zaterdag 3 oktober 2015

De openingstoespraak van de Sodomieten-Synode 2015


8 opmerkingen:

Anoniem zei

Gerhard Ludwig Kardinaal Müller heeft hem anders wel op staande voet afgedankt. Of was het de Secretaris van de Congregatie van de Geoofsleer, Aartsbisschop Luis Ladaria Ferrer.

In ieder geval, hij is zijn job bij de inquisitie kwijt.

Hij zal wel gewete hebben dat uitkomen professionele zelfmoord zou zijn. Dus, betekent dit dat er niets in het vooruitzicht zit voor de homo's op de sodomieten synode?

The Guardian Angel zei

Een kerkelijk 'homo-huwelijk' is nog iets anders, dan meteen ook nog het celibaat afschaffen!

The Guardian Angel zei

Iemand zei ooit aangaande de apostasie van de toekomstige pausen:

"Wait and see."

"I think we are in for a treat."

Anoniem zei

Hier hebben we het laatste nog niet van gehoord.

Zelfs de BBC keurt zijn 'uitkomen' af. Ofwel omdat linkse jongens ze zijn, de BBC altijd pro-homo is, en betreurd dat hij buiten gezet is. Ofwel omdat de BBC begrijpt, dat dit 'uitkomen' bijzondere slechte pers is voor de homo-lobby.

Daarenboven gaat deze priester nog een boek publiceren. (Het zal wel kassa zijn voor hem nu hij wereldwijd berucht is)Er zijn geruchten van drugs, pedofilie, fraude, afpersing en chantage onder de homo's in het Vaticaan. En erger. Maar de onthullingen, hoe braaf of hoe volledig dan ook zullen op zijn minst interessante gevolgen hebben.

Voor twee redenen.

De homo-lobby in het Vaticaan is gecompromiteerd. Namen zullen genoemd worden. Losbandigheden geillustreerd en vuile was buiten gehangen. Het zou wel eens het begin van het einde kunnen worden voor de homo-lobby.

En een tweede observatie; de homo-lobby zou ofwel driester te keer kunnen gaan op de synode, of misschien net niet, omdat er mogelijke onthullingen boven hun hoofd hangen die tot gerechtelijke vervolgingen zouden kunnen leiden.

Het kwade zal altijd zichzelf vernietigen, want uit het kwade komt nooit iets goeds voort.

The Guardian Angel zei

Wie goed naar 'pater' Lombardi luistert, de SJ-sukkel aan het hoofd van Radio Vaticaan, hoort hem zeggen, dat het schandalig is dat hij zich ge-out heeft!

De man in kwestie werd ontslagen, niet omdat hij een homo is, want dat wisten ze al.

Neen, de man wordt ontslagen omdat hij de OMERTA van de GAY-MAFIA doorbroken heeft!

Anoniem zei

Hooggeêerde @Guardian Angel,

"(De poolse homosexuele priester)ontslagen omdat hij de OMERTA van de GAY-MAFIA doorbroken heeft".
Daarmee is de top van het vaticaan en van de door de jezuieten geleide pauselijke universiteit Gregoriana helemaal in het Danneelstijdperk beland.
Proficiat!
Ter herinnering zij hier verwezen naar Danneels'goede bekende en vriend, de chefaalmoezenier van de belgische gevangenissen R.S., die met zijn auto steeds weer op in dat milieu zeer goed gekende autowegparkeerplaatsen stond en an de kortrijkse deken M. Gesquiere, eens leider van de beruchte homopot CPRL (Centrum voor Priesteropleiding op Rijpere Leefdtijd)(amaai)en dan in een donderend en lang Maar tevergeefs gedoofpot schandaal als homo en vriend van sadomaso ontmaskerd (en dan de wilde uitroep van de pastoraalassistent Bart Pieters in Kortrijk, "...dat hij (Gesquiere NVDR) geen homo was; als hij dat geweest was, had ik (Bart Pieters NVDR) dit zeker moeten weten"(?); nadat alles in het weekblad Humo aan het licht kwam, zwegen ze allemaal.
Bart Pieters verdween in de volgende maanden uit de parochiegemeenschap St.-Maartens en Onze-Lieve-Vrouw in Kortrijk, de commune aan de Grote Kring in Kortrijk werd gesloten, de boetiek aldaar met dienstencheques ook (of hier geen belastingontduiking in het spel was?), niemand wil daar ter plekke nog van veel weten (alleen de websites zijn nog niet geêpureerd- waarschijnlijk de paswoorden verloren)- en het triestigste van al:
DeKesel will zelfs geen herdenkingsmis voor de gestorven deken laten lezen.
Erbarmelijke schijnheilige schooiers!
Laf tot in het beenmerg en hypocriet tot bovenuit.

Anoniem zei

(Deel 2)
En vooral het geval Rudy Borremans is een voorloper van de outing van de poolse priester:
Rudy Borremans, afgestudeerd van het beruchte homo-seminarie CPRL in Antwerpen (1985- opgedoekt na interventie van Kard. Ratzinger en de Congreg. v.d. Geloofsleer in1999, terzelfdertijd met de gedwongen terugname van het pedofiele godsdienstboek Roeach)(Het waren toch geweldig vieze venten en schurken!)was de eerste priester in Vlaanderen die met zijn levensgezel/vriend tesamen leefde in de pastorie.
Terwijl de meeste mensen in de parochie daar geen gaten in zagen (ook weer illustratief voor de geweldige verdamping van het katholiek geloof in Brabant)spuwde Danneels gift en gal.
Homosexualiteit en schending van het celibaat was onmogelijk-tenminste in het publiek.
Rudy Borremans was, waarschijnlijk door de CPRL en de homo-atmosfeer misleid, echter koppig en serieus en wou trouw aan zijn vriend zijn.
Een exseminarist van de CPRL, zelf homo en daar weggegaan wegens de geweldige hypocrisie, heeft dan eens de ganse vuile was van de directe omgeving van Danneels uit de doeken gedaan.
(R. Borremans werd dan eerst gesuspendeerd, en na een diepgaand gesprek met Msgr. Leonard koos hij voor het priesterschap en het celibaat- stemus iuxta crucem.

En nu wordt het echt mafia:
Rudy Borremans kreeg opeens een brief met een kogel toegestuurd:
een overtuigde maar tamelijk simpele katholiek bracht Rudy Borremans (R. Borremans I) met Roger Borremans (R.Borremans II) door mekaar:
deze laatste was zeer lang een franstalige priester in Sint-Gillis (Brussel), veel met jeugd bezig (hij leidde o.a. een jongenskoor bij een dienst voor het vorstenhuis) en werd zeer substantieel beschuldigd van multipel kindermisbruik.
Het parket onderzocht zeer intensief en grondig, en stootte ook op massieve doofpotting binnenin het bisdom.
Danneels geraakte zeer gevaarlijk dicht onder zwaar vuur- en in de laatste moment offerde zich zijn oude hulpbisschop Lanneau op om de ganse schuld op zich te nehmen.
Beide "kastaars" werden dan veroordeeld, Lanneau overigens zwaar;
in beroep werden ze later wel vrijgesproken, maar Lanneau was dan al dood (ook weer typisch voor mafiageschiedenissen)
Lafheid-hypocrisie- van niets weten- en veel pseudovroom lullen.
Ik heb sterk twijfels of deze knakkige geschiedenissen wel in het boek van Jürgen Mettepenningen en Karim Schelkens staan.
In elk geval schijnt dit gepruts infectieus te zijn:
sedert het optreden van Danneels op de loggia van St.-Pieters na het konklaaf is er daar ook zeer veel schijnheiligs en homosexueel gekleurds gepasseerd.
In het domus Santa Marta met zijn beruchte directeur Mario Battista Ricca (zeer trouw was deze echter niet aan de zwitserse officier Patrick Haari en aan de uruguyaanse gigolo in Montevideo) zijn deze schijnheilige homosexuelen volkomen op hun plaats.
Buon pranzo- Bon appétit!


Anoniem zei

Mt 19,1-12

Echtscheiding en ongehuwd blijven
[1] Toen Jezus deze woorden beëindigd* had, vertrok Hij uit Galilea* en ging Hij naar het gebied van Judea, aan de overkant van de Jordaan. [2] Veel mensen volgden Hem, en Hij genas hen. [3] Er kwamen farizeeën op Hem af om Hem op de proef te stellen. Ze zeiden: ‘Is het een man geoorloofd zijn vrouw te verstoten om een willekeurige reden?’ [4] Hij gaf ten antwoord: ‘Hebt u niet gelezen dat de schepper hen vanaf het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt? [5] En dat Hij gezegd heeft: Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één zijn? [6] Ze zijn dus niet meer twee, maar één. Dus, wat God heeft verbonden, moet de mens niet scheiden.’ [7] Ze zeiden Hem: ‘Waarom heeft Mozes dan bevolen haar te verstoten door haar een scheidingsakte te geven?’ [8] Hij zei hun: ‘Omdat u verstokt van hart bent, heeft Mozes u toegestaan uw vrouw te verstoten, maar dat was niet zo vanaf het begin. [9] Maar Ik zeg u: wie zijn vrouw verstoot, behalve in het geval van ontucht, en met een ander trouwt, pleegt echtbreuk.’ [10] Zijn leerlingen zeiden Hem: ‘Als het zo is tussen man en vrouw, is het beter om niet te trouwen.’ [11] Maar Hij zei: ‘Niet allen begrijpen dat woord, alleen zij aan wie het gegeven is. [12] Want er zijn eunuchen* die zo uit de moederschoot geboren zijn, en er zijn eunuchen die door de mensen zo gemaakt zijn, en er zijn eunuchen die zichzelf zo gemaakt hebben omwille van het koninkrijk der hemelen. Wie dat kan, moet het begrijpen.’
Bron: http://www.willibrordbijbel.nl/?p=page&i=64599,64610

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer