zondag 8 november 2015

Ces jeunes qui vont regretter Mgr Léonard

Un catholicisme plus assumé

Au-delà des bourrasques médiatiques, Mgr Léonard a en effet pu fédérer autour de lui une bonne partie de la jeunesse catholique bruxelloise et francophone. "Si ce n’est son entièreté, c’est sans doute la frange la plus dynamique des 20-35 ans qui se retrouvent autour de paroisses bien marquées, souvent urbaines, et très fidèles au magistère romain", explique Vincent.

On est donc bien loin, dans l’univers de ces jeunes, d’un catholicisme "Mai 68" comme ils l’appellent, ou d’un catholicisme "tiède et consensuel".

Sans vouloir généraliser, force est d’ailleurs de constater qu’ils affichent un attachement très marqué aux sacrements (eucharistie, confession, adoration…), qu’ils ont leurs auteurs (Rémi Brague, Fabrice Hadjadj, Benoît XVI lui-même…), gardent le Pape pour référence et font preuve d’un grand dynamisme dans le témoignage décomplexé de leur foi.

On assiste, admettent plusieurs, à un nouveau "tournant générationnel". Tournant générationnel qui s’insère très bien dans la ligne proposée par Mgr Léonard.

"Il est pour nous un repère , explique Eric, jeune père de famille. C’est un homme de Dieu, totalement dévoué, bien plus proche des siens qu’on ne le croit."

"Un homme de dialogue"

Tous les témoignages reçus (plus d’une centaine) témoignent de la même chose. C’est la rencontre avec leur archevêque qui a marqué ces jeunes. "Quand je l’ai rencontré, j’ai remarqué qu’il n’était pas ce grand censeur moral que l’on nous présente. Au contraire, il regarde chacun personnellement. Tout qui va à lui, quel qu’il soit, se sentira écouté", assure Michaël.

"J’aime sa détermination, qui est toujours pleine de tendresse et de compassion , poursuit Léopold. Il n’a jamais fui le dialogue, il est toujours resté clair dans ses convictions. Il a su parler avec force et clarté lorsque cela
était nécessaire, par exemple sur l’euthanasie ou sur les différents scandales dans l’Eglise."

Bron: La Libre

Link:


http://m.lalibre.be/actu/belgique/ces-jeunes-qui-vont-regretter-mgr-leonard-5548f33c3570fde9b314cdd2

6 opmerkingen:

Anoniem zei

"qu’il n’était pas ce grand censeur moral que l’on nous présente" ... dus ook een man die met een dubbele tong spreekt ... werd van hem niet verwacht dat hij juist wel "un grand censeur moral" zou zijn?

Anoniem zei

Een prachtige streek: de Hautes-Alpes, tussen Gap en Barcelonnette/Briancon, met het meer van Serre-Poncon zeer nabij.
Dicht bij de beroemde benedictijnenabdij van Le Barroux en de benedictinessenabdij v. Notre-Dame de l'Annonciation (Barroux/Avignon) en met het Aostadal (en het hospice v. d. Grote Sint-Bernhardpas) niet veraf.
Taktisch gezien is het zeer goed het geloof te sterken, de jeugd en de volwassenen in het geloof op te voeden en de schoonheid en de inhoud van het katholiek geloof te leren kennen- en dit op een plaats waar de impact van de nieuwe evangelizering het grootste is en de meeste vruchten zal dragen.
Op dit moment staat het katholieke Volk in Frankrijk onder zeer sterke druk van de laîcistische regering en van links-vrijzinnige media.
In de laatste maanden sloeg deze antikerkelijke actie over naar de franse Alpen- daar kan iedere goede zieleherder, en bijzonder een geêngageerde aartsbisschop, bij de verdediging van het geloof gebruikt worden.
Niet te vergeten de vele vlaamse, belgische en nederlandse toeristen die hier in de zomer voorbijkomen: de Tour de France kommt regelmatig voorbij, de Provence ligt voor de deur, de Durance loopt vlakbij, zeer veel wintersport in de winter, prachtige landschappen, een diepe religieuziteit- "sacraal landschap" in de beste en originele zin van het woord.
Ik weet reeds waar ik volgend jaar op vacantie ga- en ik ben zeker: ik zal er zeker niet de enige belg zijn.

En als bijkomende bonbon:in deze streek lopen intussen weer vele wolven rond, overgewisseld uit Piemont;
een uitstekende biologische afweer van de dikke Danneels en van de nu inderdaad niet zeer moedige DeKesel.
Bon courage!

Anoniem zei

Zeer mooie filmpjes.
Ik heb voor Monseigneur Léonard steeds respect en sympathie gehad.
Een paar maal schreef ik hem en kreeg steeds beleefd en ook vriendelijk antwoord.
Voor 5 jaren kreeg ons contact dan een bluts toen ik bij de wilde jaren en de schrijnende toestanden in Noordbelgiê een uitvoerige en openhartige brief schreef, waarop hij kort-nors en disciplinair reageerde.
Soit.
Achteraf gezien heeft hij dan de bittere kelk helemaal moeten leegdrinken, beleefde hij zijn persoonlijke demontage en sabotage door zijn "vrienden" van kerknet en Halewijn, de ondergang van de Titanic van het bisdom Brugge, de zotte kuren van VanLooy, de ketterij en de feitelijke excommunicatie van Bonny; ezelsstampen aan de lopende band; en nu ook nog in de wereldkerk de verkrachting van de Hl. Kerk door het peronisme.
waarschijnlijk had Msgr. Léonard inderdaad beter met de staalborstel gepoetst in de diocesane structuren en deze voddenwinkel kompleet gezuiverd.
Hij heeft zijn langmoedigheid zwaar moeten betalen.

De inhoud en de stemming van zijn laatste brief neem ik hem niet kwalijk- het zijn moeilijke tijden en moed was nog nooit de grootste deugd van kerkelijke herders.
Maar ik verheug mij dat Msgr. Léonard terug in de eerste lijn komt, zij het in de franse Alpen, en wel bijzonder in een Maria-bedevaartsoord.
Een groot gewin voor de mensen aldaar en voor de vlamingen: een groot verlies-Maar ze hebben niets beters verdiend.

Met de mooie wens van de vlaamse mystica Hadewijch: "Vaert wel ende levet schone!".
En met de oprechte groet van een hoge vaticaanse prelaat aan het frisse graf van aartsbisschop Msgr. Lefebvre: "Merci, Mon Éminence!"
(Men zegt het overigens beter bij het leven als na de dood)


Anoniem zei

Een zeer informatieve website.
Zeer mooi.

Anoniem zei

'Achter mgr. Léonard staat generatie van jonge, dynamische katholieken'

"Ze worden vaak conservatief of traditionalistisch genoemd, reactionairen of ultra's", schrijft La libre Belgique. De jonge katholieken om wie het gaat, en "die opgewekt toegeven dat ze een band voelen met mgr. Léonard, verbazen zich erover maar ze maken er zich niet druk om."

'Ons doel is niet ons aan een gedragslijn te houden, maar gewoon om ons geloof te leven', legt Marie, een jonge studente geneeskunde uit. Zij en haar geestverwanten voelen zich de waardige erfgenamen van Johannes Paulus II en Benedictus XVI. Ze stellen in mgr. Léonard "hun eigen Benedictus XVI" te hebben gevonden. Overigens was mgr. Léonard, voordat hij aartsbisschop werd, lange tijd columnist van Katholiek Nieuwsblad. Hij schreef zijn columns in het Nederlands.

Mei 1968-katholicisme

Boven alle mediatieke stormvlagen uit is mgr. Léonard erin geslaagd rondom zich een groot deel van de katholieke jeugd van Brussel en Wallonië te verzamelen, aldus La Libre Belgique. "Als het die al niet in zijn geheel is, is het zonder twijfel het meest dynamische deel van de 20-35-jarigen die zich bevinden in de naar voren tredende parochies die vaak grootstedelijk zijn en zeer trouw aan het Romeinse leergezag", zegt een jonge gelovige. Jongeren als hij willen zich verre houden van een 'mei 1968'-katholicisme, zoals ze dat noemen, of van een katholicisme dat "lauw en meeloperig" is.

Nieuwe generatiekloof

De 'generatie Léonard' laat een opmerkelijke gehechtheid aan de sacramenten zien (eucharistie, biecht, aanbidding), aldus de Belgische krant. Ze hebben hun eigen schrijvers (Rémi Brague, Fabrice Hadjadj, Benedictus XVI zelf... ). De paus is hun referentie ze geven blijk van een grote dynamiek in het onbevangen getuigen van hun geloof. Volgens velen zou zich een nieuwe generatiekloof aftekenen, al is die nog pril. Een generatie van vrijzinnig conformisme wordt afgelost door een van geloofsmoed. Voor de Kerk kan dit de gehoopte zomer betekenen waarvan mgr. Léonard een van de eerste zwaluwen is.

Kracht en helderheid

La Libre Belgique meldt dat alle getuigenissen (meer dan honderd) hetzelfde zeggen. Het is de ontmoeting met mgr. Léonard die de jongeren heeft gestempeld. Ze betreuren zijn komende emeritaat. "Hij is als een vader voor ons", legt de jonge vader van een gezin uit, en niet alleen maar "een beleidsvoerder van een Kerk in verval." "Het is een man Gods, totaal toegewijd, die veel dichter bij de zijnen staat dan men denkt." Ze prijzen zijn persoonlijke aandacht voor iedereen, zijn eerlijkheid, zachtheid en begrip. Maar, zegt een ander, deze "spirituele gids" bleef "altijd helder in zijn overtuigingen. Hij kon met kracht en helderheid spreken als dat nodig was, bijvoorbeeld over euthanasie of over de verschillende schandalen in de Kerk."

KATHOLIEK NIEUWSBLAD

Anoniem zei

Wanneer ik dit extract uit het Katholiek Nieuwsblad lees en dan vergelijk met de uitspraken en de teksten op de Website van de "Gezinsgroepen" (overigens: een onderdeel van de interdiocesane werking, aldus onder de bisschoppen ressorterend), en voornamelijk dan de oudere teksten in 2010 en 2011, onder de hoede destijds van o.a. Jeroen Claerhout (ondertussen zeer berucht in vlaanderen)(en zoals altijd: in zijn directe omgeving ook later nog verdedigd-dat kennen we ook van de schoonzuster van Roger vanGheluwe na zijn intrafamiliale foutaangifte)met onnozel-boze commentaren op Msgr. AB Léonard:
dan kann men met Pater stracke SI alleen Maar zeggen: "Arm Vlaanderen!"

We hebben nog zeer veel werk voor de boeg- pakken we aan!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer