous devons chercher au sein de l’Église une reconnaissance formelle de la relationnalité (sic) qui est également présente chez de nombreux couples bi- et homosexuels. Tout comme il existe dans la société une diversité de cadres juridiques pour les couples, il devrait également y avoir une diversité de formes de reconnaissance au sein de l’Église » (Journal flamand De Morgen, 27.12.14)


Bron: mesopinions.com


TEKEN DE PETITIE:

http://www.mesopinions.com/petition/autres/lettre-ouverte-saint-pere-present-synode/13568

zondag 18 januari 2015

25a. ZIZOonline: Johan Bonny wint de Çavaria Campaign Award!

Mgr. Johan Bonny heeft de Çavaria Campaign Award gewonnen op Sparkle. De Antwerpse bisschop schreef een open brief, gericht aan zijn collega-bisschoppen naar aanleiding van de bisschoppensynode in Rome over 'de pastorale uitdagingen voor het gezin in de context van de evangelisatie', waarin hij pleit voor de aanvaarding van homoseksualiteit [Het gaat niet over de 'aanvaarding' van homoseksualiteit.].

De aartsbisschop [Bonny is nu al blijkbaar 'aartsbisschop'!] stelde tekst op in het Nederlands, het Duits, het Engels, het Frans, het Italiaans en het Spaans. Het belang van zijn pleidooi kan niet onderschat worden, gezien de morele invloed die de Rooms-Katholieke Kerk heeft in grote delen van de wereld.

Bovendien is Johan Bonny iemand die een goede band heeft met de huidige paus, paus Franciscus, die aanstuurt op een milder standpunt van de Rooms-Katholieke Kerk ten aanzien van holebi’s [!]. “Als iemand gay is en hij is op zoek naar de Heer, wie ben ik dan om over hem te oordelen? Men moet deze mensen niet discrimineren of uitbannen”, zei paus Franciscus in een vliegtuig bij een bezoek aan Brazilië. Het moderne woordgebruik van de paus viel daarbij op: hij spreekt over ‘una persona è gay’. ["Who am to judge?" zei Bergoglio. Het is duidelijk dat de ene homo moeilijk de andere homo kan veroordelen! Maar, de persoonlijke 'geaardheid' van Bergoglio zou bij de uitoefening van zijn functie geen rol mogen spelen.]

In december 2014 ging Johan Bonny nog een stap verder door een betoog te houden voor de kerkelijke erkenning van holebirelaties [!][!][!]. Het pleidooi van Bonny is volgens çavaria een hart onder de riem voor gelovige holebi's en hun ouders en familieleden [die binnenkort allemaal naar de kerk gaan lopen!].

De andere genomineerden waren The Intergroup on LGBTI Rights en de ondertekenaars van de Vlaamse resolutie die transgenders ten goede komt.

The Intergroup on LGBTI Rights, is een groep van Europarlementsleden [!] die zich inzet voor holebi- en transgenderrechten in Europa [Wat dat ook mag zijn.]. Ze dankt haar nominatie aan de campagne voor de ‘EU roadmap against homophobia and discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity’, beter bekend als het Lunacek-rapport [!]. Het bewuste rapport vraagt de Europese Unie een stappenplan uit te werken over discriminatie van holebi's en transgenders, ook wet betreft de strijd tegen homofobie en transfobie. [Discriminatie? Graag een paar voorbeelden!]

Ook de ondertekenaars van de ‘resolutie betreffende de algemene maatschappelijke aanvaarding en gelijkschakeling van transgenders’ waren genomineerd. Piet De Bruyn (N-VA), Johan Verstreken (CD&V), Jan Roegiers (sp.a), Elisabeth Meuleman (Groen), Boudewijn Bouckaert (LDD) en Annick De Ridder (Open VLD, nu N-VA) ondertekenden de resolutie. [Pure politieke koehandel!]

De resolutie richt zich met een aantal specifieke vragen en aanbevelingen tot de Vlaamse Regering. Zo vragen de indieners om zowel binnen het beleidsdomein Welzijn als binnen het beleidsdomein Gelijke Kansen de nodige aandacht te besteden aan de groep transgenders om op die manier elke vorm van discriminatie uit te sluiten en de algemene kennis over transgenderisme te vergroten [De bevolking moet dus mensen met psychische problemen beter leren begrijpen!]. Verder wordt gewezen op de belangrijke rol die het onderwijs [!], het werkveld en de media kunnen spelen [!]. Ook voor ouders van transgenders wordt speciale aandacht gevraagd.

Bron: ZIZOoline

Link:


http://www.zizo-online.be/johan-bonny-wint-de-cavaria-campaign-award

25b. Antwerpse bisschop "ongemakkelijk" over holebiprijs

De Antwerpse bisschop Johan Bonny en zanger Will Ferdy hebben van Çavaria een prijs gekregen voor hun inzet voor de gelijkberechtiging van holebi's [Daar ging het niet over.]. In een persbericht laat Bonny weten dat hij Çavaria heeft gevraagd om zijn naam te schrappen [!]. Hij wil naar eigen zeggen geen prijs voor iets wat tot zijn zending als bisschop hoort [Een homo-prijs!]. Çavaria is niet op zijn vraag ingegaan.

Bonny schreef in september een open brief naar zijn collega-bisschoppen naar aanleiding van de bisschoppensynode in Rome. In "de pastorale uitdagingen voor het gezin in de context van evangelisatie" pleitte hij voor de aanvaarding van homoseksualiteit." [Daar ging het niet over.] Volgens Çavaria gaat het hier om een belangrijk pleidooi. "Het is ook een hart onder de riem voor de gelovige holebi's, hun ouders en familieleden", zegt woordvoerder Jeroen Borghs.

"Als bisschop wil Mgr. Bonny een herder zijn voor alle gelovigen van het bisdom Antwerpen en een bruggenbouwer [!] tussen al wie aan zijn pastorale zorg zijn toevertrouwd", laat Bonny weten in een persmededeling. De bisschop benadrukt dat hij "zijn onafhankelijkheid wil bewaren tegenover alle groepen of verenigingen die in een bijzonder werkveld betrokken zijn". [!]

Bron: De Redactie

Link:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2211738

25c. Johan Bonny, de ex-bisschop van Antwerpen, trekt zijn keutel in!

Kerknet: "Bisschop Johan Bonny neemt zijn Cavaria-award niet in ontvangst"


Mgr. Johan Bonny, [ex-]bisschop van Antwerpen, neemt de Cavaria-Award niet in ontvangst. Toen hij vernam dat de Campaign Award van çavaria aan hem werd toegekend, liet hij zijn woordvoerder Olivier Lins de hiernavolgende verduidelijk geven.

“Met het oog op de bisschoppensynode over het gezin in Rome, die plaatsvond van 5 tot 19 oktober 2014, heeft de bisschop in september 2014 enkele persoonlijke beschouwingen uitgeschreven. Ze volgen een historische lijn die begint bij het Tweede Vaticaans Concilie en doorloopt tot vandaag [Voor Bonny is het Tweede Vaticaans Concilie de stichtingsdatum van de New-Church. Alles wat daarvoor gebeurd is, interesseert hem blijkbaar niet!].

Daarbij probeert de bisschop theologie en pastoraal zo dicht mogelijk bij elkaar te laten aansluiten. De Kerk als ‘een huis en een leerschool van gemeenschap’ is de rode draad doorheen zijn bijdrage [Kletskoek!]. In antwoord op deze tekst heeft hij veel positieve reacties ontvangen [Over de nationale en internationale veroordelingen die hij mocht ontvangen, zwijgt hij natuurlijk!]. Velen waarderen het dat ze op een respectvolle manier met de bisschop kunnen communiceren over vragen rond relatie, huwelijk, gezin en familie, thema’s die hun persoonlijk leven raken.” [Lachwekend!]

“Als bisschop wil Mgr. Bonny een herder zijn voor alle gelovigen van het bisdom Antwerpen [Bonny vergat dat hij bisschop is en deed en doet alsof hij géén bisschop is met als gevolg zijn 'excommunicatie van rechtswege' (= excommunicatio latae sententiae)] en een bruggenbouwer tussen al wie aan zijn pastorale zorg zijn toevertrouwd [Bonny zaait verdeeldheid binnen de Kerk!]. In overeenstemming met zijn zending en verantwoordelijkheid wil hij luisteren naar de vreugden en zorgen van alle christengelovigen, en samen met hen zoeken naar passende antwoorden op de vragen van deze tijd [Bonny, de zonden zijn van alle tijden! Zonden zijn misdaden tégen de Wil van God!], gedragen door het Evangelie en het geloof van de Kerk, in dialoog met alle betrokkenen, zowel binnen als buiten de katholieke Kerk.” [Van hen die "buiten de Kerk" zijn, hebben wij géén lessen te ontvangen!]

“Toen bisschop Bonny vernam dat hij genomineerd werd voor de Campaign Award van çavaria heeft hij zowel mondeling als schriftelijk gevraagd om zijn naam te schrappen van de lijst van genomineerden, omdat hij geen prijs behoeft voor wat tot zijn zending en verantwoordelijkheid als bisschop behoort [Neen, omdat hij bang begint te worden! Hij wil niet eindigen als martelaar op het altaar van de homoseksualiteit! Zijn 7.500 euro, die hij elke maand opstrijkt, zijn hem blijkbaar méér waard! Van een laffe houding gesproken!].

Nu de Award hem desondanks toch is toegekend, onderstreept de bisschop dat hij zijn onafhankelijkheid wil bewaren tegenover alle groepen of verenigingen die in een bijzonder werkveld betrokken zijn [Bonny zit figuurlijk in de shit!]. Het is en blijft zijn bedoeling om te verbinden en te verzoenen, zoals paus Franciscus daarin voorgaat.”

Bron: Kerknet

Link:

http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=128794


HET PROBLEEM MET BONNY IS,
DAT HIJ DOET ALOF HIJ BINNEN DE KERK
EEN GROTE AANHANG HEEFT.

ONDANKS HET FEIT, DAT HIJ DOOR 
DE MEDIA WORDT OPGEHEMELD,
STAAT BONNY VRIJWEL ALLEEN!!!

26. Johan Bonny wil kerkelijk homo-huwelijk:


Bergoglio vindt zichzelf blijkbaar heel erg interessant:


Exodus 20:3 "Gij zult geen andere goden naast Mij hebben."

Merk op hoe Bergoglio zijn pectorale kruis weer verbergt!

Openbaring 20:10 En de duivel, die ze verleid had, werd weer neergeworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het Beest is en de Valse Profeet; gepijnigd zullen ze worden dag en nacht in de eeuwen der eeuwen.


zaterdag 17 januari 2015

De kampioen van de armen, Bergoglio, vlucht hals over kop weg uit Tacloban...

en laat de gelovigen aan hun lot over...

Minuten na zijn vertrek stortte het podium in waarbij een vrijwilligster van 27 jaar om het leven kwam!

Vervolgens schoof ook nog één van de regeringsvliegtuigen uit het gevolg van Bergoglio van de baan.Toen Bergoglio op het vliegveld van Tacloban landde, stonden ongeveer een miljoen mensen hem op te wachten. Tienduizenden mensen hadden er de nacht doorgebracht om toch maar een goed plekje te bemachtigen. Bergoglio deed een poging om een eucharistieviering op het vliegveld op te dragen. Hij droeg daarbij net als alle deelnemers aan de eucharistieviering een gele regenponcho. Hij bood zijn excuses aan voor zijn vervroegde vertrek, 4 uur eerder dan gepland, maar zei dat hij anders niet meer weg kon komen voor de tropische storm aan land kwam.

Bron: Channel News Asia

Link:

http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/philippine-plane/1596434.htmlBergoglio op de vlucht voor de storm!

WAT EEN PUINHOOP!
BREAKING: Vladimir Poetin, Bergoglio, 'kardinaal' Ravasi & FatimaVladimir Poetin vroeg tijdens zijn audiëntie met Bergoglio: "De Toewijding van Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria."

Bergoglio: "Wij praten niet over Fatima!"

Gianfranco 'kardinaal' Ravasi zei: "Wij zullen Fatima vernietigen!"


FATIMA IS VOOR DE VRIJMETSELAARS IN HET VATICAAN
DE GROOTSTE BEDREIGING VOOR HUN EEN-WERELDRELIGIE!!!

vrijdag 16 januari 2015

Bergoglio maakte vandaag samen met Luis 'kardinaal' Tagle van Manilla het satansteken:

FILIPPINE: LA NUOVA BENEDIZIONE CON LE CORNA DEL VESCOVO DI ROMA!

Anton LaVey was de oprichter van de 'Church of Satan'

De Kerk in de Filipijnen is reddeloos verloren:

De schijnbare ingetogenheid

Bergoglio doet zijn intrede en de chaos breekt uit! Chaos is het teken van de aanwezigheid van de satan. Dit zijn dan concelebrerende 'priesters'! Om je dood te lachen!
:

Vaticaanse bankpresident: "Ik werd onterecht ontslagen"

Ettore Gotti Tedeschi stelt dat Benedictus XVI als paus heeft opgeroepen tot zijn onmiddellijke rehabilitatie.

Dat schrijft de oud-president van de Vaticaanse Bank in de Catholic Herald. Hij dringt er op aan dat de kardinaal die toezicht houdt op de financiële hervorming van het Vaticaan goed de gebeurtenissen onderzoekt die leidden tot Tedeschi's dramatische vertrek in 2012.

Tedeschi reageert op een artikel van kardinaal Pell, prefect van het Vaticaanse secretariaat voor de economie dat de Catholic Herald afgelopen maand publiceerde.

In het artikel stelde kardinaal Pell dat de financiën van het Vaticaan in betere toestand waren dan velen gevreesd hadden. Dit dankzij vele honderden miljoenen euro's die waren "weggestopt in afzonderlijke rekeningen en die niet op de balans voorkwamen."

Volgens Tedeschi heeft kardinaal Pell "absoluut gelijk als hij zegt de dat H. Stoel een groot verlangen heeft om te beantwoorden aan internationale standaarden van financiële transparantie. Dat is precies wat Benedictus XVI van plan was te bereiken toen hij grondige hervormingen van de Vaticaanse financiën in gang zette".

Er werden destijds negen redenen gegeven voor zijn ontslag, maar Tedeschi zegt dat die "misleidend" waren en dat hij er zelf van overtuigd is dat hij het vertrouwen van de raad van toezicht verloor "met een plan dat de rol en het bestuur van de bank totaal zou hebben veranderd."

Tedeschi stelt dat een toezichthoudende commissie van kardinalen het besluit van de raad niet bekrachtigde omdat "sommige kardinalen mijn inspanningen en professionalisme steunden en weigerden met zo'n besluit mee te gaan."

Bovendien zou Benedictus XVI door de uitkomst van de stemming verrast zijn en het besluit "genomen hebben mij direct te rehabiliteren - een besluit dat nooit werd uitgevoerd na het terugtreden van Benedictus XVI" in februari 2013.

Tedeschi dringt er bij kardinaal Pell op aan de stukken te onderzoeken die zijn versie van de gebeurtenissen ondersteunen en de omstandigheden van zijn vertrek te onderzoeken.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/6785-vaticaanse-bankpresident-ik-werd-onterecht-ontslagen


DEZE AFFAIRE LIGT AAN DE BASIS VAN DE ZOGENAAMDE 'ABDICATIE' VAN PAUS BENEDICTUS XVI.

OOK DIT WAS EEN STAATSGREEP!

MEER DAN OOIT BLIJKT DAT PAUS BENEDICTUS XVI
NOG STEEDS DE PAUS IS!!!

 

Cardinal Pell should look into why I was ousted, says former Vatican bank chairman

Ettore Gotti Tedeschi says Benedict XVI called for his immediate rehabilitation in an exclusive article for the Catholic Herald

The ousted chairman of the Vatican bank has urged the cardinal overseeing Vatican financial reform to throughly examine the events that led to his dramatic departure in 2012.

In this week’s edition of the Catholic Herald, Ettore Gotti Tedeschi explains for the first time in detail why he believes he was ousted.

Dr Gotti Tedeschi says he is writing in response to an article by Cardinal George Pell, prefect of the Vatican Secretariat for the Economy, published by the Catholic Herald last month.

In the article, Cardinal Pell said the Vatican’s finances were in better shape than many had feared, thanks to the discovery of hundreds of millions of euros that were “tucked away in particular sectional accounts and did not appear on the balance sheet”.

Dr Gotti Tedeschi writes: “Cardinal Pell is absolutely right when he says the Holy See has a strong desire to comply with international standards of financial transparency. That is exactly what Benedict XVI set out to achieve when he launched sweeping reforms of the Vatican’s finances.”

Nine reasons were given at the time for his removal, but Dr Gotti Tedeschi says the reasons were “misleading” and that he is convinced he lost a vote of no confidence after he presented the board “with a plan that would have totally changed the role and governance of the bank”.

He says that a supervisory commission of cardinals did not ratify the board’s no-confidence vote as “some cardinals were supportive of my efforts and my professionalism, and refused to approve such a decision”.

Furthermore, he says, Benedict XVI was surprised by the vote and took a “decision to rehabilitate me immediately – a decision that was never implemented after Benedict XVI’s resignation” in February 2013.

He urges Cardinal Pell to examine documents which he says support his account and to look into the circumstances of his departure.

Dr Gotti Tedeschi’s article appears in this week’s edition of the Catholic Herald magazine and will be published online today.
 

Bron: Catholic Herald

Link:

http://www.catholicherald.co.uk/news/2015/01/08/cardinal-pell-should-look-into-why-i-was-ousted-says-former-vatican-bank-chairman/

donderdag 15 januari 2015

24. De Loge steunt Johan Bonny, de ex-bisschop van Antwerpen:

"Vrijzinnig humanisten steunen holebi-uitspraken van bisschop Bonny"

De organisaties deMens.nu en de Humanistisch Vrijzinnige Vereniging spreken in een open brief aan Antwerps bisschop Johan Bonny samen hun steun uit voor de recente uitspraken van Bonny rond holebirelaties. Bonny pleitte onder meer voor een vorm van formele erkenning van holebirelaties binnen de katholieke kerk.

Beide vrijzinnig humanistische organisaties vragen nu aan de bisschop om zich niet te laten afleiden door de kritiek die hij uit verschillende katholieke hoeken kreeg en door te zetten. [Kafka!]

“Dat Johan Bonny holebirelaties binnen de kerk wil erkennen, is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld”, vinden deMens.nu en de Humanistisch Vrijzinnige Vereniging [De Vrijmetselarij heeft zich niet uit te spreken over de Leer van de Kerk!]. “Dat het ophef maakt, is zelfs een probleem voor de kerk, omdat het des te sterker in de verf zet dat zij een maatschappelijke evolutie tot nog toe gemist heeft.”

Volgens de vrijzinnig humanisten toont Bonny met zijn uitspraken aan dat het “perfect mogelijk is om een kerk uit te bouwen die aangepast is aan de maatschappij”. Ze noemen organisaties die afwijzend reageerden - zoals het KVHV en Pro Familia - “ultraconservatieve groupuscules die heel duidelijk hun plaats gemist hebben op de trein der moderniteit”. [Bedankt voor het compliment!]

DeMens.nu en de Humanistisch Vrijzinnige Vereniging willen daarom nu expliciet de hand reiken aan de bisschop. “Uw visie behoort tot het meest menselijke en barmhartige dat wij ooit van uw geloofsgemeenschap gezien hebben en siert uw geloof eerder dan dat het er afbreuk aan doet”, zeggen ze aan Bonny. “Laat u niet van uw pad [naar de hel] afbrengen, want het is het moreel juiste pad [zegt de Satan.].”

Bron: Gazet van Antwerpen

Link:


http://www.gva.be/cnt/dmf20150109_01465230/vrijzinnig-humanisten-steunen-holebi-uitspraken-van-bisschop-bonnyJOHAN BONNY,


HOU DE EER AAN UZELF
EN BOL HET AF!

IEDEREEN WEET
DAT DE ZETEL VAN HET BISDOM ANTWERPEN
VACANT IS!

donderdag 8 januari 2015

21. Over de drijfveren van Johan Bonny en andere 'bisschoppen':

"Dienen Duitse bisschoppen de Mammon?"

Was 2014 het jaar van de buitengewone gezinssynode, 2015 wordt het jaar van de gewone.

'Gewoon' omdat de komende synode een regulier geplande zal zijn. Gezien de manier waarop de vorige bisschoppensynode is verlopen, mogen we in 2015 opnieuw deining verwachten. Blijkbaar zijn huwelijk en gezin in de katholieke Kerk inmiddels heikele debatonderwerpen geworden. Spreekt dat op zichzelf niet al boekdelen? Ook binnen de Kerk is er een 'botsing van beschavingen' gaande: van het authentieke katholieke geloof tegen elitaire, prettig-vrijzinnige mutaties daarvan.

Volgens de gezaghebbende Amerikaanse theoloog George Weigel is dit vooral te wijten aan Duitse bisschoppen. Onder aanvoering van kardinaal Kasper lieten zij wat een synode over het gezin had moeten zijn, ontaarden in een gênant getouwtrek over bijvoorbeeld de behandeling van hertrouwd gescheidenen en homoseksuelen. Niet dat deze onderwerpen geen aandacht verdienen, maar ze zijn volstrekt secundair ten opzichte van het katholieke gezin.

Achter dit alles steekt een verschil van mening over de kerkelijke leer en zijn ontwikkeling, meent Weigel in een uitgebreide analyse in First Things. En dáárachter weer zit een geschil over de betekenis van het Tweede Vaticaans Concilie. Als je dit Concilie verdraait tot het startsein voor een katholicisme 2.0 dat in één klap al het voorgaande achterhaald heeft gemaakt, is het ook geen probleem meer als nieuwe visies haaks staan op het overgeleverde geloof van heiligen en Kerkvaders. Integendeel, dat wordt dan welhaast een aanbeveling.

Waarom maken nu juist veel Duitse bisschoppen zich zo druk? Volgens Weigel luidt het triviale antwoord: geld. Hij herinnert eraan hoe de Duitse bisschoppen in 2012 voor gefronste wenkbrauwen zorgden toen ze in 2012 al de bediening van de sacramenten afhankelijk maakten van het betalen van de Kirchensteuer, de Duitse kerkbelasting die hun een stroom aan inkomsten oplevert. Die wordt echter snel dunner nu steeds meer Duitsers de Kerk de rug toekeren.

Waarom? Kennelijk willen veel van hun bisschoppen dit verklaren als het gevolg van "gemene, bekrompen en wrede" katholieke opvattingen, zoals de onverbrekelijkheid van het huwelijk. Omwille van de pecunia moeten dergelijke opvattingen dus maar snel aangepast worden aan het moderne levensgevoel. Ligt het niet meer voor de hand, vraagt Weigel, dat Duitsers ophouden met betalen omdat ze "niet meer geloven dat Jezus de Heer is en de katholieke Kerk diens Lichaam"?

Het streven van modernistische prelaten om de gezinssynode te manipuleren was intussen zo duidelijk dat een meerderheid van synodevaders die in eerste instantie verontwaardigd een halt heeft toegeroepen. Maar is het daarmee gedaan? Het blijft spannend wat voor staartje deze muis in 2015 zal krijgen.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/commentaar/item/6767-dienen-duitse-bisschoppen-de-mammon

woensdag 7 januari 2015

20. De Telegraaf: "Belgen bidden voor de bekering van bisschop Johan Bonny"

De vereniging Pro Familia in België heeft de Rooms-Katholieken in het land opgeroepen te bidden voor de bekering van bisschop Johan Bonny van Antwerpen. Die heeft de laatste maanden gepleit voor meer respect voor homoseksuelen. Hij stelde het afgelopen weekeinde voor dat de Rooms-Katholieke Kerk relaties van mensen van hetzelfde geslacht erkent.

Pro Familia vindt volgens de krant De Standaard dat Bonny alle homoseksuelen naar de hel wil sturen door hun wijs te maken dat zij zich niet aan de leer van de Kerk moeten houden. De vereniging wil dat gelovigen bidden dat de bisschop „al zijn gelovigen waarlijk mag beminnen, hen de ware leer zou willen onderwijzen en hen zo de weg naar de Hemel tonen”.

Pro Familia houdt op 16 mei in Antwerpen een Mars voor het gezin. Daarmee wil de vereniging opkomen voor het huwelijk van man en vrouw als de natuurlijke levensvorm.

Bron: De Telegraaf

Link:

http://www.telegraaf.nl/buitenland/23512497/___Bidden_voor_bekering_Bonny___.html

dinsdag 6 januari 2015

19. 'Actie voor het Gezin': Op zondag, 4 januari 2015 voerden enkele vrijwilligers van de Vereniging 'Pro Familia', samen met enkele leden van de studentenvereniging KVHV, actie voor het gezin aan de kathedraal van Antwerpen.


Deze actie gebeurde naar aanleiding van de recente uitspraken en de 'viering' ter gelegenheid van de zesde verjaardag van de bisschopswijding van de bisschop van Antwerpen, Monseigneur Johan Bonny.

Link:

http://www.kerknet.be/vicariaatvbm/nieuws_detail.php?ID=349&nieuwsID=111660

Er werden een duizendtal pamfletten verdeeld aan de mensen die 'de viering van Johan Bonny' kwamen bijwonen, alsook aan de voorbijgangers op de Handschoenmarkt aan de kathedraal.

In de titel van het pamflet stelden de actievoerders de volgende prangende en legitieme vraag:

"De zesde verjaardag van de bisschopswijding van Monseigneur Bonny":
"Een reden om te vieren of een reden om te bidden?"

In dit pamflet herhalen de actievoerders hun vorige oproep aan alle gelovigen om dagelijks vurig met hen mee te bidden voor de bekering van de Bisschop, dat hij al zijn gelovigen waarlijk mag beminnen, hen de ware Leer zou willen onderwijzen en hen zo de weg naar de Hemel tonen.

Link naar het pamflet:

http://www.marsvoorhetgezin.be/uploads/1/1/7/7/11776288/pamflet_04012015.pdf


Aan de kerkelijke overheid vragen de actievoerders:

1. Onomwonden en publiek afstand te nemen van de verklaringen van Mgr. Bonny zoals verwoord in zijn jongste brief 'Synode over het gezin - verwachtingen van een diocesaan bisschop'.
2. Ondubbelzinnig de Kerkelijke Leer over gezin en leven publiek te belijden en te onderrichten.
3. De waardigheid van de Heilige Communie steeds opnieuw onder de aandacht te brengen en alle gelovigen op te roepen om hun eigen zielenheil niet in gevaar te brengen door onwaardig te communiceren.
4. Seksuele misdrijven van geestelijken zo snel mogelijk en passend te sanctioneren.


Link naar de website van 'Pro Familia':

http://www.marsvoorhetgezin.be/blog/actie-voor-het-gezin

maandag 5 januari 2015

18. De Bisschop van Passau veroordeelt de uitspraken van Johan Bonny:

Liebe Facebook-Freunde, nochmals Gruß aus Rom!

In den letzten Tagen ist im Internet und in den Printmedien viel diskutiert worden über den sehr langen Text (26 S.) des Bischofs von Antwerpen, Johan Bonny im Vorfeld der Familiensynode in Rom im Oktober. Hier der Versuch einer Antwort.

Ich möchte Bischof Bonny zuerst für diesen Text danken. Er wirft viele wichtige Fragen
[De beruchte 'vragen' van Bonny.] auf, er findet eine verständliche Sprache, er legt den Finger in manch offene Wunde und man spürt, dass er nahe am Menschen ist. Ich freue mich vor allem über den Ton, den er trifft. Er argumentiert klar und dennoch mit Rücksicht und Behutsamkeit. Und er stellt sich der Diskussion im Respekt vor denen, die anders denken.

Ich bin in den zentralen Punkten seines Textes, vor allem zu den Themen 'Lehre', 'Gewissen', 'Naturrecht' 'sensus fidei' und 'Gewicht des Lehramtes' anderer Meinung als er. Aber seine Argumente treffen zweifellos einen Nerv der Zeit. Das heißt: Wir ringen um Wahrheit
[Wij smachten om waarheid.], um den richtigen Weg der Kirche und vor allem zusammen mit Papst Franziskus um ein barmherziges Antlitz dieser Kirche für die Menschen.

Ein Text mit so viel ernsthaftem Engagement hilft uns dann auch deshalb weiter, weil wir im ernsthaften Hören aufeinander auch den jeweils eigenen Standpunkt weiter differenzieren, die Analyse vertiefen und auf diese Weise zu einem insgesamt besseren Gesamturteil finden.
Ich habe derzeit wenig Möglichkeit, eine ebenso umfassende Antwort zu formulieren. Daher nur einige grundlegende Gedanken dazu: Meines Erachtens arbeitet sich Bischof Bonny vor allem an dem Problem der 'Allgemeinheit des Gesetzes'
[Het probleem van de 'Algemeenheid van de Wet']und seinem Verhältnis zu konkreten Einzelfällen ab. Dies ist selbstverständlich immer schon ein Problem jeder Gesetzgebung gewesen. Normen für viele können nicht jeden Einzelfall abdecken [Normen die voor velen gelden, kunnen niet in elk op zich staand geval voorzien.]. Es bedarf immer wieder der Justierung und gegebenenfalls der Epikie, einer Weise der großzügigen Nachsicht, die eben für genau solche Fälle zur Anwendung kommt, die von der Allgemeinheit eines Urteils gar nicht erfasst werden können.

In der Analyse auf die Fragen der Kirche zu Ehe und Familie scheint mir Bischof Bonny dieses Schema nun als Hintergrundthema für die meisten unserer wichtigen Fragen zu haben. Hier das abstrakte Gesetz oder 'die Lehre' der Kirche, dort der Einzelfall in einer komplexer werdenden Gesellschaft
[Het probleem van het specifieke geval in een steeds maar complexer wordende maatschappij.], der von Gesetz oder Lehre dann eigentlich kaum mehr berührt wird. Die Analyse führt dann in der Abhandlung der Themen am Ende immer wieder zu einem differenzierten Plädoyer für eine Lockerung des allgemeinen Gesetzes oder einer Anpassung der Lehre zugunsten der so unterschiedlichen Einzelfälle.

Besonders bei den wichtigen Grundthemen Gewissen
[Geweten] und Naturrecht [Natuurrecht] scheint mir dieser 'Shift', diese Bewegung hin zum Einzelfall zur Anwendung zu kommen: Beide werden zunächst beschrieben als objektive, eher gesetzhafte Grössen, dann aber argumentativ hinbewegt zu einer dynamisch und sich geschichtlich entwickelnden Größe, die dann am Ende jedenfalls in die Nähe einer 'Verfügung' durch den Einzelnen kommt. Etwas platt gesagt (und nicht dem Niveau seines Textes entsprechend!): Gewissen ist am Ende vor allem das, was ich für richtig halte und Naturrecht ist das, was sich mir oder uns in meiner oder unserer Lebenssituation gerade als richtig und gut zeigt. Freilich ist Bischof Bonny differenzierter, aber die Bewegung scheint mir sehr grundsätzlich in diese Richtung zu gehen - und damit natürlich zugleich in Richtung einer stärkeren Subjektivierung der Normen.

Diese Argumentation wird ergänzt durch eine Lektüre des Evangeliums, die Jesus in jedem Fall stärker auf der Seite des Subjektiven, des Einzelnen sieht, und ihn als Anwalt gegen ein allzu abstraktes Gesetz auftreten lässt. Im Grunde scheint das ja oftmals tatsächlich eine Argumentationsform des Evangeliums selbst. Wir finden häufig Jesu Anklage gegen ein Gesetz, das um des Gesetzes Willen pharisäisch eingehalten wird, aber den einzelnen Menschen dabei aus dem Auge verliert
[In het Evangelie zien we vaak dat Jezus 'de toepassing van de Wet op zijn Farizees' aanklaagt.]. Damit stellt sich Bischof Bonny also einerseits (scheinbar!) in beste Gesellschaft [Bonny staat dus SCHIJNBAAR aan de zijde van Christus! Dit is vernietigende kritiek op Bonny. Met andere woorden, Bonny is zelf een Farizeeër.], dennoch bin ich der Meinung, dass er dabei andererseits Entscheidendes vergisst [Maar, Bonny vergeet enkele cruciale dingen.].

Was ist entscheidend? Die ersten Worte aus dem Mund Jesu im Markusevangelium enthalten verdichtet den inneren Sinn und das Programm seines Kommens: 'Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe, bekehrt euch und glaubt an das Evangelium' (Mk 1,15)
[Bekeert U want het Rijk Gods is nabij.]. Jesus selbst ist in Person die Erfüllung der Zeit und personifiziertes Reich Gottes. In seiner Nähe wird alles neu, alles heil. Die Menschen, denen er begegnet, werden in diese Nähe beständig eingeladen, sein Weg durch die Zeit ist begleitet von Wundern, Heilungen, Wohltaten für alle Menschen. So weit, so nah an den Argumenten des Bischofs von Antwerpen.

Zugleich macht Jesus aber immer und immer wieder deutlich, dass von diesem Geschenk seiner Nähe ein Anspruch ausgeht: Man kann sich letztlich nicht von Ihm berühren und heilen lassen - und anschließend (!) in seiner Nähe bleiben, ohne seiner Aufforderung zur Bekehrung
[Een oproep tot bekering.] nachzukommen. Man kann nicht bei Ihm in seiner unermesslichen Liebe und unter ihrem Blick bleiben, ohne sich von seiner Wahrhaftigkeit, Majestät, Heiligkeit, Strenge, abgründigen Tiefe herausfordern zu lassen. Ja, es ist so: solange er schöne Geschichten vom Reich erzählt und Brote für alle verteilt, laufen sie Ihm in Scharen nach. Aber je ausdrücklicher wird, wer Er wirklich ist, und dass es wirklich darum geht, sich für Ihn zu entscheiden, mehr noch, in die Bereitschaft zu finden, für Ihn sein Leben zu geben, desto mehr laufen nach und nach fast alle wieder davon - bis hin zu seinem unerträglichen Ende am Kreuz [Het Kruis.], bei dem er nahezu alleine war. Und wer nun argumentieren möchte, ich solle nicht beim Kreuz stehen bleiben, sondern Auferstehung und Pfingsten mitbedenken - dem würde ich antworten: Ja, genau! Im Grunde haben erst Auferstehung und Geistsendung diesen Anspruch des Herrn noch einmal für seine Jünger verdeutlicht und realisiert. Die ehemals feigen Jünger, die unter dem Kreuz noch davon gerannt sind, wurden in der verwandelnden Kraft Seines Geistes nach Pfingsten nun fast allesamt Menschen, die ihren Glauben mit ihrem Leben bezeugt haben.

Das heißt aber im Blick auf unsere Fragen: Man kann die Größe dieser Liebe nicht von ihrer Wahrheitstiefe trennen, man kann nicht bei Ihm bleiben, ohne in einen Prozess der Verwandlung einzutreten und sich von Ihm umformen zu lassen. Und zwar in Menschen, die dem Gebot Gottes entsprechen wollen und können. Jesus holt eine verlorene Menschheit zurück in die Heiligkeit des Vaters
[Jezus haalt de verloren mensheid terug in de Heiligheid van de Vader.], aber er macht zutiefst deutlich, dass Er uns zuerst erneuern muss in Menschen der Seligpreisungen, in Menschen mit reinen Herzen [Maar, enkel de mensen met een zuiver hart zijn uiteindelijk welkom in de hemel.] - ehe wir die Gegenwart seines Vaters überhaupt aushalten können.

Und das Problem der Argumentation von Bischof Bonny
[Het probleem met de redenering van Bonny....] und vieler ähnlich lautender ist eben dies: Es wird aus meiner Sicht nicht mehr gesehen, dass das Gesetz nicht einfach Gesetz um des Gesetzes willen ist [Het gaat niet over de Wet om de Wet.]. Vielmehr hat Jesus, hat im Grund auch schon das Alte Testament deutlich gemacht, dass der Gesetzgeber Gott selbst ist [Maar, de Wetgever is God zelf.]. Jesus steht nicht einfach auf der Seite des Einzelnen gegen ein vermeintlich abstraktes Gesetz, Jesus ist vielmehr in Person die Versöhnung von Wahrheit und Liebe [Waarheid en Liefde], von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit [Gerechtigheid en Barmhartigheid], von unverfügbarer Heiligkeit [Heiligheid] und radikaler Nähe zu den Menschen. Er lässt sich nicht gegen das Gesetz ausspielen. Er ist selbst in Person das neue, das vertiefte Gesetz, das neue Gebot: Er schenkt eine Liebe unbedingt und ohne Vorleistung und jedem. Und ja, er wendet sich jedem Einzelnen sehr persönlich zu. Aber das Stehen Jesu ganz auf der Seite des Einzelnen ist immer verbunden mit der Einladung [Jezus nodigt ons uit!], der Objektivität seiner Liebe zu antworten. Denn es ist eine Liebe, die nie und nimmer von Glanz ihrer Wahrheit zu trennen ist. Und er lädt ein, sich auf diesen Weg der Heiligung, der Liebe, der Erneuerung einzulassen, damit wir in der Kraft seiner Gnade das unendliche Wahrheits- und Liebeslicht des Vaters als eigentliche Quelle des 'Gesetzes' erkennen können - und damit zugleich den eigentlichen Ursprung unseres Gewissens und des mit dem Gewissen korrespondierenden Naturrechts. Oder anders gesagt: Alles Unheil, alle Trennung von Gott, kam durch den Ungehorsam gegen Gott in die Welt. Der Weg zurück zum Vater führt nur über einen Gehorsam aus Liebe in und mit und durch Christus [De Weg terug naar de Vader loopt enkel via gehoorzaamheid, uit liefde, in en met en door Christus.].

Es hilft also nichts, immer wieder und vor allem immer nur all diejenigen Stellen des Evangeliums aufzuzählen, mit deren Hilfe sich die an Glaubensverlust leidende Kirche ihren netten Herrn Jesus so lange zurecht biegt, bis er endlich all den Situationen nicht mehr weh tut, die nach dem Zeugnis der Schrift trotzdem hartnäckig Sünde genannt werden. Und ja, Jesus liebt den Sünder, aber er und sein Vater hassen die Sünde!
[Jezus houdt van de zondaar, maar haat de zonde.] Und es hilft deshalb auch nichts, all die Stellen zu eliminieren oder nicht mehr zu nennen, in denen Jesus uns alle in ein entschiedenes Ja zu sich und zur Treue zu Ihm ruft, oder diejenigen, in denen er uns als Richter vor Augen gestellt wird. Ja, Jesus holt uns dort ab, wo wir stehen, aber Er will nicht, dass wir dort stehen bleiben. Er liebt uns, wie wir sind, aber er will nicht, dass wir bleiben wie wir sind.

Etwas vereinfacht gesagt: die Taufe ist das Eingangssakrament der Zugehörigkeit zu Ihm, zu Seiner Kirche, die Eucharistie aber bezeugt, dass wir auch bereit sind, mit Ihm unter dem Kreuz zu stehen und sie stärkt uns immer neu in der Befähigung dazu.
[Kort door de bocht gezegd: de Doop is het Sacrament van de Christelijke initiatie waardoor wij tot Christus behoren, tot Zijn Kerk behoren, de Eucharistie getuigt echter ook van het feit dat wij bereid moeten zijn om onder het Kruis te staan, de Eucharistie sterkt ons steeds opnieuw om daar in te volharden.]

Es ist richtig: Der Weg Jesu zu den Menschen hin entspricht einem neuen Verständnis, gleichsam einer Individualisierung, besser Personalisierung des Gesetzes (und in diesem (!) Sinn einer 'Subjektivierung')
['Subjectivering' in de zin van een pastorale toepassing van de Wet op-maat-van de persoon], aber der Weg der Heiligung ist der Weg eben von dort zurück in die 'Objektivität' [Maar, de heiliging gebeurt steeds via de 'objectiviteit' van de Wet.], besser: in die Nähe des Vaters. Und heute mangelt es theologisch aus meiner Sicht nicht so sehr an Positionen, die die Wende zum Subjektiven betonen. Davon haben wir mehr als ausreichend. Und wir haben tatsächlich auch von ihnen gelernt. Heute mangelt es aber vielmehr an denjenigen, die die Notwendigkeit unserer Rückkehr zum Vater als Heiligung (und eben in diesem Sinn als 'Objektivierung') deutlich machen.

Wir vergessen einfach zu gern, dass die Offenbarung des barmherzigen Jesus das ungeliebte Gesetz nicht einfach abgeschafft hat, sondern dass er uns vielmehr gezeigt hat, dass es dahinter einen Gesetzgeber gibt, der uns abgrundtief liebt. Und der uns manche Strenge des Gesetzes genau deshalb zumutet, damit wir lernen, diese Liebe angemessen zu beantworten; wie ein guter Vater, der eben aus Liebe bisweilen streng sein muss mit seinen Kindern. Immer wieder gilt: Gott will uns erlösen, alle!
[God wil ons allemaal verlossen!] Aber Erlösung ist kein Selbstläufer und sie findet nach dem überwältigenden Zeugnis der Schrift nicht ohne unsere Bekehrung [Maar, bekering is daarvoor noodzakelijk!] statt. Und soweit ich sehe, ist von Bekehrung in dem intensiven Text von Bischof Bonny an gar keiner Stelle mehr die Rede [En voor zover ik kan zien, is van 'bekering' in de tekst van Bonny nergens nog sprake.]

+ Mgr. Stefan Oster

Bron: Facebook

Link: 

https://de-de.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1478878119048676&id=1399859893617166

17. De homoseksualisering van de Bergoglio-kerk gaat verder: Rauber kardinaal!

Homo-file in Brugge: Roger Vangheluwe - Godfried 'kardinaal' Danneels - Walter 'kardinaal' Kasper - Karl-Josef Rauber én Johan Bonny

De Duitse aartsbisschop Karl-Josef Rauber, van 2003 tot 2009 apostolisch nuntius in België en Luxemburg, is een van de prelaten die op 14 februari eerstkomend door paus Franciscus tot kardinaal zullen worden gecreëerd.

Rauber voerde de voorbereidende gesprekken met het oog op de opvolging van kardinaal Godfried Danneels als aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Later verklaarde de nuntius, met een voor een Vaticaanse diplomaat ongeziene openhartigheid, dat er algemene overeenstemming bestond om mgr. Jozef De Kesel, toen hulpbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel en nu bisschop van Brugge, voor te dragen als nieuwe aartsbisschop, maar dat paus Benedictus XVI persoonlijk de voorkeur gaf aan de meer gezagsgetrouwe mgr. André-Joseph Léonard.

Mgr. Rauber is niet stemgerechtigd bij een eventuele pauskeuze omdat hij de leeftijd van 80 jaar heeft bereikt.

Bron: Kerknet

vrijdag 2 januari 2015

15. "Belgische Bisschoppen, neem afstand van de uitspraken van Johan Bonny!"

"Monseigneur Bonny, wilt u alle homo's naar de hel?"

Pro Familia, een vereniging die zich uitspreekt "voor de verdediging van het natuurlijke gezin", heeft op haar website alle gelovigen opgeroepen te bidden voor de bekering van de Antwerpse bisschop Johan Bonny. Die pleitte in een open brief aan het Vaticaan voor meer respect voor holebi's.

De vereniging vraagt de Kerk dan ook afstand te nemen van de uitspraken van bisschop Bonny. Bovendien roept ze alle gelovigen op "dagelijks met ons mee te bidden voor de bekering van onze bisschop".

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/binnenland/-monseigneur-bonny-wilt-u-alle-homo-s-naar-de-hel-a2169095/‘Bonny wil alle homo’s naar de hel’

De vereniging Pro Familia roept op haar blog alle gelovigen op om mee te bidden voor de bekering van de Antwerpse bisschop Johan Bonny. Die pleitte de voorbije weken verschillende keren voor meer respect voor homoseksualiteit.

Ook de vereniging Pro Familia reageert nu afwijzend op de uitspraken van Bonny. In een blogpost klinkt het onder meer dat Bonny alle homo’s naar de hel wil sturen door hen wijs te maken dat zij zich niet aan de christelijke leer moeten houden. ‘Welke redenen kan iemand dan hebben om homo’s wijs te maken dat zij zich niet aan die Christelijke Leer moeten houden? Dat zij niet in kuisheid moeten leven, zoals elke andere katholiek, gehuwd of ongehuwd? Welke andere reden dan om de deur van de Hemel, die Jezus Christus voor ons terug geopend heeft, voor deze mensen te sluiten?, klinkt het op de website.

Elders op de website luidt het onder meer dat Bonny door zijn uitlatingen verdeeldheid zaait in de kerk en publiekelijk een valse en ketterse leer verspreidt. Volgens de vereniging zet Bonny zich op die manier buiten de kerk.

Bron: De Standaard

Link:


http://www.standaard.be/cnt/dmf20150102_01454765"Monseigneur Bonny, wilt u alle homo's naar de hel?"

Pro Familia, een vereniging die zich uitspreekt "voor de verdediging van het natuurlijke gezin", heeft op haar website alle gelovigen opgeroepen te bidden voor de bekering van de Antwerpse bisschop Johan Bonny. Die pleitte in een open brief aan het Vaticaan voor meer respect voor holebi's.

De vereniging vraagt de Kerk dan ook afstand te nemen van de uitspraken van bisschop Bonny. Bovendien roept ze alle gelovigen op "dagelijks met ons mee te bidden voor de bekering van onze bisschop".

Bron: Het Laatste Nieuws

Link:

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2169095/2015/01/02/Monseigneur-Bonny-wilt-u-alle-homo-s-naar-de-hel.dhtml‘Bonny wil alle homo’s naar de hel’

De vereniging Pro Familia roept op haar blog alle gelovigen op om mee te bidden voor de bekering van de Antwerpse bisschop Johan Bonny. Die pleitte de voorbije weken verschillende keren voor meer respect voor homoseksualiteit.

Ook de vereniging Pro Familia reageert nu afwijzend op de uitspraken van Bonny. In een blogpost klinkt het onder meer dat Bonny alle homo’s naar de hel wil sturen door hen wijs te maken dat zij zich niet aan de christelijke leer moeten houden. ‘Welke redenen kan iemand dan hebben om homo’s wijs te maken dat zij zich niet aan die Christelijke Leer moeten houden? Dat zij niet in kuisheid moeten leven, zoals elke andere katholiek, gehuwd of ongehuwd? Welke andere reden dan om de deur van de Hemel, die Jezus Christus voor ons terug geopend heeft, voor deze mensen te sluiten?, klinkt het op de website.

Elders op de website luidt het onder meer dat Bonny door zijn uitlatingen verdeeldheid zaait in de kerk en publiekelijk een valse en ketterse leer verspreidt. Volgens de vereniging zet Bonny zich op die manier buiten de kerk.

De organistaie roept alle gelovigen op om mee te bidden voor de bekering van de bisschop ‘dat hij al zijn gelovigen waarlijk mag beminnen, hen de ware Leer zou willen onderwijzen en hen zo de weg naar de Hemel tonen’.

Bron: Het Nieuwsblad

Link:

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150102_01454890

14. Enkele verblinde Leuvense theologiestudenten in De Morgen: "Bonny's uitspraken bestempelen als niet-katholiek is allesbehalve katholiek"

Als de rode loper voor 'theologiestudenten' uit Leuven in De Morgen wordt uitgerold, dan weet je hoe laat het is!

Een paus die vernieuwende uitspraken doet [Een paus kan geen 'vernieuwende' uitspraken doen, omdat zelfs een paus gebonden is door het Magisterium en de Traditie van de Kerk.], die liefde boven alles zet. Een paus die niet zo lang geleden nog zijn eigen curie een spiegel voorhield en een beeld deed verschijnen waarbij die curie naar adem hapte [Ik heb bij de Curie niemand naar adem zien happen.]. Een nieuwe wind waait. Een wind die ook in België de bladeren doet dwarrelen onder de noemer 'bisschop Bonny'. Monseigneur Bonny pleit, om kort door de bocht te gaan, voor meer respect voor andere vormen van relaties en samenlevingsvormen [Neen. Bonny pleit voor het homo-huwelijk. Daarmee probeert hij één van de Sacramenten te ondermijnen. Sacramenten die door Christus zijn ingesteld.]. Ook binnen de faculteit Theologie en Religiewetenschappen [in Leuven] werden zijn uitspraken onder de loep genomen, afgewogen en geëvalueerd. Een groot deel van de studenten was dan ook ontzet na de schreeuw om media-aandacht van het KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond). [Is de faculteit Theologie en Religiewetenschappen in Leuven katholiek? Ik dacht het niet!]

Als theologiestudenten willen wij ons dan ook duidelijk distantiëren van recentelijke uitspraken die er kwamen in naam van het KVHV Antwerpen [Daarmee excommuniceren de theologiestudenten zichzelf.]. De 'complexloze conservatieve' mening [Dit is géén 'mening', maar wél de Leer van de Kerk. Je zou toch van studenten theologie mogen verwachten, dat ze weten waar de Leer van de Kerk voor staat. Dat ze het er voor mijn part niet mee eens zijn, is een ander. Maar, ze zouden toch moeten weten wat de Leer is en dat van een bisschop verwacht mag worden, dat hij de Ware Leer verkondigt. Maar, zelfs deze basisregels zijn de studenten theologie vreemd, denkende dat alleen maar 'katholiek' is wat de professoren hen daar in Leuven wijsmaken. Zoals bekend zijn net de Leuvense professoren een deel van het probleem.], zoals ze zich zelf graag outen, van het KVHV is de mening van een beperkt aantal studenten die zichzelf katholiek noemen en allerminst in naam van dé katholieke student [Wat is dan 'dé katholieke student'? Graag toelichting.]. Het KVHV mist dan ook duidelijk de pointe van wat Bonny wil zeggen [Oei, we hebben het weer niet begrepen.]. Bonny wil allerminst iets afdoen van het sacrament van het huwelijk, maar speelt enkel in op de realiteiten die zich aanbieden in de wereld zoals het ongehuwd samenwonen en homofilie [De Kerk is niet geïnteresseerd in de "realiteiten die zich aanbieden in de wereld".]. Hierbij roept hij op dat ook de kerk hierover in een genuanceerde taal kan spreken zonder daarbij met categorieën als zondig en niet-zondig te zwaaien [Inderdaad. Het Sacrament van de Biecht was eerder al afgeschaft, want de zonde bestaat niet meer. Wat een dwaze praat.].

De uitspraken van monseigneur Bonny [Bemerkt hoe deze linkse modernisten plots weer het woord "monseigneur" ontdekt hebben.] bestempelen als niet-katholiek, doet dan ook enkel de vraag rijzen naar wat het KVHV verstaat onder de stempel 'katholiek' ['Katholiek' is dat waarvan de Kerk zegt, dat het goddelijk geopenbaard is. Het homo-huwelijk is daar geen onderdeel van.]. Iemand anders als niet-katholiek beschouwen zegt dan ook meer over het (K)VHV dan over Bonny ["Oordeel niet, want de studenten theologie van Leuven zullen u oordelen". "Het KVHV is niet langer 'Katholiek' omdat ze tegen het homo-huwelijk zijn". Zijn die studenten daar in Leuven achterlijk? Ze maken zich onsterfelijk belachelijk!]. De poging van Bonny om de kerk als een gemeenschap in en als gesprekspartner met de wereld te profileren en niet als de boze stiefmoeder van de wereld, is iets waar deze studentenclub nog van kan leren [De Kerk moet niet met de wereld "in gesprek gaan", maar de wereld bekeren.]. Want hoe dan ook, eigen standaarden vergoddelijken is [De Katholieke standaarden komen van God. Ze zijn ons door God geopenbaard en zijn dus inderdaad letterlijk goddelijk!] en blijft eveneens niet-katholiek [Lachwekkende redenering.]. Het doet eveneens de vraag rijzen of het KVHV de open brief van Bonny wel heeft gelezen, of zich baseert op enkele losse citaten. [Het betreft niet de open brief van Bonny, maar wel zijn interview in De Morgen waar hij een lans breekt voor het homo-huwelijk. De studenten theologie weten werkelijk niet waar het over gaat. Maar ja, ze zitten dan ook in 'de blok'. Maar, zij zouden beter hun Leuvense, modernistische cursussen weggooien!]

Om het KVHV in hun verdere expertise al op de goede weg te zetten: het is een streven naar erkenning [van wat?], niet het omgooien van sacramenten. Hoe dan ook zorgt de conservatieve redenering van deze studentenclub ervoor dat het debat aangewakkerd blijft, hopelijk in de goede richting. Een richting waarbij een open dialoog aangegaan kan worden en geen eenzijdig persberichten-verkeer. [De studenten theologie van Leuven zijn blijkbaar al bang van een paar persberichten. "Hoe passen we de 'mening' van het KVHV in onze visie over het 'katholicisme'? Het 'geloof' van deze Leuvense studenten in de post-conciliaire wellness-kerk is duidelijk al aan het wankelen. Jammer voor hen, maar Bonny is begonnen! Dus, ga daar maar klagen.] 

Mariet Grouwels, Lindsy Desmet, Tijs Vandemeulebroucke. In naam van vele theologiestudenten.

[Ons oordeel: GEBUISD!]
 

Bron: De Morgen

Link:


http://www.demorgen.be/opinie/bonny-s-uitspraken-bestempelen-als-niet-katholiek-is-allesbehalve-katholiek-a2168945/Enkele opmerkingen:

De reactie van deze studenten is echt erg. Ze beseffen niet hoe belachelijk ze zichzelf maken.

Geen enkel rationeel, theologisch argument, alleen maar emotioneel gewauwel.

Deze bijdrage van de Leuvense studenten theologie is echt een blamage voor de universiteit.

Voor het slapengaan kunnen de studenten al eens even over het volgende nadenken:

1 Ko 6:9  Weet gij dan niet, dat zij die onrecht doen, geen deel zullen hebben aan het koninkrijk Gods? Bedriegt u niet. Ontuchtigen, afgodendienaars, overspelers, wellustelingen, knapenschenners,
1 Ko 6:10  dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen geen deel hebben aan het koninkrijk Gods.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer