maandag 5 oktober 2015

Turkse politie trekt het lijk van Hacı Lokman Birlik door de straten van Sirnak:

Bron: International Business Times

Link:

http://www.ibtimes.co.in/turkey-image-kurdish-mans-body-being-dragged-through-streets-goes-viral-649131


Blijkbaar is er géén verschil tussen de Islamitische Staat en de Turkse Staat

Een goede raad van Tante Angela:


"Bergoglio houdt heterodoxe openingsrede"

Pope: 'Synod is not parliament, but place to listen to Spirit'

Bergoglio: 'De Synode is geen parlement, maar een plaats om naar de Geest te luisteren'


Op het eerste zicht klinkt dit wel redelijk, maar het camoufleert alleen maar het diepe ongeloof van de heiden Bergoglio. Inderdaad, over de Waarheid wordt niet gestemd, maar de Geest fluistert ons tegenwoordig ook géén 'nieuwe' waarheden in...

The world Synod of Bishops on the family is not a parliament where participants will negotiate or lobby, Pope Francis said, but it must be a place of prayer where bishops speak with courage and open themselves to “God who always surprises us.” [Hier is 'de god van de verrassingen' weer. Hopelijk is het gerucht, dat het slotdocument van de Synode nu reeds klaar is, slechts een gerucht, anders zou Bergoglio hier de zwaarste blasfemie uitkramen, want, dan zou hij zondigen tegen de Heilige Geest!]

Opening the first working session of the synod Oct. 5, the pope said the synod’s 270 voting members need courage, “pastoral and doctrinal zeal, wisdom, frankness and to keep always before our eyes the good of the church and of families and the supreme law — the salvation of souls.” [Hier verwijst Bergoglio zelfs naar de Hoogste Wet van de Kerk en dat is het redden van zielen. Bergoglio trekt werkelijk alle registers open!]

Synod members must be faithful to Church teaching, “the deposit of faith, which is not a museum to be visited or even simply preserved, but is a living spring from which the church drinks to quench the thirst and enlighten” people, he said. [Hier schijnt Bergoglio te suggereren, dat de Leer van de Kerk 'kneedbaar' is!]

The synod hall and its small working groups, he said, should be “a protected space where the church experiences the action of the Holy Spirit.” [Dit is het geleuter van de evangelicals of de Pinkster-sekte!]

In a spirit of prayer, the pope said, the Spirit will speak through “everyone who allows themselves to be guided by God, who always surprises us, by God who reveals to the little ones that which he has hidden from the wise and intelligent, by God who created the Sabbath for men and women and not vice versa, by God who leaves the 99 sheep to find the one missing sheep, by God who is always greater than our logic and our calculations.” [Dit is de Valse Profeet die spreekt. Citaten worden uit hun verband gerukt en zinnen uit het Evangelie worden lukraak aan mekaar geplakt om iets anders te zeggen dan hetgeen er in de Heilige Schrift staat. "God who reveals to the little ones..." "God die aan de kleinen openbaart..." Bergoglio schijnt te vergeten, dat de Openbaring bij het overlijden van de laatste Apostel is afgesloten. Zelfs indien Bergoglio paus zou zijn, dan nog is een Paus enkel maar de Vicaris van Christus, en NIET Christus! Een Paus is de opvolger van Petrus, maar NIET Petrus! Er kan de Kerk dus onmogelijk iets 'nieuws' geopenbaard worden.]

Evangelical humility is “emptying oneself of one’s own convictions and prejudices in order to listen to our brother bishops and fill ourselves with God,” he said. [Dit is waarlijk totale nonsens! Blijkbaar moeten wij onze overtuigingen en 'vooroordelen' opgeven om naar anderen te luisteren? Blijkbaar moeten we als onwetende heidenen luisteren naar de ketterijen van anderen? De Valse Profeet wil natuurlijk, dat we als onnozele kinderen in zijn ketterse praatjes trappen!]

It is a humility [Apostasie heeft niets met 'nederigheid' te maken.], “which leads us not to point a finger in judgment of others, but to extend a hand to help them up again without ever feeling superior to them.” [En volgens Bergoglio mogen we zeker niet met de vinger naar anderen wijzen om hen te oordelen. Dat Bergoglio zich maar geen zorgen maakt, God zal hem wel oordelen! Maar, als Katholieken hebben wij de verdomde plicht om daden en woorden te beoordelen. Wij moeten constant onderscheid maken tussen goed en kwaad om te voorkomen, dat we in zonde vallen!]

Trust-filled prayer is an attitude of openness to God and silencing one’s own preferences “to listen to the soft voice of God who speaks in silence,” Pope Francis told the synod members. “Without listening to God, all of our words will be just words that don’t quench or satisfy.” Without prayer, “all our decisions will be just decorations that instead of exalting the Gospel cover and hide it.” [Maar, de Kerk hoeft niet te bidden om te weten wat Gods Wil is! De Wil van God staat opgetekend in de Heilige Schrift en is net het wezen van de Kerk! Niemand hoeft de Kerk iets 'nieuws' in te fluisteren, want degene die nu fluistert en iets anders zegt, dan hetgeen de Kerk zegt, dat is de Valse Profeet, dat is de Duivel!] 

Bron: CNS

Link:

http://cnstopstories.com/2015/10/05/pope-synod-is-not-parliament-but-place-to-listen-to-spirit/


BERGOGLIO LIJKT TE SUGGEREREN, DAT DE OPENBARING NOG NIET IS AFGESLOTEN!

DIT IS ZWARE KETTERIJ!

BERGOGLIO SPEELT WAARSCHIJNLIJK ZELF VOOR H. GEEST!

Gal 1:8  Waarachtig, wanneer wijzelf, of zelfs een engel uit de hemel, u een ander Evangelie zouden verkondigen, dat wat wij u verkondigd hebben, hij zij vervloekt!

Gal 1:9  Zoals we het vroeger hebben gezegd, zo herhaal ik het ook thans: Wanneer iemand u een ander Evangelie verkondigt dan gij ontvangen hebt, hij zij vervloekt!

 

Synode-pret:

"Als Bergoglio de passie preekt, boer pas op je ganzen!"

'Flater van de Week' dit keer door Josian Caproens, voorzitster van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad:

"Is de kerkelijke leer te regelgevend en zorgt ze er daardoor voor dat we vervallen in een goed-foutdenken, in een denken over de seksuele moraal van de Kerk in termen van ‘wat niet mag’ en ‘waar de Kerk allemaal tegen is’. Een lastige vraag. Het gaat er in elk geval om dat mensen die anders leven zich niet buitengesloten hoeven te voelen, dat zij niet veroordeeld worden."

"De kerkelijke houding ten aanzien van liefde, seksualiteit en relaties wordt best bijgestuurd. Laten we hopen dat de synode leidt tot een meer barmhartige houding van de Kerk en een welwillende heroverweging van ethische kwesties. Gelovigen verlangen naar een grote openheid en gastvrijheid van de Kerk voor alle mensen en gezinnen, wat hun relatievorm ook is. Elke relatie kent immers beperkingen en tekorten."

Bron: Kerknet

Beste Josian Caproens,

Nergens in uw artikeltje heeft u het over Geloof, zonde, inkeer, boete, hemel of hel!

Niemand heeft u gevraagd om uw ongelovige 'dwaal-licht' te laten schijnen over de Leer van de Kerk!

Wat leert Jezus Christus ons over 'barmhartigheid', 'gastvrijheid' en 'buitengesloten voelen'???

 

Uit de Heilige Schrift:

Mat 25:1  Dan zal het rijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, die haar lampen namen, om den bruidegom tegemoet te gaan.
Mat 25:2  Vijf van haar waren dwaas, en vijf waren wijs.
Mat 25:10  Maar terwijl ze heengingen om te kopen, kwam de bruidegom, en zij die gereed waren, gingen met hem ter bruiloft in; en de deur werd gesloten.
Mat 25:11  Later kwamen ook de andere maagden, en zeiden: Heer, heer, doe ons open.
Mat 25:12  Maar hij antwoordde: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet.

 

Om de 'moraal' op de Synode wat op te krikken, werd dit lied uitgebracht:"Ben jij een 'believer'?" "Klimaat of religie?"


'Kerknet' over het 'cricketteam' van het Vaticaan

Op een persconferentie in Rome maakte Nigel Baker, de Engelse ambassadeur bij de Heilige Stoel [Ook de Engelsen spelen wat veel baas daar in het Vaticaan.], bekend dat het cricketteam van het Vaticaan op 24 oktober zal aantreden tegen een team van anglicaanse geestelijken [De anglicanen hebben geen 'geestelijken'.]. De wedstrijd vindt plaats in Rome. Het Britse cricketteam reist vanuit Londen mee naar Rome met de delegatie van de anglicaanse Kerk [De anglicaanse staatskerk, die eerder een sekte is, wordt hier bedoeld.], die op 25 oktober deelneemt aan de slotviering van de bisschoppensynode.

De oprichting van het cricketteam van het Vaticaan werd al in oktober 2013 door de Pauselijke Raad voor de Cultuur aangekondigd. Het sportteam wordt gevormd door priesters en seminaristen, evenals studenten van de pauselijke universiteiten en colleges in Rome. Het cricketteam van het Vaticaan draagt de naam ‘St. Peter’s Cricket Club’. De idee voor de oprichting van het team was afkomstig van John McCarthy, de Australische ambassadeur bij het Vaticaan en fanatiek cricketliefhebber. In september 2004 speelden enkele priesters en seminaristen uit Rome al eens een vriendschappelijke wedstrijd tegen anglicaanse geestelijken [Nogmaals, de anglicanen hebben geen 'geestelijken'.].

Bron: Kerknet

'Kerknet' probeert hier weer te provoceren met haar 'anglicaanse geestelijken'. Maar, zoals zo vaak loopt 'Kerknet' achter de feiten aan! 

Niet alleen anglicanen, maar ook moslim cricketteams zullen aantreden!

Dat is nog wat anders dan die anglicanen!

"Vatican cricket team to play Muslim club from Yorkshire" 


Bron: The Telegraph

Link:


http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/vaticancityandholysee/11904368/Vatican-cricket-team-to-play-Muslim-club-from-Yorkshire.html

Danneels-Gate 17: "Una manovra occulta per l’elezione di papa Francesco?" - Over de occulte maffia-club die Bergoglio aan de macht heeft gebracht!

Se certe faccende fossero anche soltanto verosimili, già vi sarebbe motivo di allarme. Quando poi si rivelino vere, la preoccupazione si trasforma in tragedia. È questo il pensiero che sorge spontaneo dopo la presentazione della sconcertante biografia sul card. Godfried Danneels uscita in Belgio, opera degli storici della Chiesa, Jürgen Mettepenningen e Karim Schelkens. Che hanno compiuto indubbiamente il proprio lavoro: loro stessi hanno definito «scientifico» l’approccio scelto e non v’è ragione di dubitarne, avendo avuto accesso agli archivi personali dell’interessato.

Tutto ebbe dunque inizio nel 1996, quando l’Arcivescovo di Milano, card. Carlo Maria Martini, deciso ad arginare la crescente influenza nella Chiesa del card. Joseph Ratzinger e del suo entourage, iniziò ad organizzare degli incontri “riservati” con Eminenze e Vescovi. Si tennero nella cittadina di San Gallo, in Svizzera, su iniziativa del vescovo del posto, mons. Ivo Fürer. Di tali incontri ebbero sentore alcuni addetti ai lavori, ma la notizia non si propalò. 

Bron: Corrispondenza Romana

Link:

http://www.corrispondenzaromana.it/una-manovra-occulta-per-lelezione-di-papa-francesco/

zondag 4 oktober 2015

Via Crucis 2005 - Joseph Kardinaal Ratzinger: "Hoeveel vuil is er in de Kerk, juist ook onder degenen die Hem in het priesterschap helemaal zouden moeten toebehoren! Het besmeurde kleed en gelaat van uw Kerk shockeert ons."


BREAKING: Dit is een bom onder de Synode! Fr. Dariusz Oko Responds to Gay Priest’s Accusations: "[In] his pride he placed himself above the Church"

Father Dariusz Oko is a Polish priest and professor at the Pontifical University of John Paul II in Kracow. He is best known for his 2012 paper "With the Pope Against the Homoheresy," which details a large homosexual network within the Catholic Church that is attempting to undermine the Faith from within.

Boguslaw Rąpała: Fr. Krzysztof Charamsa has publicly announced that he is gay. And it is you, Reverend Father Professor, that are the target of his sharpest attack. How do you, Father, react to this?

Fr. Dariusz Oko: After the attack on me, which was launched on Wednesday, I thought that he was gay and it was confirmed [!]. I warned that he could end up like Fr. Węcławski or Fr. Czajkowski, and it also came true. One can see that he feels towards me a terrible hatred, and he is living what he is implying against me. But as a Christian I forgive him, I pray for him; I invite him to lectures and seminars. I can see in him personality disorders
[!], and that he needs help [!]. If he needs a psychiatrist or psychologist, I know a few of them, and can even have his treatment covered.

Boguslaw Rąpała: What does "coming out" mean in the case of a priest?

A: After the speech, one could see in Fr. Charamsa a disturbed, immature and selfish personality [!]. It is something terrible, that he puts gay sex above God [!][!][!], so to speak. Even if he had these problems, such tendencies, he is still a priest there to serve the people for the most important thing — that is, to get to Heaven. For a priest this is the most important task, to which he must sacrifice everything.

Boguslaw Rąpała: What is your opinion, Father, of Fr. Charamsa's view of the problems and challenges facing the Church and the world today?

Fr. Dariusz Oko: In the article, in which he is attacking me, one sees huge gaps in knowledge, culture and methodology. He cannot even quote me correctly [!]. For example, the statement attributed to me is not mine. It also shows a glaring lack of education. Besides that, one can also see he is mentally confused. He places on the same level the Crusades and Jihad [!]. He does not understand that Islam was spread by violence, that it is a threat to us [!][!][!]. He continually speaks of a language of peace, culture; perhaps he has this theological conception. You can visualize it as if we were in 1920. When the Bolsheviks attacked Warsaw, one would want to dialogue with them and invite them for tea [!]. He cannot differentiate between atheists, with whom one can hold a discussion, and those who are deadly enemies! And today, the gender offensive is an offensive of atheists who hate the Church and they want to destroy Her, annihilate Her[!]! He is unable to understand, seeming a bit infantile.

He has not grown out of the childish notion of a God who only caresses and soothes. He places himself somehow above Christ, because he thinks you cannot use demanding language, yet Jesus spoke of "whitewashed tombs," "murderers of the prophets." If the Pope speaks of genderism as a tsunami or disease, will he also oppose him, and claim that he cannot speak that way? This is childishness, an infantile conception of theology [!]. This infantilism has led him to be lost and has become a personal catastrophe. The poor man, I feel sorry for him. We must pray for him, but his case also shows what homosexuality is, to what hatred a homosexual can go, and how badly it can distort one's personality.

Boguslaw Rąpała: The Vatican has now removed Fr. Charamsa from his positions.

Fr. Dariusz Oko: I have to say that I have a charism in identifying fallen priests [!]. A number of times when I had a conflict with a priest, and I was criticized or attacked by him, then after a few months it came out my way. It was that way with Drewermann in Germany, when I said that he is outside the Church, and after a few months he confessed that he is a Buddhist [!]. Ten years ago I was attacked by Bartoś, Obirek, later Prusak, Fr. Boniecki — they all either left the priesthood or were sanctioned. Father Charamsa committed an incredible manipulation, which could have implied that I was being critiqued by the Congregation for the Doctrine of the Faith, and yet he was doing it as an employee for his own purposes. Besides attacking me, he struck at the episcopate, teachers, theologians and philosophers who support me, or at least do not criticize me. He presented himself in his pride above the episcopate, above teachers, above the Church. His poor, disturbed personality has led him to disaster.

Boguslaw Rąpała: How can it be explained that a priest with such a disturbed personality and such an infantile theological conception — as you, Father-Professor, specify — could work for so many years in the high echelons of the Vatican?


Fr. Dariusz Oko: In a similar manner that Abps. Juliusz Petz and Jozef Wesolowski worked. There is this part of the Church that is sick [!][!][!]. Similarly, one can ask how was it possible that the Lord Jesus tolerated Judas in the midst of the Apostles [!]. In the hope that he would be converted? Judas as one of 12 Apostles was 8.3 percent. A 30,000 priests in Poland, that is 2.5 thousand who probably live like Judases, who commit terrible things [!][!][!], because, unfortunately, such things are possible. But I must emphasize that the best and most beautiful thing we have is the Church. This is the greatest gift God has given us, for which one must be grateful and used as beautifully as possible, to live in this Church. [!][!][!]

Bron: Church Militant
Link:

http://www.churchmilitant.com/news/article/fr.-dariusz-oko-responds-to-gay-priests-accusations


EINDELIJK SPREEKT DE KERK!

De Vaticaanse homo-priester, Krzysztof Charamsa werd gesuspendeerd door Mgr. Ryszard Kasyna, de Bisschop van Pelplin:

"De verklaringen in de media van Krzysztof Charamsa gaan in tégen de Heilige Schrift en tégen de Leer van de Katholieke Kerk."

Verder roept de Bisschop de gevallen priester op om tot inkeer te komen.

Bron: Polonia Christiana

Link:

http://www.pch24.pl/biskup-pelplinski-upomnial-ksiedza-krzysztofa-charamse,38557,i.html


Een duidelijke actie!

Mr. Barack Hussein Obama, het waren Christenen die door een gekleurde 'geloofsgenoot' van u werden afgeschoten!

The shooter at Umpqua Community College targeted Christians for death."De schutter zette iedereen op een rij en vroeg of ze christelijk waren. Als iemand bevestigend antwoordde, schoot hij ze in hun hoofd. Als iemand nee antwoordde of niet reageerde, schoot hij in de benen."

Bron: NOS

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli
Un vero Santo e basta.

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer