donderdag 5 mei 2016

De (voormalig) Katholieke Universiteit Leuven is instrumenteel in de islamisering van Vlaanderen! Met dank aan o.a. Lieven Boeve!

In het Maria-Theresiacollege, Sint-Michielsstraat 2, richtte de 'Faculteit Theologie en Religiewetenschappen' als proefballon een moskee in:

Keizerin Maria-Theresia liet in 1778 het seminarie voor
Godgeleerdheid in het voormalige jezuïetencollege onderbrengen.

Dit is wat de revolutionaire '68-ers in Leuven

nu hebben gepresteerd!

Hun ideologie is het 'cultureel marxisme'.

Ze willen de traditionele normen en waarden afbreken en
proberen de Westerse, Christelijke cultuur te vernietigen!

De moskee in het Maria-Theresiacollege!

Wat een flauwe KUL!

woensdag 4 mei 2016

Wee de herders...

Jer 23:1  Wee de herders, die vernielen en verstrooien de kudde mijner weide, spreekt Jahweh!

Jer 23:25  Ik heb gehoord wat de profeten verkonden, die leugens voorspellen in mijn Naam, en zeggen: Ik had een droom, ik had een droom!
Jer 23:26  Hoe lang nog zijn die profeten van zin, Leugenprofeten te blijven, profeten van hun eigen verzinsels?

dinsdag 3 mei 2016

Niets is heilig voor Bergoglio: 'Rock 'n Roll' in de Sixtijnse Kapel!

Bergoglio verhuurt de Sixtijnse kapel voor grof geld!

David Evans (aka The Edge) speelde één Leonard Cohen song en drie U2 songs in de Sixtijnse Kapel.

Het podium was de plek waar normaal de pauselijke troon staat.


De trappen van het altaar deden dienst als podium voor de backing vocals.

De 'Kamer der Tranen' (achter de deur links van het altaar) waar de nieuw verkozen paus zijn gewaden aantrekt, werd voor de gelegenheid aan The Edge ter beschikking gesteld als kleedruimte. Pop-afgoden hebben ook hun rechten!

Dit is nu een prachtig voorbeeld van het 'nevenbestemmen' van een kapel.

Beiden hebben helaas hun mutsjes niet uitgewisseld.

Hollie Evans, de dochter van The Edge heeft blijkbaar een bijzondere zin voor humor.

Hier toont ze het hotelpasje met het kamernummer van het 5-sterren hotel waar ze in Rome verbleef. De lege troon in de Paulus VI hal is zichtbaar in de achtergrond.

In 1981 overwoog The Edge ernstig om de rock-groep U2 te verlaten, omdat rock-muziek conflicteerde met zijn 'geloof'. David Evans is namelijk een presbyteriaan.

Blijkbaar heeft The Edge tegenwoordig minder last van zijn geweten, zeker wanneer het een centje opbrengt. Want ook dit optreden werd betaald.

Over het 'geloof' van zijn dochter, Hollie Evans, zullen we maar zwijgen.

Toch merkwaardig dat Holliebe, zoals ze zich noemt, een link legt tussen de lege troon

en het Getal van het Beest; en dus de Antichrist!

Het lijkt absurd, maar het is waar!

Hier is de link naar haar Instagram-account:

https://www.instagram.com/p/BEyLt2QL3_o/Hier nog een fotootje van Holliebe... 

Ik denk, dat velen zich omdraaien in hun graf!


zondag 1 mei 2016

KVHV steunt E.H. Germain Dochy
Afgelopen donderdag kwam E.H. Germain Dochy van het West-Vlaamse Kortemark in het oog van een mediastorm terecht na enkele uitspraken over de islam. Dochy’s uitspraken waren noch wereldschokkend, noch controversieel, maar toch vonden de media het nodig om een storm in een glas water te veroorzaken. Een schacht van het KVHV-Gent bracht de eerwaarde een bezoek en stak hem het hart onder de riem:

“Vandaag betuigde ik mijn steun aan onze pastoor en gaf hem een goede fles wijn. Hij apprecieerde dit gebaar enorm, maar toen ik vertelde dat zo'n twee uur eerder om en bij de duizend mensen op de meeting “Islamterreur : ondergaan of terugslaan” in Antwerpen hem een daverend en lang applaus gaven, was hij overdonderd. Hij viel totaal uit de lucht en was duidelijk geëmotioneerd. Hij ontving reeds vele bedreigingen [!] en durft de pastorie amper verlaten [!] . Waar is die zogenaamde verdraagzaamheid en vredelievendheid nu? Toch weigert hij terug te komen op zijn woorden [Voor de duidelijkheid: E.H. Dochy heeft géén 'excuses' aangeboden! Het Bisdom Brugge, met Koen Vanhoutte op kop, liegt wanneer zij beweren, dat E.H. Dochy op zijn woorden zou zijn teruggekomen. E.H. Dochy komt, in tegenstelling tot Jozef De Kesel, NIET terug op zijn woorden!]. De eerwaarde gaf me ook mee nooit op te geven of te plooien in het leven; om op te komen voor mijn idealen met het vurigst van de ziel, ook al word je tegengewerkt. Een wijsheid die vandaag de dag meer dan prangend is. Haters gonna hate, maar Dochy is een politiek incorrecte verzetsheld.”

Het KVHV steunt E.H. Germain Dochy in zijn uitspraken. Niet alleen omdat ze kloppen, maar vooral omdat ze gedaan mogen worden. Het rookgordijn dat de linkerzijde opwierp rond gemeentes als Molenbeek bracht ons de aanslagen van Parijs en Brussel. Jarenlang werd elke vorm van kritiek op de islamitische gemeenschap in dit land weggezet als racisme. Jarenlang werd iedereen die zich vragen stelde bij de gebrekkige integratie van moslims weggehoond als islamofoob. De islam is een religie met politieke wortels die vandaag één van de grootste uitdagingen vormt voor het Westen, zowel politiek als cultureel. Gedurende de halve eeuw dat het multiculturele experiment reeds liep, konden we aan levende lijve ondervinden hoe de islam reageert als het in contact komt met andere culturen. Het trieste lot van de ondertussen reeds gedecimeerde christenen in het Midden-Oosten bekrachtigt enkel onze bedenkelijke ervaring met de islam. De uitspraken van E.H. Dochy zijn bovendien correct. De negenjarige Aïsha was wel degelijk één van Mohammeds vele vrouwen [!]. De islam is wel degelijk gesticht met het zwaard. Dat multicultureel Vlaanderen andermaal verkiest in te gaan op de hoedanigheid van een uitspraak, eerder dan haar inhoud, toont aan dat we helemaal niks geleerd hebben uit de aanslagen van 22 maart. De eerste stap in het aanpakken van een probleem is de identificatie ervan. Zolang elke vorm van debat dat niet past binnen politiek correcte denkkader wordt onderdrukt met de klassieke dooddoeners, blijven we aanmodderen. Zolang we blijven vaststeken in dat postmoderne moeras van verontwaardiging zal kordaat optreden immer een vaag licht in de verte blijven.                                                                                                                  

Het KVHV verwerpt de lichtzinnige mediastorm rond E.H. Dochy en roept iedereen op om nu eens eindelijk dat debat te voeren. We kunnen er enkel wel bij varen.

Bron: KVHV Gent

Link:

http://gent.kvhv.org/blog?id=83

The Edge van U2 ontmoet 'satan' Bergoglio en ontheiligt vervolgens de Sixtijnse Kapel met satanische 'rock-muziek' (30 april 's avonds):

Mat 21:13 Hij sprak tot hen: Er staat geschreven: "Mijn huis zal heten een huis van gebed; maar gij hebt er een rovershol van gemaakt".

Wordt de nalatenschap van mgr. Léonard opgeruimd?

Wat hangt de Broederschap van de H. Apostelen en daarmee ook de Katelijnekerk in Brussel boven het hoofd? Dat vragen kringen van behoudende katholieken zich af. De oorzaak is "een lek in het hart van de bisschoppenconferentie" [!], dat stelt althans de website Belgicatho, "een Belgisch katholiek blog ter reïnformatie, aangeboden door leken" - een niet-officiële site dus, die de alarmklok luidt.

Wijdingen in vooruitzicht

De bisdomraad van Mechelen-Brussel zou besloten hebben een eind te maken aan het experiment van de Fraternité des Saints-Apôtres (Broederschap van de H. Apostelen), die de stichter, oud-aartsbisschop André-Joseph Léonard, na aan het hart ligt. Hij zag er, in tegenstelling tot zijn collega's in de Belgische bisschoppenconferentie, een mooie manier in om priesterroepingen weer op gang te brengen met al drie wijdingen in het vooruitzicht. Tegelijk zou de opheffing ook definitief een regeling inhouden voor de Katalijnekerk aan de Vismarkt.

Geen besluit genomen

Dat meldt La Libre Belgique. Tegenover die krant heeft Tommy Scholtes sj bevestigd wat hij eerder al op Facebook tegen Belgicatho had gezegd: "De geruchten hebben betrekking op een besluit dat op 22 april 2016 door de bisdomraad van de aartsbisschop genomen is, maar de aartsbisschop ontkent die formeel, legt de woordvoerder van de bisschoppen uit. De Fraternité des Saints-Apôtres kwam niet voor de agenda van de vergadering van de bisdomraad en er is ook niet over gesproken. Er is geen enkel besluit genomen in dit dossier." De woordvoerder van aartsbisschop De Kesel onderschrijft dit.

Volle zondagsmissen

Mgr. Léonard zal half mei terugkomen naar België om zijn verhuizing af te ronden naar het heiligdom van Laus, dichtbij Gap in Frankrijk. Dan zal hij vanzelf zijn oude collega's opnieuw ontmoeten en actuele zaken aansnijden. Vanuit de Katalijnekerk wordt behoedzaam gereageerd op de ontkenning van het aartsbisdom. Gehoopt wordt dat men daar rekening houdt met de realiteit van de parochie die volgens La Libre Belgique volle zondagsmissen heeft.

Open voor gesprek

"Wij willen een transparante dialoog aangaan, die zo breed mogelijk mag zijn, omdat we vernemen dat er een bezinning gaande op deze twee dossiers. Daarom nodigen we bisschoppen, priesters, gelovigen, burgers, en wijkinstanties uit om zich zelf een idee te komen vormen van het leven van de parochie en het apostolaat van de priesters van de Broederschap van de H. Apostelen", aldus de parochie. "Het spreekt vanzelf dat wij openstaan voor het gesprek met onze bisschoppen om elke noodzakelijke verbetering te bespreken."

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:


http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/wordt-de-nalatenschap-van-mgr-leonard-opgeruimd


Men kan zich aan alles verwachten!

Die Mechelse vrijmetselaars deinzen voor niets terug!

Ze spugen op volle kerken, vooral als er jongeren aanwezig zijn!

De Franstalige media berichten nu zeer uitvoerig over de snode plannen van Jozef De Kesel en zijn logebroeders daar in het Mechelse!

In 2014 werden drie priesters van de Broederschap van de Heilige Apostelen (Fraternité des Saints-Apôtres) door Aartsbisschop André Léonard aangesteld in de Sint-Katelijnekerk te Brussel. De priesters maken deel uit van de broederschap die door de Franse priester Michel-Marie Zanotti-Sorkine werd gesticht.

Jozef De Kesel wil nu de Sint-Katelijnekerk in Brussel aan de "Vismet" opnieuw sluiten en de Priesterbroederschap van de Heilige Apostelen (Fraternité des Saints-Apôtres) opdoeken.

De reden? Ze zij té Katholiek!

La fraternité traditionelle chère à Mgr Léonard est menacée


Quel avenir pour la Fraternité des Saints-Apôtres [!] et collatéralement pour l’église Sainte-Catherine? [!] Depuis dimanche, les Amis de Sainte-Catherine et des milieux liés à des mouvements catholiques traditionnels se posent la question à Bruxelles. Tout part "d’une fuite au sein de la Conférence épiscopale", à en croire le site Belgicatho, un "blog catholique belge de réinformation proposé par des laïcs" - un site non officiel donc - qui a sonné l’alerte : le conseil épiscopal de Malines-Bruxelles aurait décidé de mettre fin à l’expérience de la Fraternité des Saints-Apôtres, chère à l’abbé marseillais Michel Zanotti-Sorkine et aussi à l’ex-archevêque André-Joseph Léonard qui, contrairement à ses collègues de la Conférence épiscopale belge, y voyait une belle manière de relancer les vocations sacerdotales avec - déjà - trois ordinations à la clé.

En même temps, cela règlerait aussi définitivement la question de l’affectation de l’église du marché aux poissons…

La décision était non seulement prise mais devait être annoncée en cette fin de semaine. Pourtant, en fin de semaine, rien n’a été annoncé.

Ni décision formelle, ni décision tout court !
[Men geeft dus toe, dat er iets beslist moet worden!] 

Pour cause : contacté par "La Libre", le P.Tommy Scholtès, sj, confirme ce qu’il a posté sur Facebook à l’adresse de "Belgicatho". "Des rumeurs font état d’une décision prise le 22 avril 2016 par le conseil épiscopal de l’archevêché mais l’archevêché les dément formellement, explique le porte-parole des évêques. La Fraternité des Saints-Apôtres ne figurait pas à l’agenda de la réunion du Conseil épiscopal et il n’en a pas été question. Aucune décision n’a été prise dans ce dossier." [Ze hebben een dossier aangelegd! Wanneer wordt er een dossier aangelegd aangaande de wandaden van Johnny De Mot???]

Une prise de position confirmée aussi directement par le porte-parole de l’archevêque De Kesel. On n’en saura pas davantage. Au sommet de la hiérarchie ecclésiale, on avance que ce n’est pas parce qu’on parle de certains dossiers qu’on les mène obligatoirement à leur terme.

Du côté des défenseurs des Saints-Apôtres, on s’interroge sur le moment où sort le dossier : Mgr André-Joseph Léonard doit rentrer en Belgique à la mi-mai pour régler la fin de son déménagement au sanctuaire du Laus près de Gap. D’aucuns estiment que si le couperet tombait au préalable, il lui serait difficile de réagir - pour l’heure, il ne le souhaite pas - mais au sommet de l’Eglise, on assure qu’il va forcément rencontrer ses anciens collègues et aborder l’actualité.


Bron: La Libre

Link:

http://www.lalibre.be/actu/belgique/la-fraternite-traditionelle-chere-a-mgr-leonard-est-menacee-57239b8e35702a22d6e188a8

Detroit, 25 April 2016: Satanisten proberen het Katholieke verzet tégen abortus belachelijk te maken. Of hoe het Kwade een 'gezicht' krijgt!Het is duidelijk, dat abortus inderdaad satanisch is!

zaterdag 30 april 2016

Priester: "Mohammed was een dief en een verkrachter"


VTM: "Waarom heeft het bisdom Brugge de (islamofobe) priester niet gestraft?"

De reactie van de woordvoerder van het bisdom Brugge is kostelijk:
"Daarop geef ik geen antwoord."

Het antwoord is nochtans simpel. De pastoor sprak de waarheid!

Dus, waarom zou die priester 'gestraft' moeten worden?


Bekijk meer video's van vtmnieuws op  nieuws.vtm.be


Het bisdom van Brugge heeft de pastoor van Kortemark op de vingers getikt nadat uitlekte dat de pastoor islamofobe uitspraken [50 jaar leugenachtige, christianofobe uitspraken door de VRT, VTM, alle kranten en bladen etc. vormen géén enkel probleem. Nu zegt eens één keer een pastoor de waarheid over de islam en de tent is te klein! De waarheid spreken over de islam heet dus 'islamofobie'!] deed voor een groepje minderjarige leerlingen. Dat meldt de Krant van West-Vlaanderen. Hij noemde de islam een anti-godsdienst en sprak over profeet Mohammed als “een dief, een moordenaar en een verkrachter”.

Als voorbereiding op het Heilig Vormsel hield de pastoor vorige week woensdag een biechtviering. Hij praatte onder meer over de islam, die volgens hem een antigodsdienst is, en de profeet Mohammed. “De profeet Mohammed, een moslim, was een dief, een moordenaar en een verkrachter. Hij had meer dan veertig vrouwen en de jongste was amper negen jaar oud. De islam is eigenlijk zelfs geen godsdienst”, vertelde hij aan de kinderen.

"Verkeerd begrepen"
Na de biechtviering stapte de leerkracht van de kinderen naar de schooldirectie en hij verwittigde het bisdom van Brugge, die de pastoor op het matje riep. De priester zegt dat hij deels verkeerd begrepen werd, maar weigert om zijn woorden terug te nemen. “Mohammed is voor de islam misschien een profeet, maar voor ons niet. Hij leidde een heel losbandig leven en voerde tal van oorlogen”, verduidelijkt de pastoor. Hij bood wel zijn excuses aan.

Bron: VTM

Link:

http://nieuws.vtm.be/binnenland/188774-priester-profeet-was-dief-en-verkrachterAangezien het bisdom Brugge, dus Koen Vanhoutte, de pastoor op de vingers tikte, kan er maar één mogelijke conclusie zijn: het bisdom Brugge is afvallig!

Maar, wat speelt hier echt?


Aisha, de kindbruid van Mohammed: 

« Abd Allah b. Safwan kwam samen met een andere persoon bij Aisha en Aisha zei (tegen de laatste): "O zus en zo, heb jij gehoord wat de Hafsah zeggen? Hij zei, "Ja, Moeder van de Gelovigen." Abd Allah b. Safwan vroeg haar, "Wat zeggen ze? Zij antwoordde: "De engel die ten val gebracht werd door mijn gelijkenis; de Boodschapper van Allah [Mohammed] die met me trouwde wanneer ik zes jaar oud was; mijn huwelijk dat geconsumeerd was toen ik negen was; hij huwde me toen ik een maagd was, .... » Hadith Tabari, volume 7, pagina 7


Volgens Koen Vanhoutte is de waarheid zeggen aangaande de islam dus 'islamofoob'!

Wat is 'seks hebben' met een kind van 9 anders dan een verkrachting?

Of is het een 'beproeving'??? Want 'bekoringen' bestaan niet meer volgens de 'bisschoppen'!

Het feit, dat Mohammed een pedoseksueel was, moet natuurlijk 'goed liggen' bij de leiding van het Brugse bisdom! Zoiets schept zekere verwantschappen!

In plaats van ons te waarschuwen voor die islam, als zijnde een valse religie, ontkent Koen Vanhoutte de waarheid en promoot hij net de islam!

Koen Vanhoutte is dus een apostaat!

Beste Koen, de Katholieken voelen zich beledigd!


Uit de Heilige Schrift:

Mat 7:15  Wacht u voor de valse profeten, die tot u komen in schaapskleren, maar inwendig roofgierige wolven zijn.


Ook Rik Torfs deed in 'Het Laatste Nieuws' (29 april 2016 p. 3) ook zijn duit in het zakje:


Volgens Rik Torfs, professor Kerkelijk Recht, kan je ook moeilijk tegen de priester optreden. "Puur kerkrechtelijk gezien doet de man niets verkeerds [Neen, de pastoor deed alleen maar zijn plicht! ]. In het kerkelijk strafrecht staat er niets specifieks over het beledigen van andere mensen of religies [Wanneer de pastoor zegt dat Mohammed een dief en een verkrachter was, dan beledigt hij de moslims niet en ook niet de islam, want net dat is de islam!]. In theorie kan een bisschop wel een lokale wet maken die het beledigen van andere religies verbiedt [Dit kan de bisschop niet!], maar daarvoor is het nu te laat. Deze uitspraak is ongepast, zowel voor een priester als voor een gewone burger [Met andere woorden: "De waarheid spreken, is ongepast!" De politiek-correcte oren kunnen de waarheid niet aan!]. Katholiek betekent eigenlijk 'alomvattend' [Maar, niet de islam!]. Een christen moet dus in de eerste plaats mensen dichter bij elkaar brengen, geen verdeling zaaien." [Helemaal niet. Een Christen moet op de eerste plaats zijn ziel proberen te redden!]

Beste Rik, logisch denken doet blijkbaar pijn!

Blijkbaar is Rik Torfs niet bekend met het volgende bijbelcitaat, dat hem flagrant tegen spreekt:

Mat 10:34  Denkt niet, dat Ik vrede ben komen brengen op aarde; geen vrede, maar het zwaard ben Ik komen brengen.
Mat 10:35  Want Ik ben verdeeldheid komen brengen tussen een man en zijn vader, tussen dochter en moeder, tussen schoondochter en schoonmoeder;
Mat 10:36  en ‘s mensen ergste vijanden zullen zijn huisgenoten zijn.Een Saoedische Sharia-kenner over kindbruiden:

Wat is nu de Katholieke Doctrine aangaande de islam?


Een voorbeeld:

Het onderstel van de preekstoel in de Onze-Lieve-Vrouwe-kerk van Dendermonde stelt Mohammed met zijn koran voor, die wordt vertrappeld door twee (Katholieke) engelen.


De boodschap is duidelijk!

Het Woord van God, verplettert Mohammed met zijn 'koran'!

En nu ook al de pastoor van Kortemark in het Italiaans:

Parroco: “Maometto era un pedofilo”, Vaticano lo richiama


Un prete fiammingo di Kortemark (Fiandre Occidentali) ha espresso quello che è il pensiero (e i fatti storici) della dottrina cristiana du Maometto e l’Islam, durante una celebrazione religiosa di fronte ai bambini che si preparavano alla Cresima. [Letterlijke vertaling van het bericht in het Nederlands.]

Ha spiegato ai ragazzini che “Maometto era un ladro, un assassino e uno stupratore. Aveva 45 donne, la più giovane aveva 9 anni. E in realtà, l’Islam non è una religione”, ha iniziato.

(…) “Maometto condusse una vita di dissolutezza e fatto diverse guerre. (…) E poi c’è l’Islam, che si comporta come una religione, ma è in realtà una anti-religione “, ha proseguito.

La diocesi di Bruges ha costretto il prete alle ‘scuse'
[Het bisdom Brugge heeft de priester gedwongen om zijn excuses aan te beiden!]: “Dochy si è rammaricato delle sue parole e si è scusato se potevano offendere qualcuno”, ha risposto il portavoce.

Nella Chiesa attuale è vietato dire la verità e seguire la dottrina cattolica. E’ una corruzione dell’irenismo.
[= In de huidige Kerk is het verboden om de waarheid te zeggen en de Katholieke Leer te volgen. Het is een "irenische corruptie".]

Irenisme = theologische verschillen moeten door 'dialoog' en vermenging (syncretisme) opgelost worden! Deze zienswijze is door de Kerk veroordeeld!

Koen Vanhoutte, nu weet ge het, uw irenische beleid is door de Kerk veroordeeld!

Bron: Vox News

Link:

http://voxnews.info/2016/04/29/parroco-maometto-era-un-pedofilo-vaticano-lo-richiama/


DE KATHOLIEKEN ZOUDEN DUS HUN MOND MOETEN HOUDEN OMWILLE VAN DE 'VREDE'.

PARROCO 1 - DIOCESI DI BRUGES 0

vrijdag 29 april 2016

EXIT Arcidiocesi di Palermo:


S.E.R. mons. Corrado Lorefice, arcivescovo metropolita di Palermo: "Cum cyclo liturgico"

donderdag 28 april 2016

"Profeet Mohammed was moordenaar en verkrachter": pastoor doet krasse uitspraken in gezelschap van kinderen

Priester Germain Dochy kwam deze week in het oog van de storm terecht in Kortemark nadat hij tijdens de vormvieringen krasse uitspraken had gedaan over de islam. "De islam is geen godsdienst en de profeet Mohammed was een dief, een moordenaar en een verkrachter", zou de priester hebben verteld aan de twaalfjarigen. "Wie zegt nu zoiets tegen kinderen?" reageren verbolgen ouders in de 'Krant van West-Vlaanderen'. [Je hebt natuurlijk altijd ouders die denken, dat ze moeten capituleren voor de politieke correctheid!]

Afgelopen weekend kwamen kinderen in Kortemark samen voor hun vormsel. Ter voorbereiding van die plechtige communie was er vorige woensdag een biechtviering, waarbij priester Dochy de kinderen toesprak in een preek. De uitspraken die hij daar deed, zijn hét gespreksonderwerp aan de schoolpoort deze week. "Wie zegt nu zoiets tegen kinderen", reageren de ouders.

Profeet Mohammed

"Het is niet aangenaam als je je kinderen naar een biechtviering stuurt en hen helemaal in de war ziet thuiskomen door uitspraken van de pastoor", laten de ouders van kinderen uit verschillende Kortemarkse scholen weten in een gezamenlijk statement. "De profeet Mohammed, een moslim, was een dief, een moordenaar en een verkrachter. Hij had meer dan veertig vrouwen en de jongste was 9 jaar oud. De islam is geen godsdienst", zou de priester zich laten ontvallen hebben.

"Ware het niet beter dat de pastoor een boodschap van verdraagzaamheid en vrede predikt?" [De waarheid an sich is niet per sé onverdraagzaam!] vragen de ouders zich af. Maar priester Dochy vindt dat zijn woorden verkeerd zijn geïnterpreteerd. "Ik heb de kinderen verteld dat Mohammed geen profeet is. Misschien wel voor de islam, maar niet voor ons. Hij was immers iemand die een heel losbandig leven leidde en die tal van oorlogen gevoerd heeft. Misschien heb ik er een halve minuut te lang over gesproken, net omdat ik er zo veel van afweet."

"Ze denken dat ze zich baas zullen maken"

"Ik wilde de kinderen duidelijk maken dat er in onze wereld zó veel dingen op bedrog steunen", nuanceert Dochy zijn uitspraken. "Zoals de uitstoot van wagens, die blijkbaar veel hoger ligt dan we dachten. Maar ook de islam, die een anti-godsdienst is [Zeer correct geformuleerd!], die zich gedraagt als een godsdienst. Gelovige moslims beleven de islam dan wel als een godsdienst, maar zijn eigenlijk bij de neus genomen. Die mensen kennen geen andere godsdienst, maar komen naar hier en denken dat ze zich baas zullen maken. Ze zijn er zich niet van bewust dat ze het verkeerd voor hebben." [!]

De uitspraken van Dochy zijn ook het bisdom in Brugge ter ore gekomen. "Diocesaan administrator Koen Vanhoutte heeft contact genomen met pastoor Germain Dochy, die zijn eenzijdige uitspraken over de islam betreurt en zich verontschuldigt bij wie deze uitspraken kwetsend konden overkomen", liet Peter Rossel, woordvoerder van het Brugse bisdom, weten. [Koen Vanhoutte betreurt het, dat de waarheid wordt gesproken! Typisch voor doofpotters!]

Bron: Het Laatste Nieuws

Link:

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2689740/2016/04/28/Profeet-Mohammed-was-moordenaar-en-verkrachter-pastoor-in-opspraak-na-controversiele-preek.dhtml

 

De snode plannen van Jozef De Kesel worden ook internationaal druk becommentarieerd: tenminste 36 kerken in Brussel gaan dicht!

After 50 Years of Liberal Church Management: 36 of 110 Churches of Brussels Will be Closed


In Brussels, capital of Belgium, 36 out of 110 Catholic churches will soon be closed and sold. The change in Archbishop also brought a change of direction back to "structural reforms" instead of spiritual renewal. It is the sad result of a homemade, progressive decline.

New Archbishop De Kesel has Introduced His Closure Plan Again

The big "remodeling" of the Catholic Church in Brussels, which had been put in the drawer by Archbishop Léonard, had once again been put on the table as soon as De Kesel took over the office as Archbishop. De Kesel announced the "reconstruction" in his pastoral letter of 2005. Cardinal Danneels wanted De Kesel to be installed as his successor in 2010. That was rejected by Benedict XVI. who gave the assignment to Léonard, the then Bishop of Namur, with the attempt to at revival. With the election of Pope Francis, however, in which Cardinal Danneels as a member of Team Bergoglio and the secret circle Sankt Gallen is again operational, the chapter of Léonard and Benedict XVI. for the Belgian church came to an end faster than expected.

Soon numerous Brussels churches are being offered on the real estate market for sale. It's a sad highlight in the decline of the self-adulating conciliar Church which says there is "no alternative."


Bron: Eponymous Flower

Link:

http://eponymousflower.blogspot.be/2016/04/after-50-years-of-liberal-church.html?m=1

woensdag 27 april 2016

Toelichting bij het 'nieuwe' Onzevader door Jozef De Kesel

In zijn toelichting bij de gemeenschappelijke versie van het Onzevader legt mgr. Jozef De Kesel, referent voor de liturgie, uit wat er is veranderd.

Al enige tijd werkt een gemengde liturgische commissie met vertegenwoordigers uit Nederland en Vlaanderen aan de vertaling van de derde editie van het Romeins Missaal van 2002 [Ze gaan het Missaal nog verder vervalsen!]. Omdat het Onzevader in het liturgisch gebed en vooral ook in de viering van de eucharistie een belangrijke plaats inneemt, stelt zich ook de kwestie van een gemeenschappelijke versie van het Onzevader [Waarom? Vroeger was er blijkbaar ook geen noodzaak om een "gemeenschappelijke versie" te hebben!]. Tot op heden zijn de versies in Vlaanderen en Nederland niet helemaal dezelfde. Al langer leeft langs beide kanten het verlangen om dit gebed samen te kunnen bidden met dezelfde woorden [Wanneer zouden Vlamingen en Nederlanders samen het Onze Vader bidden?]. Daarom is de vertaling van het Missaal een goede gelegenheid om ook voor het Onzevader tot eenzelfde formulering te komen. De voorbereiding van de nieuwe editie van het Romeins Missaal zal nog enige jaren in beslag nemen. Toch zal de gemeenschappelijke versie van het Onzevader al in voege treden vanaf het begin van de advent van 2016 (27 november 2016). [Dit wordt weer hals over kop ingevoerd! De satanisten kunnen niet wachten! De vernietiging van de Kerk gaat hen niet snel genoeg!]

Geen compleet vertaling

Het gaat dus niet om een compleet nieuwe vertaling van het Onzevader. Men is vertrokken van de bestaande vertalingen met behoud van wat in beide vertalingen gelijkluidend is. Nu eens is een wending uit Nederland overgenomen, dan weer een formulering die in Vlaanderen gebruikelijk was. De wijzigingen zijn evenredig over Vlaanderen en Nederland verdeeld [Deze bewering klopt niet!]. Zo heet het bijvoorbeeld nu voor ons niet meer Onze Vader die in de hemelen zijt, maar Onze Vader die in de hemel zijt. Waar men vroeger zei: Geheiligd zij uw naam, zal men nu bidden: Uw naam worde geheiligd. En waar de Nederlandse versie tot nu toe luidde: zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven, zal het voor Nederland worden: zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Zo zijn er nog enkele kleine wijzigingen. De tekst van het Onzevader, zowel voor Vlaanderen als Nederland, zal er als volgt uitzien:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving [= de vervalste Willibrord-vertaling = ketterij!]
maar verlos ons van  het kwade.
Bekoring wordt beproeving

Van een nieuwe vertaling kan men dus nauwelijks spreken [Van een vervalsing kan men echter wél spreken!]. Tenzij voor de vertaling van het Latijnse woord tentatio [Hier zijn we er!]. Men heeft dit woord tot hiertoe vertaald door bekoring [!]. In het Grieks staat er peirasmos. Dit woord kan zowel met bekoring als met beproeving vertaald worden [In deze context is het 'bekoring'!]. Meestal vertaalt men dit woord met beproeving [= gelogen!]. Het werkwoord bijna altijd met beproeven. Beproeving is dus de meer concordante vertaling van de Griekse grondtekst [Klopt niet!]. De vertaling bekoring stelt daarenboven ook een theologisch probleem [Helemaal niet!]. Bekoren betekent aanzetten tot het kwaad [Laat dat nu net de juiste betekenis zijn!]. Dat wordt in de Schrift van de duivel gezegd, niet van God. God probeert niet de mens tot het kwade aan te zetten [God laat het kwade toe, net omdat wij een vrije wil hebben.].

In die zin is het ook niet God die ons beproeft [!!!], zoals het ook uitdrukkelijk staat in de brief van Jacobus (1,13). Jacobus reageert hier tegen een verkeerd verstaan van bekoring of beproeving. Het is waarachtig niet God, maar de eigen begeerte die iemand lokt en aantrekt.

De Kesel slaat hier een zeer zware ketterij uit!

De vervalste vertaling luidt: "en breng ons niet in beproeving"

Dat betekent, dat wij God gaan zeggen wat Hij moet doen en niet doen. 

Met andere woorden, "God beproef ons niet!"

Vandaar de woorden van De Kesel: "In die zin is het ook niet God die ons beproeft."

Nu breekt mijn klomp!

Wel, als God ons niet beproeft, wie dan wél? De Duivel?

Deze bewering van De Kesel is de totale ketterij! Hij verwisselt God met de Duivel!!!Zoals we van deze vervalsers gewoon zijn, verwijzen ze naar teksten uit de Heilige Schrift, die natuurlijk net het omgekeerde zeggen, van wat de bedriegers beweren! Dit heeft men ook in de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie gedaan. Dit zijn de inmiddels gekende trukken van de foor! Maar niet met ons De Kesel!

Bewering van De Kesel: "God beproeft ons niet" (Jacobus 1,13)

Dit komt uit de vervalste Willibrord-vertaling:

Jak 1 [13] Niemand mag zeggen, als hij beproefd wordt: Ik word door God beproefd. Want God, die niet door het kwaad wordt beproefd, beproeft zelf ook niemand. [14] Wordt iemand beproefd, dan is het altijd zijn eigen begeerte die hem lokt en meetrekt.

Dit is totale ketterij en totaal onbegrijpelijk!

Wij mogen blijkbaar niet zeggen, dat wij door God beproefd worden, God beproeft niemand!

Wat een totale nonsens!

Zie je nu hoe men het Geloof vervalst, door zelfs de Heilige Schrift te vervalsen?!

De onvervalste Canisius-vertaling luidt:

Jas 1:13  Niemand mag zeggen, als hij bekoord wordt: ik word door God bekoord. Want evenmin als God zelf door het kwaad wordt bekoord, brengt Hij wien ook in bekoring.

God 'bekoort' ons niet De Kesel, maar Hij beproeft ons wél!

De Kesel toont zelf aan dat tentatio wel degelijk door 'bekoring' vertaald moet worden, anders heeft deze zin totaal geen zin!!!

"Leid ons niet in bekoring" is correct, want het is niet God die ons bekoort!

"Breng ons niet in beproeving" is vals, omdat het wel degelijk God is die ons beproeft!
 
Romeinen 5 [3] Meer nog, wij zijn zelfs trots op onze beproevingen, in het besef dat verdrukking leidt tot volharding, [4] volharding tot beproefde deugd en die weer tot hoop.

Met andere woorden, God MOET ons beproeven, omdat de beproeving tot volharding leidt, en de volharding tot beproefde deugd en de beproefde deugd tot hoop en uiteindelijk redding!

Waarom zouden wij God dan oproepen om ons NIET te beproeven?

Dit is satanisme! 

Aan de andere kant:

Jas 1:13  Niemand mag zeggen, als hij bekoord wordt: ik word door God bekoord. Want evenmin als God zelf door het kwaad wordt bekoord, brengt Hij wien ook in bekoring.
Jas 1:14  Neen, iedere mens wordt door zijn eigen begeerlijkheid bekoord, verleid en verlokt;
Jas 1:15  wanneer dan de begeerlijkheid is bevrucht, baart ze de zonde, en als de zonde volgroeid is, brengt ze de dood.


Eerst de bekoring, dan de zonde en dan de dood!

Dit is wat wij NIET willen en wij vragen dan ook aan God om dit niet toe te laten!!!

"Leid ons niet in bekoring" betekent dus:

"Laat ons niet bezwijken in de bekoring"

of

"Behoed ons in de bekoring"


Er kan dus geen enkele twijfel over bestaan, dat de letterlijke vertaling luidt: "Leid ons niet in bekoring"

Daarom dat ook in de huidige versies van het Onze Vader in het Vlaams en in het Nederlands net deze zin identiek is, omdat hij zo ondubbelzinnig te vertalen is!


De Kesel gaat verder: "Kiezen voor God of voor het kwaad"

Toch is het een onmiskenbaar bijbels besef dat God het geloof van iemand op de proef kan stellen [Drie zinnen hoger, beweert De Kesel net het omgekeerde! Typisch aan modernisten, dat ze geen logische redenering kunnen opzetten! Omdat ze natuurlijk hun verborgen agenda willen doordrukken!]. Zo wordt Abraham op de proef gesteld [Hij gaat het wel erg ver zoeken!].

Zo wordt ook Jezus op de proef gesteld. Toen dreef de Geest Jezus naar de woestijn. Veertig dagen bracht Hij in de woestijn door, terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld. (Mc 1,12-13)

Ongelofelijk hoe deze criminelen redeneren!!!

De Kesel citeert hier uit de vervalste Willibrord-bijbel!

Het is God die de mens 'op de proef stelt' en het is de duivel die de mens 'bekoort'!

Wat lezen we nu in de Willibrord-bijbel?

De Satan stelt Christus op de proef!!! Men draait het om! Dit is ketterij!

Zie je nu hoe de vervalsing van het Onze Vader al jarenlang werd voorbereid?

Eerst vervalst men de bijbelteksten in de Willibrord-vertaling en dan vervalst men de gebeden!

Hoe vertaalt de onvervalste Canisius-vertaling?

Mar 1:12  Dadelijk daarna dreef de Geest Hem naar de woestijn.
Mar 1:13  Veertig dagen bleef Hij in de woestijn, waar Hij door de satan werd bekoord; Hij vertoefde onder de wilde dieren, en de engelen dienden Hem.

Mat 4:1  Toen werd Jesus door den Geest naar de woestijn geleid, om door den duivel te worden bekoord.

Luk 4:1  Toen verliet Jesus, vervuld van den Heiligen Geest, de Jordaan, en werd door den Geest naar de woestijn gevoerd,
Luk 4:2  veertig dagen lang; en Hij werd door den duivel bekoord.De Kesel gaat verder: De formulering is opvallend en ter zake [Inderdaad!]: het is de Geest die Jezus naar de woestijn brengt om daar, veertig dagen lang, door de Satan op de proef gesteld [Ketterij!] te worden. Niet dat Gods Geest ons lokt om het kwade te doen en ons in die zin beproeft [Nu is het God weer die 'beproeft'!]. Maar Hij kan ons wel in situaties brengen waar ons geloof op de proef wordt gesteld. Het zijn situaties waarin we onherroepelijk voor de keuze staan: voor God en dus tegen het kwaad, of voor het kwaad en dus tegen God.

Het is pas in en door de beproeving dat je weet of je werkelijk in God gelooft.

Of je Hem, zoals in het geval van Abraham, onvoorwaardelijk vertrouwt, ook in het donkerste uur. Het is ook de betekenis van de tocht van veertig dagen in de woestijn. Zo staat het in Deut 8,2: God heeft u toen vernederd en op de proef gesteld om uw gezindheid te leren kennen.

Niet om het even welke beproeving

Vandaar de betekenis van de laatste bede uit het Onzevader. We vragen niet dat God ons niet zou bekoren [Hier draait men de betekenis om!]. Dat doet Hij niet. Wel dat Hij ons niet boven onze krachten zou beproeven [Ketterij! Indien God ons niet "boven onze krachten zou beproeven" dan zou niemand bezwijken! Toch bezwijken er velen! De redenering van De Kesel is zo krom als maar kan!]. En het gaat ook niet om eender welke beproeving.

Het gaat erom dat we, als puntje bij paaltje komt, onze roeping als christen niet zouden verloochenen.

Dat we niet, zoals Simon Petrus is overkomen, als het gevaarlijk wordt, zouden zeggen: Neen, ik ken Hem niet. Dat vragen we met aandrang aan God in deze laatste bede van het Onzevader: breng ons niet in dié beproeving. [Hier zijn we er dan! De wellness-kerk aan het woord. God mag ons op de proef stellen, maar niet te serieus! Wat een geleuter allemaal!]

+ Jozef De Kesel


Bron: Kerknet-redactie

Gepubliceerd op dinsdag 26 april 2016 - 18:47


Link:

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/toelichting-bij-het-nieuwe-onzevader


De Kesel baseert zich op de vervalste Willibrord-vertaling!

Met andere woorden:

"breng ons niet in beproeving"

betekent:

"GOD MAAK HET ONS NIET TE MOEILIJK!"

De Kesel, kan je nog laffer zijn?

dinsdag 26 april 2016

De pedo-seksuele homolobby binnen de Kerk verkracht het 'Onze Vader':

Een nieuwe en door de bisschoppen vervalste versie van het "Onze Vader" wordt in november ingevoerd in Vlaanderen én Nederland.

De wellustige 'bekoring' vooraf is blijkbaar niet langer 'zondig', maar als pedo-homoseksueel ontmaskerd te worden, is wél een zware 'beproeving'!


De eengemaakte Nederlandstalige vertaling van het "Onze Vader" wordt op 27 november, het begin van de advent, ingevoerd in de Rooms-Katholieke Kerk. Dat gebeurt tegelijk in Nederland en in België. De katholieke scholen in ons land zullen in september al de nieuwe vertaling aanleren.

Het "Onze Vader" is het bekendste gebed uit de christelijke traditie. Maar de Nederlandse en de Belgische woordkeuze liepen [opzettelijk!] uiteen [Men probeerde te voorkomen, dat Vlamingen en Nederlanders samen konden bidden!]. Over de juiste versie van het gebed hebben kerkgeleerden meerdere decennia gediscussieerd [De discussie was allang beslecht!]. Een speciale commissie heeft nu van de beste vertalingen één gebed gemaakt. [Klopt niet! Men heeft de tekst theologisch vervalst!]

Het gaat niet om een compleet nieuwe vertaling van het "Onze Vader". Er is vertrokken van de bestaande vertalingen met behoud van wat in beide versies gelijkluidend is. Nu eens is een wending uit Nederland overgenomen, dan weer een formulering die in Vlaanderen gebruikelijk was.

De wijzigingen zijn evenredig verdeeld [Allemaal bla, bla, bla!]. Zo zeggen we bij ons niet langer “Onze Vader die in de hemelen zijt”, maar “Onze Vader die in de hemel zijt”. Het vroegere “Geheiligd zij uw naam” is voortaan “Uw naam worde geheiligd”. En waar de Nederlandse versie zei “zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven”, wordt dat: “zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren”.


De [door de 'bisschoppen' vervalste] tekst van het "Onze Vader" voor Vlaanderen én Nederland:


Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving [Taalkundig slaat dit nergens op!!!!!]
maar verlos ons van het kwade.

Bron: De Redactie


Vergelijking van de teksten:


Het is duidelijk, dat men de Nederlandse vertaling grotendeels overneemt, maar dat men de enige zin die identiek is voor Vlaanderen en Nederland "en leid ons niet in bekoring", dat men net die cruciale zin vervalst naar "en breng ons niet in beproeving"!

Het is duidelijk, dat zowel de Vlaamse als de Nederlandse 'bisschoppen' te kwader trouw zijn!

Dit is onaanvaardbaar! Dit is satanisch!

Zijn dat nu de grote problemen waar onze bastaard-bisschoppen zich nu mee moeten bezighouden???


Men had gewoon de Petrus Canisiusvertaling moeten overnemen en voor het overige hun vieze handen van deze heilige tekst moeten afhouden!!!


Uit de Heilige Schrift:

Mat 6:9  Onze Vader, die in de hemel zijt: Uw naam worde geheiligd.
Mat 6:10  Uw rijk kome. Uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel.
Mat 6:11  Geef ons heden ons dagelijks brood.
Mat 6:12  En vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
Mat 6:13  En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.Latijnse tekst

Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
Sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
Et dimitte nobis debita nostra,
Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
Sed libera nos a maloHet gaat natuurlijk over het Latijnse woord: "tentatio" [= BEKORING].

Men moet nu eens volgen hoe deze modernisten redeneren:
 

Via het Grieks peirasmos, een woord dat volgens deze modernisten zowel met "bekoring" als met "beproeving" vertaald kan worden, wordt het in het Nederlands plots: "beproeving"!!!


Opgepast! Dit is een valstrik van de Satan!


Het Oud-Grieks heeft met deze nieuwe vertaling niets te maken!!!

Het Oud-Griekse woord peirasmos wordt door Bauer in zijn groot Woordenboek van het Nieuwe Testament als volgt vertaald:

1. het examineren, het op de proef stellen (Jes.Sir. 6,7 & 27, 5.7)
2. de verzoeking, de verlokking tot zonde (bekoring) zowel a. actief door de duivel (Lc 4,13) en
b. passief: het bekoord worden (Jak.brief 1,12, de aanvechting (Sir 33,1; 44,20/ 1Macc 2,52/Orig C.Cels.VIII,56,9/Didache 8,2/ Mt 6,13/Lk11,4) en
3. het op de proef stellen van God door de mensen (Hebr.3,8), waarbij de passieve zin in Hebr.4,15 met het gebruikelijke Grieks niet correspondeert.

Het Oud-Grieks kan hier niet als grond voor deze nieuwe vertaling genomen worden!!!

Met grote waarschijnlijkheid wordt de Vlamingen én de Nederlanders hier een rad voor de ogen gedraaid om ze wild en gedesoriënteerd te maken - hierbij ook profiterend van het totaal in vergetelheid geraken van het Oud-Grieks.

De neergang van de Kerk in Vlaanderen ging gepaard met een enorm verval van de kwaliteit van het onderwijs. Te beginnen met het "VSO" = Vernieuwd Secundair Onderwijs.

De invoering van de nieuwe catechese o.l.v. Jef Bulckens, de uitroeiing van het Oud-Grieks en het verregaand reduceren van het Latijn hebben het dragende korset der gelovigen totaal vernietigd.


De Vulgaat gebruikt hier tentatio, van temptare/tentare: "op de proef stellen", "bekoren", maar ook: "betasten, bevoelen, aanraken" (cfr. Muller-Renkema: + pectora manibus).

En hier wordt het interessant!

Dat voor deze 'tisten' de herinnering aan de "bekoring", de temptatio, het betasten en betast worden (door bvb. de vinger van de duivel) zeer onaangenaam is, zeker als zovele priesters en 'bisschop' Roger Vangheluwe inderdaad met hun handen zovelen bepotelden, is voor ieder weldenkend mens, klaar en duidelijk!

Bijzonder interessant is hoe dit in het Aramees gezegd wordt: het grote belangrijke gebed, door de Heer aan zijn Aramees sprekende Apostelen geleerd, is direct van buiten geleerd worden en over de orale traditie overgenomen worden in de peshitta.


In de transcriptie door Moses van Mardin 1555: "...vlo taalá lnesiuno..." waarbij nesi tot vandaag "de bekoring, de verzoeking" is, en wel bijzonder op wellustig gebied!  De oriëntaalse mensen zijn daar zeer strikt in!


Uiterst interessant is dat in Psalm 25 (26) (LXX, alzo de Septuagint) in het begin van vers 2:

"dokimason me, kurie, kai peirason me,..."

Psa 26:2  Beproef mij, en toets mij, o Jahweh

Peirason (= door en door op de proef stellen) staat pal naast dokimson (= onderzoeken)!

St.-Jeroom vertaalt het in de Vulgaat 2x identiek! (iuxta LXX; iuxta Hebr.) met:
"proba me Domine et tempta me".


St.-Jeroom aanziet de temptatio, de bekoring, als vertaling van het Oud-Griekse peirasmos!!!


En nu wordt het gevaarlijk: Psalm "Judica me Deus", de Psalm van de oprechtheid, die de Priester vroeger voor iedere mis bad om zuiver het misoffer te kunnen opdragen.

Psa 43:1  God, schaf mij recht, kom tegen een goddeloos volk voor mij op,
Psa 43:2  Verlos mij van den man van leugen en misdaad. Gij zijt toch mijn toevlucht, o God! Waarom verstoot Gij mij dan; Waarom ga ik in rouw door de druk van mijn vijand?
Psa 43:3  Zend uw licht en uw trouw: Zij zullen mij leiden, En voeren naar uw heilige berg en uw woning.
Psa 43:4  Dan zal ik naar Gods altaar mogen gaan, Naar den God mijner jubelende vreugde; En met de citer U loven, Mijn Heer en mijn God!
Psa 43:5  Mijn ziel, wat zijt gij bedroefd, En wat kreunt gij in mij? Vertrouw toch op God: Dan zal ik Hem eens mogen danken Als mijn Helper en God! Hier wordt nu geknutseld door modernismen aan het 'Onze Vader' en tezelfdertijd de oeroude vrome Traditie weggegooid!

Theologisch is de zaak namelijk allang beklonken!


Het beste en degelijkste commentaar op deze zin van het 'Onze Vader' stamt van de grootste theoloog uit de Oudheid, Origenes, en wel in "de Oratione"(over het Gebed), bijzonder Kap. XXIX en volgende (in de BKV (Bibl.Kirchenväter) S. 65 en volg., Gregor Emmenegger)

www.origenes.de

Zeer uitvoerig wordt hier over de 'bekoring' geschreven, over de aanval door de lusten!

Iets waar de Vlaamse Bastaard-kerk ondertussen allergisch voor is!

Een uiterst lezenswaardige tekst, die overigens vele zaken direct aanspreekt en als zeer zondig en tegen de Heer indruisend beschrijft! Dingen die heden ten dage zonder blikken en blozen in een bepaald gasthuis in Rome totaal anders verteld worden.

Dat ondertussen vele ook hoge personen niet veel van de oude Kerkvaders gelezen hebben, is duidelijk. Dit werd ook nooit bestreden!

Dat nu juist Origenes via P. de Lubac SI grote invloed op enige delen van Lumen Gentium uitgeoefend heeft, is ondertussen vergeten!

Dat de moderne omwentelingen daarmee totaal aan tegenstrijdig zijn, is niet bekend of wordt doodgezwegen.

Echter, "beproeving" is geen flater!


Hier wordt met opzet, en onder het mom van Oud-Grieks, andere betekenissen geïntroduceerd en dit om de Vlaamse én de Nederlandse gelovigen te bedotten en critici in beroering te zetten!

Één zaak is klaar: hier wordt een nieuw soort 'geloof' gefabriceerd!Uit de Heilige Schrift:

Jacobus 1:12  Zalig de man, die staande blijft bij de bekoring; want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die God beloofd heeft aan hen, die Hem liefhebben.
Jacobus 1:13  Niemand mag zeggen, als hij bekoord wordt: ik word door God bekoord. Want evenmin als God zelf door het kwaad wordt bekoord, brengt Hij wien ook in bekoring.
Jacobus 1:14  Neen, iedere mens wordt door zijn eigen begeerlijkheid bekoord, verleid en verlokt;
Jacobus 1:15  wanneer dan de begeerlijkheid is bevrucht, baart ze de zonde, en als de zonde volgroeid is, brengt ze de dood.KAVlaanderen roept te gelovigen op om bij de 'bisschoppen' te protesteren en vast te houden aan de overgeleverde vertaling!

Boycot de nieuwe 'vertaling'!

Wees ongehoorzaam aan de Vlaamse Bastaard-bisschoppen, want zij zetten aan tot zonde!

Als onze 'bisschoppen' zo per se naar de hel willen, dat ze dan nu vertrekken, maar wij gaan niet met hen mee!

Er is geen enkele reden om het 'Onze Vader' anders te bidden
dan we gewoon zijn.

Het is het Geloof, het zijn de gebeden, het is de liturgie van onze voorouders, van zovele grote en heilige Katholieken die ons zijn voorgegaan.

"In dit Geloof wil ik leven en sterven!"


UIT DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK

1124 - Het Geloof van de Kerk gaat vooraf aan het Geloof van de gelovige, die uitgenodigd wordt ermee in te stemmen. Wanneer de Kerk de Sacramenten viert, belijdt zij het Geloof dat zij van de Apostelen ontvangen heeft. Vandaar het oude gezegde: "Lex orandi, lex credendi" (of: "Legem credendi lex statuat supplicandi" volgens Prosper van Aquitanië: "De wet van het gebed is de wet van het Geloof, de Kerk gelooft zoals zij bidt". De liturgie is een constituerend bestanddeel van de heilige en levende Overlevering.

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli
Un vero Santo e basta.

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer