vrijdag 19 september 2014

Bergoglio, Kasper, Danneels, Housset, Bonny etc. complotteren tégen de Kerk

Naarmate de bisschoppensynode over het gezin met bisschoppen uit de hele wereld, die van 5 tot 19 oktober in Rome plaatsheeft, nadert, worden onderlinge meningsverschillen [!] binnen het wereldepiscopaat over de benadering van huwelijk en gezin steeds duidelijker. Enerzijds wordt het debat aangezwengeld door [ketterse] publicaties en standpunten van onder meer de Duitse kardinaal Walter Kasper, de Franse bisschop Housset en de Antwerpse bisschop Johan Bonny.

Zij zijn van oordeel [Hun 'oordeel' interesseert ons helemaal niets!] dat het accent de voorbije jaren, in het bijzonder onder het pontificaat van Benedictus XVI, te sterk verschoven is naar een strakke dogmatisch-ethische interpretatie van de kerkelijke leer. Dat heeft volgens hen gelovigen vervreemd van de katholieke Kerk en sommigen uiteindelijk ook doen afhaken [Alsof deze 'vervreemding' met Benedictus XVI begonnen zou zijn. Het Tweede Vaticaans Concilie lijkt ons eerder het startpunt geweest te zijn.]. Deze groep bisschoppen hoopt dat de komende bisschoppensynode de aanzet geeft tot een meer pastorale benadering ["Pastoraal"]. Die meer realistische, pastorale aanpak kan volgens sommige waarnemers ook rekenen op de sympathie van paus Francicus. Vaticanwatchers zien dat bevestigd door het feit dat de paus de Duitse theoloog en kardinaal Walter Kasper, maar ook kardinaal Godfried Danneels [!] persoonlijk naar de komende synode heeft uitgenodigd.

Maar anderzijds is er de groep van kardinalen rond Ludwig Müller, de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer. Zij blijven vasthouden aan de eeuwenoude onderrichtingen [!] over huwelijk, seksualiteit en gezin. Zij kanten zich fel tegen toegevingen in de kerkelijke leer met betrekking tot kwesties als het homohuwelijk, ongehuwd samenwonen, uit de echt gescheidenen die hertrouwen e.a. Begin september kondigde deze groep kardinalen de publicatie aan van het boek: 'Remaining in the Truth of Christ: Marriage and Communion in the Catholic Church'. Daarin worden Bijbelse argumenten, maar ook een toelichting van de leer en de praktijken van de vroege Kerk naar voor geschoven als onderbouw voor hun strikte interpretatie van de kerkelijke leer, die zich volgens hen niet aan de tijdsgeest of modetrends kan aanpassen.


"Zij blijven vasthouden aan de eeuwenoude onderrichtingen..."

De Doctrine van de Kerk die door deze vijf kardinalen verdedigd wordt, is géén 'mening'!

Wie NIET blijft vasthouden aan de "eeuwenoude onderrichtingen" zoals Bergoglio, Kasper, Danneels, Housset, Bonny, Kerknet etc. is een ketter!

Sommige waarnemers beschouwen het boek, waaraan maanden werd gewerkt, als een reactie en zelfs frontale aanval op het pleidooi van kardinaal Kasper voor een meer pastorale benadering van echtgescheidenen [En terecht.]. De publicatie op 25 september, nauwelijks tien dagen voor de synode van 5 tot 19 oktober, is niet toevallig. De vijf kardinalen willen hun argumenten het nodige gewicht geven, een meer pastorale benadering stevig weerwerk geven en het debat beïnvloeden [Over de Kerkelijke Leer hoeft niet 'gedebatteerd' te worden. De Kerkelijke Leer ligt vast en is onveranderlijk.]. Volgens de Amerikaanse uitgever 'Ignatius Press' benadrukken zij in hun boek onder meer de ernstige theologische en kerkjuridische moeilijkheden om hertrouwden tot de communie toe te laten.

De kardinalen die dit boek publiceren, zijn niet de minsten. Naast de Duitse curiekardinaal Gerhard Müller, de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, omvat de groep de Amerikaanse kardinaal Raymond Leo Burke, de voorzitter van de Apostolische Signatuur; de Duitse kardinaal Walter Brandmüller, voormalig voorzitter van het Comité voor Geschiedeniswetenschappen, de Italiaanse kardinaal Carlo Caffarra, aartsbisschop van Bologna en geestverwant van paus Joannes Paulus II, en kardinaal Velasio De Paolis, voormalig voorzitter van de Prefectuur voor Economische Aangelegenheden van de Heilige Stoel.

Bron: Kerknet

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Pastorale benadering:

Ik haat dat woord "Pastoraal".

Ze schreven beter: de-alles-mag-benadering.

Pastoraal betekent eerder het onderwijzen in "dogmatisch-ethische interpretatie."

Zonder moraal of ethiek, ook geen pastoraal

Anoniem zei

Ze stomen direct op een schisma af.

De paus gaat nog uit Rome weggejaargd worden.

Wat een belediging voor mensen die nog zo ongeveer een fatsoenlijk leven willen leiden.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer