woensdag 19 augustus 2015

Intussen brandt het licht nog steeds in het appartement van Paus Benedictus XVI in het klooster van 'Mater Ecclesiae' in de Vaticaanse tuinen...

De wereld houdt de adem in...
Het is de stilte voor de storm..
.

5 opmerkingen:

Anoniem zei

1/
Je foto van het appartement van Benedictus xvi, waar het licht nog brandt, zou wel eens een veel diepere betekenis kunnen hebben dan we zouden durven vrezen. Het zou wel eens kunnen dat Benedictus opnieuw paus gaat worden, omdat (1) hij strikt genomen nog steeds paus is terwijl Bergoglio maar een bisschop in het wit is; en (2) omdat de Kerk zich in dergelijke chaos zou kunnen bevinden dat er zelfs geen conclaaf meer bijeen geroepen kan worden om een opvolger te kiezen, waardoor Benedictus per definitie de enigste is die leiding over de Kerk kan eisen.

Een tweede gedachte; er wordt inderdaad beweerd dat de volgende paus (de bisschop in het wit na Bergoglio) een traditionele paus gaat zijn, met de naam Pius xiii, die de Kerk gaat herstellen, maar dat klopt niet.

De Apocalyps van H. Johannes zegt het duidelijk:

Hoofdstuk 17: Eén van de Zeven Engelen neemt H. Johannes mee naar de woestijn, waar hij een hoer op een scharlaken-gekleurd beest ziet zitten. De hoer is dronken met het bloed van de heiligen, en van haar blasfemie en fornicatie. Het beest heeft 7 hoofden en 10 hoornen.

Apoc 17; 9 - De Engel legt uit dat de 7 hoofden van het beest 7 bergen zijn – Rome dus – en de Engel legt uit de zeven hoofden ook 7 koningen zijn.

Apoc 17; 10 – de Engel legt uit dat van die 7 koningen er 5 “gevallen zijn”. Eén (koning) “is er” en een andere (koning) “moet nog komen”. (dus 7 koningen in totaal) “Maar wanneer hij gekomen is (de 7de), blijft hij maar korte tijd”.

Apoc 17; 11 – “en het beest dat was en niet is, dezelfde is ook de 8ste, en één van de zeven – en gaat ter verwoesting”.

Apoc 17; 12 – en de 10 hoornen zijn 10 koningen die nog een koninkrijk moeten krijgen en zullen hun macht krijgen 1 uur na het beest.

Apoc 17; 13 – En dezen hebben één blauwdruk, of één plan – afhankelijk van de interpretatie. (in het Vulgaat staat “Unum Consilium” - ik lees dat als Concilie.)

Dus de 7 koningen hebben “Unum Consilium” – dat zijn dus de conciliaire pausen, waarvan er reeds 5 gevallen zijn; nl. Johannes xxii, Paulus vi (en deze heeft de Tiara letterlijk afgezet), en JP i & ii en Benedictus xvi zijn nooit gekroond. Ze zijn ook spiritueel gevallen.

“Eén is er” – dat is de Bergoglio – als 6de gevallen koning.

En “één moet er nog komen” – de 7de - maar die zal maar korte tijd blijven – maar dit zal geen Pius paus zijn, maar iemand die de druppel gaat zijn die de emmer over doet lopen – waarna er pas de wil kan ontstaan de Kerk opnieuw op te bouwen.

Anoniem zei

2/
In Apoc 13; 5 is er sprake van “42 maanden” – dat is 3.5 jaar – het zou kunnen dat op het Bergoglio pontificaat slaat; Bergoglio die nar 3.5 jaar terug naar Argentinië trekt. Dat zou rond september 2016 zijn. Hij heeft vaker laten weten dat hij net zoals Benedictus op pensioen zal gaan. Hij heeft vorig jaar reeds zijn Argentijns paspoort laten hernieuwen. Dus Bergoglio is niet van plan in Rome te blijven.

Dan zal het Conclaaf de 7de van de 7 Koningen verkiezen. Je hoort hier en daar dat dat Pius xiii gaat worden. De naam Pius doet vermoeden dat hij een traditionele paus gaat zijn die de Kerk gaat herstellen. Ik denk het niet. De volgende paus (of bisschop in wit) gaat de 7de gevallen koning worden (of 7de hoofd van het beest “dat was en niet is”)

En voorlopig geen Pius paus - eerder een nieuwe bisschop in het wit.

De volgende paus zou zelfs de patriarch van Constantinopel zelve kunnen zijn. Ik vraag me zelf af hoe ik op dat idee gekomen ben, maar waarom niet? Kardinalen in hun drang naar eucumene zouden eens iets speciaals kunnen proberen om Rusland te antogoneren. Dit zou (misschien) in goede aarde vallen in de Orthodoxe Kerk van Kiev, maar het zou een enorm affront voor de Orthodoxe Kerk van Moskou zijn – de Russen zouden dit als een directe aanval beschouwen. Hetgeen steek houdt – voorlopig heb ik het Vaticaan niets horen zeggen over de omsingeling van Rusland door Islamisten in de diverse landen rond Rusland – van Afghanistan tot Turkije – terwijl de stilte rond de genocides van Christenen in het gebied even oorverdovend is. Terwijl de militaire Junta van Oekraïne de goeien zijn, en Bergoglio wel vaker zijn beste beentje voorzet om de smerige politiek van de EU ten uitvoer te brengen. Waarom zou Bergoglio niet willen aftreden om een goed stuk vuil in een witte soutane te kunnen kleden? Maar dan gaat Rusland wel eisen dat die paus (of bisschop in het wit) afgezet wordt – of anders...

Een tweede mogelijk scenario komt van de islamitische volksverhuizing die Europa via de Middellandse Zee en via Oost-Europa teistert – hetgeen alleen tot verval of zelfs burgeroorlog zal leiden. Of misschien dat ISIS niet zo geduldig gaat zijn en de Middellandse Zee oversteekt om Rome (en vooral het Vaticaan) direct aan te vallen – en de paus vermoorden. Laat er geen twijfel over bestaan; indien ISIS in Europa aankomt staat de paus bovenaan de zwarte lijst. Hetgeen een tweede reden kan zijn dat het volgende pausschap maar korte tijd zal duren.

Een derde en meer voor de hand liggend scenario komt van de 10 koningen die nog een koninkrijk moeten krijgen en macht gaan krijgen een uur na het beest. (Apoc 17; 12) In Apoc 17; 4 zit de hoer op het scharlaken-gekleurd beest – dat zijn de kardinalen – het zou kunnen dat de 10 koningen op 10 kardinalen slaat, die de paus gaan afzetten, het pausschap afschaffen en de Kerk met een raad van kardinalen gaan leiden. Voor zover dat niet reeds het geval is. Trouwens de theologische gevolgen voor het toelaten van hertrouwden tot de communie zijn zo verstrekkend dat zelfs het pausschap geen legitimiteit meer kan hebben.

Ofwel een beetje van deze drie scenario’s tezamen.

Anoniem zei

3/
In ieder geval; de paus na Bergoglio gaat weggejaagd, afgezet of vermoord worden – zoals Fatima het ook voorspelt – of tenminste de “bisschop in wit”, die op een berg (het Vaticaan staat op een heuvel) met pijlen en kogels bestookt gaat worden.

Wanneer er geen paus meer is en geen conclaaf om een nieuwe te verkiezen - want de kardinalen zullen niet op springen staan naar Rome te trekken om een nieuwe paus te verkiezen wanneer de stad in oproer is - wordt Benedictus xvi vanzelf opnieuw paus omdat hij nooit afgetreden is, en nog steeds paus is – enigste vereiste is dat hij het overleeft.

Apoc 17;11 ; houdt dan perfect steek “het beest dat was en nog niet is, dezelfde is ook de 8ste en één van de zeven”: Benedictus xvi ‘was’ de 5de conciliaire paus - één van de zeven – maar omdat hij opnieuw paus wordt is hij ook de 8ste – dus 8 pontificaten, vervuld door 7 pausen. En pas na de laatste zal “het beest” ter verwoesting gaan.

De Apocalyps zegt niet veel met veel helderheid, maar wat het wel klaar en duidelijk zegt is dat 1 van de 7 conciliaire pausen opnieuw paus gaat worden. “de 8ste is 1 van de 7”

Anoniem zei

4/
Maar Fatima voorspelt ook dat Rusland zich gaat bekeren. De H. Maagd ZAL zegevieren. Tegelijkertijd zullen de Poorten van de hel Haar (de Kerk) niet overmeesteren etc. etc. etc. Dus ZAL vroeger of later Rusland wel aan het H. Hart van Onze Lieve Vrouw toegewijd moeten worden. Dat is onvermijdelijk. Maar wanneer ? En door wie?

Zoals gezegd;

Wanneer de 7de conciliaire paus (die van na Bergoglio) weggejaagd, afgezet, of vermoord wordt en Benedictus opnieuw paus wordt, en met een troepje bisschoppen die ook nog zijn kunnen vluchten, is er niets wat hen tegenhoudt Rusland aan het Hart van Onze Lieve Vrouw toe te wijden – of zoiets. Maar iemand zal Rusland aan het H. Hart wijden. Ongetwijfeld. Op dat moment komt Onze Lieve Vrouw in actie.

Maar net zoals in Lepanto kan je moeilijk met je lege handen oorlogen winnen. In Lepanto hadden ze een mooie oorlogsvloot, maar vandaag heeft Europa geen leger dat het vermelden waard is. Zelfs de VS is machteloos, zeker vanaf het moment je een paar satelieten uit de ruimte schiet. Ten tweede omdat niemand in het Westen gehoor zal geven aan een algemene mobilisatie, omdat iedereen te egoïstisch is voor het vaderland te sterven.

De enigste die iets aan een ISIS invasie kan doen is Rusland, ten eerste omdat ze een strijdvaardig leger hebben, en omdat ze Poetin, tezamen, met de president van China en Iran, de enigste wereldleiders zijn die recht in hun schoenen staan, en geen fornicatie bedrijven met de Hoer bovenop het beest – of die hoer vrijmetselarij of zionisme genoemd kan worden weet ik niet – in ieder geval vertegenwoordigt zij het gedachtengoed dat tot de ondergang van het Westen en de apostasie in de Kerk geleid heeft – en Poetin doet hier niet aan mee – dus zal hij dat overleven.

Afgezien van de spirituele en theologische elementen, de Zeven Plagen die 1/3 van de bevolking gaan doden of een mogelijke oorlog, besteedt de Apocalypse verder een heel hoofdstuk aan desintegratie van het financiële systeem van het beest – namelijk hoofdstuk 18.

Hoofdstuk 19 van de Apocalyps spreekt over een periode van vrede – die 1000 jaar zou duren – en dan zou de heerschappij van de Antichrist komen.

Anoniem zei

5/
Ik geef hier een paar mogelijke interpretaties van de Apocalyps en toekomstscenario’s van wat er zich effectief kan afspelen. Sommige zijn onwaarschijnlijker dat andere, maar dat interesseert me eigenlijk niet.

Het belangrijkste is dat Fatima en de Apocalyps ontegensprekelijk over de apostasie van Rome spreken, en de daaruit resulterende Toorn Gods, en het einde van het Pausschap. Het is ook ontegensprekelijk dat het niet lang meer gaat duren eer het losbarst, omdat allerlei parameters van de mogelijke interpretaties beginnen te convergeren en op hetzelfde punt beginnen te focussen.

Het spirituele verval binnen de Kerk, de leegloop van de kerken die sinds Bergoglio nog versnelt, het gebrek aan priesters, de ketterijen, de geopolitieke situatie, het financiële systeem, de volksverhuizingen, het verval van de politieke macht, het niet-gerechtvaardigd politieke beleid, de illegitimiteit van de politieke leiders; alles begint zich op hetzelfde brandpunt te focussen.

Tegelijkertijd kan een dergelijk grote chaos niet zomaar verholpen worden met de verkiezing van een traditionele paus. De systemen die ik hierboven vermeld, theologie, moraal, politiek, kerkrecht, socio-economische factoren etc, moeten eerst totaal desintegreren, en dat kan alleen met (burger)oorlog. Dan pas zullen de anti-kerkelijke krachten hun verlies toegeven, en opgeven.

Kijk naar Julius Caesar en diens burgeroorlog, hetgeen tot het Romeins keizerrijk geleid heeft. Kijk naar de 3 plundering van Rome in de 5de E, eerste West Goten, toen de Vandalen, en later de Oostgoten – die het Romeins rijk beëindigd hebben. Kijk naar de desintegratie van de het financiële systeem in 1425, die de bevolking zo arm en zwak gemaakt heeft dat 1/3 van de Europese bevolking van de pest gestorven is. Telkens is er sprake van burgeroorlog, of een chaotische internationale oorlog. Het kan volgend jaar niet anders verlopen.

De meest angstaanjagende datum is de 100ste verjaardag van de verschijningen van Fatima in Oktober 2017, die samenvalt met de 100st verjaardag van de Russische Revolutie en het afzetten van de Tsaar, allemaal in Oktober.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer