zaterdag 25 februari 2017

'Flater van de Week' door Bergoglio:


"Volgens Franciscus is het dan ook beter om gewoon geen katholiek meer te zijn: ‘Ik heb liever dat ze dan atheïst zijn dan dat ze hypocriet katholiek zijn.’ En atheïst beschouwt hij niet als een scheldwoord. De paus liet zich immers al meermaals ontvallen dat hij veel respect heeft voor de keuze van atheïsten en dat christenen hen als ‘oprechte, goede mensen’ moeten zien."

Bron: De Standaard


Bergoglio vergeet wel één ding en dat is, dat atheïsten - net zo goed als hypocriete 'katholieken' - regelrecht naar de hel gaan!

De Standaard vergist zich trouwens ook.

Het is NIET béter om atheïst zijn dan een hypocriete katholiek, want het maakt de facto géén verschil!

 

woensdag 15 februari 2017

Nu de Nederlandse en Vlaamse 'bisschoppen' de bekoring hebben afgeschaft, ontdekt 'Tertio'... de 'avaritia' en de bekoring!


Geert De Kerpel: "Maar laten we vooral niet vergeten zelf voor de spiegel te gaan staan. Avaritia, hebzucht, is zo des mensen. Wie durft te beweren nog nooit in de bekoring te zijn gekomen? Stellen trouwens niet heel velen een geslaagd leven net gelijk aan het hebben van macht, geld of ander bezit? Nochtans zijn maar weinigen daarmee echt gelukkig geworden, wel integendeel."

Bron: Tertio De zeven hoofdzonden zijn:

Superbia (hoogmoed - hovaardigheid - ijdelheid)
Avaritia (hebzucht - gierigheid)
Luxuria (onkuisheid - lust - wellust)
Invidia (nijd - jaloezie - afgunst)
Gula (onmatigheid - gulzigheid - vraatzucht)
Ira (woede - toorn - wraak - gramschap )
Acedia (gemakzucht - traagheid - luiheid - vadsigheid)

donderdag 9 februari 2017

'Anti-Defamation League' op bezoek bij Bergoglio

Iedereen welkom, behalve als je Katholiek bent!


 Jonathan Greenblatt CEO of the Anti-Defamation League to Pope FrancisThe Vatican, February 9, 2017

"The refugee crisis today calls for a merciful response, for recognizing those who are fleeing unimaginable violence as our brothers and sisters who desperately need our help and compassion.

We are deeply troubled by the rise of violent religious extremism and of reactionary nationalism, including in the United States."Met andere woorden,  Europa moet haar poorten wagenwijd openzetten,
om al die moslimvluchtelingen op te vangen.

Wel, aangezien Bergoglio zo een hekel heeft aan muren,
kan hij het zionistische regime in Israël eens oproepen
om de poorten in hun muur eens open te zetten voor
de moslimvluchtelingen in de regio.

Laat de zionisten eens het goede voorbeeld geven.

Syrië ligt immers niet zover van Israël.

De Katholieke Kerk heeft geen lessen te ontvangen van de zionisten.


zaterdag 4 februari 2017

BREAKING: Vannacht werden in Rome, op de stedelijke uithangborden, tientallen posters opgehangen die het tirannieke wanbeleid van Bergoglio aanklagen:


«A France’, hai commissariato Congregazioni, rimosso sacerdoti, decapitato l’Ordine di Malta e i Francescani dell’Immacolata, ignorato cardinali... ma n’do sta la tua misericordia?» 


"Oorlog in het Vaticaan"


Aan Bergoglio,

die Congregaties onder curatele heeft gesteld,
die priesters (en bisschoppen) heeft verwijderd,
die de Orde van Malta en die de
Franciscanen van de Immaculata heeft onthoofd,
die Kardinalen heeft genegeerd...
Maar, waar blijft nu uw 'barmhartigheid'?


vrijdag 3 februari 2017

'Il Giornale' beschuldigt nu openlijk Barack Hussein Obama, dat hij Paus Benedictus XVI heeft afgezet!


Nu Obama weg is, nu durven ze het te zeggen! Het zegt veel over de 'objectiviteit' van de media!


L'accusa dei tradizionalisti Usa: "Così Obama ricattò Ratzinger"


De beschuldiging van de Amerikaanse traditionalisten:

"Zo heeft Obama Ratzinger gechanteerd"


In effetti nel dicembre 2013 Deutsche Bank chiuse i bancomat all'interno della Santa Sede con la scusa delle indagini sulle norme anti-riciclaggio sullo Ior, ma poi il giorno il giorno successivo alle dimissioni dell'ex pontefice il Vaticano e la banca trovarono subito un accordo. Riaprendo i bancomat.

Over het afsluiten van het Vaticaanse banksysteem in 2013.


"Primavera Cattolica"

Over de Katholieke Lente van Podesta en Hillary!


Bron: Il Giornale

Link:


http://www.ilgiornale.it/news/mondo/laccusa-dei-tradizionalisti-usa-cos-obama-ricatt-ratzinger-1358671.html

That's Amoris


S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer