maandag 24 oktober 2016

BERGOGLIO, HET BASTAARDKIND VAN DE 'KATHOLIEKE LENTE' VAN 2013


Bergoglio ontmoet Podesta

Een nieuwe partij uitgelekte e-mails van binnen de Clinton-campagne,

toont aan, dat haar campagneleider John Podesta,
geholpen heeft bij het opzetten van een "progressieve" groep
om zo de Katholieke Kerk te infiltreren,
en dat hij een actieve rol gespeeld heeft in het veroorzaken
van een "liberaal-katholieke" opstand.

Bron: LifeSiteNews

Link:


https://www.lifesitenews.com/news/clintons-campaign-chair-worked-to-create-liberal-catholic-revolt-against-bi

'De Katholieke Lente van 2013'

Het doel was, om maar analogie van de 'Arabische Lente',

ook een 'Katholieke Lente' = 'Catholic Spring' op gang te trekken
om zo de Katholieke Kerk 'bij de tijd te brengen'.

Bron: The Washington Post

Link:


https://www.washingtonpost.com/news/acts-of-faith/wp/2016/10/12/wikileaks-emails-show-clinton-spokeswoman-joking-about-catholics-and-evangelicals/

 Een 'Katholieke Lente'?

Waar hebben we dat nog gehoord?

Het 'Aggiornamento' van het Tweede Vaticaans Concilie?

Het kan niet langer ontkend worden, dat het Amerikaanse regime een vinger in de pap heeft gehad bij het opstellen van de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie! Het Tweede Vaticaans Concilie, dat begonnen is tijdens het presidentschap van John F. Kennedy!

Na het 'Aggiornamento' van het Tweede Vaticaans Concilie is ook bij de 'Katholieke Lente'
de democratische partij én de Kennedy-clan betrokken!

Kathleen Kennedy Townsend is de oudste dochter van Robert F. Kennedy!DEZE E-MAILS WERDEN VERSTUURD:

1 JAAR VOOR HET 'AFTREDEN' VAN PAUS BENEDICTUS XVI

EN DUS 1 JAAR EN 1 MAAND VOOR HET 'AANTREDEN' VAN BERGOGLIO...Link:

http://cyberspaceandtime.com


zaterdag 22 oktober 2016

Katholiek Nieuwsblad: "Weigering kardinaalshoed aan Mgr. Léonard blijft doorzieken"


Het onthouden van de kardinaalshoed aan mgr. Léonard blijft internationaal de gemoederen bevreemden.

Aan "de heldhaftig geloofsgetrouwe voormalige aartsbisschop van Mechelen-Brussel" gaat als eerste op die zetel sinds twee eeuwen deze eer voorbij, commentarieert LifeSiteNews. Omdat zijn liberale opvolger, mgr. Jozef de Kesel, hoewel nog maar net benoemd, meteen al wel de kardinaalshoed krijgt toebedeeld, lijkt dit op een onbarmhartige vernedering van de behoudende Léonard, waarmee Rome de nieuwe lijn in de Kerk wil onderstrepen. Als een van zijn eerste daden als aartsbisschop begon mgr. de Kesel overigens met de ontbinding van de succesvolle, door Léonard gestichte priesterfraterniteit van de H. Apostelen.

Relevante citaat

Volgens commentator Jan Bentz op LifeSiteNews zou mgr. Léonard gezien zijn statuur en gelovige staat van dienst juist bij uitstek voor de eer van het kardinalaat in aanmerking moeten komen en zou dat "onder iedere andere paus" ook gebeurd zijn. Hij citeert het commentaar van mgr. Léonard over de kwestie, zoals die dat gaf in het interviewboek Un évêque dans le siècle dat volgende week besproken wordt in KN, maar waarvan het relevante citaat eerder al als nieuwsbericht op deze site is gepubliceerd. Dat is opgepikt door blogger Mark de Vries die het weer in het Engels vertaalde, waardoor het nu op LifeSiteNews belandt.

Permanente getuige

"Hoewel Brussel in handen gevallen is van De Kesel, en beschermeling van de beruchte Danneels, kan aartsbisschop Léonard terugkijken op zijn eigen indrukwekkende erfenis. Als geleerd filosoof en kenner van Hegel werd hij lid van de Internationale Theologisch Commissie en dientengevolge een adviseur voor de Congregatie voor de Geloofsleer", aldus Bentz. "Tegelijk is hij in de publieke sfeer een permanente getuige geweest van het geloof en van de moraal."

Misbruikgeval

"Een van zijn eerste taken was het hoofd bieden aan de monumentale crisis van seksuele misbruikgevallen onder zijn voorganger, kardinaal Danneels. Bij het politieonderzoek in een seksueel misbruikgeval van een kind, werden kantoren van het bisdom doorzocht. Het onderzoek concentreerde zich rond Roger Vangheluwe, de toenmalige bisschop van Brugge, die aftrad na bekend te hebben dat hij een jongen seksueel misbruikt had in de tijd dat kardinaal Danneels primaat van de Belgische Kerk was."

Kritiek

Paus Benedictus liet met een brief, waaruit Bentz citeert, grote waardering blijken voor de wijze waarop mgr. Léonard met de situatie omging. Tegelijk bleef mgr. Léonard opkomen voor de meest controversiële punten van de morele leer van de Kerk, die over homoseksualiteit en contraceptie inbegrepen. Hij haalde zich daarmee de kritiek op de hals van zowel minister Laurette Onkelinx als van het homo-activisme.

Onder ogen zien

Léonard legde uit dat de Kerk niet leert dat AIDS een "straf van God" is maar dat eerder deze epidemie een "soort van intrinsieke rechtvaardigheid is, en in het geheel geen straf". Homoseksuelen zouden onder ogen moeten zien dat besmetting te maken kan hebben met hun seksuele gedrag. Tegelijkertijd benadrukte hij dat 'hiv-patiënten respect verdienen" en "geen discriminatie moeten ondergaan".

Onvolmaakt ontwikkelde staat

Maar Léonard was niet vatbaar, aldus Bentz, voor publieke intimidatie door de onverdraagzaamheid van het homo-activisme. Hij sprak herhaaldelijk over homoseksualiteit als een "onvolmaakt ontwikkelde staat van menselijke seksualiteit die er de innerlijke logica van weerspreekt". Voor deze heldere woorden, aldus Bentz, werd hij beschuldigd van 'homofobie' onder de Belgische antidiscriminatie-wetgeving van 2003.

Femen-aanval

Bentz herinnert ook aan de beelden van topless Femen-activistes die Léonard nat gooiden, toen hij een filosofisch debat voerde met Guy Haarscher over blasfemie en vrijheid van meningsuiting (!) aan de universiteit van Brussel. Het getuigenis van Léonard was inspirerend, aldus Bentz. "De aartsbisschop bleef stil in gebed gedurende de hele aanval."
Geen kardinaalshoed voor mgr. Léonard dus, besluit Bentz. Maar door zijn publieke getuigenis en door zijn prestaties in het ambt "heeft aartsbisschop Léonard zeker zijn bereidheid getoond zijn hartenbloed voor de zending van de Kerk te vergieten. Hij zal niet onbeloond blijven." (KN/LifeSiteNews)

Bron: Katholiek Nieuwsblad / LifeSiteNews

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/weigering-kardinaalshoed-aan-mgr-leonard-blijft-doorzieken

vrijdag 21 oktober 2016

BREAKING: Het gekonkel, van onze bisschoppen en kardinalen, met 'de macht' is niet meer te harden. 'Godsdienstvrijheid' betekent niet, dat de politiek het recht heeft om te bepalen wat wij zouden moeten geloven!

The Alfred E. Smith Memorial Dinner in New York (20/10/2016)

Clinton campaign chair worked to create liberal Catholic revolt against bishops: leaked e-mails


WASHINGTON, D.C., October 12, 2016 (LifeSiteNews) – A new batch of leaked e-mails from within the Clinton campaign surfaced Wednesday, showing her campaign chair John Podesta admitting to helping launch a “progressive” group to infiltrate the Church, and taking an active role in provoking a "liberal Catholic" revolt against the U.S. Bishops.

Een nieuwe partij uitgelekte e-mails, van binnen de Clinton-campagne, zijn woensdag opgedoken. Deze e-mails tonen aan, dat haar campagneleider John Podesta, toegegeven heeft, dat hij geholpen heeft, een "progressieve" groep te lanceren om zo de Kerk te infiltreren, en dat hij een actieve rol gespeeld heeft in het veroorzaken van een "liberaal-katholieke" opstand tegen de Amerikaanse bisschoppen.

Bron: LifeSiteNews

Link:


https://www.lifesitenews.com/news/clintons-campaign-chair-worked-to-create-liberal-catholic-revolt-against-bi'De Katholieke Lente'


Het doel was, om maar analogie van de 'Arabische Lente', ook een 'Katholieke Lente' = 'Catholic Spring', op gang te trekken om zo de Katholieke Kerk 'bij de tijd te brengen'.

“There needs to be a Catholic Spring, in which Catholics themselves demand the end of a middle ages dictatorship and the beginning of a little democracy and respect for gender equality in the Catholic church.”

"Er moet een Katholieke Lente komen, in dewelke Katholieken zélf het einde van een Middeleeuwse dictatuur vragen en het begin maken met een beetje democratie en gender-gelijkheid binnen de Katholieke Kerk gaan eisen."

Een ander punt betrof het acceptabel maken van anticonceptiva.

Bron: The Washington Post

Link:

https://www.washingtonpost.com/news/acts-of-faith/wp/2016/10/12/wikileaks-emails-show-clinton-spokeswoman-joking-about-catholics-and-evangelicals/


Een 'Katholieke Lente'?


Waar hebben we dat nog gehoord?

Het 'Aggiornamento' van het Tweede Vaticaans Concilie?

Het Italiaanse woord aggiornamento betekent in de eerste plaats 'modernisering'. In dat woord is giorno, Italiaans voor 'dag', te herkennen, en ag- is gelijk aan het Latijnse ad-, dat 'bij' betekent; letterlijk is aggiornamento dan ook 'het bij de dag brengen'. Volgens Johannes XXIII ging het erom de onveranderlijke geloofswaarheden zodanig weer te geven dat deze in de huidige tijd begrepen kunnen worden.

Het kan niet langer ontkend worden, dat het Amerikaanse regime een vinger in de pap heeft gehad bij het opstellen van de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie! Het Tweede Vaticaans Concilie, dat begonnen is tijdens het presidentschap van John F. Kennedy!


Hetzelfde geldt nu voor Jozef De Kesel en Johan Bonny, maar evenzeer voor Godfried Danneels. Zij moeten ons het zogenaamde 'homo-huwelijk' verkopen. Deze lieden zijn 'onaantastbaar' net omdat ze handelen in opdracht!


Katholiek Nieuwsblad: "Belgische Katholieken dienen in Rome klacht in tegen bisschop van Antwerpen"


Belgische katholieken, verenigd in Pro Familia, gaan in het Vaticaan een klacht indienen tegen de bisschop van Antwerpen, mgr. Johan Bonny.

Pro Familia wil dat kardinaal Beniamino Stella, hoofd van de Congregatie voor de Clerus, mgr. Bonny tot de orde roept over de inhoud van zijn vorige week gepresenteerde boek Mag ik? Dank je. Sorry. Vrijmoedige dialoog over relaties, huwelijk en gezin.

Holebi relaties

Daarin pleit de bisschop van Antwerpen voor kerkelijke rituelen voor het inzegenen van relaties van holebi’s en ongehuwd samenwonenden. Daarnaast gaat mgr. Bonny in het boek in op de kwestie van de communie voor hertrouwd gescheidenen.

“De kwestie van de communie voor hertrouwde echtgescheidenen moet zorgvuldig overwogen worden. Het gaat hier niet over een algemeen ‘ja’ of een algemeen ‘neen’, maar over een afweging. Je moet oordelen op basis van de individuele situatie van de mensen in kwestie”, aldus de bisschop van Antwerpen.

‘Absurd en blasfemisch’

Volgens Pro Familia “is het onbetwistbaar dat de voorstellen die door Johan Bonny en co. geformuleerd worden naar katholieke normen onjuist zijn”.

“De relaties van homoseksuele koppels, gescheiden en hertrouwde katholieken en samenwonende paren kunnen onmogelijk door de Kerk worden erkend. Naar katholieke standaarden, veroorzaken de ergerlijke uitspraken en geschriften van Johan Bonny publiek schandaal, zijn ze ergerniswekkend voor vrome oren, absurd en zelfs ronduit blasfemisch. De Kerk kan niet ‘zegenen’ wat God heeft verboden”, aldus de Belgische katholieken, verenigd in Pro Familia.

Reactie mgr. Bonny

Pro Familia wil kardinaal Stella vragen “om de uitspraken en geschriften van Johan Bonny te onderzoeken en te veroordelen”. “Zo nodig dient Johan Bonny door de hiërarchie van de Katholieke Kerk in Rome tot de orde geroepen te worden.”

In een reactie op de klacht van Pro Familia liet mgr. Bonny aan atv.be weten dat het iedereen vrij staat “om te stappen waarheen hij wil”. De bisschop van Antwerpen nodigt de leden van Pro Familia uit, “vooraleer ze naar Rome gaan”, om Evangelii Gaudium (de vreugde van het Evangelie) en Amoris Laetitia (de vreugde van de liefde) van paus Franciscus te lezen.

In beide documenten staat natuurlijk niets van hetgeen Bonny de gelovigen wil aansmeren!

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:


http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/belgische-katholieken-dienen-in-rome-klacht-in-tegen-bisschop-van-antwerpen

Regenboog-deken Felix Van Meerbergen van Diest op de diocesane rechtbank die de 'deugden' van Jozef kardinaal Cardijn onderzoekt, in het gezelschap van Prof. Marcel Gielis van de 'Onderzoekseenheid Geschiedenis van Kerk en Theologie' van de KULeuven. Maar, hoe 'deugdelijk' is 'deken' Felix zélf?


Felix en Marcel Gielis; de kampioen van de voorbehoedsmiddelen die 'Humanae Vitae' haat!

Prof. Marcel Gielis in het gezelschap van 'monseigneur' Paul Van den Berghe.
Ja Paul, altijd maar zwijgen, maar uw daden verraden u steeds meer en meer!
En ge komt er niet zo goed uit! Op de achtergrond Johan Bonny.

donderdag 20 oktober 2016

Moslims en de 'interreligieuze dialoog':
Merk op, dat het Tridentijnse hoogaltaar wordt aangevallen
en niet het Novus Ordo 'volksaltaar'!

zondag 16 oktober 2016

BREAKING: Eerste foto's van het onderhoud op vrijdag, 14 oktober 2016 tussen Mgr. André-Joseph Léonard en BergoglioTijdens de boekvoorstelling van 'Mag ik? Dank je, Sorry.', en in aanwezigheid van Johan Bonny, bedreigt 'professor' en 'salesiaan' Roger Burggraeve van de KU Leuven, God, en klaagt Burggraeve de Katholieke Kerk aan:


Roger Burggraeve wijst met een dreigende vinger richting God
en klaagt tegelijkertijd de Heilige Kerk aan
Roger Burggraeve:

"De Katholieke Kerk mag geen onrecht doen aan het onderscheid tussen het huwelijk en andere samenlevingsvormen. Zij mag ook geen genadeloze en harteloze alles-of-nietsmoraal hanteren. De Kerk wordt maatschappelijk met betrekking tot niet-klassieke huwelijksrelaties echt met een probleem geconfronteerd. Zij mag deze mensen niet zomaar aan hun lot overlaten, terwijl zij anderzijds wel dierenzegeningen kent."

Bron: KerknetMet andere woorden:

Volgens Roger Burggraeve doet de Katholieke Kerk onrecht aan het onderscheid tussen het huwelijk en andere samenlevingsvormen, hanteert Zij ook een genadeloze en harteloze alles-of-nietsmoraal, wordt de Kerk maatschappelijk met betrekking tot niet-klassieke huwelijksrelaties echt met een probleem geconfronteerd en laat Zij deze mensen zomaar over aan hun lot, terwijl Zij anderzijds wel dierenzegeningen kent.

Tot zover het 'oordeel' van Roger Burggraeve over de Kerk, het Werk van Christus!

Maar, Roger Burggraeve dwaalt!

De Kerk doet géén onrecht!

De Kerk in niet genadeloos!

De Kerk is niet harteloos!

Beste Roger Burggraeve, hou A.U.B. uw talmoedische, subversieve praatjes voor uzelf!

En waarom vergelijkt u uw gewenste 'zegeningen' van "niet-klassieke huwelijksrelaties" met dierenzegeningen?

Heeft u dat ook uit de talmoed

Talmud Sanhedrin 74b: "Geslachtsgemeenschap tussen niet-joden is als geslachtsgemeenschap tussen dieren." 

Zijn dus in uw ogen "klassieke huwelijksrelaties" identiek aan "niet-klassieke huwelijksrelaties"???

Is dat hetgeen u in de eerste zin bedoelt???


Beste Roger, weet u dan niet, dat:
 
De Kerk het Werk van de Christus is: zie Lumen Gentium

3 - Daarom heeft Christus, om de Wil van de Vader te vervullen, het Koninkrijk der Hemelen op aarde doen beginnen, ons het geheim van de Vader geopenbaard en door zijn gehoorzaamheid de verlossing bewerkt. De Kerk, Christus' koninkrijk, reeds in mysterie aanwezig, groeit zichtbaar in de wereld uit door de kracht van God. 

4 - De Heilige Geest woont in de Kerk en in de harten van de gelovigen als in een tempel.

6 - De Kerk, die "het Jeruzalem van omhoog" en "onze Moeder" wordt genoemd (Gal. 4, 26), wordt ook beschreven als de onbevlekte Bruid van het onbevlekte Lam (Openb. 19, 7)(Openb. 21, 2.9)(Openb. 22, 17), die Christus "heeft liefgehad en voor wie Hij zich heeft overgeleverd om haar te heiligen" (Ef. 5, 26), die Hij door een onverbreekbaar verbond met zich heeft verenigd en die Hij zonder ophouden "voedt en koestert" (Ef. 5, 29), die Hij heeft gereinigd, aan zich heeft verbonden en in liefde en trouw aan zich heeft onderworpen, die Hij tenslotte voor eeuwig met een overvloed van hemelse goederen heeft verrijkt om Gods liefde en Christus' liefde, jegens ons, die alle kennis te boven gaat, te doen begrijpen.Niemand kan de Kerk oordelen, zonder zichzelf te veroordelen!

Niemand kan de Kerk opdragen wat zij moet doen of niet doen, tenzij Christus zelf!

Het is de Kerk van Onze Heer Jezus Christus; en de uitspraken van Onze Heer over de kuisheid, het celibaat en het huwelijk zijn goed bekend.

De kuisheid loopt als een rode draad doorheen het Oude Testament (Lev., Wijsheid, Sirach, Isaias) en het Nieuwe Testament veroordeelt de ontucht.

De kuisheid is uitdrukking van de heilstoestand van de Christen. Zijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest en voor de heropstanding bestemd.

Door onkuisheid zondigt een Christen tégen zijn eigen lichaam, de Tempel van de Heilige Geest, en tégen Jezus Christus, daar Jezus Christus in de Doop de Christenen tegen een hoge prijs uit de zonde vrijgekocht heeft (1 Kor 6,20), ontucht is ongehoorzaamheid tegen haar eigenaar Jezus Christus.

1 Kor 6:18  Vlucht de ontucht! Iedere zonde, die de mens bedrijft, is buiten het lichaam, maar de ontuchtige zondigt tegen zijn eigen lichaam.
1 Kor 6:19  Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, die in u woont, en dien gij van God hebt ontvangen; ook dat gij uzelf niet toebehoort,
1 Kor 6:20  daar gij duur zijt gekocht? Verheerlijkt dus God in uw lichaam! De Heilige Kerk, de Bruid van Christus, het Corpus Mysticum Christi, heeft de intrinsieke plicht de zielen van alle mensen te redden en hen, op de eerste plaats de gelovigen, te onderwijzen en hen naar de Geboden van de Heer te doen leven.


Beste Roger Burggraeve, uw "niet-klassieke huwelijksrelaties" zijn misschien plezierig voor U, maar desalniettemin uit den boze!

Ik wil hier alleen verwijzen naar de woorden van Onze Heer.

Mat 18:6  Maar wie ergernis geeft aan een van deze kleinen, die in Mij geloven, het ware hem beter, dat hem een zware molensteen om de hals werd gehangen, en hij in de diepte der zee werd verdronken.
Mat 18:7  Wee de wereld om de ergernis. Zeker, het kan wel niet anders, of er moet ergernis komen; maar wee den mens, door wien de ergernis komt.
Mat 18:8  Welnu, zo uw hand of voet u ergert, houw ze af, en werp ze van u weg; want het is beter voor u, verminkt of kreupel het Leven binnen te gaan, dan met twee handen of twee voeten geworpen te worden in het eeuwige vuur.
Mat 18:9  En zo uw oog u ergert, ruk het uit, en werp het weg; want het is beter voor u, met één oog het Leven binnen te gaan, dan met twee ogen geworpen te worden in het helse vuur.
Mat 18:10  Zorgt er voor, dat gij geen van deze kleine gering acht; want Ik zeg u: Hun engelen in de hemel zien altijd het aanschijn van mijn Vader, die in de hemel is.
En dan komt de grote troost:

Mat 11:28  Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u verkwikken.
Mat 11:29  Neemt mijn juk op, en leert van Mij, omdat Ik zachtmoedig ben en nederig van harte; dan vindt gij rust voor uw zielen.
Mat 11:30  Want mijn juk is zacht, mijn last is licht. 


'Il Corriere delle Regioni' over Johan bonny: "Waar zijn de ketters geëindigd?" "Dove sono finiti gli eretici?"


Il vescovo di Anversa, Johan Bonny, discepolo di Walter Kasper, da tempo dichiara la sua intenzione di far sì che la Chiesa cattolica si decida a riconoscere l’amore omosessuale ed il relativo “matrimonio”.

Che fine hanno fatto gli eretici e le eresie nel mondo moderno? Quello che va dicendo il vescovo Bonny sul matrimonio omosessuale si configura come un'eresia in seno alla Chiesa cattolica perché dunque non viene condannata di Francesco


De bisschop van Antwerpen, Johan Bonny, leerling van Walter Kasper, maakte zijn voornemen bekend om, in de Katholieke Kerk, de "homoseksuele liefde" en het "homo-huwelijk" ingang te doen vinden.

Wat is er gebeurd met de ketters en de ketterij in de moderne wereld? Hetgeen bisschop Bonny zegt over het 'homo-huwelijk' komt over als een ketterij binnen de Katholieke Kerk die nog niet door Bergoglio werd veroordeeld.

Bron: Il Corriere delle Regioni

Link:

http://www.ilcorrieredelleregioni.it/index.php?option=com_content&view=article&id=9851:dove-sono-finiti-gli-eretici&catid=70:chiesa-cattolica&Itemid=96

'Belgische' seminaristen gedecimeerd na opdoeken van de 'Heilige Apostelen' door Jozef De Kesel. Maar, dat kan de pret niet drukken bij Priester Poppe:Jef De Kesel met zijn 'Belgische' seminaristen en Aartsbisschop-Secretaris Jorge C. Patron Wong
van de Congregatie voor de Clerus op 10 oktober in Moerzeke

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer