zaterdag 21 april 2018

"Bergoglio, dit is niet wat wij als gelovigen van een paus verwachten!"

Interview met H.J.A. Sire, de auteur van het boek "The Dictator Pope".

"Bergoglio is een Peronist die totaal opportunistisch handelt en op een onmeedogenloze manier wraak neemt op zijn tegenstanders"

"Dit is niet voor herhaling vatbaar!"

"Bergoglio was ongeschikt om bisschop te worden."

"Bergoglio is eerst en vooral een politicus."

"Bergoglio is de kandidaat van de Maffia van Sant Gallen."

"De Katholieke Leer is onveranderlijk."

"Bergoglio behandelt de bisschoppen niet als gelijken, of op een collegiale manier. Bergoglio is een dictator!"

"Bergoglio is ontspoord."

"De 'goede' Jezuïtische traditie werd in de jaren '60 gecorrumpeerd."

"Bergoglio is het product van een totaal gecorrumpeerde en bedorven Sociëteit van Jezus, en hij is nog niet eens het ergste voorbeeld."

"Bergoglio voert één van de meest desastreuze pontificaten in de geschiedenis van de Kerk."

"Bergoglio is niet alleen als persoon een mislukking, aangezien hij zijn ambt op een onwaardige manier bekleedt, maar hij probeert de Kerk ook in een richting te leiden, die de Traditie verwerpt. Géén enkele van de mislukte 'pausen' uit het verleden hebben dat ooit geprobeerd."

1 opmerking:

Anoniem zei

Een uiterst interessant boek.
Ten zeerste aanbevolen als gedegen lectuur.
Misschien één kleine bemerking: het is naar mijn mening en observatie niet één der meest desastreuze pontificaten in de geschiedenis, maar wel hét meest deastreuze pontificaat in de kerkgeschiedenis.
En wel omdat Bergoglio, eerst ongeldig aan het bewind gebracht door de Sankt-Gallen-Mafia, nu een totaal onchristelijke ideologie in de Katholieke Kerk probeert in te voeren, de mens in het algemeen als grondpunt van zijn ideologie neemt en zichzelf als grote heerser/organisator/beoordeler van het ganse.
De mens Begoglio als God: meermaals reeds waren er uit de preken en toespraken in het domus Santa Marta zulke uitspraken te horen, dikwijls als "moeilijk verstaanbaar" en "onduidelijk" gedecoreerd.
Bij de consecratie en bij het aanbidden van het Allerheiligste Sacrament wordt ook niet geknield (dat is natuurlijk concurrentie voor hem in zijn positie).
De diabolische achtergrond van dit pontificaat wordt steeds duidelijker- het "systeem" erachter ook; dat zal meer reactie uitlokken als een correctio filialis.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer