vrijdag 15 februari 2013

Paus Benedictus XVI ontmoette op 14 februari 2013, in de Paulus-VI-hal in het Vaticaan, de clerus van Rome en spreekt over het 'Concilie van de Vaders' en het 'Concilie van de Media'.

"En zo was er het 'Concilie van de Vaders' - het échte Concilie -  maar er was ook het 'Concilie van de Media'. Het 'Concilie van de Media' was bijna een Concilie in en van zichzelf en zo zag de wereld het Concilie, via hen, via de media. Het Concilie dat dus onmiddellijk en effectief bij de mensen doordrong, was het 'Concilie van de Media' en niet het 'Concilie van de Vaders'.

"De media zagen het Concilie als een politieke strijd, een machtsstrijd tussen de verschillende stromingen binnen de Kerk. Het was duidelijk dat de media de kant van die fractie zouden kiezen, die het best bij hun wereld aansloot. Er waren degenen die een decentralisatie van de Kerk betrachtten, de macht voor de bisschoppen en vervolgens door de term 'Volk van God', de macht voor het volk, de leken. Er was deze drievoudige kwestie: de macht van de Paus, vervolgens overgebracht naar de macht van de bisschoppen en vervolgens de macht van allen... 'volkssoevereiniteit'. Natuurlijk droeg dit laatste de goedkeuring van de media weg en werd dit door de media verkondigd en geholpen."

"En we weten dat het 'Concilie van de Media' voor iederéén toegankelijk was. Het 'Concilie van de Media' was zo dominant en zo effectief, dat het de veroorzaker was van vele calamiteiten, van veel problemen, van veel ellende... Want in werkelijkheid werden seminaries en kloosters gesloten, en werd de liturgie getrivialiseerd... En het échte Concilie heeft geworsteld om zich te kunnen materialiseren, te realiseren, want het 'Virtuele Concilie' was sterker dan het échte Concilie. Maar de ware kracht van het échte Concilie was aanwezig en is langzaam naar voren gekomen en wordt steeds meer de échte macht achter de échte hervormingen en de ware vernieuwing van de Kerk."

"Wij zien nu hoe 50 jaar na het Concilie, het 'Virtuele Concilie' aan het desintegreren is, de weg kwijt is en dat nu het échte Concilie, met zijn spirituele kracht, tevoorschijn komt. En het is onze taak in dit 'Jaar van het Geloof', vanaf dit 'Jaar van het Geloof', om eraan te werken, zodanig dat het échte Concilie, met de kracht van de Heilige Geest, wordt gerealiseerd en dat de Kerk écht wordt vernieuwd. Wij hopen dat de Heer ons zal helpen."

"Ik, teruggetrokken in gebed, zal altijd bij u zijn, en samen met de Heer zullen wij voorzeker progressie maken. De Heer is zegevierend!"

Paus Benedictus XVI

11 opmerkingen:

Anoniem zei

Ja, bisschoppen praten veel te veel met de pers. En als ze nog eens iets serieus zouden zeggen...

Hebben jullie Bonny op VTM gezien en wat hij over de toekomstige en huidige paus te zeggen had?

Ik heb er eens hartelijk mee kunnen lachen. De dingen die ze uit hun nek slaan. Spijtig alleen dat dit van een bisschop komt, en dat hij het meent.

Wat bangelijk is, is dat het toont dat de verkiezingscampagne en het politiek getouwtrek op volle toeren draait, en hoe manipulatoren die er niets verloren hebben het conclaaf proberen te beïnvloeden.

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/programmas/journaal/2.26644/2.26645/1.1546568

Anoniem zei

Bonny is een vijand van de Kerk.

Merk ook op dat de VRT de Pauselijke standaard ondersteboven projecteert om daarmee de Katholieken te schofferen.

Bonny gaat er dan nog met zijn kop voor zitten.

Bonny denkt dat hij geprezen wordt door het linkse journaille van de VRT, maar in feite lachen ze hem compleet uit. Het gezicht van kerkhaatster en communiste Martine Tanghe spreekt boekdelen.

Of zoals iemand anders het zei: "Laten we terugkeren naar de Traditie zodanig dat we de haat van de wereld waard zijn."

Anoniem zei

Het begrip journaille is van oorsprong een - weliswaar Frans klinkend (französiert) - Duits woord, waarmee minachtend aangeduid wordt: een onverantwoordelijke, sensatie-beluste pers die niet uit is op, of geïnteresseerd in waarheid(-svinding) maar alleen effectbejag; kortom: roddel en achterklap.

Anoniem zei

Maar het kan altijd nog erger:
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1580711/2013/02/16/3000-jongeren-oefenen-vormsel.dhtml
Vormsel in "gangnam style". En wie zien we daar op het altaar met de blauwe trainingsvest en jeansbroek ? Het zal toch niet waar zijn zeker ?

Anoniem zei

Vrijmetselaar Van Looy en die Pieter Nolf van IJD!

Kerkslopers!!!

Anoniem zei

Met een kerk vol minderjarigen, zou de bisschop moeten oppassen met over Valentijn te beginnen.

De bisschop is trouwens kleurenblind. De blaadjes zijn oranje - waarschijnlijk ter ere van van Willem de Zwijger en ter ere van zijn geliefde loge De Zwijger.

In de marge; een ticker tape parade (want dat zien we daar toch in de St Baafs) werd oorspronkelijk alleen georganiseerd voor de triomfale intochten van de elite van (vooral Franse) Vrijmetselarij.

De allereerste ticker tape parade was ter ere van de inwijding van de maconnieke godin, 'Het Vrijheidsbeeld'.

Nu krijgt iedereen een tickertape, JP II incluis. Tja, de vrijmetselarij is ook niet meer wat het geweest is, je ziet dat ook in de St Baafs.

Anoniem zei

De theologie hanteert een duidelijk omschreven begrip om te beschrijven, hoe de lokale kerken een oecumenisch concilie in zich op weten te nemen: het is het begrip ‘receptie’. Tot aan het Tweede Vaticaans Concilie is de receptie van de concilies steeds een binnenkerkelijk proces geweest. Echter met Vaticanum II hebben de massa-communicatie-middelen – met analyses in pers, radio en televisie - het conciliaire gebeuren bepaald. Voor de eerste keer in de kerkgeschiedenis is de receptie van een concilie niet gerealiseerd door de kerkelijke organen. Zij onttrok zich aan de bisschoppen en hun parochieherders, en werd overgelaten aan de theologen, die de informaties fabriceerden en verkondigden dat zich in de Kerk een ommekeer had voltrokken. Door pers, radio en televisie heeft de concilie-ideologie de receptie van het concilie in de locale kerken beslissend beïnvloed. Dat geeft aan, dat de Kerk er weliswaar in was geslaagd zich te onttrekken aan gevangenschap door de wereldlijke macht, maar dat zij, in tegenstelling daarmee, volledig was terechtgekomen in de dwangmatige kringloop van de communicatie-middelen van het technische tijdperk. Het zijn de massa-communicatie-middelen geweest, die de mythe van ‘de goede paus Johannes’ en de mythe van ‘het concilie als revolutie’ in de wereld hebben gezet.

Anoniem zei

Het concilie van de media of te wel de strijd der ideologieën.

Anoniem zei

De strijd van de ideologieën... de vrijmetselarij is het onderling ook niet eens. De verschillen in ideologie waar men nu in de Kerk ruzie over maakt, zijn dezelfde verschillen in ideologie waar men in de vrijmetselarij ook ruzie over maakt.

(men maakt in de Kerk niet zo zeer ruzie over theologie, maar wel over ideologie. De twee begrippen zijn uitwisselbaar geworden)

Het lijkt erop dat de vrijmetselarij haar concilie in het Vaticaan gehouden heeft of tenminste, een concilie waarin de unviersele thema's waar de vrijmetselarij het wel onderling over eens was in de Kerk heeft ingevoerd.

Verder kan men bepaalde thema's in Vat II onderscheiden die onderlinge verschillen tussen verschillende versies vrijmetselarij heeft opgelost. Een oecumenisch concilie voor en door de vrijmetselarij dus.

Anoniem zei

Elke priester en bisschop zweert gehoorzaamheid aan de Paus, ik vraag me wel af of sommigen gehoorzaam zijn aan het Evangelie zelf of gewoon respect nog hebben voor de Sacramenten zoals die clown Van Looy, met alle respect (nee eigenlijk lieg ik hier) openlijk kritiek geven op de aartsbisschop, eucharistievieringen verbieden omdat het niet in zijn modernistische kraam passen, de circus- en kindermis onlangs waar hij trots tussenstond. Als er gelegenheid is om te zeiken op traditie of iedereen die geen voorstander is van homo-orgieën of transgender priesters dan staan die clowns op de eerste rij om kritiek te geven. Je zou voor minder de deur dichttrekken en naar de Hemelstraat trekken. Het gladde progressieve sfeertje in sommige kerkfabrieken, new age tafereeltjes voor het altaar, priesters die geen moeite meer doen om hun verwijfde kantjes weg te stoppen.... Je moet al heel sterk zijn om geen atheïst te worden tegenwoordig. De nevenpoeper Vangheluwe (zijn er nog mensen die dit stuk onbenul monseigneur durven noemen?) heeft in westvlaanderen voor de vrijzinnigheid en het atheïsme in één klap meer betekend dan alle linkse betweters sinds mei '68 samen. En met zo'n sujetten moeten we het dan doen. En dan verzoekt men voor verandering en vergiffenis te bidden...

Anoniem zei

Vanlooy is zo ijdel dat hij alles doet voor iemand die hem wat aandacht geeft en zijn ego vlijt. Hij zou toch verlegen moeten zijn met die SMS naar Jezus (om niet eens van de godslastering te spreken) Hij wordt daar opgevoerd als stroman, als publiek figuur voor de rare ideeën van rattenvanger Delanoy en consoorten.

Een persoonsverheerlijking, maar daar moet men niet ongerust voor zijn want het zijn maar sukkelaars. Nolf met zijn Youtube kanaal, is een eenmansorkest dat hersendood is, Delanoy zwiert zijn armen zo wild in het rond dat ze een van dees dagen zullen afbreken en Vanlooy heeft het charisma van een dronken dorpsgek; mensen zoeken hem op om eens te kunnen lachen.

Heb vertrouwen in Augustinus: De Waarheid is als een leeuw. Laat het los en het zal zichzelf beschermen.

Die kinderen zullen vroeger of later wel met die leeuw in aanraking komen, en dan zullen ze zich de Bavodagen niet eens herinneren.

Maar toch he, wee hen die die kinderen zo mishandelen...

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer