zondag 24 februari 2013

De Pauselijke Academie voor het Leven - Statement over de zogenaamde 'morning-after-pil' (31 oktober 2000): "De 'morning-after-pil' is een chemisch geïnduceerde abortus"

De morning-after-pil belet de innesteling van het bevruchte eitje (= een embryo) in de baarmoeder.

De anti-innestelingswerking van de morning-after-pil is in feite niets anders dan een chemisch geïnduceerde abortus.

De zwangerschap begint bij de bevruchting en niet met de innesteling van het bevruchte eitje.

Er is dus duidelijk sprake van een zwangerschap die afgebroken wordt, geaborteerd wordt.


BRON:

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/acdlife/documents/rc_pa_acdlife_doc_20001031_pillola-giorno-dopo_en.html

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Morning-after pil is abortus. Geen discussie. Afgezien van de totaalvisie van Humanae vitae, zouden degenen die tegen abortus zijn maar contraceptie ok vinden, zich toch de volgende bedenkingen moeten maken.
1. IUCD (spiraaltje) is abortief.
2. De klassieke pil werkt hoofdzakelijk door inhibitie ovulatie en door veranderingen in de cervix. Evenwel is de actie van de pil partieel het gevolg van effecten op de eileider met verstoorde migratie en afsterven van bevruchte eicel (nieuwe persoon) en partieel het gevolg van het tegengaan van de innesteling. De morning after pil is het veel krachtiger uitspelen van dit laatste effect. Objectief kan men niet anders concluderen dat ook de pil soms abortus induceert.
3. De contraceptieve actie van de pil wordt overschat. In de praktijk (de reële wereld) is er een 'faling' van 8% na 1 jaar (dit fenomenale falingscijfer is ook te vinden op wikipedia naast vele oorspronkelijke bronnen). De consequentie is dat velen die niet open staan voor leven over zullen gaan tot abortus. Dus het is een fabeltje dat de pil abortus vermijdt.
4. De pil is desastreus voor een vrouw: verhoogd risico op borstkanker en cervixkanker, verhoogd risico op bloedklonters, weliswaar verlaagd risico op ovariumcarcinoma. De pil is een chemische bom die een vrouw radicaal wijzigt.
5. Wat betreft natural family planning, toegestaan door de Katholieke Kerk, moet duidelijk worden gemaakt dat dit niet de kalendermethode is die niet werkt maar een methode is die gebaseerd is op multipele parameters. De efficaciteit van de symptothermale methode is 99.6% na één jaar (e.g. P. Frank-Hermann, J.Heil, C. Gnoth, et al. “The effectiveness of a fertility awareness based method to avoid pregnancy in relation to a couple’s sexual behaviour during the fertile time: a prospective longitudinal study,”Human Reproduction, 2007, 1–10). Het grote verschil is bovendien het uitgangspunt bij toepassing: er wordt aan geboortespreiding gedaan maar het koppel staat niet a priori weigerachtig tegenover nieuw leven. De methode is radicaal vrouw-vriendelijk in tegenstelling tot de pil

Anoniem zei

Beste,

Ik sta verbaast wat ik hier lees. Toen mijn dochter 5 jaar geleden terug naar haar auto ging in Brussel na een gezellig middagje shoppen met vriendinnen, is ze in de parkeergarage overvallen en verkracht geworden. Zijn wij gelukkig dat ze toen de morningafter pil gekregen heeft en dat ze niet ongewenst zwanger geworden is.
Als ik dit hier lees heb ik mijn besluit genomen, ik wil niet meer tot de kerk behoren en zal nu onmiddelijk een brief sturen om ons mijn vrouw en ik te laten schrappen uit het doopregister.
Daarna zal ik mijn dochters en zonen opbellen en hen hetzelfde voorstellen. Hopelijk volgen ze.

Beseft u niet hoe wereldvreemd u bent door aan die regeltjes vast te houden. Mijn dochter was toen 21, is nog steeds getraumatiseerd van het gebeuren.

Graag had ik, indien u durft eens een reactie gezien op mijn schrijven.

Met vriendelijke Groet

The Guardian Angel zei

Hetgeen wij hier aanklagen, is dat Katholieke ziekenhuizen de morning-after-pil zouden gaan aanbieden.

In een geseculariseerd land zoals België zijn er voldoende alternatieven, zodanig dat iedereen kan doen wat hij of zij wil.

We moeten vaststellen dat iedereen ook anders reageert. Een oprecht gelovige instelling, die voor een ongelovige onbegrijpbaar is, kan een groot verschil maken.

We moeten echter ook vaststellen dat het vaak de entourage is die een abortus wil en niet de aanstaande moeder zelf.

In het geval van een verkrachting gelden de volgende beginselen:

1. Een vrouw die aangerand wordt, mag zich met alle mogelijke middelen verdedigen tegen de agressor. Dit betekent dat ze alles mag doen om te voorkomen dat het tot een bevruchting komt.

2. Een mens mag echter nooit een andere mens doden. Dus, ook niet het ongeboren leven en zelfs niet het ongeboren leven in het allereerste stadium.

3. Een vrouw waar de conceptie al heeft plaatsgevonden, mag het nieuwe leven niet doden, ondanks het grote onrecht dat haar is aangedaan.

4. Een verkrachting kan niet worden beantwoord met nog een groter onrecht, namelijk het doden van een persoon in de eerste stadia van het leven.

5. De morning-after-pil kan een verkrachting niet voorkomen, maar doodt wel de embryo.

6. De morning-after-pil is een te simplistische 'oplossing' voor een complex probleem.

7. De morning-after-pil is géén geneesmiddel.

8. Het toedienen van de morning-after-pil, zonder een aangepaste begeleiding, kan dus ernstige gevolgen hebben.

9. Ziekenhuizen moeten een totaal programma van zorg aanbieden, waarbij alle alternatieven onderzocht worden.

10. Indien een Katholiek ziekenhuis niet voldoet in de ogen van de patiënt, dan kan het ziekenhuis doorverwijzen.

11. Denk ook even aan de vrouwen die eerder een verkrachting meemaakten en toch niet over deze middelen kunnen of konden beschikken.

12. Er zijn voldoende gevalllen bekend van niet geaborteerde embryo's na verkrachting die later flinke volwassenen geworden zijn.

13. Alleen gebed kan vertroosting brengen.

Anoniem zei

aan de 2de reactie : begrijp ik goed dat ondanks jullie dochter de morning after pil nam ze nog steeds getraumatiseerd rondloopt ? Schuif de schuld niet af op de Kerk maar probeer te begrijpen wat de Kerk probeert duidelijk te maken.....leven kan niet verwoest worden , en ondanks de pijnlijk ervaring die men soms oploopt kan men mits goeie omkadering toch tot een prachtig resultaat komen ,zonder verder gefrustreerd te moeten voortleven....maar ja we moeten ons durven laten helpen door veel , veel liefde om zo de haat uit het leven te bannen.....en dat is niet altijd gemakkelijk.....daarom is het gebed soms zo wondhelend...

Anoniem zei

Een verkrachte vrouw een morning-after pil geven - zonder te weten of ze wel zwanger is - is een pleister op een gebroken been. Dat is geen oplossing, dat is een geen preventie, dat is geen remedie, dat is zo een beetje van, "het spijt me zeer, maar ik heb geen beter idee van wat ik bij een verkrachting moet doen."

Ooit van troost of hulp gehoord? Maar dat krijg je niet van de overheid. Een abortus is het enigste dat ze kunnen aanbieden bij een verkrachting.

Voor u zich uit het doopregister laat verwijderen, laat ons weten hoe behulpzaam het gerecht is geweest in het opsporen en veroordelen van de misdadiger en hoeveel jaren hij opgesloten is.

Een bisschop is tot meer in staat dan mensen pilletjes te voeren. Of dat zou toch zo moeten zijn.

Anoniem zei

Aan anoniem 24 februari 13:15:

Jezus Christus is gekruisigd. Ook ieder van ons heeft zijn of haar lijden. U vindt het normaal dat een menselijk wezen gedood wordt om het lijden van een ander te verzachten. Ik niet.
Wie gelooft, doet niet zijn wil maar de wil van Jezus Christus. Er is inderdaad een radicale tegenstelling tussen de seculiere logica en de logica van de Kerk, gesticht door Jezus Christus. Wat U wenst, is uw eigen wil te doen.
Jezus Christus heeft zelf aangekondigd dat de wereld zichzelf en zijn volgelingen zou haten. Dus uw reactie is in die zin niet verrassend. Ook al haat U degenen die het leven verdedigen, die haat is nooit wederkerig.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer