zaterdag 4 juli 2015

Paus Benedictus XVI is weer begonnen met het geven van publieke audiënties - Castelgandolfo, 4 juli 2015

De Paus ontvangt een eredoctoraat van de Pauselijke Johannes Paulus II Universiteit in Krakow en eentje van de Krakower Academie voor Muziek

Tegelijkertijd klaagt Paus Benedictus XVI de muzikale verarming van de post-conciliaire liturgie aan!
"Have a Great Ramadan"


'Flater van de Week' door Luc Van Looy:

"De belangrijkste uitdaging is de wereld overtuigen van de integrale ecologie: de opwarming van de aarde tegengaan en tegelijk meer rechtvaardige structuren creëren.”

Bron: Kerknet

Het redden van zielen is natuurlijk van geen tel meer.
 

Om binnen de Post-Conciliaire Bastaardkerk een benoeming te krijgen,
moet je tegenwoordig blijkbaar je verstand inleveren!

Ook 'tweede man' Vaticaan stelt over encycliek: paus wil geen wetenschappelijke debatten beslechten

Paus Franciscus "stelt opnieuw dat 'de Kerk zich niet aanmatigt wetenschappelijke vragen te beslechten of politiek te vervangen'". Dit zei de 'tweede man' van het Vaticaan, kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin, in een toespraak over het belang van de encycliek Laudato Si' van paus Franciscus. [Waarom doet Bergoglio die belachelijke uitspraken dan?]

'Mens en planeet eerst' [= Ketterij! Het is: 'God eerst!']
Parolin sprak voor de deelnemers aan een tweedaagse bijeenkomst, georganiseerd door de Pauselijke Raad voor Rechtvaardigheid en Vrede en het katholieke ngo-netwerk CIDSE, die vandaag in Rome wordt afgesloten. Thema van de bijeenkomst was 'Mens en planeet eerst: de noodzaak om van koers te veranderen'. [= Ketterij! Het is: 'God eerst!']

Wetenschappelijke debatten
De staatssecretaris zei bijna hetzelfde als mgr. Mario Toso, die bij het opzetten van de encycliek betrokken was. Deze stelde dat Franciscus weet dat in wetenschappelijke debatten, met name dat over door de mens veroorzaakte klimaatverandering, opvattingen kunnen veranderen en conclusies "niet onweerlegbaar of boven discussie verheven" zijn, aldus bisschop Toso. [Waarom doet Bergoglio die belachelijke uitspraken dan?]

'Betekenis en doel van alle menselijke activiteit'

Volgens kardinaal Parolin heeft de paus ook herbevestigd dat de Kerk "de drager lijkt te zijn van de noodzaak om de betekenis en het doel van alle menselijke activiteit te bevragen". [Autorijden?]

'Welk soort wereld'
Wat inmiddels goed bekend is, zei Parolin, is "de oproep van de encycliek aan ons om te reflecteren over 'welk soort wereld wij diegenen die na ons komen, willen nalaten, aan de kinderen die nu opgroeien'".

'Onze waardigheid op het spel'
De kardinaal ging verder: "Het antwoord dat de paus op deze vraagt geeft, is nogal onthullend: 'Wanneer we onszelf afvragen welk soort wereld wij na willen laten, dan denken we in de eerste plaats aan haar algemene richting, haar betekenis en haar waarden. (...) Het is dus niet langer genoeg eenvoudigweg te stellen dat bezorgd moeten zijn om toekomstige generaties. We moeten zien dat onze waardigheid op het spel staat.'" [Bla, bla, bla!]

'Cultuur van zorg'
Parolin sprak over het belang dat mensen op international, nationaal en lokaal niveau "onze stappen bijsturen" en een "cultuur van zorg" bevorderen. [Bla, bla, bla!]

'Innerlijke vrede'
De Kerk zelf, sprak de kardinaal, vindt op dit vlak "voeding in het voorbeeld van Sint-Franciscus, die, zoals aangegeven vanaf de openingspagina's van de encycliek, 'in eenvoud en in prachtige harmonie leefde met God, met anderen, met de natuur en met zichzelf. Hij laat ons zien hoe onscheidbaar de band is tussen zorg voor de natuur, zorg voor de armen, toewijding aan de samenleving en innerlijke vrede". [Wat heeft dit met klimaatsOPWARMING te maken?]

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/tweede-man-vaticaan-over-encycliek-paus-wil-geen-wetenschappelijke-debatten-beslechtenNOOT:

Laudato Si': Bergoglio schrapt opmerkelijke strofe uit Zonnelied

Het gaat om de volgende strofe:


Wees geprezen, mijn Heer,
door onze zuster de lichamelijke dood,
die geen levend mens kan ontvluchten.
Wee hen die in doodzonde sterven [!];
gelukkig wie zij in uw allerheiligste wil vindt,
want de tweede dood zal hun geen kwaad doen.

Het nieuws, dat werd bekendgemaakt door een Engelstalige nieuwssite, kan moeilijk als een verrassing worden beschouwd. Bergoglio liet eerder al verstaan dat hij niet in de hel gelooft.

Bron: De Valse Profeet

Link:

http://valseprofeet.com/2015/07/02/laudato-si-bergoglio-schrapt-opmerkelijke-strofe-uit-zonnelied/

donderdag 2 juli 2015

Kerknet: "VN-Vertegenwoordiger veroordeelt geweld in naam van God"

Aartsbisschop Silvano M. Tomasi, de permanente vertegenwoordiger van het Vaticaan bij de Verenigde Naties in Genève, uitte tijdens de 39ste sessie van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties kritiek op diegenen die geweld gebruiken in naam van God [Wie gebruikt geweld in naam van God?]: "Wij veroordelen met klem elke vorm van terreur in de naam van God [Nog eens!]. Religieus fanatisme vernietigt niet enkel mensen door de verschrikkelijkste moorden [De daden van Islamitische Staat noemt hij 'religieus fanatisme'. Dat zijn psychopaten!], maar het doodt ook God ["Het doodt ook God" - Wat een vrijmetselaarspraat!] omdat Hij slechts als een ideologisch voorwendsel wordt gebruikt. Terreur vernietigt de mensenrechten [!], de politieke vrijheid [Wat is dat?] en de rechtsstaat. Het is het tegenovergestelde van gedeelde waarden en solidariteit, die zowel ter plaatse als internationaal de basis vormen voor vreedzaam samenleven ["Gedeelde waarden en solidariteit" - Laten we lachen!]."

De aartsbisschop sprak zijn grote bezorgdheid uit over de verspreiding van de terreur en de straffeloosheid waarmee daders te werk gaan [Waar?]. "Er is sprake van een globalisering van de terreur [Door wie?]. Wij hebben nood aan de politieke wil van de belangrijke spelers, maar ook groepen ter plaatse om dit probleem en de dramatische gevolgen daarvan te bestrijden." De aartsbisschop dringt aan op een algemene krachtenbundeling om de stabiliteit in de gebieden die onder terreur gebukt gaan te doen terugkeren. "Ik herinner aan de plicht van de staten om burgers te beschermen [Syrië wordt belaagd door de VS, de VN, het UK, La France, Saudi-Arabië, Qatar en Turkije die de moslim-terroristen financieren, trainen en bewapenen, maar Assad moet de burgers beschermen!] en om waar dat niet mogelijk is met regionale overheden samen te werken om de dreiging van terroristische groepen het hoofd te bieden."

Bron: Kerknet

Aartsbisschop Silvano M. Tomasi, de permanente vertegenwoordiger van het Vaticaan bij de Verenigde Naties in Genève, is te laf om de 'Prins van de Wereld', Allah, bij naam te noemen!


 

Soerah 10:37. En deze Koran kon door niemand buiten Allah worden voortgebracht. Integendeel, hij is de vervulling van datgene wat er vóór was en is een uiteenzetting van de Wet door de Heer der Werelden [= SATAN = het SERPENT], daaraan is geen twijfel.
woensdag 1 juli 2015

De Belgische Bisschoppenconferentie: met hen gaan we de oorlog winnen!

Ook al hebben ze meer weg van de Gentse Vrijmetselaarsloge 'De Zwijger', aangezien we hen nooit iets horen zeggen over het Katholieke Geloof... Maar, ze zijn in elk geval toch al met velen!

dinsdag 30 juni 2015

Wim Vangheluwe 'out' zichzelf als 'gay-priest'! Was dat geen JPII-minded priester?

Knack: "Priester-naamgenoot Wim Vangheluwe krijgt het zwaar te verduren"

Wim Vangheluwe, afkomstig uit Wijnendale bij Torhout en nu priester in Dadizele, Menen en Wevelgem, heeft naar eigen zeggen een 'annus horribilis' achter de rug. Door het hele schandaal rond voormalig bisschop Vangheluwe wordt ook hij telkens weer beschimpt en uitgescholden op straat. "Een paar keren ben ik mijn courage bijna kwijtgespeeld", vertelt hij.

Wim Vangheluwe is wél heel verre familie van Roger Vangheluwe, maar niet noemenswaardig...

Inderdaad!

Link:

http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/priester-naamgenoot-vangheluwe-krijgt-het-zwaar-te-verduren/article-normal-117719.htmlNieuwsblad: "Priester Vangheluwe leraar in Kortrijk"

Priester Wim Vangheluwe, leraar aan de Sint-Jorisschool in Menen, is door de bisschop benoemd tot leraar godsdienst aan De Pottelberg, een afdeling van het gemeenschapsonderwijs in Kortrijk. Vangheluwe kwam al geregeld in de pers naar aanleiding van de zaak Roger Vangheluwe. Hij is geen familie van de voormalige bisschop van Brugge, maar werd door hem tot priester gewijd.

Wim Vangheluwe valt op door zijn klederdracht. Zo draagt hij een Romeinse boord omdat hij als priester wil worden herkend.

Link:

http://www.nieuwsblad.be/cnt/m1302s33'Priester' Wim met Romeinse boord

'Priester' Wim in Jeruzalem

'Priester' Wim is ook van de Roze Brigade!

'Priester' Wim met Cleyton Wilson Alves in Parijs
Idem
Cleyton Wilson Alves in Brugge!
Bij het Minnewater

Idem én dit keer zonder Romeinse boord!

Cleyton Wilson Alves is ook van de Roze Brigade
Maar 'Priester' Wim is ook een beetje kinky...

Geen commentaar

Geen commentaar
'Priester' Wim celebrates pride!

De Post-Conciliaire Bastaardkerk in Brussel:

Priester Jan De Koster vertelt over zijn werk in de pastorale eenheid Betlehem in het zuiden van Brussel.


Zijn er momenten dat je niet met de Kerk bezig bent?

Als ik thuis kom lukt het me nogal om het werk achter te laten; ik vind het daarom een goede zaak dat werkplek en woonplek niet samenvallen. Die woonplek deel ik met mijn levensgezellin, en zo is het voor mij ook echt thuiskomen. D aar horen de gewone huiselijke dingen: samen voor het eten zorgen, boodschappen doen, overleggen, de krant lezen, samen naar tv kijken…

We gaan ook regelmatig even naar de Ardennen om er uit te zijn: dan ben ik niet met het kerkwerk bezig, maar werk ik bv. in de tuin, lees ik een boek, doe ik een babbeltje met de buren… Het is een tweede thuis. Wandelen doe ik ook vaak, en naar een klassiek concert gaan, of er thuis naar luisteren. En uiteraard maak ik echt tijd voor vakantie. Dat is pas er helemaal uit zijn, op adem komen, de batterijen herladen…

Info:
Jan De Koster
Dekenijstraat 96
1180 Ukkel
Tel. 02 345 14 69 / 0474 941 035
jan.dekoster@skynet.be

Bron: Kerknet

Link:

http://www.kerknet.be/vicariaatbrussel/nieuws_detail.php?ID=380&nieuwsID=132659


Zoals de website van de 'Katholieke Kruistochten' toont, heeft Jan De Koster destijds ook het manifest "Gelovigen nemen het woord" ondertekend en fungeerde destijds als pastoor.

Beste Jean Kockerols,

Gaat u nog actie ondernemen of blijft u de lafaard uithangen?

Sodom en Gomorra en flitsen uit de Hel

Link:

http://www.naturalnews.com/050232_gay_pride_Taiwan_burned_alive.html#

Our prayers go out to all those harmed in this disaster!

maandag 29 juni 2015

Kerknet: "Klimaatmars en klimaattop in Rome"

In Rome nemen vandaag duizenden mensen deel aan een interreligieuze klimaatmars [op weg naar the one-world-religion], die ook steun betuigt aan de oproep van paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Si' voor een verandering van levensstijl en een vermindering van de fossiele brandstoffen. De klimaatmars met verschillende vooraanstaande religieuze leiders, klimaatactivisten en burgers vertrekt aan het Piazza Farnese. De optocht eindigt aan het Sint-Pietersplein.

"Hiermee tonen wij ook onze dankbaarheid voor het sterke en moedige standpunt van de paus over klimaatverandering", zegt Alex Price van ‘Our Voices['Our Voices' is iets wat men kan omschrijven als een Illuminati-project. Met andere woorden, een project dat door de internationale, financiële elite werd opgestart. En inderdaad, ‘Our Voices’ is natuurlijk een 'not-for-profit project', dat door The Conservation Foundation in de UK [= City of London] en GreenFaith in de USA [= Wallstreet] werd opgestart. Blijkbaar heeft men ook al een naam voor de nieuwe one-world-religion, namelijk GreenFaith].

De klimaatmars wordt gesteund door meer dan honderd groepen en ngo's wereldwijd, onder wie Greenpeace [= Front-organisatie van het Amerikaanse regime!], WWF [Idem], het Italiaanse Klimaatplatform [Handlangers], het bisdom Rome [dat tegenwoordig door idioten wordt bemand], de Katholieke Actie [?], Pax Christi International [= Vrijmetselarij] en de Sint-Egidiusgemeenschap [= Vrijmetselarij]. Volgens Price bevinden wij ons op een cruciaal moment in de geschiedenis van de mensheid. "De gevolgen van de klimaatverandering zijn verontrustend, in het bijzonder voor de armen en de meest kwetsbaren [Welke zijn die gevolgen dan? Geef eens een voorbeeld?]. Wij hebben de plicht om betekenisvolle actie te ondernemen om een klimaatramp te vermijden [Larie!]. Mensen van alle godsdiensten [op weg naar the one-world-religion] moeten de leiding nemen bij de wereldwijde bestrijding van de klimaatverandering, met het oog op het welzijn van de komende generaties."

De Pauselijke Raad voor Rechtvaardigheid en Vrede en CIDSE, een internationale alliantie van katholieke ngo’s die met ontwikkelingssamenwerking bezig zijn, organiseren op 2 en 3 juli aanstaande een internationale klimaatconferentie in Rome, naar aanleiding van de pas gepubliceerde encycliek Laudato Si’ en in het vooruitzicht van de belangrijke klimaattop in het najaar in Parijs [Ze weten van geen ophouden!]. Voor deze bijeenkomst worden 180 afgevaardigden uit de hele wereld verwacht. Onder de deelnemers ook de bekende klimaatactiviste Naomi Klein [= een communistische excuustruus], de voormalige VN-commissaris Mary Robinson [Hier zijn de VN weer!], vele kerkleiders uit het Zuiden en staatssecretaris kardinaal Pietro Parolin.

Bron: Kerknet


WAT EEN GÊNANTE VERTONING!

Het is een schande dat Bergoglio zich laat misbruiken door deze lieden!

We halen er een paar dingen uit:

1. Het WWF = World Wide Fund for Nature

Vier Engelse natuurliefhebbers besluiten in 1961 dat het dringend nodig is om een internationale organisatie op te richten die zich gaat inzetten voor de bescherming van de wereldwijde natuur. Het gaat om: bioloog Sir Julian Huxley, ornitholoog en zakenman Guy Mountfort, het hoofd van The Nature Conservancy in Engeland Max Nicholson, en natuuronderzoeker en schilder Sir Peter Scott. Peter Scott is ook degene die het oorspronkelijke logo (een zwart-witte panda) ontwerpt. Het viertal vraagt Prins Bernhard om president te worden van de nieuwe organisatie. 


2. Sir Julian Huxley

Julian Huxley was medeoprichter van het World Wildlife Fund en de eerste directeur van de UNESCO. Hier zitten we meteen weer bij de VN.

Julian Huxley was een evolutionaire bioloog (= Darwinist), eugeneticus en een internationalist.


3. Eén van de partners van het WWF is The Conservation Foundation.

The Conservation Foundation werd opgericht door Henry Fairfield Osborn, Jr. Deze was een paleontoloog, een eugeneticus en een "distinguished Aryan enthusiast", hetgeen betekent, dat hij een racist en een Nazi was.

Osborn, Jr. was natuurlijk ook een aanhanger van Thomas Malthus, die alleen maar mensen wilde uitroeien.

Osborn was ook lid van het Conservation Advisory Committee van het U.S. Department of the Interior, met andere woorden, hij werkte ook voor het Amerikaanse ministerie van binnenlandse zaken.

Tot slot was Osborn ook lid van het Planning Committee of the Economic and Social Council of the United Nations. Hier zijn we weer bij de VN.


4. Prins Bernhard: Nazi en Bilderberger 

Prins Bernhard was lid van de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP), de Sturmabteilung (SA). In zijn geautoriseerde biografie uit 1962 geeft Bernhard toe dat hij het bruine uniform van de SA en het zwarte van de SS gedragen heeft.

Bernhard ging per 1 september 1935 als stagiaire werken bij de Parijse dochteronderneming van het Duitse chemiebedrijf IG Farben, Société pour l’Importation de Matières Colorantes et de Produits Chimiques aan de Avenue Hoche, waar hij begon met brieven te controleren op typefouten, postzegels plakte en de post naar de verzendafdeling bracht. Hij bleef er werken tot aan de dag van zijn verloving met prinses Juliana op 8 september 1936.


5. IG Farben

Tijdens het nationaalsocialistische regime in Duitsland werkte IG Farben nauw samen met de NSDAP, Hitlers politieke partij. Zo werd er bijvoorbeeld het gif Zyklon B geproduceerd.

IG Farben maakte op grote schaal gebruik van dwangarbeid, op het hoogtepunt werkten er zo'n 83.000 mensen onder dwang bij een fabriek nabij Auschwitz, waar onder meer synthetische olie en rubber werden geproduceerd. [Merk op, dat de Duitse steden werden gebombardeerd, terwijl de concentratiekampen niet werden gebombardeerd. Bergoglio maakte hier een paar weken geleden ook nog een opmerking over... "Waarom?" Wel, het antwoord is duidelijk en simpel!]

IG Farben was het ware geesteskind van de Rothschilds (door de Warburg-connectie), en vormde een zeer machtig kartel.6. Eugeneticus = een gelovige in, een voorstander van de beginselen van de eugenetica

Eugenetica = rasverbetering = selectieve voortplanting

Volgens Francis [!] Galton wordt het mechanisme van natuurlijke selectie gedwarsboomd door de menselijke beschaving. Een van zijn bezwaren tegen beschaving is het streven om mensen in een zwakke positie te helpen, welke indruist tegen de natuurlijke selectie waarbij juist de “zwakkeren” uitsterven. De oorspronkelijke stelregels van Galton hadden een directe link met de leer en het werk van Darwin. Darwin zelf was weer sterk beïnvloed door Thomas Malthus. 

Met andere woorden: Darwin tégen Christus!

'Negatief' eugenetisch beleid varieert van segregatie, gedwongen sterilisatie, abortus tot euthanasie. Wereldwijd is er een negatief eugenetisch beleid voor mensen met het syndroom van Down.

'Positief' eugenetisch beleid bestaat uit beloningen of bonussen voor geschikt bevonden ouders die meer kinderen krijgen. Spermabanken hanteren maatstaven voor de genetische kwaliteit van de donors.


De Nazi's voerden talloze experimenten op mensen uit om hun genetische theorieën te testen. In de jaren dertig en veertig van de twintigste eeuw liet het nazi-regime honderdduizenden mensen die zwakzinnig werden bevonden gedwongen steriliseren, en doodde het tienduizenden gehandicapten die in instituten verbleven onder de noemer van een euthanasiebeleid. Ook de joden en slaven werden gezien als inferieur aan het arische ras en werden daarom vermoord. Er waren speciale instellingen met als enige doel zo veel mogelijk arische baby's op de wereld te zetten.


7. De USA

De natie met de op één na grootste eugenetische beweging was de Verenigde Staten. Vanaf 1896 werden in veel staten wetten bekrachtigd waarin het epileptische en zwakzinnige mensen verboden werd te trouwen. In 1924 werd de Immigration Restriction Act aangenomen, waarbij eugenetici voor het eerst een rol speelden bij debatten in het Congres als expert-adviseurs over de dreiging van de komst van volkeren uit Oost- en Zuid-Europa. Eugenetische beschouwingen vormden ook de grondslag bij de aanname van incestwetten in grote delen van de VS, en werden gebruikt om apartheidswetten te rechtvaardigen.


8. Bijna alle niet-katholieke westerse naties namen tot op zekere hoogte eugenetische wetten aan

In Zweden werden onder dwang 62 000 onderontwikkelde vrouwen uit arme (vaak niet-Zweedse) bevolkingsgroepen gesteriliseerd in een periode van veertig jaar. Soortgelijke dingen gebeurden met geestelijk gehandicapt verklaarde mensen in Canada, Australië, Noorwegen, Finland, Estland, Zwitserland en IJsland. In Singapore werd een bescheiden vorm van positieve eugenetica uitgevoerd door het aanmoedigen van huwelijken tussen hoog opgeleide mensen in de hoop dat dit zou leiden tot slimmere kinderen. 

In Latijns-Amerika waren eugenetische wetten er vaak op gericht arme, zwarte of inheemse delen van de bevolking te steriliseren. Dit gebeurde onder andere in Peru, Brazilië, Argentinië en de Dominicaanse Republiek.In deze tijden werd eugenetica door velen gezien als wetenschappelijk en vooruitstrevend.

Na de 'Holocaust' ontstond een taboe ten aanzien van eugenetica en werd het verworpen als mensonwaardig. Behalve dan voorbehoedsmiddelen, abortus en euthanasie!

HET IS DUIDELIJK, DAT DE STRIJD TEGEN DE KLIMAATSOPWARMING
EEN STRIJD IS TEGEN DE MENSHEID!

MEN WIL DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING FNUIKEN;
MEER WERKLOOSHEID CREËREN, MET ALS GEVOLG ARMOEDE
OM ZO DE STERFTEGRAAD OMHOOG TE DRIJVEN!!!    


FOTO'S

Kardinaal Suenens en zijn Templeton Prize... Suenens ontvangt in 1976 de Templeton Prize op Buckingham Palace uit de handen van Prins Philip.

Waarschijnlijk niet omwille van de charismatische vernieuwing, maar blijkbaar
omwille van zijn verzet tégen de Encycliek Humanae Vitae.


Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/04/kardinaal-suenens-en-zijn-templeton.html

Bergoglio: "Essere cattolici non significa fare figli come conigli"
Bergoglio: "Katholieken moeten niet kweken als konijnen!"

Link:


http://kavlaanderen.blogspot.be/2015/01/bergoglio-essere-cattolici-non.html


Ook Bergoglio kreeg in april 2014 een prijs uit handen van Prins Philip.

Het gedachtegoed van deze weerzinwekkend man: "Indien ik gereïncarneerd zou worden, dan hoop ik terug te komen als een dodelijk virus, om zo een bijdrage te leveren aan het probleem van de overbevolking." In Windsor Castle is er echter sowieso weinig overbevolking!

En natuurlijk ook Henry Kissinger: "Ontvolking zou de hoogste prioriteit moeten hebben bij het buitenlands beleid richting de Derde Wereld". Vandaar ook de vergrijzing in Europa!

Project Co-ordinator van 'Our Voices' - The Rev Fletcher Harper

Fletcher is Executive Director of GreenFaith, an interfaith environmental NGO. He is an Ashoka Fellow and was recognized for his work by Secretary General Ban Ki Moon
[VN!] at the Many Faiths, One Earth celebration at Windsor Castle in 2009 [Hier zijn we weer!].


"Bringing faith to the climate talks"
Het fabeltje van de klimaatsOPWARMING als de nieuwe pseudo-religie!

Link:


http://ourvoices.net/about.html
 
It’s Begun! Bergoglio, Obama, Bilderberg: Rise of NWO and One World Religion.
The Puzzle Pieces are Fitting!!!
Met dank aan Bergoglio de Apostaat!
Het hele Vaticaan is intussen gedeserteerd!
En Bergoglio draagt de vlag!

De bizarre arrestatie van Dylan Roof, de racistische 'Charleston shooter':Valt u niets op?

Bij de arrestatie van de meest gezochte crimineel van de VS, massamoordenaar Dylan Roof, trekken de agenten heel even hun wapen om het daarna snel op te bergen, zelfs voordat de eigenlijke arrestatie plaatsvindt!

Dus géén SWAT-team met kogelvrije vesten, géén 35 anti-terreur Robo-Cops in full body-armor die de 'racistische' massamoordenaar met 70 wapens onder schot houden. Helemaal niets.

De agenten lopen in hun hemd op de auto van Dylan Roof af, en houden zelfs geen 35 m. afstand zoals gebruikelijk is, want "de auto zou nog wel eens helemaal vol explosieven kunnen steken". Helemaal niets. Blijkbaar was er dus geen sprake van enige 'dreiging'!

Dylan Roof wordt amper gefouilleerd. Niet uitgekleed zoals gebruikelijk, maar stapt zelf gewillig in de auto, terwijl één grijzende bompa hem wegrijdt. Het lijkt wel een zondagse picknick!

Wat een komedie!

Volgens onze informatie had de CIA vooraf de lokale 'verkeeragenten' van het hitteam gewaarschuwd om Dylan Roof levend te arresteren, want de CIA labelde Dylan Roof als “one of our assests”.

De verkeerspolitie in hun hemdjes hebben zich op een fantastische manier van hun taak gekweten! Chapeau!


Wie denken ze eigenlijk voor de gek te houden!

zondag 28 juni 2015

'Pastoor' Johan Loones van het bisdom Brugge: “Wij moeten niet meer bekeren”

18 December 2011


Johan Loones is priester in de West-Vlaamse parochies Ledegem, Rollegem-Kapelle en Sint-Eloois-Winkel. Met sigaar in de hand vertelt hij in de fraaie pastorie van Ledegem over de plaats van godsdienst vandaag: ‘De paus en ik, wij hebben hetzelfde evangelie, maar misschien lezen we het op een andere manier.’ [!]

Sindsdien is Rent-a-Priest gestegen in populariteit. Ziet u hen als een bedreiging?

“Van mij mogen ze dat doen; ik zie dat niet als bedreiging. Eigenlijk bieden wij net hetzelfde aan. Als er twee homo’s hun relatie willen zegenen, doe ik dat ook [!][!][!]. Er is niemand die verbiedt een relatie tussen mensen te zegenen [De 'brave' man vergist zich!]. Een kerkelijk huwelijk is tussen man en vrouw, maar ons geloof zegt toch: “waar liefde is tussen mensen, daar gebeurt God”? Of dat nu tussen twee vrouwen, twee mannen of een man en vrouw is, wat maakt dat uit? [???]

De Kesel, hebben ze dat daar op het seminarie geleerd?

“Het verschil met Rent-a-Priest is dat ik zeg: ‘bij mij gebeurt het in een kerk.’ [!][!][!] In den hof doe ik dat niet. Zij wel: mensen krijgen een ceremonie in hun tuin, rond de salontafel of in een stemmig kapelletje, maar dat is het. Ik stel vast dat daar weinig of geen sprake is van een gemeenschap van chris­tenen.

“Wij priesters doen veel meer dan vieringen; onze taak bestaat hoofd­zakelijk uit begeleiden en inspireren. Als priester moet je mensen enthousiast maken en begeleiden in hun christen-zijn, zeker in deze nieuwe tijden. Niet iedereen is nog christen, maar dat is geen reden tot bezorgdheid; het is nu eenmaal zo. Wij moeten niet meer bekeren. Ik doe het niet voor de paus, die brave man interesseert me niet erg. [!][!][!]

Wie of wat is God dan wel voor u?

“Voor mij persoonlijk … (denkt na) We moeten een beetje meer zwijgen over God [!!!]. Ik heb liever dat God de leegte [Boeddhisme.], het niets is [Nihilisme!]. Of, als je de Bijbel leest: dat God één en al liefde is. Mensen moeten proberen in die liefde met elkaar te leven, elkaar te respecteren en appreciëren zoals ze zijn. Dan gebeurt God voor mij. Maar we moeten niet alles op Gods hals schuiven, die is daar niet in geïnteresseerd, denk ik. 

Wat vindt u van uitspraken van aartsbisschop Léonard?

“Wat ik vind van Léonard? Dat die man beter zijn mond zou houden op bepaalde domeinen [!][!][!]. De laatste twee jaar zijn er in de Kerk al genoeg brokken gemaakt en dan komt onze aartsbisschop met zijn dwaze uitspraken puin bijmaken [!][!][!]. Zo bestaat mijn werk er soms gewoon in om puin te ruimen.

“Mensen reageren daar natuurlijk op. In het begin hebben wij een verklaring van onze stuurgroep voorgelezen om duidelijk te maken: ‘wij staan daar niet achter.’ [!][!][!] We hebben in elke kerk applaus gekregen. [!][!][!]

Wat vindt u van het celibaat?

“Ik ben nu 22 jaar celibatair, met vallen en opstaan [!][!][!][!][!][!][!][!][!]. Ik probeer dat vorm te geven omdat het nu eenmaal zo is. Ik heb nooit gekozen om celibatair te zijn [!][!][!][!][!][!][!][!][!], wel om priester te worden. Maar over het celibaat kan niet gesproken worden in Rome.

“Daar zeggen ze misschien ‘God wil dat’, maar God wil dat niet [!][!][!]. Het celibaat is pas in de middeleeuwen ingevoerd [Klopt niet!]. Vroeger waren priesters, kardinalen en bisschoppen getrouwd [Klopt zeker niet!] en gingen de erfenissen naar de familie. De Kerk wou eigendommen, dus ze mochten niet meer trouwen en alle erfenissen gingen naar de Kerk [Dit is een urban legend. Erfenissen van priesters kunnen wel degelijk naar de familie gaan!]. Macht veroveren was een van de redenen voor het invoeren van het celibaat [!][!][!]. De Kerk is inderdaad een machts­instituut [!][!][!], maar we moeten dat durven doorbreken. [Wat een idiote praat!]

Dat gehuwde mannen of vrouwen priester zouden worden, daar heb ik geen probleem mee [Wie dit zegt, is niet meer in volle communie met de Kerk, maar nijgt naar schisma.]. Ik heb er ook nog nooit wakker van gelegen of echtgescheidenen de communie nu wel of niet mogen ontvangen [Waarom verwondert mij deze uitspraak niet?]. Iedereen moet voor zich­zelf naar eer en geweten beslissen of ze de communie willen ontvangen of niet. [Maar, de Kerk kan de Communie niet geven aan hen die die inschatting niet kunnen of foutief maken. 'Naar eer en geweten' beslissen, veronderstelt dat men kennis van zaken heeft en niet beslist op basis van onvolledige of foutieve kennis!]

Het volk dat nu op zondag in de mis zit, wie zijn dat voornamelijk?

“Dat zijn vooral oudere mensen. Veel jongeren zie je daar niet, dat is de realiteit. Ik doe niks om jong volk naar mijn kerk te krijgen [!][!][!][!][!][!][!][!][!], maar ik kom wel veel jongeren tegen [!][!][!]. Als ik hier op café zit op vrijdagavond, zeggen de jongeren die bij mij aan de toog zitten: ‘Door hier met ons te babbelen, doe je beter dan middeltjes te zoeken om ons naar de kerk te krijgen.’ [???]

“Je moet goed beseffen wie je bent als priester. Als ik mij zou opstellen als zeer conservatief, luisteren die jongeren niet naar mij [!!!]. Maar ik probeer als priester vanuit mijn geloof naar hen te luisteren en op hun manier zijn zij ook christelijk [???]. In de eerste plaats probeer ik gewoon mens met de mensen te zijn [Een priester is géén 'gewoon' mens!]. Ben je zoveel beter als je in de kerk zit op zondag? Ik geloof dat niet. [Dan moet deze 'priester' toch wel zeer tevreden zijn, dat er geen jongeren in zijn kerk zitten!]

Bron: Kartonliesa

Link:

https://kartonliesa.wordpress.com/2011/12/18/wij-moeten-niet-meer-bekeren/'Pastoor' Johan Loones is "een gewoon mens onder de mensen".

Beste Jef De Kesel,
Is dit typerend voor al uw 'priesters' daar in het Brugse?
Wordt het niet eens tijd voor een herkerstening van uw personeel?

Over het grootseminarie van Brugge:

Het grootseminarie van Brugge was tientallen jaren lang een kweekschool voor homo- en pedofielen.

De directie van dit grootseminarie wist alles van de homoseksuele praktijken ter plekke:

Begonnen met Frans Lefevre, één der twee hoofdredacteurs van het pedofiele boek 'Roeach', over 'bisschop' Vangheluwe met vicaris Koen Vanhoutte en bisschop Jozef  De Kesel, met professor kerkjurist Patrick Degrieck, en de zovelen die daar onder Vangheluwe gewijd werden én de selectie op basis van zeer merkwaardige eigenschappen... Van "kwaliteit" kan men hier niet spreken!

Onze Heer Jezus Christus maakte een zweep uit koorden en verdreef de geldwisselaars en veeverkopers uit de tempel: zij hadden er een rovershol van gemaakt.

Deze tisten hebben van het grootseminarie van Brugge een homobordeel met pedofilieafdeling gemaakt!

En deze maffia zit uiterst vervlochten in alle parochiale structuren en is een constant gevaar voor de Vlaamse bevolking.

Bron: Anoniem


Neem nu bijvoorbeeld de gevallen Antoon Stragier en Tom Flavez...  

en de geboden 'hulp' [onderduikadres] van kerkrechter Patrick Degrieck:

Patrick Degrieck van het "Opvangpunt seksuele MISBRUIKERS bisdom Brugge"

Antoon Stragier werd benoemd tot aalmoezenier van het R.V.T. 'Herdershove' te Brugge.

Link:

http://www.rorate.com/vnieuws/index.php/32089-antoon-stragier-diocesaan-directeur-vlaanderens-bedevaarten


http://www.demorgen.be/binnenland/west-vlaamse-priester-neemt-pas-na-derde-klacht-ontslag-a2374401/


Het 'WZC Herdershove' is onderdeel van Curando van O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede vzw.

Link:

http://herdershove.org/

http://www.curando.be/


Patrick Degrieck is lid van de Raad van Bestuur van Vzw Bejaardenzorg O.L.V. van 7 Weeën
én
Algemeen Directeur van de Congregatie Zusters O.L.V. van 7 Weeën te Ruiselede.

Link:

http://www.olv7weeen.be/nl/algemeen-directeur


Ook Tom Flavez vond onderdak bij de Congregatie Zusters O.L.V. van 7 Weeën.

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/12/de-humo-van-2-december-2014-nr-387449.html


Dat men deze zware zondaars inzet om dagelijks "de mis te lezen", maakt de ganse vunzige boel uit sacramenteel gezichtspunt nog veel erger.


En volgens de voorschriften wordt een stola
onder het kazuifel gedragen!

zaterdag 27 juni 2015

'Flater van de Week' door Lieven Boeve van 'Katholiek Onderwijs Vlaanderen':

"Het woord katholiek verwijst naar onze inspiratie die we de komende jaren willen realiseren via ons project van de katholieke dialoogschool [Dus, het woord 'katholiek' betekent dus niet wat het betekent, maar krijgt een nieuwe invulling.]. Daarin wordt iedereen uitgenodigd om in dialoog [!] met elkaar op zoek te gaan naar het volle mens- en medemens-zijn. Ze brengt christenen, moslims, joden, andersgelovigen, niet-gelovigen samen met alle anderen die betekenis willen vinden in leven en samenleven. Door dialoog stelt de school mensen in staat bij te dragen aan een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving, waar er plaats is voor iedereen."

Bron: Kerknet

Dus, volgens Directeur-generaal Lieven Boeve van 'Katholiek Onderwijs Vlaanderen' betekent

Katholiek zijn =  DIALOGEREN!

Katholiek zijn, betekent dus, dat men géén normen of waarden heeft,
dat men geen principes meer heeft...

Ieder zijn 'mening'.
Ieder zijn 'waarheid'.

Geen absolute Waarheid meer.

Gedaan met het Mysterie!
Gedaan met de Trancendentie!
Gedaan met de Katholieke God!

Christenen, moslims, joden, andersgelovigen en niet-gelovigen 
die géén Christenen, moslims, joden, andersgelovigen en niet-gelovigen meer zijn.

Maar, weerloze, onwetende schapen die hard werken en hun belastingen betalen,
die bij gelegenheid zich laten uitzuigen door de internationale, financiële elite,
en die zich, indien nodig, gewillig de keel laten oversnijden... 

Met andere woorden, 
Katholiek zijn = BURGER ZIJN!

Zoals in ham-burger...
Zoals 'Burger' Robespierre... die men ook zijn hoofd afgekapt heeft!

DE DICTATUUR VAN HET RELATIVISME
EN HET ABSOLUTISME VAN DE STAAT!!!

IS DIT DAN DE TWEEDE 'FRANSE REVOLUTIE'?

HET GROTE DIABOLISCHE 'VISIOEN' VAN GODFRIED 'KARDINAAL' DANNEELS???

“In een eenge­maakt Europa is alleen plaats voor de islam, als deze op zijn beurt — net zoals des­ti­jds het chris­ten­dom — een soort Franse rev­o­lu­tie door­maakt”, stelt kar­di­naal Dan­neels. Voor hem betekent dat: een islam die open op de wereld staat, de schei­d­ing tussen kerk en staat en tussen gods­di­enst en poli­tiek erkent, en boven­dien waar­den als ver­draagza­amheid, sol­idariteit en menselijke waardigheid aan­vaardt. “De vorm­ing van een dergelijke Europese islam lijkt mij heel belan­grijk voor de toekomst van ons con­ti­nent. Scholen en andere instellin­gen voor opvoed­ing en vorm­ing kun­nen daar­toe een onmis­bare bij­drage lev­eren”, aldus nog de Belgis­che kerklei­der.


Beste Lieven Boeve,

Als u persé zelfmoord wil plegen, dan doet u maar!

"Quos deus vult perdere prius dementat."

Wij wijzen uw waanzinnige 'project' in elk geval radicaal af! 

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli
Un vero Santo e basta.

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer