vrijdag 3 oktober 2014

Kasper verwijt kardinalen 'niet-katholiek theologisch fundamentalisme'

In een interview met de tijdschriften America en La Razon heeft kardinaal Kasper collega-kardinalen beschuldigd van "theologisch fundamentalisme dat niet katholiek is" en wangedrag.

Hij reageert daarmee op de publicatie, vandaag, van een boek dat vijf vooraanstaande kardinalen hebben geschreven waarin zij zijn opvattingen over een tweede huwelijk na scheiding uitgebreid gedocumenteerd weerleggen. Tot de auteurs behoren de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, Gerhard Müller, en de Grootpenitentiair van de Heilige Stoel, Raymond Burke.

Angst regeert
De vijf, die bijval hebben gekregen van verschillende andere prominente kardinalen, "vrezen een domino-effect", aldus de 80-jarige Kasper. "Dat als je een punt verandert, alles instort."
"Dat is hun angst. Dit alles is gekoppeld aan ideologie, een ideologisch verstaan van het Evangelie, dat het Evangelie een soort wetboek van strafrecht is." [Kardinaal Kasper heeft geen enkele officiële functie meer binnen de Kerk en valt de bevoegde Kardinalen aan. Werkelijk ongelofelijk!]

Geen wetboek
"Maar het Evangelie is, zoals de paus zegt in Evangelii Gaudium (...) de gave van de Heilige Geest die in de ziel is van de gelovigen en die werkzaam wordt in liefde [Dus, het is niet langer het Heilig Evangelie van Christus, maar het nieuwe evangelie van de nieuwe messias Bergoglio dat normatief is binnen de post-conciliaire kerk!]. Dat is een ander verstaan. Het is geen museum. Het is een levende realiteit in de kerk en wij moeten met het hele volk van God optrekken en kijken wat de noden van het volk zijn. Vervolgens moeten wij onderscheid maken in het licht van het Evangelie, dat geen wetboek is van leerstelligheden en geboden", stelt de Duitse kardinaal. [Jammer voor bijvoorbeeld de Tien Geboden... Ook al afgeschaft!]

'Theologisch fundamentalisme'
Volgens hem is er sprake van een "gebrek aan theologische hermeneutiek" [interpretatie van de Schrift –red]. "We kunnen niet een zin uit het Evangelie nemen en van daaruit alles afleiden [Bijvoorbeeld: "Ge zult niet doden..." Lijkt me toch duidelijk!]. Je hebt een hermeneutiek nodig om het geheel van het Evangelie te zien en van Jezus' boodschap en vervolgens de differentiëren tussen wat leer is en wat discipline [Met andere woorden: "Het is zwart, maar ook wit."]. Discipline kan veranderen [Inderdaad. Toen Christus over de hel sprak, vergiste Hij zich.]. Ik denk dus dat wij hier te maken hebben met theologisch fundamentalisme dat niet katholiek is."
"Het is een ideologie, het is niet het Evangelie." [Zou hij nu zeggen "Katholiek Fundamentalisme", maar "niet-katholiek fundamentalisme"??? Merkwaardig!]

'Echtscheiding is lijden'
Kasper vindt dat "gescheiden en hertrouwde mensen een goede biechtvader moeten vinden die hen een tijd begeleidt en als dit tweede, burgerlijke huwelijk, solide is, dan kan deze weg van nieuwe oriëntatie eindigen met een biecht en absolutie. Absolutie betekent toegang tot de Heilige Communie." [Niemand kan die absolutie geven!] Hij vindt ook niet dat er een speciale penitentie moet worden opgelegd. "Deze mensen lijden veel, een echtscheiding is niet zo makkelijk. Het is lijden." Door de absolutie te geven, stelt hij, "zeg je: God zegt ja tegen jou en aanvaardt jou opnieuw. Je krijgt een nieuwe kans." [God zegt niet "Ja" tegen een tweede huwelijk.]

Nietigverklaringen 'oneerlijk'
De kardinaal noemt de kerkelijke praktijk van nietigverklaringen "oneerlijk". In reactie op een vraag over een eventuele versnelling van huwelijksprocessen zegt hij dat er situaties zijn "waarin zulke nietigverklaringen behulpzaam kunnen zijn". "Maar neem een stel dat tien jaar getrouwd is en kinderen heeft. In de eerste jaren hadden zij een gelukkig huwelijk, maar om uiteenlopende redenen viel het huwelijk uit elkaar. Dit huwelijk was een realiteit en om dan te zeggen dat het kerkrechtelijk niet bestaan heeft lijkt mij niet logisch [Dat wordt in deze situatie ook nooit gezegd.]. Dat is een abstracte kerkrechtelijke constructie. Het is echtscheiding op een katholieke manier, op een oneerlijke manier." [Men kan niet scheiden op een "katholieke manier". Scheiden is totaal onmogelijk!]

Oud zeer
De beslissing hierover mag volgens hem niet uitsluitend door de kerkelijke leiding worden genomen. "En je kunt vooral niet alleen maar oude teksten uit de vorige eeuw citeren." [Dat is net de Traditie!] Hij lijkt daarmee te verwijzen naar het uitgebreide document dat kardinaal Jozef Ratzinger in 1994 als prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer schreef waarin hij een eerder, vrijwel gelijkluidend voorstel van Kasper en enkele anderen als onverenigbaar met de Leer van de hand wees.

Aanval op de paus

De kardinaal bevestigt zijn eerder gedane uitspraak dat het verzet tegen zijn voorstellen feitelijk een aanval op paus Franciscus betekent [Natuurlijk. Al die vuiligheid komt van Bergoglio!]. "Het was misschien niet zo prudent van mij om dat te zeggen. Maar veel mensen zeggen dat. Je kunt dat elke dag op straat horen. Ikzelf wil niet over de motieven van anderen oordelen. Het is duidelijk dat er mensen zijn die het niet helemaal eens zijn met de huidige paus [Waarom zou dat zo zijn? Maar, dus ook die Kardinalen!], maar dit soort dingen zijn niet helemaal nieuw. Dat is ook gebeurd tijdens het Tweede Vaticaans Concilie. Toen waren er mensen [terecht] tegen het 'aggiornamento' van paus [en vrijmetselaar] Johannes XXIII en Paulus VI, maar misschien niet zo georganiseerd als nu. [De Katholieken van vandaag zijn inderdaad wat minder naïef dan toen!]"

Wangedrag
Desgevraagd bevestigt hij dat er een georganiseerd verzet tegen de paus gaande is en verbindt dat met het boek van de vijf kardinalen. "Ja, het is een probleem. Ik kan mij niet een dergelijke situatie herinneren waarin op zo'n georganiseerde manier vijf kardinalen zo'n boek schrijven. Zo wordt dat in de politiek gedaan, maar zou in de Kerk niet zo moeten. Het is hoe politici handelen, maar ik denk dat wij ons zo in de Kerk niet moeten gedragen." [Wat te denken van zijn eigen ketterse boeken?] 

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/6331-kasper-verwijt-kardinalen-niet-katholiek-theologisch-fundamentalisme


Uit de Baltimore Catechism bijvoorbeeld blijkt zeer duidelijk, dat wanneer een burgerlijke rechtbank een scheiding uitspreekt, dat zelfs in zo een geval de echtgenoten nog steeds kerkelijk getrouwd zijn.
Ketter Kasper heeft blijkbaar nog nooit van 'doodzonde' gehoord...


2 opmerkingen:

Anoniem zei

Er bestond in Gent ooit een studentenvereniging, Kasper genaamd. Wat is daar van overgebleven ? Iemand die het weet ? Zijn ze van naam veranderd ? Gesplitst ?

Anoniem zei

Wie als herder zijn schapen misleidt, veroordeelt zichzelf tot het hellevuur.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer