woensdag 28 september 2016

Wat verzwijgt Felix Van Meerbergen, de regenboog-deken van Diest?


De uitlatingen van deken Felix Van Meerbergen op ROB-tv en de reactie van Pro Familia die hier logischerwijze op volgde, ontketenden een polarisatie binnen de Kerk in Vlaanderen.

U kan het interview met de deken hier bekijken:

http://www.robtv.be/nieuws/diest/uitgelicht-felix-van-meerbergen 


De reactie van Pro Familia kan u hier vinden:

http://www.profamilia.nl/blog/deken-van-diest-wil-de-heilige-kerk-vergiftigen-met-de-sacramenten-van-satan


Een onbeantwoorde vraag blijft echter, waarom deken Van Meerbergen deze uitspraken deed?

Van Meerbergen licht op Facebook zelf een tipje van de sluier op:

Facebook


Felix Van Meerbergen gelukkig.
8 september om 23:36 · Diest, Vlaams Gewest ·

"Wees gerust : ik sta rechtop [Van Meerbergen blijft dus hardnekkig vasthouden aan zijn ketterse uitspraken.]. Ik kreeg ontzettend veel sympathieke en warme reacties [Dat zal wel. Toch beklaagt de deken zich ook in andere berichten over de vele "haat-e-mails" die hij heeft ontvangen. Wie de bal kaatst etc...]....als ik pleit voor een zegenend gebaar van de kerk [Kerk!] dan zeg ik eigenlijk dat ik wil bidden tot God opdat hij [Hij] zijn zegen geeft aan alle mensenkinderen...want ik geloof dat God barmhartig is. Ook voor mij en u dit leest [OK.]. En dat God in Jezus meer barmhartigheid is dan heel de wereldbevolking samen [Deze uitspraak is al wat vager.]. Ik denk dat wij ruim en creatief in ons bidden kunnen zijn. Daarom moeten we bidden om zegen over alle mensen van goede wil [Hier maakt de deken zélf al een voorbehoud. Twee zinnen eerder betrof het "alle
mensenkinderen", nu blijkbaar alleen nog maar "alle mensen van goede wil". Dit zijn er al een stuk minder.]."

"Mannen en vrouwen, ja ook holebi's, maar ook mensen op zoek naar God in een nieuwe relatie [Wij hebben eerder al eens betoogt, dat een 'holebi' niet bestaat. Iemand kan onmogelijk tegelijkertijd 'homo', 'lesbo' en 'bi' zijn. Onmogelijk! Of bedoelt de deken, dat holebi's géén mannen of vrouwen zijn? Vergist de deken zich met transgenders waar dit probleem zich eerder stelt? Wat bedoelt de deken nu eigenlijk? "Mannen en vrouwen, maar ook mensen..." Mannen en vrouwen zijn dus géén mensen? "...op zoek naar God in een nieuwe relatie". Zijn mensen in een nieuwe relatie op zoek naar God of zijn mensen op zoek naar een nieuwe relatie met God? Dit is complete wartaal. De deken slaagt er blijkbaar niet in zijn ideeën helder te formuleren.]."

En nu komt het:

"En waarom ook niet een zegen uitspreken over mensen die samenwonen maar nog niet aan het sacrament van het huwelijk toe zijn maar bij het begin van een samenwonen toch een zegen vragen?" [Deze zin is zo krom en zo anti-katholiek, dat er nauwelijks aan te beginnen is om dit rationeel te analyseren. Het gaat blijkbaar om mensen die samenwonen, maar nog niet aan het sacrament van het huwelijk toe zijn. Mensen die niet "aan het sacrament van het huwelijk toe zijn", dat kunnen alleen maar hetero's zijn. Het is perfect mogelijk om hetero's te zegenen. Echter, wat niet mogelijk is, is hetero's zegenen "bij het begin van een samenwonen". Ongehuwd "samenwonen" is doodzonde. De Kerk kan dus onmogelijk een zegen uitspreken over een doodzonde.] 

"Zegen bij belangrijke momenten in het leven is toch een geschenk van God zelf en nog eens dat ben ik niet die zegen zelf dit is God zelf die zegent en ik kan alleen maar hopen dat ik me niet vergis." [Dit klopt natuurlijk. Echter, "het begin van een samenwonen" is géén belangrijk moment in het leven van een gelovige. Tenzij natuurlijk in negatieve zin. Hier opent zich de hel...] 

Allen die zich nu gekwetst voelen door deze gedachten jammer dat ik u pijn doe. [De deken insinueert vooral heel veel en verontschuldigt zich voor dingen die hij maar half gezegd heeft. Echter, een deken, die namens de Kerk zegt, dit denk ik ervan, sorry als dat u stoort, maar dat is mijn gedacht... Deze excuses zijn onaanvaardbaar. Het eerste waar een priester aan moet denken als hij iets zegt, is dat hij geen ergernis veroorzaakt bij de gelovigen. Dit is een zware zonde! Een verontschuldiging op Facebook is onvoldoende! De deken moet zich publiekelijk verontschuldigen, zijn woorden terugtrekken, biechten en boete doen. Echter, dat doet Van Meerbergen niet. Hij blijft volharden in de boosheid.]

"Ik achtte het moment rijp op de televisie te zeggen omdat ik enkele dagen geleden een mooie brief kreeg van een prachtig mens die vele jaren geworsteld heeft met zichzelf en zijn geaardheid. Diep gelovig en een eerlijk mens en die zich geweldig inzet voor zoveel mooie werken in kerk en wereld [Bla, bla, bla.]. In zijn mail stond een bedelaar voor mijn deur bedelend om zegen: dan kan ik als herder en geïnspireerd door de mensen als Cardijn niet zwijgen [Niet alleen Sint Jan Berchmans, maar ook Cardijn draait zich om in zijn graf! Vals! De deken dwaalt! Hij kan zoveel homo's zegenen als hij wil, maar hij kan geen anti-katholieke 'relaties' zegenen!]."

"Mijn oproep was een gebaar naar mensen zoals hij die zoveel geleden hebben om zichzelf te vinden en te doen aanvaarden bij vrienden in de wereld daarom heb ik dit gezegd [Er zijn best nog heel wat andere mensen, dan alleen maar holebi's die niet door de wereld aanvaard worden! Waarom maakt de deken net voor hen een uitzondering? Waarom verkracht de deken net voor hen de Kerkelijke Leer?]."

"Ik ben van mening [De 'mening' van Van Meerbergen interesseert mij helemaal niets, omdat ze waardeloos is!] dat de sacramenten van de kerk mensen kunnen heiligen en helen , genezen en sterk maken. maar soms denk ik dat mensen menen dat je heilig moet zijn om sacramenten te ontvangen [Ze zouden wel in staat van genade moeten zijn! Echter, mensen die Gods heilsplan afwijzen, kunnen de Sacramenten niet ontvangen, omdat ze zondigen tégen de Heilige Geest! Ze kunnen zelfs geen vergeving van zonden krijgen!]. Wees gerust ik hou van een kerk met hart en ziel en wil en hoop een goede herder te zijn in naam van mijn herder die Jezus heet..." [Helaas kan ik de geruststellende woorden van de deken niet zo appreciëren en ben ik er helemaal niet gerust in... Zeker omdat Jozef De Kesel deze dwalende deken niet tot de orde roept en omdat hier een bepaalde voorgeschiedenis speelt! "Diestse Filmpjes" zullen we maar zeggen!]

Die "prachtige mens die vele jaren geworsteld heeft met zichzelf en zijn geaardheid" kwam die zomaar uit de lucht gevallen?

De inwoners van Diest weten wel beter!Uitgelicht - Felix Van Meerbergen


00.20 min.

Reporter: "De deken heeft een aantal opvallende voorstellen en hij schuwt de kritiek voor de Kerk niet." [Dit laat al meteen het ergste vermoeden! De media smult hier natuurlijk van. De deken zou beter zijn mond houden en niet de nestbevuiler uithangen!]

01.10 min.

Ze zijn de mis van de deken en vooral dan zijn preek van vorige zondag gaan filmen. Het gaat hier dus blijkbaar over een zeer goed voorbereide aanval op de Katholieke Kerk.

01.20 -  04.30 min. Een lofzang over de islam

03.50 min

Reporter: "Ik ken bijvoorbeeld weinig mensen die elke maand een bezoekje brengen aan de moskee." [Het diepe inzicht, dat uit deze pientere observatie blijkt, siert de reporter. Hier moet echter worden opgemerkt, dat ook de meeste mensen niet elke maand een bezoekje brengen aan de kerk. Dus waarom zouden ze dan wel naar de moskee gaan? Maar, wat niet is, kan nog altijd komen.]

Deze causerie aangaande de islam komt natuurlijk voort uit het feit dat Van Meerbergen een Turkse kapper heeft. Dat is er natuurlijk ook aan te zien. Echter, het feit dat zijn kapper na al die jaren nog steeds niet bekeerd is, spreekt niet in het voordeel van deken Felix.


04:30 min.

Over de 'leegloop' van de kerken

04:50 min.

Deken Felix: "Ik ben daar niet ongelukkig om."

Als we vasthouden aan het 'verleden': "Dan gaan we dood."

06:00 min.

Over 'minder kerken'

Deken Felix: "De politiek legt ons dat op, de Kerk vraagt ons dat. We kunnen niet aan de gemeenschap blijven vragen om al die kerken mee te onderhouden."

1. Scheiding tussen Kerk en staat!
2. Niemand heeft 'de politiek' gevraagd om de kerken te onderhouden!
3. Dat heeft 'de politiek' zelf beslist!
4. 'De politiek' kan dan ook géén contractbreuk plegen, of 'de politiek' moet onze kerken maar teruggeven!
5. De Kerk vraagt ons om kerken te sluiten??? Neen! De vrijmetselaars 'binnen' de Kerk vragen ons dat!
6. Als de Katholieken uit hun kerken gedreven gaan worden, wie gaat dan die kerken onderhouden? 'De politiek'?
7. Wat een verrader is die Van Meerbergen!


De deken gaat ook "met minder middelen warme gemeenschappen vormen".

Hier komt de geldwolf in Van Meerbergen weer boven, want hij is hier niet oprecht.

Als er eentje altijd maar om geld zit te bedelen bij 'de politiek', dan is het Van Meerbergen wel!

Daarom dat deken Felix ook lid is van Pro Petri Sede.

Het bedelen zit Van Meerbergen in het bloed!


06:25 min.

Deken Felix: "Ja, kerken moeten sluiten."

Dit is identiek aan hetgeen Jozef De Kesel zegt!!!


07:00 min.

En nu komt de bastaard-priester helemaal boven in Van Meerbergen

Van Meerbergen: "En als soms de Kerk u een kruis heeft opgelegd, gooi het dan af. De Kerk heeft dit ook gedaan. Ze heeft mensen soms te veel veroordeeld." [Deze woorden van de deken zijn satanisch!]


09:00 min.

Over het toelaten van 'alle' relaties en homoseksuele 'relaties':

Na veel bla, bla zegt de deken: "Ik denk, dat we toch op een bepaald moment zullen moeten zoeken naar één of ander ritueel om mensen die God bij hun leven willen, ook in hun relatie, dat die mensen op één of andere manier een zegenend gebed krijgen." [Dit is ketterij en blasfemie!]

Reporter: "Een soort homo-huwelijk binnen de Kerk dan eigenlijk?"

Deken Felix: "Ik zou het zo nog niet noemen. Laat ons eerst al zoeken, dat we een ritueel vinden om mensen te zegenen." [Dus, het 'homo-huwelijk' is wel het doel! De valse profeet is onder ons opgestaan!]

 

Uit de Heilige Schrift:

Gal 1:7  Alleen zijn er enkelen opgestaan, die onrust onder u stoken, en het Evangelie van Christus willen vervalsen.
Gal 1:8  Waarachtig, wanneer wijzelf, of zelfs een engel uit de hemel, u een ander evangelie zouden verkondigen, dat wat wij u verkondigd hebben, hij zij vervloekt!
Gal 1:9  Zoals we het vroeger hebben gezegd, zo herhaal ik het ook thans: Wanneer iemand u een ander evangelie verkondigt dan gij ontvangen hebt, hij zij vervloekt!

 


Deken Felix: "Ik kan Gods zegen als priester aan niemand onthouden. Ik kan dat in eer en geweten niet doen." [Wie vraagt hem om dat te doen? Dat is een leugen!]

Deken Felix: "Als mensen mij om zegen vragen... wie ben ik?" [= Bergoglio.]

Deken Felix: "Als ik auto's mag zegenen en fietsen en dieren, dan heb ik zeker de plicht om twee mensen te zegenen, die eerlijk mij komen vragen: "Zegen ons, wij willen mekaar graag zien." [Het is inderdaad de plicht van een priester om MENSEN te zegenen, maar géén goddeloze 'relaties'! De deken verkoopt hier gruwelijke ketterijen en zet aan tot doodzonde!]09:45 min.

Reporter: "Wat met pastoors en andere geestelijken, moeten zij ook een relatie kunnen aangaan en toch nog pastoor kunnen blijven bijvoorbeeld?"

Deken Felix: "Ik geloof in mijn celibaat." [Altijd pijnlijk zo een uitspraak.]Deken Felix: "Het priesterschap voor gehuwden, het priesterschap voor mensen op zoek naar geluk [Vangheluwe?]... dat moet op termijn kunnen." [Hier spreekt de bastaard-priester in Van Meerbergen weer!]

Deken Felix: "Ik geloof dat ik mijn celibaat strikt volg." [De mensen in Diest zeggen hele andere dingen en er zijn zéér hardnekkige roddels...]

Deken Felix: "Ik hoop dat de Kerk ooit een weg vindt om vrouwen tot priester te wijden. Ik hoop, dat die weg ooit gevonden wordt."


Opmerking:
 

1. De vraag rond de priesterwijding van vrouwen is definitief beantwoord door Paus Johannes Paulus II. De leer dat vrouwen geen priester gewijd kunnen worden is onfeilbaar, ook al is het formeel nog geen dogma.

2. Wie iets anders eist of verkondigt staat niet meer in volle gemeenschap met de Katholieke Kerk en dient volgens can. 1371 met een rechtvaardige straf - excommunicatie niet uitgesloten - gestraft te worden.11:55 min

De 'heiligverklaring' van deken Felix door de Diestenaren.

Deken Felix wilde eigenlijk ook journalist worden, of politieker en nu dan priester. Maar, dat is eigenlijk allemaal hetzelfde volgens Felix.

Er bereiken ons ook berichten die zeggen, dat deken Felix in 1971, na twee jaar noviciaat in de abdij van Averbode, aldaar werd weggestuurd omwille van onbekende redenen... 


12:50 min.

Van Meerbergen: "Ik vind ook dat de Kerk niet tegenover de wereld moet staan als een boze stiefmoeder. Maar wel als een warme moeder binnen de wereld."


De Heilige Theresia van Lisieux over de priesters:

"Doe hen groeien, Heer, in liefde en trouw jegens U, en behoed hen voor de besmetting van de wereld."Deze warrige uiteenzetting van Felix Van Meerbergen is ronduit wraakroepend!

Ook het uitblijven van een reactie van Jef De Kesel is wraakroepend!

Deze seksmaniakken kunnen alleen maar over seks praten en daar blijft het dan bij!

Het ergste van alles is, dat deken Van Meerbergen, Gods heilsplan resoluut en hardnekkig afwijst en in woord en geschrift, aanzet tot het plegen van doodzonden.


Ons ontgaat geheel wat zo "stralend" is aan deze gore scene!

Maar, 'deken' Felix denkt er blijkbaar anders over!

'Deken' Felix promoot de transseksualiteit!

'Patsy Stone', hier afgebeeld, is een personage uit de televisieserie Absolutely Fabulous.

She is an outrageous, narcissistic, nymphomaniacal, past-her-prime fashion model. She is very promiscuous. Patsy underwent a sex change operation and briefly lived as a man.

(Of omgekeerd natuurlijk!)

En kom me niet met het excuus, dat de 'deken' niet weet waar het over gaat!

Heel Diest weet het!


De foute vrienden van Van Meerbergen!
'Deken' Felix van het aarsbisdom en van Pro Petri Sede na een nachtje stappen!

"Ik achtte het moment rijp op de televisie te zeggen omdat ik enkele dagen geleden een mooie brief kreeg van een prachtig mens die vele jaren geworsteld heeft met zichzelf en zijn geaardheid. Diep gelovig en een eerlijk mens en die zich geweldig inzet voor zoveel mooie werken in kerk en wereld. In zijn mail stond een bedelaar voor mijn deur bedelend om zegen: dan kan ik als herder en geïnspireerd door de mensen als Cardijn niet zwijgen."

Beste Felix, de mensen in Diest zwijgen ook niet en weten heus wel wat er allemaal gebeurd is!

 Anathema sit

"Hij zij vervloekt"
dinsdag 27 september 2016

De door 'Kerknet' opgehemelde 'Verklaring van Chieti' is ketters!


De 'Verklaring van Chieti' schrijft: "De bisschop van Rome heeft tijdens het eerste millennium nooit kerkrechterlijke zeggenschap over de kerken van het oosten gehad."

Dit is ketterij!Enkele voorbeelden om dit aan te tonen:

Uit de Heilige Schrift is bekend, dat Petrus de universele zeggenschap over de Kerk vanuit Jeruzalem uitoefende. Na een tijd heeft Petrus de Zetel naar Rome verplaatst. Iedereen kan dat zelf lezen.

Paus Clemens I (stierf rond 99 n.Chr.) was de derde opvolger van Petrus als Bisschop van Rome. Bekend van hem is de 'Eerste brief van Clemens aan de Christenen van Korinthe' waarin Clemens zijn universele zeggenschap uitoefent in de lokale gemeenschap van Korinthe. Clemens schreef deze brief waarschijnlijk omstreeks 96 n.Chr. In de brief is sprake van een rebellie van een groepje jonge christenen die de ouderlingen van de Kerk in Korinthe hadden afgezet. Clemens betoogt dat de jongeren moesten worden verbannen en de ouderlingen in hun ambt moesten worden hersteld.

Paus Victor I werd rond het jaar 190 tot bisschop van Rome gekozen en had universele zeggenschap over de Kerk. Dit komt tot uiting in de uniformering van de paasviering die tijdens zijn regeerperiode werd doorgevoerd. In Klein-Azië was men nog steeds gewend de avondmaalviering of "Pasen" (afgeleid van Pascha op 14 nisan (een joodse maand) te vieren. (Deze christenen stonden daarom bekend als de quartodecimanen.) Dit werd door Victor I veroordeeld, en verplicht naar de zondag van de stervensweek van Christus verzet. Hiermee kwam er een eind aan de tolerantie ten opzichte van de datum van de paasviering die bestond sinds Pius I de viering te Rome op een zondag zette.


De 'Verklaring van Chieti' schrijft: "Het gezag van de paus als universeel gezag moet begrepen worden tegen de achtergrond van dat van de bisschoppen, zoals dat vorm krijgt in de synodaliteit en de conciliariteit."

Dit is ketterij!Het Gezag in de Kerk komt Jezus Christus zélf toe, het ene Hoofd van de Kerk.

Wat is de specifieke functie van de Paus in een ecclesiologie van koinonia en met het oog op conciliariteit en gezag? Dit alles is zeer duidelijk gedefinieerd!Uit de Heilige Schrift:

Mat 16:18  En Ik, Ik zeg u: gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.
Mat 16:19  En u zal Ik de sleutels geven van het Rijk der Hemelen. En al wat ge op aarde zult binden, zal ook in de hemel gebonden zijn; en al wat ge op aarde zult ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn.Dit betekent, dat Petrus niet de primus inter pares is, maar wél het zichtbare, onbetwistbare opperhoofd van de Kerk is, bekleed met de universele en absolute macht.

Met andere woorden, de Paus heeft de andere bisschoppen niet nodig om zijn soevereine, absolute macht uit te oefenen en de andere bisschoppen hebben ook géén deel aan de pauselijke macht.

De bisschoppen hebben enkel gedelegeerde macht in hun eigen bisdom.


PASTOR AETERNUS
4e Zitting - Dogmatische Constitutie over de Kerk van Christus

Eerste Vaticaans Concilie

6 - Wie daarom zegt, dat de Heilige Apostel Petrus niet door Christus de Heer tot vorst over alle Apostelen en tot het zichtbare hoofd van de gehele strijdende Kerk is aangesteld, of dat hij slechts een erevoorrang en niet de voorrang van de ware en eigenlijke rechtsbevoegdheid direct en onmiddellijk van onze Heer Jezus Christus zou hebben verkregen, die zij in de ban.

9 - Wie dus beweert, dat niet op grond van de inzetting door Christus de Heer zelf, d.w.z. op grond van Goddelijk Recht, de Heilige Petrus zijn opvolgers van alle tijden in de voorrang over de gehele Kerk zou hebben verheven of dat de Bisschop van Rome niet de opvolger van Petrus zou zijn in deze voorrang, die zij in de ban.

15 - Wie dus zegt, dat de Bisschop van Rome slechts het ambt van opzicht of leiding zou hebben en niet het volledige hoogste gezag van de rechtsbevoegdheid over de gehele Kerk - en wel niet alleen in zaken van geloof en zeden, maar ook terzake van datgene, wat tot de ordening en regering van de over het ganse rond der aarde verbreide Kerk behoort -, of wie zegt, dat hij slechts een groter aandeel, niet evenwel de ganse volheid van dit hoogste gezag zou hebben, of dat dit zijn gezag niet gewoon en onmiddellijk evenzeer over de gezamenlijke en de enkele kerken als over de gezamenlijke en individuele herders en gelovigen zou gelden, die zij in de ban.HET IS OVERDUIDELIJK, DAT DE 'VERKLARING VAN CHIETI' KETTERS IS, WANT INDIEN DE 'VERKLARING VAN CHIETI' CORRECT ZOU ZIJN, DAN ZOU ER NATUURLIJK GEEN SCHISMA ZIJN!

HET IS NET OMDAT DE ORTHODOXEN HET PRIMAATSCHAP NIET AANVAARDEN, DAT ZE SCHISMATIEK ZIJN!

HET IS DAN OOK ABSOLUTE NONSENS, OM NA 1000 SCHISMA, TE BEWEREN, DAT DE PAUS ZIJN MACHT ZOU ONTLENEN AAN DE BISSCHOPPEN! DIT IS DE TOTALE KETTERIJ!

DE PAUS ONTLEENT ZIJN MACHT DIRECT AAN CHRISTUS!

De foute vrienden van Jozef De Kesel:

Interreligieuze dialoog met de Dalai Lama


"Ik ben Jozef De Kesel en ik ben een modernist!"

De Lama: "Is die boord dan niet wat ouderwets?"


De Kesel: "Ge moest mij eens in m'n soutane zien!"

maandag 26 september 2016

'Bisschop' Patrick Hoogmartens op bezoek in het dekenaat Vlijtingen-Voeren:

"Dit pastorale bezoek stond in het teken van de 50ste verjaardag van het bisdom Hasselt..." U weet wel: Heusschen, Schruers, Hoogmartens...

Waar in Vlaanderen vindt men nog ijverige waarheidsgetrouwe priesters zoals de twee dappere tachtigjarigen in de Sacramentskerk in Luik? Iedere zondag Tridentijnse, prachtig gezongen H. Missen en iedere dinsdag van 5 u. tot 7 u. uitgebreide Sacramentsaanbidding. Gregoriaans gezongen vespers - vast deel en variërend deel - biechtgelegenheid (de kranige priesters spreken ook Nederlands), Evangelie van de dag, rozenkrans zoals in Banneux, enz. enz. Men is daar zeer goed bezig.

Dan ontmoet men in eigen dorp 'bisschop' Patrick Hoogmartens wiens betoog hoofdzakelijk bestaat uit aan elkaar gerijgde 'suggesties', totaal mediagericht, zijn wereldse afspraken zijn hem meer waard dan de toch extreem 'vernieuwende' sacramentsaanbidding waar hij samen met de deken drie kwartier te laat voor aankomt, om dan ook nog een zeer 'vernieuwende' vertoning te geven bij het hanteren van de monstrans, vermoedelijk bedoeld om 'vuurplekken van vreugde' op te wekken. In de zondags-'mis' presteert hij blijkbaar een krachttoer met een ernstige poging zowaar om drie volle minuten geestelijke taal te spreken in een uiteraard totaal 'socialistische' preek van niet minder dan 22 minuten.

Na de sacramentsaanbidding moet mijn Engelbewaarder me wel geholpen hebben, want ik kon Hoogmartens zowaar volle drie minuten geheel alleen spreken en op mijn vraag over de triestige kwaliteit van de 'gebeden' wist hij niets te antwoorden en begon hij dan nog maar eens te meer op te scheppen over de Wereldjongerendagen in Polen.

Een trotse, op zichzelf gerichte mediafiguur, zonder een zweem van geestelijke beleving... Geestelijke uitstraling: nul. Kortom: een nutteloos schilderij van de intocht van Christus, euh pardon, Hoogmartens, in in het dekenaat Vlijtingen-Voeren, omkranst met alle belangrijke personages van de streek.

Maar de vraag blijft hangen: "Is hij beschaamd om waarachtig getuigenis af te leggen van zijn geloof?"

Bron: Anoniem

Wat zou Hoogmartens met het gemeentebestuur bespreken?

KERKSLUITINGEN???

zondag 25 september 2016

Mons. Mario OLIVERI, de door Bergoglio afgezette Bisschop van Albenga-Imperia, vandaag in Caravonica, LiguriëOpnieuw 'blockbuster'-artikel van 'Restkerk': MUST READ!

The Remnant Newspaper en Catholic Family News:

‘Wij beschuldigen paus Franciscus…’ [van ketterij en schisma]


"U hebt reeds een breuk [= schisma] in de Kerkelijke universele discipline veroorzaakt, waarbij enkele bisschoppen eraan vasthouden, ondanks Amoris Laetitia, terwijl anderen, inclusief diegenen in Buenos Aires, een verandering aankondigen puur gebaseerd op de autoriteit van uw schandalige “apostolische exhortatie”. Nog nooit is er zoiets gebeurd in de geschiedenis van de Kerk."

"Katholieken over heel de wereld, en niet enkel “traditionalisten” [vooral zij niet!], zijn overtuigd dat de situatie die Bellarmine hypothetisch voorzag, vandaag een realiteit is [Bergoglio = een ketter. Hij zou dan zijn ambt verliezen.]. Deze overtuiging is het motief voor dit document."

Moge God de rechter zijn van de rechtschapenheid van onze intenties.

Christopher A. Ferrara
Hoofd columnist, The Remnant

Michael J. Matt
Redacteur, The Remnant

John Vennari
Redacteur, Catholic Family News


Bron: Restkerk

Link:

https://restkerk.net/2016/09/24/the-remnant-newspaper-en-catholic-family-news-wij-beschuldigen-paus-franciscus/Onze positie is net iets anders:

Bergoglio is een atypische conciliaire 'paus', omdat er al een paus was toen hij tot 'paus' verkozen werd. De laatste keer, dat dit in de Kerk is gebeurd, is 600 jaar geleden.

Bergoglio is vanaf het allereerste moment gecontesteerd geweest en het protest wordt alleen maar groter.

Bergoglio is dus géén paus, niet omdat hij ketterijen verkoopt, maar omdat hij ongeldig tot paus werd verkozen.


Merk op, in feite beschuldigen de auteurs géén paus van ketterij, maar een gewone bisschop, om de simpele reden, dat Bergoglio géén paus is.

Met andere woorden, Bergoglio is "de in het wit geklede bisschop" die door Onze-Lieve-Vrouw van Fatima werd voorspeld.

zaterdag 24 september 2016

De nieuwe abt-primaat van de Benedictijnen, Gregory Poland celebreerde, op zaterdag 24 september 2016, voor het eerst de Mis in Montecassino:Ad Orientem Novus Ordo Mis

Wat een liturgische rommelboel! Totaal onzinnig!
Alsof de geconsacreerde hostie een voor- en een achterkant zou hebben!

Idem voor de beker!

Zeer interessant overzichtsbericht op 'Restkerk':

Paus Benedictus op de vraag of hij de laatste paus is: ‘Alles is mogelijk’


“Wie is de Paus vandaag, en hoeveel zijn er nu juist?” vroeg de Italiaanse journalist Antonio Socci, die bekend staat door zijn geaccentueerde kritiek op paus Franciscus, zaterdag in zijn publicatie voor de krant Libero. Er heerst algemene verwarring in de Kerk en het nieuw interviewboek van Benedictus XVI “De Laatste Gesprekken”, voegt er nog wat mist aan toe in plaats van ze weg te nemen. Socci heeft in 2014/2015 de geldigheid van de verkiezing van paus Franciscus in vraag gesteld, maar nog niet zo lang geleden distantieerde hij zich van deze hypothese, hoewel hij het niet volledig heeft opgegeven zo blijkt. De nog steeds verrassende aftreding van Benedictus XVI stoort hem en andere katholieken nog steeds. Het is een innerlijke rusteloosheid die voortdurend wordt gevoed door het pontificaat van Franciscus.

In het nieuw artikel stelt Socci opnieuw de geldigheid van het officiële aftreden van Benedictus in vraag, en ook de nog meer verrassende stap, om een voordien onbekende figuur in te voeren, namelijk een “emeritus paus”. Is Benedictus nog steeds Paus? Hoe kunnen er twee pausen zijn? Deze vragen rijzen niet enkel bij Socci, want ook leidende canonisten hebben gewaarschuwd voor de introductie van deze figuur. Zo’n vragen werden gesteld door Kardinaal Walter Brandmüller, een nauwe vertrouweling van Benedictus XVI, en die het “op pensioen gaan” niet goedkeurt. Daarom waarschuwde de kardinaal afgelopen juli voor de institutionalisering van een “papa emeritus”, mede omdat er groepen zijn in de Kerk die Benedictus nog steeds zien als de legitieme paus, en dit is een gevaarlijke explosieve kracht met het risico van schisma die in de lucht hangt.

Vandaar dat Socci al van in 2013 zijn bezorgdheid over het ongewone aftreden en het daaropvolgende conclaaf in diverse artikels duidelijk maakte. Ondertussen onderzocht de canonist Stefano Violi de verklaring of “Declaratio” waarmee Benedictus zijn aftreden aankondigde, en hij kwam tot de conclusie: “Benedictus ging akkoord om het ministerium (de bediening) te verlaten: niet het pausschap onder de bepalingen van Bonifatius VIII, noch de munus (het ambt zelf) volgens Canon 332 §2, maar het ministerium, of zoals verklaard in zijn laatste audiëntie: de actieve uitoefening van het ministerie.

Zijn persoonlijke secretaris, Aartsbisschop Georg Gänswein, kondigde afgelopen mei in zijn toespraak in de Gregoriana aan wat Benedictus XVI nu verder zet in zijn interviewboek. Gänswein ging zelfs nog verder in detail. Gänsweins toespraak, die door de meeste media werd gecensureerd, sloeg volgens Socci “bij de Romeinse Curie in gelijk een atoombom.”

Een duplicatie van het ambt is niet toegestaan!

Bron: Restkerk

Link:


https://restkerk.net/2016/09/23/paus-benedictus-op-de-vraag-of-hij-de-laatste-paus-is-alles-is-mogelijk/

Santuário do Bom Jesus do Monte - Braga - Portugal


woensdag 21 september 2016

België - De stilte van de 'bisschoppen' produceert monsters:

Moord op minderjarigen door middel van 'euthanasie'


Het eerste geval in België van een moord op een kind door middel van 'euthanasie' doet de vraag rijzen hoe een land met een sterke Katholieke traditie in deze afgrond is terechtgekomen... Het proces van de-christianisering werd door de 'bisschoppen' zélf geïntroduceerd door zich uitsluitend bezig te houden met de Kerk te besmetten met de aardsheid van de wereld.

De ineenstorting van de Kerk in België viel samen met de periode na het Tweede Vaticaans Concilie. Dit is zeker géén toeval. Hier, meer dan elders, zijn de bittere 'vruchten' van het Tweede Vaticaans Concilie, tot volle rijpheid gekomen. Het Concilie gaf het startsein voor een roekeloze rush om de wereld na te jagen. De mentaliteit om de wereld in de Katholieke Kerk binnen te brengen, werd vooral geïntroduceerd door Leo 'kardinaal' Suenens en zijn opvolger Godfried 'kardinaal' Danneels. Zij waren de onbetwiste hoofdrolspelers in de zelfvernietiging van de Kerk in België.

In een (tevergeefse) poging om het tij nog te doen keren, stelde Paus Benedictus XVI Monseigneur André-Joseph Léonard tot opvolger van Danneels aan. Maar, kort na zijn 75ste verjaardag, bijna een jaar geleden, werd Mgr. Léonard onmiddellijk vervangen door een voormalig assistent van Danneels, namelijk Jozef De Kesel, zodanig dat de destructieve, progressivistische molen weer op volle capaciteit kon draaien.

De sloop van de Katholieke Kerk in België en de voortdurende transformatie naar een protestantse sekte, besmet de Kerk in België steeds verder met de aardsheid van de wereld. De satanische geest van de wereld in de Kerk met daaruit voortvloeiend anticonceptie, abortus, pedofilie, homo-huwelijk, euthanasie (= zelfmoord), kindermoord (wegens niet wilsbekwaam) en het in vraag stellen van het priesterschap zélf, heeft tot gevolg dat de 'bisschoppen' geen enkele aandacht hebben voor het Volk van God, dat op de vlucht is en deels ondergedoken zit!

Méér nog, de vervolging van de Katholieken in België wordt georganiseerd door de 'bisschoppen' zélf, die herleid zijn tot tandeloze staatsambtenaren in dienst van de vrijmetselarij! Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen, dat de fundamenten gelegd zijn voor nog meer rampen in de Kerk in België.

Zo wordt o.a. de priesterbroederschap van de Heilige Apostelen en het seminarie, dat door Monseigneur Léonard werd opgericht, ontbonden, en dat met het zielige excuus, dat er tevéél seminaristen zijn.

De resultaten zijn voor iedereen duidelijk: de stoptrein van de-christianisering in België gaat, onafgezien van een paar tussenstations, gewoon door. Dit alles gaat hand in hand met een steeds groter wordende economische, sociale en etnografische crisis. Maar ook met de opkomst van een perverse bio-ethiek die vijandig staat tegenover het leven en de mens zélf. Dit is een satanische aanval op het leven, de mens, de Schepping en God zélf.

Als vandaag in België minderjarigen worden vermoord in naam van de 'barmhartigheid', dan is dat ook in niet geringe mate de schuld van de Belgische 'bisschoppen'.

Het stilzwijgen van het Belgische episcopaat is oorverdovend!


De 'bisschoppen' hebben bloed aan de handen! 

Met 'dank' aan:

Leo 'kardinaal' Suenens

Godfried 'kardinaal' Danneels

En would-be aartsbisschop Jozef De Kesel!


S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer