zondag 24 augustus 2014

Over het overweldigende 'succes' van de post-conciliaire kerk in België: de priesterwijdingen

In 2014: 14 in totaal waarvan de helft buitenlanders...


Namen: 7
Mechelen-Brussel: 6
Gent: 1
Brugge: 0
Hasselt: 0
Antwerpen: 0
Luik: 0
Doornik: 0

Bron: La Libre

Link:

http://www.lalibre.be/actu/belgique/a-peine-14-nouveaux-pretres-cette-annee-en-belgique-53f72d9e35702004f7e0e48e1 opmerking:

Anoniem zei

Dit is geen "succes" maar spijtig genoeg een geweldige ramp.
En even spijtig is het dat over de oorzaken en de context van deze langdurende catastrofe geen woord gerept wordt: over de rebelse ideeên reeds voor het cobcilie, het luide protest van Bisschop Desmet v. Brugge dat de omwenteling van het 2e vatik. concilie inleidde, de vele trucs en valstrikken van Suenens, de inhoudelijke en plastische beeldenstorm tijdens en na het concilie, de voortgezette verloedering van het kerkelijk bestel en de op vele niveaus welig tierende sexuelle deviaties en misbruiken, de desinformatie en verzwijging door tertio en kerknet, de verdoling bij de leuvense ondrwijsstructuren en daarvan afgeleid het vroeger katholiek ondewijs en de voortschrijtende verbietekwietering van het kerkelijk personeel.
De ondertussen hoogbedaagde Danneels met zijn dikke speklaag zal dit wel niet merken ("Godfried weet van niets, herinnert zich aan niets, heeft nooit iets geweten en mag van zijn advokaten ook niets meer zeggen"); zijn akolieten en adlaten apen hem dan ook maar na, vergeten echter daß de déluge niet ACHTER hen komt, maar dat ze MIDDENIN zitten.
De bijna totale wegval van priesterroepingen is één ding;
nog schrijnender is dat verhouding der nederlandse Kandidaten tov de franstalige 1 tegen 7 is- om het klip en klaar te zeggen: de vlaamse bastaardkerk ligt helemaal op haar achterste (De Libre Belgique is te voornaam om dat zo te schrijven).
Dit catastrofaal resultaat correspondeert helemaal met de journalistieke inbreng der vlaamse diocesen:
Op kerknet verändert er bijna nooit iets:
-Vicariaat Brussel: nog steeds de adventpreek 2013 v. HB Cockerols, een paar keine berichtjes her en der.
-Vic.Vlaams-Brabant: bezinning, een bijbelcursus, bedevaart naar Scherpenheuvel
-B.Hasselt: sedert 3 maand onveranderd, bedevaart naar Lourdes
-B. Brugge(mijn speciale vrienden): sedert het geval van de diaken I.P. (overigens nog door Roger VanGheluwe gewijd) met het uiterst sterke verdacht op massamoord aan zieken in het ziekenhuis van Menen (en een daarop volgende totaal beknakte reactie van het bisdom ("...dat dit nu werkelijk niet gaat" (alsof dit van christelijk standpunt "onwerkelijk" wel zou kunnen gaan)) Staat er sedert weken alleen de herinnering aan een lang gestorven en verdienstelijke priester op (en de vermelding van een "folkmis" in Dranouter)
-B. Antwerpen: nul komma nul
-B. Gent: vrijwel alleen overlijdensberichten van priesters (zeer interessant waar ze hun uitvaart krijgen)
-Aartbisdom(overkoepelend): sedert vele maanden onveranderd.
Attraktief: nul
Inhoudelijk: quasi nul
Lokale werking: eveneens nul

In alle stilte verlaten de orden ons land, verkopen hun conventen, bouwen ze om tot rust- en bejaardetehuizen, de oude gedegen priesters die tientallen jaren geconsumeerd werden in frontlijn van een kerkelijk Stalingrad zijn opgelucht dat ze een plaatsje kunnen krijgen in een odenshome- en ze weten allemaal zeer goed dat de laatste de lichten moet uitdoen.
En toch zijn er lichtblikken: vlamingen zoeken God als de zin voor hun leven in het buitenland, in nederlandse seminaries, in Frankrijk, in Duitsland; ´´en van de 2 (!) nog bestaande sacramentprocessies in Antwerpen wordt door de Pius X-Priesterbroederschap gehouden, er is een zeer goed traditioneel apostolaat, zeer dikwijls met een oude en kwaliteitsrijke orde verbonden.
Alleluia Justi epulentur

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer