vrijdag 16 juni 2017

"Bergoglio benoemt Nigel Biggar, professor van de Universiteit van Oxford én abortusvoorstander, tot lid van de Pauselijke Adacemie voor het Leven"


Ook in Italië spreekt men er schande van. Maar, wie verwondert dit nog?

  'Aartsbisschop' Vincenzo Paglia, de voorzitter van de Pauselijke Academie voor het Leven, grootkanselier van het Pauselijk Instituut van Johannes Paulus II voor studies over huwelijk en gezin en één van de oprichters van de Sant'Egidio gemeenschap, is immers zélf een homoseksueel! Abortus en homoseksualiteit gaan natuurlijk hand in hand!

Vincenzo Paglia. Paglia dat overigens 'stro' betekent, omdat het goed zou branden in de hel!

 Link:

https://rorate-caeli.blogspot.com/2015/07/pontifical-family-council-president.html

zondag 11 juni 2017

Enkele bedenkingen bij de uitvaart van Mgr. Leon Lemmens (10-06-2017):


De aangeslagen 'bisschoppen' overdenken hun zonden, want voor hen en volgens Hilde Kieboom is "de dood van Mgr. Lemmens een beproeving". Ook zij vrezen natuurlijk, ondanks hun hoogmoed, diep in hun ziel, het Oordeel Gods dat hen wacht.

Grote afwezige was natuurlijk de regerende Aartsbisschop van Mechelen-Brussel; Mgr. André-Jozef Léonard. Dit stelde de 'bisschoppen' natuurlijk in de gelegenheid, om tijdens de 'receptie' na de 'viering', "bij een hapje en een drankje", Mgr. Léonard nog wat méér zwart te maken.

Wat de 'bisschoppen' U natuurlijk niet zullen vertellen, is dat zij collectief, en bloc, Mgr. Léonard pestten en discrimineerden. De 'bisschoppen' onderhielden géén normale, sociale contacten met Mgr. Léonard. Zo weet bijvoorbeeld iedereen in het Belgisch College in Rome, dat wanneer de Belgische 'bisschoppen' aanwezig waren, Mgr. Léonard niet aan tafel zat bij de andere bisschoppen, maar dat hij door hen de facto verplicht werd om aan een apart tafeltje, in een donker hoekje van de kantine, alleen te eten.

Mgr. Léonard zal toen wel gedacht hebben: "Meglio soli che male accompagnati" (= Beter alleen, dan in slecht gezelschap). Want niemand van de discriminerende Belgische 'bisschoppen' zocht hem daar aan dat aparte tafeltje in dat donkere hoekje op.

Zo kunnen de Belgische 'bisschoppen' het uitstekend vinden met protestanten, joden, moslims en boeddhisten, maar met Katholieken (theoretisch hun geloofsgenoten) koesteren zij diepe vetes. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat een ander Evangelie (Matt 9, 35-38) werd gelezen, over "schapen zonder herder", dan de Evangelielezing van de dag, die nochtans zeer toepasselijk geweest zou zijn en die zegt:

Marc 12:38  Nog sprak Hij bij zijn onderricht: Wacht u voor de schriftgeleerden, die er van houden, in lange gewaden rond te lopen, en op de markt te worden begroet;
Marc 12:39  die de eerste zetels begeren in de synagogen, en de eerste plaatsen aan de gastmalen;
Marc 12:40  die het goed der weduwen verslinden, en voor de schijn lange gebeden verrichten. Ze zullen des te strenger worden gevonnist.


Ook de hulp-bisschop deed hier, tegen zijn zin, aan mee, ondanks het feit dat Mgr. Léonard zijn wijdende bisschop was. De ziekte van Mgr. Lemmens valt misschien hierdoor deels te verklaren, omdat mensen nu eenmaal kunnen sterven van mismoedigheid; omdat ze tegen hun zin aan alles moeten meedoen. Mgr. Lemmens is trouwens niet aan leukemie gestorven, maar "onverwacht" als gevolg van een hersenbloeding.

De aanwezigheid-op-de-achtergrond van godfather Godfried 'kardinaal' Danneels valt te verklaren door het feit, dat "hij zijn beste tijd heeft gehad". Hij is waarschijnlijk de volgende pion die valt, al zijn verrassingen natuurlijk nooit uitgesloten, want "gij kent dag noch uur." (Mat 25:13)


Nog maar eens een illustratie van de collectieve kleurenblindheid van de 'bisschoppen' en het liturgische 'tohoe-wabohoe' dat eruit ontstaat, te vergelijken met de desolate, "woeste en ledige" toestand waarin de aarde zich bevond, voordat God zei: "Er zij licht!" (Gen. 1:3)

Het moet eindelijk eens afgelopen zijn met de bemoeienis van de vrijmetselaarsstaat met de Kerk. En dat men zelfs zover gaat om Italiaanse oud-ministers uit het Goldman-Sachs kabinet-Monti te inviteren. Het kabinet-Monti dat instrumenteel was in de afzetting van Paus Benedictus XVI.

En het moet eindelijk ook maar eens afgelopen zijn met die anti-katholieke, oecumenische en interreligieuze nonsens. Dit is niet langer te verantwoorden, aangezien het totaal niets oplevert, dan geloofsafval.

Géén gezongen absoute, géén weesgegroetje en zelfs géén 'nieuw' Onze-Vader bij de kist... Alles gebeurt 'in stilte', hetgeen natuurlijk niet hoeft te verbazen, want de gebeden van het absoute spreken hoofdzakelijk over het Oordeel Gods waarvoor het gebed van de Kerk de overledenen wil behoeden.


'Kerknet' vervalt, waarschijnlijk met het 'nihil obstat' van de Vlaamse 'bisschoppen', in heidendom: "Sfinx 'god' als transgender"Kerknet: God is een 'nieuwe man'

"Bij ons in de kerk wordt God in sommige gebeden niet gewoon ‘vader’ genoemd, maar ‘vader en moeder tegelijk’ [= KETTERIJ!]. Die formulering rukt mij altijd uit mijn concentratie, omdat ik me zo’n wezen ingespannen probeer voor te stellen."

"Is God een soort sfinx, die op mysterieuze wijze het mannelijk en het vrouwelijke combineert? Of overstijgt hij ons ingeroeste m/v-denken in iets waar wij ons nog geen beeld van kunnen vormen?"

Bron: Kerknet

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer