maandag 22 september 2014

Ons bereiken berichten dat Godfried 'kardinaal' Danneels vorige week door Bergoglio in privé-audiëntie werd ontvangen ter voorbereiding van de synode...

Meer dan ooit is duidelijk dat Bergoglio, Kasper, Danneels, Housset, Bonny etc. tégen de Kerk complotteren...

Zij zijn samen met Bergoglio onderweg naar het Gehenna...

Of zoals een buitenlandse priester het een paar dagen geleden zei:

"Cardinal Danneels is a bad one!"

7 opmerkingen:

Anoniem zei

Danneels staat internationaal inderdaad bekend als de meest vooraanstaande liberalistische kerkelijke leider.

Veel beroemde Belgen zijn er niet, maar Danneels vormt er een uitzondering op. Van Rompuy ook, maar, dat mag allemaal niet als een compliment gezien worden.

Belgie komt hier ook in het nieuws wanneer kinderen geeuthanaseerd worden.

Of jarenlang zonder regering zit.

Of dat ze het licht gaan uitschakelen. Of als het land met het meest afpersende belastingbeleid ter wereld.

Allemaal heel positief.

'Gelukkig' heeft Danneels zijn prioriteiten in de juiste volgorde.

In een wereld waarin Liberalisme steeds minder populair aan het worden is - of anders gezegd - in een wereld waarin anti-liberalisten steeds mondiger worden en in aantallen toenemen, ben ik zo heel zeker niet of Danneels nog wel bij de tijd is.

Maar ja, van iemand die zijn verstand tussen zijn benen heeft hangen, kan je niet veel objectiviteit verwacht.

Anoniem zei

Toen een paar jaar geleden de Schotse Eerste Minister zijn “White Paper” (het wetsvoorstel) dat het Schotse onafhankelijkheidsreferendum aankondigde voorstelde, en dan voor publieke consultatie voorgelegd werd, lokte het een aantal reacties vanwege het publiek uit.

Toen een jaar geleden de Schotse Eerste Minister zijn “White Paper” voor het hoomohuwerlijk voorstelde, en voor publieke consultatie voorgelegd werd, lokte het drie keer zoveel reacties op vanwege het publiek – en grotendeels waren het negatieve opmerkingen over de herdefiniëring van het huwelijk.

Zelfs in Schotland waar vorige week zo goed als de helft van de bevolking voor onafhankelijk gestemd heeft – onafhankelijkheid dat meestal met revolutie, schieten en vechten gepaard gaat – is het heterohuwelijk drie keren belangrijker. En dan is Schotland niet eens een katholiek land.

Oh, en voor zover het homohuwelijk betrof, dat werd niet aan een referendum onderworpen – ze hebben het homohuwelijk er gewoon doorgedramd.

Anoniem zei

Je hebt het onlangs over de internationale reputatie van Bonny gehad. Om dan nog maar stil te zwijgen over de internationale reputatie van Danneels.

Bergoglio begaat de grootst mogelijke fout; door Danneels bij de synode voor het gezin te betrekken zal niemand het serieus gaan nemen.

Anoniem zei

Danneels zei onlangs dat we “De Wet” moeten respecteren en dat we daarom niet tegen het homo-huwelijk mogen zijn.

Over wiens wet heeft hij het? Over de wet van de wereld of over Gods Wet? Waar heeft de vent het over?

Maar subtieler, “We mogen niet tegen het homo-huwelijk zijn.”

Betekent dit dat we dan niet voor het heterohuwelijk mogen zijn?

Men zou het huwelijk kunnen benadrukken, hetero of homo.

Maar door de nadruk steeds op het homo-huwelijk te leggen vergeet men een heel belangrijk aspect.

Anoniem zei

Wat ik eigenlijk probeerde te zeggen is dat de homo-lobby goed praten heeft zolang ze geen tegenstand krijgen.

Maar de goede wil is altijd eenrichtingsverkeer geweest en ze hebben zo een misbruik gemaakt van die goede wil dat de maat vol is.

Het is bijna grappig dat wanneer je eens kwaad maakt en je gedacht spreekt dat iedereen onder de tafel gaat schuilen van, oei, daar hadden we ons niet aan verwacht en we hebben niet eens een tegenargument.

Laten we zo zeggen; deze bisschoppen synode gaat de Last Chance Saloon worden voor die bende.

Het is altijd belangrijk te wachten om te zien wat er dan gaat gebeuren.

Ofwel dat ze weggejaagd worden, ofwel dat ze een schisma gaan veroorzaken. Maar in ieder geval, het zal een van de laatste keren zijn dat iemand nog met veel naastenliefde de homo’s gaat accommoderen.

Anoniem zei

Aan Anoniem 22.09.2014 13:44

Inderdaad een zeer treffende bemerking:
Het naar voor stormen van de noordbelgische bietekwieten D. en B., met de ongoede reuk van de pedo- en homoschandalen (Kerk&Leven o6.1984, Roeach, CPRL, de "roze dekenij" Kortrijk, de geweldige doofpotting, de gevallen Borremans R.1 en Borremans R.2 (niet met elkaar verwandt), de sterftegevallen bij de priesters aan HIV,enz.) in hun kleren is inderdaad van taktisch standpunt en met gezond mensenverstand bekeken totaal onzinnig.
Hier moet men enerzijds denken aan een duidelijke neiging tot theatraal gedrag, een soort histrionie;
en anderzijds natuurlijk daaraan, dat de gelovigen en de Hl. Kerk hierdoor voor groot publiek belachelijk gemaakt worden.
Ze willen de Kerk niet redden, zelfs uiteindelijk niet in hun zin reformeren (de attraktiviteit van deze door p&h getinte janboel is voor het overgrote deel van de bevolking a priori oninteressant) maar eenvoudig kapot maken.
Dat past overigens zeer goed: in de kerk in Noordbelgie zijn in de laatste 30 jaar steeds weer zeer merkwaardige en aparte, om het duidelijk te zeggen: diabolische tendenzen opgetreden.

Tibi Christe splendor Patris

Anoniem zei

Aan Anoniem 22 September 14:59

Zeer juist.
Eergisteren wird het nieuws bekend dat de nieuwe aartsbisschop voor Chicago B. Blase Cupich is:
geboren in Zuiddakota, navolger van Z.E. Aartsbisschop Joseph Chaputh OFMCap in Rapids City,dan 4 jaar bisschop in Spokane (Staat Washington);
Het bisdom Spokane, 2 x zo groot als Belgie, met 85 000 katholieken, is totaal failliet door de misbruiksgevallen die hier welig tierden (zie ook de jezuietenprovincie "Oregon", eveneens failliet, met teloorgang van de pastoraal in Washington, Oregon, Alaska, Idaho en Montana;
met stopzetting van de Rocky-Mountainsmission (vaarwel Pater De Smedt SI!); met massief weglopen der indiaanse en eskimo-gelovigen naar de orthodoxen; en nu uiteindelijk-ironie vanhet lot- met opheffing van deze jezuietenprovincie en fusie met de prov. "California", waar bijzondere belangstelling voor the gay persons voorhanden is en bvb. een jezuietenpater aan de Sta.-Clara-University een grote vooraanstaande rol speelt)
Voorzichtig geschat hebben de misbruiksschandalen in het westen der USA ca. 1,5 Milliard Dollar gekost.
Dat in zo'n met religieus plutonium bezoedeld gebied en zonder geld (alles is failliet en de gelovigen spenderen niet Meer rijkelijk)een bisschop het moeilijk heeft, is klaar; en dat de modernistische aanpak in de liturgie hier ook geen groot succes kent, evenzo.
De promovering naar Chicago is dan ook een fantastisch middel om de Kerk in de USA een berendienst te bewijzen: hier worden de vele latino's in Chicago gefnuikt, de levensbeschutters-een zeer grote harde kern in Amerika, de toegewijde vrienden van de traditie en de tridentijnse Liturgie,...
De Modernisten hebben met hun verwereldlijking alles naar de knoppen geholpen en worden nu naar de grote vette vleespotten van de kerk gedirigeerd om alles kapot te maken.
Tibi Christe splendor Patris

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer