woensdag 8 oktober 2014

Synode: "Een nieuwe taal om over het gezin te praten" = NEWSPEAK

Pater Lombardi: "Bij de interventies werd sterk de nadruk gelegd op de manier waarop over het gezin wordt gepraat. Een van de synodevaders waarschuwde tegen het gebruik van stigmatiserende uitdrukkingen als 'in zonde leven' en 'intrinsiek ongeordend'.

Bron: Kerknet


Wat wordt hier bedoeld?

'in zonde leven' = mensen die 'samenwonen' voordat ze gehuwd zijn

'intrinsiek ongeordend' = 'homo-koppels'

WAT HEEFT DIT MET HET 'GEZIN' TE MAKEN???

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer