zondag 11 juni 2017

'Kerknet' vervalt, waarschijnlijk met het 'nihil obstat' van de Vlaamse 'bisschoppen', in heidendom: "Sfinx 'god' als transgender"Kerknet: God is een 'nieuwe man'

"Bij ons in de kerk wordt God in sommige gebeden niet gewoon ‘vader’ genoemd, maar ‘vader en moeder tegelijk’ [= KETTERIJ!]. Die formulering rukt mij altijd uit mijn concentratie, omdat ik me zo’n wezen ingespannen probeer voor te stellen."

"Is God een soort sfinx, die op mysterieuze wijze het mannelijk en het vrouwelijke combineert? Of overstijgt hij ons ingeroeste m/v-denken in iets waar wij ons nog geen beeld van kunnen vormen?"

Bron: Kerknet

6 opmerkingen:

Anoniem zei

"Kerknet vervalt...": juist.
Het niveau van Nieuw-kerknet gaat, hoewel uiterst laag gestart, continu bolderend verder naar beneden.

Dit roos postuur laat mij direct aan een wanstaltig spaarvarken denken:
de bastaardkerk heeft meer dan ooit centen nodig om ze aan de misbruikslachtoffers ten verrkoop aangeboden.te kunnen verdelen.
Men kan er dan ook de verbrijzelde "bisschopsring" van Danneels insteken- werd vroeger toch al eens ter verkoop aangeboden...

Anoniem zei

"Kunst is de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie" schreef destijds de beroemde nederlandse dichter Willem Kloos (Tachtigers).

Dit ten gronde gelegd bij die beeld van "sfinx 'God' als transgender" schijnt mij de allerindividueelemotie van zowel de kunstenaar als van de bezitster van dit beeld totaal knettergek; en hun allerindividueelste expressie, zij het nu in boetseerklei of op papier, dito.
In het laatste jaar heeft Nieuw-kerknet zeer regelmatig en zeer dikwijls artikels over psychiatrische patienten en ziekten geschreven, meestal overigens in relativerende zin: het knettergekke wordt als normaal aanzien en gepromoot.
Een kampioen op dat gebied is Piet De Loof:
vorige week publiceerde hij een huilerig artikel "Ik vraag mij af wat ik fout heb gedaan" over de moeder van de amokschutter in een school in Columbine (USA).
Typisch voor Nieuw-kerknet wordt over de 22 doden niets gezegd (en deze stommelingen schijnen toch een beetje te beseffen dat die onschuldig gedode slachtoffers nu niet meer opnieuw tot leven gebracht kunnen worden), maar wel zeer veel geklaagd en gepiekerd wat men misschien had kunnen doen.
Typisch voor de noordbelgische bastaardkerk (en voor Danneels, vanGheluwe en consoorten):
het verwisselen van "slachtoffer" en "dader2.
at hebben deze tisten zeer lang ook bij de pedofiele en andere misbruikschandalen geprobeerd.
Moraliteit: nul.
En gevaarlijk knettergek er bovenop.
De massadodende westvlaamse diaken Ivo Poppe en de massamisbruikende westvlaamse oblatenmissionaris Eric Dejaegher zijn geen alleenstaande gevallen.

Deze totaal rotte boetiek moet psychiatrisch en politioneel grondig onderzocht en adequaat behandeld worden.

Anoniem zei

Dit is danwel niet meer het "gouden kalf" maar wel de "sfinx in roos aardewerk/plastiek".

Arm noordbelgiê
(cfr. Pater Stracke SJ)

Anoniem zei

Bergoglio alias "Paus Franciscus" antwoordde in mei 2013 op de vraag, waarom hij in het vaticaanse hotel domus Santa Marta woondde en niet in het Apostolisch Paleis:
"...wegens PSYCHIATRISCHE redenen..." (sic woordelijk citaat).

Men merke: niet "wegens psychische redenen" maar wel "wegens psychiatrische redenen".
Past overigens zeer goed bij de lotgevallen van Bergoglio bij de jezuîeten in Argentiiê 1970-1985.

In de intrnationale bastaardkerk wordt nu sedert mei 2013 tevergeefs geprobeerd, dit "om te interpreteren"...

Anoniem zei

De antieke mens was diep doordrongen van de zedenverheffende waarde van echte kunst; daarom werden alleen de ernstige, gestrenge en verheven werken van een zuivere kunst tot het heiligdom toegelaten.

Met hoeveel meer reden zal in het huis van den H.Geest enkel die kunst mogen binnentreden, die een voorglans van de goddelijke reinheid en heerlijkheid is!

Hoe verkeerd zou het zijn de onrustige en verwarring scheppende voortbrengselen van een onrijpen, tastende geest aan te wenden op de plaats zelf, waar de eeuwige God wordt vereerd en de mens een voorsmaak van den heiligen vrede behoort te genieten!

pagina.31. 1ste Opstel: Het offer des Geestes.
--- D. Dr. Odo Casel O.S.B., Heilige bronnen, St.Pietersabdij Steenbrugge 1947. Twaalf opstellen over liturgie en monnikendom, imprimatur +L.Suenens vic.gen.

Suenens was toen toch al 43 jaren en al 20 jaar priester. Ik ben dit boek beginnen lezen om uit te vinden waar de verwarring begon. Odo Casel lijkt me in het eerste opstel nog steeds integer.

Eric.

Anoniem zei

A. Dondeyne stelde reeds in de herfst 1940 vast dat de positie van de katolieke kerk en het katholiek geloof bij de bevolking zeer zwak was.
De Tweede wereldoorlog en vooral de antivlaams en antikatholiek geverfde repressie én de zeer laffe houding van de bisschoppen ontvreemdden vele mensen van de Kerk en van het geloof.
Schijnheiligheid is dodelijk voor een openbaringsgodsdienst.
Vanaf het midden der 50er jaren was de modernistisch-antichristelijke geest breed actief in het kerkelijk noordbelgisch establishment.
Suenens en Desmet hebben inderdaad een zeer lange tijd en op belangrijkste posities aan de top de Kerk niet alleen in Noord-Belgiê maar ook via het concilie wereldwijd kunnen beschadigen.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer