zondag 31 mei 2020

Hoogfeest van Pinksteren


Op de dag van Pinksteren (aan het einde van de zeven weken van de Paastijd) wordt het Pasen
van Christus vervuld in de uitstorting van de Heilige Geest, die getoond, gegeven en meegedeeld wordt
als Goddelijke Persoon: vanuit Zijn volheid verspreidt Christus, de Heer, de Geest in overvloed.

Op deze dag wordt de Heilige Drie-eenheid ten volle geopenbaard. Sinds deze dag wordt het door Christus

aangekondigde Koninkrijk opengesteld voor hen die in Hem geloven: als mensen van vlees en bloed hebben
zij in het Geloof reeds deel aan de gemeenschap van de Heilige Drie-eenheid. Door Zijn komst - en deze
blijft voortduren - doet de Heilige Geest de wereld binnengaan in de 'eindtijd', de Tijd van de Kerk,
het reeds geërfde, maar nog niet voltooide Koninkrijk.

zaterdag 30 mei 2020

De ultieme, verborgen 'agenda' achter de Corona-crisis: de 'eindstrijd' tussen de 'rechtse' nationalisten (Trump) en de 'linkse' globalisten (de 'Democraten' in de VS)


De voorbije weken en maanden hebben we gezien hoe zogenaamd 'democratische staten' de fundamentele vrijheden hebben opgeschort: mensen mochten hun huis niet meer verlaten, vergaderingen en demonstraties werden onder bedreiging van boetes of gevangenisstraf verboden. De leerplicht voor jongeren onder de 18 jaar is voorlopig afgeschaft. Miljoenen werknemers hebben geen werk meer en worden automatisch zonder werk geplaatst. Honderdduizenden bedrijven zijn gedwongen te sluiten en kunnen voorlopig niet meer heropenen. Géén één van de maatschappelijke transformaties heeft een medische noodzaak. Géén enkel epidemiologisch handboek ter wereld heeft ooit gesproken over - laat staan ​​gepleit voor - een verplichte algehele quarantaine van de bevolking om een ​​epidemie te bestrijden.

Sinds het begin van de 21ste eeuw brak er een bittere strijd uit tussen de vertegenwoordigers van de natiestaten en de voorstanders van de globalisering, die tot op de dag van vandaag voortduurt. Tegenwoordig zijn er in elk land vertegenwoordigers van het ene of het andere kamp. De politieke 'leiders' van de lidstaten van de Europese Unie werden dit jaar overdonderd door de waanzinnige wiskundige projecties van massasterfte als gevolg van Covid-19. Ze werden toen bekoord door de kant-en-klare oplossingen van een krachtige pressiegroep - Red Dawn - wiens leden ze hadden ontmoet op het Davos Economic Forum en tijdens de veiligheidsconferenties in München.

The New York Times publiceerde eerder ongeveer 80 pagina's aan e-mails - de zogenaamde Red Dawn Emails - die het had ontvangen. De correspondentie werd gevoerd door topambtenaren in de Centers for Disease Control and Prevention en de afdelingen Homeland Security, Health and Human Services en Veterans Affairs, evenals de voormalige binnenlandse veiligheidsadviseur Tom Bossert en topacademici en specialisten in infectieziekten.


The New York Times over The ‘Red Dawn’ Emails

"The ‘Red Dawn’ Emails: 8 Key Exchanges on the Faltering Response to the Coronavirus"

Link:

https://www.nytimes.com/2020/04/11/us/politics/coronavirus-red-dawn-emails-trump.html


The ‘Red Dawn’ Emails

Link:

https://int.nyt.com/data/documenthelper/6879-2020-covid-19-red-dawn-rising/66f590d5cd41e11bea0f/optimized/full.pdf#page=1Fazit


In de zogenaamde Red Dawn Emails met o.a. de beruchte Dr. Fauci wordt door een elite groepje - achter de rug van president Donald Trump - de lockdown voorbereid.

De enige uitleg voor de wereldwijde lockdown kan zijn, dat Communistisch China en de Democratische Partij in de Verenigde Staten - samen met de WHO - en de Europese staten die loyaal zijn aan de Democratische Partij (Obama, Clinton, Gates, Rockefeller, Soros en de rest van de miljardairs) akkoord waren om de bevolking aan de onderkant van de maatschappij in de Verenigde Staten te verbieden om te gaan werken en als gevolg daarvan uit te hongeren.

Het idee was, dat een lockdown van twee maanden - een operatie die in de VS vooral door de democratische gouverneurs wordt afgedwongen - in het licht van - Millions of Americans are just one paycheck away from ‘financial disaster’ - voldoende zou zijn om miljoenen mensen in de VS tot de bedelstaf te brengen en om zo - met behulp van agenten-provocateurs - tot etnisch-aangestookte voedselrellen te komen in de grote steden van de VS om zo de herverkiezing van president Donald Trump te voorkomen.

China gaf het voorbeeld aan Italië en Italië gaf het voorbeeld aan Europa en Europa gaf het voorbeeld aan de Verenigde Staten. Deze 'logische', gemediatiseerde keten was onontbeerlijk.

Merk op, dat Covid-19 helemaal géén zieken genereert, maar eigenlijk alleen maar doden, en dat omwille van de medische 'protocollen' van de WHO die intubering van de patiënten in de ziekenhuizen en het toedienen van morfine en andere pijnstillers in de woonzorgcentra voorschrijft. De totaal onwetenschappelijke en zelfs ronduit absurde telmethode van de corona-doden - waarin België wereldwijd koploper is - deed de rest.De publieke opinie over Covid-19 wordt niet gevormd door 'feiten', maar 'geterroriseerd' door propaganda


De Corona-crisis is dan ook géén medische noodsituatie, maar een opzettelijk gegenereerde economische crash, waarbij de zogenaamde 'corona-doden' slechts collateral damage zijn.

In ware Aktion-T4-stijl werd in Europa en de rest van de wereld een eugenetisch programma op basis van 'genadedoding' doorgevoerd. Argumenten om deze moorden door middel van intubering (= "Stoppen met eten en drinken") en het toedienen van palliatieve 'zorgen' én morfine in de woonzorgcentra te rechtvaardigen zijn de "wérkelijk ongekende en uitzichtloze noodsituatie" en het "zinloze lijden" van de corona-patiënten.

Door het lichaam vocht en voedsel te onthouden, gaat het lichaam de eigen reserves aanspreken. Patiënten die geïntubeerd worden of palliatieve 'zorgen' ontvangen kunnen tot 1 kilo per dag aan gewicht verliezen. Afhankelijk van de conditie van het slachtoffer, sterft iemand doorgaans binnen één à twee weken. 


Zie ook:
 

Zaterdag, 18 april 2020

Over de absurditeit van 'Social Distancing' en wat een parasitaire overheid wérkelijk voor u in petto heeft

Link:

https://kavlaanderen.blogspot.com/2020/04/social-distancing-wat-de-overheid-voor.html
De explosieve situatie in de Verenigde Staten Amerikawoensdag 27 mei 2020

BREAKING: Het Vlaamse Doofpottersparlement kiest voor ad hoc commissie om coronabeleid door te lichten, niet voor onderzoekscommissie


Er komt in het Vlaams Parlement geen onderzoekscommissie naar de aanpak van de coronacrisis in de Vlaamse woonzorgcentra. Wél komt er een bredere ad hoc commissie die het Vlaamse coronabeleid tegen het licht moet houden. Dat heeft het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement woensdag beslist. Oppositiepartij PVDA, die in een motie had aangedrongen op een onderzoekscommissie, reageert ontgoocheld. Oppositiepartij Vlaams Belang spreekt zelfs van een “doofpotoperatie”.

De uiterst linkse oppositiepartij PVDA had eerder deze week een motie ingediend om in het Vlaams Parlement een onderzoekscommissie op te richten naar de manier waarop de Vlaamse regering de coronacrisis in de woonzorgcentra heeft aangepakt. Maar zo’n onderzoekscommissie, waarbij een commissie dezelfde mogelijkheden heeft als een onderzoeksrechter, komt er niet. Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft woensdag wel beslist een ad hoc commissie op te richten. Dat voorstel kreeg niet alleen de steun van de meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld, maar ook van oppositiepartijen Groen en sp.a.

Bron: Het Laatste Nieuws

Link:

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/vlaams-parlement-kiest-voor-ad-hoc-commissie-om-coronabeleid-door-te-lichten-niet-voor-onderzoekscommissie~ac0f8b7d/Wouter Beke (CD&V), de man die politiek verantwoordelijk is voor de duizenden corona-doden in de Vlaamse woonzorgcentra, is vooral bezig met zijn eigen hachje te redden... Laf, laffer, lafst!


zondag 24 mei 2020

Covid-19: De massamedia constitueren de matrix en creëren een fictieve werkelijkheid in de hersenen van de hedendaagse, dociele lijfeigene


Waarom is de Westerse mens bang voor Covid-19 maar niet voor armoede of honger?
Omdat de media over armoede of honger niet berichten.

Het is verbazingwekkend om vast te stellen hoe makkelijk en met welke snelheid de Westerse mens van de piramide van Maslow is afgegleden. Transcendentie, vrijheid, waardigheid ("Blijf in uw kot"), sociale contacten, kennis en zelfs welvaart zijn blijkbaar niet langer nodig. Mensen zijn blijkbaar bereid om van honger te sterven, zolang ze maar niet ziek worden van Covid-19. Primitieve angst is blijkbaar volledig irrationeel en zelfs instinctief van aard. Deze primitieve angst voor Covid-19 is zelfs sterker dan de angst voor de dood, aangezien de hongerdood blijkbaar aantrekkelijker lijkt dan een infectie met Covid-19, dat slechts in enkele gevallen tot de dood zou kunnen leiden.

De onderste trap van Maslows behoeftehiërarchie omvat de organische of lichamelijke behoeften. Deze fysiologische behoeften houden verband met de homeostase van het organisme en het lichamelijk evenwicht. Hieronder vallen onder meer behoefte aan slaap, voedsel, drinken en het uitscheiden van ontlasting. Maslow classificeert hieronder ook seks en andere lichamelijke zaken zoals sport en comfort. Merk op, dat deze behoeften tijdens de lockdown bevredigd konden worden en dus niet verboden waren.

De tweede trap van Maslows behoeftehiërarchie bestaat uit de behoefte aan veiligheid en zekerheid.  Typische voorbeelden zijn: gezondheidszorg, huisvesting en werk. Merk op, dat het nastreven van economische en financiële onafhankelijkheid door middel van werk verboden was tijdens de lockdown. Er werd door de overheid gepoogd om dit op te vangen door het stelsel van de sociale zekerheid - met 50 miljard - uit te breiden. Met andere woorden, men probeert de burger méér afhankelijk te maken van de staat.

Aangezien er zelfs elementen uit de tweede trap verboden waren tijdens de lockdown spreekt het voor zich dat alle bestanddelen van alle hogere trappen van Maslows behoeftehiërarchie ook verboden zijn.

De bevrediging van de behoefte aan sociaal contact, de behoefte aan vriendschap, liefde en positief-sociale relaties. Verboden!

De bevrediging van de behoefte aan waardering, erkenning en zelfrespect, die de competentie en het aanzien in groepsverband verhogen. Verboden! Het bestiale "Blijf in uw kot" zegt trouwens alles over hoe politici denken over 'het vee' dat hen is toevertrouwd!

De bevrediging van de behoefte aan zelfverwerkelijking of zelfactualisatie, is de behoefte om zijn persoonlijkheid en zijn mentale groeimogelijkheden te ontwikkelen en te waarderen. De cognitieve en esthetische behoeften waren verboden! Scholen en musea werden gesloten.

De bevrediging van de behoefte aan transcendentie. Verboden! Kerken werden immers als eerste gesloten, terwijl transcendentie net het beste medicijn is tégen primitieve, irrationele en instinctieve angsten.

Merk ook op, dat de angsten het grootst zijn onder de sociaal zwakkeren en de minder begaafden. Maslow stelde dat elke mens dezelfde behoeftes nastreeft. Wanneer aan een behoefte voldaan is, schuift het individu op naar een volgend niveau. Wanneer een trap ontbreekt of wegvalt zal het individu opnieuw aan deze behoefte moeten voldoen alvorens verder te kunnen stijgen. Wanneer bijvoorbeeld iemand door een museum loopt (op zoek naar schoonheid) en honger (fysiologische behoefte) krijgt, dan zal hij eerst in het cafetaria van het museum zijn honger proberen te stillen voordat hij verder zal gaan met het zoeken naar méér schoonheid.

De fysiologische behoefte noemde Maslow dan ook de 'lagere fundamentele behoefte'. De vier hogere behoeften zijn de 'hogere fundamentele behoeften'. Belangrijk is hier het woord 'fundamenteel'. Volgens Maslow zou een niet-bevrediging van deze fundamentele behoeften leiden tot een vermindering van de volle menselijkheid en tot blokkering van de menselijke mogelijkheden.

Door nu de aandacht van de mensen te richten op de irrationele angst voor Covid-19 met bijvoorbeeld het dagelijkse, nietszeggende dodenappel dat door de regering wordt georganiseerd, blijft de mens hangen op de tweede trap en zal hij de hogere behoeften niet meer gaan nastreven.

Niemand kan dus beweren, dat over de strategie van de lockdown niet werd nagedacht. Méér nog, de lockdown is wetenschappelijk gefundeerd met het doel om de mensen te benadelen. Hierover werd natuurlijk niet nagedacht in België, maar elders. De Belgische regering voert alleen maar bevelen uit die ze van elders ontvangt, en pleegt verraad door de onwetende bevolking aan een externe vijand over te leveren.

Het is één van de bijzonderheden van het zogenaamde 'informatietijdperk' waarin wij nu leven, dat wat niet in de media komt, niet bestaat. Het gaat in de massamedia enkel maar over de 'waan van de dag'. Het gaat dus enkel maar over hoe de burger vandaag gemanipuleerd moet worden. Waarom is men dus bijvoorbeeld niet bang voor de hongerdood? Omdat dat thema niet in de media komt en dus niet bestaat.

De hedendaagse mediatechnologieën manipuleren dus het oeroude basisinstinct - de angst voor de dood. Ze doen dat zo grondig, dat het andere oeroude basisinstinct tot zelfbehoud totaal wordt onderdrukt. Uit angst voor de dood pleegt men zelfmoord. Uit angst voor Covid-19 worden mensen in ziekenhuizen geïntubeerd en de dood in gejaagd. Uit angst voor Covid-19 worden mensen in woonzorgcentra aan de morfine en andere pijnstillers gehangen en op een paar dagen tijd de dood in gejaagd.

Waarom wordt het instinct tot zelfbehoud door de regering en door de media onderdrukt? Omdat de mensen die hun vrijheid, waardigheid en recht op leven op willen offeren makkelijk te manipuleren zijn. Bange mensen protesteren niet en dode mensen nog veel minder.

Bange mensen stappen zonder zich vragen te stellen op de trein met een enkele reis naar de hel. Voor elke bange mens kan de snelheid en het aantal haltes van de trein onderweg variëren, maar de eindbestemming is duidelijk. Winston Churchill zei ooit: "Kiezend tussen oneer en oorlog, kozen we voor oneer. Uiteindelijk kregen we beide."

Hier hebben we met hetzelfde te maken. We hebben collectief gekozen voor een volledige afstand van onze rechten in ruil voor een imaginaire bescherming tegen Covid-19. Covid-19 is echter totaal onschuldig, maar we zijn intussen wél onze burgerrechten kwijt. Het zal een lange en harde oorlog worden tégen onze onderdrukkers!Uit de Heilige Schrift:


Johannes 10:11-13  Ik ben de Goede Herder. De Goede Herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling, die de herder niet is, en aan wie de schapen niet toebehoren, hij laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht, zodra hij de wolf ziet komen; en de wolf rooft en verstrooit ze. Want hij is een huurling, en hij heeft geen hart voor de schapen. Ik ben de Goede Herder; Ik ken de mijnen, en de mijnen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent, en Ik de Vader ken. En Ik geef mijn leven voor de schapen. 
donderdag 21 mei 2020

's Heren Hemelvaart - Ascensio Domini


Handelingen 1:11  Mannen van Galilea, wat staat gij naar de hemel te staren?
Jezus, die uit uw midden ten hemel is opgenomen, zal weer op dezelfde wijze komen,
als gij Hem hebt zien opstijgen ten Hemel.


De Geloofsbelijdenis spreekt met betrekking tot het leven van Christus slechts over de mysteries van de Menswording (Ontvangenis, Geboorte en van Pasen - Lijden, Kruisiging, Dood, Begrafenis, Neerdaling ter helle, Verrijzenis en Hemelvaart). Zij zegt niets uitdrukkelijk over de mysteries van het verborgen en openbare leven van Jezus, maar de Artikelen van het Geloof die de menswording en het Pasen van Jezus betreffen, verhelderen heel het aardse leven van Christus. "Alles wat Jezus gedaan en geleerd heeft tot aan de dag waarop Hij ten hemel werd opgenomen" (Hand. 1, 1-2), dient gezien te worden in het licht van de mysteries van Kerstmis en Pasen. 

De wolk en het licht zijn de twee symbolen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn bij de manifestaties van de Heilige Geest. Vanaf de verschillende theofanieën in het Oude Testament openbaart de wolk, die nu eens donker, dan weer lichtend is, een Levende en Reddende God en zij verhult daarbij het transcendente karakter van Zijn heerlijkheid: in het geval van Mozes op de berg Sinaï, aan die in de tent van de samenkomst en gedurende de tocht door de woestijn, evenals in het geval van Salomo bij de inwijding van de tempel.

In de Heilige Geest brengt Christus de totale vervulling van deze voorafbeeldingen. De Heilige Geest is het die over de Maagd Maria komt en haar "overschaduwt", opdat zij Jezus ontvangt en ter wereld brengt. Op de berg van de gedaanteverandering komt de Heilige Geest ook in een wolk, die "een schaduw werpt" over Jezus, Mozes, Elia, Petrus, Jakobus en Johannes, en "uit de wolk klinkt een stem die spreekt: 'Dit is mijn Zoon, de Uitverkorene, luistert naar Hem'" (Lc. 9, 34-35). Tenslotte is het dezelfde wolk die "Jezus onttrekt aan de ogen" van de leerlingen op de dag van de Hemelvaart en die Hem als Mensenzoon zal openbaren op de dag dat Hij wederkomt.


In Ascensione Domini - Introitus - Viri Galilaei


Anoniem zegt: "Het mooiste en theologisch diepzinnigste gezang bij het feest van Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart is de Gregoriaanse introïtus (intredegezang) Viri Galilaei."


Viri Galilaei,
quid admiramini aspicientes in caelum? Alleluia:
quemadmodum vidistis eum ascendentem in caelum,
ita veniet,
Alleluia

Mannen van Galilea,
Wat staat gij naar de hemel te kijken? Alleluia:
Zoals gij Hem naar de hemel hebt zien opstijgen,
zo zal Hij komen.
Alleluia


De zang legt hier geweldige nadruk op 2 plaatsen:

1. op Galilaei - de Galileeërs - de vrome, stoere, zelfs boerse, conservatieve gelovigen van Galilea, het "Land van de Kring", trouwe joden van de Heilige Rest, omgeven door heidenen en afvalligen.

2. en dan de hoofdzin, twee korte woorden in de indicatief toekomende tijd: ita veniet - Zo zal Hij komen. Vol verwachting en daarmee natuurlijk verbonden - ook dreigend!


Het feest van Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart is uiterst belangrijk - en wel vanaf de vroegste kerktijden. Onze Heer Jezus Christus is niet alleen opgestaan uit de doden, maar God de Zoon is opgevaren tot God de Vader en troont aan Diens rechter Hand - de beste plaats en de uitvoerende hand.

En vandaar zal Hij komen om te oordelen, de levenden en de doden.

Dit was zo belangrijk voor de Eerste Christenen, dat het zo ook direct en onverkort in de Geloofsbelijdenis werd opgenomen in het Nicaeno-Constantinopolitanum en in het Symbolum Apostolorum.


Het Symbolum Apostolorum


Eén van de vroegst bekende versies voor het Apostolicum is terug te vinden in de geschriften van Ireneüs van Lyon (overleden circa 200). In één van zijn teksten, daterend uit het jaar 170, formuleert hij de Geloofsartikelen als volgt:


Wij geloven:
 

in één God en Vader Almachtig, die hemel en aarde maakte, en de zee en al wat daarin is;
en in één Christus Jezus, de Zoon van God, onze Heer;
die vlees geworden is uit de Maagd tot ons behoud;
en in Zijn lijden onder Pontius Pilatus;
en in Zijn dood en opstanding;
en in Zijn lichamelijke vaart ten hemel;
en in Zijn wederkomst uit de hemel in de heerlijkheid van de Vader om alle dingen onder één Hoofd te vergaderen en over allen een rechtvaardig oordeel uit te spreken;
en in de Heilige Geest;
en dat Christus zal komen van de hemel om alle vlees op te wekken, en de goddelozen en onrechtvaardigen te verwijzen naar het eeuwige vuur;
en om aan de rechtvaardigen en heiligen onsterfelijkheid en eeuwige heerlijkheid te geven.


Ik wens U een gezegende hoogdag.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer