woensdag 29 oktober 2014

Advovaat van de Duivel Geert De Kerpel in Tertio: "Synode op koers"

"Conservatief blok brengt paus ernstige nederlaag toe”. Nog tijdens de afsluitende persconferentie van de voorbije synode, afgelopen zaterdagavond, ratelden internationale persbureaus al hun glasheldere conclusie de wereld rond. Het zou ook in heel wat media in eigen land worden herhaald: deze bisschoppensynode draaide uit op een mislukking [Inderdaad!], want paus Franciscus slaagde er dan toch niet in voldoende steun te vergaren om de katholieke kerk [K... K...] te doen bijdraaien in haar weigering van de communie voor gescheiden hertrouwden [Als men de hertrouwde gescheidenen de Communie wil geven, dan moet men alle ongebiechte zondaren en zij die in permanente staat van zonde leven de Communie geven.] noch om de homoseksuele mens positief tegemoet te treden [Wat is er zo bijzonder aan 'homoseksuelen'? Zijn ook dieven, verkrachters, oplichters en pedofielen welkom of niet?].

Zelden zag ik feiten zo moedwillig een draai geven en woorden zo uit hun context lichten om ze toch maar in een bepaalde voorgegeven interpretatie te doen passen [Beter opletten Geert! Dit is dagelijkse kost in onze Vlaamse kranten en bij de VRT bijvoorbeeld!]. In het vakjargon heet dat “spinning” en “framing["Liegen" en "bedriegen" in het Vlaams.]; communicatietechnieken die pogen de waarheid naar de eigen hand te zetten.

Dat begon trouwens al maanden geleden door in vele voorbeschouwingen de brede agenda van deze buitengewone synode steeds meer te versmallen tot de hiervoor vermelde hot items. Ook binnen de kerk [Kerk!], tot op het allerhoogste niveau aan toe, werd daar – gewild of niet – bij wijlen fors aan meegewerkt door zich in de aanloop naar de ­ synode vooral over deze en aanverwante onderwerpen almaar openlijker en vinniger uit te laten en steeds krassere verwachtingen te creëren; in beide richtingen trouwens [Iemand die het Geloof verdedigt, is een gelovige. Iemand die het Geloof wil veranderen, is een ketter. Volgens Geert mag het een beetje ketterij zijn, maar niet teveel!].

Dan hoeft het nauwelijks nog te verwonderen dat toen het slotdocument werd bekendgemaakt, van de 62 paragrafen tellende tekst slechts die paar alinea’s de aandacht trokken die net over die heikele punten handelen [Het ging trouwens over het gezin. Niet over homoseksuelen. Die paragrafen hadden daar niets verloren.]. Al heel zeker toen snel bleek dat die niet zoals de rest van de aanbevelingen een tweederde, maar “slechts” een gewone meerderheid hadden gehaald.

“Woorden en daden van een verslagen man?”


Nochtans heeft Franciscus sinds hij deze en de volgend jaar te houden synodes aankondigde, zich nog nooit bekend tot welke strekking ook [Grove leugens! Wie heeft Kasper naar de Synode gehaald? Wie heeft de schandaal-kardinaal Danneels naar de Synode gehaald? Dat was toch Bergoglio! Bergoglio heeft duidelijk genoeg gemaakt wat hij wil; een aanpassing van de Leer!]. Of het moest tot deze zijn die van synodevergaderingen opnieuw echte overlegmomenten wilde maken in plaats van de vooraf al compleet gestroomlijnde praatsessies die ze in het verleden al te vaak waren. “Spreek je uit en laat je er vooral niet aan gelegen omdat de paus in jullie midden is” [Bergoglio wil natuurlijk de Traditionele Kardinalen en Bisschoppen identificeren om hen tegen volgend jaar "uit de weg te ruimen"!], drukte hij de synodevaders uitdrukkelijk op het hart bij zijn openingswoord.

Even veelzeggend bedankte hij hen bij het slot ervoor dat ze zijn advies zozeer ter harte hadden genomen [Van cynisme gesproken.]. Om vervolgens stevig zowel hen te hekelen die zich “laten opsluiten in de letter van de tekst” [Een zeer grove belediging van de Katholieken.] als zij die “wonden verbinden zonder ze eerst te verzorgen”. De eersten werden weggezet als zij die toegeven aan de bekoring van de zeloten, scrupuleuzen, traditionalisten en intellectualisten ['Mooie' woorden van Bergoglio om de gelovigen te beledigen.]. De anderen als progressieven en liberalen die slechts symptomen bestrijden zonder de wortel van het probleem aan te pakken.

Wat vele commentatoren ook uit het oog verloren: deze synode is slechts een, zij het een heel belangrijke, tussenstap in een veel omvattender en langer proces dat pas volgend jaar in oktober in een nieuwe synode zijn beslag moet krijgen. Dan pas, niet eerder, zien we echt helder waar de reuzentanker waarvan Franciscus het anker moedwillig heeft gelicht opnieuw zal aanmeren [Bergoglio heeft het anker van de Kerk gelicht. Inderdaad. Christus is niet meer van belang voor de post-conciliaire kerk!].

Intussen rijpen de geesten [als een stinkkaas] en is al geruisloos verworven dat tot op de hoogste echelons in de kerk vrijmoedig wordt besproken wat tot amper anderhalf jaar geleden daar al decennia muurvast zat [Wat zat er "muurvast" Geert? De pedo-bisschoppen met hun homo-agenda?].

De enige die dan beslist wat definitief van deze bewogen reis mee aan land wordt gebracht, is de kapitein zelf [Je hebt er niets van begrepen, Geert. Zelfs indien Bergoglio, de paus zou zijn, dan nog kan hij NIETS 'beslissen'! De Paus is inderdaad het hoogste gezag in de Kerk voor zover hij de Traditie en de Ware Leer verdedigt. Wanneer een Paus ook maar één letter aan de Leer verandert, is hij een ketter! Een paus is trouwens niet de 'kapitein', hij is enkel de stuurman. Christus is de kapitein, een paus is de 'vicaris' van Christus.].

Het kan geen toeval zijn dat Franciscus in zijn slotwoord tot de synodevaders ook nog hen hekelde die “zich niet laten verrassen door de God van de verrassing” [Wat is "de God van de verrassing"? Wat een idiote praat is me dat? Eén van de vele goden in het pantheon van Bergoglio met zijn pan-religie?]. Om vervolgens de daad bij het woord te voegen en zeer ongebruikelijk onmiddellijk de besluiten van de synode, inclusief de niet verworven paragrafen, inclusief het stemgedrag, te laten publiceren én deze “Relatio Synode” te verklaren tot de “lineamenta” of het werkdocument van de volgende synode [Dit is misdadig. Waarom een Synode organiseren, wanneer de bisschoppen toch niets te zeggenn hebben en Bergoglio de Synode-besluiten als een ordinaire dictator naast zich neer legt?]. Woorden en daden van een verslagen man? [De Duivel versla je inderdaad niet in één keer!]


Bron: Tertio

De Synode ligt inderdaad op ramkoers met de Traditie en de Leer van de Kerk!

dinsdag 28 oktober 2014

Bergoglio de Valse Profeet


Naar aanleiding van de 'Gezinssynode' verscheen er in het Argentijnse tijdschrift 'Barcelona' het volgende: "Bergoglio; El putazo papal"

La revista argentina Barcelona publicó una nueva tapa para la polémica, con la leyenda "Putazo" como título principal, y una foto del Papa Francisco con un maquillaje muy sugerente.

"Influída por Francisco, la Iglesia Católica se abre por primera vez a 'sodomitas, invertidos y demás enfermos de homosexualismo'. La decisión del Sumo Pontífice argentino de tolerar a 'afeminados, depravados  tragaleches', pone fin a siglos de discriminación y condena moral para dar inicio a una era 'manfloro friendly'. ¿Nace el movimiento de sacerdotes por el tercer sexo? ¿Será Bergoglio el 'Papa de los culorrotos'?"

Bron: Barcelona

Link:

http://revistabarcelona.com.ar/en-barcelona-317-la-opcion-por-los-putos-de-la-iglesia-da-rienda-suelta-a-boom-putazo/


Bron: Perfil.com

Link:

http://www.perfil.com/medios/A-lo-Feinmann-Facebook-rechazo-la-tapa-de-Barcelona-del-putazo-papal-20141018-0050.html

'La revista Barcelona' in Argentinië: "Bergoglio = El putazo papal"


¡Putazo!


De verborgen agenda van Bergoglio:


zaterdag 25 oktober 2014

Dit zijn volgens Bergolio: "De ijverigen, de scrupuleuzen, de zogenaamde traditionalisten en de intellectualisten." Kortom: "Het Uitschot".Uit de Heilige Schrift:

Luk 6:22  Zalig zijt gij, wanneer de mensen u haten, u om den Mensenzoon uitbannen en honen, en smaad werpen op uw naam.

Luk 6:23  Verheugt u op die dag en jubelt; zie, uw loon is groot in de hemel. Want zó hebben hun vaders de profeten behandeld.

Luk 6:26  Wee u, wanneer alle mensen u prijzen; want zó hebben hun vaders met de valse profeten gedaan.


Eerste foto's van de Tridentijnse Hoogmis gecelebreerd vandaag door Raymond Kardinaal Burke in de Sint-Pietersbasiliek te Rome enkele uren geleden:


Raymond Kardinaal Burke arriveert in de sacristie:


Rome vandaag:


Wat is er mis met Bergoglio?


'Newsweek' onthult: "Bergoglio is zijn leven lang al een schaamteloze leugenaar die zelfs zijn eigen moeder beloog!"

Bergoglio ontkende zelfs dat hij loog toen hij betrapt werd:


But the family was not a place of total concord. His mother was angry when she found that he was not studying medicine, as she had been told, but theology.

“I didn’t lie to you,” the future Jesuit responded with the casuistry for which his order has been notorious. “I’m studying medicine – but medicine of the soul.”


Bron: Newsweek

Link:

http://www.newsweek.com/2014/10/31/crisis-changed-pope-francis-279303.html
Kerknet: "Anti-maffiapriester staakt de strijd niet ondanks doodsbedreigingen"

De Italiaanse antimaffiapriester Luigi Ciotti zegt dat hij vastbesloten is zijn strijd tegen de georganiseerde misdaad voort te zetten. Volgens de priester wordt de maffia steeds agressiever wegens de slechte economische situatie in Italië en het feit dat de openbare aanklager steeds meer middelen krijgt om de georganiseerde misdaad te bestrijden. Luigi Ciotti zegt dat hij ook recent nog doodsbedreigingen heeft gekregen: "Misschien kunnen zij mij wel doden, maar er is nu een heel netwerk van fantastische mensen die zullen terugvechten."

Bron: Kerknet

Alleen jammer dat deze 'anti-maffiapriester' zélf lid is van de Vaticaanse gay-mafia...

Link: 

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/09/bergoglio-don-luigi-ciotti-en-don.html

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/09/twee-dikke-vrienden-bergoglio-en-gay.html 

De Britse top-kardinaal Vincent Nichols hoopt, dat in de toekomst, de homoseksuelen met open armen in de Kerk worden ontvangen:


vrijdag 24 oktober 2014

Rik Renckens, de 'oecumenische' homo-pastoor van Zonhoven, blijft provoceren en ging voor in een homo-viering op de Belgian Pride in Brussel (17 mei 2014)

De twee voorgangers en de regenboogvlaggen rond het altaar


Voor gelovige of zoekende LGBT's begon de pride-dag met een stemmige kerkdienst in het teken van een actieve strijd voor gelijkheid [van wat?].

De dienst vond voor het eerst plaats in de fraaie [protestantse] Koninklijke Kapel aan het Museumplein. De protestantse gemeenschap zette haar deuren open en haar pastores-in-opleiding Françoise Nimal leidde de dienst samen met de katholieke priester Rik Renckens [Een mooi voorbeeld van valse oecumene!].

Het thema van dit jaar was 'kies voor gelijkheid'. Een knipoog naar de parlementsverkiezingen, maar vooral een oproep voor het dagelijkse leven. Zoals Rik Renckens het in zijn homilie verwoordde: "Als je je als gelijke opstelt, wordt de ander voor jou een bron van leven". Geloven is de weg van de liefde kiezen en de ander in zijn eigenheid verwelkomen [Fantasie!]. Dat werd meteen in praktijk gebracht: twee willekeurige aanwezigen kwamen naar elkaar toe in een warm woord of gebaar.

De dienst was inderdaad een mix waarin ook meer traditionele teksten en muziek hun plaats kregen. Maar dat het een LGBT-dienst was, zal niemand zijn ontgaan.

Bron: ZIZO

Link:

http://zizo-online.be/kerkdienst-met-oproep-voor-gelijkheid-opent-pride


woensdag 22 oktober 2014

Aartsbisschop André Léonard over de Gezinssynode: “De synode was gespannen, maar broederlijk”

Léonard: "België is de navel van de wereld niet"


Link:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2125685


De Redactie:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/reyerslaat/EP_141021_reyers%2Blaat?video=1.2125597

Metropoliet Athenagoras Peckstadt blikt terug op Synode

Metropoliet Athenagoras Peckstadt betreurt in een gesprek met het weekblad 'Tertio' [!] de traagheid in de aanpak van knelpunten tijdens de voorbije bisschoppensynode in Rome [Ketters en schismatiekers moeten vooral hun mond houden als het over de Kerk gaat!]. De Belgische orthodoxe metropoliet vertegenwoordigde er het oecumenische patriarchaat van Constantinopel: “In hoeverre wil de Kerk echt iets doen voor wie in moeilijkheden leeft? [Wat heeft hij daarmee te maken?] Zo kwamen nu vooral ideale koppels getuigen op de synode, maar ook de ‘probleemgevallen’ hadden gehoord mogen worden." 

"Telkens weer bespeur ik interesse voor onze orthodoxe omgang met echtscheiding [We zijn helemaal niet geïnteresseerd!], maar tegelijk heb ik hier het gevoel dat de geesten niet rijp zijn voor onze visie. Ik meen te ervaren dat sommigen de Katholieke Kerk de rug toekeren omdat ze afgerekend worden op een mislukt huwelijk [Dat is niet de enigste reden.]. De orthodoxe kerk kent wel de mogelijkheid van een tweede kans [Ketterij!]. Wie van ons is zonder fouten? [Men moet zijn leven willen beteren, dat is het punt.] Ik vind het erg dat aan gelovigen de volle deelname aan de eucharistie wordt ontzegd, want de eucharistie is toch de bron en het hoogtepunt van ons gelovige leven.” [Het gaat in de eerste plaats over het leven na de dood. We moeten dus doen wat de Kerk zegt, dus niet wat de wereld zegt of wat ketters zeggen!]

De Belgische orthodoxe metropoliet zag en ervaarde vele positieve dingen tijdens de synode in Rome: “Al vijftig jaar hopen we op een panorthodox concilie [De orthodoxen kunnen zich meteen bekeren en boete doen. Dus een concilie hebben we niet nodig.]. Hier mocht ik proeven van die universaliteit, van een samenkomst waar de hele wereld vertegenwoordigd is [Dat is nogal iets anders dan dat schismatieke clubje daar in Istanboel onder leiding van de CIA.]. Ondanks de verschillen laat een synode het toe naar elkaar toe te groeien en een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen. Met deze paus lukt die synodaliteit wonderwel.” [Bergoglio werd inderdaad meermaals op zijn nummer gezet! De leugens van de Metropoliet Athenagoras Peckstadt klinken echter niet echt overtuigend.]

Bron: KerknetHet oecumenische patriarchaat van Constantinopel is een front-organisatie van de CIA:

Het grote bedrog van vrijmetselaar en president Harry S. Truman en oecumenisch 'Patriach' Athenagoras; de agent van Amerika...


Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/05/het-grote-bedrog-van-vrijmetselaar-en.html

dinsdag 21 oktober 2014

Aartsbisschop Sviatoslav Shevchuk riep de Synode op om een klare en duidelijke boodschap te sturen richting gelovigen én Bergoglio

La controffensiva degli ortodossi

De tegenaanval van de 'orthodoxen'


"De Aartsbisschop zwaaide heftig met de Catechismus van de Katholieke Kerk richting Bergoglio en riep hem op om eens te lezen wat daar staat."

"Vervolgens las de Aartsbisschop de passages aangaande het gezin en het huwelijk voor!"

"Het was een bijzonder pijnlijk moment voor Bergoglio!"

Bron: Il Foglio

Link:

http://www.ilfoglio.it/articoli/v/121964/rubriche/sinodo-famiglia-controffensiva-degli-ortodossi.htm'Kardinaal' Kasper excuseert zich: journalist [Pentin] zegt dat het 'fiasco' [van de Gezinssynode] de macht van de sociale media toont

Cardinal Kasper apologizes: journalist says fiasco shows the power of social media


Pentin said that the instant availability of information on the Internet, and the ability of the public to verify information, has been a game-changer, making it harder for special interest groups within the Vatican, even inside Synod’s own administration, to manipulate its message. He cited the “instant uproar” on Twitter and Facebook following the release of the Synod’s mid-point Relatio on Monday as “really useful” in thwarting the plans to “steer” the Synod in a particular direction.

“They know they can’t get away with this kind of manipulation any more.” Social media, he said, “gives voice, probably for the first time to the silent majority. That silent majority has until now been so easy to ignore.”


Bron: LifeSiteNews

Link:

https://www.lifesitenews.com/news/cardinal-kasper-apologizes-journalist-says-fiasco-shows-the-power-of-socialOpvallend is niet alleen de "macht van de sociale media", maar ook het feit dat de Katholieke silent majority traditioneel is!!!

De tijd van de Bergoglio's, Kaspers, Danneelsen en Bonny's is voorbij!

De jaren '60 zijn definitief voorbij!

WE WANT GOD!

'Kerknet' over de Gezinssynode:

De bisschoppensynode over het gezin in Rome vindt grote weerklank in de media, die in hun analyse heel verschillend reageren. 'De Kerk heeft de afspraak gemist met de moderniteit', klinkt het in verschillende commentaren [Wat is dé 'moderniteit'? Na een Franse Revolutie tijdens het Tweede Vaticaans Concilie, nu de Oktoberrevolutie?]. Anderen, onder meer de Afrikaanse kardinaal Robert Sarah, wijzen erop dat kwesties als de communie voor hertrouwde echtgescheidenen of het homohuwelijk een hoofdzakelijk westerse aangelegenheid zijn, waarvan kerken in Afrika of Azië niet wakker liggen. Verschillende media beklemtonen dat het debat nog niet is afgesloten. Uiteindelijk heeft paus Franciscus, als hoofd van de Katholieke Kerk, het laatste woord. [Had men de slottoespraak van Bergoglio gelezen, dan had men geweten dat Bergoglio daar zelf zei: "De paus is, in dit verband, niet de opperste heer, maar eerder de opperste dienstknecht - de servus servorum Dei". We zien hier dat Bergoglio weer één van zijn 'afgeschafte' titels oprakelt! De Paus is inderdaad het hoofd van de Kerk SAMEN met alle bisschoppen die in communie met hem zijn, de levenden en de doden! Een Paus is dus de baas zolang hij de Ware Leer verkondigt, maar vanaf het moment dat hij één letter wijzigt aan die Ware Leer, is het een ketter! In het geval van Bergoglio is dit al herhaaldelijk aangetoond.]

De Italiaanse krant 'La Repubblica' schrijft in een commentaar: "Het slotdocument wijst de weg voor verdere studie en overleg. Het debat is nog niet afgesloten." [Het is inderdaad de onzalige 'verdienste' van Bergoglio dat hij erin geslaagd is, om discussies die in het verleden al afgesloten waren, weer te openen. Dit opent de weg naar nieuwe ketterijen!] De Franse krant 'Le Figaro' benadrukt dat het al tijdens de synodedebatten duidelijk was dat de bisschoppen verdeeld zijn over de vraag of de Katholieke Kerk zich barmhartiger moet opstellen [De gelovigen waarschuwen voor de realiteit van de hel is véél barmhartiger, dan de kop in het zand steken!]. "Verschillende bisschoppen vinden dat de Kerk haar visie over huwelijk, trouw, gezin en kwesties als homoseksualiteit nog duidelijker moet articuleren. Het debat is nog niet afgesloten, maar ook in de voorbereiding van de volgende synode zal de weerstand blijven aanhouden." [We zien eerder een verstrenging van de interpretatie van de Leer dan een versoepeling!]

De Britse krant 'The Guardian' schrijft dat men de dynamiek van de voorbije bisschoppensynode onrecht aandoet door de synode te reduceren tot een debat tussen verschillende fracties over kwesties als hertrouwen of homoseksualiteit. "De dynamiek was veel complexer en heel verscheiden. De fundamentele kerkelijke leer over het gezin stond nooit ter discussie. Paus Franciscus heeft ook nooit aangestuurd op een verandering van die leer [De Engelsen weten het weer...], maar hij drong wel erop aan om die met een pastorale dimensie aan te vullen [De pastorale praktijk kan de Leer niet tegenspreken.]." De Britse kwaliteitskrant vestigt er nog de aandacht op dat de drie paragrafen, die de trouw aan de traditionele kerkelijke leer benadrukten, maar waarin tegelijk werd aangedrongen op meer barmhartigheid, slechts bij een groep van 25 tot 30 van de 191 synodevaders geen genade vond [Waar gaat dit over?].

De 'Süddeutsche Zeitung' noemt het de verdienste van paus Franciscus dat hij begrepen heeft dat de Katholieke Kerk dreigde vast te lopen in een binnenskamers debat over dogmatiek, dat ver boven het hoofd van de gelovigen wordt gevoerd [Dit gaat niet over "een binnenskamers debat over dogmatiek". Dit gaat over essentiële geloofspunten die voor de individuele gelovige weldegelijk uitermate belangrijk zijn! Zijn zieleheil staat op het spel.]. "De synode in Rome heeft net als destijds het concilie wel degelijk de deuren en ramen geopend, al is het heel voorzichtig. Deze synode heeft ervoor gezorgd dat er opnieuw licht en lucht binnendrong in een ruimte die veel te lang was afgesloten. Maar bij verschillende bisschoppen was de angst dat het gebouw zou instorten groter dan de moed." [Allemaal gebakken lucht, zoals zo vaak in de krant. De kans dat de 'Süddeutsche Zeitung' eerder 'instort' dan de Katholieke Kerk is beduidend groter!]


Vlaamse kranten

'De Morgen' stelt vast dat wij voor het eerst in de geschiedenis een paus hebben die zich uitdrukkelijk uitspreekt voor gelijke rechten tussen hetero's en homo's [Pure nonsens! Wat zijn gelijke rechten? Wat zijn hetero's? Wat zijn homo's? Wat hier vergeten wordt, is dat elk kind recht heeft op één vader en één moeder!]. Maar tegelijk hebben de synodevaders de kans gemist waardoor gelovige holebi's [Wat zijn holebi's?] zich echt welkom kunnen voelen in hun kerk. 'De Standaard' schrijft dat de deur op een kier blijft staan: "Er was een 'pastorale aardbeving' voorspeld, maar de lat lag te hoog voor de deelnemers van de synode. De frase 'homoseksuelen welkom heten' bleek er te veel aan." [Waarschijnlijk zijn er eerder te veel homoseksuelen in de Kerk dan te weinig. Denken wij bijvoorbeeld maar aan de pedo-bisschop Roger Vangheluwe of de pedo-kardinaal Keith O'Brien of de pedo-pater Erik Dejaeger! Neen! Het gaat niet over "welkom zijn". Bepaalde lieden willen hun schanddaden gelegitimeerd zien door de Kerk, hetgeen natuurlijk een absurde eis is. Het volstaat om even de Heilige Schrift te lezen.] Dat de synode niet verder kwam, wordt door de krant toegeschreven aan de invloed van de conservatieve vleugel binnen de kerk, aangevoerd door de Amerikaanse kardinaal Jonathan [?] Burke [Het is Raymond Leo Burke. Zelfs de feiten krijgen ze niet op een rijtje, laat staan de interpretatie!] en de Duitse curiekardinaal Gerhard Müller. Maar minstens zo beslissend was in de discussie de rol van de Afrikaanse bisschoppen. "Het resultaat is een tekst die de kool en de geit spaart", zegt Hans Geybels, theoloog en gewezen woordvoerder van kardinaal Danneels in 'De Standaard. "Het is een document dat de eenheid probeert te bewaren." [Het document zegt helemaal NIETS nieuws!]

'Gazet van Antwerpen’ schrijft dat moderne bisschoppen het in het Vaticaan hebben moeten afleggen tegen de conservatieve krachten: "Bisschop Bonny was na afloop van de synode niet helemaal teleurgesteld. Meer dan de helft van de 191 aanwezigen schaarde zich achter de, zij het afgezwakte, teksten over meer openheid voor holebi's, samenwoners en hertrouwde gescheidenen. Een groter compromis, een tweederde meerderheid, is niet gevonden. Nog niet." [Bonny heeft natuurlijk nog niet gelezen waar men zich 'achter' schaarde! Uiteindelijk werd alles verworpen! Zelfs de termen "homoseksueel" en "communie voor de hertrouwde gescheidenen" zelf.]

'Het Belang van Limburg schrijft: "Als de bisschoppensynode over het gezin, die het voorbije weekend werd afgesloten, ons iets heeft geleerd, dan is het hoe verdeeld de katholieke Kerk is als het gaat over homoseksualiteit en de plaats van gescheiden en hertrouwde mensen in de kerk [Het is nu zelfs een taboe! De Afrikaanse en Aziatische bisschoppen weigeren om er over te praten! TABOE! Géén verdeeldheid!]. Het conservatieve kamp haalt - voorlopig - zijn slag thuis. Paus Franciscus, die bekendstaat als een voorstander van meer openheid in de Kerk, was zichtbaar ontgoocheld. De stemming toont de impact van vroegere pausen, die decennialang vooral behoudsgezinde bisschoppen hebben benoemd." [Zo hoort het ook!]

Bron: Kerknet

'Priester' Rik Beckers van Holebi-pastores en het Vicariaat Vlaams-Brabant provoceert weer en 'rekent' niet op Christus, maar wél op Bergoglio:

Link

http://www.standaard.be/cnt/dmf20141019_01330694

Monseigneur Leon Lemmens, doe eindelijk eens wat u moet doen!

Bernard de Cock is dominicaan en betrokken bij de Holebi-pastores:

Bernard de Cock is dominicaan, en behoort tot de gemeenschap Mirte te Gent. Studies van filosofie en theologie aan het CKS en aan de KU Leuven. Hij was van 1980 tot 2003 studentenpastor aan de toenmalige Rijksuniversiteit te Gent. Publicist over filosofische en theologische onderwerpen. Hij schreef een indringende studie over homoseksualiteit, alsook een bundel opstellen over het fenomeen van de verankerde spiritualiteit. Hij begeleidt leesgroepen in filosofische literatuur, geeft vormingssessies en cursussen over bijbelteksten, en conferenties over levensbeschoudelijke thema’s. Dirigeerde een aantal cd-opnamen van religieuze muziek. Hij is werkzaam in het Lemmensinstituut vanaf 1990.


Mirte - De Dominicaanse Mannengroep


Link:

http://www.gemeenschap-mirte.be/index.php?page=de-dominicanen

http://www.gemeenschap-mirte.be/index.php?page=mannengroepContacten met het IPB

Link:

http://www.ipbsite.be/archief/homoseksualiteit/63-eenoverweging.html

En ook de oud-Turnhoutse deken Peter Dierckx

De goedlachse Peter Dierckx (50) was al twintig jaar actief als parochiepriester in de Kempen en al twaalf jaar pastoor van de drie parochies van Oud-Turnhout.

Afgevoerd naar het UZ in Edegem.


Bron: Gazet van Antwerpen

Link:

http://www.gva.be/cnt/aid569011/peter-dierckx-komt-naar-uz

En nog een zeer fanatiek lid van de Holebi-pastores: Pastoor Herman Augustyns uit het bisdom Antwerpen

Sinds Pinksteren 2003 pastoor op Linkeroever, toen nog in drie parochies, nu in de ééngemaakte Sint-Anna-ten-Drieënparochie.

Sinds 1 juli 2008 ook pastoor van Sint-Walburgis in de wijk ‘Het Zuid’.


'Kardinaal' Marx uit onvrede over slotverklaring gezinssynode: Invloed van 'kardinaal' Kasper = 0

De voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, Reinhard Marx, is met de slotverklaring van de gezinssynode in het Vaticaan niet helemaal tevreden.

Volgens kath.net zou kardinaal Marx zijn onvrede over de verklaring al in de synodehal hardop hebben laten horen. In het Duits zou hij als kritiek hebben gegeven dat de stellingen van kardinaal Kasper nauwelijks van invloed zijn geweest op het slotdocument

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/6423-kardinaal-marx-uit-onvrede-over-slotverklaring-gezinssynode


Apostaat Marx is nog tien keer erger dan Robert Zollitsch, de vorige voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie!!!

Gądecki: "Indien ik niet had gesproken, de Synode zou erger verlopen zijn."

Gądecki: "Se non avessi parlato io, il Sinodo sarebbe andato peggio."


Stanisław Gądecki, de Aartsbisschop van Poznan en voorzitter van de Poolse Bisschoppenconferentie zegt:

"Familiaris Consortio van Paus Johannes Paulus II volstaat!"

"Niets nieuws onder de zon."

Bron: Vatican Insider

Link:

http://vaticaninsider.lastampa.it/vaticano/dettaglio-articolo/articolo/sinodo-famiglia-37039/

zaterdag 18 oktober 2014

31. Raymond Kardinaal Burke over Walter Kasper en de manipulatie van de Synode

Link:

http://www.catholicworldreport.com/Blog/3449/cardinal_burke_to_cwr_confirms_transfer_praises_pushback_addresses_controversy_over_remarks_by_cardinal_kasper.aspx

30. Bergoglio haalt zijn slag gedeeltelijk thuis ondanks de 'rebellie' van de Synodevaders!

Met dank en een vooruitblik op het komende jaar heeft paus Franciscus zaterdag het overleg van de vergadering van de bisschoppensynode beëindigd. [Stuur de Synodevaders maar snel naar huis. Dat is het veiligste voor Bergoglio!]

Nadat hij zijn dank aan de deelnemers had uitgesproken vervolgde hij met de constatering dat men erin geslaagd was een "gemeenschappelijke weg" te gaan, wat de betekenis van het Griekse woord synodos is. [Leugens! Leugens! Leugens!]

Opmerkelijk was de opsomming van "bekoringen" ["beproevingen"] voor de synode die de paus maakte:

1. "De bekoring van de vijandige verstarring: de wens zich in het geschrevene op te sluiten en zich niet door God te willen laten verrassen, door de Geest. Zich in de wet op te sluiten in de zekerheid van hetgeen we weten en niet van we nog moeten leren en bereiken. Het is de bekoring van de ijverigen, de scrupuleuzen, de zogenaamde traditionalisten en ook van de intellectualisten." [Dit is een zeer zware belediging van de Katholieken! "Please, Pope Francis, insult me again!!!"]

2. "De bekoring van het verwoestende Gutmenschen-dom, dat in naam van een valse barmhartigheid de wonden verbindt, zonder ze eerst te behandelen; daarbij gaat het om een symptoom, niet om oorzaken of wortels. Het is de bekoring van de Gutmenschen, de angstvalligen en de zogenaamde progressieven en liberalen." [Dit zijn modernisten en ketters! Dit is niet dezelfde 'bekoring' als de voorgaande!]

3. "De bekoring stenen in brood te veranderen om een lang, zwaar en pijnlijk vasten te ontlopen (Lc 4: 1-4). Een verder bekoring: brood in stenen veranderen om die naar de zondaars te werpen, naar de zwakken en zieken (Joh. 8:7) en hun zo ondraaglijke lasten op te leggen (Lc 11:46)." [Bergoglio stelt zich hier boven God. Bestaat de hel niet meer?]

4. "De verzoeking van het kruis af te dalen om aan de mensen te behagen, niet daar te blijven om de wil van de Vader te vervullen; zich te buigen voor de geest van wereldsheid in plaats van zich te zuiveren en zich te buigen voor de Geest van God." [Dit is ketterij!]

5. "De bekoring het 'depositum fidei' (de geloofsschat, -red.) te verwaarlozen en zich niet als hoeders, maar als bezitters en meesters te beschouwen en anderzijds de bekoring de werkelijkheid te verwaarlozen en een vernauwende taal te bezigen en zo te praten dat je veel spreekt maar niets zegt!" [Dit is ketterij!]

"Lieve zusters en broeders, deze bekoringen mogen ons niet afschrikken, niet bevreemden, maar ook niet ontmoedigen, want geen knecht is groter dan zijn heer: als ook Jezus bekoord is en zelfs Beëlzebub werd genoemd (Mt 12:24) dan mogen zijn volgelingen geen andere behandeling verwachten." [Indien Bergoglio dit synode-circus niet had georganiseerd, dan waren deze 'beproevingen' ook niet komen aanzetten! De Leer van de Kerk is toch duidelijk en onveranderlijk! Waarom het debat? Waarom de discussie zoeken? OM NIETS TE VERANDEREN????]

"Persoonlijk was ik zeer bezorgd en bedroefd als deze bekoringen en emotionele discussies er niet geweest waren [Huichelaar!]; het zijn de bewegingen van de geest [Dus, ketterijen zijn de "bewegingen van de geest"???], zoals de H. Ignatius die noemt. We hadden allemaal akkoord of zwijgzaam in een valse en rustige vrede kunnen blijven [Kaspers was niet "zwijgzaam"! Danneels was niet "zwijgzaam"! Wuerl was niet "zwijgzaam"! En vele andere modernisten waren niet "zwijgzaam"!]. In plaats daarvan heb ik met dank en vreugde bijdragen en discussies gehoord die vol geloof zijn, vol inzet voor pastoraal en leer, vol wijsheid, openheid, moed en Parresia (vrijheid van spreken)." [We zullen nog wel eens zien wat de gevolgen voor de betrokkenen zijn!]

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/6418-paus-probeert-in-slotrede-synode-eenheid-bisschoppen-te-herstellenKortom, Pontius Pilatus Bergoglio verkettert iedereen met een 'mening'!

Alleen de domme kudde die zwijgzaam achter hém aanloopt, dat zijn de 'goeden'!

Waarom dan deze Synode?

Om niets te veranderen?

Voor Bergoglio is de Leer dus NIET onveranderlijk!

Maar, weer spreekt deze huichelaar zich NIET uit!

Zoals we vernomen hebben, gaat men volgend jaar nog maar eens debatteren over de communie voor de hertrouwde gescheidenen!

De Synodevaders hadden nu de discussie moeten afsluiten!

Een verloren kans!

Volgend jaar komt de herkansing voor Bergoglio
en vergis je niet, hij weet wat hij wil!

29. Raymond Kardinaal Burke: "Paus Franciscus schaadt de Kerk"

Kardinaal Burke: ook een paus kan de Leer van de Kerk niet veranderen


Kardinaal Raymond Burke, die al als een van de duidelijkste critici naar voren is gekomen op de gang van zaken op de Bijzondere Synode voor het Gezin in Rome, stelt nu dat die opgezet lijkt te zijn om "de Leer en praktijk van de Kerk te verzwakken" met de zegen van paus Franciscus. [Dit is dus een complot!]

De kardinaal deed dat in een telefonisch interview, waarvan BuzzFeed News een transcript heeft gepubliceerd. Als de paus bepaalde kardinalen heeft geselecteerd om de synode te sturen in de richting van zijn eigen opvattingen over scheiding en de behandeling van gays, dan zou de paus volgens Burke daarmee het mandaat van zijn leiderschap van de katholieke Kerk te buiten gaan.

"Naar mijn opvatting van de Leer en discipline van de Kerk, nee, zou dat niet correct zijn", aldus Burke, eraan toevoegend dat de paus "een hoop schade" heeft aangericht door niet "openlijk te verklaren wat zijn eigen positie is". De paus heeft de indruk gewekt dat hij enkele van de meest controversiële passages van het tussenrapport onderschrijft, vindt Burke, en speciaal als het over scheiding gaat, door kardinaal Kasper, die een belangrijke toespraak hield om hertrouwd gescheidenen tot de communie toe te laten, de synode te laten openen.

"De paus is meer dan wie dan ook als herder van de universele Kerk gehouden de waarheid te dienen", zei Burke. "De paus is niet vrij om de Leer van de Kerk te veranderen met betrekking tot de immoraliteit van homoseksuele daden of de onontbindbaarheid van het huwelijk of enig ander leerstuk van het geloof."

Burke bevestigde in het telefoongesprek met BuzzFeed News voor de eerste keer openlijk dat hem te verstaan gegeven was dat paus Franciscus hem ging ontslaan als de belangrijkste bewaker van het kerkelijk recht, en dat hij het daarmee vergeleken onbeduidende ambt van patroon van de Soevereine Militaire Orde van Malta kreeg. Burke, die overigens nog geen bevestiging van zijn demotie ontvangen heeft, betreurt die, maar vindt dat een priester altijd bereid moet zijn elke taak te aanvaarden die de Kerk hem geeft. "En dus vertrouw ik door deze taak te aanvaarden dat God mij zal zegenen, en daar gaat het uiteindelijk om."

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/6413-kardinaal-burke-paus-franciscus-schaadt-de-kerk

vrijdag 17 oktober 2014

23. Raymond Kardinaal Burke: "Bergoglio berokkent de Kerk heel veel schade!"


25. Raymond Kardinaal Burke samen met de Franciscanen van Immaculata


26. Onze-Lieve-Vrouw van Fatima


27. ...


16. Ketter Walter 'kardinaal' Kasper als de nieuwe Martin Luther:


18. Kardinaal Pell: 'Kritiek geeft goed beeld van Synode'

De kritiek van de synodevaders op de tussenreportage geeft de gelovigen een goed beeld van de visie van de meerderheid van de deelnemers. Dat zegt de Australische kardinaal George Pell in een interview met CNS.

Geruststelling
"Wij willen de Katholieken wereldwijd laten weten wat er feitelijk gaande is in de gesprekken over huwelijk en gezin. Al met al denk ik dat mensen zeer gerustgesteld zullen zijn", aldus Pell, lid van de Raad van Kardinalen die door paus Franciscus in het leven is geroepen.

Niet het einde
"Wij geven niet toe aan de seculiere agenda, we laten de boel niet instorten. Wij zijn niet van plan om die radicale elementen na te volgen die je in alle christelijke Kerken ziet, in de katholieke van een of twee landen, en de boel op te doeken."

'Proefballon'
Volgens Pell is de kwestie van de hertrouwd gescheidenen een "proefballon" van een "zeer klein aantal [!][!][!][!][!] en zeker niet de meerderheid van de synodevaders". "Zij willen grotere veranderingen, erkenning van geregistreerde partnerschappen, erkenning van homoseksuele partnerschappen." [!][!][!][!][!]

Diep ademhalen
"De Kerk kan die kant niet op [!][!][!][!][!]. Het zou een capitulatie betekenen van de schoonheid en de kracht van de Katholieke Traditie waar mensen zichzelf al honderden, duizenden jaren voor opgeofferd hebben. Het is nu onze taak deze mensen te vragen even stil te staan, te bidden, op adem te komen en zich te realiseren dat de Katholieke Leer niet gaat worden verlaten [!][!][!][!][!]. En wij moeten eraan werken de verdeeldheid weg te nemen en voorkomen dat verschillende facties of visies gaan radicaliseren."

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/6412-kardinaal-pell-kritiek-geeft-goed-beeld-van-synode

19. De Pro-Family-Coalition eist excuses van Walter 'kardinaal' Kasper aangaande zijn racistische uitspraken:

Link:

http://voiceofthefamily.info/wordpress/?p=390

22. Hier is de geluidsband met het interview van Walter 'kardinaal' Kasper waarin hij zijn racistische uitspraken aangaande Afrikaanse Bisschoppen doet:

In response to a statement from His Eminence Cardinal Kasper denying giving the interview that appeared in ZENIT Wednesday 15th October, I issue the following response:
 

His Eminence Cardinal Walter Kasper spoke to me and two other journalists, one British, the other French, around 7.15pm on Tuesday as he left the Synod hall.
 

I transcribed the recording of our conversation, and my iPhone on which I recorded the exchange was visible. I introduced myself as a journalist with the [National Catholic] Register, and the others also introduced themselves as journalists. I therefore figured the interview was on the record and His Eminence appeared happy to talk with us. In the end, I posted the full interview in ZENIT rather than the Register. ZENIT removed the article on Thursday in response to Cardinal Kasper’s denial.
 

His Eminence made no comment about not wanting his remarks published. It depends on the context, but normally in such a situation, comments are considered on the record unless otherwise requested.
 

The recording can be downloaded below. A couple of the questions came from the other two journalists and I included them as part of the interview. Some of the quality of the English has also been improved for publication.

Bron: Edward Pentin


LINK:

http://edwardpentin.co.uk/statement-on-cardinal-kasper-interview/


https://soundcloud.com/lifesitenews/edward-pentin-interview-with-cardinal-walter-kasper#t=0:00

woensdag 15 oktober 2014

2. De Oktoberrevolutie van Bergoglio: 'de Duivelssynode'


3. 'Pro-Life' en 'Pro-Family' Groepen noemen het Synode-rapport "VERRAAD"!

Pro-family Catholics reject Synod mid-way report, calling it ‘a betrayal’


ROME, 13 October 2014: An international coalition of pro-family groups has rejected the mid-way report of the Extraordinary Synod on the Family, calling it “a betrayal”.


Bron: Voice of the Family

Link:

http://voiceofthefamily.info/wordpress/?p=344Het tussenrapport van de Buitengewone Synode over het gezin is niets minder dan "verraad" aan Katholieke waarden en gezinswaarden.


Dat zegt de invloedrijke pro-gezinsgroepering Voice of the Family, een internationaal verband van organisaties voor het gezin.


Zonder er omheen te draaien zegt Jon Smeaton van het Voice of the Family in Engeland dat "zij die de synode bepalen katholieke ouders hebben verraden. Het tussenrapport van de synode is een van de ergste officiële documenten in de geschiedenis van de Kerk." "Gelukkig", aldus Smeaton, "is het rapport slechts eerder een voorbereiding voor het debat dan een definitief voorstel".

Op dezelfde manier veroordeelde de Ierse vertegenwoordiger Patrick Buckley het rapport als een "aanval op het huwelijk en het gezin" door "in feite een stilzwijgende goedkeuring te geven aan overspelige verhoudingen". Bovendien "ondermijnt het rapport de definitieve leer van de Kerk tegen contraceptie, en laat het na te onderkennen dat de homoseksuele neiging objectief ongeordend is", aldus Buckley.

Patrick Craine. woordvoerder voor Voice of the Family in Noord-Amerika, zei dat het rapport "geen getrouwe afspiegeling is van de discussies op de synode. Veel synodevaders hebben de leer van de Kerk moedig verdedigd binnen en buiten de synodehal, maar hun positie komt nauwelijks in het document terug."

"Het rapport heeft gelijk dat het oproept tot pastorale inspanning", zegt Craine, "maar zoals kardinaal Ratzinger benadrukt kan dit alleen in waarheid gebeuren. Op deze manier ondermijnt het rapport echte pastorale zorg en kan het grote schade aanrichten, in deze wereld en in de volgende, juist bij wie het beoogt te helpen."

"Het zou valse genade zijn om de H. Communie te geven aan mensen die geen berouw hebben van doodzonden", zegt Maria Madise van Voice of the Family. Zij stelt dat het rapport katholieke gezinnen ondermijnt. "Moeten katholieke ouders gedwongen worden hun kinderen te vertellen dat er positieve aspecten zitten aan doodzonden als het gebruik van voorbehoedsmiddelen, samenwonen of het leiden van een homoseksueel bestaan?"

"Echte genade zit hem in het geven van een rein geweten aan mensen door middel van het boetesacrament en dus herstel van de eenheid met God", besluit Madise.

"Het is van wezenlijk belang dat ook de stemmen van lekengelovigen die oprecht leven vanuit de katholieke leer meegenomen worden", zegt Smeaton. "Voice of the Family dringt er bij katholieken op aan niet lijdzaam te blijven of toe te geven aan een valse gevoel van gehoorzaamheid tegenover aanvallen tijdens de synode op de fundamentele beginselen van de natuurwet."

Bron: LifeSiteNews/Katholiek Nieuwsblad

4. De voorzitter van de Poolse bisschoppenconferentie, aartsbisschop Stanislaw Gadecki, heeft zich dinsdag openlijk gedistantieerd van het tussentijdse rapport van de bisschoppensynode

De voorzitter van de Poolse bisschoppenconferentie, aartsbisschop Stanislaw Gadecki, heeft zich dinsdag openlijk gedistantieerd van het tussentijdse rapport van de bisschoppensynode over het gezin. "Dit tussentijdse rapport is voor vele bisschoppen onaanvaardbaar. Het breekt met de leer van paus Joannes Paulus II en het mist een duidelijke visie. In de plaats daarvan vindt een tegen het huwelijk gerichte ideologie ingang in de tekst."

De Poolse aartsbisschop zegt dat de synodevaders zich de vraag moeten stellen of het op deze synode erop aankomt om de gezinnen pastoraal te ondersteunen. "Of willen zij individuele gevallen bestuderen? Het is onze belangrijkste doelstelling om de gezinspastoraal te steunen en niet om die te beschadigen als wij aandacht hebben voor moeilijke situaties. Die situaties bestaan, maar zij vormen niet de kern van de gezinnen. Zij mogen ons niet van de noodzaak afbrengen om de gezinnen te steunen, die niet zozeer een strijd voeren om te overleven, maar wel om vast te houden aan de trouw." Aartsbisschop Gadecki verduidelijkte: "Het tussentijdse rapport is zowel interessant door wat het zegt, als door wat er wordt verzwegen. Uiteraard kan er over uitzonderingen worden gesproken. Maar in eerste instantie moeten wij de waarheid voorstellen."

Pater Lombardi [jezuïet en beroepsleugenaar] benadrukte dinsdag tijdens een ontmoeting met journalisten dat de eigen aard van het tussentijds rapport goed moet worden begrepen. "Vaak wordt dit document een waarde toegekend die het niet bezit. Dit is een werkdocument met een samenvatting van de tussenkomsten tijdens de debatten van vorige week."

Bron: Kerknet

5. Peter Kardinaal Erdő, de Hongaarse voorzitter van 'Duivelssynode', distantieert zich nu ook openlijk van het door hem ondertekende tussentijdse rapport...

Peter Kardinaal Erdő wijst met een beschuldigende vinger naar Mgr. Bruno Forte, de secretaris van de 'Duivelssynode', die door Bergoglio werd aangesteld...


Bruno Forte is de Aartsbisschop van Chieti-Vasto en zeer waarschijnlijk een homoseksueel mét een agenda...

Bron: Vatican Insider

Link:

http://vaticaninsider.lastampa.it/en/the-vatican/detail/articolo/sinodo-famiglia-36916/


Peter Kardinaal Erdő krijgt intussen van ons een diploma van onbekwaamheid:6. Intussen weet de Belgische schandaal-kardinaal Godfried Danneels van geen ophouden en doet de ene dwaze uitspraak na de andere:

“De synode zal goed eindigen maar ik weet nog niet hoe. We zijn nog maar in de fase van de discussies”. Dat zegt kardinaal Godfried Danneels, die door paus Franciscus als speciale gast werd uitgenodigd op de bisschoppensynode over het gezin in een interview dat de Franstalige katholieke nieuwssite InfoCatho.be dat vandaag publiceerde.

Kardinaal Danneels heeft vertrouwen in de goede afloop van de bisschoppensynode. Voor hem staat het vast dat het gaat om één van de belangrijkste synodes die hij heeft gekend [Een flauwe kopie van het Tweede Vaticaans Concilie met dezelfde bedrieglijke praktijken! Met secretarissen die de teksten vervalsen!].

Hij wijst er ook op dat de besprekingen zeer sereen verlopen en dat de deelnemers aan de synode zeker niet tegen de leer van de Kerk ingaan [Grappig!]. De antwoorden die de synode zal aanreiken, zullen een zekere marge toelaten wat hun toepassing betreft, zegt de kardinaal maar er zullen zeker ook gelovigen zijn die ontgoocheld zullen zijn. “Alles is niet mogelijk, vooral betreffende de hertrouwde gescheidenen. Het is een moeilijke kwestie en momenteel is er wat dit betreft geen eensgezindheid bij de synodevaders. De deelnemers uit Azië, Latijns-Amerika en Afrika hebben daarover andere opvattingen dan hun confraters uit Noord-West Europa”, aldus kardinaal Danneels.

Bron: Kerknet

9. Het 6.000 woorden tellende tussentijdse rapport dat door 'Aartsbisschop' Bruno Forte in 48 uur werd geschreven én in 5 talen werd vertaald, is géén samenvatting van de eerste synodeweek, maar wél een vooraf opgesteld rapport dat door Bergoglio werd goedgekeurd!

Bergoglio wil de synodevaders voor een 'fait accompli' plaatsen.

Bron: Crux

Link:

http://www.cruxnow.com/church/2014/10/14/some-bishops-want-a-do-over/

10. Bergoglio als 'Il Puparo' - 'De Poppenspeler' van de 'Duivelssynode'

Bergoglio woont de synode-vergaderingen zeer trouw bij. Zo nu en dan schrijft hij een briefje, dat hij aan Lorenzo 'kardinaal' Baldisseri, de secretaris-generaal van de Synode, laat bezorgen. Baldisseri leest het briefje en schrijft zelf een notitie die hij vervolgens aan Bergoglio laat bezorgen. Deze steekt het briefje dan in zijn broekzak.

Het is een scène die zich de voorbij dagen herhaaldelijk heeft afgespeeld tijdens de algemene vergaderingen van de Synode. Verscheidene kardinalen en bisschoppen hebben dit opgemerkt en zijn ervan overtuigd, dat Bergoglio geheime instructies gaf aan de secretaris-generaal van de Synode. Waarlijk, de wandaden van de Borgia-pausen verzinken in het niets bij de machinaties van anti-paus Bergoglio.


Iedereen vraagt zich natuurlijk af WAT Bergoglio op die briefjes schrijft...

La Stampa: "Sinodo: i bigliettini del Papa"

Link:

http://www.lastampa.it/2014/10/14/blogs/san-pietro-e-dintorni/sinodo-i-bigliettini-del-papa-hMUiNay07uwbj7VVb097sJ/pagina.html11. Gerhard Kardinaal Müller vaart uit naar Bergoglio: "Ik zeg wat ik moet zeggen!"

Kardinaal Müller verdedigt in het interview de Leer van de Kerk en vraagt zich verder af waarom de interventies van de Kardinalen binnen de Synode-zaal geheim zijn, terwijl ze buiten wél vrij interviews mogen geven.

Het antwoord is duidelijk... De media geven vrije ruimte aan de 'liberale' bisschoppen die echter een minderheid zijn, terwijl de meerderheid, de Traditionelen, niet aan het woord mogen komen!

Intussen werd Gerhard Kardinaal Müller, als Prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, door Bergoglio, ook uit het redactieteam van het definitieve rapport gegooid!

Bron: l'Espresso

Link:

http://espresso.repubblica.it/attualita/2014/10/13/news/il-cardinale-gerhard-mueller-in-vaticano-censurate-le-minoranze-1.183885

12. Gerhard Kardinaal Müller, als Prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, verwijst het 'Tussentijds Synode-rapport' naar de papierversnipperaar!

Müller noemt het rapport: "Onwaardig, beschamend en helemaal verkeerd! SCHANDE!!!"


Kardinaal Müller: "De ‘Relatio Post Disceptationem’ is het méést beschamende document uit de geschiedenis van de Kerk!"

Intussen schaart ook Fernanrdo Kardinaal Filoni van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren (Propaganda Fide) zich achter Kardinaal Müller.

Bron: La Repubblica

Link:

http://www.repubblica.it/esteri/2014/10/14/news/sinodo_mueller_critiche-98111405/?rss

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer