zondag 1 november 2015

1 november 1950 - 65ste Verjaardag van de Afkondiging door Paus Pius XII van het Dogma van de Tenhemelopneming van Maria: "De Onbevlekte Moeder Gods altijd Maagd Maria is, na het voltooien van haar aardse levensbaan, met lichaam en ziel tot de hemelglorie opgenomen."


Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer