maandag 13 oktober 2014

De schade, die de Katholieke Kerk oploopt naar aanleiding van het door Bergoglio gewilde 'debat', begint 'onherstelbaar' te worden:

Bisschop distantieert zich van RKK uitzending

Mgr. Jan Hendriks, hulpbisschop van bisdom Haarlem-Amsterdam, distantieert zich van de RKK Kruispunt TV uitzending over de bisschoppensynode, die zondag werd uitgezonden.

Dat schrijft mgr. Hendriks in een vrijdag gepubliceerd blog getiteld 'Niet namens mij...' op zijn weblog Arsacal.


De hulpbisschop zegt dat de uitzending voor hem "geen positieve ervaring" was.

'Distantiëren'
"De uitzending ging niet op het eigenlijke thema van de synode in ('uitdagingen van het gezin in de context van de evangelisatie'), laat staan dat er vanuit een katholiek gelovig perspectief op werd ingegaan, zoals je zou mogen verwachten van een uitzending namens de katholieke kerk. Het werd helaas een vrij 'gezocht' kerkpolitiek verhaal, waar ik me in ieder geval van wens te distantiëren", aldus de hulpbisschop.

'Flink mis'
Mgr. Hendriks vindt dat het RKK "de nodige goede en waardevolle programma's" uitzendt. "Nu ging het echter – wat mij betreft – flink mis", schrijft Hendriks.

'Good guy vs. bad guys'
Mgr. Hendriks: "Het thema van de uitzending was dat de leer van de katholieke kerk over seksualiteit dringend moet veranderen; alles wat nu niet wordt aanvaard, zou moeten worden geaccepteerd. Ter ondersteuning van deze visie kwamen een pastoor in beeld en een gezin uit diens parochie. De 'good guy' paus Franciscus zou hier ook vóór zijn, maar de 'bad guys' kardinaal Burke en kardinaal Müller en waarschijnlijk de meerderheid van deze synode zouden tegen zijn. De paus zou zich daar bij maar neer gaan leggen om een 'belangrijker' doel te kunnen bereiken: de hervorming van de curie. Ik werd eerlijk gezegd al niet goed bij de gedachte dat een paus zó zou denken..." 

Het begint erop te lijken dat de vermaledijde 'bisschoppensynode' een soort van 'parlement' binnen de post-conciliaire kerk geworden is. Binnen dat 'parlement' zijn er blijkbaar twee grote blokken, te vergelijken met politieke partijen. Het is de grote droom van de modernisten, dat de 'bisschoppensynode' naar believen kan stemmen over bepaalde thema's en de doctrine kan aanpassen met simpele meerderheden. Dit is satanisch!

'Niet gek gevonden'
"Een paar dagen vóór de uitzending vond nota bene in Hilversum een drukbezochte dag plaats waar jonge mensen nadachten over de christelijke betekenis van seksualiteit. Ik had het niet gek gevonden als de redacteur daar zijn licht eens had opgestoken...", schrijft Hendriks verwijzend naar het opgroeisymposium 'seksualiteit als opGAVE', dat op 27 september in Hilversum plaatsvond.

Omroep RKK vult namens de Nederlandse bisschoppenconferentie de aan haar toevertrouwde zendtijd op radio en televisie.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:


http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/6375-bisschop-distantieert-zich-van-rkk-kruispunt-tv-uitzending


WANNEER ZULLEN ONZE VLAAMSE BISSCHOPPEN ZICH EENS DISTANTIËREN VAN 'KERK EN LEVEN', 'KERKNET', 'TERTIO', 'BRAAMBOS', ETC. ???

WANNEER ZULLEN ONZE VLAAMSE BISSCHOPPEN ZICH EENS DISTANTIËREN VAN JOHAN BONNY EN GODFRIED 'KARDINAAL' DANNEELS???

EEN BEETJE MOED GRAAG! 

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer