dinsdag 5 augustus 2014

Het “lachen in de geest” met Kenneth E. Hagin. Op 1:10 min. ziet u Kenneth Copeland; naast miljardair ook vriend van Bergoglio:
Link:

http://valseprofeet.wordpress.com/2014/08/04/bergoglio-en-televangelist-kenneth-copeland/

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Kenneth Copeland is die in het licht-grijze pak en orange trui?

Anoniem zei

Het Gelach van de H. Geest? Satanisch gelach zal hier wel mee bedoeld worden.

Je mag niet vergeten dat die lui geloven dat God zijn Genade zonder voorwaarde over ons doet uitstromen en dat redding en Verlossing een pure kwestie van Vrije Wil is. We moeten alleen God’s Genade aanvaarden en dan zal het wel in orde komen, of we nu zondigen of niet. Met deze zot meelachen is een acceptie van de Genade van God.

En dat zijn dan de theologen van Bergoglio.

Het weinige Bergoglio voorlopig gezegd heeft, is perfect compatibel met de pentacostale kerk. De zorg voor het milieu, gelijke kansen beleid, liefdadigheid voor de armen, de liefde en altijd maar happy happy happy incluis.

Indien we iets dieper kijken in de oorsprong van de pentacostale kerk zijn we liberale joden, vrijmetselaars en de ‘Engelsen’. Ten tijde van de Amerikaanse Revolutie vanuit Groot-Brittannië naar de VS geëxporteerd en Anglicanisme met Methodisme vermengd, en beïnvloed door de Talmoed. Dat was de tijd dat het nog ‘religie’ was.

Later zijn de niet-religieuze aspecten als milieu, emancipatie, liefdadigheid, suffrage, oecumene ed. er door de vrijmetselaars aan toegevoegd.

Het Televangelisme is dan een vercommercialiseerde versie van die mengelmoes.

Dan te bedenken dat Kenneth Hagin zo zot was dat ze in Harvard (zijn alma mater) hem bijna niet tot anglicaanse ‘rector’ hadden willen wijden want, de on-demand “miraculeuze genezingen” zijn altijd als ketterijen beschouwd door de Methodisten en Anglicanen. Maar nu niet meer voor Bergoglio.

Als Bergoglio aan interreligieuze dialoog wil doen, moet hij zijn gesprekspartners is nauwkeurig leren kiezen, want geen enkele main-stream protestant of anglicaan die iets met Hagin, Copeland en consoorten te maken wil hebben.

---
Misschien dat Begoglio een slim spel speelt.

Aangezien hij geen paus, gaat hij als anti-paus, met diegenen die de Kerk meest vijandig zijn eens goed meepraten, hetgeen tot hun ondergang gaat leiden want Bergoglio is zo bezeten dat alles wat hij aanraakt spontaan in brand slaat.

Anoniem zei

In zo'n onnozele omgeving zal zatte nonkel Bergoglio zich thuisvoelen. Amai, wat een vertoning.

Anoniem zei

Het lijkt me passend hier zich te plaatsen op het standpunt van uiterste verbazing en van daaruit kan men dan de indruk krijgen dat al deze hartelijk lachende mensen een selecte groep vormen van leden van verschillende samengesmolten Satanskerken die via de ogen van de camera's nieuwe leden werven.
Is dit alleen maar een indruk ?

Voor de criticasters tegen het tijdeloze karakter van het Christendom kan het nuttig zijn het mechanisme te onderzoeken dat aanzet tot Satanisme.

1. In iedere ziel bevinden zich een of meer zaadjes van de talloze vormen van hoogmoed. Deze kunnen groeien wanneer men nalaat zichzelf te onderzoeken.

2. Werelds leven zet aan tot koesteren van ambities. Heeft men een redelijke intelligentie dan kan men zich daar in uitleven.

3. Wanneer men zich laat misleiden door gangbare meningen of trends kan men zich gesterkt voelen in het eigen groot gelijk.

In volgende stadia krijgt men talloze innerlijke waarschuwingen. Blijft men deze negeren dan komt uiteindelijk het moment dat een of meer duivels zich toegang verschaffen tot de ziel.
Het hoeft dan nog steeds niet "te laat" te zijn. Ten allen tijde kan men grondig in het hart kijken, naar de oprechte innerlijke stem van o.a. de engelbewaarder luisteren, berouw krijgen en gaan biechten. Wanneer een of meer duivels zich blijven opdringen en men dus een vorm van bezetenheid ervaart zal men misschien de rest van het aardse leven een harde strijd moeten voeren maar men zal dan ook ervaren dat men hulp krijgt vanuit de geestelijke wereld.
Een zeer goed voorbeeld is de heilige Athanasius van Alexandrie: een ware handleiding om duivels in de eigen ziel te bestrijden.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer