donderdag 5 april 2018

Nog 7 Katholieke Bisschoppen in Duitsland


Zeven Duitse Bisschoppen leggen zich niet neer bij het besluit van hun collega’s in bepaalde gevallen niet-katholieke huwelijkspartners toe te laten tot de communie. In een brandbrief hebben ze de Vaticaanse Congregaties voor de Geloofsleer en voor de Eenheid der Christenen om hulp gevraagd.

In februari keurde een meerderheid van de Duitse bisschoppenconferentie een concept van een pastorale richtlijn goed die in bepaalde gevallen binnen een gemengd huwelijk de lutherse partner toestaat de communie te ontvangen. Het gaat om “individuele gevallen” waarin “de geestelijke honger naar een gemeenschappelijk ontvangen van de communie zo dringend kan zijn dat het niet kunnen stillen ervan het huwelijk en het geloof van de partner in gevaar zou kunnen brengen”, aldus een toelichting op het besluit.

Die zorgde nationaal en internationaal tot verbazing en verontwaardiging, omdat het een breuk zou betekenen met de Leer. Kardinaal Gerhard Müller, emeritus-prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, vroeg zich in een uitgebreid interview met Die Tagespost openlijk af of de conferentie haar competentie niet had overschreden. “Noch de paus, noch wij bisschoppen kunnen de Sacramenten herdefiniëren tot een middel om psychische problemen te verlichten en spirituele behoeften te bevredigen”, aldus Müller.

Onder leiding van de Keulse kardinaal-aartsbisschop Rainer Woelki [Wie had dat gedacht!] hebben zes andere (aarts)bisschoppen de hulp ingeroepen van Rome, omdat ook zij menen dat de conferentie haar competentie heeft overschreden. Het gaat om aartsbisschop Ludwig Schick (Bamberg) en de bisschoppen Rudolf Voderholzer (Regensburg), Konrad Zdarsa (Augsburg), Gregor Maria Hanke (Eichstätt), Wolfgang Ipolt (Görlitz) en Stefan Oster (Passau).

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

https://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/duitse-bisschoppen-verdeeld-over-communierichtlijn


2 opmerkingen:

Anoniem zei

Ik ben maar een eenvoudige gelovige en heb met bisschoppelike ordinariaten enz.zeer weinig te doen- hoogstens bij vormsels.

Zeker heeft het te maken met mijn woonplaats in het zuiden van Duitsland, maar toch:
van de zeven ondertekenende bisschoppen ken ik er vier persoonlijk, zij het van vormselvieringen maar ook en meer zelfs, van belangrijke liturgische vieringen bij kerkelijke feesten en op uitzonderlijke momenten: bedevaarten, vieringen in bedevaartsoorden op hoogdagen, bij verzamelingen en congressen voor christenen wereldwijd in nood en bij nieuwevangelisatie.

Het is zoals bij de dreigende verdelging van Niniveh bij de profeet Jonasen bij de smeekbede van Abraham bij de dreigende veernietiging van Sodom en Gomorrha:

er is in totaal zoveel onzin en ongeloof en afstotends, maar het enige belangrijke is dat er een paar serieuze en oprechte gelovigen zijn om het schip (hier kan men rustig: het reddingssloepje)van de Hl. Kerk in woelige zee te bemannen.
Praemia pro validis: dat was de bedankingsspreuk van Keizer Karel de Grote voor zijn veldheer Maximilien van Buuren;
het geldt eveneens voor de zeven bisschoppen die deze brief ondertekend hebben.
Er bestaat overigens ook een fundamenteeltheologisch deel bij, om een mogelijk slap antwoord van tevoren te riposteren.

Anoniem zei

De brief van de zeven oprechte bisschoppen in Duitsland heeft op korte tijd zeer veel stof doen opwaaien.
De discussie op de brave en trouwkatholieke duitstalige website www.kath.net , overigens verregaand de grootste in het duitstalig gebied, liegt er niet om:
op 5 dagen 6 artikels, in totaal 184 commentaren, met veel theologische fundering.
De oostenrijkse bisschoppenconferentie heeft bij deze felle slacht en genoopt door een eerder losse bemerking van een modernizerende theologische consulent van de duitse bisschoppenconferentie direct en halsoverkop een statement gepubliceerd, dat zij (de oostenrijkers NVDR) zo géén besluit (als de DBK onder Marx) hadden besloten;
natuurlijk zijn ze zoals bekend even links-modern-progrsseistisch als hun meeste duitse collega's, maar eveneens zoals bekend uiterst laf.
Kardinaal Marx van München ligt onder zwaar vuur (intussen ook qua inhoud gedesavoueerd door twee duitse kardinalen)(Kard. Gerhard Müller en Kard. Paul-Josef Cordes) en wordt door zijn medecollega's in de regen alleen gelaten.
Franciscus/Bergolio ligt ondertussen ook zwaar onder vuur; hij heeft sterke problemen met rechtgelovigheid en kletst ketterijen uit aan de lopende band, die nu (zie voorgaand artikel) ook de eesentie van de Hl. Kerk en het eeuwige bestaan van de ziel betreffen.
De 9-kardinaalscommissie, door Franciscus/Berglio in het leven geroepen, en met kard. Marx aan de kop, is ook op haar einde.
Kasper is totaal gek, kard. Maradiaga ("kerk voor de armen") heeft zich 18 jaar lang maandelijks vet zijn broekzakken met geld gevuld ("Berader van de universiteit van Tegucigalpa") en zit tot over zijn oren verstrikt in doofpotting van homo- en pedoschandalen van zijn hulpbisschop, Bergoglio zit nu met het geval Barros en het geval Grassi en met afdraineren van 25 miljoen US-dollar van de USA naar het "Instituto dermopatica dell'Immacollata" (IDI) in Rome.
Het front staat in vuur.
En Radio Vatikan en de communicatieafdeling van het vaticaan (inclusief de door Bergglio zelf benoemde tv- en cinemajezuîet aan de top) vervalste voor groot publiek en op alle electronische media een brief van Paus Benedictus XVI.

"De situatie is niet te verdragen" (Kard. Burke voor een paar dagen).

On AF is watershort L (50)

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer