zondag 8 december 2019

Alma Redemptoris Mater

Tonus solemnis
Tonus Simplex
Verheven Moeder van de Verlosser,
die altijd zijt de open deur des hemels
en de Ster der Zee,
kom het volk te hulp dat valt en poogt op te staan.
Gij die tot verwondering van de natuur
uw heilige Schepper hebt gebaard
en Maagd zijt gebleven;

Gij die door Gabriël zijt begroet,
Ontferm u over ons, zondaars.

zaterdag 7 december 2019

woensdag 27 november 2019

Amper 6 dagen na het ontploffen van de pedo-bom in Gent, wordt de salesiaan Luc Van Looy, voor wie de grond wat té heet onder de voeten wordt, plotsklaps afgevoerd en vervangen door de 'voormalig ongelovige' Lode Van Hecke

Bierbrouwer Lode Van Hecke gooit als 'nieuwe bisschop' van Gent meteen zijn pij over de haag, want voor Bergoglio verlaat hij maar wat graag de abdij van Orval


De 'kleurrijke', maar toch zo bescheiden, Lode Van Hecke

Jef De Kesel sprak weer eens namens dé Kerk, alhoewel het net de Vlaamse 'bisschoppen' zijn die buiten de Kerk staan. "De Kerk moet weer voeling krijgen met het hart van ons geloof" getuigde Jef. Hetgeen bewezen moest worden, wordt weer eens door Jef zélf bewezen. Jef, bedankt!

De 'leek' Lode Van Hecke, zonder monastieke ziel, maar wel de grote kampioen van de vreemdelingen en de klimaatsverandering, gaf weer eens het perfecte voorbeeld. Blijkbaar is deze man beschaamd om zijn pij te dragen. Als leek-onder-de-leken uit Roeselare treedt hij voor de camera's.

Chapeau voor Bergoglio! Hij vond weer eens de juiste man voor de juiste plaats.

Lode: "Ik ben monnik, maar ook héél sterk Lode."

Inderdaad! Vooral dat laatste!
maandag 25 november 2019

Benedictus XVI is nog steeds Paus


Over de ongeldige abdicatie van Paus Benedictus XVI
Over anti-paus Bergoglio, een kardinaal zonder gezag binnen de Kerk 
Over het ongeldige conclaaf van 2013
Over de manipulatie van het conclaaf van 2013
Over de Maffia van Sankt Gallen
Over de excommunicatie van Godfried 'kardinaal' Danneels
Over de vrijmetselarij die de macht gegrepen heeft in het Vaticaan
zaterdag 16 november 2019

'Traangas' dat metaboliseert, wordt cyanideTraangas is, in tegenstelling tot de naam, een fijn poeder met deeltjes van minder dan 60 micron. Het doel is tegenstanders tijdelijk uit te schakelen. Voor de Eerste Wereldoorlog experimenteerde het Franse leger met granaten gevuld met ethylbroomacetaat. Traangas in de vorm van xylylbromide werd voor het eerst militair gebruikt in de Eerste Wereldoorlog, op 23 augustus 1914 door de Fransen in Mulhouse in de Elzas. Militair gebruik is na de Eerste Wereldoorlog door de Geneefse conventie verboden. Ook het internationaal Verdrag thermische wapens verbiedt sinds 1997 het gebruik van traangassen in oorlogen.

CN- en CS-traangassen behoren binnen de groep der chemische strijdmiddelen tot de grote klasse der irritantia (prikkelende stoffen) van uiteenlopende samenstelling die onder meer tranenvloed, niezen en hoesten veroorzaken. Bij de technisch ingezette traangassen voor militaire en civiele doeleinden gaat het steeds om chloor- en broomverbindingen. Na de Tweede Wereldoorlog hebben CN- en CS-traangassen bekendheid gekregen onder meer bij het bestrijden van onlusten. De naam 'traangas' is voor deze verbindingen in dubbele zin misleidend. Het gaat niet om gassen maar om vaste stoffen die als aërosolen worden gebruikt, en de werking is niet beperkt tot het opwekken van tranen, maar leidt ook tot misselijkheid en braken. Om de giftige werking wordt CN niet meer gebruikt en is overgeschakeld op het veel krachtiger werkend CS.

CS wordt in het bloed omgezet tot o-chloorbenzaldehyde en ochloorbenzyl-malononitril. Vergiftigingsgevallen met CS hebben overeenkomst met die van een cyanide vergiftiging (van malononitril bijvoorbeeld is het bekend dat het zijn toxiciteit ontleent aan de afsplitsing van cyanide).

Link:

https://www.gazlacrymo.fr/

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer