woensdag 11 november 2015

Godfried 'kardinaal' Danneels: "Ik vind dat... we moeten een beetje ophouden met over die pedofilie nog verder te doen. Op het einde wordt ge daar zo moe van..."Toen ouders klachten hadden over het 'godsdienstboek' ROEACH kon de 'kardinaal' er blijkbaar geen genoeg van krijgen!

9 opmerkingen:

Anoniem zei


Deze kardinaal zijn ziel is pikzwart..
Zonder pinken blijven liegen..
Niet moeilijk dat ze de zonde willen elimineren.


Anoniem zei

Nu moet je me toch eens de betekenis van de foto in de header van het blog uitleggen:

Ik ben aan raden maar de ganzen zijn een keltisch symbool voor de Heilige Geest en traditioneel een symbool voor waakzaamheid en voorspoed.

Zwaard en rode mantel – zijn twee van de attributen van de H. Dympha van Geel, die ook een Keltische connectie heeft. H. Dympha heeft ook een lamp die de twee kaarsen kunnen voorstellen, en ze wordt vaak voorgesteld met een verslagen duivel. De H. Dympha is ook de patroonheilige voor de slachtoffers van incest – een knipoog naar Vangheluwe.

Zwaard en rode mantel natuurlijk ook de Aartsengel Michiel. Dat brengt ons tot Michaelmas, 29 september was een belangrijk religieus festival in Keltische landen, vooral rond de Ierse zee, waarop traditioneel gans gegeten werd.

Als het hoodsthema van de foto aartsengelen zijn, dan zie ik de (bisschops)staf van de aartsengel Raphael, de lelie van Aartsengel Gabriel, en het zwaard en mantel van de Aartsengel Michiel.

Maar wat Chi Rho en SPQR ermee te maken hebben zie ik niet in. Tenzij je naar de Engelenburcht wil verwijzen en de bestrijding van het Arianisme door Paus Gregorius de Grote. Of de Ganzen van Juno die Rome van de ondergang gespaard hebben tijdens de aanval van Galliers in 290 v.Chr. Er is ook een H. Cerbonius bisschop van Populonius, die een mirakel met ganzen verricht heeft. H. Cerbonius wordt door Gregorius de Grote in diens ‘Dialogen’ geprezen.

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 15:28

Sint Martinus van Tours - Feestdag 11 november

Anoniem zei

@Anoniem 11 november 2015 15:28

De Hl. Martinus van Tours was een romeins officier uit Pannoniê (Hongarije).
Daarom de officiershelm en de afkorting SPQR (Senatus Populusque Romanus), voor de kavallerieeenheid waarin hij diende.
De rode mantel (groot voor officieren) was een onmisbaar en tegelijkertijd zeer duur en kostbaar kledingstuk in de slechte jaarstijd- daarom ook een zo belangrijk geschenk voor de arme.
Het zwaard is hier de lange gladius, het cavalleriezwaard van de Romeinen (in tegenstelling tot de pugio, het korte strijdzwaard van de infanterie); hier tevens een reminiscentie aan St.-Augustinus: "spiritalis gladius in verbo Dei" (Aug., Epist, 121,3,18)
De ganzen verwijzen naar de heiligenlegende: St.-Maarten verstopte zich in een ganzenstal uit deemoed om toch niet tot bisschop benoemd te worden, waarbij de waakzame ganzen hun christelijke plicht vervulden en door hun gesnater op zijn aanwezigheid opmerkzaam maakten.
Chi Rho staat voor ChRistus, Monogramm voor Christus,én sedert de dag voor de slag aan de Milvi'sche Brug voor de troepen van Constantijn de Grote en alle christelijke keizers sedertdien.
De Engelenburcht werd onder Keizer Hadrianus gebouwd als mausoleum;
Paus Gregorius de Grote, de arianen, de Galliêrs in Rome (de slag aan de Allia was 387 v. Chr., de inname van Rome kort nadien) hebben hier niets mee te maken.

klaarblijkelijk heeft U niet van de vroeger zeer gedegen opleiding in de humaniora in Vlaanderen kunnen genieten.
In elk geval voor u een goede tip:
nooit raden, zeker niet bij het schrijven van postings, maar eerst nadenken en zwijgen.
De vlaamse bastaardkerkers doen dom genoeg het tegendeel.

Buon pranzo!

Wim zei

Wat is Roeach ?
Met vriendelijke groet,
wimvm

The Guardian Angel zei

Bij de labels links kan u 11 verwijzingen vinden naar ROEACH.

Anoniem zei

Dank aan Anoniem 16:14

Ik wist niet dat St Maarten zo oud was, en wist evenmin dat het een Middeleeuwer was, geen Romein. Ik geef het schilderij van Van Dijck de schuld. Maar goed, het is nu duidelijk.

Maar ik wil toch even van de gelegenheid gebruik maken om over de Engelenburcht en Paus Gregorius de Grote uit te wijden.

De voorganger van Paus S. Gregorius de Grote, was aan de pest gestorven. Heel Rome leed onder de plaag rond 590. De burgers van Rome waren van de ellende terug aan het keren naar de Romeinse afgoden van weleer. Vooral in de kerk van Sant'Agata dei Goti waar de Romeinen een afgodsbeeld geplaatst hadden. Sant'Agata dei Goti was rond AD 460 gebouwd door Ricimer, een Gotisch-Romeinse Generaal (en daarmee een bekeerde Ariaan) en vandaag is het de titulaire kerk van Kardinaal Burke.

St Gregorius werd de nieuwe paus en ging het Arianisme en afgoderij bestrijden. Vanuit het Vaticaan zag hij de Aartsengel Michiel op het graf van Hadrianus staan. Hij zag dit als een teken om iets aan de afgoderij te doen, en trekt in processie naar de kerk om ze opnieuw in te wijden. Toen hij de kerk binnentrad klinkt er een donderslag en het afgodsbeeld valt in stukken uit elkaar. Op zijn terugkeer naar het Vaticaan had St Gregorius opnieuw een verschijning van St Michiel bovenop het graf van Hadrianus, dit keer veegt hij het bloed van zijn zwaard met zijn mantel voor hij het terug in de schede stak.

En tot slot Anoniem 16:14; ik ben wel aan een Vlaamse humaniora afgestudeerd, en reeds een vrij lange tijd geleden, toen, zoals u meent, deze nog “gedegen” was. Misschien moet u uw eigen raad volgen: “nooit raden”.

Anoniem zei

Ik bedoel omgekeer; hij was een romein geen middeleeuwer zoals in het schilderij van Van Dijck.

Anoniem zei

Aan anoniem 13 November 2015 16:39

Op het schlderij van Van Dijck is St.-Maarten in rRenaissance/vroege barokkleding afgebeeld.
Het paars is overigens typisch barok, met zeer veel behang aan de beben, typisch voor d destijds beroemde napelse paarden.
De rug van de bedelaar zeer gespierd, met extreme verkorting (een geliefd objekt in de late Renaissance en barok).
Mij is onklaar wat de galliêrs nu met de goten te maken hebben?
Wat het arianisme betreft: Keizer Constantijn de Grote was ariaan- hij werd desalniettemin heilig verklaard en staat tot nu toe in de heiligenkalender.

Het schilderij van Van Dijck is inderdaad zeer mooi en evenwichtig.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer