maandag 26 januari 2015

Bergoglio wil nietigverklaring huwelijk vereenvoudigen

Paus Franciscus heeft zaterdag nogmaals gepleit voor een vereenvoudiging van de nietigverklaring van het huwelijk, tijdens een ontmoeting met de deelnemers van een congres over kerkelijk recht. De paus zei dat de instructie 'Dignitas connubii' van tien jaar geleden alle middelen ter beschikking stelt voor een snelle nietigverklaring van het kerkelijke huwelijk, terwijl de procedure vandaag vaak lang en tergend traag is. Hij [= de bastaard Bergoglio] sluit niet uit dat er in de toekomst nieuwe regels komen om de procedure nog te versnellen.

Paus Franciscus vroeg vrijdag bij de opening van het kerkelijk jaar aan advocaten en rechters van de Romeinse Rota ook al om bij de nietigverklaring van kerkelijke huwelijken rekening te houden met het geloof van de jongeren, al blijft de onontbindbaarheid de regel. "Het verlaten van een gelovig perspectief leidt, in een geseculariseerde samenleving, echter onverbiddelijk tot een verkeerd begrip van het huwelijk." Jongeren trouwen vandaag vaak niet meer uit geloof en zij hebben vaak een verkeerd besef van het sacrament van het huwelijk. Bij de nietigverklaring van het huwelijk moet met die gewijzigde context rekening worden gehouden.

INDIEN 'JONGEREN' NIET UIT GELOOF KERKELIJK HUWEN,
DAN MOGEN ZIJ NIET KERKELIJK HUWEN!!!

Bron: Kerknet

IEDEREEN DIE IN HET SCHUITJE VAN DE 'NIETIGVERKLARING VAN HET HUWELIJK' ZIT,
MAG DAAR 'TROTS' OP ZIJN!

MAAR JA, HIER IN WEST-EUROPA WILLEN DE JONGEREN NIET MEER TROUWEN,
DUS ZOUDEN DIE POST-CONCILIAIRE PRIESTERS, DIE HET NAAR EIGEN ZEGGEN, TOCH ZO DRUK HEBBEN,
WEL EENS WERKLOOS KUNNEN WORDEN.

DUS MOET BERGOGLIO EEN NIEUWE DOELGROEP AANBOREN,
NAMELIJK ZIJ DIE AL EEN KEERTJE GETROUWD ZIJN EN DAT NOG EENS WILLEN DOEN.

DUS, KASSA, KASSA!!!


Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer