maandag 2 november 2015

Allerzielen


7 opmerkingen:

Anoniem zei

Een goede dag voor een prangende vraag: hoe zal dat bij de "verrijzenis van het lichaam" gaan met die miljarden mensen van wie het graf al lang opgeruimd is? Kunt ge dat eens uitleggen?

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

U dwaalt in de mist van de neo-modernistische kerk.

Ten eerste zullen het er waarschijnlijk geen "miljarden" zijn...

Ten tweede is God almachtig en hoeft u zich daar dus geen zorgen over te maken.

Anoniem zei

Het zullen wel miljarden zijn.

Vlak na de dood worden we geoordeeld. Dan is het met de ziel recht naar de hel, of recht naar de hemel, of naar het vagenvuur. De zielen in het vagenvuur zullen uiteindelijk in de hemel komen, nadat ze hun schulden terugbetaald hebben.

En het zijn voor precies die zielen dat we vandaag gebeden hebben, om hen te helpen hun schulden terug te betalen, want zoals Onze Lieve Vrouw zegt, kunnen de zielen in het Vagenvuur niet voor zichzelf bidden en moeten zich verlaten op de mensen op Aarde om voor hen te bidden en boete te doen.

Dan is er het Laatste Oordeel, wanneer we uit de dood zullen opstaan; het is te zeggen; onze ziel zal met ons stoffelijk overschot hervernigd worden; de gerechtvaardigden zullen glorieus en onsterfelijk uit de dood rijzen. De verdoemde zielen, zullen met lichaam uitrijzen en met lichaam, ziel, onsterfelijkheid en al de hel in gegooid worden, waar niet alleen de ziel, maar ook het lichaam door de zintuigen (pijn dus) tot in de eeuwigheid gefolterd zal worden.

Een goede vraag zou zijn, hoe we er uit zullen zien, aangezien we tot stof herleid zullen worden. Ja, dat is interssant. Het lichaam van sommige heiligen vergaat niet. Anderen zien hun graf opgeruimd worden, terwijl nog anderen voor crematie kiezen.

Een slotgedachte: het Vagenvuur is ook een soort foltering, omdat we een voorsmaakje krijgen van het geluk van de hemel wanneer we vlak na onze dood geoordeeld worden. Het vagenvuur is dan een plaats waar we vrij lang zouden kunnen verblijven, waar we vol brandend verlangen naar de hemel uitkijken, maar we niets aan onze situatie kunnen doen, en ons op vrienden en familie moeten verlaten om voor ons te bidden.

Wanneer wij met ons bidden en boete doen een zieln uit het vagenvuur kunnen bevrijden, kunnen we er ook zeker van zijn dat deze ziel in de hemel voor ons zal bidden.

Waarom denk je dat er in de geloofbelijdenis staat: ik geloof "in de gemeenschap van de heilgen". Dat is communicatie tussen aarde, vagenvuur en hemel. Maar eenmaal in de hel is het voorbij, abgeschlossen, the end, fin, basta.

Daarom moeten we ervoor zorgen dat we niet in doodzonde sterven, en dat we voor een "gelukkige dood" bidden, zodat onze ziel in prima conditie voor God kan verschijnen.

Anoniem zei

aan anoniem van 3 november 2015 om 00:21
Mooie uitleg. Ga volledig mee akkoord. Dank je wel.

Anoniem zei

Dank voor het compliment, maar ik zeg niets dat je niet in ouderwtse catechismus kan vinden..

Anoniem zei

Anoniem schrijft:

Een goede vraag zou zijn, hoe we er uit zullen zien, aangezien we tot stof herleid zullen worden.


Waar blijft zijn goed antwoord?

The Guardian Angel zei

Als Christenen geloven we niet alleen dat de menselijke ziel onsterfelijk is, maar ook dat het menselijke lichaam zal verrijzen, onsterfelijk uit het graf. Aangezien onze zielen spiritueel van aard zijn en dus van nature onsterfelijk zijn, heeft de verrijzenis geen betrekking op de ziel. Onze ziel zal nooit sterven.

In Gods oorspronkelijke scheppingsplan was het niet de bedoeling dat het menselijke lichaam zou sterven. Maar zodra de zonde in de wereld kwam was het menselijke lichaam voorbestemd om te sterven. Dat gebeurt in wat wij onze ‘dood’ noemen, het ogenblik wanneer de ziel het lichaam verlaat.

De goddelijke openbaring en het leergezag van de Kerk verklaren dat we allemaal zullen opstaan met ons eigen lichaam. Nogmaals, de profeet Job is heel duidelijk, "… ik zal God zien vanuit dít lichaam … met eigen ogen" (Job 19:26-27).

We zouden kunnen zeggen dat dit is te verwachten. Immers hier op aarde dienen we God met onze eigen individuele ziel en met ons eigen lichaam. Deze zelfde ziel en ditzelfde lichaam worden in de eeuwigheid beloond.

Natuurlijk het lichaam wordt verheerlijkt, maar dat is slechts een ander woord voor ‘wordt beloond’. Elke individuele persoon met zijn of haar eigen specifieke lichaam, verenigd met hun unieke ziel, zal beloning ontvangen voor het feit dat hij of zij God trouw gediend heeft in dit tranendal.

De meest fundamentele kwaliteit van onze verrezen lichamen zullen hun onsterfelijkheid zijn. Toen onze eerste ouders gezondigd hadden verloren zij de gave van lichamelijke onsterfelijkheid. Was er geen zonde geweest, dan zou geen mens gestorven zijn . Onze redding door Christus herstelde het bovennatuurlijke leven van onze ziel, dat ieder van ons ontvangen heeft door de doop. Het opgestane leven van ons lichaam wordt uitgesteld tot het begin van de eeuwigheid, die we in de volksmond ‘de laatste dag’ noemen. De Kerk echter geeft er de voorkeur aan om te spreken van de eerste dag.

De meeste concrete beschrijving van het verrezen lichaam werd gegeven door de heilige Paulus aan de Korintiërs. Grotendeels van de christelijke eschatologie is gebaseerd op de volgende geopenbaard door de apostel: Nu zou iemand kunnen vragen: "Maar hoe worden de doden opgewekt? Hoe zou hun lichaam eruit moeten zien?’ Dwaas die u bent! Als u iets zaait, moet dat eerst sterven voordat het tot leven kan komen. En wat u zaait heeft nog niet de vorm die het later krijgt; het is nog maar een naakte korrel, een graankorrel misschien of iets anders. God geeft daaraan de vorm die hij heeft vastgesteld, en hij geeft elke zaadkorrel zijn eigen vorm. Elk aards lichaam is anders; het lichaam van een mens is enig in zijn soort, dat van een dier eveneens, dat van een vogel ook, en ook dat van een vis. Er zijn lichamen aan de hemel en lichamen op aarde, maar de schittering van een hemellichaam is anders dan die van een aards lichaam. De zon heeft een andere schittering dan de maan, de maan weer een andere dan de sterren, en de sterren onderling verschillen ook in schittering. Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt, wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt. Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. Wanneer er een aards lichaam is, is er ook een geestelijk lichaam."

1 Korintiërs 15:35-44

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer