donderdag 7 augustus 2014

Over het 'spreken in tongen': "Het mag eigenlijk niet..."

1 Co 14 : 27  Wanneer men in talen spreekt, dan geschiede het door twee, hoogstens drie, en op de beurt; en één moet het vertolken.

1 Co 14 : 28  Zo er geen tolk aanwezig is, dan moet men zwijgen in de gemeente, en slechts spreken voor zichzelf en voor God.


3 opmerkingen:

Anoniem zei

Heel grappig. Maar ik hecht liever aandacht aan hetgeen Copeland op verstaanbare wijze zegt.

Minuut 2:39

“Holy Glory Go”. wanneer Copeland het podium betreedt, dan wijst Copeland naar Tony Palmer;

“Tony, Tony... Thank you sir. Come on! The man asked us to pray for him.”. Tony Palmer heft dan zijn hand op wanneer hij weet dat hij in beeld is.

“Father, we answer his request. And since we know not how to pray for him as we ought, other than to agree with him in his quest and his heart for the unity of the Body of Christ. We come together in the unity of our faith. Hallelujah.”

“So, Father, we just, all of us now... According to scripture, when we know not how to pray as we ought, we pray for him in the spirit. We receive utterance in the Holy Ghost. We receive prayers of faith. We receive, sir.... We receive words that are not our own.”

---

Dat is dus inderdaad onbeschofte taal. Totaal gebrek aan respect.

“The man asked us to pray for him.”

Naar de paus verwijzen als “the man” is niet meer informeel, dat is onbeschoft. Zelfs de uitdrukking van afkeurende verbazing die je vaak in de Amerikaanse films hoort “Come on man”, is onbeschoft. Je zegt dat niet.

Nergens noemt Copeland the paus bij naam. Hij had misschien gezegd kunnen hebben “His Holyness asked us to pray for him”, of “The Pope asked us...”, of misschien zelfs “Jorge asked us ...”, maar Copeland zegt “The man”. Indien Copeland gezegd zou hebben; “The mug (de sukkel) asked us to pray for him”, dan had hij tenminste een feit vernoemd. Maar de paus “the man” noemen is het laagste van het laagste.

Copeland gaat verder:

Hij zegt dan heel duidelijk, en hij herhaalt het, “aangezien we niet weten hoe we voor hem horen te bidden, kunnen we alleen akkoord gaan met zijn zoektocht naar eenheid in de Lichaam van Christus.”

Het ‘akkoord-gaan’ is heel belangrijk in het Evangelicanisme. Evangelicalen gaan altijd akkoord met elkaar en iedereen, en iedereen doet dan zijn eigen zin. Dat is natuurlijk handig wanneer je leden wil werven; ze gaan met hun leden akkoord, hetgeen hen welkom doet voelen, in plaats van ze richting en zin te geven, of hen de les te lezen wanneer ze het nodig hebben. Het ‘akkoord-gaan’ is ook centraal in hun theologie. De H. Geest komt alleen wanneer je akkoord gaat met de H. Geest wanneer de H. Geest wil komen. Je kiest of de H. Geest mag komen of niet. (Hetgeen natuurlijk theologisch gezien een zware fout is)

Copeland gaat verder:

“So, Father” Copeland heeft het over God ... moet er nog zand zijn. “So, Father...” Beeld het je in. “So, Father...”

“Wanneer we niet weten hoe we horen te bidden...” zal de H. Geest ons wel de woorden geven.

Pure blasfemie.

Anoniem zei

Maar dan protestanten ZIJN paushaters. Vandaar de naam: Protestant. Als ze met de paus akkoord gingen zouden ze zich nooit van de moederkerk afgescheurd hebben. “Non serviam” Ik zal niet dienen. De woorden van de duivel zelf. Bergoglio zegt dit ook. Vandaar misschien dat hij die bende gaat opzoeken.

Toen Bergoglio de eerste keer op het balkon van de St Pietersbasiliek verscheen, vroeg hij de gelovigen voor hem te bidden. Dat ligt voor de hand. Dat betekent, “Bid dat ik een goede paus zal zijn.”, maar hij vraagt ook ongelovigen voor hem te bidden, en hij vraagt zelfs de meest onwaarschijnlijke mensen voor hem te bidden. De koninging van Engeland incluis. Waarvoor er door ongelovigen gebeden moet worden is dan niet meer duidelijk, of tot welke god gebeden hoort te worden door de ongelovigen wordt evenmin duidelijk gemaakt.

Ongelooflijk hoe de paus, de leider van het oudste ‘instituut’ op aarde, de Kerk door Christus Zelf gevestigd, met momenteel een miljard katholieken, zich belachelijk KAN LATEN maken, door de eerste beste dorpsgek die in een gehuurde feestzaal zijn leden vermaakt.

Wie heeft satan nodig wanneer de opvolger van Petrus zelve de Kerk zo door het slijk trekt.

---

GA, het loont de moeite die videoboodschap van Bergoglio voor Palmer te tonen. Bergoglio noemt het een zonde (op de hoofden van de katholieken) dat de protestanten zich afgescheurd hebben. Bergoglio rondt zijn boodschap af met een citaat van Alessandro Manzoni, een Italiaanse dichter die de geest van de Italiaanse Risorgimento vertolkte, een soort propagandist voor Italiaanse unificatie. (en daarmee ook de annexatie van de pauselijke staten)

http://www.youtube.com/watch?v=b5TwrG8B3ME

Vanaf, minuut 8:20

A propos. Bergoglio heeft 7 minuten nodig om te vragen om voor unificatie van de kerken te bidden, Copeland heeft zijn gebed al na 2 minuten afgehandeld, de inleiding tot het gebed inbegrepen.

Dan stuurt Copeland een boodschap terug naar Bergoglio via de GSM van Palmer.

"Let's do it this way" (18:45) Hij bedoelt: al dat bidden en in tongen spreken is flauwe kul, laten we het met een GSM doen.

---

Copeland is in de zevende hemel. Toen hij al die jaren geleden begon met zijn Ministry in een kerkje in New York, had hij nooit kunnen hopen dat die sukkel in Rome hem dergelijke gouden eieren in zijn korf zou komen gooien. Dergelijke reclame voor zijn TV kanaal is gewoon onbetaalbaar.

Anoniem zei

Copeland: "Wij krijgen woorden die niet de onze zijn: Lord of darkness, I pray for Maximus ..."

--- Volgend commentaar komt van:
http://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/885-religious-liberty-for-all-except-satanists

Psalm 96(95):5
Ja, alle goden der volkeren zijn niets,
Maar Jahweh heeft de hemel gemaakt.
1 Korintiërs 10:20-22 (Afgodisch gebruik van offerspijzen)
20. Neen, maar wat ze offeren, offeren ze aan duivels en niet aan God. En ik wil niet, dat gij in gemeenschap staat met duivels. 21. Gij kunt de kelk des Heren niet drinken en de kelk der duivels. Gij kunt geen deel heben aan de Tafel des heren en aan de tafel der duivels. 22, Of zouden wij de Heer soms willen uitdagen ? Zijn wij soms sterker dan Hij ?

Satan aan een verraste Calvinistische predikant die niet geloofde aan de Werkelijke Tegenwoordigheid:
"... Een dienaar van Christus, inderdaad !" zei Satan, sarcastisch. "Wat ! Ik zeg je, gij zijt erger dan ik ben. Ik geloof en gij wilt niet geloven ..."
Zie: https://olrl.org/stories/exorcism.shtml (over het befaamd exorcisme van Nicola Aubrey met het Heilig Sacrament)

Het gaat er hier om de "sensus Catholicus" te wekken: wanneer men de volle logische consequentie overziet dan is godsdienstvrijheid een grove fout dat zware consequenties heeft voor zowel individu's als voor hele naties.

--- Met andere woorden: Heer Bergoglio, wordt wakker; uw ziel slaapt in duisternis !

Met dank aan http://remnantnewspaper.com/

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer