zondag 31 december 2017

De Heilige Familie in Bethlehem
Linksgeoriënteerde clerici hebben het natuurlijk niet zo op met de Kerk en het traditionele Christendom. Wanneer echter een kerkelijk feest als Kerstmis hen de mogelijkheid biedt om dat voor hun eigen gebruik te instrumentaliseren, dan worden deze onvermoeibare kerkcritici, plots heuse bijbelspecialisten.

Al jaren wordt in artikels en commentaren de mythe verbreidt, dat Jezus een vluchtelingskind zou zijn en dat Zijn geboorte in Bethlehem dus een gevaarlijke aangelegenheid was. Dat is niet waar, zoals het kerstnachtevangelie van Lucas ons ieder jaar weer verhaalt. Maria en Jozef waren volgens het verslag van de Evangelist Lucas op weg op order van de volkstelling van keizer Augustus die verplicht was. Maria en Jozef begaven zich zo op weg, maar tegen de tijd van hun aankomst was er geen kamer meer vrij in de herberg...

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Heeft U Matteüs hoofdstuk 2, en met name de pericopen 13-15 wel eens goed gelezen? Of gaat het volgens U daar ook om een vervalst verhaal? Wat voor bewijs heeft U voor uw stellingname in deze gevonden dat de kerk over het hoofd ziet?

The Guardian Angel zei

Enkele andere posts meldden eerder reeds, dat na de bedreiging voorbij was, de Heilige Familie terugkeerde naar het Heilig Land.

'Vluchtelingen' keren naar huis terug als het gevaar over is.

Maar, in Bethlehem waren het géén vluchtelingen, zoals door sommigen beweerd werd.

Anoniem zei

beste reactie hier bovenaan

men mag de situatie die bestond in de tweede wereldoorlog niet vergelijken met vandaag

de wereld stond toen gans in brand ook al was er in feite buiten zwitserland geen veilig land, en dat laatste was enkel voor de zeer rijken


bisschop schneider,een zeer wijs mens, zeer verstandig heeft de invasie van die zgn vluchtelingen een geplande invasie genoemd, een stille invasie van de islam die georchesteerd is, gepland met de bedoeling van europa te overspoelen
gelijk heeft hij

in polen en hongarije zijn ze gelukkig slimmer dan de idioten uit het westen

mijn nonkel pater en tante nonneke die elk 40 jaar in africa waren, hoeveel ze ervoor gedaan hebben in congo en burundi, zeiden op het eind van het leven hetzelfde, het is allemaal voor niets geweest

de islam zal dit continent overnemen, het is enkel maar een kwestie van tijd en demografie
schneider had gelijk, dit is het paard van troje en ik ga met het verstand dat ik heb niet het paard van troje binnenhalen,maar de dommerikken van links doet dit wel

ze zullen de prijs voor hun domheid tenvolle betalen

Anoniem zei

Aan anoniem 2 januari 2018 om 13:29

(Deel 1)
De postconciliaire kerk (U schrijft de "kerk" met kleine k en is met grootste waarschijnlijkheid modernist/ de bastaardkerk schrijf ik altijd klein) heeft wel de slechst mogelijke positie om Mt 2, 13-15 te verdedigen.

Ik ken de bastaardkerk nu bijna 60 jaar en kan, ook door studie van het modernistische gezever van de laatste eeuw, bevestigen dat de modernisten nu juist de kindheidsevangelien steeds TOTAAL als sprookje en uitvindsel aanzien hebben.
Spijtig genoeg voor U hebben Leuven en zijn kornuiten mee ferm in die hoorn geblazen: van een geboorte in Bethlehem is niets te geloven, alles was normaal in Natzareth gebeurd, natuurlijk geen engelen, geen herders op de wei, natuurlijk geen magiêrs en zeker geen Hl. Drie Koningen, en zeker-zeker geen vlucht naar Egypte...
Alles vertelselkes voor domme mensen en de grote zampano's en 2e-Vaticaans-Concilie-geînspireerde wisten en weten het veel beter.
Drewermann en al zijn ketterse adepten (Jef Bulckens, chef-catechist voorop) laten groeten.

Bergoglio heeft overigens daarbij in de jaren 70 en 80 ook zijn duit in het zakje gedaan- daaraan wil hij en U en de Tertiotroep wel niet herinnerd worden. ;-)
Verba volant, scripta manent.

Toch plezant: Pater Arturo Ascabal Sosa SI, uit Venezuela afkomstig en zeer weinig intelligent, daarentegen zeer luidruchtig en marxistisch-links geôriênteerd, onder zware druk en gepush van Bergoglio tot patergeneraal der jezuîeten gekozen, heeft nu voor lopende camera's zeer duidelijk en expressief gezegd, dat "...de teksten van de evangelies nu natuurlijk niet al te letterlijk moeten worden verstaan...Er waren destijds geen bandopnameapparaten...De evangelies werden veel later geschreven...".
De grote vriend van Bergoglio, modernistisch-linkse jezuîet en verdediger van de "bevrijdingstheologie" Ascabal Sosa wil U wel niet tegenspreken.

De links-modernistische ketters van de bastaardkerk leveren hier weer eens een staaltje van uiterst selectieve lectuur van de Bijbel.

(In zeer gedegen artikels en postings werd deze Uw positie (en die van enige linkse duitse en oostenrijkse bisschoppen) aan flarden geschoten:
www.kath.net
www.katholisches.info )

Anoniem zei

(Deel 2)

Inhoudelijk is de tekst van Mt 2, 13-15 overigens zeer interessant.
In deze 3 verzen zitten verwijzingen naar 7 bijbelverzen (3 naar de thora(Exodus en Numeri), 1 naar het Boek der Koningen, 2 naar de profeten (Jeremias en Hosea) en 1 naar de Apokalyps);
weer eens een bewijs hoe dicht gestructureerd en woordgeweldig de Hl. Schrift is.

Het evangelie van Mattheus is naar oeroude traditie eerst in het aramees geschreven en dan in het grieks vertaald.
In elk geval spraken de Hl. Jozef en de Hl. Maria aramees en werd de kindsheidsgeschiedenis van Jezus oorspronkelijk in orale traditie in het aramees beschreven en doorgegeven. (Hier verwijs ik nog eens kort naar de jezuîeen-pater-generaal arturo Ascarbal Sosa, hechte vriend en protégé van Bergoglio).

Zo is nu juist hier een zorgvuldige lectuur van de evangelietekst nodig, en wel niet in het minst in de syrisch-aramese versie van de Peshitta, de "Eenvoudige", die naast de oudbekende 4 evangelieteksten ook ander primair materiaal gebruikte.
Hier staat voor "Egypte" het woord "Misrayin", dat zowel voor de inwoners als het land en het heerschapsgebied van Egypte gebruikt wordt, en zelfs ook plaatsvervangend voor Jeruzalem (zo in de Apokalyps, daar dan parallel en in kontrast tot Sodom).

De Hl.Familie was niet arm:
spiritueel immens rijk, stammend van en ingebed in de Heilige Rest (ook weer een term, door het 2e Vat. Concilie uitgeroeid), met Maria en Jozef beide in koninlijke geslachten geboren (en verwant met Zacharias en Elisabeth, uit de levieten- en priesterstammen Levi en Aaron);

en socio-financieel-economisch niet arm, zoals verleden week reeds geschreven:
bezitters van weidegrond, bouwbedrijf, Joachim (vader v. Maria) met veekudden, en verwant met de leiders van een visserscollectief.
Of de gaven der Hl. Drie Koningen de Hl. Familie bij hun vlucht naar Egypte overleven lieten: daarover is mij nu niets substantieels bekend- dit schijnt mij eerder een uitvindselke van de bastaardkerkers te zijn.
Interessant is wel de vraag waarheen de Hl. Familie (met een pasgeboren jongen) getrokken is:
daar ze vluchtten voor Herodes de Grote, en verwante van deze heersten in Nabatea, Herodes zelf uit Idumea (ten zuiden van Judea)stamde en de halfjoodse bevolking tov. vrome joden bevolking aldaar argwanend was (Flavius Josephus), was de meest snelle weg om zich aan Herodes'heerschap te onttrekken naar Gaza, destijds onder romeinse heerschappij;
een snelle verhuis binnen het romeinse rijk en ook binnen dezelfde cultuurkring.
Het is typisch voor DeKesel en zijn modernisiche snullen dat ze deze kindsheidgeschiedenis van de Messias nu instrumentalizeren bij de vreemdelingeninvasie in Westeuropa.

En nu de kriek op de taart, vooral voor U:
de tweede helft van Mt 2,15 is tegelijkertijd een citaat van de profeet Hosea:
"eks Aiguptou ekalesa ton huion mou"= "Uit Egypte heb ik mijn zoon (terug)geroepen".

De Hl. Familie, de Joden zijn niet in Eygypte gebleven, maar teruggekeerd in hun heimatland.
Dat is zo ongeveer het absolute tegendeel van de wensen der noordbelgische modernistische bastaardkerkers.


Anoniem zei

Steeds weer hetzelfde schema:

Een hartig artikel met gezouten commentaar van @The Guardian Angel;
daarop een uiterst kort en scheldend commentaar (eestal in vraagvorm) van een modernistische noordbelgische (naar het taalgebruik te oordelen geen francophone) aanhanger van de (bastaard)kerk.
En dan enige zeer interessante en gefundeerde commentaren, die de modernistische positie in de grond boren.

Men vraagt zich werkelijk af, welk plezier de bietekwieten van de noordbelgische bastaardkerk erin vinden, steeds weer een kolossaal oplawaai op te lopen.
Ik weet natuurlijk dat er masochisten bestaan, maar deze bietekwieten beoefenen dat nu toch in een zeer ziekelijke en gevaarlijke manier.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer