zondag 1 februari 2015

30. Oproep aan Johan Bonny om 'Humanae vitae' te herontdekken

Einde vorig jaar kreeg ik een artikel toegestuurd, verschenen in het 'christelijk' weekblad Tertio, waarmee ik het helemaal niet eens was. Ik zou er wel humoristisch op kunnen antwoorden, maar eigenlijk kon ik er niet mee lachen. Aan Tertio stuurde ik onderstaande reactie omdat Vlaanderen recht heeft op meer eerlijke informatie. Na meer dan een maand heb ik nog steeds geen enkel antwoord gekregen. Vandaar nu deze tekst. Moest hij toch nog in Tertio verschijnen, dan hebben jullie hem twee keer, met lichte aanpassing, omdat ik de tekst zo kort mogelijk wilde houden. Dat een open dialoog over de werkelijke boodschap van de encycliek van Paulus VI Humanae vitae (1968) nog steeds heel moeilijk is - zelfs in kerkelijke middens - bleek het voorbije jaar in de aanloop naar de Bisschoppensynode over het gezin van oktober 2014.


Het RKLF wilde in Tertio (nr. 763) de encycliek verdedigen tegen enkele bedenkingen in de open brief van Mgr. J. Bonny (1 sept. 2014).

Als antwoord publiceerde Tertio hierop onmiddellijk een uitgebreide tekst van prof. Paul Defoort: "Verkramptheid zal de Kerk niet redden".

Een explosie van emotionele aanklachten met zware slogans van verwijten als “sofismen”, “reductionisme”, “19de eeuwse bourgeois-moraal”, “achterhoedegevecht tegen anticonceptie” én een niet begrijpen van Vaticanum II en van Humanae vitae. De professor suggereert dat 90 % van de 1.200 concilievaders (het waren er 3.058!)  zonder meer een herziening van de veroordeling van contraceptie zouden gewenst hebben en dat ze de ongeziene crisis voorspeld zouden hebben indien contraceptie niet goedgekeurd zou worden. Hij spreekt verder van de “onbestaande neveneffecten van anticonceptie”, een uitspraak die nu uit de mond van een professor gynaecologie ongetwijfeld heel veel geld kan opbrengen vanwege de farmaceutische industrie!

Nochtans, in de classificatie van de kankerverwekkende stoffen voor mens en dier (volgens WGO 2005!) staan oestrogenen en progestagenen (in alle hormonale anticonceptiva aanwezig) samen met asbest en andere, in de gevaarlijkste categorie gerangschikt.

Anticonceptiva die in feite abortiva worden, wuift hij weg door te verwijzen naar de miljoenen zaadcellen die telkens verloren gaan. Dat zouden voor hem potentiële abortussen zijn! Ook de sociale gevolgen voor de gezinnen en het huwelijk zelf ontgaan hem. Dat het huwelijk in een versneld tempo afgebrokkeld is en vervangen door een vrijblijvend samen wonen, met alle dramatische gevolgen van dien, daar heeft hij nog niets van gemerkt.

Prof. em. A. Vermeulen (endocrinologie, Gent) schreef nochtans jaren geleden al over contraceptie: “Geen enkele medische ontwikkeling heeft onze maatschappij zo ingrijpend beïnvloed...” In een vaste leer van de Kerk blijkt prof. Paul Defoort evenmin te geloven en ook niet te begrijpen dat de kernboodschap van Humanae vitae wel degelijk de onveranderlijke kerkelijke Leer is, zonder dat zulks uitdrukkelijk gezegd wordt. Kortom, de hetze tegen de encycliek van bijna een halve eeuw geleden is helemaal weer terug.

Nochtans heeft de Gezinssynode van  2014 in haar eindrapport (nr. 58) inmiddels heel uitdrukkelijk gesteld dat Humanae vitae dient herontdekt te worden en de natuurlijke methoden van geboorteregeling in het kader van een juist begrepen verantwoord ouderschap aangeleerd (aanvaard met 167 voor en 9 stemmen tegen).

Humanae vitae wees de weg naar nieuwe perspectieven. De natuurlijke wetenschappelijke methoden van vruchbaarheidsbeheersing, zoals het Sensiplan® in België en Nederland, zijn inmiddels algemeen wetenschappelijk erkend. En voor een degelijke morele verantwoording beschikken we nu over de nieuwe inzichten van “de theologie van het lichaam” van Johannes Paulus II, waarvan de bekende Amerikaanse politieke en sociale activist, Georges Weigel, beweert dat deze visie waarschijnlijk een keerpunt zal worden, niet alleen in de Katholieke theologie maar in de geschiedenis van het moderne denken.

Als de huidige sfeer in Vlaanderen blijft hangen, zal dit wel heel moeilijk worden. Het tijdperk van de contraceptieve cultuur loopt in ieder geval ten einde. Het avontuur van “de pil’ die het aards  paradijs van het huwelijksgeluk en van de totale seksuele bevrijding beloofde is voorbij. De fantastische voordelen vind je alleen nog in de propagandafolders van de farmaceutische industrie. Na een halve eeuw is het experiment mislukt en de “veilige contraceptie” een mythe gebleken.

De voormalige grootmeester van de loge in Frankrijk, Pierre Simon, had goed begrepen dat de contraceptie voor hem, zoals voor Archimedes, het steunpunt zou zijn waarmee hij de wereld kon opheffen. Voor hem betekende het alle heersende menselijke en vooral christelijke waarden grondig opruimen. Het is hem helaas vrij goed gelukt.

En toch, we beleven nu het einde van de contraceptie en het begin van Humanae vitae. Leve de toekomstgerichte visie van Humanae vitae!

P.D.M.

zaterdag 31 januari 2015

De door de EU gesteunde militaire junta in Kiev gaf bevel om op haar eigen troepen te schieten. De Nazistische 'helden van Maidan', de Aidar Brigades, werden door reguliere Oekraïense troepen beschoten. Aanhangers van de Aidar Brigades bestormen nu het militaire hoofdkwartier in Kiev:Bron: RT

Link:


http://rt.com/news/228083-aidar-battalion-defense-ministry/#.VMy1fpt--2U.facebook

Pro-Life-organisaties eisen dat Bergoglio de traditionele gezinswaarden verdedigt

Met de online petitie 'Stop the Synod!' [Zoals altijd maakt 'Kerknet' er een puinhoop van. Dit is een oude petitie!] wil een dozijn Amerikaanse Pro-Life-bewegingen paus Franciscus ertoe aanzetten om op de komende gezinssynode in oktober 2015 het gezin en de traditionele gezinswaarden te verdedigen. De petitie werd veertien dagen geleden wereldwijd gelanceerd. Zij werd naar eigen zeggen intussen door 45.115 mensen ondertekend, onder meer enkele kardinalen, bisschoppen en prominenten.

De 'Stop the Synod!' Petitie met een interessante analyse vindt U hier:

http://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/915-stop-the-synod


Verder is er dan ook nog de Petitie van de TFP:

http://www.tfpstudentaction.org/sign-petition-to-pope-francis.html


De bewuste Petitie in kwestie:

Filial Appeal to pope Francis

http://filialappeal.org/

Met intussen al meer dan 50.000 handtekeningen!Dit is de lijst met personaliteiten die al getekend hebben:

http://filialappeal.org/personalities-who-have-signed,3229,c.html

Indrukwekkend!


De ondertekenaars vrezen dat traditionele leer over het gezin en het leven van bij aanvang tot aan de natuurlijke dood door de invloed van 'antichristelijke lobbygroepen' uitgehold dreigt te worden. Elders staat: "Wij stellen een wijdverspreide verwarring vast omdat een breuk lijkt geslagen te zijn waardoor overspel en homoseksuele verbintenissen aanvaard dreigen te worden, ook al worden dergelijke praktijken afgewezen omdat zij strijdig zijn met de goddelijke wet en de natuurwet." De paus wordt nog aangemaand om ervoor te zorgen dat er geen verwarring ontstaat bij de gelovigen, "waardoor de leer van Jezus wordt afgezwakt en zijn kinderen in duisternis worden gehuld omdat het geloof niet langer een lichtbaken kan zijn op hun pad."

Bron: Kerknet


De Leer van de Kerk is onveranderlijk!

Iedereen die ook maar suggereert dat de Leer veranderlijk zou zijn,
is een ketter!

ARCIC: "Wijding van vrouwelijke 'bisschop' is een nieuwe hinderpaal voor oecumene"

De wijding van vrouwelijke bisschoppen is een ernstige hinderpaal voor de dialoog tussen de Katholieke en de anglicaanse kerk. Dat zegt de Britse katholieke bisschop Bernard Longley, medevoorzitter van de dialoogcommissie van anglicanen en katholieken (ARCIC) naar aanleiding van de historische wijding van Libby Lane tot eerste vrouwelijke bisschop in de Church of England. De plechtigheid van afgelopen maandag werd door afgevaardigden van de andere Britse christelijke Kerken bijgewoond. De Rooms-Katholieke Kerk stuurde geen officiële delegatie.

Mgr. Longley zegt aan het weekblad 'The Tablet' dat met de wijding een belangrijke stap terug wordt gezet op het pad naar zichtbare christelijke eenheid, ook al hebben andere anglicaanse kerken al eerder vrouwen tot bisschop gewijd. De katholieke oecumeneverantwoordelijke John O’Toole benadrukt dat de dialoog met de Church of England wordt voortgezet. "Misschien is er aanvankelijk wat aarzeling, maar ik denk dat de gesprekken daarna gewoon volop doorgaat." O’Toole hoopt dat die dialoog blijft plaatsvinden in bisdommen waar een vrouwelijke anglicaanse bisschop komt. "Bisschoppen zijn pragmatisch. Zij blijven ook in dialoog op plaatsen waar er bij methodisten een vrouw aan het hoofd staat."

Bron: Kerknet

HET IS DUIDELIJK DAT DE ANGLICANEN NIET MEER CHRISTELIJK ZIJN!!!

VAN 'OECUMENE' KAN DAN OOK GEEN SPRAKE MEER ZIJN!!!

29. Zelfs in 'Kerk en leven' kritiek op Johan Bonny, de ex-bisschop van Antwerpen:

"Ik sluit me aan bij de groeiende kritiek - ook uit het buitenland - op de Antwerpse bisschop Johan Bonny, die het huwelijk en het traditionele gezin volgens mij te zeer miskent."

Bron: Lezersbrief in 'Kerk en leven'


'Kerk en leven': "Duitse kerken verliezen massaal gelovigen"

"Nog nooit traden in Duitsland zoveel mensen uit de kerken als vorig jaar. Geschat wordt dat 350.000 van onze oosterburen een procedure startten om zich te laten schrappen als kerklid, zodat ze geen kerkbelasting meer moeten betalen."

Bron: Kerk en leven


Ziedaar het Bergoglio-effect!

Vandaar dat Reinhard 'kardinaal' Marx van München, de voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, de communie aan de hertrouwde gescheidenen wil geven. Alsof dat hen zal redden. Marx, die zijn naam alle eer aandoet, zit natuurlijk ook graag in de zakken van de mensen!


woensdag 28 januari 2015

BREAKING: Paus Benedictus XVI probeerde de invloed van de CIA binnen het Vaticaan onder controle te krijgen. Dat werd hem niet in dank afgenomen!

Traditioneel werkt de CIA via de Bank van het Vaticaan:Het terugdringen van de CIA binnen het Vaticaan is natuurlijk de oorzaak van de zogenaamde 'abdicatie' van Paus Benedictus XVI!

Daartoe diende ook de lastercampagne die wereldwijd door de media tégen Paus Benedictus XVI werd gevoerd... De pedofilieschandalen, Vatileaks, etc. Dit is des te opvallender aangezien nu, onder Bergoglio, blijkbaar helemaal niets meer aan de hand is!

Het moordcomplot, het aftreden van Berlusconi en het blokkeren van alle betalingsverkeer binnen het Vaticaan, door de Italiaanse Nationale Bank, leidde uiteindelijk tot het vertrek van Benedictus.

De zogenaamde 'abdicatie' van Paus Benedictus XVI was een staatsgreep die door de CIA werd uitgevoerd en die georchestreerd werd door Wallstreet en de City of London!

Meer dan ooit blijkt, dat Paus Benedictus XVI nog steeds de enige en ware Paus is.

Namelijk, volgens het Kerkelijk Recht kan een paus niet aftreden, wanneer hij onder druk wordt gezet:

CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke Recht
BOEK II  -  VOLK VAN GOD
DEEL II  -  HIERARCHISCHE INRICHTING VAN DE KERK
AFDELING I  -  Hoogste gezag van de Kerk
TITEL I  -  Paus en Bisschoppencollege
HOOFDSTUK I  -  De Paus

332 § 2 "Als het voorkomt dat de Paus afstand doet van zijn ambt, is voor de geldigheid vereist dat de afstand vrij geschiedt en op de juiste wijze kenbaar gemaakt wordt, niet echter dat deze door wie ook aanvaard wordt."


Het lijkt er ook steeds meer op, dat tijdens het Tweede Vaticaans Concilie, de CIA de pen heeft vastgehouden bij het schrijven van bepaalde documenten...

"Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in!"

Saudi-Arabië op de rand van de afgrond:


Saudi general 'killed in attack on border with Isil-held Iraq'

Bron: The Telegraph

Link:


http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/saudiarabia/11325032/Saudi-general-killed-in-attack-on-border-with-Isil-held-Iraq.html


Revealed: Saudi Arabia's 'Great Wall' to keep out Isil

Bron: The Telegraph

Link:

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/saudiarabia/11344116/Revealed-Saudi-Arabias-Great-Wall-to-keep-out-Isil.html

Saudi-Arabië heeft de Islamitische Staat altijd al gefinancierd, in de eerste plaats om Assad in Syrië van de macht te verdrijven. Nu keert de Islamitische Staat zich tégen haar broodheer.


Saudi-Arabië probeert zich nog wanhopig te verdedigen met een 'Grote Muur'. Dit hebben ze waarschijnlijk van de zionisten geleerd.

Weggegooid geld!

 

Uit de Heilige Schrift:

Psa 7:14  Ziet, die met valsheid bevrucht is en zwanger van onheil, Baart enkel ontgoocheling;
Psa 7:15  Die een put graaft en uitdiept, Valt in de kuil, die hij delft.
Psa 7:16  Zo keert zijn onrecht op zijn eigen hoofd terug, Valt op eigen schedel zijn misdaad!

dinsdag 27 januari 2015

'Rabbit-Gate': Bergoglio biedt zijn excuses aan:

Pope Francis surprised by misunderstanding of his words on family


“The Pope is truly sorry that it created such disorientation. He absolutely did not want to disregard the beauty and the value of large families,” Archbishop Becciu stated.

Bron: Catholic News Agency

Link:

http://www.catholicnewsagency.com/news/pope-francis-surprised-by-misunderstanding-of-his-words-on-family-87111/


Met andere woorden, Katholieken mogen wel kweken zoals konijnen!

Merkwaardig, dat Bergoglio "verwonderd" is aangaande de verontwaardiging.

Met andere woorden, hij beseft zelf niet wat hij allemaal zegt.

Ook dit begrijpen wij niet! Bergoglio, als een goddeloze heiden onder de heidenen, bij de boeddhisten in Sri Lanka:


'Urbi e botte da orbi': Il nostro papa Francesco diventa boxeur

Bergoglio: "Als iemand mijn moeder beledigt, verkoop ik hem een mep"

"Dat is toch normaal!"

Link:

http://www.video.mediaset.it/video/striscialanotizia/servizio/508581/urbi-e-botte-da-orbi.html

maandag 26 januari 2015

In de schismatieke Engelse Staatskerk geldt NIET de 'Wet van Christus', maar wél de 'Wet van het Land'. Toch is niet iedereen het hiermee eens!De Britse koningin en de synode van de Church of England gaven in november 2014 definitief groen licht om voortaan ook vrouwen tot bisschop te wijden. Een compromis bepaalt dat parochies die zich tegen een vrouwelijke bisschop kanten op alternatief toezicht beroep kunnen doen.

De valse aartsbisschop vraagt aan de gemeente:

"Is het uw wil dat ze wordt gewijd?"

Een man zegt: "NO, NOT IN THE BIBLE!"


WAT EEN TOTALE AFGANG!

HIER WORDT DE 'CHURCH OF ENGLAND' TOTAAL ONTMASKERD
ALS EEN ZIELIGE STAATSKERK,
ALS EEN ORDINAIR MINISTERIE VOOR RELIGIE,
DAT TOTAAL NIETS MET HET CHRISTENDOM
TE MAKEN HEEFT!

TOCH, ZIEN WE HET KWIJL AL UIT DE MOND VAN JOHAN BONNY LOPEN!

MAAR, TER HERINNERING, IN DE SCHISMATIEKE 'CHURCH OF ENGLAND'
ZIJN ER GEEN PRIESTERS EN GEEN BISSCHOPPEN!!!

ENKEL MAAR ZIELIGE EN GODDELOZE AMBTENAARTJES (M/V)! 

De valse 'bisschop' met haar man. Beiden staatsambtenaar!

De ketterse Johan Bonny, de ex-bisschop van Antwerpen, maakt zich schuldig aan religieus revisionisme!

"Grafsteen voor Charlotte van Bourbon in Antwerpse kathedraal"

Zaterdag werd in de Sint Antoniuskapel van de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal een grafsteen ingehuldigd ter ere van [de afvallige non] Charlotte van Bourbon (1546/1547 – 1582), de derde vrouw van Willem van Oranje. Dat gebeurde in aanwezigheid van Burgemeester Bart De Wever, havenschepen Marc Van Peel en honderd belangstellenden. Dat meldt 'Gazet van Antwerpen'. Het huldebetoon voor Charlotte van Bourbon vond plaats op initiatief van het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV), afdeling Vlaanderen. De vereniging voor Vlaams-Nederlandse samenwerking wil daarmee het verblijf van het gezin van Oranje in Antwerpen gedenken en de verbondenheid van de Lage Landen in de verf zetten.

Volgens [ex-]bisschop Johan Bonny en dominee Dick Wursten [Beiden ketters!], vertegenwoordiger van de protestantse kerken in Antwerpen, brengt dit eerbetoon voor de zestiende-eeuwse prinses de oecumenische gedachte in de praktijk [Toen was er heel weinig ruimte voor 'oecumene'! Denken wij maar aan de laffe moord van de protestanten op de Martelaren van Gorcum!]. "Het is belangrijk elkaar de hand te reiken, over geloofsovertuigingen heen." ["Met ketters dialogeert men niet!"]

Charlotte van Bourbon werd als kind gedwongen in het klooster van Abbaye Notre-Dame-de-Jouarre te treden. Ze was nog een tiener toen ze er in 1556 abdis werd. In 1572 ontvluchtte ze het klooster en bekeerde ze zich tot het calvinisme [!]. Zij trouwde met Willem van Oranje, leider van het verzet tegen Spanje. Zij steunde hem sterk in zijn Nederlandse onafhankelijkheidsstrijd. Willem van Oranje woonde van 1577 tot 9 mei 1582 met haar en zijn gezin in Antwerpen. Een mislukte aanslag op Willem van Oranje kostte haar het leven. Ze werd begraven in de magistraatskapel (huidige Sint- Antoniuskapel) in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Haar grafmonument werd na de val van Antwerpen in 1585 door katholieken vernield. [Bonny heeft het recht niet om nu een grafsteen op te richten voor een afvallige, calvinistische non!]

Bron: Kerknet

WEER WORDT DE KERK IN VLAANDEREN DOOR KETTER JOHAN BONNY VERRADEN!

JOHAN BONNY, knoop het volgende maar goed in de oren:

Psa 7:11  Maar ook een rechtvaardig rechter is God,
Een God, wiens gramschap voortdurend blijft dreigen.

Bergoglio wil nietigverklaring huwelijk vereenvoudigen

Paus Franciscus heeft zaterdag nogmaals gepleit voor een vereenvoudiging van de nietigverklaring van het huwelijk, tijdens een ontmoeting met de deelnemers van een congres over kerkelijk recht. De paus zei dat de instructie 'Dignitas connubii' van tien jaar geleden alle middelen ter beschikking stelt voor een snelle nietigverklaring van het kerkelijke huwelijk, terwijl de procedure vandaag vaak lang en tergend traag is. Hij [= de bastaard Bergoglio] sluit niet uit dat er in de toekomst nieuwe regels komen om de procedure nog te versnellen.

Paus Franciscus vroeg vrijdag bij de opening van het kerkelijk jaar aan advocaten en rechters van de Romeinse Rota ook al om bij de nietigverklaring van kerkelijke huwelijken rekening te houden met het geloof van de jongeren, al blijft de onontbindbaarheid de regel. "Het verlaten van een gelovig perspectief leidt, in een geseculariseerde samenleving, echter onverbiddelijk tot een verkeerd begrip van het huwelijk." Jongeren trouwen vandaag vaak niet meer uit geloof en zij hebben vaak een verkeerd besef van het sacrament van het huwelijk. Bij de nietigverklaring van het huwelijk moet met die gewijzigde context rekening worden gehouden.

INDIEN 'JONGEREN' NIET UIT GELOOF KERKELIJK HUWEN,
DAN MOGEN ZIJ NIET KERKELIJK HUWEN!!!

Bron: Kerknet

IEDEREEN DIE IN HET SCHUITJE VAN DE 'NIETIGVERKLARING VAN HET HUWELIJK' ZIT,
MAG DAAR 'TROTS' OP ZIJN!

MAAR JA, HIER IN WEST-EUROPA WILLEN DE JONGEREN NIET MEER TROUWEN,
DUS ZOUDEN DIE POST-CONCILIAIRE PRIESTERS, DIE HET NAAR EIGEN ZEGGEN, TOCH ZO DRUK HEBBEN,
WEL EENS WERKLOOS KUNNEN WORDEN.

DUS MOET BERGOGLIO EEN NIEUWE DOELGROEP AANBOREN,
NAMELIJK ZIJ DIE AL EEN KEERTJE GETROUWD ZIJN EN DAT NOG EENS WILLEN DOEN.

DUS, KASSA, KASSA!!!


'Double-agent' Bergoglio als spreekbuis van de Amerikanen:

"PAUS DOET VREDESOPROEP VOOR MARIOEPOL"

Paus Franciscus maande zondag aan tot een hervatting van de dialoog tussen de strijdende partijen in Oost-Oekraïne en het staken van elke vorm van vijandigheid. Franciscus reageerde in zijn angelustoespraak op de raketaanval op de Oost-Oekraïense havenstad Marioepol.

Gisterochtend kwamen raketten neer in een woonwijk en een markt. Enkele gebouwen vlogen in brand. Er vielen twintig vielen en meer dan tachtig gewonden. President Jatsenjoek van Oekraïne riep westerse bondgenoten en de VN-veiligheidsraad op tot actie. Rusland schendt volgens hem met de aanval gemaakte afspraken en het internationaal recht. [Pure Politiek!]

De paus werd vanmorgen vergezeld door een jongen en een meisje van de jongerenafdeling van de Katholieke Actie in het bisdom Rome, die vandaag haar Karavaan van de Vrede afsluit, een jaarlijkse manifestatie voor de wereldvrede.

Bron: Kerknet

Link:

http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=128956


Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli
Un vero Santo e basta.

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer