dinsdag 21 oktober 2014

Aartsbisschop Sviatoslav Shevchuk riep de Synode op om een klare en duidelijke boodschap te sturen richting gelovigen én Bergoglio

La controffensiva degli ortodossi

De tegenaanval van de 'orthodoxen'


"De Aartsbisschop zwaaide heftig met de Catechismus van de Katholieke Kerk richting Bergoglio en riep hem op om eens te lezen wat daar staat."

"Vervolgens las de Aartsbisschop de passages aangaande het gezin en het huwelijk voor!"

"Het was een bijzonder pijnlijk moment voor Bergoglio!"

Bron: Il Foglio

Link:

http://www.ilfoglio.it/articoli/v/121964/rubriche/sinodo-famiglia-controffensiva-degli-ortodossi.htmNa de ontelbare vulgariteiten van Bergoglio, zijn niet alleen hij, maar alle post-conciliaire 'pausen' van hun voetstuk gevallen.

Bergoglio staat in zijn blootje!

Verslagen door de Traditie en de Catechismus van de Katholieke Kerk!

De aanval op de ketterijen in de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie kan nu ingezet worden: deze ketterijen zijn niet langer sacrosanct!

'Kardinaal' Kasper excuseert zich: journalist [Pentin] zegt dat het 'fiasco' [van de Gezinssynode] de macht van de sociale media toont

Cardinal Kasper apologizes: journalist says fiasco shows the power of social media


Pentin said that the instant availability of information on the Internet, and the ability of the public to verify information, has been a game-changer, making it harder for special interest groups within the Vatican, even inside Synod’s own administration, to manipulate its message. He cited the “instant uproar” on Twitter and Facebook following the release of the Synod’s mid-point Relatio on Monday as “really useful” in thwarting the plans to “steer” the Synod in a particular direction.

“They know they can’t get away with this kind of manipulation any more.” Social media, he said, “gives voice, probably for the first time to the silent majority. That silent majority has until now been so easy to ignore.”


Bron: LifeSiteNews

Link:

https://www.lifesitenews.com/news/cardinal-kasper-apologizes-journalist-says-fiasco-shows-the-power-of-socialOpvallend is niet alleen de "macht van de sociale media", maar ook het feit dat de Katholieke silent majority traditioneel is!!!

De tijd van de Bergoglio's, Kaspers, Danneelsen en Bonny's is voorbij!

De jaren '60 zijn definitief voorbij!

WE WANT GOD!

'Kerknet' over de Gezinssynode:

De bisschoppensynode over het gezin in Rome vindt grote weerklank in de media, die in hun analyse heel verschillend reageren. 'De Kerk heeft de afspraak gemist met de moderniteit', klinkt het in verschillende commentaren [Wat is dé 'moderniteit'? Na een Franse Revolutie tijdens het Tweede Vaticaans Concilie, nu de Oktoberrevolutie?]. Anderen, onder meer de Afrikaanse kardinaal Robert Sarah, wijzen erop dat kwesties als de communie voor hertrouwde echtgescheidenen of het homohuwelijk een hoofdzakelijk westerse aangelegenheid zijn, waarvan kerken in Afrika of Azië niet wakker liggen. Verschillende media beklemtonen dat het debat nog niet is afgesloten. Uiteindelijk heeft paus Franciscus, als hoofd van de Katholieke Kerk, het laatste woord. [Had men de slottoespraak van Bergoglio gelezen, dan had men geweten dat Bergoglio daar zelf zei: "De paus is, in dit verband, niet de opperste heer, maar eerder de opperste dienstknecht - de servus servorum Dei". We zien hier dat Bergoglio weer één van zijn 'afgeschafte' titels oprakelt! De Paus is inderdaad het hoofd van de Kerk SAMEN met alle bisschoppen die in communie met hem zijn, de levenden en de doden! Een Paus is dus de baas zolang hij de Ware Leer verkondigt, maar vanaf het moment dat hij één letter wijzigt aan die Ware Leer, is het een ketter! In het geval van Bergoglio is dit al herhaaldelijk aangetoond.]

De Italiaanse krant 'La Repubblica' schrijft in een commentaar: "Het slotdocument wijst de weg voor verdere studie en overleg. Het debat is nog niet afgesloten." [Het is inderdaad de onzalige 'verdienste' van Bergoglio dat hij erin geslaagd is, om discussies die in het verleden al afgesloten waren, weer te openen. Dit opent de weg naar nieuwe ketterijen!] De Franse krant 'Le Figaro' benadrukt dat het al tijdens de synodedebatten duidelijk was dat de bisschoppen verdeeld zijn over de vraag of de Katholieke Kerk zich barmhartiger moet opstellen [De gelovigen waarschuwen voor de realiteit van de hel is véél barmhartiger, dan de kop in het zand steken!]. "Verschillende bisschoppen vinden dat de Kerk haar visie over huwelijk, trouw, gezin en kwesties als homoseksualiteit nog duidelijker moet articuleren. Het debat is nog niet afgesloten, maar ook in de voorbereiding van de volgende synode zal de weerstand blijven aanhouden." [We zien eerder een verstrenging van de interpretatie van de Leer dan een versoepeling!]

De Britse krant 'The Guardian' schrijft dat men de dynamiek van de voorbije bisschoppensynode onrecht aandoet door de synode te reduceren tot een debat tussen verschillende fracties over kwesties als hertrouwen of homoseksualiteit. "De dynamiek was veel complexer en heel verscheiden. De fundamentele kerkelijke leer over het gezin stond nooit ter discussie. Paus Franciscus heeft ook nooit aangestuurd op een verandering van die leer [De Engelsen weten het weer...], maar hij drong wel erop aan om die met een pastorale dimensie aan te vullen [De pastorale praktijk kan de Leer niet tegenspreken.]." De Britse kwaliteitskrant vestigt er nog de aandacht op dat de drie paragrafen, die de trouw aan de traditionele kerkelijke leer benadrukten, maar waarin tegelijk werd aangedrongen op meer barmhartigheid, slechts bij een groep van 25 tot 30 van de 191 synodevaders geen genade vond [Waar gaat dit over?].

De 'Süddeutsche Zeitung' noemt het de verdienste van paus Franciscus dat hij begrepen heeft dat de Katholieke Kerk dreigde vast te lopen in een binnenskamers debat over dogmatiek, dat ver boven het hoofd van de gelovigen wordt gevoerd [Dit gaat niet over "een binnenskamers debat over dogmatiek". Dit gaat over essentiële geloofspunten die voor de individuele gelovige weldegelijk uitermate belangrijk zijn! Zijn zieleheil staat op het spel.]. "De synode in Rome heeft net als destijds het concilie wel degelijk de deuren en ramen geopend, al is het heel voorzichtig. Deze synode heeft ervoor gezorgd dat er opnieuw licht en lucht binnendrong in een ruimte die veel te lang was afgesloten. Maar bij verschillende bisschoppen was de angst dat het gebouw zou instorten groter dan de moed." [Allemaal gebakken lucht, zoals zo vaak in de krant. De kans dat de 'Süddeutsche Zeitung' eerder 'instort' dan de Katholieke Kerk is beduidend groter!]


Vlaamse kranten

'De Morgen' stelt vast dat wij voor het eerst in de geschiedenis een paus hebben die zich uitdrukkelijk uitspreekt voor gelijke rechten tussen hetero's en homo's [Pure nonsens! Wat zijn gelijke rechten? Wat zijn hetero's? Wat zijn homo's? Wat hier vergeten wordt, is dat elk kind recht heeft op één vader en één moeder!]. Maar tegelijk hebben de synodevaders de kans gemist waardoor gelovige holebi's [Wat zijn holebi's?] zich echt welkom kunnen voelen in hun kerk. 'De Standaard' schrijft dat de deur op een kier blijft staan: "Er was een 'pastorale aardbeving' voorspeld, maar de lat lag te hoog voor de deelnemers van de synode. De frase 'homoseksuelen welkom heten' bleek er te veel aan." [Waarschijnlijk zijn er eerder te veel homoseksuelen in de Kerk dan te weinig. Denken wij bijvoorbeeld maar aan de pedo-bisschop Roger Vangheluwe of de pedo-kardinaal Keith O'Brien of de pedo-pater Erik Dejaeger! Neen! Het gaat niet over "welkom zijn". Bepaalde lieden willen hun schanddaden gelegitimeerd zien door de Kerk, hetgeen natuurlijk een absurde eis is. Het volstaat om even de Heilige Schrift te lezen.] Dat de synode niet verder kwam, wordt door de krant toegeschreven aan de invloed van de conservatieve vleugel binnen de kerk, aangevoerd door de Amerikaanse kardinaal Jonathan [?] Burke [Het is Raymond Leo Burke. Zelfs de feiten krijgen ze niet op een rijtje, laat staan de interpretatie!] en de Duitse curiekardinaal Gerhard Müller. Maar minstens zo beslissend was in de discussie de rol van de Afrikaanse bisschoppen. "Het resultaat is een tekst die de kool en de geit spaart", zegt Hans Geybels, theoloog en gewezen woordvoerder van kardinaal Danneels in 'De Standaard. "Het is een document dat de eenheid probeert te bewaren." [Het document zegt helemaal NIETS nieuws!]

'Gazet van Antwerpen’ schrijft dat moderne bisschoppen het in het Vaticaan hebben moeten afleggen tegen de conservatieve krachten: "Bisschop Bonny was na afloop van de synode niet helemaal teleurgesteld. Meer dan de helft van de 191 aanwezigen schaarde zich achter de, zij het afgezwakte, teksten over meer openheid voor holebi's, samenwoners en hertrouwde gescheidenen. Een groter compromis, een tweederde meerderheid, is niet gevonden. Nog niet." [Bonny heeft natuurlijk nog niet gelezen waar men zich 'achter' schaarde! Uiteindelijk werd alles verworpen! Zelfs de termen "homoseksueel" en "communie voor de hertrouwde gescheidenen" zelf.]

'Het Belang van Limburg schrijft: "Als de bisschoppensynode over het gezin, die het voorbije weekend werd afgesloten, ons iets heeft geleerd, dan is het hoe verdeeld de katholieke Kerk is als het gaat over homoseksualiteit en de plaats van gescheiden en hertrouwde mensen in de kerk [Het is nu zelfs een taboe! De Afrikaanse en Aziatische bisschoppen weigeren om er over te praten! TABOE! Géén verdeeldheid!]. Het conservatieve kamp haalt - voorlopig - zijn slag thuis. Paus Franciscus, die bekendstaat als een voorstander van meer openheid in de Kerk, was zichtbaar ontgoocheld. De stemming toont de impact van vroegere pausen, die decennialang vooral behoudsgezinde bisschoppen hebben benoemd." [Zo hoort het ook!]

Bron: Kerknet

'Priester' Rik Beckers van Holebi-pastores en het Vicariaat Vlaams-Brabant provoceert weer en 'rekent' niet op Christus, maar wél op Bergoglio:

Link

http://www.standaard.be/cnt/dmf20141019_01330694

Monseigneur Leon Lemmens, doe eindelijk eens wat u moet doen!

Bernard de Cock is dominicaan en betrokken bij de Holebi-pastores:

Bernard de Cock is dominicaan, en behoort tot de gemeenschap Mirte te Gent. Studies van filosofie en theologie aan het CKS en aan de KU Leuven. Hij was van 1980 tot 2003 studentenpastor aan de toenmalige Rijksuniversiteit te Gent. Publicist over filosofische en theologische onderwerpen. Hij schreef een indringende studie over homoseksualiteit, alsook een bundel opstellen over het fenomeen van de verankerde spiritualiteit. Hij begeleidt leesgroepen in filosofische literatuur, geeft vormingssessies en cursussen over bijbelteksten, en conferenties over levensbeschoudelijke thema’s. Dirigeerde een aantal cd-opnamen van religieuze muziek. Hij is werkzaam in het Lemmensinstituut vanaf 1990.


Mirte - De Dominicaanse Mannengroep


Link:

http://www.gemeenschap-mirte.be/index.php?page=de-dominicanen

http://www.gemeenschap-mirte.be/index.php?page=mannengroepContacten met het IPB

Link:

http://www.ipbsite.be/archief/homoseksualiteit/63-eenoverweging.html

En ook de oud-Turnhoutse deken Peter Dierckx

De goedlachse Peter Dierckx (50) was al twintig jaar actief als parochiepriester in de Kempen en al twaalf jaar pastoor van de drie parochies van Oud-Turnhout.

Afgevoerd naar het UZ in Edegem.


Bron: Gazet van Antwerpen

Link:

http://www.gva.be/cnt/aid569011/peter-dierckx-komt-naar-uz

En nog een zeer fanatiek lid van de Holebi-pastores: Pastoor Herman Augustyns uit het bisdom Antwerpen

Sinds Pinksteren 2003 pastoor op Linkeroever, toen nog in drie parochies, nu in de ééngemaakte Sint-Anna-ten-Drieënparochie.

Sinds 1 juli 2008 ook pastoor van Sint-Walburgis in de wijk ‘Het Zuid’.


'Kardinaal' Marx uit onvrede over slotverklaring gezinssynode: Invloed van 'kardinaal' Kasper = 0

De voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, Reinhard Marx, is met de slotverklaring van de gezinssynode in het Vaticaan niet helemaal tevreden.

Volgens kath.net zou kardinaal Marx zijn onvrede over de verklaring al in de synodehal hardop hebben laten horen. In het Duits zou hij als kritiek hebben gegeven dat de stellingen van kardinaal Kasper nauwelijks van invloed zijn geweest op het slotdocument

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/6423-kardinaal-marx-uit-onvrede-over-slotverklaring-gezinssynode


Apostaat Marx is nog tien keer erger dan Robert Zollitsch, de vorige voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie!!!

Gądecki: "Indien ik niet had gesproken, de Synode zou erger verlopen zijn."

Gądecki: "Se non avessi parlato io, il Sinodo sarebbe andato peggio."


Stanisław Gądecki, de Aartsbisschop van Poznan en voorzitter van de Poolse Bisschoppenconferentie zegt:

"Familiaris Consortio van Paus Johannes Paulus II volstaat!"

"Niets nieuws onder de zon."

Bron: Vatican Insider

Link:

http://vaticaninsider.lastampa.it/vaticano/dettaglio-articolo/articolo/sinodo-famiglia-37039/

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli
Un vero Santo e basta.

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer