maandag 11 augustus 2014

'Padre' Joaquin Giangreco 'op bezoek' bij Bergoglio...


10 opmerkingen:

Anoniem zei

Hoe zijn beiden aangekleed?

Anoniem zei

Draagt hij daar een nachthemd?

Of zijn ze daar een potje strippoker aan het spelen?

Die dekselse jezuieten onder elkaar...

Of is dit een nieuwe vorm van het Eucharistisch Gebed - aangezien zijn Solideo ook mankeert.

En wat een gezicht. Erger dan een kind wiens ijsje op de grond gevallen is.

Ik vraag me alleen af wat hij probeert te bereiken met dat radio interview. Een paus is voor de hele wereld, maar hij maakt alleen geniepig contact met een kleine groepjes hier en daar.

Waar is de tijd dat de paus via zijn 25kW korte-golf zender de hele wereld kon bereiken en het magisterium verspreidde?

Het internet heeft op dat gebied heel weinig bereikt. Internet infrastructuur is complex, en daarom fragiel. En de paus met zijn twitter kan minder dan Pius XII met zijn zender. Het zal vooruitgang heten.

Eigenlijk, gelukkig maar ... Berrgoglio heeft maar weinig te zeggen dat de moeite waard is uit te zenden.

En Radio Vaticaan? Waar is dat nog goed voor?

Anoniem zei

Mr Paul Elliott Singer en zijn Elliott Fund (dat is een Hedge Fund) hebben in een New York gerecht gelijk gekregen dat dat de kredieten die door de Argentijnen geleverd werden niet in orde zijn, en Mr Singer wil nu 100% vergoed worden. Dit zijn de laagste 6% kredieten die Argentinie kan leveren, rommel kredieten dus, maar de rechter heeft dus beslist dat dat Hedge Fund vergoed gaat worden alsof het AA kredieten zijn.

Dit betekent dat Argentinië vorige donderdag failliet gegaan is ,want ze kunnen geen 6% van hun schuld in AA kredieten terugbetalen. Misschien de rommelkredieten, maar niet 6% in waardevolle kredieten.

The Wall Street Journal vindt het allemaal toch oh zo spijtig; hun kop luidt; “President Kirchner stoot Argentinië in het zoveelste failliessement in zoveel jaar.”

En we kennen Kirchner, die goede vriendin van Bergoglio. Maar nee, Wall Street Journal, het is Kirchner niet die Argentinië de afgrond instoot maar de Hedge Fund met de hulp van een US Federal Court.

En wat zei Bergoglio tijdens dat interview: "eenheid, eenheid, eenheid"

Eenheid onder katholieken? Heel innovatief. Begeesterend.

Maar hij had wel zijn rentmeesters in New York aangevallen mogen hebben. Maar nee hoor.

Anoniem zei

Zo te zien was het misschien een privé ontmoeting, vraag me af waarom die beelden zo openbaar gemaakt worden.
Privé en publieke ontmoetingen hebben toch soms andere gedragscodes!!!

Anoniem zei

Slordig en bedroevend.

Anoniem zei

@ Anoniem van 23:33,

Inderdaad héééél erg privé!!!

Anoniem zei

Alsof ze 'betrapt' zijn...

Anoniem zei

Zijne 'heilige' 'nederigheid', de Heer Bergoglio, staat 'toevallig' heel precies met zijn 'supernederig' hoofd voor het gouden aureool van de afbeelding achter hem, gelukzalig misbruik makende van zijn positie en titel. Gewoon een setup, banale uitdaging en pretmakerij. Biasproductie ahw. Ik had dergelijke Katholieke voorbeelden in mijn familie. Gelachen dat we hebben, tot we heel hard naar adem snakten en alle gezichtsspieren pijn deden. Ik durf het niet vertellen. Het komt in de beste families voor. Het heeft iets te maken met zich 'gevestigd en bevestigd' voelen.

"Lachen is gezond". "God zal ook wel van een grapje houden". Trouwens ik vind de Heer Bergoglio een veel machtiger conferencier cabaretier dan bijvoorbeeld Toon Hermans. Daar valt niet aan te tornen. Toon genoot ook ontzettend van zijn greep op het publiek. Sommigen worden nu eenmaal nooit volwassen. In het allerbeste 'geval' zouden we de Heer Bergoglio de clownpaus kunnen noemen, helaas is zijn struikelend 'geval' niet zo best. Het zou me verwonderen dat hij zelfs als kind ooit rechtop stond. Dat voortdurend verkeren in gevallen toestand doet erg aan een slang denken.

Voor zulke 'goede' 'christenen' is het toch wel vreemd dat ze zich zo ongeremd voelen. Maar ja, zelfs in de hel bestaan er zeer relatief 'veilige' plaatsen, omgeven door mateloos brandende bitterheid en voortdurend dreigende onzekerheid van latent aanwezig allerergst denkbaar geweld. Daar valt ten lange laatste niet meer aan te ontkomen. Men zou zich stilaan kunnen afvragen hoe ze het dan aan boord gaan leggen om berouw te krijgen. Het zou heilzaam voor hem zijn moest men hem kunnen er toe brengen van in te zien dat zelfs zijn hoge positie er nooit kan en mag toe leiden van zich 'gevestigd en bevestigd' te voelen. Als paus het allerminst. De aarde lijkt een tijdelijk pretpark voor hen. "Après nous le déluge".

Anoniem zei

Over Pater Joaquin Giangreco wordt zeer beschaamd in alle talen gezwegen op de papolatrische pseudokonseervatieve internetsites als bvb. op www.kath.net (duits) en zeker op kerknet.be.
Giangreco is inderdaad berucht door zijn optreden in Argentinie (gelukkiglijk voor de infantiliserende en debilicerende modernisten alles in het spaans- het geloofsvernietigende effect blijft dan tenminste op de hispanische wereld beperkt);
zeer berucht de meermaals herhaalde uitspraak van Giangreco dat "...de boeken van Thomas (hij bedoelt hier St. Thomas van Aquino) Maar stro zijn en in hat vuur geworpen moeten worden..."- een totaal uit de context gerukte uitspraak, toont ze enerzijds de deemoed en nederigheid van St. Thomas v. Aquino, en anderzijds vergelijkt St. Thomas hier zijn menselijk werk met de visio beatifica, het aanschouwen Gods, als religio carnalis eminent sedert de middeleeuwenpresent in in onze geloofsbeleving.
Dit zijn geen geloofsproletariêr meer maar echte geloofsimbecielen- en dat dit hard oordeel juist is, wordt niet alleen iedere dag weer bewezen en getoond, niet in het minst op deze zeer verdienstelijke blogsite, Maar ook door het totaal zwijgen van zovele hoge kardinalen en prelaten in het Vaticaan (daar moeten we broodnodig een grote portie "magenzuurwerende pillen ABL" van het belgisch leger naartoe sturen) en door de totale oninformatie dor de Modernisten (bvb. kerknet).
In de tijden der moderne informatiemedia is dat echter niet meer mogelijk- in zoverre moet het internet geen "Geschenk Gods" zijn (Franciscus in Juni 2014); het volstaat dat het een neutraal instrument is dat nuttig gebruikt kann worden.
Recordare virgo mater (een der mooiste Offertorien)

Anoniem zei

Artikel van: http://www.knights4christ.org/catholicism/

Apostasy
The Friars of the Diocese of Boston ~ Gay Pride 2014 parade

The Friars set up a booth at the finish line of the Boston Gay Pride 2014 parade. Well, there is nothing wrong with that is there? If they were trying to get these sinners to reform and follow Catholic teaching it would be another matter. Look at the message they were promoting.
Straight out of the mouth of Francis, "Who am I to judge?" It doesn't stop there as the grand marshals for the parade were the 'Sisters of Perpetual Indulgence'. These cross dressing sodomites mock the Catholic Faith with regularity and are a grotesquely perverted group.
Not only did the Friars have a booth at this parade but they also sold t-shirts, buttons, hats, water bottles, dog tags, key chains, clocks, bags, aprons, wall decals, magnets, and bumper stickers with the "Who an I to judge" phrase and the Franciscan crucifix in rainbow colors!
These Friars are in the Diocese of Boston and are underneath Cardinal Sean O'Malley, one of Francis' favorites and a member of his Super G-8.

Bewijzen zie: http://callmejorgebergoglio.blogspot.com/2014/06/franciscan-friars-in-full-communion.html

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer