zondag 3 augustus 2014

Vredeswens blijft op dezelfde plaats, maar moet waardiger

De vredeswens blijft in de Eucharistie op dezelfde plaats, maar hij moet met grotere waardigheid worden uitgevoerd. Dat schrijft Antonio Canizares Llovera, prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, in een recente richtlijn. Eerder werd gemeld dat de vredeswens mogelijks zou worden verschoven of zelfs afgeschaft. De congregatie geeft er "de voorkeur aan de 'rite' en het 'teken' van vrede op de plaats te houden die zij nu heeft." De congregatie acht het niet wenselijk om structurele veranderingen in de eucharistische viering te introduceren. "Het is niet nodig dat de priester bij elke eucharistie automatisch uitnodigt om de vredeswens te geven", aldus de kardinaal, die er aan toevoegt dat dit in sommige gevallen zelfs niet wenselijk is.

De vredeswens wordt na de consecratie en net voor het ontvangen van de communie uitgewisseld. Er worden vier suggesties gedaan om de waardigheid van de vredeswens te bewaren.

Ten eerste is het niet nodig 'mechanisch' uit te nodigen tot de uitwisseling van het vredesteken. De ritus is optioneel, schrijft de Congregatie.

Bisschoppenconferenties wordt aangeraden in nieuwe vertalingen van het Romeinse missaal "de manier te veranderen waarop de uitwisseling van vrede wordt gedaan". "Bekende en wereldlijke groetgebaren" zouden daarin vervangen kunnen worden door "andere, meer toepasselijke gebaren".

Ten derde moet een aantal misbruiken van de ritus worden gestopt, zoals het gebruik van de vredeswens voor felicitaties of condoleances bij bijvoorbeeld huwelijken of begrafenissen. Gelovigen worden aangespoord hun plaats niet te verlaten en de vredeswens tot hun onmiddellijke buren te beperken en priesters wordt gevraagd het altaar niet te verlaten om de vredeswens uit te wisselen.

Ten vierde moeten bisschoppenconferenties liturgische catecheses voorbereiden over het belang van de vredeswens en de correcte uitvoering ervan.

Bron: KerkNet/Kathpress/Katholiek Nieuwsblad

"Priesters wordt gevraagd het altaar niet te verlaten om de vredeswens uit te wisselen."

Afschaffen die handel!

5 opmerkingen:

Anoniem zei

Bedoelt u met "die handel" "de vredeswens afschaffen"? Kan u ook een beetje uitleg geven waarom?

The Guardian Angel zei

Het is inderdaad zo, dat de celebrant verplicht is om ons de Vrede van Christus (Pax Christi) te wensen:

"De vrede des Heren zij altijd met u."

"En met uw geest."

In de Novus Ordo kan de celebrant, en niet de diaken, de mensen oproepen om elkaar een teken van vrede te geven. Dit is echter optioneel en een gebruik dat vrij nieuw is en uiteindelijk onrechtmatig.

Het is de priester die ons, 'namens Christus', de vrede van Christus wenst. Het komt de gelovigen niet toe dat onderling te doen, omdat de gelovigen daar niet 'namens Christus' staan.

Ook de diaken staat daar niet 'namens Christus'.

God schenkt ons Zijn vrede, het zijn niet de gelovigen die elkaar de vrede schenken.

Het betreft trouwens geen vredeswens, maar eerder een eenheidswens.

De Kerk smeekt om vrede en eenheid voor zichzelf en de gelovigen onderling in hun kerkelijke gemeenschap (communio).

In de Tridentijnse Liturgie (en Novus Ordo) wordt dit uitgesproken na het breken van de Heilige Hostie en net voor de vermenging van de Gedaanten. Dus net voordat de priester een klein stukje van de Heilige Hostie in de kelk laat vallen.

De priester breekt het Brood en laat een deel van de Hostie in de kelk vallen om de eenheid van het Lichaam en Bloed van de Heer in het heilswerk aan te duiden, de eenheid namelijk van het levende en glorierijke Lichaam van Christus Jezus.

Anoniem zei

De Novus Ordo 'Veedeswens' is een van de meest blasfemische aspecten van de nieuwe mis. Het is inderdaad zo dat de gelovigen elkaar geen 'vrede' in de naam van Christus kunnen afdwingen. Door het toch te doen gaan ze zelf Christus spelen. En het door de kerk hollen en elkaars handjes te schudden maakt het allemaal des te erger.

Anoniem zei

Vastbinden aan het altaar, die ketters die de vredeswens durven te gaan "uitdelen" in de kerk!

Anoniem zei

Ze maken me misselijk en duizelig met hun op en af gedraaf

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer