donderdag 26 november 2015

Kerknet: 'Herinterpretatie van de koran zou een weldaad zijn'

De Vlaamse Bijbelexegese Peter Schmidt [Iemand die in het seminarie rondliep!] pleit in het weekblad 'Tertio' voor een herinterpretatie van de Koran [En wie gaat dat doen? Bergoglio?]. Die is essentieel om te vermijden dat extremisten geweld vanuit Koranteksten blijven legitimeren. Schmidt verwijst naar de islamexpert Felice Dassatto (UCL) die recent zei dat de Koran en de soenna getuigen van grote spiritualiteit ["Grote spiritualiteit..." Lachwekkend! De islamitische 'hemel' is een mega-bordeel! Is dat spiritueel? De islam is vooral immanent, begaan met het hier en nu, en mist transcendentie.], maar eveneens kunnen inspireren tot oorlog en geweld [Dat kan je wel zeggen!]. Schmidt meent dat wij er goed zouden aan doen om de vraag ernstig te nemen of geweld en heilige oorlog wortels hebben in de islam en meer bepaald in de koran zelf. [Dat is geen 'vraag', maar een evidentie.]

"De 'geweldteksten' van de koran vertonen niet zelden een schrikbarend parallellisme met die van het Oude Testament. [Totale leugens. Zoiets wil 'bijbelexegeet' zijn en begrijpt er totaal niets van! Schmidt beseft blijkbaar niet, dat het 'geweld' in het Oude Testament een direct bevel van Jahweh was, dat kaderde in de context van de verovering van Kanaän. Na de dood van Mozes (Deut. 34) krijgt Jozua, de rechterhand van Mozes, van Jahweh de opdracht de leiding over het volk op zich te nemen en hen te leiden bij de inname van het beloofde land, Kanaän. Het 'geweld' wordt dus in tijd en ruimte begrensd. Het gaat over de verovering van Kanaän en dan stopt het ook. In de koran hebben wij met totaal iets anders te maken. De herhaalde oproepen in de koran aangaande het doden van Christenen, joden en ongelovigen, zijn NIET in tijd en ruimte begrensd, maar gelden altijd en overal. Het is alsof Mohammed een fatwa heeft uitgevaardigd, die het vermoorden van  Christenen, joden en ongelovigen altijd en overal toestaat. Meer nog, het is de plicht van elke moslim om iedereen, indien nodig met geweld, aan Allah te onderwerpen.]

Peter Schmidt: Vandaag kunnen wij terecht stellen dat de Bijbel en Bijbels geloof niet op geweld aansturen, maar uiteindelijk alleen op vrede en gerechtigheid. [Dit klopt dus niet! Het 'geweld' was enkel toegestaan tijdens de verovering van Kanaän! Daarna niet meer.]

Peter Schmidt: Dat kunnen we slechts omdat wij in het westen een grondige herinterpretatie van gewelddadige stukken uit de Bijbel – het zijn er veel meer dan in de Koran – achter de rug hebben." [Leugens, leugens, leugens! Het westen heeft niets 'geherinterpreteerd'! Het bevel van Jahweh was begrensd in tijd en ruimte. Punt.]

Peter Schmidt verwijst naar het belang van de historisch-kritische exegese, die naast triomfen ook mislukkingen heeft gekend. "Maar zij was wezenlijk om de Bijbelteksten in een historische, dus relatieve context te plaatsen." [Een historische context is niet relatief.]

Schmidt verwijst naar de aanvankelijke weerstand tegen die wetenschappelijke methode van tekststudie in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. [Totale nonsens. Nergens kan men in de geschiedenis van het Christendom voorbeelden aanhalen van individuele Christenen, groepjes Christenen of de Kerk zelf waar deze ongelovigen zomaar vermoord zou hebben. De Kerk bekeert mensen, maar vermoordt ze niet. Het vermoorden van ongelovigen kan men historisch nergens terugvinden en dat heeft ook nooit plaatsgevonden. Dit in tegenstelling met de islam, waar iedere moslim het recht en zelfs de plicht heeft om Christenen, joden en ongelovigen, indien nodig met geweld, te onderwerpen. De geweldloosheid van het Christendom heeft niets te maken met "de wetenschappelijke methode van tekststudie in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw". Wat een domheid! Het is God zélf, die geweldloosheid bevolen heeft, maar Allah denkt er anders over!]

Ook moslimintellectuelen die zich vandaag moedig op dit vernieuwende pad wagen mogen dezelfde weerstand verwachten. Maar net als de Bijbel kan het de koran en de soenna bevrijden van een letterlijke en onhistorische uitleg, die vandaag door sommigen wordt ingeroepen voor de rechtvaardiging van geweld. [Wanneer wij de Bijbel lezen, wordt daar NERGENS opgeroepen om mensen te vermoorden! Dit in tegenstelling met de koran waar het bol staat van dergelijke moordoproepen. Dit heeft met een letterlijke of figuurlijke interpretatie van de Bijbel niets te maken. Moordoproepen staan niet in de Bijbel, maar wél in de koran!]

Bron: Kerknet


Bijvoorbeeld:

Soera 5:33: "Degenen die oorlog voeren tegen Allah en Zijn Boodschapper moeten gedood of gekruisigd worden."

Dit is niet iets van de 'radicale islam!'

Dit is geen 'foute interpretatie van de koran'.

Maar, dit is een letterlijk bevel, dat direct uit de koran komt.


Dit verklaart wat er in Parijs is gebeurd!

The Truth About Islam:


woensdag 25 november 2015

Patrick Moore sceptisch over de zogenaamde 'klimaatopwarming':


Kerknet: "Herdenking reformatie mag niet onbenut blijven als kans"

De huispredikant van het Vaticaan, de kapucijn Raniero Cantalamessa [Die zélf een protestant is! Meer bepaald, een aanhanger van de pinksterbeweging!], zei tijdens een toespraak bij het begin van de synode van de Church of England [Wat gaat die man daar doen?] dat de vijfhonderdste verjaardag van de reformatie niet onbenut mag blijven door gevangen te blijven in het verleden of eindeloze discussies over wie nu al of niet gelijk had [De Katholieke Kerk verkondigt de Geopenbaarde Leer van God. De Church of England wijst die Leer af! Geen discussie nodig!]. "Wij moeten deze gebeurtenis benutten om kwalitatief een stap vooruit te zetten." Pater Raniero Cantalamessa hield zijn toespraak in de abdij van Westminster, in aanwezigheid van Queen Elizabeth II, die nog steeds hoofd is van de Church of England and Wales [En dan?].

De theoloog verwees naar belangrijke hervormers als Martin Luther en de anglicaan Thomas Cranmer en hun visie over de rechtvaardigingsleer [Het Concilie van Trente (Sessio VI) is hier bindend.]. Die krijgt vandaag een nieuwe actualiteit door de bewering van de mensen dat zij zichzelf kunnen redden dankzij wetenschap, technologie of een moderne menselijke spiritualiteit, zonder verlosser buiten de mensheid.

De huispredikant [LOL] erkende dat het herstel van de Eenheid van de Christenen niet eenvoudig is [De Christenen zijn één binnen de Katholieke Kerk. Alle anderen zijn niet christelijk en al zeker die Church of England niet!]. Toch is de eenheid van de christenen een wens van Christus, die vandaag nieuwe actualiteit krijgt: "In vele delen van de wereld worden vandaag mensen vermoord. Niet omdat zij katholiek, anglicaan of pinksterchristen zijn, maar louter omdat zij christen zijn. In de ogen van diegenen die ons vervolgen zijn wij al een. Laten wij daarom ook een zijn in onze ogen en die van God."

Bron: Kerknet


MORTALIUM ANIMOS - Over de bevordering van de werkelijke eenheid van religies
Paus Pius XI - Encycliek - Datum: 6 januari 1928

De Kerk

8 Wie zich Christenen noemen, kunnen niet anders doen dan geloven, dat een Kerk, en slechts één Kerk, door Christus gesticht is.

 

Een kapitale fout in de oecumenische beweging

9 En hier is de plaats om uiteen te zetten en te weerleggen de valse opvatting, waar heel deze kwestie op rust, en waaruit opschiet de veeltakkige samenzwering der niet-katholieken, om de 'christelijke kerken' te verbroederen.
Met andere woorden, de Kerk is niet verdeeld!


Met andere woorden, je hebt Christenen en apostaten!


Op 19 juni 2006 te Buenos Aires, liet Bergoglio zich 'zegenen'
door een protestantse leek in aanwezigheid van Cantalamessa (die bruine 'pater')!

Duidelijk een publieke daad van apostasie!

Dit is een samenzwering tégen de Kerk!

Over Turkije en Islamitische Staat:


De 'Religion of Peace' in actie:

dinsdag 24 november 2015

De Belgische Regering slaat wild om zich heen, maar het wordt steeds duidelijker, dat de 'oorlog tegen het terrorisme' een schaduwspel is...


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporter klapt uit de biecht en geeft toe, dat vrijwel alle nieuws nep is:


"Omgekochte journalisten"


De Duitse journalist Udo Ulfkotte onthult in zijn bestseller Gekaufte Journalisten hoe hem geleerd werd ‘te liegen, te verraden en niet de waarheid te vertellen aan het publiek.’ De voormalige journalist van de Frankfurter Allgemeine Zeitung, één van Duitslands grootste dagbladen, werd stiekem betaald door de CIA en de Bundesnachrichtendienst, om het nieuws te manipuleren in het voordeel van de Verenigde Staten en in het nadeel van de vijanden van Amerika. Volgens Ulfkotte is de Westerse media door en door corrupt. “Sommige media zijn niets meer dan propagandadiensten van politieke partijen, geheime diensten en financiële instellingen.”


Bron: Novini

Link:

http://www.novini.nl/omgekochte-journalisten/maandag 23 november 2015

zondag 22 november 2015

Vlaamse media worden wakker! Knack: "Broer hoopt dat Salah Abdeslam zich aangeeft: 'Liever in gevangenis dan op kerkhof'."

Mohamed Abdeslam wil dat zijn broer Salah, de voortvluchtige verdachte van de aanslagen in Parijs, zich aangeeft 'zodat hij ons de antwoorden kan geven waarop we wachten.' [Dit is cruciaal!]

'Voor zijn familie, de families van de slachtoffers en de mensen die ons in het oog houden,' zei Mohamed Abdeslam, die zelf even werd opgepakt en weer vrijgelaten, in het RTBF-programma Les Décodeurs. 'We hebben liever dat Salah in de gevangenis zit, dan dat hij op een kerkhof ligt'.

'Gemanipuleerd, niet geradicaliseerd' [Is vrij waarschijnlijk!]

Hij verklaarde ook dat hij niet alleen hoopt, maar er ook van overtuigd is, dat zijn broer niemand heeft gedood bij de aanslagen in Parijs, maar dat hij op het laatste moment beslist heeft 'om terug te keren en niet te doen wat hij van plan was. Hij heeft misschien iets gezien of gehoord dat hij niet had verwacht', klinkt het. [De kans is groot, dat hij niet wist wat hij aan het doen was! Naast dader is hij nu vooral kroongetuige!]

Mohamed benadrukt dat het gerechtelijk onderzoek nog niet heeft bevestigd dat Salah mensen heeft gedood in Parijs. Volgens hem zijn zijn broers Salah en Brahim, die zichzelf heeft opgeblazen in Parijs, bovendien niet 'geradicaliseerd, maar wel gemanipuleerd'. [Het 'bomvest' van Brahim werd waarschijnlijk van op afstand tot ontploffing gebracht en was waarschijnlijk zo geprepareerd, dat hij enkel zou sterven. De serveerster die op een meter naast hem stond en hem op dat moment aan het bedienen was, heeft het overleefd.]

'Lichte veranderingen'

Hij woonde samen met zijn broers en had een sterke band met hen, en verklaarde dat hij enkele dagen voor de aanslagen in Parijs geen voortekenen had gezien. 'We hadden banale conversaties onder broers', zegt hij.

Mohamed en zijn familie hadden zes maanden geleden 'lichte veranderingen' opgemerkt, maar die waren 'niet onrustwekkend voor mij en of mijn familie'.

'Als uw broer u vertelt dat hij zal beginnen bidden en stopt met drinken, is dat niet automatisch een vorm van radicalisering. Voor ons waren het gewoon mensen die zich wilden settelen en iets meer respect wilden hebben voor hun geloof.'

Niet op de hoogte

De naasten van de twee broers waren er niet van op de hoogte dat Salah werd geobserveerd [door de staatsveiligheid.], of dat Brahim door de politie was ondervraagd omdat hij naar Syrië wilde vertrekken. 'We wisten het niet, we zijn nooit op de hoogte gebracht van zijn verklaringen', zegt Mohamed. Hij verklaarde nog dat hij de druk die journalisten op hem en zijn familie uitoefenen, 'zwaar en vermoeiend' vindt en dat hij hoopt 'dat deze donkere geschiedenis zal eindigen'.

Waarom werd het café van Brahim op 4 november gesloten? En niet al veel eerder?

Link:

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2525424/2015/11/16/Cafe-van-de-broers-Abdeslam-begin-deze-maand-gesloten-voor-criminele-feiten.dhtml

'Ik hoop dat de mensen slim genoeg zullen zijn om te begrijpen dat ik niet enkel 'de broer van' ben, dat wij niet alleen 'de familie van' zijn, en dat achter die aspecten mensen schuilen die respectvol en anders zijn', besluit Mohamed Abdeslam. (Belga)

Bron: Knack

Link:

http://www.knack.be/nieuws/belgie/broer-hoopt-dat-salah-abdeslam-zich-aangeeft-liever-in-gevangenis-dan-op-kerkhof/article-normal-627633.htmlNog steeds houden de Belgische media cruciale informatie achter!


UIT DE NEDERLANDSE VOLKSKRANT:

Zichzelf niet opgeblazen

Salah Abdeslam heeft de zelfmoordterroristen naar het Stade de France gereden. Daarna liet hij een gehuurde Renault Clio achter in het 18de arrondissement van Parijs, niet zo ver van het stadion. Mogelijk was het de bedoeling dat hij daar een zelfmoordaanslag zou plegen. In het communiqué waarin Islamitische Staat de terreurdaden opeiste, werd gesproken over 'doelen in het 10, 11 en 18de arrondissement'. In dat laatste stadsdeel is echter niets gebeurd. [!!!]

Volgens een woordvoerder van de Belgische politie zijn er twee mogelijkheden. Of zijn aanslag in Parijs is mislukt en is hij nu op zoek naar een nieuw doelwit. Of 'hij is bang geworden in Parijs en IS vindt dat helemaal niet grappig'.
[Gelukkig dat de politie deze hypothese volgt!!!]
 
In elk geval heeft Abdeslam zichzelf niet opgeblazen
[!!!]. Zijn telefoon werd later die avond gepeild in Montrouge, een voorstad direct ten zuiden van Parijs. Die nacht werd hij opgehaald door twee vrienden uit België. Een van de vrienden zei tegen zijn advocaat dat hij 'een dik vest, misschien een bomvest' aanhad. [Deze heeft zijn verklaring aangepast!]

De Amerikaanse tv-zender ABC sprak met vrienden die zeggen Abdeslam dinsdag nog gesproken te hebben. Hij zou terug willen naar Syrië, maar ook bang zijn voor lokale leden van IS die wraak zouden kunnen nemen omdat hij zijn zelfmoordopdracht niet heeft uitgevoerd. 'Als hij is teruggedeinsd, is hij doelwit voor IS', zei Nathalie Galant, advocaat van de familie Abdeslam.
[!!!]
 
Bron: De Volkskrant

Link:

http://www.volkskrant.nl/buitenland/broer-van-abdeslam-ik-zie-hem-liever-in-de-gevangenis-dan-op-het-kerkhof~a4192570/


Het wordt stilaan duidelijk wat hier gespeeld wordt!

Waarom maakt de regering dan zo een circus in Brussel?

Het leger moet zo snel mogelijk van de straten!

België is toch géén islamistische bananenrepubliek!

Broer: Salah Abdeslam moet levend gepakt worden

Salah Abdeslam, de meestgezochte man van Europa, moet achter de tralies verdwijnen, niet sterven. Dat zei zijn oudere broer Mohamed zondag in het Belgische televisieprogramma Les Décodeurs.

Mohamed hoopt dat zijn 26-jarige broertje levend gepakt wordt zodat hij antwoord kan geven op de vele vragen van zijn eigen familie, maar ook de vragen van de nabestaanden over de aanslagen in Parijs. „We hebben liever dat Salah in de gevangenis zit, dan dat hij op een kerkhof ligt", aldus Mohamed in het programma.

Bron: Metro

Link:

http://www.metronieuws.nl/buitenland/2015/11/broer-salah-abdeslam-moet-levend-gepakt-worden

De Belgische Regering voert, naar aanleiding van een gigantische 'PSYOP', de 'Sharia' in Brussel in: Gedaan met "Onze vrijheden om een concert of een voetbalmatch bij te wonen of gewoon te ontspannen op een terrasje."

Intussen jaagt de Regering de inwoners de stuipen op het lijf en waarom?


Het antwoord is te vinden in de Amerikaanse en Britse kranten, die blijkbaar meer weten, dan de Belgische pers. Een Belgische pers die nog geen knip voor de neus waard is!


Friends Say ISIS Paris Fugitive Called Them; Desperate, Hiding in Brussels


The fugitive ISIS gunman from the Paris attacks, Salah Abdeslam, is hiding in the Brussels area and has called friends to help him get back to Syria, according to two friends who told ABC News that they and a third friend spoke with Abdeslam this week via Skype on a cell phone. Abdeslam’s brother, Mohamed, confirmed two of the friends told him about Abdeslam's desperate phone call, and today Mohamed urged his brother to turn himself in to police. [Salah Abdeslam wil dus terug naar Syrië.]

The friends, who spoke to ABC News on the condition of anonymity due to the sensitivity of the situation, said Abdeslam called them Tuesday evening and said he is in hiding in the Brussels area but is desperately trying to get to ISIS territory in Syria.

The friends said Abdeslam told them he was in a bad situation, caught between Belgium and French officials who were hunting for him and local ISIS members he said were “watching him” and unhappy with him after he failed to detonate his suicide vest.
[Salah Abdeslam wordt dus gezocht door de Franse en de Belgische autoriteiten én de locale ISIS-leden. De Franse en de Belgische autoriteiten zoeken hem omdat hij de aanslagen gepleegd heeft. ISIS zoekt hem omdat hij de aanslagen niet gepleegd heeft! Salah Abdeslam heeft zijn bommengordel in Parijs uitgedaan en is er vandaar gegaan! Zijn broer, Brahim Abdeslam, stierf in de bistrot Comptoir Voltaire, toen zijn 'bommengordel' ontplofte. Het is echter goed mogelijk, dat hij niet wist dat hij een 'bommengordel' droeg. Indien hij een echte bomengordel gedragen zou hebben, dan zouden er veel meer doden gevallen zijn, nu enkel maar gewonden. Misschien, dat Salah Abdeslam dit gezien heeft en zijn 'vest' uitgedaan heeft. ISIS sprak oorspronkelijk van 8 zelfmoordterroristen, maar het zijn er 'maar' 7 geweest. Salah Abdeslam was de achtste en is gevlucht.]

Abdeslam insisted he played only a minor role in the attacks
[Waarschijnlijk klopt dit en wist hij niet wat hij aan het doen was!], but his friends said they doubted his claim of innocence. His brother told ABC News that Abdeslam was “manipulated” by the attack mastermind, Abdelhamid Abaaoud [Dit is niet hét brein, maar een 'mol'! Trouwens ook de 'derde terrorist van Verviers die wist te ontkomen'. Toeval?] , killed in a police raid Thursday in France. Abaaoud and Abdeslam were childhood friends and were arrested when caught in a robbery in 2010, according to an Abaaoud family attorney.

Bron: ABC News

Link:

http://abcnews.go.com/International/friends-isis-paris-fugitive-called-desperate-hiding-brussels/story?id=35330776


WIJ ROEPEN DE BELGISCHE AUTORITEITEN DAN OOK OP OM SALAH ABDESLAM LEVEND IN HANDEN TE KRIJGEN!

ONZE CHRISTELIJKE WAARDEN ZIJN DIE VAN HET LEVEN EN DIE VAN DE RECHTSSTAAT!

NIET DIE VAN WANTED DEAD (OR ALIVE)!!!

De kruistochten hadden een puur defensief karakter!

De kruistochten gingen heel precies om het veilig stellen van Christelijke heiligdommen in Palestina. Het waren zeer beperkte operaties. Van enige ‘verovering van islamgebieden’ was geen sprake.

De enkele stad die door de kruisvaarders veroverd werd, werd in feite heroverd, want die was bezet door moslims, en de kruisvaarders kregen veel hulp van de bewoners, die hen zagen als bevrijders. Bovendien vormden de kruisvaarders geen bezettingsmacht. Ze waren er maar tijdelijk.

Verder waren de gevolgen van de kruistochten onvoorstelbaar veel geringer dan de islamveroveringen en slachtpartijen gedurende eeuwen en eeuwen.

Maar, kijk nu eens naar de islamveroveringen in de geschiedenis. Naar de hoeveelheid islamitische veldslagen (N = 548), gevoerd door de moslims, steeds maar weer in de richting van Europa. En kijk dan eens naar de zeer bescheiden tegenreactie in de vorm van de kruistochten (N = 16).

Dat wordt in dit filmpje nog eens heel precies uitgelegd door Bill Warner:

Nog meer slachtoffers van het moslim-terreur: DIESEL en MAILKO

Diesel loopt zijn dood tegemoet

De Mechelse herder of malinois Diesel (links) overleed tijdens de raid in Saint-Denis en Mailko overleed enkele uren later aan haar verwondingen

zaterdag 21 november 2015

Imagine - John Lennon

De voorbije dagen hebben we op verschillende plekken, ook in aanwezigheid van François Hollande, de song 'Imagine' van John Lennon ten gehore gekregen. Hollande gaat op de barricaden staan om "onze waarden" te verdedigen. Reeds eerder vroegen wij ons af welke "waarden" dat dan wel zijn, aangezien we ook al 50 jaar lang te horen hebben gekregen, dat er geen absolute "waarden" bestaan.

Of gaat het over "vrijheid, gelijkheid en broederschap"?

Liberté, Égalité, Fraternité? De leuze van het Grand Orient de France?

Of is het, zoals Jean-Nicolas Pache tijdens de Commune op de muren liet schilderen:

"Liberté, Égalité, Fraternité, ou la mort"?


Of zoals premier Charles Michel het donderdag nog zei: "Het is de plicht van alle democraten om fanatisme en terrorisme te bestrijden. Vastberaden en meedogenloos."

Hoezo "meedogenloos"?

Is de staat "meedogenloos"?

Valt het 'recht om te doden' ook onder de Liberté?

Mogen moslims in naam van Allah of in naam van de 'vrijheid' doden?
Mogen moeders in naam van de 'vrijheid' hun kinderen aborteren?
Mogen kinderen in naam van de 'vrijheid' hun ouders euthanaseren?

Is volgens de lekenstaat het 'recht om te doden' een absoluut recht of toch weer niet?

Of mag men volgens de lekenstaat een beetje doden, of alleen maar wanneer de anderen het niet zien?

Is het 'recht om te doden' één van de 'waarden' die Hollande en Michel "meedogenloos" willen verdedigen?

Hetgeen zich daar in Saint-Denis heeft afgespeeld? Net zoals de Amerikanen Osama bin Laden vermoord hebben, terwijl die toch verondersteld werd onschuldig te zijn??? Of de 250.000 doden in Syrië of de illegale Franse en Belgische bombardementen op Libië???

In welke mate is de Franse lekenstaat eigenlijk verschillend van de Islamitische Staat? Waar blijft de rechtsstaat? Of is het Wanted Dead or Alive?

Wat betreft de Franse revolutionairen, ook zij hebben zich het 'recht om te doden' toegeëigend! Zij hebben zelfs het wettige staatshoofd, koning Lodewijk XVI, onthoofd!

Naast de miljoenen doden tijdens de Franse Revolutie werden er tienduizenden vaak zonder proces geguillotineerd! Het ontstaan van de Franse Republiek baadt dan ook in een oceaan van bloed!

En nu komt de Republiek met Image van John Lennon aanzetten!


Imagine [Stel u voor, beeld u eens in...]

Imagine there's no heaven [geen hemel]
It's easy if you try
No hell below us [geen hel]
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for [Met andere woorden, het maakt niets uit!]

No religion too [Ook géén religie]
Imagine all the people
Living live in peace...

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world...

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one

Zijn dit dan de "waarden" van de Franse lekenstaat? Nihilisme?

Nothing to kill or die for...

Abortus, euthanasie....

Is dit wat er van de lekenstaat overblijft? Enkel maar hedonistisch en nihilistisch relativisme?

Is dat waar de Franse Republiek voor staat?

Of zoals Charles Michel het zei:

"Onze vrijheden om een concert of een voetbalmatch bij te wonen of gewoon te ontspannen op een terrasje."

Dat het drinken van een glas wijn op de stoep van een brasserie of een café en het bijwonen van een concert in een muziekhal nu als uiting van "democratie en vrijheid" wordt aangezien, is toch knettergek.

Heeft men werkelijk niets anders? Buiten het 'homo-huwelijk' géén andere "waarden" meer?

De magere ideologie van de Franse lekenstaat zal het zeker afleggen tegen de "waarden" van de salafistische moslimterroristen!

De Katholieken kunnen tenminste zeggen, dat de moslimterroristen, omwille van hun moorden en hun zonden, naar de hel gaan!


In La Divina Commedia toont de Florentijnse dichter Dante Alighieri ons precies waar ergens de 'profeet' Mohammed in de hel zit.

De achtste kring van de hel heet de Malebolge, dat is Italiaans voor "buidels van het kwaad". De dichters Dante en Vergilius bereiken de achtste kring, die een diepe en steile afgrond vormt, vliegend op de rug van de draak Geryones. In de Malebolge zijn er tien "buidels" of kloven, voor tien soorten bedriegers. 

In de negende kloof lijden de schismatici, onder wie Mohammed en Ali (canto 28-29). De stichting van de islam werd beschouwd als een afsplitsing van het Christendom. De splitsers worden verminkt door een duivel met een zwaard. Mohammeds romp wordt opengereten, net als Ali's hoofd. Vervolgens maken Mohammed en Ali een rondgang door de hele kloof, waarbij hun wonden helen, tot ze weer bij de duivel uitkomen.

Dante en Vergilius ontmoeten Mohammed in de 8ste ring van de hel (Inferno Canto XXVIII)

Bodleian Library (14de eeuw)

Volgens het Katholieke Geloof oordeelt en straft God
en niet de mens zoals in de islam!

'Moslimterroristen Parijs zetten Westerse traditie voort'

Het spectaculaire falen van de Franse veiligheidsautoriteiten in verband met de aanslagen van 13 november heeft iedereen met eigen ogen kunnen zien. Dat heeft niet met zozeer te maken met inefficiëntie, als wel met het cultureel bepaalde onvermogen om de diepere gronden van het moslimterrorisme te peilen en van daaruit passende maatregelen te nemen. Dat stelt de katholieke historicus en publicist Roberto de Mattei op zijn website.

Beroepsrevolutionairen

Zoals Paus Benedictus XVI eerder al signaleerde, ziet ook De Mattei het islamitische terrorisme als mede een kind van de Westerse mentaliteit. Volgens De Mattei meer bepaald van de Franse Revolutie van 1789, die immers een lange traditie van gewelddadige "beroepsrevolutionairen, anarchisten, socialisten en communisten in de negentiende en twintigste eeuw" in gang zette. Zij voerden bovendien "de eerste genociden in de geschiedenis van de mensheid" door. (Als eerste genocide geldt het ombrengen van ca. 170.000 katholieke boeren in de Vendée door revolutionaire strijdkrachten in 1794, iets waaraan Frankrijk niet graag herinnerd wordt. -red. KN)

Religieuze dimensie geschiedenis

"De zogenaamde fundamentalisten hebben de ervaringen van de Europese terreur geënt op de boom van de islam, van zichzelf al een totalitaire ideologie en politieke religie die zich met geweld heeft verspreid en geheerst heeft." Volgens De Mattei was het project om de islam op te nemen "in de zogenaamde republikeinse waarden" van tevoren gedoemd te mislukken, en het gevolg van een mentaliteit die de "religieuze dimensie van de geschiedenis" niet wil erkennen en alles wil terugbrengen tot "economische en politieke conflicten". Om precies dezelfde reden stond het falen van de 'Arabische lente' al bij voorbaat vast.

Capitulatie

De Mattei hekelt het Vaticaan dat de moslims bij het komende Heilig Jaar wil betrekken, en wel omdat het "in de door geweld getroffen wereld het juiste moment is een offensief van barmhartigheid te starten". Barmhartigheid is een grote christelijke deugd, aldus De Mattei, "maar losgemaakt van gerechtigheid en onverschrokkenheid wordt het slechts de kerkelijke versie van de laïcistische cultuur van capitulatie". De 'cultuur van de dood' zowel de islamitisch-absolute als de seculier-relativistische, "kan alleen het hoofd geboden en overwonnen worden door het ware licht van het evangelie".

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/moslimterroristen-parijs-zetten-westerse-traditie-voort


Onze lekenstaten vergeten inderdaad de religieuze dimensie van de geschiedenis.

Het is steeds de strijd van de Satan tegen Christus!

God stuurt uiteindelijk de geschiedenis in de richting die Hij wil!

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli
Un vero Santo e basta.

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer