woensdag 24 september 2014

Was ISIS created by CIA & MOSSAD ?


De leek, Justin Welby, die zichzelf 'de aartsbisschop van Canterbury' noemt, twijfelt aan het bestaan van God

De aartsbisschop van Canterbury Justin Welby, hoofd van de Anglicaanse Kerk en daarmee de belangrijkste religieuze figuur in Groot-Brittannië, is er niet zo zeker van of God wel bestaat. Dat gaf hij toe in een interview.

Gevraagd of hij weleens twijfelt aan het bestaan van God, antwoordde de aartsbisschop: "Ja, op verschillende manieren. Er zijn momenten waarop je je afvraagt of er wel een God is. En waar Hij is."

Tijdens een ochtendlijke wandeling met zijn hond vroeg de bisschop zich naar eigen zeggen plots af waarom God niets doet aan het onrecht in de wereld. "Uiteindelijk zei ik tegen God: kijk, allemaal goed en wel, maar wordt het geen tijd dat U iets doet - als U er bent?"

Verder in het interview gaf Welby toe dat dat "misschien geen dingen zijn die de aartsbisschop van Canterbury hoort te zeggen". Hij verdedigde zich door uit zijn geliefde Psalm 88 te citeren, die "vol twijfel" zit.

"Het gaat niet om gevoelens," zei hij nog, "maar om het feit dat God geloof heeft. En het fantastische aan christen zijn is dat God gelooft wanneer wij dat niet doen."

Bron: De Morgen

Link:


http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/2054627/2014/09/18/Aartsbisschop-van-Canterbury-betwijfelt-bestaan-van-God.dhtml


Wat een 'ei'!
Hoe belachelijk!
Maar, eens ketter, altijd ketter!

Een Bergoglio laat zich maar zegenen door ketters....

dinsdag 23 september 2014

Johan Bonny, de ketterse bisschop van Antwerpen, volhardt in de boosheid...


Er bereiken ons berichten, die ons laten weten, dat ondanks de internationale protesten, Bonny blijft vasthouden aan zijn zelfgefabriceerde dwaalleer.

Bonny komt niet tot inkeer en herroept zijn ketterse uitspraken niet.

Na eerst verdeeldheid te hebben gezaaid in de Kerk, zet Bonny nu zowel leken als priesters onder druk, om in het openbaar hun mond te houden en hem niet meer terecht te wijzen aangaande zijn ketterse ideeën.


Wat leert ons de Heilige Schrift? 

2 Th 3:14  Zo iemand niet luistert naar ons woord in deze brief, tekent hem aan en gaat niet met hem om, opdat hij beschaamd moge staan.
2 Th 3:15  Toch moet ge hem niet als uw vijand beschouwen, maar als een broeder vermanen. 


en

Mat 18:15  Indien uw broeder heeft gezondigd, ga en berisp hem tussen u beiden alleen. Zo hij naar u luistert, zult ge uw broeder gewonnen hebben.
Mat 18:16  Luistert hij niet naar u, neem dan nog één of twee personen mee, opdat door de mond van twee of drie getuigen de zaak haar beslag krijgt.
Mat 18:17  Luistert hij ook niet naar hen, zeg het dan aan de Kerk; zo hij zelfs naar de Kerk niet luistert, dan zij hij u als een heiden en een tollenaar.Waarom moet volgens Bonny alle kritiek op zijn persoon verstommen?

"...omdat hij als herder in alle openheid en barmhartigheid de kudde moet bij elkaar houden."

'Herder' Bonny gaat de kudde bij elkaar houden!!!

Laten we lachen!

Pas op voor de roofzuchtige wolven in schaapsvacht, vooral als het bisschoppen betreft!

Nog iemand die door Mr. Johan Bonny gechoqueerd en gedegouteerd is: "Belgium Takes Aim at the Family" / "België neemt het gezin in het vizier"

Those bishops who are espousing some of the more radical changes to the traditional teachings and practices of the Church appear to be growing ever more emboldened in their statements.

Bishop Johan Bonny of Antwerp is one such prelate. In language that is as disheartening as it is shocking, his excellency released a letter for the faithful earlier this month entitled, “Synod on the Family, Expectations of a Diocesan Bishop.” Bishop Bonny’s words speak for themselves.


Bron: OnePeter5

Link:

http://www.onepeterfive.com/belgium-takes-aim-family/

Pater Pio vivo


Pater Pio van Pietrelcina


maandag 22 september 2014

De Heilige Mauritius en het Thebaanse Legioen

Volgens hagiografische bronnen uit de derde eeuw werd het Thebaanse Legioen, volledig bestaand uit Christenen vanuit Thebe in Egypte naar Noord-Gallië gestuurd om daar in opdracht van keizer Maximianus een opstand van de Bagaudae neer te slaan. Volgens de legende moesten ze na aankomst in Agaunum (het huidige Saint-Maurice in de Zwitserse Alpen) offers brengen aan de Romeinse goden en de keizer vereren. Bovendien werd hen bevolen om de lokale Christenen te vervolgen. Ze weigerden en Maximianus gaf opdracht om deze ongehoorzaamheid te bestraffen door elke tiende soldaat te doden. Een militaire straf die bekend stond als decimeren. De bevelen werden herhaald, maar weer weigerde men, hierdoor aangemoedigd door Mauritius, te gehoorzamen, opnieuw werd elke tiende soldaat gedecimeerd. Zo werd de straf een paar keer herhaald. Uiteindelijk gaf Maximianus de opdracht ook resterende legionairs van de in totaal zesduizendzeshonderdzesenzestig militairen te martelen en te executeren als, dit vanwege hun weigering aan zijn bevelen te gehoorzamen. De plaats waar dit gebeurde heet nu naar Mauritius, Saint Maurice-en-Valais. In deze kleine stad is ook de Abdij van Sint-Mauritius gevestigd.

Ons bereiken berichten dat Godfried 'kardinaal' Danneels vorige week door Bergoglio in privé-audiëntie werd ontvangen ter voorbereiding van de synode...

Meer dan ooit is duidelijk dat Bergoglio, Kasper, Danneels, Housset, Bonny etc. tégen de Kerk complotteren...

Zij zijn samen met Bergoglio onderweg naar het Gehenna...

Of zoals een buitenlandse priester het een paar dagen geleden zei:

"Cardinal Danneels is a bad one!"

Katholieke Helden die het satanisme van Bergoglio openlijk bestrijden: Gerhard Müller, Walter Brandmüller, Raymond Leo Burke, Carlo Caffarra, Velasio De Paolis en Joseph Fessio, directeur van Ignatius Press en oud-student van Joseph Ratzinger.


Kardinaal Burke corrigeert Bergoglio opnieuw. En nu riskeert Burke zijn post...

Il cardinale Burke ‘corregge’ di nuovo Papa Francesco. E ora rischia il posto

Non è la prima volta che Raymond Burke, capo della Segnatura Apostolica, contesta pubblicamente Papa Bergoglio: presto potrebbe essere rimosso dal suo incarico in Vaticano.

Dit is niet de eerste keer dat Raymond Burke, hoofd van de Apostolische Signatuur, publiekelijk paus Bergoglio bekritiseert: hij kan nu snel worden verwijderd van zijn post in het Vaticaan.

Bron: FanPage.it

Link:

http://www.fanpage.it/papa-francesco-cardinale-burke-scontro/

Jonge priesters in soutane de straat op

De Sint-Katelijnekerk in Brussel opende zaterdag opnieuw de deuren. Drie jonge priesters verwelkomen bezoekers en trekken ook de stad in om de Brusselaars te ontmoeten. Dat doen ze in soutane.

Het is opmerkelijk. Nu de kerken leeglopen en er zich amper kandidaat-priesters aandienen bij de seminaries, toverde aartsbisschop André Léonard drie jonge priesters uit zijn hoed en stuurde ze naar Brussel.

Bron: Het Nieuwsblad

Link:

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140919_01277167

zondag 21 september 2014

Hoe Bergoglio en Kasper de synode trachten te manipuleren

Procedure bedacht door Kasper:

1. Alle sprekers moeten vooraf hun spreekbeurt schriftelijk inleveren (voor 8 september)
2. Laat vooraf een andere spreker de argumenten van een latere spreker onderuithalen
3. Indien een presentatie te goed is, laat de voorzitter zeggen dat 'er geen tijd' meer is...

Het bedrog werd door Kasper zélf verklapt, vorige week, tijdens een diner in Rome, toen hij waarschijnlijk te veel op had...

Bron: La Stampa

Link:


http://www.lastampa.it/2014/09/20/blogs/san-pietro-e-dintorni/sinodo-come-lo-manovro-oXJ6UULjDh9eXsdKCAdrHL/pagina.html


HELAAS WERDEN TIJDENS HET TWEEDE VATICAANS CONCILIE DEZELFDE TRUCS TOEGEPAST!

Gloria TV over de Franciscanen van de Immaculata, Kasper en Dolan


Vanochtend bij de Lourdes-grot in het Vaticaan:

Paus Benedictus XVI zegent en masse rozenkransen...

Gezien het dictatoriale regime van Bergoglio
en gezien het feit hoe de dingen in het Vaticaan zich ontwikkelen,
vormt Paus Benedictus XVI een blijvende dreiging voor Bergoglio.
Paus Benedictus XVI wordt een steeds groter doelwit
voor de modernisten in het Vaticaan die zoals we weten
er niet voor terugdeinzen om een Paus te vermoorden...
Viva il Papa!

Kerknet probeert tevergeefs het 'debat' nieuw leven in te blazen...

"Kardinaal Walter Kasper hoopt op open synodedebat"


Kardinaal Walter Kasper hoopt dat op de komende bisschoppensynode over het gezin vrij van mening zal kunnen worden gewisseld over de situatie van de gezinnen en de vraag naar de communie voor hertrouwde echtgescheidenen [Dit is totaal uitgesloten. Het 'debat' is nu reeds voorbij!]. Hij verwacht grote luisterbereidheid. “Echte beslissingen”, zegt de kardinaal, “zullen pas een jaar later vallen op de volgende synode.” Hij onderstreept dat hij onverkort achter de onontbindbaarheid van het huwelijk blijft staan. "Een nieuw sacramenteel huwelijk is onmogelijk zo lang de eerste partner nog leeft." Maar tegelijk beklemtoont hij dat de eucharistie een sacrament van heil en barmhartigheid is.

Ook een burgerlijk huwelijk is aanleiding om van overspel te spreken.

Mat 19:9  Maar Ik zeg u: Wie zijn vrouw verstoot, buiten het geval van overspel, en een andere huwt, begaat overspel.


"Wie een andere huwt, begaat overspel."


Kardinaal Kasper reageert naar eigen zeggen sereen op het boek 'Remaining in the Truth of Christ: Marriage and Communion in the Catholic Church' van de kardinalen Gerhard Ludwig Müller, Raymond Leo Burke, Walter Brandmüller, Carlo Caffarra en Velasio De Paolis. "God laat in zijn barmhartigheid niemand vallen [Net daarom mogen hertrouwde gescheidenen niet ter communie omdat ze nog steeds op het Rijk der Hemelen mogen hopen, zelfs zonder te communiceren.]. Hij geeft iedereen telkens opnieuw een kans. De Kerk moet mensen nabij zijn, hen helpen, raad geven en hen bemoedigen. Daartoe is de genade van het sacrament nodig." Dat impliceert volgens hem geen tweede kerkelijk huwelijk, maar wel de toelating tot andere sacramenten zoals de eucharistie en de biecht [Vals! Permanente zonden kunnen niet gebiecht worden. Enkel zonden die men in de toekomst niet meer wil plegen, kunnen vergeven worden! De absolutie vereist dus een gedragsverandering!]. "Dat moet van geval tot geval worden bekeken. Algemene oplossingen bestaan er niet. De katholieke leer is niet afgesloten. Het is een levende traditie." [Nog meer ketterij! Sinds het overlijden van de laatste Apostel beschikken wij over de gehele leer! Er kan géén nieuwe leer toegevoegd worden!]

Bron: KerknetBeste Kerknet,

Het debat is nu reeds afgelopen.

De waarheid is dat 'Kardinaal' Kasper zeer zwaar aangeslagen is door de reactie van 5 andere Kardinalen.

Kasper verwijst nu als een klein kind, dat zijn gelijk niet weet te halen, naar Bergoglio:

"KASPER ONTHULT dat zijn voorstel voor de communie voor hertrouwde gescheidenen tevoren was "OVEREENGEKOMEN" met BERGOGLIO"

Link:


http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/09/het-grote-schisma-en-de-apostasie-van.html

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli
Un vero Santo e basta.

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer