vrijdag 3 oktober 2014

'SYNODE MOET TRADITIONELE HUWELIJK VERDEDIGEN'

48 Amerikaanse conservatieve intellectuelen, waaronder ook protestantse leiders als Rick Warren, roepen de paus en de andere deelnemers van de bisschoppensynode over het gezin op het traditionele huwelijk te verdedigen, dat 'de belangrijkste institutionele uitdrukking is van de liefde van Christus'. "Liefde, huwelijk en het gezin zijn onmisbaar als hulpmiddel voor heil en de uitbouw van een menselijke samenleving. Dat is ook door de vorige pausen duidelijk gemaakt. De synode is een buitengewone kans om de eeuwige waarden over het huwelijk te verkondigen", aldus de ondertekenaars.

De oproep valt samen met de publicatie van het boek 'Remaining in the Truth of Christ: Marriage and Communion in the Catholic Church', waarin vijf prominente kardinalen onder wie Raymond Leo Burke en prefect Ludwig Müller van de Congregatie voor de Geloofsleer, aandringen op een strikte interpretatie van de kerkelijke leer.

De Amerikaanse intellectuelen verwijzen in hun brief niet expliciet naar kwesties als het homohuwelijk of het hertrouwen van mensen die gescheiden zijn. Maar volgens de Amerikaanse Vaticanwatcher John Allen is hun signaal duidelijk: "Het is een verkeerd moment om zich zwak op te stellen met betrekking tot het traditionele huwelijk." De ondertekenaars schrijven: "Mannen en vrouwen hebben nood om de waarheid te horen waarom ze moeten trouwen. En, eenmaal getrouwd, waarom Christus en de Kerk verlangen dat ze hun hele leven op deze aarde trouw blijven aan elkaar. En dat, wanneer het huwelijk moeilijk wordt, de kerk een bron van steun zal zijn, niet enkel voor de individuele echtgenoten, maar ook voor het huwelijk zelf."

Bron: Kerknet

Dit alles betekent dat de protestanten intussen 'katholieker' zijn dan dat figuur dat nu voor 'paus' wil doorgaan!

1 opmerking:

Anoniem zei

Kasper zou toch geen probleem mogen hebben met iets dat “niet-katholiek” is.

Als voormalige president van de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid van de Christenen, neemt hij wel vaker een loopje met de vereiste dat iets katholiek moet zijn eer je ermee kan samenwerken.


En Kasper zou nota moeten nemen indien Amerikaanse protestanten de Kerk oproepen het Huwelijk te respecteren – voor zijn geliefde oecumene.

Deze oproep wordt door niemand minder dan Rick Warren geleid. Warren is een evangelicaal, met zijn massa-kerken en televangelisme. Een baptist van huize uit. Als die het al zeggen,...


---
Hoe het dubbeltje rollen kan;

Op de World Missionary Conference in Edinburgh (1910) toen de World Council of Churches opgericht is (wikipedia dit eens) door de top van de Schotse vrijmetselarij en marionetten van de financiële oligarchen(Alexander Bruce, 6th Lord Balfour of Burleigh) waren er geen katholieken welkom. De redenen voor de discriminatie liggen voor de hand: de katholieken waren toen nog katholiek.

Katholieken hebben sinds hun soutanes op getrokken, en op handen en knieën voorover gebogen om toch maar mee te mogen spelen met de oecumene beweging. Katholieken hebben zelfs hun soutanes helemaal afgegooid en nog verder voorover gebogen. Je kent het verhaal van het verval van de kerkelijke moraal wel.

En nu, een 100 jaar later worden de katholieken nog steeds ‘gediscrimineerd’ door de protestanten – maar dit keer omdat de katholieken elke vorm van moraal aan de deur uit gegooid hebben.


Denk je dat vrijmetselaar Johannes XXIIII die de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid van de Christenen opgericht heeft dat had kunnen voorspellen?

Denk je dat de eerste president van deze raad: Augustin Bea S.J. dit had kunnen voorspellen?

Denk je dat vorige president Kardinaal Kasper indruk zou maken op beide heren met zijn verwezenlijkingen?

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer