maandag 2 november 2015

Domine Jesu ChristeHeer Jezus Christus, Koning van glorie, verlos de zielen van alle overleden gelovigen van de straffen der hel en van de diepe poel. Verlos hen uit de muil van de leeuw. Dat de afgrond hen niet verzwelge, en zij niet verzinken in de duisternis, maar dat de standaarddrager, de H. Michaël, hen opvoere tot het eeuwig licht, dat Gij eertijds aan Abraham en zijn geslacht beloofd hebt.

Offers en lofgebeden dragen wij U op, Heer; neem ze aan voor die zielen, die wij heden gedenken. Laat hen, Heer, van de dood overgaan tot het leven, dat Gij eertijds aan Abraham en zijn geslacht beloofd hebt.

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer