vrijdag 2 oktober 2015

Op 2 oktober 1536 begon de 'Pilgrimage of Grace': een Katholieke rebellie tégen de hervormingen van de overspelige Hendrik VIII, koning van Engeland...

De Pilgrimage of Grace (Bedevaart der Genade) was een opstand van Rooms-Katholieken die in de herfst van 1536 uitbrak in het noorden van Engeland en die gericht was tegen het beleid van Hendrik VIII, voornamelijk op religieus gebied.

De opstand vond plaats in het kader van de Engelse Reformatie die vanaf 1533 door Hendrik VIII in gang werd gezet om zijn scheiding van zijn eerste vrouw, Catharina van Aragon, mogelijk te maken en om zijn gezag in Engeland te verstevigen. De Rooms-Katholieke Kerk staat echter geen echtscheiding toe.

Verder ergerde de koning zich ook aan het beroep dat zijn onderdanen bij de Paus konden aantekenen in religieuze zaken binnen zijn koninkrijk. In 1534 maakte hij de Church of England los van het pauselijk gezag en stelde zichzelf aan als hoofd. In 1536 volgde de publicatie van de richtlijnen van de nieuwe 'kerk', de Tien Artikelen.

Gedreven door geldnood en berichten over misstanden in de kloosters, ging de koning over tot het confisqueren van kloostergoederen, het vernietigen van de abdijen en het ontbinden van de kloostergemeenschappen. Dit viel slecht bij de boerenbevolking in het noorden van Engeland, waarvan een groot deel ook afhankelijk was kerkelijke bedeling door de kloosters.

Uiteindelijk zouden er 216 Katholieke 'leiders' officieel ter dood worden veroordeeld.

'Honderden' andere Katholieken werden gewoon uit de weg geruimd, in naam van de Anglicaanse Staatskerk!

GEEN 'GODSDIENSTOORLOG', MAAR SATAN TEGEN DE KERK VAN CHRISTUS!!!

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer