woensdag 25 november 2015

Kerknet: "Herdenking reformatie mag niet onbenut blijven als kans"

De huispredikant van het Vaticaan, de kapucijn Raniero Cantalamessa [Die zélf een protestant is! Meer bepaald, een aanhanger van de pinksterbeweging!], zei tijdens een toespraak bij het begin van de synode van de Church of England [Wat gaat die man daar doen?] dat de vijfhonderdste verjaardag van de reformatie niet onbenut mag blijven door gevangen te blijven in het verleden of eindeloze discussies over wie nu al of niet gelijk had [De Katholieke Kerk verkondigt de Geopenbaarde Leer van God. De Church of England wijst die Leer af! Geen discussie nodig!]. "Wij moeten deze gebeurtenis benutten om kwalitatief een stap vooruit te zetten." Pater Raniero Cantalamessa hield zijn toespraak in de abdij van Westminster, in aanwezigheid van Queen Elizabeth II, die nog steeds hoofd is van de Church of England and Wales [En dan?].

De theoloog verwees naar belangrijke hervormers als Martin Luther en de anglicaan Thomas Cranmer en hun visie over de rechtvaardigingsleer [Het Concilie van Trente (Sessio VI) is hier bindend.]. Die krijgt vandaag een nieuwe actualiteit door de bewering van de mensen dat zij zichzelf kunnen redden dankzij wetenschap, technologie of een moderne menselijke spiritualiteit, zonder verlosser buiten de mensheid.

De huispredikant [LOL] erkende dat het herstel van de Eenheid van de Christenen niet eenvoudig is [De Christenen zijn één binnen de Katholieke Kerk. Alle anderen zijn niet christelijk en al zeker die Church of England niet!]. Toch is de eenheid van de christenen een wens van Christus, die vandaag nieuwe actualiteit krijgt: "In vele delen van de wereld worden vandaag mensen vermoord. Niet omdat zij katholiek, anglicaan of pinksterchristen zijn, maar louter omdat zij christen zijn. In de ogen van diegenen die ons vervolgen zijn wij al een. Laten wij daarom ook een zijn in onze ogen en die van God."

Bron: Kerknet


MORTALIUM ANIMOS - Over de bevordering van de werkelijke eenheid van religies
Paus Pius XI - Encycliek - Datum: 6 januari 1928

De Kerk

8 Wie zich Christenen noemen, kunnen niet anders doen dan geloven, dat een Kerk, en slechts één Kerk, door Christus gesticht is.

 

Een kapitale fout in de oecumenische beweging

9 En hier is de plaats om uiteen te zetten en te weerleggen de valse opvatting, waar heel deze kwestie op rust, en waaruit opschiet de veeltakkige samenzwering der niet-katholieken, om de 'christelijke kerken' te verbroederen.
Met andere woorden, de Kerk is niet verdeeld!


Met andere woorden, je hebt Christenen en apostaten!


Op 19 juni 2006 te Buenos Aires, liet Bergoglio zich 'zegenen'
door een protestantse leek in aanwezigheid van Cantalamessa (die bruine 'pater')!

Duidelijk een publieke daad van apostasie!

Dit is een samenzwering tégen de Kerk!

3 opmerkingen:

Anoniem zei

"In vele delen van de wereld worden vandaag mensen vermoord. Niet omdat zij katholiek, anglicaan of pinksterchristen zijn, maar louter omdat zij christen zijn.”

Fout.

Moslim vermoorden alles wat niet moslim is, niet alleen alle soorten christenen, maar ook boeddhisten, hindoes, humanisten, joden en ook atheïsten. En zelfs dan hebben ze eerder de neiging om alles van kant te maken, en laten het oordeel maar aan Allah over.

Anoniem zei

Aah. De verjaardag van de Reformatie 'vieren'? Een kans die niet onbenut mag blijven??

Het is inderdaad een heel goede gelegenheid om ons er even aan te herinneren dat er onder de Hendrick VIII 98.000 Katholieken vermoord werden, in Engeland alleen.

Het is natuurlijk moeilijk tellen, want ga je de bloedige verdrukking van een boerenopstand in Wales als katholieke slachtoffers tellen of als verraders. Katholieken werden sowieso alleen omwille van “verraad” vermoord, niet omdat ze “katholiek” waren. Het is maar een technisch verschil, maar het maakt tellen zeer moeilijk.

En ga je de slachtoffers van de drie Burgeroorlogen die een direct gevolg van de Reformatie waren als religieuze slachtoffers tellen, of als oorlogsslachtoffers.

In ieder geval zijn dit de officiële cijfers voor de Burgeroorlogen:

Engeland: 34,000 Parlementariërs, en 50,000 Royalisten, (katholieken) en een 100,000 burgers die van honger en ziekte omgekomen zijn.
Schotland: 60,000 in totaal, (maar veel hoger percentage van totale bevolking)
Ierland: 1.5 miljoen
Wales: 15,000

We moeten daar ook Frankrijk bij tellen aangezien Engeland aanspraak maakte op de Franse Kroon.

Honderduizenden Katholieken werden later nog vermoord ten tijde van Elisabeth I etc.

Anoniem zei

Inderdaad, altijd maar die Moslims de schuld geven, maar protestanten kunnen er ook wat van. De heksenjachten bijvoorbeeld, en zoals altijd gaat het over geld.

Hendrick VIII heeft niet alleen de katholieken vermoord, maar ook alle kerkelijke goederen aangeslagen. Aangezien de Kerk in die tijd de nationale en internationale handel regelde via de kloosters was het motief om de Reformatie te starten niet zo zeer een kwestie van geloof of ontevredenheid met de theologie of de doctrines, maar zeveraars zoals Luther die niet tevreden waren leverden alleen maar het excuus om zelf de handel over te nemen.

Aangezien in Engeland de kloosters al het graan, koeien, varkens etc. verhandelden, en internationaal wol en andere levensnoodzakelijke goederen verhandelden, was de opheffing van de kloosters het uitmoorden van de paters en nonnen, de directe oorzaak van de hongersnood ten gevolge van de Reformatie.

Wanneer je in een maatschappij leeft – zoals Hendrick VIII – waarin de enigsten die kunnen lezen en schrijven – en zeker de enigste die in staat zijn handel te drijven – hoofdzakelijk religieuzen zijn die in kloosters wonen, en je gaat ze allemaal de kop afhakken, dan creëer je een probleem voor jezelf, om het licht uit te drukken, om niet te beginnen over het problemen die je voor de maatschappij creëert.

Zo ongelooflijk dom was die Hendrick VIII.

***
Je kent die Anne Boleyn, de tweede vrouwe van Hendrick VIII, dat was een heks. En geweldig meedogenloos. ISIS denkt ook dat het stoere binken zijn wanneer ze iemands hoofd met een bot mes afsnijden, en joelen en gillen terwijl ze ermee bezig zijn, maar dan heb je de verhalen van Anne Boleyn niet gehoord.

Er was een bisschop in het zuiden van Frankrijk die zich kritisch uitgelaten had over het satanisme van Anne Boleyn. Anne Boleyn, de vrouw van de koning, geeft het bevel dat het hoofd van de bisschop afgesneden werd en naar haar gebracht werd. Ze zet het hoofd op de tafel tijdens een feest, trekt de mond open, en trekt de tong uit, en stak er een silveren dolk door. Zo ging die te keer.

Waarom denk je dat Hendrick VIII haar heeft laten onthoofden? Wil met zoiets in hetzelfde bed liggen, wanneer je van haar dergelijke behandeling kan verwachten wanneer je niet eens roddelt, maar gewoon een vaststelling maakt?

En dan te bedenken dat hij al die heisa veroorzaakt had omtrent zijn echtscheiding en dan trouwt hij met Anne Boleyn.

Woorden schieten te kort om de zwakheid en domheid van Hendrick VIII te beschrijven.

De Engelse geschiedkundigen zullen niet veel goeds over hem te vertellen hebben. Maar natuurlijk in de Vlaamse Katholieke scholen is hij de grote man. Ik herinner me goed de geschiedenislessen hoe de man opgehemeld werd, als de enigste Engelse koning die het vermelden waard is. Ik vraag me af waarom.

***

Terug naar onze soepbroer kapucijn Raniero Cantalamessa

Hij zegt: “... belangrijke hervormers als Martin Luther en de anglicaan Thomas Cranmer en hun visie over de rechtvaardigingsleer ... “

Nu, De officiele beschuldiging voor de echtscheiding en terechtstelling van Anne Boleyn was “overspel, incest en verraad.”

En Thomas Cranmer was de enigste, DE ENIGSTE in heel Engeland die de koningin verdedigd heeft.

Cantalamessa haalt het onderste uit de ton. Eigenlijk, Cantalamessa maakt een gat in de bodem en beint een gat onder de ton te graven door over Thomas Cranmer te praten.

“De rechtvaardigingsleer van Thomas Cranmer.... “ Ha !!! als je overspel, incest, satanisme, tovenarij, moord en dergelijke wil rechtvaardigen, dan ben je bij Crnamer inderdaad aan het juiste adres.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer