vrijdag 16 januari 2015

Vaticaanse bankpresident: "Ik werd onterecht ontslagen"

Ettore Gotti Tedeschi stelt dat Benedictus XVI als paus heeft opgeroepen tot zijn onmiddellijke rehabilitatie.

Dat schrijft de oud-president van de Vaticaanse Bank in de Catholic Herald. Hij dringt er op aan dat de kardinaal die toezicht houdt op de financiële hervorming van het Vaticaan goed de gebeurtenissen onderzoekt die leidden tot Tedeschi's dramatische vertrek in 2012.

Tedeschi reageert op een artikel van kardinaal Pell, prefect van het Vaticaanse secretariaat voor de economie dat de Catholic Herald afgelopen maand publiceerde.

In het artikel stelde kardinaal Pell dat de financiën van het Vaticaan in betere toestand waren dan velen gevreesd hadden. Dit dankzij vele honderden miljoenen euro's die waren "weggestopt in afzonderlijke rekeningen en die niet op de balans voorkwamen."

Volgens Tedeschi heeft kardinaal Pell "absoluut gelijk als hij zegt de dat H. Stoel een groot verlangen heeft om te beantwoorden aan internationale standaarden van financiële transparantie. Dat is precies wat Benedictus XVI van plan was te bereiken toen hij grondige hervormingen van de Vaticaanse financiën in gang zette".

Er werden destijds negen redenen gegeven voor zijn ontslag, maar Tedeschi zegt dat die "misleidend" waren en dat hij er zelf van overtuigd is dat hij het vertrouwen van de raad van toezicht verloor "met een plan dat de rol en het bestuur van de bank totaal zou hebben veranderd."

Tedeschi stelt dat een toezichthoudende commissie van kardinalen het besluit van de raad niet bekrachtigde omdat "sommige kardinalen mijn inspanningen en professionalisme steunden en weigerden met zo'n besluit mee te gaan."

Bovendien zou Benedictus XVI door de uitkomst van de stemming verrast zijn en het besluit "genomen hebben mij direct te rehabiliteren - een besluit dat nooit werd uitgevoerd na het terugtreden van Benedictus XVI" in februari 2013.

Tedeschi dringt er bij kardinaal Pell op aan de stukken te onderzoeken die zijn versie van de gebeurtenissen ondersteunen en de omstandigheden van zijn vertrek te onderzoeken.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/6785-vaticaanse-bankpresident-ik-werd-onterecht-ontslagen


DEZE AFFAIRE LIGT AAN DE BASIS VAN DE ZOGENAAMDE 'ABDICATIE' VAN PAUS BENEDICTUS XVI.

OOK DIT WAS EEN STAATSGREEP!

MEER DAN OOIT BLIJKT DAT PAUS BENEDICTUS XVI
NOG STEEDS DE PAUS IS!!!

 

Cardinal Pell should look into why I was ousted, says former Vatican bank chairman

Ettore Gotti Tedeschi says Benedict XVI called for his immediate rehabilitation in an exclusive article for the Catholic Herald

The ousted chairman of the Vatican bank has urged the cardinal overseeing Vatican financial reform to throughly examine the events that led to his dramatic departure in 2012.

In this week’s edition of the Catholic Herald, Ettore Gotti Tedeschi explains for the first time in detail why he believes he was ousted.

Dr Gotti Tedeschi says he is writing in response to an article by Cardinal George Pell, prefect of the Vatican Secretariat for the Economy, published by the Catholic Herald last month.

In the article, Cardinal Pell said the Vatican’s finances were in better shape than many had feared, thanks to the discovery of hundreds of millions of euros that were “tucked away in particular sectional accounts and did not appear on the balance sheet”.

Dr Gotti Tedeschi writes: “Cardinal Pell is absolutely right when he says the Holy See has a strong desire to comply with international standards of financial transparency. That is exactly what Benedict XVI set out to achieve when he launched sweeping reforms of the Vatican’s finances.”

Nine reasons were given at the time for his removal, but Dr Gotti Tedeschi says the reasons were “misleading” and that he is convinced he lost a vote of no confidence after he presented the board “with a plan that would have totally changed the role and governance of the bank”.

He says that a supervisory commission of cardinals did not ratify the board’s no-confidence vote as “some cardinals were supportive of my efforts and my professionalism, and refused to approve such a decision”.

Furthermore, he says, Benedict XVI was surprised by the vote and took a “decision to rehabilitate me immediately – a decision that was never implemented after Benedict XVI’s resignation” in February 2013.

He urges Cardinal Pell to examine documents which he says support his account and to look into the circumstances of his departure.

Dr Gotti Tedeschi’s article appears in this week’s edition of the Catholic Herald magazine and will be published online today.
 

Bron: Catholic Herald

Link:

http://www.catholicherald.co.uk/news/2015/01/08/cardinal-pell-should-look-into-why-i-was-ousted-says-former-vatican-bank-chairman/

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Dit is een veel beter artikel op de Catholic Herald website over Tedeschi.

http://www.catholicherald.co.uk/issues/january-9th-2015/what-cardinal-pell-needs-to-know-about-the-vaticans-finances/

Het legt uit dat men achter zijn rug om allerlei beslissingen genomen heeft, en dat dat alleen maar kan betekenen dat men zodoende de baas in het Vaticaan tot ontslag heeft gedwongen omdat men hem gewoon niet gehoorzaamde. Een waarlijke staatsgreep. Men vraagt zich of het aftreden van Benedictus XVI wel zijn eigen idee was.

Anoniem zei

Die zogezegde transparantie is enkel een excuus om een overname door Rothschild of een andere bankiersfamilie mogelijk te maken. Ze azen op het grote geld, en de EU-lobby vindt regeltjes uit om het Vaticaan in hun klauwen te drijven.

Anoniem zei

Ja maar de Rothschilds hebben het ook niet voor het zeggen. De bureaucraten in Brussel houden er vaak andere ideeen aan over dan in de VS. Zelfs indien Brussel en Wahington door Rothschild gecontrolleerd zijn, doen de bureaucraten niet noodzakelijk wat hen opgedragen worden.

Het was chaos. Ze vielen over eigen voeten om Vaticaanbank voor zich te eisen.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer