donderdag 6 augustus 2015

"Avondgebed met Paus Franciscus": Het Misdienaarstreffen met Bergoglio op 4 augustus 2015 flopt totaal! Slechts enkele duizenden misdienaars zijn aanwezig!

"Avondgebed met Paus Franciscus" = "Vespers"

De start van het 'avondgebed'

Kermis in de Hel?
Klaar voor het 'avondgebed'!Veel 'leegheid'

En veel lege stoelen

Nog meer leegheidEen 'zegen' van Bergoglio

En het resultaat


Er gaat een enorme satanische kracht van Bergoglio uit!Deze jongen stort helemaal in!


'Gay'

Waarom bekruipt mij toch altijd het gevoel, dat Bergoglio zelfs géén priester is, maar een bedrieger?

Een leek

bewierookt het kruis...

Een satanisch ritueel

Een brandoffer voor de Valse Profeet?

"Make some noise!"

WIJST DEZE DISCUSSIE OP ONENIGHEID OVER DE GANG VAN ZAKEN???

5 opmerkingen:

Anoniem zei

Het moet gezegd zijn dat op het ogenblik heel Rome leeg lijkt, omdat de Romeinen de stad verlaten hebben omdat het zo heet is - geen briesje wind en bijzonder vochtig. En de pelgrims en toeristen blijven ook weg omdat ze het niet meer kunnen betalen.

Jeugdwerkloosheid in Italië: 42%, volgens een trend die wel stijgt, in tegenstelling tot de opwarming van de aarde. Spanje, Portugal en Griekenland: 50%.

Heb je de gebedsintentie van Begoglio voor Augustus al gehoord?

“Dat vrijwilligers zich vrijgevig inzetten ten diensten van de noodlijdenden.”

Is dat waar Bergoglio met die werkloze jeugd voor gebeden heeft?

En niet te vergeten; de intentie voor evangelisatie voor de maand Augustus:

“Ons zelf (ego) aan de kant plaatsen zodat we mogen leren naasten te zijn voor hen die zich in de marge van de maatschappij bevinden.”

En wat doen ze dan met die noodlijdenden? (lees: de helft van de jeugd) Ze spuiten ze nat alsof de oproerpolitie een betoging uiteen drijft. Of was Bergoglio aan het oefenen voor een massale doop van marsmannetjes? Ik had het graag geweten want het lijkt mij dat traangas het enigste is wat aan deze foto’s ontbreekt .

Het is een schande hoe men tegenwoordig van jongeren verwacht dat ze eerst wat vrijwilligers werk leveren, eer ze in aanmerking komen voor een sollicitatiegesprek. Men verwacht van de jeugd dat ze voor niets werken. Liefdadigheid is allemaal leuk en wel voor hen die voldoende hebben en wat ze te veel hebben aan de noodlijdenden geven. Hetzelfde van een werkloze afgestudeerde jongere verwachten, die nog nooit een betaalde job heeft kunnen / mogen uitvoeren, grenst aan slavernij.

Waar is de tijd dat men van 10 jaar de steenkoolmijn in mocht. Dat was tenminste een tijd dat er een job bestond en dat men betaald werd arbeid te leveren.

Waar is de tijd dat een Paus spirituele arbeid verrichtte, en daar de spirituele vruchten van droeg? Maar ja, deze zaait niet en zal ook niets maaien en daarom dat niemand urenlang in de zon gaat staan om naar een idioot te luitsteren met zijn ‘aria fritta’. Mi fa cagare.

Anoniem zei

Het IJD was er ook bij; voor de democratische prijs van 635 Euro kon je ook voor een week met hen op stap – maar eerst naar het zuiden van Frankrijk om er in een rivier te zwemmen eer ze naar Rome trokken.

Taizé volgende week en dat kost maar 150 euro, peulenschil, maar ja, schillen zullen dan ook het enigste zijn wat je te eten krijgt, in het tentenkamp.

Helaas valt de Lourdes bedevaart samen met het Taizé, kost 320 euro – ik weet wat ik zou kiezen – de 150 euro optie natuurlijk.

Dan naar Palestina voor een 9 dagen: 1200 euro. Aangezien deze ‘katholieke’ jeugdbeweging “bruggen slaat tussen jeugdbewegingen” en “kennis maakt met Jodendom en Islam”, hoop ik dat het kogelvrije vest in de prijs inbegrepen is.

En dat is het zowat. Het IJD programma voor het jaar wordt op 29 november afgesloten met een heuse IJD klimaatstop – of liever – je kan voor 45 euro voor de dag naar Parijs om er tegen klimaatsverandering te betogen. Of je kan op eigen kracht naar Parijs fietsen, wat 145 euro kost – (ze zijn nog niet zeker of het metroticketje in Parijs van de prijs af kan) maar een bus brengt je terug naar België, en ze planten een paar bomen om de kilo’s CO2 van de bus te compenseren. (A propos 20% van je koolstof voet afdruk is je eigen adem. Ik weet niet wat de CO2 is die je produceert wanneer je op een fiets zit te puffen. Om te voorkomen dat men niet zondigt tegen een vervalste CO2 compensatie toch maar een paar bomen extra planten)

“klimaatverandering maakt 300.000 slachtoffers per jaar en dat zal in de toekomst alleen maar erger worden“ Daarom dat er een EHBO-bus met de fietsers meerijdt .

Ze gaan de “straten van Parijs overspoelen” want dit keer “is het alles of niets”. Daarom “moet er een oorverdovend signaal gegeven worden”, zodat “onze politici” werk maken van “een goed klimaatakkoord”. “Maar dat kan niet zonder jou. Kom daarom mee met Broederlijk Delen naar” de klimaat betoging in Parijs.

Dat heet dus Jongeren pastoraal – sorry – katholiek jongeren pastoraal om precies te zijn. Het lijkt mij eerder op de Jonge Pioniers van Vladimir Lenin – afgezien van de prijs – de Pioniers waren gratis, door de overheid en vakbonden betaald.

De Russen deden communisme tenminste in stijl.

wendyleyn zei

Ik dacht dat de paus onfeilbaar was. Niet dus volgens u. Misschien op zich een goede zaak dat er mogelijkheid tot verschil van mening in het katholicisme mogelijk wordt. Eerlijk gezegd deze paus heeft me wel wat sympathieks, ik weet daarom ook niet waarom u zo u best doet om hem van alle kanten op zo een goedkope manier zwart te maken.

The Guardian Angel zei

@ Wendyleyn,

De Paus is dus weldegelijk feilbaar, behalve wanneer hij zegt, dat hij met onfeilbaarheid spreekt en dat is sinds de afkondiging van het dogma van de Onfeilbaarheid nog maar één keer gebeurd.

De Katholieke Kerk bevestigde en formuleerde tijdens het Eerste Vaticaans Concilie in 1870 het dogma van de onfeilbaarheid. In de constitutie Pastor Aeternus wordt de onfeilbaarheid als volgt gedefinieerd:

"Wanneer de Bisschop van Rome met het hoogste leergezag (ex cathedra) spreekt, dat wil zeggen, wanneer hij zijn ambt van herder en leraar van alle christenen uitoefent en met het hoogste apostolische ambtsgezag definitief beslist, dat een leer over geloof of zeden door de gehele Kerk gehouden moet worden, dan bezit hij op grond van de goddelijke bijstand, die hem in de heilige Petrus is beloofd, die onfeilbaarheid, waarmede de goddelijke Verlosser zijn Kerk bij definitieve beslissingen in zaken van geloofs- en zedenleer wilde zien toegerust. Deze definitieve beslissingen van de Bisschop van Rome zijn daarom uit zichzelf (ex sese) en niet op grond van de toestemming der Kerk onveranderlijk (irreformabiles)."

Het enige dogma, dat sinds 1870 met pauselijke onfeilbaarheid werd aangekondigd, is dat van de Tenhemelopneming van Maria.

In 1950 kondigde paus Pius XII het dogma fidei van de Tenhemelopneming af en bevestigde het in de Apostolische Constitutie Munificentissimus Deus. De formulering van het dogma is als volgt:

"Daarom na telkens en telkens opnieuw onze smeekbeden tot God te hebben verheven en de Geest der Waarheid te hebben aangeroepen: tot glorie van de Almachtige God, die met bijzondere welwillendheid zijn gaven aan de Maagd Maria heeft uitgedeeld: ter ere van zijn Zoon, de onsterfelijke Koning der eeuwen en de overwinnaar op zonde en dood; tot grotere roem van Christus' eerbiedwaardige Moeder en tot blijdschap en jubel van heel de Kerk; op gezag van Onze Heer Jezus Christus,van de Zalige Apostelen Petrus en Paulus en dat van Onszelf: roepen Wij uit, verklaren en definiëren Wij, dat het een door God geopenbaard dogma is: dat de Onbevlekte Moeder Gods altijd Maagd Maria, na het voltooien van haar aardse levensbaan, met lichaam en ziel tot de hemelglorie is opgenomen."

Maria-Tenhemelopneming of Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart is de katholieke feestdag waarop de opneming van Maria in de hemel "met lichaam en ziel" wordt herdacht en gevierd.

Dat is dus op 15 Augustus!

Anoniem zei

Aan Wendyleyn 6 augustus 2015 13:26

U denkt fout betr. het onfeilbaar zijn van de paus.

De teksten van het Eerste Vaticaans Concilie daaromtrent zeggen uitdrukkelijk, dat de paus alleen dan onfeilbaar is wanneer hij door de macht van zijn ambt uitspraken over de katholieke leer doet (en die met het bestaande magisterium/leerambt van de Hl. Kerk in overeenstemming zijn).
Door publieke uitspraken te doen die met het magisterium van de Hl. Roomskatholieke Kerk niet in overeenstemming zijn, zou een paus geen daad van onfeilbaarheid stellen , maar wel het bewijs leveren dat hij niet katholiek is en bijgevolg geen paus.
De grote canonisten, de Hl. Robertus Bellarminus SI voorop, hebben dat reeds voor 4 eeuwen uitvoerig onderzocht en besproken:
iedere gelovige heeft dan niet alleen het recht maar ook de plicht voor het magisterium op te komen.
Dat heeft niets met "mogelijkheden tot verschil van mening in het katholicisme" te doen;
hier schijnt mij bij U eerder een gebrek aan kennis en informatie als ook veel persoonlijke frustratie voorhanden te zijn.
Het is ook niet belangrijk of een paus sympathiek is of niet (Paus Alexander VI had ondanks incest, nepotisme, simonie enz. veel meer sympathie als de oerdegelijke Paus Hadrianus VI); het enige wat telt, is zijn functie (zijn dienst) in de leiding van de Hl. Kerk op de stoel van St.-Pieter.

Overigens: @The Guardian Angel maakt niemand "op een goedkope manier van alle kanten zwart":
Het is Bergoglio zelf die aan de lopende band zichzelf pekzwart maakt en klaarblijkelijk met veel plezier met zwarte verf rondspat en dit ook nog zeer theatraal in alle media brengt.
U verwijt hier aan @The Guardian Angel slaat op niets- hier wordt alleen de (spijtige) waarheid gepost.
("C#est la vérité qui blesse")

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer