maandag 13 oktober 2014

Belgische 'metropoliet' informeert synodevaders

De Belgische Metropoliet Athenagoras, de vertegenwoordiger van het Oecumenische Patriarchaat van Constantinopel, gaf vrijdag tijdens de gezinssynode in Rome toelichting over de orthodoxe praktijk voor gelovigen die uit de echt gescheiden zijn en die willen hertrouwen.

De Belgische Metropoliet Athenagoras, de vertegenwoordiger van het Oecumenische Patriarchaat van Constantinopel, is een schismatieke ketter!

De Metropoliet zei dat de orthodoxe kerk inzake geboorteregeling, in tegenstelling tot de Katholieke Kerk, de keuze van methoden aan het geweten van de koppels zelf overlaat. Met betrekking tot de encycliek 'Humanae Vitae' (1968) stelt zij zich eerder terughoudend op [Typische houding van een ketter!]: "Indien een man en een vrouw elkaar echt liefhebben, dan kan ik niet binnenstappen in hun kamer. Dan is alles wat zij doen heilig" [De Belgische metropoliet´ zou beter wél eens de slaapkamer binnenstappen om zich te overtuigen van de 'heiligheid' van alles wat daar gebeurt. Zijn die lui achterlijk?], citeerde de Metropoliet de Oecumenische Patriarch Athenagoras, die een vriend was van paus Paulus VI (1963-1978) die de encycliek 'Humanae Vitae' schreef.

Bron: Kerknet

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer