woensdag 5 augustus 2015

Een gerenommeerde groep van Katholieke top-klimatologen veegt de vloer aan met Bergoglio en zijn zogenaamde 'encycliek' Laudato Si'

Het zijn de armen die het zwaarst getroffen zullen worden door de maatregelen die men voorstelt om een fictieve 'klimaatopwarming' te counteren! De prijzen voor energie zullen exponentieel stijgen! Dat is wat men eigenlijk beoogt!

Europa betaalt zich blauw en de armen elders zullen in de duisternis zitten!Heartland Institute Press Conference Before Vatican's 2015 Climate Summit
Participants in Heartland Institute Mission to Vatican Comment on Pope Francis’s Encyclical on the Environment

Link:

https://www.heartland.org/press-releases/2015/06/17/participants-heartland-institute-mission-vatican-comment-pope-franciss-enc

dinsdag 4 augustus 2015

Nog méér over de 'aliens': "Een alienversie van Jezus bestaat niet"

Het Vaticaan heeft openlijk zijn steun uitgesproken voor het onderzoek naar buitenaards leven. Volgens de Argentijnse jezuïet José Gabriel Funes is dat absoluut niet in strijd met het christelijk geloof. "Het bestaan van intelligente ruimtewezens valt niet uit te sluiten, maar een alienversie van Jezus is er zeker niet." [Men mag alles onderzoeken, al valt men hier alweer snel in esoterisch geleuter.]

The Vatican Observatory is een van de oudste astronomische onderzoekscentra ter wereld. Broeder José Gabriel Funes is [géén broeder, maar een pater en] betrokken bij het sterrenkundeprogramma van het Vaticaan. Het Franse persagentschap AFP peilde naar aanleiding van de ontdekking van de nieuwe planeet Kepler 452b naar zijn standpunt over buitenaards leven.

"Het is goed mogelijk dat er elders intelligente levensvormen bestaan, al denk ik niet dat we ooit oog in oog zullen staan met een Spockfiguur", aldus Funes. [Hier is dr. Spock alweer...]

"Bijbel is geen wetenschapsboek" [Wat moeten we met zo een uitspraak? Ik zou bijna zeggen: "Gelukkig is het géén wetenschapsboek, want de wetenschap kan ons niet redden!"]

De Argentijnse jezuïet benadrukt dat de zoektocht naar buitenaards leven absoluut niet in strijd is met het katholieke geloof. ["Wie zoekt, die vindt..." zullen we maar zeggen.]

"Net zoals er op aarde veel verschillende levensvormen bestaan, kan dat elders ook. Dit is niet in strijd met ons geloof omdat we Gods creatieve vrijheid niet kunnen beperken tot één planeet. Zoals Franciscus van Assisi al zei: als we op aarde broers en zussen van elkaar zijn, dan zouden buitenaardse families net zo goed tot onze schepping kunnen behoren." [...buitenaardse families???]

Funes schetst ook duidelijk de verhouding tussen geloof en wetenschap. "De Bijbel is geen wetenschappelijke publicatie. We mogen in dat boek dus geen antwoorden zoeken op wetenschappelijke vragen." [Temeer omdat de moderne wetenschap zich voor de Waarheid afsluit.]

"Jezus bestaat ook voor aliens" [Dit is werkelijk toch complete nonsens!]

Ook over de positie van onze "aardse Jezus" schept Funes ook voor eens en voor altijd duidelijkheid. "De incarnatie van de zoon van God is uniek in de geschiedenis van de mensheid én het universum. Zelfs als er buitenaards leven bestaat op een andere planeet, dan nog is Jezus uniek." [En waarom?]

De uitspraken van Funes liggen in dezelfde lijn als de visie van paus Franciscus. Die liet vorig jaar nog verstaan dat hij gerust aliens zou dopen [Daar gaan we weer!], als die hem daarom zouden vragen "want Jezus bestaat voor iedereen" ["want Jezus bestaat voor iedereen"]. De sterrenkundige van het Vaticaan, Guy Consolmagno, zei al in 2010 dat voor de Kerk "elke entiteit een ziel heeft, ongeacht haar verschijningsvorm" [Dit is duidelijk ketterij, aangezien alleen maar mensen een ziel hebben.].

Bron: De Redactie

Link:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2406338Het is duidelijk, dat de Argentijnse jezuïet José Gabriel Funes alleen maar Bergoglio napapegaait!

Want:


"Paus Franciscus zou ook de marsmannetjes dopen"

Op 12 mei 2014 sprak paus Franciscus in zijn homilie over het doopsel, en hoe Petrus met enkele ‘heidenen’ had gegeten en hen had gedoopt, waardoor hij kritiek ontving van enkele medechristenen.

Dan ging hij verder: “Als bijvoorbeeld morgen een expeditie van Marsmannetjes kwam, en enkelen kwamen tot ons hier, Marsmannetjes hé? Groen, met die lange neus en groene oren, net zoals kinderen ze tekenen… En één van hen zegt: ‘Maar ik wil gedoopt worden!’ Wat zou er gebeuren?”

Verder zei paus Franciscus: “Wie zijn wij om deuren te sluiten?” In de vroege Kerk, en zelfs vandaag, is er het ministerie van de portier. En wat deed de portier? Hij opende de deur, ontving de mensen en liet hen toe te passeren. Maar het was nooit het ministerie van de gesloten deur, nooit.”

Bron: De Valse Profeet

http://valseprofeet.com/2014/05/13/paus-franciscus-zou-ook-de-marsmannetjes-dopen/

http://www.news.va/en/news/pope-at-mass-the-holy-spirit-makes-the-unthinkable
DE DWAASHEID VAN BERGOGLIO KENT GEEN GRENZEN!!!

NET ZOALS HET ONZINNIG EN BLASFEMISCH ZOU ZIJN OM EEN HOND OF EEN KAT TE 'DOPEN', ZO OOK IS HET ONZINNIG EN BLASFEMISCH OM EEN 'MARSMANNETJE' TE 'DOPEN'!


Uit de Catechismus van de Katholieke Kerk:

362 De menselijke persoon, geschapen naar Gods beeld, is tegelijkertijd een lichamelijk en een geestelijk wezen.

364 Het lichaam van de mens heeft deel aan de waardigheid van "het beeld van God": het is een menselijk lichaam; juist omdat het bezield wordt door een geestelijke ziel en het de menselijke persoon die in zijn geheel bestemd is om in het lichaam van Christus de tempel van de Geest te worden.

366 De Kerk leert dat iedere geestelijke ziel direct door God geschapen wordt:
zij wordt niet "voortgebracht" door de ouders; de Kerk leert ons ook dat de ziel onsterfelijk is:
zij vergaat niet na haar scheiding van het lichaam bij de dood en zij zal zich opnieuw met het lichaam verenigen bij de uiteindelijke verrijzenis.


HET ESOTERISCH GELEUTER OVER HET 'DOPEN' VAN ALIENS
IS DUS PURE BERGOGLIAANSE NONSENS EN KETTERIJ!!!

In de aanloop naar de 'klimaatopwarming-conferentie' in Parijs gaan we nog veel meer van deze onzin moeten slikken! Maar niet met den dezen!

De Redactie: "Obama wil uitstoot kolencentrales fors terugdringen"


De Amerikaanse president Barack Obama wil de opwarming van de aarde verhinderen door vooral de CO2-uitstoot van kolencentrales te beperken [Knettergek!]. "We zijn de eerste generatie die de klimaatverandering voelt en de laatste die er iets aan kan doen", luidde het [Leugens!]. Volgens president Obama is de opwarming van onze planeet de grootste bedreiging voor de toekomst van de Verenigde Staten dan gelijk welke andere uitdaging [Dat er intussen miljoenen armen zijn in Amerika door de schuld van de banken, weet hij blijkbaar niet!]. Bovendien moet er nu wat aan gedaan worden, anders is het te laat en is de opwarming niet meer te stoppen [Er is geen opwarming die door de mens veroorzaakt zou zijn.].

Dat is niet langer een probleem voor onze kinderen of kleinkinderen, , maar ook voor ons nu [Wat is nu eigenlijk het probleem?], waarschuwde de president die opmerkte dat de 14 warmste jaren ooit gemeten zich situeerden sinds het jaar 2000 [Leugens!] en dat we nu de hoogste gemiddelde temperatuur op aarde hebben in meer dan 800.000 jaar [Manifeste leugens!].

Daarom heeft hij twee jaar geleden aan het milieuagentschap EPA (Environmental Protection Agency) de opdracht gegeven om een plan tegen die CO2-uitstoot uit te werken en dat is nu klaar.

Tegen 2030 wil Obama de uitstoot van koolstofdioxide -een van de belangrijkste elementen van opwarming- met een derde terugdringen. Dat zou 870 miljoen ton CO2 uit de atmosfeer houden en voorkomen dat 90.000 kinderen astma krijgen. De kolencentrales stoten immers meer uit dan verwarming, auto's en vliegtuigen samen [Heeft niets met astma te maken!].

Concreet krijgen de deelstaten twee jaar de tijd om een eigen aangepast plan uit te werken hoe ze die federale doelstelling willen realiseren. Volgens Obama is dat nodig omdat hun economische modellen verschillend zijn en overigens hebben een aantal staten al dergelijke plannen uitgewerkt. Die moeten nu enkel nog op federaal niveau worden gecoördineerd, zei de president.

Obama verwacht zich aan forse kritiek van belangengroepen zoals de kolen- of oliebedrijven en anderen [Obama zal niets doen tegen de machtige kolen- en oliebedrijven. Hier klopt iets niet!]. Die kritiek is altijd hetzelfde: duizenden banen zullen bedreigd worden, de economie zal eronder leiden en dergelijke meer, aldus de president. ['Groen' etc. kost altijd meer dan het oplevert! Kijk maar naar de kosten van onze 'groene stroom', die swingen de pan uit! Werkloosheid en armoede zijn de doelstellingen die men nastreeft!]

Hij verwees naar gelijkaardige argumenten die eerder geuit werden tegenover maatregelen om zure regen en smog tegen te gaan, het energieverbruik efficiënter te maken of te investeren in duurzame energie. [Heeft niets te maken met een klimaatopwarming!]

Telkens bleken die argumenten geen steek te houden, zei de president [Wat een lulkoek!]. Integendeel, want door die investeringen in groene energie kwamen er nieuwe banen bij [Gesubsidieerde banen die intussen alweer in rook zijn opgegaan!], moderniseerde de Amerikaanse economie en konden die beter concurreren met het buitenland, zei Obama.

We kunnen nu nog de opwarming tegenhouden, maar dan moet het snel gaan en we hebben de steun van andere landen nodig. Obama maakt zich sterk dat die hem zullen volgen als Amerika eenmaal de hand aan de ploeg slaat. China wil nu investeren in duurzame energie omdat wij het doen, zei hij [China bouwt op dit ogenblik 100 kerncentrales bij!]. Hoe dan ook is er voor Obama geen plan-B, geen alternatief en bovendien geen excuus als we er niet in slagen om de klimaatverandering te beperken of tegen te houden.

Bron: De Redactie

 

REACTIE:

 
Het is duidelijk, dat de temperaturen de laatste jaren weer aan het dalen zijn


De huidige kleine opwarming verzinkt in het niets bij wat er eerder in het Holoceen (de laatste 10.000 jaar) gebeurd is. De menselijke factor speelt totaal geen rol!

Obama: "...en dat we nu de hoogste gemiddelde temperatuur op aarde hebben in meer dan 800.000 jaar." Dit is de curve voor de laatste 800.000 jaar. Het  is duidelijk dat het Holstein (400.000 jaar geleden) en het Eem (120.000 jaar geleden) beduidend warmer waren dan het Holoceen van nu!

maandag 3 augustus 2015

Omdat science-fiction blijft fascineren...

De Redactie: "NASA ontdekt aardeachtige planeet op 1.400 lichtjaren"

Op zo'n 1.400 lichtjaren van hier is een planeet ontdekt die sterk op de aarde lijkt en ongeveer 60 procent groter is dan onze planeet. De planeet werd Kepler-452b gedoopt, naar de Kepler-telescoop waarmee hij ontdekt is. Kepler-452b is volgens de NASA een soort "grotere en oudere neef" van de aarde. De planeet bevindt zich in de bewoonbare zone naast een andere zonneachtige ster, in de constellatie Cygnus. 

Kepler-452b is volgens de NASA een soort "grotere en oudere neef" van de aarde. "Een soort "grotere en oudere neef" van de aarde" is altijd interessant! Toch curieus waar 'serieuze' onderzoekers zich mee bezighouden! "Een soort "grotere en oudere neef" van de aarde."

Hetgeen natuurlijk ook heel logisch is, want de 'zusterplaneet' van de aarde werd eerder reeds ontdekt.

Link:

http://nieuws.vtm.be/buitenland/66179-zusterplaneet-van-aarde-ontdekt

De planeet blijkt op ongeveer dezelfde afstand rond haar ster te draaien als de aarde rond de zon. Kepler-452b doet er 385 dagen over om volledig rond haar ster te draaien. Bovendien lijkt die ster in grote mate op onze zon. Ze is ongeveer 4 procent massiever en 10 procent helderder dan onze zon. De ster is wel ouder dan onze zon, zo'n 1,5 miljard jaar.

Ook de temperatuur van Kepler-452b is vergelijkbaar met die op onze planeet. Op basis van de grootte van de planeet vermoeden de NASA-wetenschappers ook dat Kepler-452b rotsachtig is. Op de planeet zou water kunnen stromen omdat ze op de juiste afstand van haar ster gelokaliseerd is. Stromend water is een van de basisvoorwaarden voor leven.

Van alle tot nog toe ontdekte planeten lijkt Kepler-452b het meest op de aarde, besloot NASA-manager John Grunsfeld op een persconferentie. "Dit opwindend resultaat brengt ons een stap dichter bij de ontdekking van een aarde 2.0." [Bla, bla, bla!]

Bron: De Redactie

Link:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/wetenschap/1.2398649Merkwaardig, niemand heeft Kepler-452b ooit gezien en er bestaan geen foto's van, maar toch hebben we dit van de "grotere en oudere neef" van de aarde:

Artistieke weergave van de aarde (links) vergeleken met Kepler-452b (rechts). (credit NASA). 

Met andere woorden, dit is fantasie!

Dit beeld toont een artist’s impression van het oppervlak van exoplaneet Kepler 452b – volgens de NASA wellicht de meest ‘aardeachtige’ planeet die tot nu toe met de Kepler-satelliet is opgespoord. Maar of er ook werkelijk vulkanen en water op de planeet zijn, staat allerminst vast.

En je ziet nét niet de dinosauriërs rondlopen!

Met andere woorden, toch curieus waar 'serieuze' wetenschappers zich mee bezighouden!

Wie is nu eigenlijk onwetenschappelijk bezig??? 

Natuurlijk kan ook het Vaticaan niet achterblijven:

Kerknet: "Astronoom van het Vaticaan sluit ontmoeting met buitenaards leven uit"


Ondanks de recente ontdekking van de de planeet Kepler-452b op 1.400 lichtjaren, die sterk op de aarde lijkt en een diameter heeft van ongeveer 1,63 keer groter de aarde, is het bijzonder onwaarschijnlijk dat de mens ooit contact legt met buitenaards leven. Dat zegt de astronoom en jezuïet Jose Funes, hoofd van de sterrenwacht van het Vaticaan, aan het Franse persagentschap 'AFP'.

De astronoom van het Vaticaan spreekt over een bijzonder belangrijke ontdekking. "Maar hoewel buitenaards leven wellicht bestaat en een vorm van intelligent buitenaards leven niet valt uit te sluiten [!], acht ik het bijzonder onwaarschijnlijk dat wij mister Spock [!][!][!] ooit zullen ontmoeten."

[Louis de] Funes beklemtoont dat de planeet 1.400 lichtjaren van ons is verwijderd. Dat is een afstand die wij met de huidige technologie in een mensenleven onmogelijk kunnen overbruggen: "Met het snelste ruimteschip uit ons zonnestelsel zouden wij 11 miljoen jaar nodig hebben om deze 'zusterplaneet' van de aarde te bereiken." [Tenzij natuurlijk de 'marsmannetjes' daar reeds 11 miljoen jaar vertrokken zijn! Wat een gezwans!]

Bron: Kerknet 


Net zoals Johan Braeckman, denken deze lieden, dat de gelovigen hun geloof zouden verliezen wanneer plots 'buitenaards leven' ontdekt zou worden!

Indien daar 'buitenaards leven' zou zijn, dan werd het ook door God geschapen!

Wat zegt de Heilige Schrift?

Joh 14:6  Jesus sprak tot hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot den Vader, dan door Mij. 

Jezuïet Jose Funes, hoofd van de sterrenwacht van het Vaticaan, zou zich beter met het zieleheil van de gelovigen bezighouden, door het Geloof te verkondigen, in plaats van zich met science fiction bezig te houden!

Over de ijskappen en de 'rekenfouten' van de NASA:

PIOMAS toont duidelijk aan dat de ijskappen weer aan het groeien zijn!

Link:


http://psc.apl.uw.edu/research/projects/arctic-sea-ice-volume-anomaly/
And now it's global COOLING! Return of Arctic ice cap as it grows by 29% in a year

533,000 more square miles of ocean covered with ice than in 2012
BBC reported in 2007 global warming would leave Arctic ice-free in summer by 2013
Publication of UN climate change report suggesting global warming caused by humans pushed back to later this month
HOW NSIDC GOT ITS FIGURES WRONG AND THEN KEPT QUIET

Since publication of the original version of this article, the US source of the figures – the NASA-funded National Snow and Ice Data Centre (NSIDC) - was discovered to have made a huge error and then quietly corrected the figure without mentioning it.


DE NASA MAAKTE EEN 'REKENFOUT'!!!

DE MODELLEN VAN DE NASA ZIJN VALS!!!

Link:


http://www.dailymail.co.uk/news/article-2415191/And-global-COOLING-Return-Arctic-ice-cap-grows-29-year.html

zondag 2 augustus 2015

BIS: Aartsbisschop André-Joseph Léonard fluit de nieuwe hoofdredacteur van 'Kerk en leven' Luk Vanmaercke terug, aangaande zijn standpunt over het zogenaamde 'homo-huwelijk' ('Kerk en leven' - 22 juli 2015 - p. 7)

Misschien onderschatten wij zélf wel het belang van deze mededeling!

Ondanks de milde toon, distantieert Mgr. Léonard zich totaal van 'Kerk en leven'

En er wordt naar de Catechismus van de Katholieke Kerk verwezen!


Deze desavouering is vernietigend voor de reputatie van de nieuwe hoofdredacteur van 'Kerk en leven' Luk Vanmaercke en 'Kerk en leven' zélf!

Link:


http://kavlaanderen.blogspot.be/2015/06/flater-van-de-week-in-kerk-leven.html


http://kavlaanderen.blogspot.be/2015/07/aartsbisschop-andre-joseph-leonard.html

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/09/over-de-cd-die-de-dienst-uitmaakt-bij.html

http://kavlaanderen.blogspot.be/2015/08/een-abonnement-nemen-of-behouden-op.html

http://kavlaanderen.blogspot.be/2015/06/de-nieuwe-hoofdredacteur-van-kerk-en.html

Een abonnement nemen of behouden op 'Kerk en leven' door een priester, gelovige of parochie vormt een ongeoorloofde medewerking aan het kwaad.

Gegeven de status van 'Kerk en leven' en gegeven het feit, dat de hoofdredacteur (Luk Vanmaercke samen met de redactie) het beleid van een blad uitzet, moeten wij concluderen dat dit editoriaal een belangrijke en openlijke afwijzing is (of wil bepleiten) van de orthodoxe leer van de Kerk.

Terwijl het blad in 2002-2003 nog 1,1 miljoen lezers had, is dit in 2015 teruggelopen tot 240.000 lezers. In een poging niet meer lezers te verliezen, probeert men met de ‘mainstream’ mee te gaan en in onze seculiere, neo-pagane Vlaanderen betekent dit niets anders dan niet-katholiek zijn. Gezien het unieke feit dat de eerste vier bladzijden van het blad samengesteld worden door vrijwillige, lokale redacties van de Vlaamse parochies en gezien deze bladzijden de enige lokale informatiebron is voor katholieke gelovigen omtrent hun parochie, neemt een blad een niet te concurreren positie in.

Reeds vóór dit editoriaal was bij Rooms-Katholieken de onorthodoxe aard van het blad genoegzaam bekend. Maar door dit editoriaal, dat als beleid van het blad dient gelezen te worden, verandert er heel wat.

De moraaltheologie kent het principe van medewerking aan het kwaad. Deze medewerking kan formeel zijn indien men instemt met wat de hoofdpersoon doet. Formele medewerking aan een kwade handeling is nooit te rechtvaardigen. Deze medewerking kan ook materieel zijn indien iemand weliswaar meewerkt maar niet instemt met de handeling die plaatsvindt. Materiële medewerking aan een kwade handeling is in principe eveneens niet geoorloofd.

In bepaalde omstandigheden kan materiële medewerking geoorloofd zijn. Hiervoor is er het onderscheid tussen directe en indirecte medewerking. Directe medewerking vindt plaats indien de handeling van de hoofdpersoon en de handeling van de medewerker een eenheid vormen. In dit geval is medewerking niet geoorloofd omdat de medewerking op zijn minst ook impliciet formeel is.

Indirecte materiële medewerking aan het kwaad kan geoorloofd zijn indien (a) de handeling op zich geoorloofd zijn en indien (b) een naar verhouding voldoende ernstige reden heeft om mee te werken aan een ongeoorloofde handeling. Voorts moet bij een indirecte, materiële samenwerking met een kwaad ook gevraagd worden of door deze vorm van samenwerking geen ergernis wordt veroorzaakt die het normbesef ondermijnt en dit geldt des te meer voor instituten en instellingen met een officieel katholiek statuut en dus uitstraling.

Gegeven deze moraaltheologische distincties en gegeven het statuut van 'Kerk en leven' en het editoriaal van 17 juni 2015 dringen zich twee vragen op.

1/ Kan een katholiek gelovige een abonnement nemen of behouden op 'Kerk en leven'? Het antwoord is duidelijk neen.

Een abonnement nemen of behouden zou immers een vorm van formele medewerking aan het kwaad van de verspreiding en bevordering van een onorthodoxe leer betekenen. Zelfs indien er sprake is van een materiële medewerking dan is deze direct want het abonnementsgeld vormt een impliciet formele samenwerking.


2/ Kan een parochie en/of een pastoor van een parochie een abonnement nemen of behouden op 'Kerk en leven'? Het antwoord is duidelijk neen.

Opnieuw geldt immers dat een abonnement nemen of behouden een vorm van formele medewerking aan het kwaad van de verspreiding en bevordering van een onorthodoxe leer zou betekenen. Zelfs indien er sprake is van een materiële medewerking dan is deze direct want het abonnementsgeld vormt een impliciet formele samenwerking. Zelfs indien er enkel sprake zou zijn van een indirecte materiële samenwerking, dient men zich af te vragen wat de voldoende ernstige reden is om mee te werken.

Hierbij raken we de sociologische crux van de zaak. Men behoudt of neemt een abonnement op 'Kerk en leven' omdat parochies en pastoors lijken geneigd te zijn de informatieve waarde van de lokale pagina’s te verkiezen boven een eventuele medewerking aan het kwaad.

Met de publicatie van dit editoriaal is het duidelijk dat er niet meer sprake kan zijn van een ‘eventuele’ medewerking aan het kwaad maar van een daadwerkelijke medewerking aan het kwaad.

Bovendien hebben pastoors in hun officieel statuut van priester en herder de plicht zich af te vragen of een indirecte materiële medewerking aan 'Kerk en leven' niet een geval is van ergernis veroorzaken en normbesef ondermijnen. Met dit editoriaal is het duidelijk geworden dat een indirecte materiële medewerking aan 'Kerk en leven' ook in deze categorie van ergernis veroorzaken en normbesef ondermijnen, valt.

Conclusie: een abonnement nemen of behouden op 'Kerk en leven' door een individu (priester of gelovige) of groep (parochie) vormt een ongeoorloofde medewerking aan het kwaad.

Bron: Anoniem

zaterdag 1 augustus 2015

Opmerkelijke uithaal van prelaat naar de critici van 'encycliek' Laudato Si'

De kanselier van de Pauselijke Academie voor Wetenschappen heeft ongewoon fel uitgehaald naar critici van de encycliek Laudato Si'.

In een interview met CNN wordt bisschop Marcelo Sanchez Sorondo [Een naam om te onthouden. Hij is de grote man achter de klimaatverandering-klucht binnen het Vaticaan.] gevraagd wat hij vindt van de kritiek van "sommige prominente katholieken" dat de paus "niet moet preken of leren over zaken als het milieu en economie".


'Een vergissing'

Volgens Sanchez is dergelijke kritiek "een vergissing" omdat de paus in zijn spreken over de schepping "teruggaat naar Sint-Franciscus en naar het begin van de Bijbel". [Noch Sint-Franciscus, noch de Bijbel spreken over een klimaatverandering die het gevolg zou zijn van menselijke activiteit.]


'Gewoon krankzinnig'

Hij merkt verder op: "dit idee dat het niet 'christelijk' is om over de schoonheid van de schepping te spreken en over onze rol om rentmeesters van die schoonheid te zijn, is gewoon krankzinnig".

Dat is ook niet het punt van kritiek.

In Laudato Si' spreekt men van:

1. een klimaatopwarming. Dat is gelogen! De laatste 20 jaar zijn de temperturen stabiel!
2. een stijging van de zeespiegel. Ook dat is gelogen! De zeespiegel stijgt niet!
3. een toename van het aantal stormen. Ook dat is gelogen! Nu is er eerder een afname van het aantal stormen!'Van olie leven'

Volgens de bisschop is "een kleine minderheid" tegen de encycliek met als "onderliggende reden dat deze mensen van olie leven [Helaas heeft KAVlaanderen géén connecties met de Rockefellers!], en het is duidelijk dat de encycliek leert dat het gebruik van dit materiaal niet het beste ding is voor het vraagstuk van klimaatverandering" [Er is géén klimaatverandering!]. Overigens zei de tweede man van het Vaticaan onlangs nog dat de paus met de encycliek geen wetenschappelijke debatten wil beslechten. [Bergoglio zou er dan ook beter aan doen om zijn mond te houden!]


Jeb Bush

De bisschop noemde geen namen, maar verwees naar "erg belangrijke mensen – sommigen van hen voeren campagne om president te worden". Het lijkt een verwijzing naar de voormalige gouverneur van Florida, de katholieke Jeb Bush, die zei niet naar de kerk te gaan om politiek advies te krijgen. Andere republikeinse katholieken uitten zich in soortgelijke bewoordingen.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/opmerkelijke-uithaal-prelaat-naar-critici-encycliek
Bisschop Marcelo Sanchez Sorondo, kanselier van de Pauselijke Academie voor Wetenschappen in 'goed' gezelschap:

Drie eco-terroristen op een rij: Ban Ki-moon, Secretaris-Generaal van de VN, Bisschop Marcelo Sanchez Sorondo, kanselier van de Pauselijke Academie voor Wetenschappen en Bergoglio

Pares cum paribus facillime congregantur.

 

Naast Bisschop Marcelo Sanchez Sorondo is ook Hans Joachim Schellnhuber van het Potsdam Institute for Climate Impact Research één van de breinen achter de zogenaamde 'encycliek' Laudato Si' van Bergoglio:

Link:

https://www.pik-potsdam.de/news/press-releases/201chumanity-at-risk-201c-climate-scientist-schellnhuber-speaks-at-the-vatican


Bergoglio benoemde Schellnhuber tot de Pauselijke Academie voor de Wetenschappen

Link:

http://visnews-en.blogspot.it/2015/06/other-pontifical-acts_17.html
Pikant detail:

Klimaat-goeroe Hans Joachim Schellnhuber is een atheïst, een Gaia-Believer en iemand die streeft naar een Wereldregering


Link:


https://stream.org/pope-francis-dr-strangelove-craves-one-world-government-run-experts/


In de volgende bijdrage haalt de bonafide klimaatwetenschapper Dr. William Briggs zwaar uit naar de klimaat-goeroe van Bergoglio, Hans Joachim Schellnhuber:


/

donderdag 30 juli 2015

Over het 'bisdom' Brugge:

 • De promotie van pedofilie door het parochieblad,
 • het misbruiken van de eigen familieleden,
 • het weten en verzwijgen van deze 'euveldaden',
 • het misbruiken van gehandicapte kinderen,
 • het doofpotten van deze berichten,
 • de vergoelijkende contactopname met de BOB,
 • het produceren van godsdienstboeken met pedofiele afbeeldingen,
 • het onder de scholieren brengen door de godsdienstlera(a)r(e)(s)(sen) van deze beer,
 • het telefonisch intimideren van de protesterende ouders,
 • het laten onderduiken van een voortvluchtige pedofiel,
 • het beschutten van pedofiele recidivisten,
 • het herhaaldelijk begaan van 'inschattingsfouten',
 • het begaan van juridische bokkensprongen,
 •  en als klap op de vuurpijl dan een massamoord op zwaar zieken.

Crimineel: ja.

Bron: AnoniemAartsbisschop André-Joseph Léonard fluit de nieuwe hoofdredacteur van 'Kerk en leven' Luk Vanmaercke terug, aangaande zijn standpunt over het zogenaamde 'homo-huwelijk' ('Kerk en leven' - 22 juli 2015 - p. 7)

Aartsbisschop André-Joseph Léonard fluit de nieuwe hoofdredacteur van 'Kerk en leven' Luk Vanmaercke terug, aangaande zijn standpunt over het zogenaamde 'homo-huwelijk' ('Kerk en leven' - 22 juli 2015 - p. 7)

KAVlaanderen juicht het toe, dat Mgr. Léonard gereageerd heeft op het schandalige en anti-katholieke standpunt van de nieuwe hoofdredacteur van 'Kerk en leven' Luk Vanmaercke aangaande het zogenaamde 'homo-huwelijk'.

Aan de andere kant betreuren wij ten zeerste, dat het hier weer bij blijft.

Het ontslag van Luk Vanmaercke als hoofdredacteur zou nu aan de orde moeten zijn!

Wat is 'Kerk en leven' toch een bastaardblad! Zo kenmerkend voor de Post-conciliaire Bastaardkerk in Vlaanderen, met haar vele homo- en pedoseksuele vertakkingen, en met als officieus opperhoofd de gay-friendly Johan Bonny!

Eerder schreven wij aangaande deze affaire het volgende:

'FLATER VAN DE WEEK' IN KERK & LEVEN: 'KERKELIJK DENKEN OVER HOMOSEKSUALITEIT BEWEEGT'

"U moet goed beseffen, dat CD&Ver Luk Vanmaercke jarenlang bij de Europese Unie gewerkt heeft! De EU is het instrument bij uitstek van de Vrijmetselarij om de Kerk kapot te maken. Met zo een figuur aan het hoofd van 'Kerk en leven' kan je dergelijke satanische berichten verwachten!"

Link:


http://kavlaanderen.blogspot.be/2015/06/flater-van-de-week-in-kerk-leven.html

dinsdag 28 juli 2015

Johan Braeckman in 'De Morgen':"Buitenaards leven? Kans is groot"

Johan Braeckman is hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Gent.

De ontdekking van Kepler 452b laat ons weer speculeren over buitenaards leven. Kepler 452b lijkt op de aarde en draait rond een ster die vergelijkbaar is met de zon. Helaas kunnen we niet, op zijn Star Treks [Blijkbaar is
Johan Braeckman fan van sciencefiction!], even gaan kijken. Met de snelheid van de ruimtesonde New Horizons, die onlangs nog prachtige foto's van Pluto maakte, zou de reis bijna 26 miljoen jaar duren [De liefhebbers van sciencefiction fantaseren graag! Is het eigenlijk niet een vorm van geestelijke armoe, dat men zich in sciencefiction verliest, in plaats van in de eigen ziel te turen, die veel boeiender is?].

Maar dat belet niet dat we ondertussen beseffen dat de kans op buitenaards leven vrij groot is [Nog meer sciencefiction. Wat een absurde bewering!]. Alleen al de Melkweg, ons sterrenstelsel, bevat triljoenen planeten. Miljarden ervan kunnen leven bevatten. Men schat dat er tussen de honderd en tweehonderd miljard sterrenstelsels zijn, die elk ook weer miljarden leefbare planeten bevatten [En Johan Braeckman heeft ze allemaal geteld!]. Kortom, het aantal planeten waarop leven kan voorkomen, is extreem groot [Lachwekkend!].

Giordano Bruno werd nog in 1600 levend verbrand omdat hij beweerde dat het heelal oneindig is, een ontelbaar aantal planeten bevat en dat de aarde rond de zon draait en niet omgekeerd [Dit alles is gelogen. Het was de Engelsman Thomas Digges die de idee van een oneindig heelal reeds in 1576 in boekvorm publiceerde, acht jaar voordat Bruno erover begon. Bruno heeft dit idee ook tijdens zijn verblijf in Engeland opgepikt. Weinig origineel dus. Of het heelal nu oneindig is of niet, heeft geen enkele theologische betekenis. Dit kan dus niet de reden geweest zijn, waarom men hem "levend verbrand" heeft. Trouwens, iemand "dood verbranden", lijkt te veel op de tegenwoordige crematies.].

God had immers de aarde speciaal voor de mens geschapen [Correct!]. Later was zijn zoon mens geworden en aan het kruis genageld, om ons te verlossen [Wat heeft dit nu met "buitenaards leven" te maken?]. Dat toonde voldoende de uniciteit van de aarde en het uitverkorene van de mens aan. Het was ondenkbaar dat Jezus ook op andere planeten was geboren en vermoord, om de zonden van buitenaardse wezens weg te nemen [Dit wordt niet beschreven in de Heilige Schrift, dus is het ook niet gebeurd.]. Die wezens, waren die dan ook geschapen naar Gods beeld en gelijkenis? Ondenkbaar! Enkel de mens heeft zo'n geprivilegieerde relatie met de schepper van het universum [Klopt. Enkel mensen hebben een ziel!].

Het klinkt natuurlijk absurd in hedendaagse oren, maar eeuwenlang voerde men dit soort discussies, telkens als de vraag opdook of er leven is op andere planeten [Blijkbaar heeft Johan Braeckman deze discussies nog niet goed verteerd en behoren ze ook niet tot het verleden, aangezien hij er weer over begint.]. Maar hoewel Giordano Bruno nu onmiskenbaar de wetenschap aan zijn kant heeft [Bruno was een esoterische halve gare die zich met alchemie inliet.], plaatsen we onszelf nog altijd centraal. Als buitenaards leven bestaat, dan zijn we niet meer uniek in het universum [Als... en Braeckman blijft maar dagdromen...], maar het zijn nog steeds de kenmerkende menselijke eigenschappen die ons echt interesseren. We zijn en blijven antropocentrisch, met of zonder leven op andere planeten. Behalve wat biologen en astronomen, wie kan het wat schelen dat men micro-organismen buiten de aarde vindt? Of iets wat lijkt op een schimmel, onkruid of een insect? [De 'marsmannetjes' lijken misschien wel op "mestkevers" zoals die andere vrijmetselaar ooit zei.]

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/opinie/buitenaards-leven-kans-is-groot-a2403949/


En beste Johan Braeckman,
nu alleen nog de bewijzen
voor je sciencefiction-verhaaltje!


Nu nog even over de vraag waarom Giordano Bruno ter dood werd veroordeeld


Eén van de kenmerken van de Romeinse Inquisitie was, dat ze zeer weinig mensen ter dood heeft veroordeeld. Meestal betrof het niet zozeer 'vrijdenkers' die ter dood werden veroordeeld, maar wel criminelen. Dit is ook het geval met Giordano Bruno.

Historicus John Bossy, professor-emeritus van de Universiteit van York, heeft overtuigend aangetoond, dat Giordano Bruno, die o.a. op de Franse ambassade in Londen verbleef, de Engelse Katholieken bespioneerde voor Sir Francis Walsingham, de staatssecretaris van Queen Elizabeth. Als pseudoniem gebruikte Giordano Bruno de naam 'Henry Fagot'. Hetgeen natuurlijk meteen zijn haat tegen de Kerk verklaart.

Giordano Bruno was dus een agent in dienst van de Britse geheime dienst. Bruno heeft vele malcontente Engelse Katholieken verraden en hen overgeleverd aan het gerecht. Vele Katholieken werden gemarteld en door het Britse gerecht ter dood veroordeeld.

Het was ook Giordano Bruno die het 'Throckmorton Plot' verraden heeft. De Spaanse geheime dienst zou de protestantse Queen Elizabeth hebben willen vermoorden en vervangen door haar nicht de Katholieke Mary, Queen of Scots.  

De Katholieke Sir Francis Throckmorton zou de leider van het complot geweest zijn. Het klopt dat Throckmorton in Parijs in contact stond met Charles Paget en Thomas Morgan die beide agenten waren van Mary, Queen of Scots. Francis Throckmorton stond in Londen ook in contact met de Spaanse ambassadeur Bernardino de Mendoza. Op één of andere manier heeft Giordano Bruno lucht gekregen van het vermeende complot en Francis Throckmorton verraden. Giordano Bruno was dus een protestantse 'mol' op de Franse ambassade. 

Sir Francis Throckmorton werd samen met anderen gearresteerd en gemarteld. Hij bekende het complot. Echter, later heeft Sir Francis Throckmorton zijn bekentenissen ingetrokken. Het is dus onduidelijk of er überhaupt sprake was van een complot, of dat dit een bedenksel was van het Britse gerecht om Sir Francis Throckmorton uit de weg te ruimen. Hoe dan ook, Throckmorton werd op grond van hoogverraad schuldig bevonden en op 21 mei 1584 tot de dood veroordeeld. Op 10 juli 1584 werd hij in Tyburn (nu Marble Arch) door middel van ophanging terechtgesteld.

Bron: Bossy, John (1991). Giordano Bruno and the Embassy Affair. New Haven: Yale University Press.

Toen enkele jaren later Giordano Bruno te Rome terechtgesteld werd, had dit niets te maken met de 'marsmannetjes' zoals Johan Braeckman, hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Gent, lijkt te beweren, maar wél alles met het feit dat Giordano Bruno een gevaarlijke agent was van de Britse geheime dienst, die mogelijkerwijze een aanslag op de Paus beraamde.

De bewering van Johan Braeckman, dat Giordano Bruno "een martelaar voor de wetenschap" zou zijn, is dus ronduit belachelijk.

Net zoals het feit, dat de Gran Loggia d'Italia in 1889 een standbeeld voor 'de vrijdenker' Giordano Bruno op de Campo de' Fiori in Rome liet plaatsen. Merkwaardig, dat de vrijmetselaars een standbeeld oprichten voor Giordano Bruno die ook nog pater geweest is! Maar, afvalligen staan blijkbaar in hoog aanzien bij de vrijmetselarij!

De Gran Loggia d'Italia is trouwens een dependance van de United Grand Lodge of England in Londen. En zo is de cirkel weer rond.


Het sinistere standbeeld van Giordano Bruno op de Campo de' Fiori in Rome.

Géén 'vrijdenker', maar iemand die bloed aan zijn handen heeft.
Het bloed van vele onschuldige Katholieken.

Het wordt tijd, dat de Katholieken hun naïviteit eens wat laten varen.
Ze zouden zich wat meer bewust moeten worden van wie hun vijanden zijn
en wie de Katholieke Kerk wil vernietigen en met welke middelen.

Het is niet omdat Katholieken lamme goedzakken zijn,
dat de vijanden van de Kerk dat ook zouden zijn.

Katholieken zijn verwikkeld in een strijd met het Kwade!

Als alternatief opschrift voor het standbeeld van Giordano Bruno
stellen wij intussen voor:

"On Her Majesty's Secret Service"maandag 27 juli 2015

Hoeveel HIV-AIDS-doden waren er tussen 2000 en 2005 in Zuid-Afrika?


Volgens de WHO, UNAIDS en UNICEF: 0

 

Een interessant artikel is van Chigwedere... en Essex 2008.


Zij beweren, dat in Zuid-Afrika van 2000 tot 2005 ca. 1,8 miljoen mensen aan HIV-AIDS gestorven zijn.

Link:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19186354Hun cijfers zijn gebaseerd op:

Epidemiological Fact Sheet on HIV and AIDS Core data on epidemiology and response South Africa. Van de WHO, UNAIDS en UNICEF, met de steun van de EU.

In al deze studies werkt men met 'estimates'. Dit zijn schattingen. Met andere woorden: computermodellen. Computermodellen die gemaakt zijn door de computers van de WHO bij het Meer van Genève. In Zwitserland, dus zeer ver van het epicentrum van de zogenaamde HIV-AIDS-epidemie.

 

Wat zijn dan de echte cijfers?

De originele cijfers op pagina 10 van de 'epidemiological fact sheet - reported hiv-aids cases 1996-2007' van de WHO, UNAIDS en UNICEF, met de steun van de EU.

Helemaal niets. De WHO, bij het Meer van Genève...

De tabellen hebben ze al, nu nog de cijfers.


We kunnen dus vaststellen, dat er kaartmateriaal aangemaakt wordt op basis van lege tabellen.

Dat is nog eens een straf staaltje van wetenschappelijk bedrog!

In hun artikels werken ze dus met 'estimates', schattingen, computermodellen. Meer hebben ze niet.

Aantal vastgestelde HIV-AIDS-overlijdens? NUL!

Link:

http://spot.colorado.edu/~tooley/EFS2008_ZA.pdf

Waarom spreekt men dan van miljoenen doden in Zuid-Afrika???

Over de échte oorzaken zwijgt men!

Van zodra het 'katholiek' wordt, valt Bergoglio in slaap...

Ecuador 2015 - ZZZZZzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Bergoglio, de man die alle goden aanbidt, behalve God

zondag 26 juli 2015

Bergoglio promoot de farma-maffia

In een boodschap aan een conferentie in Vancouver heeft Bergoglio zich uitgesproken over de farmaceutische behandeling tegen het HIV-virus. De Argentijn keurt in zijn boodschap zowel de voorkomende als de infectieremmende behandelingen goed.

Bron: De Valse Profeet

Link:

http://valseprofeet.com/2015/07/25/bergoglio-keurt-preventieve-behandeling-met-aidsremmers-goed/Zeer merkwaardig is, dat Bergoglio de zogenaamde HAART-therapie promoot:

In the message, Pope Francis gave thanks for the lives saved by Highly Active Anti-Retroviral Treatment (HAART) and for the use of “Treatment as Prevention” and noted that such efforts “give witness to the possibilities for beneficial outcome when all sectors of society unite in common purpose.”

Bron: News.va

Link:

http://www.news.va/en/news/pope-francis-sends-message-to-aids-conferenceDe HAART-therapie is niet "beneficial", maar eerder rampzalig!

Voorbeelden van veel voorkomende bijwerkingen zijn diarree en misselijkheid.

Op de langere termijn kunnen bepaalde hiv-remmers schade toebrengen aan de nieren en de lever en die schade is potentieel dodelijk.

Ook kan het cholesterolgehalte als gevolg van hiv-remmers toenemen, waardoor op de langere termijn een verhoogde kans is op hart- en vaatziekten.

Ook kunnen hiv-remmers leiden tot een aanhoudende stemmingswisseling.

Een beruchte, onomkeerbare bijwerking van hiv-remmers is lipodystrofie. Er kan vet verdwijnen (lipoatrofie) in het gezicht, de armen, benen of billen en/of er kan vet bijkomen (lipohypertrofie) bij de buik, borsten of hoog op de rug (buffalo hump).Naast de 'gekende' bijwerkingen van de HAART-therapie vergeet Bergoglio erbij te vertellen, dat de HAART-therapie schade veroorzaakt aan het mitochondrisch DNA, hetgeen zou leiden tot een vroegtijdige veroudering van de patiënt.

The nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI) antiretroviral drug class for instance, is known to cause depletion of mitochondrial DNA via inhibition of the mitochondrial specific DNA polymerase-γ. 

Bron: NCBI

Link:


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3556597/


Technisch spreekt men van:

DRUG INDUCED ACCUMULATION OF mtDNA DAMAGEDus, de 'medicijnen' tasten het DNA van de patiënt aan!

DNA is de centrale molecule van het leven!

'Medicijnen' die het DNA aantasten zijn giftig en op termijn dodelijk!

"Beneficial" noemt Bergoglio dat!

Een heel merkwaardige aanname in het hiv-aids denken is wel de lange incubatietijd. Verondersteld wordt dat er vijf, tien, vijftien jaar of langer mee gemoeid zijn voordat de mogelijk dodelijke ziektes zich manifesteren. In werkelijkheid veroorzaken virussen meestal geen schade en doen ze dat wel, dan op korte termijn. Soms kan een virus onder invloed van een verzwakt immuunsysteem tijdelijk weer gereactiveerd worden. Maar alleen bij hiv wordt gesteld dat het begin van de ziekteverschijnselen vele jaren later optreedt.

Dit verschijnsel doet zich voor bij toxische belasting, zoals bij ziektes als gevolg van tabak-, alcohol-, drugs- of medicijngebruik, maar nu juist niet bij virussen. Deze hebben een korte incubatietijd. Als hiv werkelijk gevaarlijk zou zijn, zouden mensen na de veronderstelde besmetting op korte termijn al ernstig ziek moeten worden. Dat blijft echter geheel uit.

Iedereen kan zélf verder onderzoek plegen.


Over de kosten van deze 'medicijnen', die erger zijn dan de kwaal, zwijgt Bergoglio in alle talen!


Uit de Heilige Schrift:

Markus 5:26  Veel had ze van verschillende geneesheren moeten verduren; al wat ze bezat, had ze ten koste gelegd, maar heel geen baat gevonden; ze was eer nog erger geworden. 


Nergens spreekt Bergoglio van "anders gaan leven" of van "bekering"...

Het woord "celibatair" of "monogaan" komt nergens voor.Bergoglio is de vijand van God
en de vijand van de mens!

Bergoglio is de vijand binnen de poort,
van wie de Heilige Schrift zegt:

Kla 4:12  Nooit konden de koningen der aarde geloven,
Nooit iemand ter wereld:
Dat de verdrukker en vijand binnen Jerusalems poorten zou rukken.

Kla 4:13  Het was om de zonden van de profeten,
Om de schuld van zijn priesters,
Die binnen zijn muren onschuldig bloed hadden vergoten.  


WHO IS BERGOGLIO TO JUDGE???

BERGOGLIO IS DE ZIELIGE WATERDRAGER VAN DE FARMA-MAFFIA!!!

Het dodelijke AZT of azidothymidine is nog steeds een vast bestanddeel van de HAART-therapie!


Over de AIDS-industrie:

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli
Un vero Santo e basta.

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer