zaterdag 18 november 2017

Geesteszieke 'kunstenaar' en dierenbeul Tom Herck kruisigt koeBrandstichting Gasthuiskapel in Borgloon het werk van lokale Sikhs?


Vandalen hebben brand gesticht aan de Gasthuiskapel in Borgloon, waar kunstenaar Tom Herck een tentoonstelling houdt. Dat is vernomen van burgemeester Danny Deneuker. Ook het omstreden kunstwerk ‘The Holy Cow[in de kerk van Kuttekoven] van diezelfde kunstenaar werd eerder gevandaliseerd.

De brandstichting aan de kapel werd deze ochtend opgemerkt. De brandstichters gebruikten brandversnellers. De brandweer kon tijdig ingrijpen om een ramp te vermijden, aldus de burgemeester, wijzend op de nabijgelegen kerk en rusthuis. “Het plafond van de kapel stond op het punt in brand te schieten.” De deur is gesmolten en er is vermoedelijk heel wat rookschade. “Toch aanzienlijke schade”, vermoedt de burgemeester. De tentoonstelling van Herck [met zijn schilderijen] is als gevolg afgelopen.

De burgemeester van Borgloon gaat ervan uit dat de brandstichting te maken heeft met het omstreden kunstwerk in het nabijgelegen kerkje van Kuttekoven (deelgemeente van de stad Borgloon, red.). Daar heeft Herck een gekruisigde koe geïnstalleerd. Vandalen probeerden donderdagnacht met een mes aan een lange stok het touw door te zagen waar het kunstwerk aan is bevestigd.

De expositie in Kuttekoven blijft lopen. De burgemeester begrijpt dat het kunstwerk in de kerk ongenoegen kan oproepen, maar vindt het “wansmakelijk” dat vandalen proberen de werken te vernielen. Hij heeft de politie alvast om extra beveiliging gevraagd. [Voor de duidelijkheid: op het slachten van koeien stond binnen het Sikhisme nog niet zo lang geleden de doodstraf.]

Bron: Het Laatste Nieuws

Link:


https://www.hln.be/nieuws/binnenland/na-eerder-vandalisme-nu-ook-brandstichting-bij-omstreden-tentoonstelling-kunstenaar-tom-herck~a6ef4263/


Friese boeren stoppen bussen met Amsterdamse tegenstanders van Zwarte Piet op snelweg A7
vrijdag 17 november 2017

'Flater van de Week' dit keer door Fernand Keuleneer over het 'biechtgeheim':


"Ter inleiding: deze opiniebijdrage handelt niet over een Brugs priester. Ik ken de man niet, en vind overigens dat hij beter wat minder verklaringen zou afleggen. Maar ik merk dat er opnieuw een rondje kerkbashing georganiseerd werd. En ook dat er weer fel getaterd, getoeterd en gekwaakt wordt. Dat het gelaïciseerde Vlaanderen niet meer weet wat een biecht is, hoeft nauwelijks te verwonderen in een tijd waarin de Kerk hoogstens nog de rol van leverancier van zingeving mag vervullen."

Bron: Knack

Link:

http://www.knack.be/nieuws/belgie/opnieuw-wordt-een-rondje-kerkbashing-georganiseerd-deze-keer-over-het-biechtgeheim/article-opinion-927109.html


Punt is niet dat "het gelaïciseerde Vlaanderen niet meer weet wat een biecht is", maar punt is wél, dat de Brugse priester in kwestie dat blijkbaar ook niet schijnt te weten.

Ook Lode Aerts, de 'bisschop' van Brugge, laat het afweten, omdat hij de priester in kwestie niet meteen gecorrigeerd heeft!

donderdag 16 november 2017

Don Alessandro Minutella (Palermo) met excommunicatie bedreigd omdat hij niet gehoorzaam is aan... BERGOGLIO! En de gelovigen komen ook daar in het verzet tégen de Bastaard-kerk!

Don Alessandro Minutella:

"Geloof de valse profeten niet! Ga hen niet achterna!"

"De Kerk lijkt vandaag op Cinecittà waar ze een film met het script van een Italiaanse komedie schieten."

"Vaarwel aan de valse 'kerk', de 'neo-kerk' van Bergoglio, die niet de zegen heeft van God."

"Een valse 'kerk' die alleen maar een multinational van leugens en valsheid is."


"De valse 'kerk' is een onwaardige prostituee die verkocht is aan de machten van de wereld."

dinsdag 14 november 2017

Een telefoongesprek valt NOOIT onder het biechtgeheim

  • 'Priester' Alexander Stroobandt dwaalt

  • Rik Torfs, de ex-rector van de KULeuven, liegt

  • Lode Aerts, de 'bisschop' van Brugge, pleegt schuldig verzuim


"Weduwe daagt priester voor de rechter nadat hij zelfmoordplannen van haar man voor zich houdt: “Ik was gebonden door het biechtgeheim” = VALS!


In Brugge dreigt een priester voor de strafrechter te moeten verschijnen omdat hij niemand op de hoogte stelde van de zelfmoordplannen van een parochiaan. De priester houdt vol dat hij door het biechtgeheim gebonden was en dus niets kon zeggen [Dit klopt niet!]. De man kampte al jarenlang met een manische depressie en was daarvoor ook in therapie. Zijn vrouw ontdekte zijn levenloze lichaam. Enige tijd later vond ze op de gsm van haar man sms’en met priester Alexander Stroobandt. Kort voor zijn dood had hij contact opgenomen met priester Stroobandt (57), die een goede vriend was van de man van Marleen. “Beiden stuurden elkaar sms’en en belden zelfs twee uur lang met elkaar”, vertelt Patrick Martens, de advocaat van de weduwe. “Tony had hem (de priester, red.) gezegd dat hij bij ons thuis uit het leven wou stappen. Hij stuurde hem zelfs een bericht net voor hij het zou doen. De priester kende ons adres en heeft helemaal niets ondernomen. Toen ik hem daarmee confronteerde, verwees hij naar zijn biechtgeheim”, vertelt de vrouw. “De man van mijn cliënte zocht duidelijk hulp. De priester wist als goede vriend dat hij in therapie was, maar weigerde iemand te verwittigen over zijn zelfmoordplannen”, aldus nog de advocaat. De priester houdt vast aan zijn biechtgeheim. “Maar daar is volgens ons in dit geval helemaal geen sprake van”, stelt meester Martens. “Het ging slechts om telefoontjes.” Priester Stroobandt houdt vol dat hij niets verkeerds gedaan heeft. “Het was duidelijk dat het om serieuze plannen ging. Ik heb alles gedaan om hem ervan te overtuigen geen overhaaste beslissingen te nemen”, zegt hij. “Is het dan mijn fout dat die man uiteindelijk toch beslist om zich van het leven te beroven? Ik was gebonden door het biechtgeheim.” [Telefoontjes en sms'jes vallen NOOIT onder het biechtgeheim.]

Bron: Het Nieuwsblad

Link:

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/weduwe-daagt-priester-voor-de-rechter-nadat-hij-zelfmoordplannen-van-haar-man-voor-zich-houdt-ik-was-gebonden-door-het-biechtgeheim~aad56b7f/

Biechtgeheim schenden is zware overtreding kerkelijk recht


Professor Kerkelijk Recht Rik Torfs (KU Leuven) begrijpt de beslissing van de priester. "Het biechtgeheim is absoluut", zegt hij in "De ochtend" op Radio 1. "Een priester die het biechtgeheim schendt krijgt één van de zwaarst mogelijke straffen in het kerkelijk recht: een excommunicatie. Dat betekent dat hij zijn beroep niet meer mag uitoefenen, en ook zelfs geen sacrament meer kan ontvangen."

Dat het gesprek tussen de priester en de depressieve man via telefoon was, en niet in een biechtstoel is volgens Torfs geen probleem [Dit zijn leugens!]. "Normaal gezien biecht je in een biechtstoel, maar in uitzonderlijke omstandigheden kan het altijd en overal." [Maar, NIET via de telefoon!]

Bron: VRT Nieuws

Link:

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/11/14/priester-voor-rechter-omdat-hij-wist-dat-iemand-zelfmoord-zou-pl/


Enkele opmerkingen:

Een Sacrament moet men persoonlijk ontvangen in aanwezigheid van de priester.

De geheimhouding van een 'biecht via de telefoon' kan niet gegarandeerd worden.


Canon 964 van het Kerkelijk Wetboek

§ 1 De eigen plaats om biecht te horen is een kerk of kapel.
§ 2 De normen betreffende de biechtstoel moeten door de bisschoppenconferentie vastgesteld worden; daarbij moet echter verzekerd zijn dat op een open en toegankelijke plaats steeds biechtstoelen voorhanden zijn, voorzien van een vast vlechtwerk tussen de boeteling en de biechtvader, zodat de gelovigen die dit wensen, hiervan vrij gebruik kunnen maken.
§ 3 Buiten de biechtstoel mag geen biecht gehoord worden, tenzij om een goede reden. Verder is het totaal onmogelijk om de absolutie te krijgen voor zonden die men in de toekomst zou kunnen of willen begaan. Aangezien er geen absolutie mogelijk is voor een zelfmoord in de toekomst, kan die ook niet vooraf vergeven worden, hetgeen betekent, dat er van een biecht géén sprake kan zijn!

Alleen in de persoonlijke nabijheid van de Heer kunnen we biechten, achteraf én na oprecht berouw!


Rik Torfs maakt er moedwillig een schandalige karikatuur van!

Lode Aerts, de 'bisschop' van Brugge, grijpt niet in en doet niet wat je van een bisschop zou kunnen verwachten, namelijk de gelovigen correct informeren!

zondag 12 november 2017

In de zaak 'Doenja Van Belleghem, voormalig woordvoerster van het bisdom Brugge, tégen Pol Van Den Driessche' ging Jozef De Kesel, als bisschop van Brugge, in volle Vangheluwe-crisis, niet vrijuit!


Jozef De Kesel verkoos 'de reputatie' van een CD&V-senator boven de waarheid
Woordvoerster bisdom Brugge wijst uittredende senator terecht


"Van Den Driessche zwijgt beter over seksueel misbruik"

"Bij het Brugse bisdom zelf was niemand op de hoogte van de lezersbrief, hoewel hij ondertekend was met ‘Doenja Van Belleghem, woordvoerster bisdom Brugge'. ‘We wisten niets af van die brief. Het gaat om een persoonlijk initiatief waar het bisdom niets mee te maken heeft', zegt vicaris Filip Debruyne. ‘Wij hebben ons als bisdom zeker niet rechtstreeks tot Van Den Driessche gericht."

Link:

http://www.nieuwsblad.be/cnt/kb2ru3to


"Van Den Driessche kwam in 2010, in volle Roger Vangheluwe-crisis, al eens in opspraak toen de woordvoerster van het bisdom Brugge ‘in eigen naam' een lezersbrief naar Humo stuurde. ‘Als iemand moet zwijgen over seksueel misbruik, is het Pol Van Den Driessche wel', schreef Doenja Van Belleghem. Humo schrijft dat Van Den Driessche haar in 2006 na een etentje van de fiets trok en probeerde te kussen."

Link:

http://www.nieuwsblad.be/cnt/3b3or85l


"Dezelfde teneur klinkt op het N-VA-hoofdkwartier. 'Ach, het is Humo maar. Dit waait wel over. Het blad bundelt niet meer dan wat feiten die zich zogezegd hebben voorgedaan. Van Den Driessche is geen heilige, maar hem vergelijken met Dominique Strauss-Kahn is er gewoon over. Nooit heeft hij strafbare feiten gepleegd noch heeft hij een klacht aan de broek gehad."

"Woordvoerder Jeroen Overmeer van N-VA verwijst ondermeer naar de woordvoerster van het bisdom Brugge die zich moest verontschuldigen nadat ze Van Den Driessche in een lezersbrief van handtastelijkheden had beschuldigd."

Link:

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20120417_053


"Dat klopt. Maar wat ook klopt, is dat in 2013 over de hele affaire wel degelijk een bikkelhard vonnis is uitgesproken dat helaas te weinig bekend is."

"Na de Humo-artikels dagvaardde Van Den Driessche in 2012 zowel het blad als de journalist en eiste hij 625.000 euro schadevergoeding. Een jaar later gaven drie rechters Van Den Driessche over de hele lijn ongelijk en veroordeelden hem tot betaling van 11.000 euro gerechtskosten."

"De rechters schreven in hun vonnis letterlijk dat gezien "het groot aantal getuigen" van de seksuele intimidatie de Humo-journalist "mocht aannemen dat deze verklaringen met de waarheid overeenstemden". Het vonnis stipte ook aan dat een aantal vrouwen die met naam en toenaam getuigden "het risico namen dat een klacht wegens laster en eerroof tegen hen zou worden ingediend". Van Den Driessche heeft nooit klacht ingediend tegen die vrouwen stelden de rechters vast, "zelfs niet nadat sommigen hun beschuldigingen op televisie herhaald hebben". Maar ook: "Het feit dat de getuigen geen klacht hebben neergelegd (...) ontneemt hen niet het recht om over deze feiten getuigenis af te leggen in de pers. Het feit dat bepaalde feiten verjaard zouden zijn ontneemt de pers het recht niet om over deze feiten te schrijven". Het vonnis noemde de getuigen ronduit "geloofwaardig" en stelde dat "niet bewezen is (door Van Den Driessche, nvdr.) dat deze getuigen niet de waarheid zouden hebben verteld".

Link:

http://www.knack.be/nieuws/belgie/hoe-naief-kan-n-va-zijn-de-reputatie-van-pol-van-den-driessche-wordt-nooit-meer-clean/article-opinion-643987.html

zaterdag 11 november 2017

In een opiniestuk in 'La Libre' van 8 november 2017 halen Hélène en Jean-Baptiste de Franssu, de president van de Vaticaanse Bank (IOR), zwaar uit naar Jozef De Kesel

Aanleiding is de verbanning van de 'Monastieke Gemeenschappen van Jeruzalem' uit Brussel

 Bruxelles, qu’as-tu fait de "Jérusalem" ? (OPINION)


Les Fraternités monastiques de Jérusalem ont dû quitter Bruxelles. L’avenir de la foi chrétienne n’est-il pas en ville ?

Link:

http://www.lalibre.be/debats/opinions/bruxelles-qu-as-tu-fait-de-jerusalem-opinion-5a01d67acd707514e8a0866e


Zie ook:

Katholisches.Info: "Na de Heilige Apostelen gooit Jozef De Kesel nu ook de Monastieke Gemeenschappen van Jeruzalem buiten"

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2017/02/katholischesinfo-na-de-heilige.html


S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer