zaterdag 22 augustus 2015

'Nieuws' uit het pedo-bisdom Brugge:

"Pater betaalt zwijggeld voor misbruikte kinderen met geld van goede doelen"

Moorslede - Een pater uit Moorslede wordt beschuldigd van het misbruiken van minderjarigen in Haïti, waar hij dertig jaar lang werkzaam was. Ook zijn er aantijgingen tegenover hem over gesjoemel met zwijggeld. Dat meldt de Krant van West-Vlaanderen donderdag.

Hoewel er nog geen officiële klachten tegen de pater zijn ingediend, is de man door het bisdom en zijn oversten van Don Bosco voorlopig op non-actief gezet. Het bisdom beschikt over aanwijzingen dat de Moorsleedse pater het geld dat hij inzamelde voor goede doelen in Haïti gebruikt om ouders van minderjarige slachtoffers van misbruik het zwijgen op te leggen.

De pater was sinds hij in 2007 terugkeerde uit Haïti nog aalmoezenier in het woon- en zorgcentrum Sint-Jozef in Moorsele. Maar vorig jaar werd hij uit die functie gezet.

Het bisdom was er namelijk achtergekomen dat de pater  teveel geld vroeg van mensen in dat woonzorgcentrum voor onduidelijke doelen, in het bijzonder voor een heel goede vriend van hem in Haïti.

De boekhouder van vzw Via Don Bosco, die fondsen ter beschikking stelde van de pater voor zijn projecten in Haïti, bevestigt aan de Krant van West-Vlaanderen dat de vzw in 2014 de geldkraan definitief dichtdraaide voor de pater. 'Er waren klachten over pedofilie. De oversten namen die klachten ernstig, stelden een onderzoek in', klinkt het.

Het bisdom vreest dat de pater het geld voor een deel ook gebruikte om ouders van slachtoffers en om slachtoffers zelf het zwijgen op te leggen.

De pater zelf ontkent alle beschuldigingen.

Bron: Nieuwsblad

Link:

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150820_01826218

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Grandioos!

Een oude pater, vroeger lang missionaris in Haîti, met aanduidingen van pedofilie;
eens in de heimat nog een beetje bezig met pastoraal in een bejaardentehuis (zeker kwestie van "mislezen" en "niet wwardeloos laten worden van het diploma")- nota bene in Moorsele, op een sprong van Wevelgem, woonplaats van de beruchte diaken Ivo Poppe met zijn massamoord zieken en bejaarden, en niet ver van Kortrijk, één van de intensiefste "vuurplekken" in het bisdom Brugge.
En dan zeer veel bedelen en scharrelen om geld en giften van bejaarden, die het zowiezo niet zeer breed hebben;
klaarblijkelijk niet veel correcte boekhouding, problemen en veel zwijgen bij de salesianen en de vzw ViaDonBosco en dan ook nog bij het bisdom Brugge met zelfs een ontslagbrief door bisschop DeKesel.
Wanneer inderdaad giften niet voor het geviseerde doel maar wel voor eigen gebruik verwend werden, handelt het zich hier om misbruik van de goede trouw der donatoren, om bedrog en schade tov. de werkgever en de orde en om oplichterij.
Een paradevoorbeeld van de ongelooflijke verzieking van de westvlaamse bastaardkerk.

Anoniem zei

Dit bericht rolt door de vlaamse pers:
in Het Laatste Nieuws, De Morgen, Het Nieuwsblad, de redactie, enz.
kerknet zwijgt.
Het bisdom Brugge zwijgt.
De homepage van de vzw ViaDonBosco zwijgt (overigens: bij de ligging van hun zetel aan de Leopold 2-laan in St.-Jans-Molenbeek, niet ver van de rue Ribaucourt, is het zwijgen niets bijzonder; dit is inderdaad de gemeente met de meeste salafisten)
En tot nu toe zwijgen ook alle modernisten en criticasters.


Jefke DeKesel, een goede, echt eerlijke raad:
1. Transparentie totaal en onmiddellijk!
Volledige inlichting van de pers en per internet, openleggen van alle bedragen tot de laatste cent, tonen van alle papieren en alle informatie;
2. Directe terugbetaling door het bisdom (U kan achteraf proberen bij de schuldige te recuperen) van het drievoudige van de gespendeerde som (dat is 5% met samengestelde intresten over 30 jaar) aan de donatoren, of, wanneer gestorven, aan Kerk in Nood/Oostpriesterhulp, met bestemming Haîti;
3. Het bisdom legt dan als straf dezelfde som voor Haîti erbovenop (dit komt met de bestraffing bij fiscale misdrijven overeen): U en het bisdom hebben inderdaad de "commanding authority".
4. Uit Uw eigen brieftas geeft U ieder bejaardentehuis 100 €, om de webkosten te vergoeden:
de zuilen "Missie" en "Pastoraal" kan men toch beter laten wegvallen:
het is ronduit belachelijk bij deze oplichterij met voorschuiven van ontwikkelingslanden in het zuiden en bij verdacht van subventioneren van pedofilieschadevergoedingen het woord "missie" te gebruiken; dit schept terecht ergernis.
En wat "pastoraal" betreft: hier werd niet herderlijk gewerkt, hier wordt de domme schapen het vel over de oren getrokken!
En in die context ook nog het woord "God" gebruiken: hier wordt de naam van de Almachtige misbruikt om het afgodeke van de westvlaamse bastaardkerk te decoreren.
Wat een Augiasstal!

Anoniem zei

En nu eens goed lachen:
Op de website van een westvlaams bejaardentehuis uit de vroeger christelijke sector leest men bij het gewenste profiel van de medewerkers:
"...Klantengericht, deskundig, doel- en kwaliteitsgericht, overeenstemmend met de visie (van het instituut)..."
Dat zijn nu juist de eigenschappen van de trouwkatholieke artillerie, zoals hier op deze blog gedemonstreerd.

Struisvogelpolitiek is niet zeer gezond:
de kop zit wel in het zand, maar het blote achterwerk steekt naarboven zonder beschutting en krijgt de ene lading schroot na de andere.

Buon pranzo!(P.Francesco)

Anoniem zei

Een andere mop:
In een vlaamse krant werd hierover getiteld:
"...Priester (wegens gesjoemel) op non-actief..."
Google leert ons dan dat in Nederland deze uitspraak vroeger reeds belachelijk gemaakt werd:
Een onverlaat stelde namelijk hierop de vraag of er dan "nonnen waren die op priester-actief" gezet werden.
Een interessante en pertinente vraag- totnutoe geen antwoord.
Jefke DeKesel, jongen, we kunnen ons toch aan alles verwachten!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer