maandag 11 december 2017

De kritiek van Bergoglio op het 'Onze Vader' is ook kritiek aan het adres van Jezus ChristusWanneer Bergoglio de Engelse, de Duitse, de Italiaanse en voor mijn part de Nederlandse letterlijke vertalingen van het 'Onze Vader' bekritiseert, dan beseft hij maar al te goed, dat hij niet alleen maar de letterlijke vertalingen bekritiseert, maar dat hij ook de originele tekst bekritiseert. De oorspronkelijke tekst van het Gebed van de Heer komt uit de Latijnse Vulgaat, en luidt: "Et ne inducas nos in temptationem, sed libera nos a malo", hetgeen in het Nederlands betekent: "En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade" (Matteüs 6:13). Op zich betreft dit dus géén 'vertaalprobleem', maar een dogmatisch probleem, aangezien het Concilie van Trente verordende, dat de Latijnse Vulgaat als enige gezaghebbende Katholieke Bijbel geldt. Wie dus een probleem heeft met de letterlijke vertaling, heeft ook een probleem met de grondtekst en de Woorden van Jezus Christus zélf! Hiermee plaatsen Bergoglio en de anderen zich buiten de Kerk.
 

1 opmerking:

Maria Magdalena zei

Beste,

Graag toch een opmerking .Bekoring in christelijke zin verwijst naar het Kwade.God leidt de mens niet naar het Kwade ;Hij laat wel toe dat wij bekoord worden tot het Kwade en dat wij met onze vrije wil een keuze maken!Bij het evangelie van Matteüs 26,41 staat duidelijk :Waakt en bidt,dat gij niet op de bekoring ingaat!Dat is dus de enige echte bedoeling van Christus met Zijn gebed tot Zijn Vader.Onze bisschoppen hebben het inderdaad volledig fout met hetgeen zij gedaan hebben .God beproeft ons wel degelijk,het is ons kruis dat we moeten dragen tot meerdere eer en glorie van God .Dus wij moeten eigenlijk bidden :en laat ons niet ingaan op de bekoring ....

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer