zondag 31 augustus 2014

Al-Baghdadi van het IS over Bergoglio

Il gruppo di fondamentalisti islamici, guidati da Al-Baghdadi, inoltre, ha intenzione di alzare il livello dello scontro, colpendo ancora l’Europa e anche l’Italia. In particolare fonti israeliane ritengono che nel mirino dell’Isis ci sia anche Papa Francesco, il massimo esponente della religione cristiana, in quanto «portatore di false verità».

De fundamentalistische, islamitische groep, onder leiding van Al-Baghdadi, heeft het voornemen om het niveau van de clash nog te verhogen, het wil Europa en zelfs Italië treffen. In het bijzonder geloven Israëlische bronnen, dat Paus Franciscus in het vizier van het ISIS komt als de grootste exponent van de Christelijke religie, als «dé drager van de valse waarheid».

Bron: Il Tempo

Link:

http://www.iltempo.it/esteri/2014/08/25/il-papa-nel-mirino-dei-fondamentalisti-islamici-1.1300134

Merkwaardig dat er volgens staatssecretaris Parolin géén clash is en volgens Al-Baghdadi wél!

Het is inderdaad wél zo, dat het kwade altijd zichzelf vernietigt!

Met dank aan de Mossad voor de waarschuwing!

zaterdag 30 augustus 2014

'Zo vreedzaam is de Dalai Lama niet'

Met zijn oproepen tot vreedzaamheid, liefde en geweldloosheid slaat de Dalai Lama vele mensen in zijn ban.

De 79-jarige Tibetaanse geestelijk leider brengt op dit moment een bezoek aan Hamburg, waar hij duizenden toehoorders trekt. Maar zo vreedzaam is het Tibetaanse boeddhisme volgens critici niet. Zo protesteert de 'Internationale Shugden-gemeenschap' in Hamburg tegen de Dalai Lama. Steeds weer zijn er aanvallen op kloosters van de gemeenschap, waarvan de Dalai Lama de leer afkeurt. De geloofsrichting vereert de Tibetaanse beschermgodheid Dorje Shugden, die dateert uit het voor-boeddhistische volksgeloof. De Dalai Lama vreest dat de groepering de politieke eenheid van Tibet in gevaar brengt en zo de machthebbers in China in de kaart speelt.


Wereldheerschappij

Maar ook voormalige boeddhisten beklagen zich over de Dalai Lama. Zijn stijl van leiding geven wordt door sommige monniken als despotisch omschreven. Zo verbiedt hij hun naar een andere godsdienst over te gaan. De Duitse ex-boeddhist en christelijke publicist Martin Kamphuis wijst op deze tegenstrijdigheden. Het Tibetaanse boeddhisme wordt vaak eenzijdig positief weergegeven. Er zijn echter zo 'n 45 procent vreedzame en maar liefst 55 procent toornige openbaringen van Boeddha. Met de vereniging van vrede en toorn streeft het boeddhisme niet alleen naar innerlijke vrede, maar ook naar de wereldvrede door vreedzame alsook gewelddadige handelingen. In het jaar 2425 moet een boeddhistische heerser de wereldheerschappij naar zich toe trekken.


'Spirituele wirwar'

Vaak wordt gezegd dat boeddhisten niet missioneren, maar ook dit zou niet kloppen. Zo zijn inwijdingsrituelen een vorm van missie. Begrippen als nirwana, boeddha of verlichting zouden voor een doel staan, namelijk de toestand van absolute leegheid. Dit wordt gelukzalig genoemd, maar daarin zou noch de persoon, noch gevoelens of geest betrokken zijn. Het doel in het christendom is echter niet de oplossing in het niets van de eigen persoon, maar een door het geloof aan Jezus Christus geschonken ontmoeting met de almachtige God. Met hun evangelikale initiatief 'GateWay' willen Kamphuis en zijn vrouw een Bijbelse oriëntering in de 'spirituele wirwar' geven, die het boeddhisme volgens hen veroorzaakt.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/6162-zo-vreedzaam-is-de-dalai-lama-niet



Knoop het in uw oren:

"Er zijn echter zo'n 45 procent vreedzame en maar liefst 55 procent toornige openbaringen van Boeddha."

vrijdag 29 augustus 2014

Cynisme ten top: "Het Koning Abdullahcentrum voor Interreligieuze Dialoog in Wenen veroordeelt de terreur van de Islamtische Staat."

Het Koning Abdullahcentrum voor Interreligieuze Dialoog in Wenen veroordeelt de terreur van de Islamtische Staat. Volgens de adjunctsecretaris van het centrum Claudia Bandion-Ortner tonen de gruweldaden van de terreurbeweging aan dat deze ideologie ver verwijderd is van echt geloof. "De daden van IS worden door een overweldigende meerderheid van de moslims en islamitische overheden veroordeeld. De terreurgroep en andere gelijkaardigde groeperingen vernielen opzettelijk huizen, gebedsplaatsen en de bestaansredenen van onschuldige mensen." Het centrum roept op tot de vorming van een internationaal front tegen de terreurgroep en kondigt aan dat het daartoe ook zelf de komende maanden verschillende initiatieven zal organiseren.

Bron: Kerknet 

Net zij die het IS in het Midden-Oosten financieren, komen het in Europa veroordelen!

donderdag 28 augustus 2014

De genocide op de Christenen in het Midden-Oosten is volop bezig, maar Bergoglio gaat dit 'oplossen' met een 'interreligieuze voetbalmatch voor de vrede'...


Op initiatief van paus Franciscus en de Argentijnse verdediger Javier Zanetti wordt op 1 september een “interreligieuze voetbalmatch voor de vrede” gespeeld in het Olympisch Stadion in Rome. Een veertigtal gerenommeerde voetballers – onder meer Trezeguet, Messi, Buffon, Shevchenko, Zidane en Maradona – verlenen hun medewerking aan dit initiatief, waarvan de opbrengst ten goede komt aan twee caritatieve stichtingen.

“Het belangrijkste is niet de match op zich maar het promoten van de vrede in de wereld”, verklaarde Javier Zanetti maandagavond bij de presentatie van het initiatief op de zetel van 'Radio Vaticaan' in Rome. Opzet is aan te tonen dat de sport – de voetbal in het bijzonder - een boodschap van broederlijkheid kan uitdragen die alle volkeren verenigt in naam van de vrede. Bij de spelers zijn niet alleen christenen en moslims maar onder meer ook joden en hindoes.

Het evenement kan rekenen op belangrijke sponsors, onder meer Fiat en Pirelli. De match zal rechtstreeks uitgezonden worden door de RAI. Een ticket voor het bijwonen van de wedstrijd kost tussen de 8 en de 30 euro. Het Olympisch Stadion in Rome, waar de wedstrijd gespeeld wordt, heeft een capaciteit van nagenoeg 73.000 plaatsen. Voor de wedstrijd werd een gelegenheidswebsite aangemaakt: matchforpeace.org.

Bron: Kerknet

Inderdaad, de post-conciliaire bastaardkerk is het bidden verleerd.

Nu gaan we voetballen voor de vrede. 

Het Vaticaan wordt geleid door een psychopaat!

Bergoglio, de Valse Profeet

woensdag 27 augustus 2014

Stop de 'Bijzondere Bisschoppensynode over het Gezin'

Teken de petitie!



















De terugkeer van de Vaticanum II koorts

De crisis van de familiesynode

Een poging om het "homo-huwelijk" en "homo-koppels" pastoraal te 'accepteren'

Met deze synode daagt men God uit!


Petitie:

http://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/915-stop-the-synod/915-stop-the-synod?cdpetitions_limitstart=960#cdpetitions-signatures

dinsdag 26 augustus 2014

'Flater van de Maand': Over de 'conflicten' die momenteel de wereld teisteren:

Mgr. André-Joseph Léonard, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, opperrabbijn Albert Guigui en voorzitter Noureddine Smaili van het Executief van de Moslims van België hebben een gemeenschappelijke verklaring gepubliceerd in verband met de conflicten die momenteel zovele regio's in de wereld teisteren. Hierna volgt de integrale tekst van de verklaring.

"Als vertegenwoordigers van de drie monotheïstische godsdiensten, vinden we het onze plicht om alle wandaden begaan in naam van de religie streng te veroordelen. Geen enkele godsdienst heeft het recht de stabiliteit, de vrede en de samenhorigheid van een samenleving op het spel te zetten. Dat druist juist in tegen de kern van elke religie die precies het samenleven en het menselijke leven op aarde wil bevorderen en behoeden. Niets kan het verjagen of uitroeien van etnische minderheden op basis van godsdienstige of welke redenen dan ook rechtvaardigen. Ook al probeert men de oorsprong en de varianten van de conflicten die in deze regio’s woeden te begrijpen, toch blijft het verbazen hoe bepaalde discours het geloof ‘instrumentaliseren’ om bevolkingsgroepen ertoe over te halen zich te laten meevoeren in een oorlog tussen beschavingen of tussen religieuze gemeenschappen."

Bron: Kerknet

Opmerking:

"Dat druist juist in tegen de kern van elke religie die precies het samenleven en het menselijke leven op aarde wil bevorderen en behoeden."

Dit is een grove leugen en eigenlijk ketterij! 

Wat heeft het Katholieke Geloof met de islam te maken?


Nogmaals:


Volgens de koran zou Allah het volgende hebben gezegd:

Assaff:

soera 61 vers 5: Voorzeker, Allah heeft diegenen lief die terwille van Hem strijden in geordende gelederen, alsof zij een hechte muur vormen.

 

Attaubah:

soera 9 vers 5: Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag.


Mohammad:

soera 47 vers 5: Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bindt hen dan vast. En wanneer de oorlog opgehouden is, laat hen dan vrij uit gunst of voor een losprijs. Zo zij het.

 

Al-an'faal:

soera 8 vers 13: ... Ik [Allah] boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af. 


soera 8 vers 13: ... Ik [Allah] boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.


Muslims Force Christian To Convert To Islam, Then Brutally Behead Him

Link:

http://www.freerepublic.com/focus/bloggers/3129182/posts  


"...het menselijke leven op aarde wil bevorderen en behoeden." klinkt wel erg cynisch!

IPB en CIL achter gemeenschappelijke verklaring Mgr. Léonard, opperrabbijn Guigui en moslimexecutiefvoorzitter Smaili (die ook door de staat wordt betaald!)

“In een wereld waar politiek en economie elke communicatie domineren, lijkt het menselijke te verdwijnen en plaats te maken voor een onmenselijke manier om grond te veroveren of de toegang tot grondstoffen te vrijwaren [Over wie gaat het hier eigenlijk?]”, schrijven het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) en zijn Franstalige zusterorganisatie ‘Conseil Interdiocésain des Laïcs), in een gemeenschappelijke reactie. “Mensen profiteren hiervan om af te rekenen met God en met ‘de gelovigen’ [Welke 'mensen'?] omdat het geweld vaak ‘in de naam van God’ gepleegd wordt [Welke 'God'? 'Allah' is géén 'god'!]. Anderen stellen vragen bij betekenis van het mens-zijn zelf omwille van dit onmenselijk gedrag. Hoe kunnen ze zoveel levens van mannen, vrouwen en kinderen vernietigen?” [Na Auschwitz is dit toch een overbodige vraag. Alle mensen zijn belast met de erfzonde. Vandaar!]

Het IPB en de CIL bedanken mgr. Léonard, opperrabbijn Guigui en voorzitter Noureddine Smaili van het Executief van Moslims van België ‘EMB) voor hun gemeenschappelijke verklaring. ”Laten we er samen naar leven”, schrijven de zusterorganisaties. “Want wij blijven geloven dat de menselijke waardigheid het fundament vormt voor de opbouw van een broederlijke samenleving [Dit is vrijmetselaarspraat!] en dat respect de bron van hoop is voor de toekomst [Daar zijn de Christenen in Irak vet mee!]. De opbouw van een menswaardige wereld is een taak voor ons allen vandaag [En wat gaat het IPB nu concreet voor de Christenen in Irak doen?]. Zo kan Gods gelaat werkelijk doorbreken en is er leven mogelijk voor elke mens.” [Op Golgotha was er op het einde ook géén leven meer!]

Bron: Kerknet


MET ANDERE WOORDEN:


Kalief en agent van de Mossad: Simon Elliot?

De snelle opmars en de beestachtige wreedheden van de terroristen van IS (Islamitische Staat) in Irak worden in de westerse media beschreven als geheel onverwacht, omdat ze ieder ruimer of dieper zicht blijven weigeren. Ondertussen ontplooit zich een verschrikkelijke internationale samenzwering.  

De Chaldeeuwse Mgr Najim zegt in een interview met ZENIT (15/8/2014) onomwonden dat deze uitbarsting van barbaars geweld gewoon het logisch gevolg is van een bewuste strategie, ingezet met de inval in Irak in 2003. Sindsdien werden systematisch kerken in brand gestoken en Christenen vermoord. In 2008 werd Mgr. Farraj Rahho, bisschop van Mossoul, samen met zijn secretaris, diakens en priesters vermoord. In 2010 werden 37 Christenen, samen in gebed,  koelbloedig afgemaakt. 

Het gaat wel degelijk om een groots en vernietigend plan. Alle ogen zijn nu gericht op een nieuwe kalief. De volledige naam van deze kalief Abu Bakr Al-Baghdadi luidt: Ibrahim ibn Awad ibn Ibrahim Adri Arradoui Al Hosseini. Heel wat anders dan onze Vlaamse Tist Teunis of Jan Peters! Helaas, zoals ik deze laatste namen nu maar uitvind, zo beweren sommigen dat hij zijn naam uitgevonden heeft. Alles zou vals zijn. Hij zou gewoon Simon Elliot heten, een joodse vader en moeder hebben en een agent zijn van de Mossad, de Israëlische geheime dienst.

Van 2004 tot 2009 logeerde hij in de gevangenis van Guantanamo. De Israëlische geheime dienst heeft hem gedurende een jaar een grondige opleiding in  spionage gegeven, met specialisatie in psychologische en  destructieve strategieën, niet zomaar een klein beetje, maar op de meest gruwelijke wijze. Hij is klaar om  binnen te dringen in islamitische of Arabische staten, die door Israël als vijanden worden gebrandmerkt. In nauwe samenwerking met de Amerikaanse, Britse en Israëlische geheime diensten kan hij op één bepaalde plaats, op veilige afstand van Israël, een organisatie opzetten die terroristen vanuit heel de wereld aantrekt. Het kalifaat zou oorspronkelijk bedoeld geweest zijn voor Egypte om de Syrische president omver te werpen, met wapens en logistieke steun van de VS, Engeland, Saoedi-Arabië en Qatar.

Een vriend stuurde volgende link in het Nederlands:

http://www.palestinanieuws.nl/laatste-nieuws-palestina/isis-leider-albaghdadi-is-joodse-mossad-agent-simon-elliot/

Een andere betrouwbare bron zegt echter dat de bewering omtrent zijn joodse afkomst ook een misleiding kan zijn om de aandacht wat af te wenden van Saoedi-Arabië.

Is de kalief een jood of niet? Eigenlijk maakt het niet zo veel uit. Syrië, Irak, Libanon en het hele Midden-Oosten worden systematisch uitgemoord en verwoest om deze landen in afzonderlijke confessionele groepen te verbrokkelen. Deze uitroeiing is nu op kruissnelheid gekomen.

Vooral de harmonieuze samenleving van Syrië, waarin de verschillende geloofsgroepen als één familie trachten te leven, is al jaren een doorn in het oog van Israël, dat precies het tegendeel nastreeft: een zuivere joodse staat, een Groot Israël, enkel voor zionisten, gebouwd op een militaire supermacht en niet op het joodse geloof. Hierbij speelt deze kalief als marionet van Amerika een grote rol. De EU en de NAVO zijn  de gewillige dienaars van de belangen van Amerika, dat zelf geregeerd wordt door Israël, terwijl Israël de speelbal is van zionistische heersers. En de bevriende golfstaten met hun overcapaciteit aan terroristen doen voor hen graag het vuile werk, geobsedeerd door hun eigen fanatieke islam.

De tijd van speculaties over een mogelijke complottheorie is al lang voorbij. We zitten midden in de werkelijkheid zelf en niemand weet of we dit zullen overleven. Internationale voedselprogramma’s of het opzetten van tentenkampen voor vluchtelingen lijken edelmoedig maar zijn in feite een uitbuiten en bestendigen van het lijden van de volkeren. Het moorden en verwoesten dienen radicaal gestopt te worden. Mensen horen thuis in hun eigen land en streek om hun eigen samenleving op te bouwen met de rijkdommen van hun land en de regeringsvorm die zij zelf verkiezen. Als de machtige internationale organisaties hiervoor niet zorgen hebben ze geen zin en geen gezag meer.

Bron: P.D.M.

maandag 25 augustus 2014

Het is overduidelijk wie er Paus is... Foto's van gisteren:




















De 'massa's' die Bergoglio komen toejuichen worden al kleiner...

Foto van gisteren...

Gaza, August 24, 2014


'Flater van de week' door Barack Hussein Obama:


"De IS spreekt niet in naam van welke religie ook."
en
"Geen enkele god staat voor wat zij gisteren gedaan hebben, of wat ze iedere dag doen."

Blijkbaar hangt Obama één of ander polytheïsme aan.

Bron: Knack

Link:

http://www.knack.be/nieuws/wereld/barack-obama-de-is-spreekt-niet-in-naam-van-welke-religie-ook/article-normal-272489.html



Toch vergist Obama zich schromelijk.

Volgens de koran zou Allah het volgende hebben gezegd:

Assaff:

soera 61 vers 5: Voorzeker, Allah heeft diegenen lief die terwille van Hem strijden in geordende gelederen, alsof zij een hechte muur vormen.

 

Attaubah:

soera 9 vers 5: Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag.


Mohammad:

soera 47 vers 5: Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bindt hen dan vast. En wanneer de oorlog opgehouden is, laat hen dan vrij uit gunst of voor een losprijs. Zo zij het.

 

Al-an'faal:

soera 8 vers 13: ... Ik [Allah] boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.


Soera 8 vers 13: ... Ik [Allah] boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af. 



De nieuwe woordvoerder van Barack Hussein Obama en zijn VN: Jorge Mario Bergoglio

Het is "toegestaan" een "onrechtvaardige agressor" te stoppen. Dit zei paus Franciscus tijdens een persconferentie aan boord van het vliegtuig dat hem gisteren van Zuid-Korea terug naar Rome bracht.

De afweging of er sprake is van zo'n agressor, en zo ja, hoe die gestopt moet worden, moet volgens Franciscus gemaakt worden in de Verenigde Naties [Werkelijk complete nonsens!]. De paus reageerde op de vraag wat hij vindt van de bombardementen van de Verenigde Staten op stellingen van de Islamitische Staat in Noord-Irak.

Franciscus antwoordde: "In deze gevallen waarin er onrechtvaardige agressie is, kan ik alleen zeggen dat het toegestaan is de onrechtvaardige agressor te stoppen. Ik onderstreep het werkwoord 'stoppen'; ik zeg niet bombarderen, oorlog voeren – hem stoppen [door op een fluitje te blazen zeker!]. De middelen waardoor hij gestopt mag worden, moeten worden geëvalueerd [maar, bombarderen en oorlog voeren, mag zeker niet!]. De onrechtvaardige agressor stoppen is toegestaan, maar we moeten ons niettemin herinneren hoe vaak de machtige landen, het excuus gebruikend van het stoppen van een onrechtvaardige agressor, een echte veroveringsoorlog begonnen. Een enkele natie kan niet beoordelen hoe dit te stoppen, hoe een onrechtvaardige agressor te stoppen. Na de Tweede Wereldoorlog kwam het idee van de Verenigde Naties op [Vroeger had de Kerk geen Verenigde Naties nodig.]. Dat is waar wij moeten bespreken: 'Is er een onrechtvaardige agressor? Het lijkt erop [Wat is dan een 'rechtvaardige agressor'?]. Hoe stoppen wij hem?' Maar alleen dat, niet meer."

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:


http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/6131-paus-onrechtvaardige-agressor-stoppen-is-toegestaan


HET ANTWOORD DAT BERGOGLIO HAD MOETEN GEVEN, LUIDT ALS VOLGT:

"DE KERK VEROORDEELT DE WAPENLEVERINGEN EN TRAININGEN DIE DE VS, DE EU, DE NATO EN ISRAËL AAN DEZE TERRORISTEN GEVEN EN DE KERK VEROORDEELT OOK DE FINANCIËLE ONDERSTEUNING DIE DEZE TERRORISTEN UIT BEPAALDE ARABISCHE STATEN ONTVANGEN."

Nog meer politieke benoemingen binnen het VSKO en erbuiten...

“Ter vervanging van Ann Verreth is Chris Smits, huidig secretaris-generaal van het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair onderwijs (VVKSO) ingegaan op mijn vraag om de functie van secretaris-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) tijdelijk op te nemen”, laat Lieven Boeve, die op 1 augustus Mieke Van Hecke opvolgde als directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), in een persbericht weten.

“Tijdens de komende maanden zal hij deze functie combineren met een beperkt aantal coördinatieopdrachten voor het VVKSO, zodat de continuïteit verzekerd blijft. We streven ernaar om vanaf januari 2015 tot een meer definitieve oplossing te komen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de heer Smits deze functie met verve zal invullen.”

Ann Verreth was nog maar sinds begin dit jaar secretaris-generaal van het VSKO. Tot eind 2013 was zij als onderwijsadviseur verbonden aan het kabinet van toenmalig Vlaams minister-president Kris Peeters. Ze is nu kabinetschef van Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits.

Bron: Kerknet

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli
Un vero Santo e basta.

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer