woensdag 25 april 2018

Jef De Kesel lult weer uit zijn nek


In een interview met Cathobel heeft Jozef De Kesel het onder meer over de in zijn ogen belangrijkste uitdagingen waarvoor de Katholieke Kerk in het Westen zich vandaag staat. Hoe aantonen dat het christelijke geloof, het Evangelie, een belangrijke toegevoegde waarde kan betekenen voor de huidige geseculariseerde mens, vat de kardinaal de belangrijkste uitdaging samen. [Het Christelijk Geloof is géén "belangrijke toegevoegde waarde", maar net de essentie van ons bestaan!]

Secularisatie en secularisme

Onze samenleving is vandaag  niet langer christelijk als zodanig en dat moeten we accepteren [Met andere woorden, Jef gooit de handdoek in de ring. Lekker makkelijk! Dit was waarschijnlijk ook de mentaliteit van de eerste Christenen!]. Ik ontmoet wel eens bisschoppen uit het Midden-Oosten, die in moslimlanden leven waar de Kerk een minderheid is en waar christenen vaak als tweederangsburgers worden behandeld. Die bisschoppen verzekeren me dat wat zij nodig hebben alleszins geen religieus regime is, maar juist een 'lekenregime', d.w.z. een neutraal regime waarin iedereen omwille van zijn eigen overtuiging gerespecteerd  wordt. Ik denk dat dit niet alleen geldt voor het Midden-Oosten, maar net zo goed voor ons [Jef, een overheid die echtscheiding, homofilie, abortus en euthanasie promoot, is géén "neutraal regime"!!!]. Ik hoop uiteraard dat onze pluralistische, geseculariseerde samenleving niet uitmondt in ‘secularisme', waarin godsdienst en geloof geminoriseerd, aan de kant geschoven en ‘geprivatiseerd’ worden. Maar willen terugkeren, bij ons, naar een cultuurchristendom, is voor mij niét de toekomst van de Kerk [Jef, je bent een schismatieker die eigenlijk nooit katholiek is geweest!].

Nood aan spiritualiteit

Kardinaal De Kesel zegt in het interview niet erover verbaasd te zijn dat vandaag zoveel mensen op zoek zijn naar spiritualiteit en zingeving, maar daarbij het christelijke geloof vaak links laten liggen [Jef, wie zou er nu geïnteresseerd zijn in een geloof met leiders zoals jij? JIJ BENT EEN DEEL VAN HET PROBLEEM, JEF!]. Een geseculariseerde en consumptiegerichte samenleving creëert een grote spirituele dorst. En er zijn vandaag zovele soorten spiritualiteit. Het echte probleem van de geseculariseerde mens is de kwestie God, want die raakt aan de autonomie van de mens, die precies aan de basis ligt van de secularisatie. Secularisatie, dat is de mens die zijn vrijheid gevonden heeft en last heeft om de limieten van die vrijheid te accepteren. Wel, ik denk dat een vrijheid zonder limieten een mythe is en bovendien aan de basis ligt van het gebrek aan zin in het leven [Jef, aangezien iedereen sterfelijk is, is al dat gezeur over de "autonomie van de mens" regelrechte lulkoek!].

Kardinaal De Kesel heeft het verder in het interview ook nog over wat hij als de hoofdlijnen ziet in het pontificaat van paus Franciscus – de collegialiteit binnen de katholieke Kerk en de barmhartigheid [Bergoglio is noch collegiaal, noch barmhartig, maar een meedogenloze dictator!] – en over de vraag of en hoe de Kerk nood heeft aan hervorming [De Kerk heeft géén nood aan 'hervorming', maar moet weer authentiek KATHOLIEK worden en al die carrière-bisschoppen zouden best oprotten!].

Bron: Kerknet

1 opmerking:

Anoniem zei

De modernistische bastaardkerkers in Noordbelgiê en hun spreekbuis kerknet staan met de rug tegen de muur.
Hun "ideologie" is totaal onchristelijk en zonder enig spoor van katholieke geloofsleer;
daarentegen een rommelig allegaartje van gekheid en esoteriek en zonder intellectuele kwaliteit.
Stapelzot.
Jef DeKesel is een prachtig exemplaar van deze nonsens; Hans Geybels, "theoloog" met specialisatie van "hemels gerief" (Algemeen Beschaafd Nederlands kennen ze ook niet) eveneens.
De associatie met de haar laatste adem uitpiepende cd&v doet de twee partners ook niet goed.

De franstalige gelovigen in Belgiê hebben de wegjaging van de Fraternités Monastiques de Jérusalem en de opheffing van de Fraterniteit der Hl. Apostelen zeer goed meegekregen.
Het verzet in de ondergrond wordt daar zeer stug.
Om zijn vel te redden heeft Jef DeKesel dan maar op zijn eigen franstalig informatieblad cathobel een interview gegeven.
Franciscus ligt nog meer onder vuur:
ondertussen berichten ALLE media, de seculiere incluis, over de zware kritiek aan Bergoglio en zijn acties.
De preken van Bergolio puilen uit van de ketterijen en zijn foutief management bij pedofilieschandalen wordt door steeds nieuwe calamiteiten geîllustreerd.
En er staat niemand serieus op om hem te redden.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer