zondag 9 augustus 2015

De Standaard van 4 augustus 2015 p. 9: Hoofdredacteur van 'Kerk en leven' Luk Vanmaercke: "Ik voel me niet onder druk gezet door Léonard!" --- Misschien probeerde Mgr. Léonard alleen maar de ziel te redden van deze verdoolde man!

Verder is het ook de plicht van Mgr. Léonard, én de andere bisschoppen, om de gelovigen te beschermen tégen dit soort van ketters!

Aartsbisschop André-Joseph Léonard laat in 'Kerk en leven' optekenen dat hij het niet eens is met het standpunt van de hoofdredacteur over het homohuwelijk. ‘Ikzelf, noch de redactie kan zich herinneren dat een aartsbisschop in het verleden reageerde op een standpunt, maar ik heb er geen probleem mee’, zegt hoofdredacteur Luk Vanmaercke [Vanmaercke heeft er blijkbaar geen probleem mee, dat hij een ketter is en nog minder dat hij ongehoorzaam is aan de Aartsbisschop!].

Bron: De Standaard

Link:

http://www.standaard.be/cnt/dmf20150803_01803069

Wat een hoogmoed!De Standaard: "Maar de reactie van Léonard staat hier in 'Kerk en leven' niet als een opiniestuk, maar als een redactioneel artikel."

Luk Vanmaercke: "Zijn reactie had eigenlijk op een opiniepagina moeten staan, maar die hebben we niet." [Lees: "De reactie van Aartsbisschop Léonard, die de officiële Leer van de Kerk herhaalt, is volgens Vanmaercke maar een opinie!" Met andere woorden,
Luk Vanmaercke veegt zijn voeten aan de catechismus en aan de Leer van de Katholieke Kerk! Met andere woorden, de CD&V-er Luk Vanmaercke is géén christen, maar een afvallige!]


De Standaard: "Reageerden de andere bisschoppen ook op uw standpunt?"

Luk Vanmaercke: "Toevallig heb ik de dagen erna een aantal bisschoppen ontmoet [Wie?]. Het kwam aan bod in onze gesprekken. Ik heb niet gemerkt dat ze een probleem hadden met mijn standpunt [!]. Het is bekend dat de aartsbisschop daarover op een andere lijn zit dan de andere bisschoppen. [Namen van deze 'bisschoppen' graag, dan zullen we hen meteen aanklagen bij de Congregatie voor de Geloofsleer! Maar, zo heldhaftig zijn ze blijkbaar ook weer niet, onze 'bisschoppen'!]"
Hoe bruin kan je het bakken?

Beste Luk Vanmaercke, onthou dit:

Jakobus 4:6 "Daarom heet het: God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade."

Hoogmoed is een kenmerk van de zonde. Het was hoogmoed die de Satan deed opstaan tegen God. Het is hoogmoed om het beter te willen weten dan God. De hoogmoedige mens buigt niet voor God. De hoogmoedige mens ik zelfgericht, God weerstaat zulke mensen. Hun hart is verhard en ze zoeken God niet. De nederige mens heeft ontdekt, dat hij God nodig heeft, voor redding en hulp, voor vergeving en leven, voor gezondheid en kracht. De nederige mens zoekt God en ontvangt genade.

Samengevat: de zonde van hoogmoed manifesteert zich in zelfzuchtige motieven, in een opgeblazen ego, in een lage opinie over anderen en in minachting voor God. Deze zonde kan tot andere zonden tegen God leiden, zoals God beroven van de eer die Hem toekomt.


Waarom haat Luk Vanmaercke God?

UIT DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK:

2094 - De haat tegen God komt voort uit de hoogmoed.

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer