maandag 22 september 2014

De Heilige Mauritius en het Thebaanse Legioen

Volgens hagiografische bronnen uit de derde eeuw werd het Thebaanse Legioen, volledig bestaand uit Christenen vanuit Thebe in Egypte naar Noord-Gallië gestuurd om daar in opdracht van keizer Maximianus een opstand van de Bagaudae neer te slaan. Volgens de legende moesten ze na aankomst in Agaunum (het huidige Saint-Maurice in de Zwitserse Alpen) offers brengen aan de Romeinse goden en de keizer vereren. Bovendien werd hen bevolen om de lokale Christenen te vervolgen. Ze weigerden en Maximianus gaf opdracht om deze ongehoorzaamheid te bestraffen door elke tiende soldaat te doden. Een militaire straf die bekend stond als decimeren. De bevelen werden herhaald, maar weer weigerde men, hierdoor aangemoedigd door Mauritius, te gehoorzamen, opnieuw werd elke tiende soldaat gedecimeerd. Zo werd de straf een paar keer herhaald. Uiteindelijk gaf Maximianus de opdracht ook resterende legionairs van de in totaal zesduizendzeshonderdzesenzestig militairen te martelen en te executeren als, dit vanwege hun weigering aan zijn bevelen te gehoorzamen. De plaats waar dit gebeurde heet nu naar Mauritius, Saint Maurice-en-Valais. In deze kleine stad is ook de Abdij van Sint-Mauritius gevestigd.

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer