zaterdag 27 februari 2016

Kafka! Juridische spelletjes op de kap van de slachtoffers! Slachtoffer van seksueel misbruik binnen de Kerk moet 12.000 Euro aan de Kerk betalen!!!

"Slachtoffers misbruik Kerk ook in beroep met lege handen"


"Slachtoffer Roel Verschueren werd als procesvertegenwoordiger nog veroordeeld tot het betalen van een rechtsplegingsvergoeding van 5.500 euro aan de Heilige Stoel, 5.500 euro aan alle Belgische bisschoppen samen en ook 1.000 euro aan oud-bisschop Roger Vangheluwe."

Bron: De Standaard


Link:

http://www.standaard.be/cnt/dmf20160225_02148807


"LEGERE handen" zou een betere titel geweest zijn!

Het motto van de Belgische Staatskerk:

"Eendracht maakt macht!"

Wees eens 'barmhartig' voor een bisschop-op-rust!

Want rentenieren, kost ook geld!

Hoe moet ik anders rondkomen met 2.800 Euro
netto per maand?


Il fumo di Satana nella Chiesa

Is het ontslag van Jozef De Kesel nakende?

Als het van Bergoglio afhangt wél!

Javier Solorzano, Canal 11: "E in generale, questa idea che ai sacerdoti, quando arrivano ad essere scoperti per un caso di questa natura, quello che si fa è cambiare loro la parrocchia e niente più. Come vede questo tema? E molte grazie."

Javier Solorzano, Canal 11: "And, in general, this idea that when the priests are detected in cases of this nature, what is done is that they are moved to another parish, nothing more? Thanks."

Javier Solorzano, Canal 11: "En in het algemeen, het idee dat wanneer priesters worden ontmaskerd in een zaak van dergelijke aard (misbruik van kinderen binnen de Kerk), wat men dan doet, is hen naar een andere parochie overplaatsen en niets anders. Hoe ziet u dit thema? Hartelijk dank."


Papa Francesco: "Bene, comincio dal secondo. Un vescovo che cambia la parrocchia ad un sacerdote, quando si verifica un caso di pedofilia, è un incosciente, e la cosa migliore che possa fare è presentare la rinuncia. Chiaro?"

Pope Francis: "OK, I’m going to start with the second. First, a bishop who moves a priest to another parish when a case of pedophilia is discovered is a reckless (inconsciente) man and the best thing he can do is to present his resignation. Is that clear?" 

Paus Franciscus: "Goed. Ik ga beginnen met het tweede. Een bisschop, die een priester naar een andere parochie overplaatst, wanneer een geval van pedofilie wordt ontdekt, is een onverantwoorde / roekeloze man, en het beste dat hij kan doen, is zijn ontslag aanbieden. Duidelijk?"

Bron: Libreria Editrice Vaticana / CNA / KAVlaanderen

Link:


https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/february/documents/papa-francesco_20160217_messico-conferenza-stampa.html


http://www.catholicnewsagency.com/news/full-text-of-pope-francis-in-flight-interview-from-mexico-to-rome-85821/


Het 'toeval' wil, dat wij in Vlaanderen een bisschop hebben, die volgens Bergoglio, zijn ontslag zou moeten aanbieden, namelijk Jozef De Kesel!

 

"Kan bisschop De Kesel aanblijven na benoeming pedofiele priester?"

Kerkjurist Kurt Martens is in een opiniestuk in De Standaard erg kritisch voor de Brugse bisschop Jozef De Kesel. Hij meent dat zijn benoeming van een pedofiele man tot priester van Middelkerke aantoont dat de Kerk meer empathie voelt voor daders dan voor slachtoffers. "Worden alle benoemingen wel op dezelfde manier aangepakt, en wat met eventuele slachtoffers?"

Bisschop De Kesel [!] had een man die eerder een minderjarige had aangerand, benoemd tot priester van Middelkerke. Hij vond dat de man een tweede kans verdiende ["Ik kom hier niet op terug!"]. Die beslissing lokte veel commotie uit, waarna benoemde priester zelf besliste om zijn priesterambt niet op te nemen.

Martens vraagt zich in een opiniestuk af of de Brugse bisschop Jozef De Kesel en zijn vaste rechterhand Koen Vanhoutte [!] wel in functie kunnen blijven. De benoeming van de pedofiele priester is volgens het bewijs dat het bisdom Brugge nog steeds meer begrip heeft voor daders van seksueel misbruik dan voor slachtoffers. "Ze hebben duidelijk nog steeds niet begrepen wat empathie betekent", schrijft hij.

"Doorlichting van bisdom nodig"

Martens begrijpt ook niet hoe de hogere kerkelijke overheid kon instemmen met de benoeming van de man. Soortgelijke benoemingsdossiers werden door Rome immers eerder afgekeurd [!]. Martens stelt zich de vraag of bisschop De Kesel wel het volledige benoemingsdossier heeft voorgelegd.

Tenslotte vindt Martens dat er een onderzoek moet komen naar de gang van zaken in het Brugse bisdom. "Misschien moet paus Franciscus ingrijpen een een apostolische visitator sturen om de situatie grondig door te lichten." [!]

Dat Rome de benoeming heeft goedgekeurd, is in het licht van hun recente aanpak van seksueel misbruik opvallend. De voorbije tien jaar werden immers 848 priesters uit hun ambt gezet, 2.500 pastoors kregen een andere sanctie.

Bisdom: "De Kesel nam beslissing niet alleen" [!][!][!]

Het bisdom Brugge verdedigt zich tegen deze aantijgingen. Volgens hen is wel degelijk alle informatie over de man voorgelegd aan de Congregatie voor Geloofsleer in Rome.

"Bisschop De Kesel heeft de beslissing niet alleen genomen" [!], aldus zijn woordvoerder Peter Rossel. "Zowel de probatiecommissie, die nagaat of een dader zich aan alle gerechtelijke voorwaarden houdt, als de bisschopsraad hebben de beslissing gesteund." [Het is duidelijk, dat deze lieden allemaal moeten aftreden!] [!][!][!]

Bovendien had De Kesel volgens Rossel nooit kunnen voorzien dat er zo'n hevige reacties zouden komen. "Hij beseft wel dat hij met die benoeming de slachtoffers heeft gekwetst, en wil zich daarvoor uitdrukkelijk verontschuldigen. Er zal nog veel over gepraat worden, en dat lossen we niet meteen op."

Bron: De Redactie

Link:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2137456Wie is nu hypocriet?

Er gaan hier nog koppen rollen!

Het vrijmetselaars-podium van paus Johannes Paulus II op 22 juni 1999 in Zamosciu (Polen); de geboortestad van de marxistische Rosa Luxemburg:

"Sterke hoop"

donderdag 25 februari 2016

'Kerk en leven': "Kerk in België heeft twee longen"

Geeft nieuwe structuur bisschoppenconferentie de Kerk een nieuw elan?


Voor een buitenstaander lijkt de bisschoppenconferentie de commandobrug van de katholieke Kerk in België, maar dat is ze niet [Jammer dan!]. Iedere bisschop blijft altijd en voor alles verantwoordelijk in zijn eigen bisdom. Of zoals mgr. Herman Cosijns, de secretaris-generaal van de bisschoppenconferentie, het zegt: „De conferentie geeft de collegialiteit onder de bisschoppen gestalte. Het is een college dat werkt op basis van consensus.” [Aangezien alle bisschoppen sowieso gelijkwaardig zijn, heeft dit niets met 'collegialiteit' te maken. Herman Cosijns die tegenwoordig trouwens al 'monseigneur' is! Maar, naast het feit, dat de "ongemijterde bisschop", zoals hij zichzelf graag noemt, nog steeds geen mijter heeft, heeft Cosijns ook nog steeds géén Romeinse boord. Zou hij zich schamen, dat hij
'monseigneur' is? Of gaat hij liever als 'cravatten-monseigneur' door het leven?]

Tot voor kort was de aartsbisschop van Mechelen-Brussel, op zich allereerst de herder van zijn bisdom, automatisch de voorzitter van de conferentie. Het Vaticaan wilde echter de structuur en de statuten van de Belgische bisschoppenconferentie, net als die van de Italiaanse overigens, in lijn brengen met alle andere bisschoppenconferenties. [Leugens! Bonny en co zijn in Rome gaan lobbyen om dat te veranderen, want ze waren Mgr. Léonard als voorzitter allang beu! Vijf jaar lang hebben de andere bisschoppen Mgr. Léonard 'collegiaal' zitten pesten!]

In wezen wordt de positie versterkt die mgr. Bonny en mgr. Harpigny de voorbije jaren opbouwden. Zij pakten samen het aartsmoeilijke dossier van seksueel misbruik door geestelijken aan en slaagden erin een oplossing met financiële compensaties voor de slachtoffers te laten aanvaarden door alle bisdommen en religieuzen [Blijkbaar is geld verbrassen ook al een prestatie!]. Ook over netelige kwesties in de relatie tussen Kerk en Staat onderhandelden ze samen, bijvoorbeeld inzake lonen en wedden van de bedienaars van de eredienst en de plaats van aalmoezeniers in de gevangenissen. [Natuurlijk is dit zéér belangrijk! Jozef De Kesel die naar eigen zeggen zo voor 'de scheiding tussen Kerk en staat' is, vindt de 'relaties' tussen 'Kerk en staat' eigenlijk véél belangrijker!]

Vraag blijft of de nieuwe structuur de Kerk in ons land een nieuw elan bezorgt [Inderdaad!]. Komen er nieuwe initiatieven tot evangelisatie? [Neen! Die worden de nek omgewrongen!] Wordt het geloofwaardig voorstellen van het evangelie een uitgesproken prioriteit van de conferentie? [Neen! Want, dat hebben ze na hét Concilie nooit meer gedaan!]

De gefederaliseerde aanpak blijkt trouwens nu al uit de werking van de conferentie. Die komt één keer maandelijks samen, waarbij de taalgroepen deels afzonderlijk vergaderen. [Tot zover de 'collegialiteit'!]

Bron: Kerk en leven

Link:


http://archief.kerknet.be/admin/files/assets/kerkenleven/documenten/kerkenleven_1456234760_160805.pdf

Flater van de Week - Luk Vanmaercke in 'Kerk en leven':

"Een gebrek aan barmhartigheid is eigenlijk een vorm van zware arrogantie. Wie anderen graag terechtwijst, gaat er klaarblijkelijk van uit dat hij of zij zelf geen fouten maakt."
Wanneer de pot de ketel verwijt!

De ene abortus-moordfabriek na de andere sluit de deuren in de USA:

Abortion Clinics Are Closing at a Record Pace

Logisch natuurlijk wanneer je je toekomstige 'klanten' actief uitmoordt!

Bron: Bloomberg

Link:


http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-24/abortion-clinics-are-closing-at-a-record-pacewoensdag 24 februari 2016

Katholieke jongeren wijzen Bergoglio terecht:
Uit de Heilige Schrift:

Joh 14:6  Jesus sprak tot hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Act 4:11  Hij is "de steen, die gij, de bouwlieden, hebt verworpen; en Hij is de hoeksteen geworden."
Act 4:12  Bij niemand anders is er redding. Want onder de hemel is geen andere Naam aan de mensen gegeven, waardoor we zalig moeten worden.

Mar 16:16  Wie gelooft en gedoopt is, zal zalig worden; maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld.

1 Jn 2:22  Wie anders zou er nog leugenaar zijn, wanneer hij het niet is, die loochent, dat Jesus de Christus is? De Antichrist is hij, die loochent den Vader en den Zoon.
1 Jn 2:23  Wie den Zoon loochent, heeft ook den Vader niet; wie den Zoon belijdt, heeft ook den Vader. 

Moslims kussen wel degelijk de 'koran':Uit de Heilige Schrift:

1 Jn 2:22  Wie anders zou er nog leugenaar zijn, wanneer hij het niet is, die loochent, dat Jesus de Christus is? De Antichrist is hij, die loochent den Vader en den Zoon.
1 Jn 2:23  Wie den Zoon loochent, heeft ook den Vader niet; wie den Zoon belijdt, heeft ook den Vader. 

zaterdag 20 februari 2016

vrijdag 19 februari 2016

Johannes Paulus II in Nicaragua: priester-politicus Ernesto Cardenal en de massa-revolte tégen JPII tijdens de 'viering':


Ernesto Cardenal


Ernesto Cardenal (Granada, 20 januari 1925) is een Nicaraguaans katholiek priester en oud-politicus. Hij was als een van de voornaamste bevrijdingstheologen verbonden aan de Sandinistische beweging; hij heeft deze partij inmiddels verlaten. Van 1979 tot 1987 was hij de eerste minister van Cultuur van Nicaragua. Hij is ook een bekend dichter.

Op 19 juli 1979, direct na de overwinning van de Sandinisten op Somoza (Sandinistische Revolutie, val van Managua), werd Cardenal benoemd tot minister van Cultuur in het nieuwe Sandinistische regime. Hij vervulde deze functie tot 1987, toen zijn ministerie om economische redenen gesloten werd. Toen paus Johannes Paulus II in 1983 Nicaragua bezocht, las hij Cardenal openlijk de les, toen die op het vliegveld van Managua voor hem ging knielen, omdat deze zich verzet had tegen het bevel van Johannes Paulus om zijn ministerpost op te geven: Usted tiene que arreglar sus asuntos con la Iglesia (Je moet je zaken regelen met de Kerk) [Uitstekend advies! Alleen een beetje jammer, dat het zo publiek werd gegeven! JPII oogste hier ontzettend veel kritiek voor!]. Volgens het beleid van het Vaticaan en het Kerkelijk Wetboek is het priesters immers verboden om een politiek mandaat op zich te nemen.

Klinkt zeer lachwekkend! Kerkelijk Recht? Neen, Amerikaanse politiek!

JPII deed zélf op een ontoelaatbare manier aan politiek!


Johannes Paulus II wordt hier door tienduizenden gelovigen gecontesteerd:


Zoals altijd collaboreert de kerkelijke hiërarchie met de machthebbers, dus hier in het verleden met Anastasio Somoza. Maar, deze werd uiteindelijk door het Nationaal Sandinistisch Bevrijdingsfront aan de kant gezet.

De Sandinisten kregen heel veel steun van gewone priesters en gelovigen en in de laatste fasen van het Somoza-regima gaf zelfs de officiële hiërarchie kritiek op Somoza.

Het waren de 'Rooms-katholieke Basisgemeenschappen' (Comunidades Eclesiásticas de Base—CEBs) die de Sandinisten uiteindelijk aan de macht geholpen hadden. Dit zeer tegen de zin van de Verenigde Staten.

De nauwe banden tussen de Rooms-katholieke Basisgemeenschappen en de Sandinisten waren een doorn in het oog van de kerkelijke hiërarchie. Kardinaal Miguel Obando y Bravo beschuldigde de Rooms-katholieke Basisgemeenschappen ervan een zogenaamde 'Volkskerk' op te richten. Merk op! Hier werden géén liturgische hervormingen geëist, maar wél sociale! De Kerk moest aan de kant van de armen gaan staan, hetgeen de hiërarchie flagrant heeft geweigerd! JPII incluis!

Het waren vooral de moeders die om vrede en sociale gerechtheid opriepen tijdens de 'viering' van JPII. Deze veroordeelde hard de zogenaamde 'Volkskerk'.

In de latere jaren heeft de Kerk in Nicaragua zich van de armere bevolking vervreemd door zich actief te verzetten tégen de Sandinisten.


Ook hier steunde de Kerk de VS-politiek tégen de eigen gelovigen in!


De Verenigde Staten waren bevreesd dat de Sandinisten een springplank zouden vormen voor het communisme in Latijns-Amerika. Vanaf 1981 steunden de Verenigde Staten de Contra's, een verzameling gewapende groeperingen van verschillende pluimage, die een afkeer van het Sandinistische regime gemeen hadden.

In 1982 verklaarde het Amerikaanse Congres dat de contra's terroristen waren en dat de VS ze daardoor niet zouden moeten steunen, maar president Ronald Reagan bleef clandestien toch hulp sturen aan de contra's. Dit leidde o.a. tot het Iran-contra-schandaal.

De Iran-Contra-affaire of Irangate was een politiek schandaal in de Verenigde Staten dat onthuld werd in 1986. De affaire bestond uit geheime wapenleveringen aan Iran. Met de inkomsten werden illegaal de Contra's gefinancierd. Dit waren de tegenstanders van de sandinisten in Nicaragua.

De affaire bestond uit twee onderdelen: de wapenverkopen aan Iran en de financiering van de anti-sandinistische Contra's in Nicaragua. De directe steun aan de Nicaraguaanse rebellen was illegaal ten gevolge van het ingestelde "Boland Amendement". De affaire kwam aan het licht toen een Libanees dagblad meldde dat de VS wapens aan Iran had verkocht via Israël in ruil voor de vrijlating van gijzelaars door Hezbollah. Brieven die Oliver North heeft gestuurd aan John Poindexter ondersteunen deze bewering. De Israëlische ambassadeur in de VS stelde dat de reden waarom de wapens direct aan Iran waren verkocht, in de wens lag om een relatie aan te knopen met elementen uit het Iraanse leger. De Contra's financierden zichzelf niet alleen door de wapenverkopen, maar ook door drugshandel.

Blijkbaar vertrouwde JPII méér op de Dollar dan op God!

Bron:

Murder by the Grace of God: The CIA and Pope John Paul I p. 387

JPII met president Ronald Reagan

Pope Francis: Trump building wall is not Christian...
Dus, iemand die muren bouwt, is géén christen?


Intussen binnen de Vaticaanse Muren:

Paus Benedictus XVI met Don Salvatore Lazzara (19 februari 2016)

donderdag 18 februari 2016

De 'heilige' paus Johannes Paulus II heeft blijkbaar slecht geslapen...

The happy couple...

En ik hoor de modernisten al zeggen: "Hier is niets aan de hand."

Feit is echter wel, dat hier de schijn gewekt wordt, dat hier wél degelijk iets aan de hand is, 
namelijk dat JP II als een verliefde student door de gangen van het pauselijk appartement dwaalt,
hand in hand met een getrouwde vrouw! Nul respect voor het pausambt!

Hebben deze lieden, met hun 'interreligieuze dialoog', het recht om de Kerk te verwoesten?

dinsdag 16 februari 2016

Anna-Teresa Tymieniecka, de vriendin van paus Johannes Paulus II

Paus Johannes Paulus II was [met de hulp van de CIA] een van de meest invloedrijke figuren van de 20e eeuw, aanbeden door miljoenen mensen en slechts negen jaar na zijn dood al tot heilige gewijd [Aangezien Bergoglio géén paus is, is de heiligverklaring ongeldig.]. Het Britse BBC-programma Panorama werpt aan de hand van een jarenlange correspondentie met Anna-Teresa Tymieniecka, een Poolse filosofe, een licht op zijn onbekende emotionele leven. De documentaire suggereert dat Tymieniecka gevoelens voor hem koesterde, en dat hij worstelde met de manier waarop hij daarmee moest omgaan. [Een groot aantal foto's waren al bekend en dat er brieven waren, was ook bekend. JPII had trouwens nog meer vriendinnen.]

"Panorama" kon tot nog toe onbekende brieven en foto's bekijken die tonen hoe Johannes Paulus II 32 jaar lang een innige vriendschap onderhield met de Poolse Anna-Teresa Tymieniecka. De documenten belichten een tot nog toe onbekende, gevoelige kant van de paus. Maar de BBC benadrukt dat er geen aanleiding is om aan te nemen dat hij het celibaat verbroken heeft. [!]

Anna-Teresa Tymieniecka, een naar Amerika uitgeweken filosofe van Poolse afkomst, neemt in 1973 contact op met de man die dan nog bekend staat als Karel Wojtyla, aartsbisschop van Krakau. Aanleiding is een boek over filosofie dat hij geschreven heeft. Tymieniecka reist naar Polen om met hem over het boek te spreken. Kort nadien start de correspondentie. Ze besluiten om samen een uitgebreidere versie van zijn boek te schrijven.

Ze spreken af, soms in aanwezigheid van zijn secretaris, soms alleen. Maar het zijn vooral de brieven die tot de verbeelding spreken. In het begin zijn ze nog formeel, al snel worden ze meer persoonlijk. In de herfst van 1974 verblijft Wojtyla een maand in Rome. Het is in brieven van die tijd dat voor het eerst een diepere verbondenheid merkbaar is.

Wojtyla schrijft dat hij meerdere brieven meegenomen heeft om ze ongestoord te kunnen beantwoorden (in het communistische Polen hield de geheime dienst de handel en wandel van katholieke leiders nauw in de gaten, nvr). "Deze brieven zijn zo betekenisvol en diep persoonlijk, ook al zijn ze in filosofische bewoordingen geschreven", schrijft Wojtyla aan Tymieniecka. En: "Er zijn dingen die te moeilijk zijn voor mij om over te schrijven".

Nadat Wojtyla in 1978 tot paus verkozen wordt, schrijft hij als Johannes Paulus II dat hij verder contact wil blijven houden met Anna-Teresa. Ze blijft hem af en toe bezoeken in het Vaticaan en ook de brieven blijven over en weer gaan. Ze zou hem het laatst gezien hebben op de dag voor zijn dood in 2005.

Anna-Teresa Tymieniecka overleed in 2014. Ze maakte haar archief in 2008 over aan de Poolse Nationale Bibliotheek. Dat omvatte onder meer de brieven die Karel Wojtyla, later paus Johannes Paulus II, haar schreef. Samen met foto's die een andere paus tonen dan zoals we die kennen. Ontspannen, op vakantie, al skiënd, al kamperend.

Die brieven en foto's bleven tot nu toe onbekend voor het grote publiek. De BBC heeft ze nu voor het eerst kunnen inkijken. De brieven die Anna-Teresa zélf schreef aan de paus, zouden ook in het bezit zijn van de Nationale Bibliotheek van Polen, maar die heeft de BBC niet gezien. We weten dus niet wat zij aan hem geschreven heeft, en of zij in haar brieven sprak over gevoelens die zij voor hem zou koesteren.

Bron: De Redactie

Link:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2573343The secret letters of Pope John Paul II


Pope John Paul II was one of the most influential figures of the 20th Century, revered by millions and made a saint in record time, just nine years after he died. The BBC has seen letters he wrote to a married woman, the Polish-born philosopher Anna-Teresa Tymieniecka, that shed new light on his emotional life.

Bron: BBC

Link:

http://www.bbc.com/news/magazine-35552997Schandalig!

Allemaal de rotte vruchten van 'de geest' van het Tweede Vaticaans Concilie!


Anna-Teresa Tymieniecka was ook een 'Fenomenologe'


De fenomenologie stamt uit de School van Brentano (genoemd naar Franz Brentano) en is voornamelijk gebaseerd op het werk van zijn belangrijkste leerling Edmund Husserl.

Edmund Husserl was een jood.

Het Husserl-Archief (Centrum voor Fenomenologie en Continentale Wijsbegeerte) bevindt zich aan de KULeuven. Met Godfried 'kardinaal' Danneels en pater Roger Burggraeve als notoire Talmoedisten.


Johannes Paulus II zélf was ook een jood en kende de Talmoed goed.

Johannes Paulus II werd joods en christelijk opgevoed en raakte zo in conflict in zijn denken, aangezien hij beide theologische systemen met elkaar trachtte te verzoenen. Hetgeen natuurlijk onmogelijk is. 

Dit alles verklaart veel aangaande zijn ketterijen!


'Aartsbisschop' Wojtyla - Foto uit ons archief

Dit zijn dus de 'heiligen' van de Post-Conciliaire Bastaardkerk!


zondag 14 februari 2016

Bergoglio oog in oog met Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe

Bergoglio geeft toe dat hij niet bad!

"Zonder iets te zeggen."


Rev 12:1  Toen verscheen er een groot teken aan de hemel: een Vrouw, bekleed met de zon, de maan aan haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.

Rev 12:3  Nog een ander teken verscheen aan de hemel. Zie: een grote rossige Draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen.

Rev 12:9  De grote Draak werd neergesmakt, de oude slang, die Duivel en Satan heet en de ganse aarde verleidt; neergesmakt op de aarde, neergesmakt zijn engelen met hem.

Hillary Clinton (in het rood gekleed én een vrijmetselaars-handdruk!)

John McCain

De 'heilige' Bergoglio, usurpator en anti-paus van de Post-Conciliaire Bastaardkerk, neemt de plaats in van Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe


Rev 13:4  Ze aanbaden den Draak, omdat hij macht aan het Beest had gegeven; maar ook het Beest aanbaden ze, en ze zeiden: Wie is gelijk aan het Beest, En wie kan het bestrijden?

Rev 13:5  Ook had het een bek gekregen, om grootspraak en godslastering uit te braken; en het was hem gegeven, dit te doen twee en veertig maanden lang.
De bisschoppen van de Post-Conciliaire Bastaardkerk aanbidden de Draak en applaudisseren...

Rev 13:4 Ze aanbaden den Draak, omdat hij macht aan het Beest had gegeven; maar ook het Beest aanbaden ze, en ze zeiden: Wie is gelijk aan het Beest, En wie kan het bestrijden?


Het antwoord is duidelijk: ONZE-LIEVE-VROUW


Bergoglio wankelt:

Waar de vet betaalde 'huurlingen' van de 'katholieke' media in Vlaanderen en Nederland niet in geslaagd zijn, is blijkbaar wél mogelijk voor RESTKERK.NET. Proficiat!


"Restkerk.net vertaalde voor u de volledige gezamenlijke verklaring die werd ondertekend tijdens de ontmoeting tussen Bergoglio en patriarch Kirill van Moskou in Cuba."

Link naar Restkerk.net:

http://restkerk.net/2016/02/14/de-gezamenlijke-verklaring-van-bergoglio-en-kirill-van-moskou/


Uit de Heilige Schrift:

Joh 10:11  Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen.
Joh 10:12  Maar de huurling, die de herder niet is, en wien de schapen niet toebehoren, hij laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht, zodra hij den wolf ziet komen; en de wolf rooft en verstrooit ze.
Joh 10:13  Want hij is een huurling, en hij heeft geen hart voor de schapen. 

Joh 10:14  Ik ben de goede herder; Ik ken de mijnen, en de mijnen kennen Mij,
Joh 10:15  zoals de Vader Mij kent, en Ik den Vader ken. En Ik geef mijn leven voor de schapen.
Joh 10:16  Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapstal zijn. Ook hen moet Ik leiden, en ze zullen luisteren naar mijn stem; dan zal het worden: één kudde, één herder. vrijdag 12 februari 2016

Wanneer een schismatieker en een valse paus samen één document ondertekenen, dan is het resultaat vuiligheid! Het document is een knutselwerkje, dat werkelijk nergens op slaat. Veel politieke statements, status quo, veel ketterij en blasfemie! Niet alleen de Russisch-Orthodoxe 'kerk' is schismatiek, maar ook de leiding van de Katholieke Kerk! Ze hebben werkelijk hun geloof én hun verstand verloren!


Joint Declaration of Pope Francis and Patriarch Kirill
 

Link:

http://en.radiovaticana.va/news/2016/02/12/joint_declaration_of_pope_francis_and_patriarch_kirill/1208117


Het is duidelijk, dat de Heilige Stoel in paniek geslagen is. De Amerikaanse hegemonie is voorbij en Rusland is overal aan de winnende hand. Dit document is een 'niet-aanvalspact' tussen Rusland en de Heilige Stoel.

Dit is een concordaat, een bilaterale overeenkomst tussen de Heilige Stoel en Rusland waardoor hun wederzijdse betrekkingen inzake alle voor beide partijen belangrijke zaken geregeld worden. 

En de Heilige Stoel gaat plat op de buik!Lieven Boeve, de 'grote baas' van het 'Katholiek Onderwijs in Vlaanderen': "De identiteit van de school en de plaats van de godsdienstleraars"1. Wanneer Lieven Boeve zijn voormalige 'leermeester' Roger Burggraeve hoort spreken, voelt hij zich in 1ste Kan zitten, maar nu neemt hij ook een gesloten houding aan, met de armen over elkaar. [En dan maar leuteren over 'dialoog'. De hooggeleerde heren zélf dialogeren nog niet eens met elkaar!]

2. De basisstelling van Lieven is: "Het vak Godsdienst was eerst." [Hiermee bedoelt hij, dat het vak Godsdienst zich niet hoeft aan te passen aan het concept van de 'dialoogschool'. Want, en dat zegt hij niet, het vak Godsdienst stelt nu al niets meer voor!]

3. Lieven was als 'theoloog' ook betrokken bij het opstellen van de leerplannen. [!]

4. Boeve: "De samenleving is post-christelijk en post-seculier." [Is dat wel zo?]

5. Geen onderwijs meer van Katholieken voor Katholieken. [Bedenking: Wanneer de meerderheid van het onderwijs katholiek is, dan is men toch niet in de minderheid, los van de context.]

6. De bisschoppen hebben gekozen voor de 'katholieke dialoogschool'. [De bisschoppen zijn natuurlijk de hoofdschuldigen!]

7. De Kerk moet "eigentijds tegendraads zijn"... [Voor de lol of zo?]

8. Het gaat blijkbaar over het herdefiniëren van van "identiteit" en "pluraliteit".

9. Verwijzing naar het filmpje:
De Victoria Schaal [Een krakkemikkig Leuvens bedenksel!]

A. Monoloogschool: "Maximale Christelijke identiteit, minimale solidariteit"

Wat heeft dat te maken met "minimale solidariteit"???

B. Dialoogschool: "Maximale Christelijke identiteit, maximale solidariteit" = GELOGEN NATUURLIJK!

Boeve: "De dialoogschool vindt dat andere godsdiensten, levensbeschouwingen en culturen waardevol zijn en gaat ermee in dialoog."

Slim geformuleerd!

Echter, "godsdiensten en levensbeschouwingen" staan op een ander niveau dan "culturen".

Over culturen hoeven we geen waardeoordeel te vellen. Ze zijn er gewoon.

Echter, andere godsdiensten en levensbeschouwingen zijn niet 'waardevol', omdat ze nét tegengesteld zijn aan de Katholieke godsdienst. Er kan maar één Waarheid zijn!


Met andere woorden, de 'katholieke dialoogschool' is een contradictio in terminis, omdat ze nooit katholiek kan zijn.

De 'dialoogschool' is dus een anti-katholiek vrijmetselaarsproject!

Het is een school die het syncretisme (= One World Religion) promoot:


10. De Katholieken zouden in Vlaanderen volgens Boeve niet meer in de meerderheid zijn.

Dit zijn toch leugens!

Wie gedoopt is, is Katholiek.

In de derde graad van het secundair onderwijs is 86,7 procent van de leerlingen gedoopt!!!

Boeve moet eens definiëren wat hij met 'katholiek' bedoelt!

11. Lieven Boeve weet "Waar God van droomt!"

12. De theologische achtergrond van de 'dialoogschool' = Vaticanum II - Dei Verbum

13. De hele uitleg van Boeve over Dei Verbum en de Openbaring is natuurlijk de valse, modernistische interpretatie!

14. Lieven Boeve: "Openbaring en Traditie zijn géén statische gehelen van doctrines, regels of van cultus, maar ontwikkelen zich doorheen de tijd in relatie tot de historische context waarin de Kerk het Evangelie verkondigt (= Dialogale Openbaring)." [= KETTERIJ!]

Lieven Boeve is een typische modernist, die net het omgekeerde zegt van wat er bijvoorbeeld in Dei Verbum staat! Niks 'dialoog'!

De Openbaring werd afgesloten bij de dood van de laatste Apostel en er werd verder NIETS "gedialogeerd".

De Openbaring is hetgeen er in de Heilige Schrift werd opgetekend.


DEI VERBUM

4 - De Christelijke heilsorde, als het nieuwe en definitieve verbond, zal dus nooit voorbijgaan en er is geen nieuwe publieke openbaring te verwachten vóór het glorievol verschijnen van onze Heer Jezus Christus.


Uit de Heilige Schrift:

Judas 1:3  Geliefden, daar ik u vol ijver over ons gemeenschappelijk heil wilde schrijven, heb ik mij verplicht gezien, u door een schrijven aan te sporen, om te strijden voor het Geloof, dat eens en voor al aan de heiligen is overgeleverd.

De "Heiligen", dat zijn dus de Apostelen.

Met andere woorden, de Openbaring werd afgesloten bij de dood van de laatste Apostel!

15. Dei Verbum maakt géén deel uit van de Openbaring! Niks "dialoog" Boeve!

16. Boeve, stop met het Katholieke Geloof te verdraaien!

17. Boeve zegt: "De Openbaring gebeurt nu! En in de Geest. Het gebeurt nu! Op het moment dat we de Schrift lezen. Op het moment dat we discussiëren over wat katholiek onderwijs vandaag is."

Het is duidelijk, dat de Heilige Geest de Kerk bijstaat bij Haar taak de Heilige Schrift te interpreteren. Maar, dit geldt niet voor de interpretatie van een individuele theoloog!

Hetgeen Boeve beweert, is totale ketterij en dit staat zo NIET in Dei Verbum!

De 'interpretatie' van de Openbaring werd niet geopenbaard!

Exegese zélf is géén Openbaring!

Boeve denkt dat hij zelf God is! Typisch de houding van een Quaker.

18. De 'Katholieke dialoogschool' is de vrucht van recontextualisering, een theologisch proces: de dialoog van de Traditie met de context (onder de voorwaarden van vandaag). [= KETTERIJ!]

19. Daarna dwaalt Boeve nog verder af en vervalt in totale apostasie!

20. Vanaf min. 28:15 "In het verhaal van de Syro-Fenicische (Marcus 7:24)."

Boeve geeft hier een totaal verdraaid verhaal en de interpretatie die hij eraan geeft, getuigt van totale apostasie!

Boeve: "Waar gebeurt Openbaring hier? Jezus zegt: "Het is niet goed, dat het brood, dat voor de kinderen van Israël bedoeld is, aan de honden gegeven wordt." De vrouw antwoordt: "Maar, de honden eten toch mee van de kruimels die van de tafel vallen van de kinderen." Jezus zegt: "Uw geloof heeft u gered."

Lieven Boeve: "Eigenlijk is het de vrouw die Jezus leert geloven daar." [= TOTALE APOSTASIE!!!]

Lieven Boeve: "De vrouw die Jezus leert geloven, dat het heil van God, bestemd voor de kinderen van Israël, veel breder gaat. Dat het voor alle kinderen Gods is!" [= TOTALE APOSTASIE!!!]

Boeve ontkent hier expliciet de goddelijkheid van Christus!

Christus stelde de vrouw op de proef, om te zien of zij in Hem geloofde!

Boeve zegt, dat iedereen gered is! Hij beseft blijkbaar niet, dat enkel zij die in Christus geloven, gered zijn, de rest niet! Gelovige 'joden' en 'heidenen' zijn Christenen!

Boeve plaatst zich hier duidelijk boven God!

Trouwens, de feiten waren anders!

Uit de Heilige Schrift:

Mar 7:24  Toen stond Hij op, en vertrok vandaar naar de streek van Tyrus. Daar ging Hij een huis binnen, maar wilde niet, dat iemand het wist. Toch kon Hij niet verborgen blijven.
Mar 7:25  Want een vrouw, wier dochtertje door een onreinen geest was bezeten, kwam, zodra ze van Hem had gehoord, naar Hem toe, en wierp zich aan zijn voeten neer.
Mar 7:26  De vrouw was een heiden, van syrofenicische afkomst. Ze bad Hem, den duivel uit haar dochter te drijven.
Mar 7:27  Jesus zeide tot haar: Laat eerst de kinderen verzadigd worden; het is niet goed, het brood der kinderen te nemen, en het voor de hondjes te werpen.
Mar 7:28  Maar ze gaf Hem ten antwoord: Jawel, Heer: de hondjes onder de tafel eten toch ook van de kruimels der kinderen.
Mar 7:29  Toen sprak Hij tot haar: Om zo’n woord moogt ge gaan; de duivel heeft uw dochter verlaten.
Mar 7:30  Ze ging naar huis, en vond het meisje te bed liggen; de duivel was uitgegaan.

Christus heeft als Zoon van God een duivel uitgedreven!

En de zaal zwijgt!

En inderdaad, met een apostaat zoals Lieven Boeve, is 'dialoog' totaal onmogelijk!

En zo een figuur is dan de 'grote baas' van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen!

Niet de context is "postchristelijke en postseculiere", maar Boeve zélf!

21. Boeve geeft de indruk, dat hij daar een beetje tegen zijn zin staat!

22. Boeve, het gaat er niet om of de ander "authentiek" is, het gaat erom of hij de waarheid spreekt!

Een ongelovige kan authentiek ongelovig zijn, maar hij liegt!

23. Dan hier de crux: "In 1998 was het het vak godsdienst, dat vroeg dat het Katholiek onderwijs zich hervormde."

Dus, de godsdienstleerkrachten, dachten dat ze zich binnen de Katholieke scholen belachelijk zouden maken!

Wel, enkel ongelovigen denken, dat ze zich belachelijk maken, wanneer ze Christus verkondigen!

24. Evaluatie 2010: “Het leerplan revisited: 10 jaar later”

Aanleiding: dubbele kritiek:

"Te christelijk om LEF te zijn" [!!!]

"Niet christelijk genoeg om nog godsdienst te zijn" [!!!]

Het is dus helemaal niks!

Uit de Heilige Schrift:

Rev 3:15  Ik ken uw werken, en weet, dat ge koud zijt noch warm. Och, waart ge maar koud of warm!
Rev 3:16  Omdat ge lauw zijt, warm noch koud, daarom zal Ik u uitspuwen uit mijn mond.


25. Boeve: "Het Christelijk geloof als een eigen en aantrekkelijke weg om te leven."

Aantrekkelijk?

26. Boeve leutert maar over "de groeiende, maatschappelijke, culturele onvertrouwdheid waar het Christelijk geloof voor staat."

Boeve, in plaats van over het Geloof te leuteren, begin met het Geloof te verkondigen!

27. En nu nog de "Dialoog-Kerk"... [!!!]

Boeve, wanneer God weer zal spreken, zal het zijn om u te oordelen!

De Katholieken vergezellen u, op uw weg naar de hel, niet!


Aangezien het vak Katholieke Godsdienst het geloof van de leerlingen ondermijnt en de inspanningen van de ouders kapot maakt, is onze oproep:

"Schaf het vak Katholieke Godsdienst in de scholen af!"

Het hele betoog van Boeve mist elke transcendentie!

Het hiernamaals is gewoon afgeschaft!

En ondanks al het gepraat van Boeve gaat het maar over één ding, namelijk, niet de ziel van de moslim-jongeren, maar wél hun geld!

Boeve: "Iedereen is welkom in het 'katholiek' onderwijs."

Joden komen sowieso niet, maar moslim-jongeren natuurlijk wel en die vertegenwoordigen een 'rugzakje' met centen!

Uit de Heilige Schrift:

Luk 16:13  Geen dienaar kan twee heren dienen; hij zal of den één haten en den ander beminnen, of den één aanhangen en den ander verachten. Gij kunt God niet dienen en de mammon.

En ondanks alle geleuter over 'dialoog' is er niemand in de zaal die zijn mond open krijgt!

Niemand die zegt: "Boeve, wij aanvaarden uw syncretisme niet!"

donderdag 11 februari 2016

Lourdes - Donderdag, 11 februari 1858: "Voor hen die in God geloven, is géén uitleg nodig. Voor hen die niet in God geloven, is uitleg onmogelijk."Eerste verschijning.

In het gezelschap van haar zuster en een vriendinnetje trekt Bernadette naar Massabielle langs de Gave om er hout te sprokkelen. Terwijl ze haar kousen uittrekt om het beekje te doorwaden hoort ze een windstoot en kijkt op in de richting van de Grot : "Ik zag een dame in het wit gekleed: zij droeg een wit kleed, een witte sluier, een blauwe gordel en een gele roos op elke voet.” Bernadette maakt het kruisteken en bidt met de Dame de rozenkrans. Aan het einde van het gebed verdwijnt de Dame op slag.

La Grotte de Lourdes en direct (live):


woensdag 10 februari 2016

Netanyahu wil hek rond heel Israël "om wilde beesten buiten te houden"

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft gezworen dat hij een 4.5 meter hoog hek rond heel Israël zal bouwen. Netanyahu stelt dat het land "zich moet beschermen tegen wilde beesten". Daarmee doelt hij op zowel de Palestijnen als mensen uit de naburige Arabische landen.

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/buitenland/netanyahu-wil-hek-rond-heel-israel-om-wilde-beesten-buiten-te-houden-bb7f534a/De Israëlische premier Benjamin Netanyahu doelt daarmee niet op "zowel de Palestijnen als mensen uit de naburige Arabische landen", maar hij doelt daarmee op alle niet-joden/niet-Talmoedisten.

Dit staat zo meermaals in de Talmoed waar Roger Burggraeve zo een fan van is!

Link naar enkele Talmoedische uitspraken:
 

http://israelieten.nl/talmoed/

zondag 7 februari 2016

Rector Rik Torfs van de KULeuven inspireert godsdienstleerkrachten die zich willen inzetten voor de katholieke 'dialoogschool':

Wie zou hij bedoelen?

Ondertekening derde 'Thomas' / Didachè Leuven 2016

Terwijl Roger Burggraeve zijn schandalige praatje houdt, luisteren geamuseerd van links naar rechts Lieven Boeve - Didier Pollefeyt - Jef Bulckens - Mathijs Lamberigts - Jürgen Mettepenningen - Hans Van Crombrugge.

Jef Bulckens zit als dé grote ere-gast midden op de eerste rij!

Ja, dé Jef Bulckens van het Roeach-Schandaal; het pedofiele godsdienst-handboek!


GEEN VAN ALLEN WIL NATUURLIJK IETS GEWETEN HEBBEN!

ALLEN DANKBAAR VOOR HET GELD VAN DE VLAAMSE OVERHEID,
WAAR DE KULEUVEN ANTI-KATHOLIEK, 'DIDACTISCH' MATERIAAL MEE PRODUCEERT,
OM ZO DE LEERLINGEN UIT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS
VAN HUN GELOOF AF TE BRENGEN!

GEEN 'GODSDIENST', MAAR SOCIAL ENGINEERING!
 

Link naar KAVlaanderen:
 

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/03/godfried-kardinaal-danneels-roger.html


Van Wikipedia:

"The editors of Roeach were Prof. Jef Bulckens of the Catholic University of Leuven and Prof. Frans Lefevre of the Seminary of Bruges. The name "Roeach" refers to the Hebrew word Ruach (Hebrew: רוח), meaning "spirit" or "breath"."

Link:

https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Catholicism_in_BelgiumLE SOIR: UN MANUEL DE CATECHESE QUI INCITE A LA PEDOPHILIE?

Link:

 
http://archives.lesoir.be/un-manuel-de-catechese-qui-incite-a-la-pedophilie-_t-19980210-Z0EV3A.html

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer