zondag 1 december 2019

Adventus Domini1 opmerking:

Anoniem zei

Kyrie voor de adventstijd
(naar de O antifonen)

O Wijsheid uit de hoge,
wij zijn het spoor kwijtgeraakt
en zoekend verdwalen wij:
Kom naar ons toe en wijs ons de weg.

O Heer onze Heer,
wij zijn in opstand gekomen
en weerstaan uw wil en heil:
Kom naar ons toe en toon ons uw macht.

O Wortel van Isaï,
wij zijn verstrooid geraakt
en hebben elkaar verloren:
Kom naar ons toe en bind ons tezamen.

O Sleutel van David,
wij zijn gevangen en gebonden
en machten tiranniseren ons:
Kom naar ons toe en maak ons weer vrij.

O Zon in de opgang,
wij tasten in het duister
en angst beheerst ons hart:
Kom naar ons toe en verhelder ons leven.

O Koning der volken,
wij zijn tot de tanden bewapend
en uw akker werd een slagveld:
Kom naar ons toe en schep vrede op aarde.

Immanuël, God met ons,
wij pogen ons zelf te redden,
maar zonder U zijn wij verloren:
Kom naar ons toe en wees ons behoud.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer