zondag 2 augustus 2015

BIS: Aartsbisschop André-Joseph Léonard fluit de nieuwe hoofdredacteur van 'Kerk en leven' Luk Vanmaercke terug, aangaande zijn standpunt over het zogenaamde 'homo-huwelijk' ('Kerk en leven' - 22 juli 2015 - p. 7)

Misschien onderschatten wij zélf wel het belang van deze mededeling!

Ondanks de milde toon, distantieert Mgr. Léonard zich totaal van 'Kerk en leven'

En er wordt naar de Catechismus van de Katholieke Kerk verwezen!


Deze desavouering is vernietigend voor de reputatie van de nieuwe hoofdredacteur van 'Kerk en leven' Luk Vanmaercke en 'Kerk en leven' zélf!

Link:


http://kavlaanderen.blogspot.be/2015/06/flater-van-de-week-in-kerk-leven.html


http://kavlaanderen.blogspot.be/2015/07/aartsbisschop-andre-joseph-leonard.html

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/09/over-de-cd-die-de-dienst-uitmaakt-bij.html

http://kavlaanderen.blogspot.be/2015/08/een-abonnement-nemen-of-behouden-op.html

http://kavlaanderen.blogspot.be/2015/06/de-nieuwe-hoofdredacteur-van-kerk-en.html

5 opmerkingen:

Anoniem zei

Beste, ik volg Mgr. Leonard wanneer hij het heeft over het verschil tussen huwelijk en partnerschap. Begrijp ik het goed dat u ook dat partnerschap verwerpt?

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Er is een verschil tussen een kerkelijke huwelijk en een burgerlijk huwelijk.

Een burgerlijk partnerschap is dan weer iets anders. Eigenlijk is het een belastingstechnische aangelegenheid, die discriminerend is voor mensen die geen partnerschappen of huwelijken met elkaar kunnen afsluiten. Zo gaat de erfenis tussen een oom en een neef grotendeels naar de staat. Dit betreft dan nog eens familie, terwijl twee homoseksuele 'vreemden' die met elkaar trouwen of een partnerschap afsluiten alle voordelen van bijvoorbeeld successie kunnen genieten, ondanks het feit dat ze geen kinderen kunnen krijgen, want dat is de reden van het gunstige fiscale statuut van het huwelijk. Dus, worden homoseksuelen extra bevoordeeld en dat ten nadele van heteroseksuele gehuwden mét kinderen.

Het kerkelijk huwelijk tussen één man en één vrouw is een sacramenteel huwelijk dat door Jezus Christus werd ingesteld.

Over partnerschappen kan er binnen de Kerk geen sprake zijn.

Net zoals niet-gehuwde heteroseksuelen celibatair moeten leven, zo moeten ook homosekeuelen, die ook niet kerkelijk gehuwd zijn, ook celibatair leven.

De Kerk maakt wat dat betreft geen onderscheid.

Partnerschappen zijn een zaak van de de staat, niet van de Kerk.

Mgr. Léonard zal u precies hetzelfde zeggen.

Anoniem zei

Beste, het huwelijk igesteld door Jezus Christus? Die bijbelpassage moet ik nog lezen....

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 16:18

Domme vragen bestaan niet. Maar, domme vragen met een nog dommer antwoord wél!


Wat geloven Katholieken aangaande het sacramentele huwelijk?

CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK

1601 "Het huwelijksverbond, waardoor man en vrouw met elkaar een algehele levensgemeenschap vormen die uit haar natuurlijke aard gericht is op het welzijn van de echtgenoten en op het voortbrengen en opvoeden van kinderen, is door Christus onze Heer tussen gedoopten verheven tot de waardigheid van Sacrament".


CODEX VAN HET CONONIEKE RECHT

1055

§ 1 Het huwelijksverbond, waardoor man en vrouw met elkaar een algehele levensgemeenschap vormen, die uit haar natuurlijke aard gericht is op het welzijn van de echtgenoten en op het voortbrengen en opvoeden van kinderen, is door Christus de Heer tussen gedoopten verheven tot de waardigheid van Sacrament.

§ 2 Daarom kan er tussen gedoopten geen geldig huwelijkscontract bestaan zonder dat het door dit feit zelf Sacrament is.


UIT DE HEILIGE SCHRIFT:

Mat 19:4 Hij antwoordde hun: Hebt gij niet gelezen, dat Hij, die in het begin den mens heeft geschapen, hen man en vrouw heeft gemaakt;
Mat 19:5 en dat Hij gezegd heeft: "Daarom zal de man vader en moeder verlaten, en zich hechten aan zijn vrouw; en die twee zullen één vlees zijn"? Ze zijn dus geen twee meer, maar één vlees.
Mat 19:6 Wat dus God heeft verenigd, dat scheide geen mens.

Anoniem zei

Aan anoniem 3 augustus 2015 14:26

Aartsbisschop Msgr. Léonard en @The Guardian Angel zien dit korrekt.
Een christelijk huwelijk heeft met een "partnerschap" niets te doen.

Bij de oude grieken wird het "huwelijk" zeer lang alleen gezien als het instrument om het door de godsdienst en de zeden vereiste nakomelingschap te krijgen.
Eerst sedert Sokrates en op hem baserend Aristoteles krijgt het huwelijk een betekenis als volwaardige en aparte verbinding van man en vrouw.
Ik wil U hierbij verwijzen naar het zeer kleine lemma "Ehe" in "Der kleine Pauly"/Lexikon der Antike, het beknopte "kleine" (nuja-5 dikke boekdelen) afkooksel van "Pauly-Wissowa-Kroll's Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft" in 80 (tachtig) banden.
Voor het huwelijk bij de grieken zijn er 17 lijnen in een smalle kolom, en 6 verwijzingen.
Veel groter het artikel over het huwelijk bij de oude romeinen (onder het Lemma "matrimonium"): 3 kolommen, 115 lijnen, en 4 verwijzingen, daarbij zeer uitvoerig 2 leerboeken over romeins recht en privaatrecht.
De oude romeinen zagen het huwelijk als een sociaal gegeven en niet als een rechtsverhouding.
Totale vrijheid-"libera matrimonia esse antiquitus placuit";
Het "dare in manum", de overgave van de huwende maagd aan de man door de vader of de voogd kwam hoofdzakelijk in de oudste perioden voor.
Het huwelijk wird gesloten zodra een man en een vrouw tesamen trokken om als man en vrouw te leven ("affectio maritalis"; het hield dan ook op zodra dit niet Meer het geval was.
Het conubium was de voorwaarde om een geldig matrimonium te kunnen sluiten- zeer lang alleen de romeinse burgers voorbehouden en bvb. zeer lang niet voor de bondgenoten mogelijk.
Al de rest viel dan onder "concubinatus".
Het iustum matrimonium was belangrijk omdat het de voorwaarde voor echtelijke kinderen en de toepassing van wettelijk erfrecht was.

Mijn langdradige uitvoeringen dienen alleen ertoe Uw ogen te openen voor het grote verschil tussen het sacrament van het christelijk huwelijk en een concubinaat onder eende welke vorm.
Het christendom heeft nooit iets anders geleerd en gekend als het huwelijk van man en vrouw;
al de rest is een nieuwe uitvinding, een nieuw soort wellnessgeloof;
dat heeft echter met het christendom niets meer te maken.

"Wat de kerk (in Vlaanderen) in deze tijden nodig heeft, is deskundigheid en profiel" (G. Dierickx SI).
Zeer juist- Aan Pater Adhemar Geerebaert SI Zaliger gedachtenis!
voor het grie17

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer