maandag 30 november 2015

De NASA spreekt het IPCC tegen (30 Okt. 2015):

NASA Study: Mass Gains of Antarctic Ice Sheet Greater than Losses


A new NASA study says that an increase in Antarctic snow accumulation that began 10,000 years ago is currently adding enough ice to the continent to outweigh the increased losses from its thinning glaciers. [De toename van de ijskap op Antarctica begon 10.000 jaar geleden.]

The research challenges the conclusions of other studies, including the Intergovernmental Panel on Climate Change’s (IPCC) 2013 report, which says that Antarctica is overall losing land ice.
[De NASA trekt dus het onderzoek van het IPCC in twijfel.]

According to the new analysis of satellite data, the Antarctic ice sheet showed a net gain of 112 billion tons of ice a year from 1992 to 2001
[!]. That net gain slowed to 82 billion tons of ice per year between 2003 and 2008 [!].

Bron: NASA

Link:

http://www.nasa.gov/feature/goddard/nasa-study-mass-gains-of-antarctic-ice-sheet-greater-than-losses

Professor Rob Kouffeld is niet bang voor klimaatverandering


Restkerk TV: "Bergoglio en de groep van Sankt Gallen"


zondag 29 november 2015

Nobelprijslaureaat Ivar Giaever veegt de vloer aan met de 'klimaatopwarming':


Bergoglio and Friends...


Confession of a CIA Agent: They gave us millions to dismember Yugoslavia

Did you have an opinion about the CIA propaganda and did your colleagues think?

Of course, no one turns down a CIA mission, especially when we were all nervous and prone to paranoia! Many CIA agents and senior officers disappeared simple because they refused to conduct propaganda against the Serbs in Yugoslavia. Personally I was shocked at the dose of lies being fed from our agencies and politicians! Many CIA agents were directed propaganda without being aware of what they are doing. Everyone knew just a fraction of the story and only the one who create the whole story knew the background – they are politicians.

So there was only propaganda against the Serbs?

Yes and no. The aim of the propaganda was to divide the republics so they would break away from the motherland Yugoslavia. We had to choose a scapegoat who would be blamed for everything. Someone who would be responsible for the war and violence. Serbia was chosen because in some ways it is a successor to Yugoslavia.

Can you name the politicians in the former Yugoslavia were paid by the CIA?

Yes, although it is somewhat delicate. Stipe Mesic, Franjo Tudjman, Alija Izetbegovic, many counselors and members of the government of Yugoslavia, were paid as were Serbian generals, journalists and even some military units. Radovan Karadzic was being paid for a while but stopped accepting help when he realised he would be sacrificed and charged with war crimes committed in Bosnia. It was directed by the American administration.

You mentioned that the media was controlled and funded, how exactly did that happen?

This is already known, some CIA agents were responsible for writing the official statement that the announcers read on the news. Of course the news presenters were oblivious to it, they got the news from their boss and he got it from our man. Everyone had the same mission: to spread hatred, nationalism and the differences between people through television.

We all know of Srebrenica, can you say about it?

Yes! In 1992 I was in Bosnia again, but this time we were supposed to train military units to represent Bosnia, a new state that had just declared independence. Srebrenica is an exaggerated story and unfortunately many people are being manipulated. The number of victims is the same as the number of Serbs and others killed but Srebrenica is political marketing. My boss, who was formerly a US Senator, stressed repeatedly that some kind of scam would go down in Bosnia. A month before the alleged genocide in Srebrenica, he told me that the town would be headline news around the world and ordered us to call the media. When I asked why, he said you’ll see. The new Bosnian army got the order to attack homes and civilians. These were of course citizens of Srebrenica. At the same moment, the Serbs attacked from the other side. Probably someone had paid to incite them!

Then who is guilty of genocide in Srebrenica?

Srebrenica should be blamed on Bosnians, Serbs and Americans – that is us! But in fact everything has been blamed on the Serbs. Unfortunately, many of the victims buried as Muslims were Serbs and other nationalities. A few years ago a friend of mine, a former CIA agent and now at the IMF, said that Srebrenica is the product of agreement between the US government and politicians in Bosnia. The town of Srebrenica was sacrificed to give America a motive to attack the Serbs for their alleged crimes.

Ultimately why do you think Yugoslavia collapsed and why did your government want to do it?


It is all very clear, the people who incited the war and dictated the terms of the peace now own the companies that exploit various mineral resources and the like! They simply made slaves of you, your people work for nothing and that produce goes to Germany and America…they are the winners! You will eventually have to purchase and import what you have created yourself, and since you have no money, you have to borrow, that’s the whole story with the whole of the Balkans!


Bron: Britic

Link:

http://www.ebritic.com/?p=551270

woensdag 25 november 2015

Patrick Moore sceptisch over de zogenaamde 'klimaatopwarming':


Kerknet: "Herdenking reformatie mag niet onbenut blijven als kans"

De huispredikant van het Vaticaan, de kapucijn Raniero Cantalamessa [Die zélf een protestant is! Meer bepaald, een aanhanger van de pinksterbeweging!], zei tijdens een toespraak bij het begin van de synode van de Church of England [Wat gaat die man daar doen?] dat de vijfhonderdste verjaardag van de reformatie niet onbenut mag blijven door gevangen te blijven in het verleden of eindeloze discussies over wie nu al of niet gelijk had [De Katholieke Kerk verkondigt de Geopenbaarde Leer van God. De Church of England wijst die Leer af! Geen discussie nodig!]. "Wij moeten deze gebeurtenis benutten om kwalitatief een stap vooruit te zetten." Pater Raniero Cantalamessa hield zijn toespraak in de abdij van Westminster, in aanwezigheid van Queen Elizabeth II, die nog steeds hoofd is van de Church of England and Wales [En dan?].

De theoloog verwees naar belangrijke hervormers als Martin Luther en de anglicaan Thomas Cranmer en hun visie over de rechtvaardigingsleer [Het Concilie van Trente (Sessio VI) is hier bindend.]. Die krijgt vandaag een nieuwe actualiteit door de bewering van de mensen dat zij zichzelf kunnen redden dankzij wetenschap, technologie of een moderne menselijke spiritualiteit, zonder verlosser buiten de mensheid.

De huispredikant [LOL] erkende dat het herstel van de Eenheid van de Christenen niet eenvoudig is [De Christenen zijn één binnen de Katholieke Kerk. Alle anderen zijn niet christelijk en al zeker die Church of England niet!]. Toch is de eenheid van de christenen een wens van Christus, die vandaag nieuwe actualiteit krijgt: "In vele delen van de wereld worden vandaag mensen vermoord. Niet omdat zij katholiek, anglicaan of pinksterchristen zijn, maar louter omdat zij christen zijn. In de ogen van diegenen die ons vervolgen zijn wij al een. Laten wij daarom ook een zijn in onze ogen en die van God."

Bron: Kerknet


MORTALIUM ANIMOS - Over de bevordering van de werkelijke eenheid van religies
Paus Pius XI - Encycliek - Datum: 6 januari 1928

De Kerk

8 Wie zich Christenen noemen, kunnen niet anders doen dan geloven, dat een Kerk, en slechts één Kerk, door Christus gesticht is.

 

Een kapitale fout in de oecumenische beweging

9 En hier is de plaats om uiteen te zetten en te weerleggen de valse opvatting, waar heel deze kwestie op rust, en waaruit opschiet de veeltakkige samenzwering der niet-katholieken, om de 'christelijke kerken' te verbroederen.
Met andere woorden, de Kerk is niet verdeeld!


Met andere woorden, je hebt Christenen en apostaten!


Op 19 juni 2006 te Buenos Aires, liet Bergoglio zich 'zegenen'
door een protestantse leek in aanwezigheid van Cantalamessa (die bruine 'pater')!

Duidelijk een publieke daad van apostasie!

Dit is een samenzwering tégen de Kerk!

zondag 22 november 2015

Nog meer slachtoffers van het moslim-terreur: DIESEL en MAILKO

Diesel loopt zijn dood tegemoet

De Mechelse herder of malinois Diesel (links) overleed tijdens de raid in Saint-Denis en Mailko overleed enkele uren later aan haar verwondingen

zaterdag 14 november 2015

Danneels-Gate 45 - De Afrikaanse Bisschoppen op de Synode voor het Gezin in Rome noemden de Belgische 'bisschoppen': "HEIDENEN"


Danneels-Gate 44 - BREAKING - De Afrikaanse Bisschoppen zeiden tegen Godfried 'kardinaal' Danneels: "YOU ARE A PAGAN! - JE BENT EEN HEIDEN!"


Rancuneuze Danneels: "De Afrikaanse bisschoppen zullen nog wel eens bellen"


Kardinaal Danneels heeft zich in scherpe bewoordingen uitgelaten over de Afrikaanse bisschoppen, die op de gezinssynode de orthodoxie verdedigden.

In gesprek met Vatican Insider raadt hij hun aan “alle triomfalisme” en zelfgenoegzaamheid te vermijden. “Sommige Afrikaanse bisschoppen zeggen ons dat we heidenen zijn. Jullie hebben alles uitgevaagd. Maar ik herinner me een België vol roepingen, er waren enorme seminaries en novititiaten die in de zestiger jaren gebouwd werden. Katholieke gezinnen deden alles wat ze konden om hun kinderen het gevoel te geven bij de Kerk te horen.” [En vrijmetselaar Leo 'kardinaal' Suenens en Godfried 'kardinaal' Danneels hebben alles kapot gemaakt!]

“Maar we begonnen het geloof zien verdampen in jongens en meisjes van 17-20. Dit deed (hun ouders) pijn, want het veroorzaakte veel leed. Is het juist om hun de schuld te geven en dat de ouders geen goede christenen waren? Nee, dat is niet zo. Het christen worden en in het geloof volharden blijft een mysterie en is niet het gevolg van een of ander opvoedings- of sociologisch mechanisme. Het lijkt mij dat alle praat over ‘robuuste’ Kerken die de rest van het katholicisme zouden moeten redden, alleen maar dienen voor kerkpolitieke doelen. De abstractheid ervan is treffend.”

LEUGENS DANNEELS!!!

SUENENS HEEFT DE REVOLUTIE GEPREDIKT!

EN DE CLERUS EEN GEPERVERTEERDE SEKSUELE 'MORAAL' AANGEPRAAT!

JULLIE SMERIGE HANDBOEKEN 'ROOMS-KATHOLIEKE GODSDIENST' HEBBEN DE VLAAMSE JEUGD VAN HUN GELOOF AFGEBRACHT!!!

Kardinaal Danneels voegde hieraan toe: “De Europese Kerken zijn overweldigd door de gevolgen van secularisatie [die de Post-conciliaire Bastaard-kerk zelf georganiseerd heeft!] die ook tot een opkomend individualisme hebben geleid. Maar ditzelfde individualisme zou Afrika vroeger of later ook kunnen bereiken: het verschijnsel dat mensen meer als individuen aan zichzelf laat denken dan als leden van een groep, een gemeenschap of een massa. Het is mogelijk dat de crisis die wij gehad hebben zich ook daar zal voordoen, met alles wat dit met zich meebrengt. Afrikanen zouden een situatie kunnen meemaken als de onze. Dan zouden ze ons mogen opbellen om te zien hoe wij ermee omgegaan zijn. Om wat nuttige tips te krijgen.” [Bla, bla, bla...]

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/kardinaal-danneels-afrikaanse-bisschoppen-zullen-nog-wel-eens-bellen"You are pagans!"


Some say that the salvation of Catholicism can only come from “healthy” African Churches that are doctrinally robust compared to the “decaying” Churches of the West. Starting with you Belgians…

Danneels: "Some African bishops tell us: you are pagans. You wiped everything out."


Bron: Vatican Insider

Link:

http://vaticaninsider.lastampa.it/en/inquiries-and-interviews/detail/articolo/francesco-francisco-francis-danneels-44627/

Ook 'LifeSiteNews' ontmaskert Jozef De Kesel als een loopjongen van de homolobby

Brussels’ new archbishop: ‘Mercy’ is condescending, Church needs to be more ‘relevant’

As Pope Francis’ decreed Jubilee Year of Mercy approaches, one of his newest appointees suggests the term “mercy” is patronizing to those in need of it, and that the Church needs to more “relevant for society.”

Named last week by the pope to head the see of Mechelen-Brussels in Belgium, Archbishop-elect Jozef De Kesel expressed disappointment that the Vatican’s recently concluded Synod on the Family didn’t go far enough in allowing Communion for divorced and civilly remarried Catholics.  

“The Synod may not have brought the concrete results that were hoped for, such as allowing divorced and remarried Catholics to receive Communion,” Archbishop De Kesel said. “But it is unbelievable how much it was a sign of a Church that has changed. The mentality is really not the same anymore.”

“I may be a careful person, but I do not think we should be marking time,” the archbishop continued. “Mercy is an important word for me, but in one way or another it is still somewhat condescending. I like to take words like respect and esteem for man as my starting point. And that may be a value that we, as Christians, share with prevailing culture.”

The Belgian prelate’s comments were made just prior to the announcement of his appointment by the pope in an interview with the Belgian Catholic news outlet Kerknet, translated to English for the Dutch site In Caelo et in Terra, and posted in part by Catholic World Report.

Archbishop-elect De Kesel, known as a progressive, has made statements indicating openness to homosexuality and other things that contravene Church teaching. [De woorden van De Kesel zijn in tegenspraak met de Leer van de Kerk!] 

De Kesel, a protege of Cardinal Godfried Danneels [!], is widely believed to owe his nomination to the former Brussels archbishop.

Cardinal Danneels, a leading progressive, reportedly congratulated Belgium’s prime minister after the country’s 2003 legalization of homosexual “marriage,” and more recently admitted to being part of a clerical ‘Mafia’ [!] of liberal cardinals and bishops said to have plotted Pope Francis’ election in order to push the Church in a liberal direction [!][!][!].

When De Kesel’s interviewer asked whether he would “take up the thread of Cardinal Danneels,” the new archbishop responded, “It is of course not my duty to imitate him, but I have certainly learned much from him.”

He spoke repeatedly of the Church as being in the midst of change, including a decrease in size. “A smaller Church must also be an open Church and relevant for society,” the archbishop stated.

Archbishop-elect De Kesel also said he dreamed of a Church “that accepts that she is getting smaller,” and also “which is not only occupied with religious questions, but also with social problems …”

“The Church is in a great process of change and that sometimes hurts,” he stated.

Bron: LifeSiteNews

Link:

https://www.lifesitenews.com/news/brussels-new-archbishop-mercy-is-condescending-church-needs-to-be-more-rele

Franstalige kritiek op Jozef De Kesel: "Le poulain de Danneels à Malines-Bruxelles"

La nomination de Josef De Kesel comme archevêque de Malines-Bruxelles est une grande victoire pour le cardinal Godfreed Danneels. Il peut désormais chanter son Nunc dimitis.

Josef De Kesel, homme intelligent, aux nerfs parfois fragiles, est né à Gand en 1947. Il est donc néerlandophone d’origine, pur produit de l’Université de Louvain, vicaire épiscopal en 1992, responsable de la formation théologique et pastorale des séminaristes, prêtres, diacres, religieux, laïcs, dans le diocèse de Gand. De 2002 à 2010, il fut évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles, collaborateur préféré du cardinal Danneels, qui n’a jamais caché qu’il le voulait pour successeur.

Quelle était la “sensibilité” de l’auxiliaire selon le cœur du cardinal ? Le 17 mars 2007, dans la cathédrale de Bruxelles, il avait rendu hommage, lors de ses funérailles, au sulfureux chanoine Pierre de Locht, défenseur du planning familial, justifiant le recours à l’avortement dans certains cas, membre de l’Association pour le Droit de mourir dans la dignité, grand soutien de la théologie de la libération la plus active, avec le fameux chanoine François Houtart de Louvain : « Je sais que l’Église l’a fait souffrir. Il est resté fidèle. Fidèle à lui-même, libre et ouvert aux questionnements de l’homme d’aujourd’hui. Fidèle à l’Évangile et, je peux le dire et je pense que je dois le dire, fidèle à cette même Église, peuple de Dieu ». [!]

Les positions de Mgr De Kesel dans le vieux débat sur les divorcés remariés étaient celles de son homme de de confiance, le P. Herman Cosijns, devenu depuis secrétaire de la Conférence des évêques, espèce de quintessence du progressisme belge, qui estimait que « pour un chrétien, un second mariage devrait être envisagé comme une occasion de grandir dans l’amour de Dieu. […] Le second mariage acquiert alors une dimension religieuse et peut être vécu comme un chemin de sanctification, une route proposée par Dieu ». Le même Cosijns (qui bricolait, lorsqu’il était recteur de la basilique du Sacré-Cœur de Koekelberg et de Notre-Dame de Laeken, des prières eucharistiques sans mention du Pape, de la Vierge Marie, etc.) pensait de longue date que les personnes homosexuelles peuvent trouver le chemin de Dieu en vivant leur relation (Pastoralia, revue officielle de l’Archevêché de Malines-Bruxelles, mai 1996).
[!][!][!]

Las, en 2010, ce n’est pas Mgr De Kesel, mais Mgr Léonard, évêque de Namur, que nomma Benoît XVI comme archevêque de Malines-Bruxelles. Il s’agissait de respecter le principe informel – pas absolu – de l’alternance linguistique (à un archevêque néerlandophone succède un francophone). Et surtout, le cardinal Danneels, qui se manifestait comme une des têtes de l’opposition aux ratzinguériens, n’avait alors plus droit au chapitre.

Ce qui n’empêcha pas Mgr De Kesel d’être tout de même nommé évêque de Bruges, par Benoît XVI, le 25 juin 2010. Trois mois après, en septembre 2010, il soulevait la sempiternelle question de l’ordination d’hommes mariés
[!]: les « personnes pour lesquelles le célibat est humainement impossible à respecter devraient aussi avoir la chance de devenir prêtres ». Quant à l’ordination des femmes, elle pouvait, selon lui, se discuter [!]. Il était immédiatement appuyé par l’évêque d’Anvers, Johan Bonny (lequel allait faire scandale en déclarant : « Nous devons chercher au sein de l’Église une reconnaissance formelle de la relationnalité qui est également présente chez de nombreux couples bi- et homosexuels [!]. Tout comme il existe dans la société une diversité de cadres juridiques pour les partenariats, il devrait également y avoir une diversité de formes de reconnaissance au sein de l’Église » (DeMorgen, 27 décembre 2014). [!][!][!] 

Dans un pays miné par la modernité la plus militante (la Belgique, qui a été le 2ème pays européen à avoir légalisé l’euthanasie en 2002, est en pointe pour les mariages homosexuels et l’adoption dans ce cadre*, a le taux de divorces le plus élevé de tous les États de l’Union Européenne, est au second rang pour les avortements, etc.), l’Église catholique est en voie de disparition. L’affaissement du nombre des prêtres est pire qu’en France. Les églises sont au trois quarts vides. Le catéchisme, ce qu’on imagine. Le nombre des séminaristes est au plus bas (une centaine, avec 80 % de francophones) [!][!][!], sans avoir, comme la France, une réserve de séminaristes de rite traditionnel. Le cardinal Godfried Danneels, qui a présidé à cette déconfiture, estimait cependant que « ce que l’Église a perdu en quantité, elle l’a gagné en qualité »…

Passé l’intermède ratzinguérien – en soi, hélas, très décevant – de Mgr Léonard, le cardinal Danneels connaît aujourd’hui le bonheur de tourner la page. Qu’importe si le nouveau primat des Belges a toutes les apparences d’un syndic de faillite.

* Le 11 mars 2006, à l’Interdiocesaan Pastoraal Beraad, l’abbé Eric de Beukelaer, porte-parole des évêques de Belgique et recteur du séminaire de Louvain-la-Neuve déclarait : « Selon moi toute forme de célébration d’église d’une relation homosexuelle (avec bénédiction, etc.) doit être évitée, car elle est source de confusion… Ce qui est possible, c’est que le ministre liturgique aille prier avec ces personnes et leurs proches (chez eux, à la maison, dans une chapelle) ».
 

Bron: Riposte catholique

Link:

http://www.riposte-catholique.fr/riposte-catholique-blog/le-poulain-de-danneels-a-malines-bruxelles


HETERODOXIE ALOM!!!

vrijdag 13 november 2015

BREAKING: Financieel gesjoemel in het Vaticaan - Bergoglio in opspraak!

ORF zendt 'geheime' geluidsopnames van Bergoglio en Kardinaal Meisner uit:


Bergoglio: "Zonder te overdrijven, kunnen we zeggen, dat een belangrijk deel van de kosten niet meer onder controle is."

Bergoglio: "Onduidelijk is het aantal, de toestand, en de verhuur van onze immobiliën. En het ergste is, dat het aan controle ontbreekt aangaande onze investeringen."

Dit doet ons denken aan de situatie in het bisdom Brugge, waar De Kesel ook van niets wist, terwijl de vicaris Filip Debruyne allerlei dubieuze 'investeringen' deed.

Joachim Kardinaal Meisner: "Wat ons tegenwoordig ontbreekt, ook in de openbaarheid, is het verlies aan vertrouwen. Dat men zegt: "Wij hebben het seksuele misbruik niet 'open' genoeg behandeld en nu gaat het met het geld dezelfde weg op."

Link naar de geluidsopnames:

http://religion.orf.at/stories/2742024/De Gezins-Synode heeft aangetoond, dat in het Vaticaan, niet alleen gesjoemeld wordt met geld, maar ook met het zieleheil van de gelovigen!!!

Wie gelooft de 'religieuze leiders' van de Post-conciliaire Bastaard-kerk nog?

Ongelofelijk, dat een dubieus en heterodox figuur zoals Bergoglio, tot opvolger van de Heilige Petrus wordt aangesteld.

Hetzelfde geldt trouwens ook voor Jozef De Kesel en Johan Bonny, ook zij zijn de opvolgers van de Heilige Apostelen!

Om je dood te lachen!Geheime Papst-Tonaufnahme: „Kosten außer Kontrolle“


Die ZIB hat zugespielte, nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Originaltöne von Papst Franziskus veröffentlicht, in denen er Misswirtschaft im Vatikan heftig anprangert und die verantwortlichen Kardinäle rügt.

„Diese Papiere fallen unter das Segreto pontificio, die höchste päpstliche Geheimhaltungsstufe.“ Vatikan-Journalist Gianluigi Nuzzi beschreibt in seinem Buch „Alles muss ans Licht“ jenen 3. Juli 2013, an dem Franziskus alle wichtigen Verantwortlichen der Finanz- und Vermögensverwaltung des Vatikan um sich versammelte. Unter ihnen auch der damalige Kardinalstaatssekretär des Staatsskretariats, Tarcisio Bertone.

„Kosten außer Kontrolle“

Die ZIB sendete Papst Franziskus im italienischen Originalton: „Ohne Übertreibung können wir sagen, dass ein Gutteil der Kosten außer Kontrolle ist, das ist eine Tatsache. Wir müssen mit größter Aufmerksamkeit die Rechtsnatur und die Klarheit unserer Verträge überwachen. Und in Verträgen verbergen sich viele Fallen", so der Papst. Unklar sei die „Zahl, der Zustand und die Vermietung unserer Immobilien.“ Besonders gravierend sei jedoch die „fehlende Überwachung unserer Investments“, so das katholische Kirchenoberhaupt.


Bron: ORF

Link:

http://religion.orf.at/stories/2742024/

Jozef De Kesel: "De Kerk mag geen gesloten sekte worden."Jozef De Kesel: "De Kerk mag geen gesloten sekte worden."

Hoe zou de Kerk een sekte kunnen worden?

Wat leert Christus ons?

Mat 28:19 - Gaat dus heen en onderwijst alle volken!Jozef De Kesel: "Ook al is onze invloed in het Westen afgenomen en zijn we kleiner geworden, we mogen niet alleen met onszelf bezig zijn. Ook paus Franciscus hamert daar in zijn exhortatie Evangelii Gaudium voortdurend op dat de Kerk een open houding moet aannemen."

Een "open houding" is niet voldoende!

De Kerk moet evangeliseren!


Jozef De Kesel: "Het is tevens een erfenis van het Tweede Vaticaanse Concilie dat de kerk daadwerkelijk meevoelt en betrokken is bij de uitdagingen van de wereld." [Bla, bla, bla...]


Jozef De Kesel: "Het maakt haar tot een zoekende Kerk [Dit is ketterij!]. Franciscus pretendeert niet het antwoord op alle vragen te weten [Welke zijn die "alle vragen"?], maar wil een open en eerlijk debat om te onderscheiden waar het op aankomt [Géén debat, maar evangeliseren!]. Daarmee heeft hij nog niet per se veel veranderd in de Kerk en toch is daardoor alles anders [Geleuter!]. De mentaliteit en het klimaat zijn gewijzigd. Zijn manier van doen en spreken creëren dat effect." [Welke "effect"?]

Bron: Tertio

Link:

http://www.tertio.be/magazines/822/artikels/jozef-de-kesel-kiest-voor-ge%C3%ABngageerde-kerk


DE KESEL,
HIER NEMEN DE GELOVIGEN
GEEN GENOEGEN MEE!!!

Negatieve reacties alom aangaande de benoeming van Jozef De Kesel

Rorate Caeli:

"Danneels protégé set to be named new Archbishop of Brussels"

Belgian news sources are reporting that the appointment to the See of Brussels of Jozef De Kesel, the current Bishop of Bruges, will be formally announced tomorrow shortly before noon, Rome time.

Bishop De Kesel is 68 years old, and was ordained bishop in 2002. After serving for 8 years as an auxiliary bishop in Mechlin-Brussels (mostly under Cardinal Danneels)
[!] he was appointed to the See of Bruges in 2010, as successor to the disgraced Roger Vangeheluwe. Despite being less outspoken than Bishop Johan Bonny of Antwerp (who had been considered the front-runner for Brussels), he is by all accounts scarcely less liberal.

Within a few months of his appointment to Bruges, De Kesel publicly questioned clerical celibacy [!] in the Latin Rite and declared that women's ordination to the priesthood is "negotiable"
[!], as Rorate reported at that time. As auxiliary bishop of Brussels he had supported the celebration of a Mass organized by several parishes in that city specifically for participants in its annual "Lesbian and Gay Pride" march. 

Despite reportedly making more orthodox-sounding noises afterwards (specifically when Benedict XVI still reigned), De Kesel continues to be identified with the liberal wing of the Belgian Church. In October last year he tried to assign to active parish duty a priest who had been convicted of molesting a teenage boy, declaring that he (the priest) deserved "a second chance"; only media outrage and the priest's own request prompted the bishop to cancel the appointment.
[!]

We refer our readers to our June post on the significance of the succession to Brussels, and why this whole matter has been exceedingly unfair to Archbishop André-Joseph Leonard (whose brief reign was spent under Danneels' shadow) and to the more conservative Francophone Belgian prelates. With this appointment the extremely toxic legacy of Danneels for Belgian (and particularly Flemish) Catholicism and indeed for European Catholicism as a whole has been given a significant boost -- not that it ever really disappeared. One has to wonder what will be left of Catholicism in Flanders and Brussels 7 or 8 years from now. [!]

Link:

http://rorate-caeli.blogspot.com/2015/11/danneels-protege-set-to-be-named-new.html


La Stampa:

"Bruxelles, niente creatività nella nomina"

Da oggi Jozef De Kesel è il nuovo arcivescovo di Bruxelles-Malines, dopo che le dimissioni del predecessore, André Leonard sono state accettate dal papa al compimento dei 75 anni di età con una rapidità certamente inusuale. C’è da chiedersi, così per curiosità, perché la creatività che papa Francesco ha dimostrato a Palermo e Bologna non sia stata esercitata a Bruxelles.

Da oggi Jozef De Kesel è il nuovo arcivescovo di Bruxelles-Malines, dopo che le dimissioni del predecessore, André Leonard sono state accettate dal papa al compimento dei 75 anni di età con una rapidità certamente inusuale. Ma Leonard, aggredito anche fisicamente per la sua difesa della dottrina cattolica, era considerato evidentemente troppo conservatore. In particolare nel panorama della Chiesa belga, o di quello che ne resta.

I dati della vita cattolica belga così come di quella olandese, sono indice di un esaurimento neanche tanto lento. Nell'anno scolastico 2014-2015 ci sono in tutto il Belgio circa 100 seminaristi, di cui solo 20 al primo anno. Ad Anversa, la diocesi di mons. Bonny [!], la punta di diamante del progressismo stile Danneels [!], per un milione di abitanti ci sono 4 seminaristi di cui 1 al primo anno. I cattolici che vanno a messa la domenica sono sotto il 5 per cento; i battesimi, che nel 1967 erano al 97 per cento, ora sono sotto il 50 per cento.

C’è da chiedersi, così per curiosità, perché la creatività che papa Francesco ha dimostrato a Palermo e Bologna non sia stata esercitata a Bruxelles, dove il nuovo arcivescovo è frutto e parte integrante di una gerarchia che non sembra poter vantare molti meriti. Ma forse nelle Conferenze episcopali “progressiste” certi problemi non si pongono [!]. E poi De Kesel, aperto alla modifica del celibato per i sacerdoti, e per cui l'ordinazione femminile è qualche cosa di negoziabile, è stato ausiliare a Bruxelles del discusso cardinale Godfried Danneels [!], amico e consigliere privilegiato del Pontefice. Con tali garanzie che problemi ci sono? O forse mancava il materiale perché la creatività potesse esercitarsi...

Link:

http://www.lastampa.it/2015/11/06/blogs/san-pietro-e-dintorni/bruxelles-niente-creativit-nella-nomina-zkkL2KBQN5zkZZ60VFXIsM/pagina.html

 

Jozef De Kesel veroorzaakt een internationaal schandaal met zijn uitspraak: "Ik heb respect en eerbied voor de seksualiteitsbeleving van een homofiele mens." 


ChurchMilitant.com:

"Brussels Bishop Respects Gay ‘Sexuality"

Archbishop Jozef De Kesel is in the mold of notorious former head of the Brussels archdiocese Cdl. Godfried Danneels [!]

BRUSSELS (ChurchMilitant.com) - In a controversial move [!], Pope Francis has replaced Abp. André-Joseph Léonard with liberal Jozef De Kesel for the archdiocese of Brussels, Belgium.

The archdiocese of Brussels has experienced controversy and turmoil in the past several decades under the oversight of Cdl. Godfried Danneels
[!], who served as head of the scandal-ridden archdiocese from 1979 until 2010. During this period, the archdiocese suffered numerous cases of child abuse scandals, and Danneels is considered by some to have single-handedly destroyed the Faith there. [!]
 
After Danneels retired in 2010 in disgrace
[!], having been implicated in the cover-up child sex abuse [!], Pope Benedict XVI appointed Abp. André-Joseph Léonard that same year in order to clean up after Danneel's 31-year reign. Léonard is known as being partial to the Tridentine Mass, and has been noted as being very outspoken on Church issues, including homosexuality and marriage [!]

Archbishop Léonard was seen as a breath of fresh air and lauded by the faithful as being a traditionalist, gaining a reputation for being one of the most faithful archbishops in Europe. His successor, however, is causing concern amongst the faithful, as he has a reputation for openly questioning Church teaching.

Archbishop Josef De Kesel is 68 and was ordained a bishop in 2002. He spent eight years as auxiliary bishop of Mechlin-Brussels under the direction of Cdl. Danneels, until he was appointed to the diocese of Bruges in 2010.

During a news conference announcing his appointment last Friday, he said, "I'm for the separation of Church and State,"
[!][!][!] answering complaints from critics who claimed he sought to impose Church teaching on Belgian law.

When asked about active homosexuals, he answered, "I have much respect for gays," including "their way of living their sexuality."
[!][!][!]
 
While auxiliary bishop in Bruges, Kesel openly questioned the tradition of celibacy in the priesthood
[!], and went further by saying women's ordination to the priesthood is "negotiable" [!], directly contradicting established Church teaching on the subject.

His heterodox beliefs
[!] are not the only concern, however, as he displayed a lack of judgment in 2014 when he tried to assign to active parish duty a priest convicted of molesting a teenage boy.

De Kesel defended this decision by saying the priest deserved "a second chance"
[!]. He only cancelled his appointment when this decision sparked outrage in the media and the priest himself requested cancellation of the appointment.

This appointment is beeing seen as an attempt to undermine Pope Emeritus Benedict's attempt to clean up the archdiocese. De Kesel was formed and guided by Cdl. Danneels, and many fear De Kesel's appointment means a continuation of Cdl. Danneels' work.
 

Bron: ChurchMilitant.com 

Link:

http://www.churchmilitant.com/news/article/pope-appoints-radical-liberal-as-new-archbishop


"New Brussels Bishop Welcoming to Gays"

Archbishop Jozef De Kesel's views are far more liberal than his predecessor's.


Nieuws over de homo-agenda van Jozef De Kesel:

Vanaf min. 01:35

Link:


http://www.churchmilitant.com/video/episode/news-2015-11-09
 

donderdag 12 november 2015

Jozef De Kesel: "Ik ben voor de scheiding tussen Kerk en staat."

Beste Jozef,

Brand geen wierook voor de keizer!


Wat leert Christus ons?
 
Mat 28:19 - Gaat dus heen en onderwijst alle volken!


De Kerk moet de staat op haar fouten wijzen!

Het voorbeeld van de Heilige Ignatius van Antiochië

Voor de leeuwen

Volgens geschiedschrijver Eusebius van Caesarea werd Ignatius gearresteerd tijdens de regeerperiode

van de Romeinse keizer Trajanus (98-117). Na zijn aanhouding werd hij naar Rome overgebracht,
waar hij in het Flavische Amfitheater (Colosseum) voor de leeuwen werd geworpen.
Hij stierf de marteldood tussen 110 en 117.

Martelaarschap

Ignatius schrijft over zijn sterke verlangen om als martelaar te sterven.

De Romeinse Christenen drukt hij op het hart niet voor hem in de bres te springen
of pogingen te doen hem vrij te krijgen.

“Laat me toch voedsel zijn voor de dieren. Daardoor kan ik tot God komen.
Ik ben de tarwe van God en door de tanden van de dieren word ik gemalen
opdat ik zuiver brood van Christus zal blijken te zijn. Ja hitst de dieren op,
dat ze mijn graf worden en niets van mijn lichaam overlaten” (Ad Rom. IV).

Eenmaal in Rome zou hij door keizer Trajanus aan een aantal folteringen

onderworpen zijn geweest. De soldaten die de folteringen op hem uitvoerden,
hoorden hem steeds de naam van Christus verzuchten.

Ze vroegen waarom hij dat deed. ‘Omdat,’ zo antwoordde Ignatius,
‘die Naam mij in het hart gegrift staat.’

Hij werd voor de leeuwen gegooid. Toen de beulen zijn lijk ophaalden,
wilden ze weten wat er waar was van het feit dat Christus’ naam geschreven zou staan
in het hart van deze opmerkelijke Heilige. Ze haalden zijn hart tevoorschijn en inderdaad
stond er met gouden letters in gegrift, de naam van Christus.

Over de ketterse leermeesters van Jozef De Kesel, over zijn slechte theologische vorming en over zijn heterodoxe ideeën:

Het Vlaamse weekblad 'Tertio' staat vandaag uitvoerig stil bij de benoeming van Jozef De Kesel tot nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel. "Met de benoeming kiest paus Franciscus voor een uitmuntende theoloog [Laten we lachen!] die zijn sporen vooral verdiende met zijn visie op kerk en moderniteit, voor een herder die ruime leiderschapservaring opdeed in drie bisdommen waaronder dat van het aartsbisdom, voor een Vlaming die ook aan Franstalige zijde danig wordt gewaardeerd en voor een man met wie velen op uiteenlopende echelons graag hebben samengewerkt (…) Met hem komt op een van de toonaangevende bisschopszetels van het oude en vermoeide Europa [Inderdaad, vergane glorie!] een man die er diep is van doordrongen dat de kerk er niet is om haarzelf, maar altijd opnieuw wordt geroepen om sacrament te zijn van Gods liefde [De Kerk is geen sacrament!], voor elke mens en de hele wereld", schrijft hoofdredacteur Geert de Kerpel in zijn editoriaal.

In een exclusief gesprek met het weekblad vertrouwt de nieuwe aartsbisschop toe dat hij onder meer ook inspiratie haalt bij de Duitse theoloog en vooraanstaande lutherse predikant Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) [Ketter!]. "En ik schreef mijn proefschrift over Rudolf Bultman die aan de basis lag van de historisch-kritische benadering van de Bijbel. Ik denk dat je je moeilijk een interessantere tijd voor theologiestudies kunt indenken dan die jaren na het Concilie. Aan de Gregoriana [= Bolwerk van de gay-mafia!] kreeg ik een semester les van Rahner. We hingen aan zijn lippen. Ook hij is een van die auteurs van wie ik veel gelezen heb en naar wie ik blijf terugkeren. Tot slot lees ik graag romans en geschiedenisboeken als de tijd het toelaat. Het is mijn overtuiging dat ook die literatuur zeer vormend is omdat ze helpt onze tijd te verstaan. Het helpt open te staan voor de uitdagingen van onze tijd en je niet terug te trekken op je eiland met de eigen problemen."

“Soms zou ook de wereld willen dat de kerk zich niet met haar bezighoudt. Men wil ons naar de privésfeer verbannen of vindt dat we alleen met zingevingsvraagstukken mogen bezig zijn. In dat hokje mogen we ons niet laten duwen. Zo kan de kerk niet doen alsof de vluchtelingen haar probleem niet zijn. We kunnen niet anders dan een geëngageerde kerk zijn. Daarom dat we als bisschoppen naar Irak gingen om met eigen ogen te zien wat het lot van die mensen is en dat we oproepen om leegstaande woningen open te stellen voor de vluchtelingen of andere hulp te bieden.” [Is dat de primaire taak van de Kerk???]

Met betrekking tot de recente bisschoppensynode in Rome zegt hij nog dat we daaruit misschien de nieuwe kijk op een samenhangende verkondiging kunnen meenemen. "Al te vaak benaderen we de jongeren-, de gezins-, de parochiepastoraal en de catechese als aparte domeinen, maar eigenlijk lopen die door elkaar. Een van mijn jongste beslissingen in Brugge was een nieuw vicariaat voor de verkondiging en de initiatie op te richten waar voortaan jeugd, gezin en catechese één geheel vormen. Ik ben ervan overtuigd dat de schotten tussen die oude opdelingen steeds meer doorbroken zullen worden.” [De gelovigen zijn vet met dat nieuw vicariaat!]

Bron: Kerknet


De merkwaardige uitspraken van De Kesel werden ook door de internationale Katholieke media opgepikt!


Abp. De Kesel’s Heretical Mentors

Abp Josef De Kesel credits notorious heretics for his theological formation


BRUSSELS (ChurchMilitant.com) - The new archbishop of Brussels, Josef De Kesel, credits heretical Catholics and protestants among those most influential in his theological training.

In his first interview as archbishop last week, Abp. De Kesel was asked to name his personal mentors. He responded, "Later, when I studied theology, I read with great interest the Jesus book and other literature of Msgr. Schillebeeckx [!], Karl Rahner [!] and Willem Barnard [!]."

Barnard is not Catholic, but Msgr. Edward Schillebeeckx, OP, and Fr. Karl Rahner, SJ are — notorious Catholics well known for their bad theology [!]. Both Msgr. Schillebeeckx and Fr. Rahner have been censored [!] by the Vatican for their heretical views [!].

Schillebeeckx, censored by the Vatican for his heterodox Christology [!], was behind the notorious Dutch Catechism, which calls into question a whole list of Church teachings such as original sin, the virginal birth of Jesus, the perpetual virginity of Mary, the Real Presence of Christ in the Blessed Sacrament, the infallibility of the Pope and contraception, among other things.

Both Schillebeeckx and Rahner helped craft the infamous Winnipeg Statement [!], a defiant reaction to the papal encyclical Humanae Vitae that presented Catholic doctrine on contraception.

Father Rahner held many of the same errors as Schillebeeckx regarding Church teaching on contraception, the Eucharist, Marian dogmas, etc. A fellow Jesuit, the learned and popular theologian Fr. John Hardon S.J., wrote: 

"Karl Rahner's thinking is also behind centering prayer, and Karl Rahner never, never was convinced that there is an infinite God. NEVER."

Having heretical theologians as mentors possibly contributed to some of De Kesel’s heterodox ideas
[!], such as calling for a relaxation of mandatory celibacy for priests and saying that the doctrine on women's ordinations is "negotiable." When asked about gays last week, De Kesel responded, "I have much respect for gays," including "their way of living their sexuality." [!][!][!]

As a side note, De Kesel not only suffers from poor theological training [!][!][!], but also exhibits poor pastoral judgment [!][!][!], as evidenced in 2014 when he assigned a priest to parish duty who had been convicted of molesting a teenage boy. De Kesel defended this decision by saying the priest deserved "a second chance." He only cancelled his appointment when this decision sparked outrage in the media and the priest himself requested cancellation of the appointment.

De Kesel's bad theology, coupled with his poor pastoral judgment, have led some informed Catholics to wonder why he's received his recent appointment as the new archbishop of Brussels.


Bron: ChurchMilitant.com
 

Link:

http://www.churchmilitant.com/news/article/abp.-de-kesels-heretical-mentorsdinsdag 10 november 2015

Is de benoeming van Jozef De Kesel een meesterzet van de Brugse homo-maffia?

Het is zeer duidelijk, dat Johan Bonny met zijn extremistische ideeën, zich totaal onmogelijk gemaakt heeft als aartsbisschop. Zeker na het debacle van de gezinssynode. Zelfs Bergoglio durfde dit avontuur aan, wetende dat bijvoorbeeld KVHV-Antwerpen, Pro Familia en andere internationale Katholieke organisaties op de loer liggen. Echter, Bonny die nu even in de koelkast wordt gezet, is echter nog niet helemaal kaltgestellt. Elke gebuisde aartsbisschop krijgt zijn 'tweede kans'. Zo ook Bonny.

Jozef De Kesel heeft als bisschop van Brugge een paar zware uitschuivers gemaakt. Uitspraken zoals: "Hier kom ik niet op terug", bleken achteraf toch niet helemaal te kloppen. Vraag is of De Kesel eigenlijk wel te vertrouwen is. Telefoontjes naar Roger Vangheluwe en Godfried 'kardinaal' Danneels lijken niet veel belovend. Het is duidelijk, dat Danneels met zijn Maffia van Sankt Gallen meer weet. Het is duidelijk, dat Vangheluwe met zijn pedofilievriendelijke entourage en niet-celibataire priesters, meer weet. Het is duidelijk, dat De Kesel meer weet. Er wordt te veel gezwegen en verzwegen. Men schenkt geen klare wijn. Een doofpotoperatie lijkt reëel.

Aan de andere kant zagen we de laatste maanden toch de vlucht van enkele dubieuze figuren zoals E.H. Patrick Degrieck en pater Kenny Brack richting het Antwerpse. Johan Bonny is trouwens zelf ook een priester van het bisdom Brugge en is dus bekend met de ins en outs van het bisdom Brugge. Ook het bisdom Antwerpen lijkt sinds het CPRL, het Centrum voor Priesterroepingen op Rijpere Leeftijd (1970-1999), en met Johan Bonny, zijn homofiele 'parfum' niet meer kwijt te raken. Maar, sinds het ontslag van bisschoppelijk vicaris Filip Debruyne in augustus van dit jaar begon de Brugse Curie waarschijnlijk toch in paniek te raken. Volgens de woordvoerder van het bisdom Brugge wist bisschop Jozef De Kesel niets af van de investeringen van vicaris Filip Debruyne. Toen De Kesel Debruyne op het matje riep, bood die laatste zijn verontschuldigingen aan, en vroeg hij om van zijn verantwoordelijkheid ontheven te worden. Het zal wel. De 'twijfelende' De Kesel heeft Debruyne tot ontslag gedwongen!

Heeft de Brugse Curie toen Danneels ter hulp geroepen om De Kesel als aartsbisschop te benoemen, zodanig dat in het Brugse de stoom wat van de ketel afgaat? De Kesel die trouwens al te kennen gegeven heeft, dat hij vooral in Brussel zal vertoeven en minder in Mechelen, dat intussen ook al heel erg multicultureel is. De Mechelse Curie wrijft zichzelf al in de handen... Als de kat van huis is... Laten we ook niet vergeten, dat Danneels ook nog steeds in Mechelen resideert! Inderdaad, de benoeming van De Kesel was een meesterzet van de Brugse homo-maffia. De Kesel kwam van buiten af en was nog niet gecompromitteerd door de Brugse homo-maffia. 'Vreemden' waren, volgens Vangheluwe, in Brugge niet erg gewenst. Want 'vreemden' doorbreken soms de omerta die binnen de Brugse homo-maffia heerst. Misschien wordt het weer eens tijd voor een Brugse bisschop 'van bij ons'. Daarom, dat het wel erg handig is, dat De Kesel nu weer naar Brussel verhuist.

De Kesel zal de zetel van het aartsbisdom in bezit nemen tijdens de aanstellingsviering op zaterdag, 12 december 2015 om 15 uur in de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen. Tot dan blijft Jozef De Kesel administrator van het bisdom Brugge. Op 12 december wordt de bisschopszetel in Brugge vacant. Dan moeten de leden van het consultorencollege van het bisdom Brugge samenkomen om een diocesane administrator te verkiezen. De diocesane administrator zal het bisdom besturen volgens canones 416-430 van het kerkelijk wetboek en dit tot Bergoglio een nieuwe bisschop voor het bisdom Brugge benoemt.

Er is grote nood aan een nieuwe wind in het bisdom Brugge!

Er is nauwelijks iets veranderd in Brugge. De mensen die het ten tijde van Roger Vangheluwe voor het zeggen hadden, zitten nog steeds bijna allemaal in het zadel. En na vijf jaar kun je niet langer beweren dat bisschop De Kesel hier niks aan kan doen. Hij heeft zijn kans gehad en ze niet gegrepen. Het is hallucinant hoe daders van seksueel misbruik en doofpotters nog steeds een hand boven het hoofd wordt gehouden en achter de schermen nog steeds aan de touwtjes trekken!


Mgr. Giacinto Berloco,
Apostolisch Nuntius bij het Koninkrijk België,
neem eindelijk eens uw verantwoordelijkheid
en mest deze Brugse Augiasstal grondig uit!

Slechts enkele Bergoglio-fans zijn in Firenze komen opdagen...


maandag 9 november 2015

Jozef De Kesel, apostolisch administrator van het bisdom Brugge, zei: "Ik heb respect en eerbied voor de seksualiteitsbeleving van een homofiele mens."Interviewer: "Heeft u nog contact met uw opvolger Jozef De Kesel?"

Roger Vangheluwe: "Ja natuurlijk, daar heb ik af en toe contact mee. Ja... Sommige dingen zijn ook administratief noodzakelijk... Waarbij hij mij sommige dingen moet vragen: "Waar zit dit, of waar zit dat?" Er zijn een aantal dingen die normaal zijn, die hij moet vragen. En dat is heel vriendschappelijk moet ik zeggen."

Roger Vangheluwe adviseert Jozef De Kesel, de nieuwe aartsbisschop!

zondag 8 november 2015

Notre-Dame du Laus, het Franse bedevaartsoord waar Mgr. André Léonard zich over enkele maanden zal gaan vestigen om er de rector van het heiligdom bij te staan:


Ces jeunes qui vont regretter Mgr Léonard

Un catholicisme plus assumé

Au-delà des bourrasques médiatiques, Mgr Léonard a en effet pu fédérer autour de lui une bonne partie de la jeunesse catholique bruxelloise et francophone. "Si ce n’est son entièreté, c’est sans doute la frange la plus dynamique des 20-35 ans qui se retrouvent autour de paroisses bien marquées, souvent urbaines, et très fidèles au magistère romain", explique Vincent.

On est donc bien loin, dans l’univers de ces jeunes, d’un catholicisme "Mai 68" comme ils l’appellent, ou d’un catholicisme "tiède et consensuel".

Sans vouloir généraliser, force est d’ailleurs de constater qu’ils affichent un attachement très marqué aux sacrements (eucharistie, confession, adoration…), qu’ils ont leurs auteurs (Rémi Brague, Fabrice Hadjadj, Benoît XVI lui-même…), gardent le Pape pour référence et font preuve d’un grand dynamisme dans le témoignage décomplexé de leur foi.

On assiste, admettent plusieurs, à un nouveau "tournant générationnel". Tournant générationnel qui s’insère très bien dans la ligne proposée par Mgr Léonard.

"Il est pour nous un repère , explique Eric, jeune père de famille. C’est un homme de Dieu, totalement dévoué, bien plus proche des siens qu’on ne le croit."

"Un homme de dialogue"

Tous les témoignages reçus (plus d’une centaine) témoignent de la même chose. C’est la rencontre avec leur archevêque qui a marqué ces jeunes. "Quand je l’ai rencontré, j’ai remarqué qu’il n’était pas ce grand censeur moral que l’on nous présente. Au contraire, il regarde chacun personnellement. Tout qui va à lui, quel qu’il soit, se sentira écouté", assure Michaël.

"J’aime sa détermination, qui est toujours pleine de tendresse et de compassion , poursuit Léopold. Il n’a jamais fui le dialogue, il est toujours resté clair dans ses convictions. Il a su parler avec force et clarté lorsque cela
était nécessaire, par exemple sur l’euthanasie ou sur les différents scandales dans l’Eglise."

Bron: La Libre

Link:


http://m.lalibre.be/actu/belgique/ces-jeunes-qui-vont-regretter-mgr-leonard-5548f33c3570fde9b314cdd2

vrijdag 6 november 2015

Maar ook Bergoglio kent iets van liturgische misbruiken!

1. De palla op de miskelk tijdens de consecratie

2. Bergoglio heeft zijn zucchetto nog op zijn kop tijdens de consecratie

DIT IS PURE BLASFEMIE!!!


Bergoglio celebreert geen katholieke mis,
maar speelt, met zucchetto,
het joodse paasmaal na!!!

De joden hebben hun 'kippah'
trouwens van de Katholieken 'geleend',
niet andersom!

Clowns op 4-11-2015 in Rome
donderdag 5 november 2015

Allerheiligen-'viering' in het kader van de Wereldjongerendagen in Brussel:

De hostie die Jean Kockerols hier vasthoudt, is veel te groot. Een hostie mag niet groter zijn, en moet eigenlijk kleiner zijn, dan de diameter van de kelk. Dit is een ernstig liturgisch misbruik, omdat hier partikels van de hostie, bij het breken, verloren kunnen gaan.

De kathedraal is meer dan half leeg, ondanks alle inspanningen van IJD etc., om jongeren te trekken...

Wat moet dit voorstellen? Een heksenkring buiten te kerk?

Jean Kockerols weet blijkbaar zelfs niet hoe hij zijn staf moet vasthouden! Met de krul naar voren! Zoals Kockerols zijn staf draagt, duidt hij aan, dat hij geen bisschop is!

Nog meer JMJ-gehocuspocus zaterdagavond in de kathedraal van Brussel:

Madame Blanche met de glazen bol

Wat moet dit voorstellen?

Men flirt hier met het satanisme!

woensdag 4 november 2015

Johan Bonny geeft een misselijkmakend interview aan 'Vatican Insider' (La Stampa)

Interview with Belgian bishop Johan Bonny: “Doctrine can never be separate from pastoral care, likewise, pastoral care can never contradict doctrine”


Gianni Valente
 

Rome

Some poisonous caricatures have been circulating of Belgian bishop Johan Bonny, head of the diocese of Antwerp. And yet from his account of the Synod he does not come across as a fanatic of theological relativism, but simply a man who is aware of the Church’s path through history [Het is van Bonny geweten, dat hij zijn betoog aanpast naar gelang de smaak van het publiek waar hij mee te maken heeft.]. From the Council of Nicaea to the 2015 Synod.


What happened at the Synod?

“To measure how much progress was made at the Synod, all one needs to do is measure the distance covered between the concluding text and the opening speech given by the Relator General on the first day. Many points within it were presented inside a very rigid formula. Perhaps there were some who were aiming at putting these things back into the concluding document.” [Bergoglio is duidelijk op zijn stappen moeten terugkomen. Van "vooruitgang" zoals Bonny dat noemt, is géén sprake!]


They tried to bury the paragraph on discernment for remarried divorcees, despite the fact there was no explicit reference to their re-admission to the sacraments. What was their intention?

“Those who were intent on not yielding an inch of ground on this matter, were convinced they were going to ‘win’ [Het gaat dus volgens Bonny over 'winnen' en 'verliezen', niet over de Geopenbaarde Waarheid!]. They said to themselves: we won’t make any initial objections to what is stated in that section and then when it’s time to vote, we will vote against it. They wanted to send out a sign: we don’t wish to discuss this any longer, not even remotely. But they miscalculated things. At the start there were definitely more than 80 of them. That means that in the end, some of them must have said: that’s enough, let’s move on towards the shared position on pastoral care. And this change came about gradually during the Synod.” [Bonny neemt zijn dromen voor werkelijkheid.]


What is the importance of these sections?

“The sections on discernment did not mention the various categories, because this discernment does not only apply to remarried divorcees. They also deal with other situations such as cohabitation among young people who are not yet married or those who have entered a civil marriage but not a sacramental one [Totale leugens van Bonny!]. No one ever asked for all remarried divorcees to be granted communion without discernment [Hier geeft Bonny zijn nederlaag toe!]. If you take a good look at what Cardinal Kasper said in the Consistory over two years ago, or at the proposal presented by German bishops over 15 years ago, you notice that the document has adopted the same criteria that had been proposed by them. It is a requirement of the historical times in which we live. An Eastern European priest who had been carrying our pastoral service in Switzerland for a few years, told me: I celebrate mass on Sunday and the majority of those who come up to me for communion are Protestants or remarried divorcees [De Katholieke Kerk kent geen 'open tafel' zoals bij de protestanten. Alleen Katholieken mogen ter Communie gaan. Dit is totale waanzin dit!]. “Normal” Catholics – he told me – rarely come to mass [Wat een nonsens! Bonny schijnt te beweren, dat enkel overspeligen naar de kerk komen! Hij is goed gek!]. Those who seek the Eucharist, those who I feel find it essential, who need it as an aid to healing and as nourishment for their spiritual life, are the groups of people who in canonical terms cannot receive the sacrament, except in serious and exceptional circumstances [De Heilige Communie is er niet om de zondaars te 'helen' of om te 'genezen'. Wie niet in staat van genade is, mag de Heilige Communie niet ontvangen! Dit is totaal anti-katholiek wat Bonny hier zegt!]. Up until now we have been in an “all or nothing” situation which does not take concrete situations into account and in which principles are sometimes applied without adequate pastoral prudence, in a way that – for example – does not distinguish between those who have been abandoned and those who have abandoned, between those who have been cohabiting for two months and those who have become grandparents in their second union and have grandchildren who are growing up in the Catholic faith.” [Het gaat niet over het 'groeien' in het geloof... Dit gradualisme is totale ketterij! Men moet in staat van genade zijn, anders mag men de Heilige Communie niet ontvangen!]


On a practical level, who has the task of actually applying these criteria?

“Paragraph 85 mentions the figure of the bishop. It is not about formulating new theological principles. As everyone has reiterated, no changes are being made to doctrine. But there is a new openness to proclaiming the Gospel in existential situations, without having to exclude the possibility of access to the sacraments from these pastoral paths [Ketterij, Bonny!]. Having heard the Pope’s final speech, it is clear that he will continue along this path in the Year of Mercy too. Pope Francis is keeping the door open in order to move forward [Bergoglio is zélf een ketter! Wat had je dan van hem verwacht? Dat hij zich bij de besluiten van de Synode ging neerleggen?]. The framework some wished to uphold, which presented a clash between doctrine and pastoral care has gone. Doctrine can never be separate from pastoral care, likewise, pastoral care can never contradict doctrine.”


What struck you the most about Francis’ concluding speech?

“His appreciation of the different contexts in which the Church operates, when he said that there are certain things that are unthinkable in certain contexts, whereas in others they are totally obvious, they are the norm [Die verschillende contexten bestaan niet. Iedere gelovige is gelijk voor de wet!]. And we must live in the reality in which we find ourselves, without saying that this or that person lives in sin, while the others are free from sin [Bonny is werkelijk totaal gestoord! Blijkbaar mogen we geen onderscheid meer maken tussen zij die 'geen zonden hebben', dus zij die gebiecht hebben en in staat van genade zijn en zij die niet gebiecht hebben en zij die niet kunnen biechten omdat ze de absolutie niet kunnen krijgen aangezien ze in permanente staat van doodzonde leven!]. Also, the bit where he said that the true defenders of the doctrine are not those who uphold its letter but its spirit.” [Neen, zij die de Leer van de Kerk verdraaien, dat zijn degenen die de échte verdedigers van de Doctrine zijn. Hoe kan je als bisschop werkelijk zulke klinkklare nonsens verkopen? Bonny zou eens even naar zichzelf moeten luisteren! Dit is waarlijk diabolisch!]


Was it indeed a “pre-packaged” Synod as some insinuated?

“I have taken part in other Synods, as an assistant to the fraternal delegates and this was the first Synod where I heard cardinals disagree so openly with the Pope’s point of view [Heel wat Kardinalen hebben Bergoglio dus openlijk tegen gesproken!]. Francis did afterall invite everyone to speak frankly [Neen, Francis is een ketter!]. And it was those who tried to make it seem like the Synod was being “piloted” who took the most advantage of this… Fortunately, the working method was clear and open.” [Nog meer leugens!]


Was it really a case of “defenders” versus “eliminators” of doctrine?

“As early as the Council of Jerusalem and in the others too, the problem was never the conflict between true and false. If this were the case, things would be straightforward: choose what is true, do away with what is false. The complex bit was combining elements of truth that were defended by some, with elements of truth that were defended by others.” [Dus, niet de tegenstelling tussen waarheid en leugen is het probleem... Neen, de tegenstelling tussen waarheid en waarheid is het probleem. Wat een geleuter. Dit is nonsens!]


Give me an example.

“At the Council of Nicaea, for example, one side said: we are monotheists, God is one! While the other side said: but we need to clearly distinguish between these three Persons: Father, Son and Holy Spirit, and respect this distinction. One and three, not true and false. [Dit zijn totale leugens. Het gaat hier over de veroordeling van het Arianisme. Het gaat niet over de Ene God of de Drie-ene God. Het gaat erover, dat de Arianen niet aanvaardden, dat Christus God was! De Geloofsbelijdenis van Nicea stelt, dat Christus homoousios is, "van dezelfde substantie is", als de Vader en dus ook waarlijk God is.] And for as long as each of them considered themselves advocates of the truth and others as representatives of falsehood, the Eastern clergy were quite literally killing each other over it. The Council had to piece together the elements of truth of both sides.” [Echtbreuk en overspel zijn echt niet zulke moeilijke theologische kwesties hoor, Bonny!]


What about at the Council of Chalcedon?

“There we had more or less the same thing. Some said: Jesus is the Son of God. If he is not God, then he is not the Messiah, the Saviour, because someone who is anything less than God cannot be the Saviour of all mankind. To which the others responded: yes, but Jesus is man. If God did not become man like us and did not experience our humanity, except from sin, then the incarnation, the passion and his death never really happened. They fought over this for a century, contrasting true and false, until, at Chalcedon, they decided to marry the truth of one side with that of the other, finding a formula that may remain complex and a bit difficult, but it helped the Church move forward…”
[Ook het Concilie van Chalcedon is een waar dieptepunt geweest! Men heeft er toen ook een gigantische puinhoop van gemaakt. Natuurlijk dat diabolos Bonny dit een interessante situatie vindt!]


Any other examples?

“The First Vatican Council said: the Pope’s primacy implies univerasal jurisdiction and infallibility because Peter holds first place in the college of twelve and Jesus gave him a power he did not give to the apostles and so Peter’s position within the group of twelve must be respected: for almost a century we had a “primacy within a primacy”. The Second Vatican Council didn’t say that the pronouncements of the previous Council were false, but recognised and reaffirmed collegiality, the synodal aspect, thus re-establishing the healthy equilibrium between primacy and collegiality in the Catholic Church. Joining together the truth of one perspective and the truth of the other.” [Meer dan 50 jaar vechten de neo-modernisten met hun 'collegialiteit' tegen het primaatschap van de Paus. Nu denken ze, dat ze met Bergoglio een 'paus' hebben die aan hun kant staat en plotsklaps zijn de neo-modernisten daar met het Eerste Vaticaans Concilie. Hoe is het mogelijk, dat ze dat nu zomaar ontdekt hebben? Natuurlijk, na de nederlaag van de neo-modernisten op de Synode, is hun enige hoop nog op Bergoglio gevestigd. "Bergoglio heeft het laatste woord" zeggen ze. Wel, dat is niet zo. Indien Bergoglio paus zou zijn, dan nog zou hij slechts de Vicaris van Christus zijn, maar niet Christus. Dan zou hij de opvolger van Petrus zijn, maar niet Petrus. En trouwens Bonny, het Tweede Vaticaans Concilie kon het Eerste Vaticaans Concilie niet tegenspreken, omdat het Eerste Vaticaans Concilie een dogmatisch concilie was en het Tweede Vaticaans Concilie slechts een pastoraal!]

Following this line of thought, how did this Synod go?

“We had a similar task regarding the issues debated in this Synod. But there was some agitation. A process is always needed – and it takes time – not in order to search for “tactical” compromises, but to let things mature and be able to find a way to combine  what is true according to those who defend the continuity of doctrine and those who say that in concrete situations the law is to be implemented with prudence and wisdom, bearing in mind that the supreme law is the salvation of souls, according to God’s mercy. There are those who still put labels of things and keep on saying: you are liberals, we are orthodox… It does make one laugh. I too wanted to be orthodox and remain so. And those who proclaim themselves to be orthodox can sometimes be very liberal in implementing doctrine or the rules.” [Wat een lulkoek. Dat Kardinaal Sarah, een paar keer, Bonny de mond gesnoerd heeft, dat zegt leugenaar Bonny er niet bij!]


Some blame  these schematizations entirely on the media.

“The media have their share of the blame of course. But many journalists really understood our problems. Many are well informed. If anything, the problem lies with militant blogs [!!!] that infest the web and play the role of mini inquisition tribunals [Bonny heeft blijkbaar iets tegen bloggers!]. They attack anyone who doesn’t share their views, in an attempt to intimidate them, treating them like heretics. They do not formulate questions but doctrinal indictments.” [Bonny nogmaals, het gaat binnen de Kerk niet over 'meningen', maar over de Geopenbaarde Waarheid. Het feit, dat burgerlijk hertrouwd gescheidenen de Communie niet mogen ontvangen, is niet zo een moeilijk theologisch probleem! De regels zijn de regels en daar heeft iedereen, bisschoppen incluis, zich aan te houden!]


Many African bishops focused a great deal on the “ideological colonization” of issues relating to the family, sex and gender…What is your perception of this in Belgium?

“There is pressure in Belgium too on the subject of gender. But this is not an imported phenomenon from the US, for example, or anywhere else. It just emerged from our people and culture [Leugens! Leugens! Leugens! Bonny ontkent hier, dat de gender-theory ons zou zijn opgedrongen! Men heeft ons die wél opgedrongen. Die gender-theory is niet 'zomaar' ontstaan uit het volk of uit de cultuur! Bonny, je liegt dat het gedrukt staat! Wat een handlanger van de NWO ben je!]. In Africa, the Middle East and other countries of the East, there is a growing anti-American and anti-Western sentiment. In some cases, some linked the granting of humanitarian aid to the adoption of certain policies on issues to do with sexuality [Dat is ook zo!]. Having said that, it is clear that homosexuality cannot simply be presented as a product exported from the West [Homoseksualiteit an sich niet! Maar, humanitaire hulp afhankelijk maken van de introductie van het 'homo-huwelijk' of van de introductie van voorbehoedsmiddelen is wel een 'Westers' export-product! Het is de agenda van de VS en de VN. Het is een neo-koloniaal, eugenetisch programma!]. It is a phenomenon that exists in those societies too but is often covered up or denied [Die gender-theory bestaat daar niet Bonny! Daar gaat het over Bonny! Niet dat daar ook een paar homo's zouden rondlopen!]. At most, these groups remain invisible and seek support on global internet networks and on social networks in order to emerge. In any case, homosexuality was not discussed in any depth at the Synod [Die gender-theory is wel wat meer dan alleen maar homoseksualiteit!]. It was an issue that was not directly connected to sacramental marriage and the family [Nou zegt hij dit weer! Kardinaal Sarah heeft Bonny meermaals de mond gesnoerd!]. I think it was better to keep things separate and to avoid making comments that were too general, controversial and not reasoned.” [Ongelofelijk! Vorig jaar viel men over de homoseksuele verklaringen tijdens de Synode en dit jaar helemaal niets. Omdat de neo-modernisten de homo-agenda niet wilden doorduwen, of omdat de neo-modernisten de dingen gescheiden wilden houden? Laten we lachen! Bonny, je maakt je totaal belachelijk!]


What did you find the least convincing about the way in which the failed marriage issue was handled ?

“Some interpret the drop in marriages and the failure of marriages in a mechanical way, seeing them simply as the automatic result of a loss of faith and as the result of secularisation. They forget that many good Catholics who are active in parishes and movements also get divorced.” [Bonny, 'goede Katholieken' scheiden niet!!! Net zoals 'goede bisschoppen' ook geen ketterijen verkopen!]


How is the Pope seen in Belgium? And how do you interpret the hostility shown toward him by certain  commentators and groups within the Church?

“Pope Francis is Belgium’s most well-loved Pope since John XXIII [Hoe zou Bonny die inschattig kunnen maken? Toen was hier in Vlaanderen 95% katholiek, nu is dat nog maar 10%.]. As far as those who oppose him are concerned, I wouldn’t search for particularly lofty and spiritual reasons to justify their attitude. Some of it was to do with jealousy and power [De Katholieken zijn tégen Bergoglio omdat ze jaloers zijn??? Maak je toch niet zo belachelijk Bonny!]. There are episcopates and movements that have had a great deal of influence in recent times and now they are seeing it diminish. Basically, I would factor the human dimension into all of this as well.”

BRAVO BONNY! JE BENT NU GESLAAGD ALS MASTER IN DE KETTERIJ!!«Dopo il Sinodo, Francesco ha la porta aperta per andare avanti»


Bron: Vatican Insider (La Stampa)

Link:

http://vaticaninsider.lastampa.it/inchieste-ed-interviste/dettaglio-articolo/articolo/44253/“Following the Synod, Francis keeps the door open in order to move forward”


Bron: Vatican Insider (La Stampa)

Link:

http://vaticaninsider.lastampa.it/en/inquiries-and-interviews/detail/articolo/44253/

IS DIT HET INTERVIEW TE VEEL VOOR BONNY? 

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer