vrijdag 6 maart 2015

Jozef De Kesel doet het wéér (niet)...

Priester uit Heuvelland [eindelijk] ontslagen om zedenfeiten

Bisschop De Kesel van Brugge heeft een priester uit Heuvelland ontslagen wegens zedenfeiten met minderjarigen. De feiten zijn meer dan 20 jaar oud toen de priester les gaf in Waregem en dus verjaard. Het slachtoffer had al een schadevergoeding gekregen, maar de priester mocht in functie blijven.

Tegen de priester was een klacht ingediend door een intussen volwassen ex-leerling van het Heilig-Hart College in Waregem, waar de geestelijke les gaf tussen 1966 en 1992. Volgens de man werd hij daar in die periode het slachtoffer van verregaande aanrakingen.

De zaak belandde bij het bisdom, dat de partijen bijeenbracht en een schikking uitwerkte. Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding maar de priester werd niet uit zijn functie gezet in Heuvelland.

Dat veranderde toen in het najaar van 2014 bekend raakte dat drie West-Vlaamse priesters, van wie geweten was dat ze zich hadden bezondigd aan zedenfeiten, ook zonder problemen hun pastoraal werk hadden mogen verderzetten. Bisschop De Kesel kwam onder vuur te liggen en moest over de dossiers zelfs uitleg gaan geven in de parlementaire commissie Seksueel Misbruik in de Kerk.
Toch nog ontslagen

Nadat de storm was gaan liggen, besliste de bisschop uiteindelijk ook om de 73-jarige priester uit Heuvelland te ontslaan. Tegen de man werd overigens vorige week een nieuwe klacht ingediend bij het Kortrijkse parket. Daarin meldt iemand dat ook hij destijds in het Waregemse college slachtoffer is geweest van de priester.

Het parket is een onderzoek gestart dat niet alleen de ernst van de beschuldigingen moet duidelijk maken maar ook of de vermeende feiten al dan niet verjaard zijn. 

Bron: De Redactie

Link:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/westvlaanderen/1.2260332


Hoeveel oude lijken gaan er nog uit de kast vallen???

"Bisschop zet zielenherder aan de deur"

Klachten wegens zedenfeiten waren midden december de aanleiding voor het plotse ontslag van Daniel D. (73), tot dat moment pastoor in de federatie Heuvelland. De feiten speelden zich af aan het Waregemse Heilig-Hartcollege, waar D. 26 jaar lang priester-leraar was. Vorige week nog, werd een nieuwe klacht gemeld bij het Kortrijkse parket, dat een onderzoek is gestart.

De plotse aanstelling van Igor De Bliquy [!], rond de jaarwisseling, als pastoor in de federatie Heuvelland ter vervanging van Daniel D. kwam als een verrassing. Niets wees er op dat zijn voorganger van plan was om er opeens mee te stoppen. Later bleek dat D. niet eervol was ontslagen, zoals dat gewoonlijk gebeurt in het bisdom, maar dat de bisschop hem met onmiddellijke ingang de laan had uitgestuurd. Die beslissing kwam er in de nasleep van de heisa in het najaar 2014, toen bekendraakte dat drie West-Vlaamse priesters nog altijd in functie waren niettegenstaande bekend was dat ze zich schuldig hadden gemaakt aan zedenfeiten. Twee van hen werkten in Middelkerke en Hooglede, de derde maakte zich nuttig in Brazilië maar werd uiteindelijk door bisschop De Kesel terug naar ons land gehaald. De Brugse bisschop lag toen onder vuur omdat er voordien niet was opgetreden tegen het trio.

Nadat de storm was gaan liggen, dook ook het dossier op van Daniel D., die van 1966 tot 1992 priester-leraar was aan het Heilig-Hart College van Waregem. Daar bezondigde hij zich aan vrij verregaande aanrakingen bij minstens één student. Die stapte een tijd geleden naar het Meldpunt Misbruik, Geweld en Kindermishandeling, waarna ook het bisdom op de hoogte werd gebracht. De klacht werd afgehandeld met een schikking, waarbij het slachtoffer meer dan waarschijnlijk ook een schadevergoeding kreeg. Opmerkelijk is, dat bij het parket van Kortrijk vorige week een brief in de bus viel met daarin opnieuw een klacht tegen Daniel D., dit keer voor zwaardere feiten die zich ook in het Waregemse college zouden hebben afgespeeld. "De brief is inhoudelijk zeer vaag, we weten zelfs niet of het om meerdere slachtoffers of feiten gaat", zegt parketwoordvoerder Tom Janssens. "Een gerechtelijk onderzoek moet duidelijkheid brengen, ook over het feit of de vermeende feiten verjaard zijn of niet."

Pastoor Daniel D., die nog altijd in Nieuwkerke woont, heeft niet veel zin om te reageren op het nieuws. "Het kan zijn dat er een klacht is tegen mij maar ik hoef daar geen commentaar op te geven. U zegt dat mijn ontslag zo plots was, maar dat klopt niet. Het was al een tijdje voorbereid. Meer informatie wil ik daarover niet kwijt."

Bron: Het Laatste Nieuws

Link:

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-heuvelland/bisschop-zet-zielenherder-aan-de-deur-a2241862/

DE ROMMEL-LITURGIE VAN DEZE 'PRIESTERS' SPREEKT BOEKDELEN!!!

"Het was al een tijdje voorbereid."

Igor De Bliquy wordt nieuwe pastoor van Heuvelland

zaterdag, 13 december 2014

Heuvelland - Hij volgt Daniel Deforche op die met pensioen gaat.


Bron: Krant van West-Vlaanderen

Link:

http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/algemeen/samenleving/igor-de-bliquy-wordt-nieuwe-pastoor-van-heuvelland/article-4000817311849.htm?hidePaywall=y


Pastoor voor Westouter Kenny Brack naar Antwerpse kapucijnen

donderdag, 03 mei 2012

Heuvelland - Kenny Brack zegt grotendeels de parochiefederatie Heuvelland-West vaarwel en krijgt een nieuwe job als gardiaan bij de kapucijnen in Antwerpen. “Geen reden tot paniek, we hebben nog pastoors genoeg in Heuvelland”, sust pater Kenny.


Bron: Krant van West-Vlaanderen

Link:

http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/algemeen/pastoor-voor-westouter-kenny-brack-naar-antwerpse-kapucijnen/article-4000089973921.htm?hidePaywall=y

Ook deze willen wij U niet onthouden... Johan Bonny in samenwerking met Sant'Egidio: "Zou de kerk beter af zijn zonder paus?"

Kan je grotere ketterijen verkopen dan dit?

Alleen al de suggestie!

Ondanks alle prietpraat van Bonny aangaande Bergoglio is dit zijn échte overtuiging!


http://www.santegidio.be/event/zou-de-kerk-beter-af-zijn-zonder-paus-door-bisschop-johan-bonny/

donderdag 5 maart 2015

Feest van Sant’Egidio – 46ste verjaardag - Antwerpen, 11 mei 2014

Intrede

Links een verklede vrouw in priestergewaad, Athenagoras van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel met gevolg, Mgr. Berloco, de pauselijke nuntius, en... ketter Walter 'kardinaal' Kasper met paladijn Johan Bonny net achter de kaars...

Ketter Walter 'kardinaal' Kasper houdt de feestrede...

Hilde Kieboom, of moet ik zeggen 'barones' Hilde Kieboom, die in 1985 Sant'Egidio België oprichtte

Hier staat de hele Belgische Kasper-kliek bij elkaar: Leon Lemmens van Sant'Egidio en bijgevolg dus een grote ontgoocheling als hulpbisschop, Johan Bonny, Walter 'kardinaal' Kasper, Nuntius Berloco en Jean-Pierre Delville, bisschop van Luik en ook van Sant'Egidio ondanks zijn Tridentijns schaamlapje...

'Barones' Kieboom met haar idool Walter Kasper... Communie voor de hertrouwd gescheidenen, pro-gay, pro-syncretisme, etc...
Nog even terug naar het begin... Rechts staat 'barones' Hilde Kieboom met haar man 'baron' Jan De Volder van het 'christelijk' opinieblad 'Tertio'. Wie 'Tertio' leest, leest dus het syncretistische gazetje van Sant'Egidio.

Links in zijn witte broek staat CD&V-politicus en schepen van cultuur van Antwerpen Philip Heylen. Zoals bekend, is Heylen ook een aanhanger van Sant'Egidio en een grote fan van Johan Bonny!
Rechts zien we Philip Heylen, fier als een gieter, de homo-vlag dragen tijdens de gay-pride van Antwerpen in 2014. Het is duidelijk, dat politici géén principes hebben...

Philip Heylen met de organisatie van de gay-pride in Antwerpen
Hier zien we de anti-katholieke leuze van schepen Philip Heylen, typisch CD&V. Dit zijn dan de vrienden van Johan Bonny! Ze delen duidelijk hetzelfde ideologische gedachtengoed!
En hier zien we schepen Philip Heylen bij gay-friendly Bergoglio... Zoals altijd, soort zoekt soort! Dat is dan de aanhang van Johan Bonny! Dat is dan Sant'Egidio! Wie houdt eigenlijk wie voor de gek?

woensdag 4 maart 2015

Sant'Egidio en de 'Vredesontmoeting' in Antwerpen:

Meer dan driehonderd vertegenwoordigers van religies uit de hele wereld [Wij willen er even de aandacht op vestigen, dat er slechts 4 religies zijn die er toe doen. Het hindoeïsme is puur heidendom en racisme, het jodendom loochent Christus, net zoals de islam. Dan blijft er alleen het Katholicisme als enig ware godsdienst over.], afgevaardigden van de Europese instellingen en prominenten uit de internationale wereld van de politiek [Politieke inmenging!!!] en de cultuur waren zondagavond naar Antwerpen afgezakt voor de internationale vredesontmoeting, op initiatief van de christelijke lekengemeenschap Sant'Egidio, met als thema: ‘Vrede is de toekomst. Godsdienst en culturen in dialoog’. Onverwachte blikvanger van de avond was de toespraak van Vian Dakheel, het Iraakse parlementslid van de jezidi-minderheid. Na haar beklijvende oproep tot steun en solidariteit volgde een minutenlang applaus. Herman van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad zei in zijn toespraak dat de strijd tegen de extremisten van Islamitische Staat (IS) in Irak geen oorlog is van het Westen tegen de islam. "Het is een strijd van de beschaving tegen barbarij." [Inderdaad, de islam heeft niets met de islam te maken!]

Burgemeester Bart De Wever vestigde er de aandacht op dat de wereld op zoveel plaatsen in brand staat: "Zelfs in onze eigen stad geeft dat aanleiding tot spanningen en tot opstootjes van haat, waarvan we echt hadden gehoopt dat ze tot het verleden behoorden. Als godsdienst al niet aan de basis ligt van die conflicten, dan spelen religieuze tegenstellingen toch vaak een cruciale rol. De krantenkoppen van de voorbije maanden zijn bijzonder slechte reclame voor elke wereldgodsdienst met een boodschap van vrede en hoop." [Met andere woorden, moslims roeien Christenen uit, maar het is de schuld van de Christenen! Wij willen de heer De Wever er even aan herinneren, dat de islam niet zozeer een godsdienst is, maar eerder een politieke ideologie. Net de vermenging van religie en politiek, zoals o.a. door Sant'Egidio gebeurt, ligt aan de basis van het geweld 'binnen' godsdiensten. Het zijn de politici die de religies misbruiken. Waren de Britten en de Amerikanen weggebleven uit het Midden-Oosten, dan heerste daar nu ook vrede. Neen, onze politici verkiezen politieke en militaire inmenging!]

Bron: Kerknet

Link:

http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=125408


Opmerkelijk zijn de politieke 'prominenten' die aanwezig zijn.

Het is echter niet Sant'Egidio die dit alles presteert, neen Sant'Egidio is een instrument van de Europese politiek!

SANT'EGIDIO IS EEN 'BINNENKERKELIJK' ORGAAN DAT DOOR DE POLITICI WORDT MISBRUIKT
OM DE EUROPESE OPEN-GRENZEN POLITIEK DOOR HET STROT VAN DE KERK TE DUWEN...


Sant'Egidio in de Stadsschouwburg in Antwerpen

7 september 2014

Johan Bonny, de ex-bisschop van Antwerpen, met een pamflet

Ex-minister (!) en oprichter van Sant'Egidio; Andrea Riccardi

Zo misbruiken politici de religie. Voor zijn syncretistische acties kreeg hij natuurlijk de Karlspreis

Herman Van Rompuy, CD&V en Opus Dei en Bilderberger
is blijkbaar ook een vriend van Sant'Egidio!
Drager van de Karlspreis
en de Coudenhove-Kalergi prijs...

Er zijn twee mogelijkheden, ofwel is Kris Peeters super katholiek,
ofwel zijn ze bij Sant'Egidio hyper hypocriet!

Beste Bart De Wever, blijft met je handen van ons geloof af!

Verrassing! Verrassing! 'Rabbi' Abraham Skorka is ook aanwezig!
'Rabbi' Skorka is de vriend van Bergoglio die bij hem in het Santa Marta Hotel inwoont!

'Rabbi' Abraham Skorka: Speciale afgezant van het Vaticaan voor het jodendom!

'Rabbi' Skorka en Johan Bonny zitten 'broederlijk' naast elkaar.
En dan denken sommigen nog, dat Bonny, die zijn pectoraal kruis verbergt, géén aartsbisschop wordt.
Bonny voor kardinaal!


dinsdag 3 maart 2015

Waarom steunt Johan Bonny de Islamitische Staat?

Richard Nicolaus Graaf van Coudenhove-Kalergi,

de huis-ideoloog van de Europese Unie schreef:


"De mens van de verre toekomst zal een hybride zijn. De huidige
rassen en kasten zullen het slachtoffer worden van de toenemende
overstijging van ruimte, tijd en vooroordelen. Het euro-aziatische
negroide toekomstras, uiterlijk vergelijkbaar met het Oud-Egyptische,
zal de verscheidenheid van de volkeren vervangen door een verscheidenheid
van persoonlijkheden."

Uit 'Adel' p. 17


"Zo heeft het geestelijke herenvolk van de joden onder de slagen
van de slavenmensen te lijden."

Uit 'Adel' p. 42

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2015/02/richard-nicolaus-graaf-van-coudenhove_9.html


HET IS DE EXPLICIETE BEDOELING VAN DE EUROPESE UNIE
OM DE EUROPESE VOLKEREN EN HET CHRISTENDOM TE VERNIETIGEN
EN TE VERVANGEN DOOR ISLAMITISCHE 'EGYPTENAREN'.

HET GEESTELIJKE HERENVOLK; DE JODEN,
ZAL HEN DAN REGEREN.

DIT IS DUS DE CREATIE VAN EEN SOORT 'GROOT-ISRAEL'.

AANGEZIEN DE ISLAMITISCHE STAAT EEN CREATIE IS
VAN DE ISRAËLISCHE GEHEIME DIENST,
STEUNT BONNY DE ISLAMITISCHE STAAT
OMDAT HIJ VOLLEDIG IN DE ZAK VAN DE EU ZIT!


DE EU; EEN KOLONIE VAN DE USA!De link tussen Johan Bonny, de ex-bisschop van Antwerpen, de EU, de 'Europese Agenda' en Coudenhove-Kalergi is de 'Gemeenschap van Sant'Egidio':


Waarom wil Johan Bonny de lichten van de Carolus Borromeuskerk doven tijdens een anti-islambetoging van Pegida?

Omdat de Carolus Borromeuskerk de kerk van Sant'Egidio in Antwerpen is!


Antwerpen, kerstdiner in de Sint-Carolus Borromeuskerk met daklozen:

Hier zien we hoe de 'Gemeenschap van Sant'Egidio' het 'Huis van God', in dit geval de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen, in een vreetschuur verandert.

Hier ziet u hoe Johan Bonny zich tijdens de feestelijkheden in de kerk in een hete aardappel verslikt... De dakloze vroeg waarschijnlijk naar het loon van de staatsambtenaar die tegenover hem zat...

Blijkbaar is ook Patrick Janssens (de ex-burgemeester) een fan van Sant'Egidio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 'Gemeenschap van Sant'Egidio': 'de V.N. van Trastevere"

De Gemeenschap van Sant’Egidio is een christelijke lekengemeenschap die in meer dan zeventig landen van alle continenten 60.000 leden telt. Die komen, naar eigen zeggen, samen voor het gebed en knopen vriendschap aan met de armsten van de eigen stad.

Op wereldschaal zet Sant’Egidio zich schijnbaar in voor de dialoog tussen godsdiensten en de vreedzame oplossing van conflicten. De Gemeenschap ontstond in 1968 in Rome. Ze ontleent haar naam aan het kerkje van Sant’Egidio in de wijk Trastevere, waar ook nu nog het centrum van de gemeenschap is gevestigd. In de Lage Landen heeft Sant’Egidio haar centrum in Antwerpen.

Sant'Egidio heeft echter meer weg van de 'binnenkerkelijke' maçonnieke lobby-groep die zich meer met internationale politiek bezighoudt, dan met de armen.

Sant'Egidio doet aan een parallelle diplomatie die losstaat van het Vaticaanse Staatssecretariaat.

Sant'Egidio 'dialogeert' steeds met extremisten en terroristen en maken hen zo salonfähig. Zo behandelen ze overheden en terroristengroepen als 'gelijkwaardig'. Terroristengroepen die vaak door de VS gesteund worden.

Sant'Egidio mengt zich expliciet als 'Katholieke' organisatie met alles en nog wat, hetgeen dingen vaak verergert, zeker in moslimlanden. Hun boeken bevatten vele fouten en propaganda etc.


Andrea Riccardi, de dubieuze oprichter van Sant'Egidio

Andrea Riccardi (Rome, 12 januari 1950) is een Italiaans historicus en stichter van de Sant'Egidiogemeenschap. Hij wordt op het internationale vlak beschouwd als een van de meest gezagvolle 'katholieke' leken. Hij was Italiaans minister van Internationale Samenwerking en Integratie in het Kabinet-Monti.

Wat doet een oprichter van een 'katholieke' beweging in een regering?


Andrea Riccardi maakt hier een vrijmetselaarsteken, namelijk de 'leeuwenpoot'
 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Riccardi in het Kabinet-Monti

Andrea Riccardi en Mario Monti


Mario Monti (Varese, 19 maart 1943) is een Italiaans politicus, senator voor het leven en econoom. Op 16 november 2011 werd hij de premier van het kabinet-Monti, een kabinet van technocraten. Op 21 december 2012 bood hij zijn ontslag aan. Op 28 april 2013 werd hij opgevolgd door Enrico Letta.

Monti is lid van de denktanks Friends of Europe, Bruegel, en de Trilaterale commissie, en is deelnemer aan de Bilderbergconferenties.

Monti, ook wel bekend als De Prof was van 1994 tot 2004 eurocommissaris, hij was binnen de Europese Commissie verantwoordelijk voor het mededingingsbeleid.

Monti is ook adviseur bij Goldman Sachs.

En Monti was uiteindelijk verantwoordelijk voor het vertrek van Paus Benedictus XVI, omdat in opdracht van Monti, via de Nationale Bank van Italië, de betaalautomaten en bankverrichtingen van het Vaticaan geblokkeerd werden.

Monti werd geboren als zoon van een Argentijn van Italiaanse afkomst, en een Italiaanse moeder. Monti hielp dus indirect de Argentijn en usurpator Bergoglio aan de macht!


Aartsbisschop Vincenzo Paglia is ook van Sant'Egidio en deze promoot 'homoseksuele partnerschappen', net zoals de homovlag in het embleem van Sant'Egidio:

Vincenzo Paglia, Bergoglio en Jose Maria Arancedo

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/02/aartsbisschop-vincenzo-paglia-van.html

Homovlag van Sant'Egidio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In navolging van Coudenhove-Kalergi kreeg ook Andrea Riccardi zijn Karlspreis:

Lang leve het syncretisme van Sant'Egidio

Angela Merkel op 21 februari 2015 bij Sant'Egidio in Rome

De 'parallelle diplomatie' in actie:

Link:

http://www.santegidio.org/pageID/3/langID/en/itemID/11128/Chancellor_Merkel_visits_Sant_Egidio_With_human_freedom_and_the_courage_for_peace_you_change_the_world.html

Riccardi en Merkel in Rome
En natuurlijk ook een Karlspreis voor Merkel in Aken!

 Johan Bonny en Andrea Riccardi in Antwerpen:

Vergis je niet!

Fundamenteel zijn het racisten
die de nazistische 'weg-met-ons-ideologie' aanhangen!


EN SANT'EGIDIO IS EEN 'BINNENKERKELIJK'
ORGAAN DAT DE EUROPESE POLITIEK
DOOR HET STROT VAN DE KERK
MOET DUWEN...

NAZI-STAAT USA: de politie van Los Angeles vermoordt dakloze man:Erger dan de GESTAPO!

maandag 2 maart 2015

Anti-islambetoging in Antwerpen en de officiële reactie van de overheid. Of hoe onze overheid instrumenteel is in de stichting van de Islamitische Staat in België:

Ongeveer 150 actievoerders zijn vanavond afgezakt naar het Conscienceplein voor de anti-islammanifestatie.

De politie heeft de Pegida-sympathisanten omsingeld, maar alles verloopt tot nu toe nog rustig.

Van de aanwezige manifestanten werd de identiteit genoteerd. Zij krijgen een GAS-boete in de bus.

En inderdaad, de lichten van de Carolus Borromeuskerk branden nog. Eens te meer is het Bisdom Antwerpen "caught off guard"...

Toch mooi met zo een verlichte (voorlopig nog) 'kerk' op de achtergrond...

Racist Johan Bonny steunt in de 'Gazet van Antwepen' van 28 februari onomwonden ISIS en wil de daadwerkelijke vernietiging van het Christelijke Europa:

Waar hij zelf blijkbaar niet zo goed in slaagt, namelijk de vernietiging van het Christendom in Europa, lukt misschien wel met de hulp van de Islamitische Staat. Wij roepen Johan Bonny op om nu reeds de lichten te doven en zijn museum-kathedraal nu al als moskee in te richten! De toren kan dan meteen ook aan ISIS ter beschikking gesteld worden om homo's naar beneden te gooien! Van verraders gesproken!

Zoals bekend, is ook de baas van Johan Bonny, Walter 'kardinaal' Kasper, een racist!

Kasper: 'Afrikanen moeten ons niet vertellen wat wij moeten doen'

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/10/ketter-walter-kardinaal-kasper-is-een.html

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/10/19-de-pro-family-alliance-eist-excuses.html


Hier is er nog één: Walter Hallstein, NAZI en eerste voorzitter van de EEG

Dit verklaart waarom het Westen zo per se oorlog met Poetin wil!
En natuurlijk kreeg Nazi Walter Hallstein ook zijn KarlspreisWaarom durft Rudi Vranckx de waarheid niet schrijven?

Deze vraag telt natuurlijk ook voor de vele andere journalisten van de mainstream media. We beperken ons nu tot hem omdat hij de meeste bekendheid geniet als oorlogsverslaggever.

Op 17/2/2015 schreef hij “Een nieuwe War on Terror?”

Link:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/opinieblog/analyse/1.2242325

Het artikel begint aldus: “Wetteloosheid en een gedesintegreerde staat, frustraties, opstand, geweld en gewapende milities… Die mix aan ingrediënten kennen we al langer in Syrië en Irak. De ideale voedingsbodem voor de terreur van het Kalifaat.”

Hiermee wil hij de lezers  een uitleg aanbieden voor het ontstaan van de terreurgroepen in Syrië en Irak, zoals het Westen dit graag hoort. Verder legt hij  uit hoe de NAVO een einde gemaakt heeft “aan Khadaffi’s dictatoriaal bewind”. Tussendoor krijgt het “Groot Egyptisch jihadi-potentieel” nog een aanmoediging tegen de achtergrond van “het ongenoegen na de legercoup van al-Sissi”. Dat is ook precies  in de lijn van de huidige algemene opinie, dus politiek en journalistiek correct. De ellende in Syrië, Irak, Egypte komt dus allemaal uit die landen zelf voort. Aan de hand van deze duidelijke insinuaties kunnen de mensen het verhaal dan verder invullen: tegen een gruwelijke dictator komt het volk in opstand, zo ontstaat er een burgeroorlog en daaruit is die gevaarlijke beweging van de islamitische staat gegroeid. Tenslotte geeft hij dan beschouwingen over wat het onschuldige Westen, als medelijdende toeschouwer op afstand, hiertegen kan of moet doen. “Een gezamenlijke interventie?”, “nieuwe maatregelen”? Maar hier dreigt dan weer het gevaar dat “de Russen gaan dwarsliggen”. Kortom, zoals een schoolmeester aan kinderen de indruk geeft dat hij alles weet, zo geeft hij de verschillende meningen en verwachtingen over de toestand) kort weer, precies zoals dit in de westerse openbare opinie verwacht wordt. Hiermee heeft hij zowat alles gezegd, behalve de waarheid en dat was eigenlijk het enige dat hij had moeten schrijven.

Na 30 jaar koloniale overheersing door Italië en 20 jaar door UK en VS, is Libië in 1969 ontstaan. Het volgende jaar werden alle militaire bases van UK en VS opgedoekt en het Britisch Petroleum genationaliseerd. De wereldbank (goed Nederlands eist hier een hoofdletter, wat ik weiger) schreef in 2010 nog dat Libië “een hoog niveau van economische groei” kende. Het had een eigen bankwezen en een toegang van de bevolking tot de universiteit met niet minder dan 46%. Zelfs een paar miljoen Afrikaanse immigranten vonden er werk en een ruim inkomen, afgezien van de gulle subsidies die aan het volk geschonken werden bij nagenoeg alle gelegenheden (studeren, huwen, bouwen...). Khaddafi, ongetwijfeld een rare snuiter, had op korte tijd het arme Libië en zijn bevolking verheven tot het 21e rijkste van de wereld. De gewone burger leefde in een goede welstand. Het was het meest welvarende Afrikaanse land en stond bovendien op het punt om een soort Afrikaanse Unie te vormen. Khadaffi had  beslist dat de olierijkdommen ten goede moesten komen aan de bevolking en niet aan Amerika (zoals destijds Chavez van Venezuela). Dat de NAVO, door VS-Israël en bondgenoten gesteund, dit soevereine  land hebben uitgemoord en verwoest, daar heeft Rudi Vranckx blijkbaar nog niet van gehoord.

In april 2009 ontvangt Hillary Clinton bijzonder hartelijk een zoon van Khadaffi in Washington en verzekert hem dat de samenwerking tussen de twee landen zal verdiept en uitgebreid worden. Het is deze Hillary die zal aansturen op een  invasie in Libië. Olie en goud waren te verleidelijk en dat Libië de welvarende leider van een welvarend Afrika zou worden, moest verhinderd worden. Nog in 2011 protesteert Libië tegen de wapenleveringen aan jihadi’s vanwege “Qatar met toestemming van de NAVO”. Zonder succes. De “bevrijdende actie” van het Westen zou toch doorgaan. Zelf hebben we in 2012 een onderhoud gehad op ons ministerie van buitenlandse zaken. Hoewel een gesprek met de minister voorzien was, kon hij op het laatste ogenblik niet  aanwezig zijn maar zond een hoge ambtenaar. Op onze vraag of er bij de maandenlange bombardementen door onze reeks van Belgische F 16’s dan geen burgerdoden gevallen waren, schudde hij ontkennend het hoofd, keek naar zijn horloge en verontschuldigde zich omdat hij dringend op een andere vergadering aanwezig moest zijn. Een vloot van F16’s die maanden lang een soeverein land bombarderen zonder dat er één dode valt verdient de vermelding van een record in het Guiness-boek.

Na de moord op Khaddafi passeerden enkele onafhankelijke journalisten langs ons klooster en hebben precies uitgelegd hoe het gegaan is. Zij waren aanwezig bij een fameuze vergadering van internationale journalisten. Voor een groot portret van Khadaffi werd wierook gebrand, wat uitvoerig gefilmd werd. Dat moest dienen als bewijs hoe hij zich als god door de bevolking liet vereren. Er werden verhalen verteld van de bloedige onderdrukking en het uitmoorden van eigen volk door de Libische leider, evenwel zonder enig bewijs. De helft van de zogenaamde “internationale journalisten” was geheime agent van westerse mogendheden, die voor de coördinatie moest zorgen bij de bombardementen. Alle beschuldigingen van moord op eigen bevolking door de Libische leider zijn inmiddels ontmaskerd als leugens, (zoals het bestaan van de massavernietigingswapens van Saddam Hoessein, de gruwelijke folteringen van de Syrische president die maar een voorwendsel waren voor een militaire invasie). Rudi blijft ons wijsmaken dat het allemaal de schuld van het Libische volk en zijn leider zelf was.

Toen ik in 2010  in Syrië kwam was er niets te merken van “wetteloosheid en een gedesintegreerde staat, frustraties, opstand, geweld en gewapende milities…” onder het volk. Er was een behoorlijke welvaart. Armen waarvoor we moesten zorgen, bestonden gewoon niet. In geen enkel Europees land heerste er een veiligheid zoals wij hier dagelijks konden ondervinden. Liet je uit vergetelheid een kostbaar fototoestel ergens op een openbare plaats liggen, je kon het later precies op dezelfde plek gaan ophalen. En iedere toerist vertelde dezelfde verhalen over de veiligheid, de harmonieuze samenleving, de hartelijkheid. Inderdaad waren er gebreken (in welk land niet?) vooral op gebied van persoonlijke politieke vrijheden. Ondertussen is daar meer dan behoorlijk aan gewerkt door democratische verkiezingen en een meer partijenstelsel. Mag Rudi dit volgens de CIA, die bepaalt wat “politiek correct” is, niet vermelden?

Ik heb met eigen ogen de opstand in ons dorp zien geboren worden, zoals ik al beschreven heb en zo ging het ook elders. Het waren vreemden, van buiten af. Maar neen, volgens Rudi waren het dus een gedesintegreerde staat, wetteloosheid en frustraties van het volk zelf.

In Egypte moest Morsi, uiterst nipt mede door massale steun uit het Westen tot president verkozen, het land overleveren aan de terreur van de moslimbroeders en hij heeft er meteen werk van gemaakt. Ik heb vroeger hierover al een uitgebreide brief gepubliceerd van vrienden in Egypte die het allemaal hebben meegemaakt. Ongelooflijk de ravage die Morsi met zijn moslimbroeders onder het volk aanrichtte. Het volk heeft de legerchef al-Sissi gedwongen het land te beschermen. Al-Sissi heeft de terreur van de moslimbroeders, gesteund door het Westen, gestopt. Hij had ook geen enkele politieke ambitie, maar het volk heeft hem er toe gebracht om in deze toestand het presidentschap op zich te nemen. Maar neen, Rudi voelt zich geroepen om toch de terroristische moslimbroeders terug aan de macht te helpen.

Ook Irak moest onder Westerse heerschappij komen. Amerika had al gezorgd dat een half miljoen kinderen stierf door de zware sancties. Toen een journalist aan de Amerikaanse staatssecretaris Madeleine Albright vroeg of dit wel verantwoord was antwoordde zij kortweg: “Wij denken van wel.” In 2003 kon de leugen van de massavernietigingswapens volstaan voor een vernietigende militaire invasie, honderdduizenden onschuldigen om te brengen en het land te “herschikken” tot een chaos. Inmiddels werden de groepen van IS al door het Westen gevormd zodat zij het vuile werk voortaan konden verder doen. Maar neen, van een vernietiging van het land door een militaire invasie van VS en Engeland, daar heeft Rudi nog niet van gehoord. De schuld ligt bij het volk zelf.
In het begin van de jaren tachtig was het al de bedoeling om ook Syrië onder de terreur van de moslimbroeders te brengen. Zij begonnen met een reeks aanslagen. In een kadettenschool werden 80 rekruten van Alawitische oorsprong geselecteerd en meteen onthoofd. Dan was er een aanslag op president Hafez zelf, met twee granaten. Een ervan schopte hij terug naar afzender en de andere doodde zijn lijfwacht. Voor hem was de maat vol en liet de brandhaarden van de moslimbroeders helemaal uitroeien met een 10 à 20.000 doden. Mensen die deze tijd hebben meegemaakt zeggen dat er daarna een algemene opluchting was onder het volk. Sommige ouderen hier verweten de huidige president bij het begin van de oorlog in 2011 dat hij niet hetzelfde gedaan heeft als zijn vader. Hij was echter wijs genoeg om te begrijpen dat de toestand nu totaal anders en veel ernstiger was.

Na vier jaar kan iedereen - zelfs een journalist van de VRT - weten dat fanatieke strijders uit zowat heel de wereld naar hier komen of naar hier gestuurd worden om dit land te ontwrichten als prooi voor het westen. De belangen voor de oude Angelsaksische wereldoverheersing zijn immens. Syrië is strategisch de meest belangrijke plaats in het Midden-Oosten, zowel op militair als economisch gebied. Wie hier baas is beheerst heel het Midden Oosten en zit al aan de voordeur van Iran, Rusland en zelfs China. Bovendien zitten hier immense gasvoorraden en is Homs de centrale plek voor de verdeling ervan. Maar daaraan heeft Rudi nog niet gedacht.

Eén grootmacht wil absolute alleenheerser blijven en heeft en heeft deze aardbol vol gepoot met militaire bases met vernietigingsmateriaal. Ieder land dat zich niet wil onderwerpen wordt onherroepelijk ontwricht. De regering wordt omvergeworpen en vervangen door westerse marionetten of het land wordt gewoon gebombardeerd. Allemaal volgens de zelfgemaakt regels van de VS. De NAVO is nu de gewillige dienaar van deze wereldoorlog-machine en heeft alvast heel het voormalige Oostblok volgepropt met militair materiaal en personeel. Dat daarbij duizenden onschuldigen worden omgebracht, miljoenen tot een leven van schrijnende armoede worden veroordeeld en het de getroffen landen zelf naar het stenen tijdperk wordt gebombardeerd, is voor de westerse heersers maar een voetnoot. Gisteren was het Afghanistan, Irak, Libië, nu Syrië en nogmaals Irak, morgen Rusland, China of Iran? En de motieven blijven altijd dezelfde. Omdat Poetin dit wil beletten, is hij daarom “het gevaar”? Indien hij vroeger de ware bedoelingen van het Westen had doorzien was Libië mogelijk nu nog een soeverein land geweest met een welvarende bevolking. Menselijk gesproken danken we aan deze man dat Syrië nu nog bestaat (en dat wij nog leven) en de kans heeft om stand te houden tegen de westerse waanzin, in een eenheid van volk, leger, regering en president, waarvan Westerse landen slechts kunnen dromen.

Ik verwijt Rudi Vranckx en consoorten dat ze in een bewuste of onbewuste (?) blindheid terugkeren naar de archaïsche, heidense tijd van de Griekse mythen, die ook niet in staat waren de waarheid van onschuldige slachtoffers te onthullen en die altijd aan de kant van de onderdrukkers stonden. Door hun artikels en reportages blijven ze aan de kant van de moordenaars staan, ook wanneer ze met de schijn van medelijden een vluchtelingenkamp bezoeken. Dank zij hun artikels en reportages kunnen de vluchtelingenstroom en de terroristische aanslagen ongestraft verder gaan. De moeilijkheden zijn immers  het resultaat van de wetteloosheid en frustraties in het volk zelf en niet de creaties van het Westen. En zo zijn deze journalisten medeschuldig aan misdaden tegen de menselijkheid. Dat moet ophouden.

Rudy Vranckx, in naam van het Syrische volk en de volken van het Midden-Oosten vertel de waarheid en hou op met het napraten, als een papegaai, van de westerse oorlogspropaganda. Als een rijke ondernemer enkele criminelen betaalt om het bedrijfje van zijn concurrent in brand te steken en jij beschrijft hoever de brand al gevorderd is met alle details over de gordijntjes, zonder te zeggen dat het de criminelen zijn die de brand aan het aansteken zijn, dan ben je een bedrieger.

Als Amerika geholpen door 19 landen sinds augustus 2014 zogenaamd IS bestrijdt en IS is er alleen maar sterker door geworden dan had je al lang moeten weten dat het niet de bedoeling is IS te bestrijden maar de infrastructuur van Syrië verder te vernietigen. Als de grootmachten vandaag effectief de geldkraan en alle hulp aan IS dichtdraaien is IS volgende week als een kaartenhuisje in elkaar gezakt. Toen IS in juni 2014 in een eindeloze rij van gesofisticeerde Toyota cammionetjes van uit de Syrische woestijn Irak binnenreed (hoe kan dat in open woestijn zonder luchtbescherming?), hadden bombardementen de hele club kunnen uitschakelen in enkele uren tijd. Het was echter te doen om de verspreiding van die indrukwekkende foto’s opdat blinde reporters de mensen zouden wijsmaken dat er nog meer bombardementen nodig zijn.

“De gewapende groep van de islamitische staat wordt niet alleen beschermd door de VS en hun bondgenoten, maar ook getraind en gefinancierd door de VS en de NAVO met de steun van Israël en de golfstaten” schrijft Michel Chossudovsky, directeur van het onderzoekscentrum over mondialisering en emeritus professor van de economische wetenschappen aan de universiteit van Ottawa, mondialisation.ca, 20 februari 2015. Op 23 februari zijn twee Britse vliegtuigen in Al-Anbar (Irak) neergestort, vol met wapens voor IS en Syrië heeft twee helikopters kunnen neerhalen, ook vol met materiaal voor IS. Onze journalisten zullen er echter alles doen om dit verborgen te houden en alle schuld aan de volk van Syrië en Irak zelf geven. Zo kan het Westen blijven oorlog voeren en IS steunen.

Rudi Vranckx, in Damascus sterven kinderen van honger en kou terwijl Syrië voorheen een overvloed aan voeding en energie voortbracht. Er komen dagelijks mensen om, bij aanslagen in een land waar de bevolking voorheen in de grootste veiligheid kon leven.  Dit gebeurt mede omdat jij de waanzinnige oorlog tegen Syrië aanmoedigt door uw halve waarheden en hele leugens. 

Bron: P.D.M.

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli
Un vero Santo e basta.

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer