donderdag 14 februari 2013

"Lectio Divina" van Paus Benedictus XVI in het Pauselijk Seminarie te Rome op Vrijdag, 8 februari 2013. Een zeer belangrijke toespraak van de Heilige Vader... Zo mooi, zo diepgaand, zo 'Romeins' en zo 'Petrijns' - "Il futuro è nostro." "De toekomst is van ons."

"Quindi, abbiamo motivo di non lasciarci impressionare - come ha detto Papa Giovanni - dai profeti di sventura. (...) Naturalmente, c’è un falso ottimismo e un falso pessimismo. Un falso pessimismo che dice: il tempo del cristianesimo è finito. No: comincia di nuovo! Il falso ottimismo era quello dopo il Concilio, quando i conventi chiudevano, i seminari chiudevano, e dicevano: ma … niente, va tutto bene … No! Non va tutto bene."

"Daarom hebben wij reden om ons niet te laten beïnvloeden - zoals Paus Johannes al zei - door de onheilsprofeten. (...) Er is natuurlijk een vals optimisme en een vals pessimisme. Een vals pessimisme dat zegt: de tijd van het Christendom is voorbij. Nee: het begint opnieuw! Het vals optimisme was dat van na het Concilie, toen de kloosters werden gesloten, de seminaries werden gesloten, en men zei: maar... dit is niets, alles gaat goed... Nee! Niet alles gaat goed."

http://www.radiovaticana.va/player/index_fb.asp?language=it&tic=VA_I5UU2JS7

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Indien men mag aannemen dat God elk volk, elke volksgroep of zelfs het kleinste clubje, zijn heersers geeft die hen toekomt, dan is het zeer interessant te merken wie het Katholieke Schip bestuurde en wanneer. Dan is het God die bepaalt wie en wanneer. Aan de persoon herkent men dan het volk en haar geschiedenis. Tevens is hij dan ook in veel opzichten een voorbeeld voor dat volk.
Welnu, Jezus zei: "Mijn Rijk is niet van deze wereld". De Eerste Kerk is dus een Geestelijke en deze bestuurt op zijn beurt de wereldse Eerste Kerk, de Katholieke Schapenstal, omgeven door roofdieren. Krachtige reden om niet angstig te hoeven zijn voor de veranderingen.
Aangezien er nu kan gesproken worden van een omvangrijke luie slapende kerk en een steeds meer onderscheiden Alerte Kerk kan men stellen dat de luie zich niet zal laten wakker schudden, dus agressief zal reageren en verlangen naar een voldoeninggevend opportuun 'besturend element'. Ten goede of ten kwade - who cares ? Niet zo de Wakkere Kerk.
Aangezien hier diverse profetieen over bestaan mag men een dubbel pausschap verwachten.
De slapenden wekken, achtste, 'nieuw modernistisch', werk van barmhartigheid, wekt eventueel agressie op bij het slachtoffer. Nochthans zou dit de eerste en enige bekommernis moeten zijn van de Wakkeren. Ik moet echter toegeven dat ik daar op dit moment zelf nog niet aan toe ben en velen waarschijnlijk niet en deze vaststelling is de enige die me werkelijk angst bezorgt.
Zie Ezechiël 3:16-21.

Anoniem zei

Ezechiël als wachter
[16] Toen deze zeven dagen voorbij waren werd het woord van de heer tot mij gericht: [17] ‘Mensenkind, Ik stel u aan als wachter* voor het volk van Israël. Telkens als u uit mijn mond een woord hoort, moet u hen namens Mij inlichten. [18] Als Ik tegen de boosdoener zeg: “U zult zeker sterven”, en u licht hem niet in, en laat na hem op zijn slecht gedrag te wijzen om zijn leven te redden, dan zal die boosdoener weliswaar vanwege zijn eigen schuld sterven, maar Ik zal u rekenschap* vragen van zijn bloed. [19] Maar als u de boosdoener ingelicht hebt en hij betert zijn leven niet, dan zal hij wel sterven vanwege zijn eigen schuld, maar u hebt uw eigen leven gered.
[20] Als een rechtvaardige zich gaat misdragen en verkeerde dingen doet en Ik laat hem struikelen, dan zal hij sterven. Hij sterft omdat u hem niet op zijn zonde gewezen hebt; zijn goede daden tellen dan niet meer mee, maar u zal Ik rekenschap vragen van zijn bloed. [21] Maar als u de rechtvaardige inlicht dat hij niet moet zondigen en hij zondigt ook niet, dan zal hij beslist in leven blijven omdat hij uw inlichting ter harte heeft genomen, en u hebt uw eigen leven gered.’

The Guardian Angel zei

Over de naam van de Kerk:

'Sancta Catholica Apostolica Romana Ecclesia'

'Heilige, Katholieke, Apostolische, Roomse Kerk'

'Rooms' of 'Romeins' is 'van Rome'.

'Romeins' geeft nog de extra dimensie van 'uit de Romeinse Tijd' of de 'Universele' of 'Katholieke' Kerk van het Romeinse Rijk.


Petrijns of Petrinisch betekent 'van Petrus'. Petrus de Vicaris van Christus.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer